IES Lakua DBH

24
IES LAKUA BHI ELEANIZTASUNERAKO BIDEAN (2012/2015)

Transcript of IES Lakua DBH

Page 1: IES Lakua DBH

IES LAKUA BHIELEANIZTASUNERAKO BIDEAN (2012/2015)

Page 2: IES Lakua DBH

Vitoria-Gasteiz (Lakua auzoa. 12,000 bizt.) Guraso gehienak Arabatarrak dira (%69); %6a gure elkarteko beste

herrialde batzuetatik iritsi da ; gurasoen %19a estatuko beste toki ezberdinetatik etorri da eta %6a herbestetik dator.

Bekadunen ehunekoa altua da (%48,2 ikasturte honetan, %51,9 iaz). Familien %26an ama edota aita langabezian dago

Bakarrik gurasoen %3a-k euskara dauka lehen hizkuntza bezala. Gurasoen % 4,5a-k beste hizkuntza batzuk ditu euskara edo gaztelania baino.

Page 3: IES Lakua DBH

Egoera: under construction

Page 4: IES Lakua DBH
Page 5: IES Lakua DBH

Gure ibilbidea (2012/15)

Ikasle Irakasle

2012/13 82 14

2013/14 210 29

2014/15 330 38

2015/16DBH osoa

470 ?

Page 6: IES Lakua DBH

Gure eskolak:2015/16 IKASTURTERAKO ZABALGANA LHI-KO IKASLEAK ESLEITUTA DITUGU

IES LAKUA BHI

CEP SAN MARTIN LH CEP BARRUTIA LH CEP TOKI EDER LH

CEP LAKUABIZKARRA LHCEP IBAIONDO LH

UMANDI LUIS DORAO IPI SANSOMENDI P. ORBISO

Page 7: IES Lakua DBH

PROIEKTU ELEANITZA

“HIZKUNTZAK EZ DIRA AURREZ IKASTEN, GERO ERABILTZEKO; ERABILI AHALA JABETZEN GARA HIZKUNTZAZ”

ARTIGAL “THE LIMITS OF YOUR LANGUAGE ARE THE LIMITS OF YOUR WORLD”WITTGENSTEIN

Page 8: IES Lakua DBH

HASTAPENAK: IKASTETXEKO BERARIAZKO PLANGINTZA

IKASTURTEA 1. DBH 2. DBH 3. DBH JANTOKIA

2012-2013

 4 TALDE (82 IKASLE)INGELESEZ EMATEN DEN IKASGAIA: INFORMATIKA (ORDU BAT ASTEAN)

     KOMUNIKAZIORAKO HIZKUNTZA: INGELESA

2013-14  6 TALDE (126 IKASLE)INGELESEZ EMATEN DEN IKASGAIA: INFORMATIKA (ORDU BAT ASTEAN) 

 4 TALDE (84 IKASLE)INGELESEZ EMATEN DEN IKASGAIA:PLASTIKA(BI ORDU ASTEAN)

   KOMUNIKAZIORAKO HIZKUNTZA: INGELESA

2014-15  6 TALDE (151 IKASLE)INGELESEZ EMATEN DEN IKASGAIA: INFORMATIKA (ORDU BAT ASTEAN) 

 5 TALDE (121 IKASLE)INGELESEZ EMATEN DEN IKASGAIA:PLASTIKA(BI ORDU ASTEAN)

 3 TALDE (58 IKASLE)INGELESEZ EMATEN DEN IKASGAIA:PLASTIKA(ORDU BAT ASTEAN)

 KOMUNIKAZIORAKO HIZKUNTZA: INGELESA

ELEANIZTASUNEAN PARTE HARTU DUEN IKASLE K.

% 100 %100 %100 %100

Page 9: IES Lakua DBH

BATZORDE PEDAGOGIKOAK EGINDAKO BALORAZIOA

ZAILTASUNAK Mintegi guztietan somatzen dira

ulermen arazo larriak edukiak euskaraz jabetzeko.

Adierazpen zailtasun larriak euskara zuzentasunez erabiltzeko arlo guztietan.

Ahozko euskara indartu behar da Zenbait ikaslek jarrera pasiboa

/ezkorra adierazten dute. Ingeleseko maila hobetzeko

beharra Aniztasun maila zabalegia da

guztien beharrei erantzuteko Hizkuntzak ez diren gaien

garrantziaz jabetzeko beharra

PROPOSAMENAK

Ikas teknikak (Hauspoa) Curriculumeko errefortzuak

antolatu Bestelako ekintzak bideratu

(Hauspoa) Alternatiba gaia diseinatu

hizkuntzak indartzeko Hizkuntzen ikuspegi

bateratzailea suspertu (hastapenak)

Formakuntza (HP/ Irakurketa plana)

Hurbiltze inklusiboa beste era batera planteatu

Page 10: IES Lakua DBH

IRAKASLEEN HIZKUNTZA ESKAKIZUNA: gure planteamendua koherente eta metodologikoki egokia izan behar da, gure ikastetxearen testuinguruan ongi txertatuta.

IRAKASLEEN ESKAKIZUN MAILA INGELESA MAILA AKREDITATUA

2014-15 IKASTURTEAREN IRAKASLERIA: 15 IRAKASLE BEHINBETIKOAK DIRA 

 

INGELESA MINTEGIKOAK: 2 IRAKASLE  

PROIEKTU ELEANITZEAN SARTU AHAL DIREN BEHINBETIKO IRAKASLEAK:- GORPUTZ HEZKUNTZA (IRAKASLE BAT)- GIZARTE (IRAKASLE BAT)- TEKNOLOGIA (IRAKASLE BAT) 

  C1C2C1

BESTELAKO IRAKASLEAK:6 IRAKASLE 2 IRAKASLE2 IRAKASLE

 MAILARIK EZ.A2B1

Page 11: IES Lakua DBH

HELBURU OROKORRAKLakua BH Ikastexeak euskararen eta euskal kulturaren transmisioa, garapena eta zabalkundea ziurtatu nahi ditu eta, horretarako, hezkuntza-komunitatearen harremanetan euskara erabiltzea bermatu ere.

Lakua BH Ikastexeak euskararen normalizazio-prozesuaren eragile izan nahi du inguruko komunitatean eta, horretarako, bestelako gizarte-eragile zein askotariko elkarteekin lankidetzan jarduteko borondatea du.

Lakua BHIaren Hezkuntza eta Hizkuntza Proiektuen ardatza euskara izanik ere, beste hizkuntzen beharrezko ezagutza eta erabilera bermatu nahi ditu, ikasleak eleaniztunak izan daitezen.

Hizkuntza eta kultura-aniztasuna herriaren eta norbanakoen eskubidetzat eduki eta onartu; eskubide horretaz baliatzean, errespetuzko eta konpromisozko jokabidea agertu, eta diskriminazioak, sortuz gero, gaitzetsi eta gainditzen ahalegindu.

Page 12: IES Lakua DBH

HELBURU ESTRATEGIKOAK Proiektuak oinarri nagusitzat inklusibitatea izan du. Ikaslego guztiak

izango du aukera eleanitz proiektuaren barne egoteko. ( aukeran D edo H ereduak), ikasleen aukera-berdintasuna sustatuz

Proiektuaren helburu nagusia ikasleen potentzialtasun osoa garatzea izango da. Potentzialtasunaren garapena beti gai bakoitzaren edukiaren garapen egokiarekin etorri beharko da bat. Hizkuntza eta edukiak integratuko dira

Hizkuntzak egoera formal (akademikoa…) eta ez-formaletan (jantokia, harremanetarako…) erabiltzeko gaitasuna eta motibazioa landu

Hizkuntza-gaitasuna trataera integratua eta integralari egokituz garatu Hiritar eleaniztunak sortu Hizkuntza ezberdinen garapenak atzerriko hainbat ikastetxekin

harreman zuzen eta kolaboratiboa eta ikasleen elkar trukeak garatzeko aukera emango du. Baita ere Erasmus +, eTwinning eta hainbat ekintzetan partehartzea

Elkarrizketa laguntzaile bat izateko eskaera aurkeztu. Irakasleriaren formakuntza (hizkuntza- konpetentziak eta metodología)

suspertu Teknologia berrietarako trebetasuna indartu Ikasketaren prozesuan ikaslearen burujabetasuna eta auto-estima landu Hizkuntza desberdinen aurrean begirunezko jokaerak bultzatu

Page 13: IES Lakua DBH

INPLEMENTAZIOA: sarrera mailakatua

NORMALIZAZIOADBH-ko lehengo bi kurtsoetan, 1 DBH eta 2 DBH, hizkuntza berriaren sarrera lasaia proposatzen da. Helburua, Ingelesa komunikazio tresna bihurtzea izango da. Hizkuntza bat erabiltzen ikasten denez, lehenengo pausu honetan proposatzen diren ikasgaiak, eduki teoriko eta teknifikazio txikia azaltzen dutenak izango dira. Ikaslea, protagonista izatea izango da helburu. Modu honetan, bigarren pausuan beharrezko izango diren segurtasun komunikatiboa eta hizkuntza egiturak garatuko dira.

TEKNIFIKAZIOADBH-ko azken bi kurtsoetan hizkuntza zabaltzea izango da helburua. Bigarren ziklo honetan,ingelesez jorratuko diren gaien komplexutasuna dela eta, H eredua aukeratzen duten ikasleek hizkuntza maila nahikoa aurkeztu beharko dute.

Page 14: IES Lakua DBH

GURE IKASTETXEKO ESKAINTZA(2015/16) INGELESEZ EMANGO DIREN GAIAK

-NORMALIZAZIOA ETA TEKNIFIKAZIOA -

1. DBH LOMCE

2. DBH LOE 3. DBH LOMCE

4. DBH LOE

o HEZKUNTZA FISIKOA

o PLASTIKA

o HEZKUNTZA FISIKOA

o PLASTIKA

o TEKNOLOGIA

o ETIKAo Gizarte

(zenbait atal hurrengo urteari begira)

JANTOKIA INGELESEZ. INGELESA INDARTUKO DA INGELESEKO SAIOETAN ETA TUTORETZAREN BITARTEZ – BIDEZKOA BADA.

Page 15: IES Lakua DBH

ETORKIZUNARI BEGIRA…

INGELESEZ EMANGO DIREN IKASGAIAK + JANTOKIA2016- 2017

1. DBH 2. DBH 3. DBH 4. DBH 1.BATXILER

GOA

HEZKUNTZA FISIKOA PLASTIKA

HEZKUNTZA FISIKOA PLASTIKA

HEZKUNTZA FISIKOA TEKNOLOGIA

HEZKUNTZA FISIKOA GIZARTE PLASTIKA/TEKN(aukerak)

HEZKUNTZA FISIKOAFILOSOFIA

Page 16: IES Lakua DBH

Ikasturte osorako erabakia da. Urtez urte berriztatzen da.

Talde dozentearen aholkua garrantzitsua da.

Ingelesarekiko jarrera positiboaren konpromezua

Aukeratzeko erantzukizuna.

H EREDUAN PARTE HARTZEA BORONDATEZKOA DA.

Page 17: IES Lakua DBH

PLANGINTZA: HELBURUAK Hasitako esperientzia eleanitzari buruzko gogoeta sortzea dagozkion

erabakiak hartzeko ikastetxeko baldintzak kontuan hartuta. Aniztasunari eta ikastetxeko beharrei erantzutea eraginkortasunez Eskola partaide guztiak inplikatzea kalitatezko prozesuetan Hizkuntza Proiekturako egindako diagnostiko soziolinguistikotik

abiatuta, zenbait atalen lanketa eta jarraipena (Aurreko ikasturteetan bezala, Euskal Herriko Unibertsitateko Letren Fakultateko Laslab-ek lagunduta. Language Acquisition. CLIL.Berritzeguneak)

J atorrizko eskolekin lana bateratzea. Egindako irakurketa planarako lana curriculumean txertatzea. Euskararen erabilpena bultzatzea Hizkuntzen trataera bateraturantz abiatzea. Komunikaziorako oinarrizko gaitasuna garatzea. Atzerriko hizkuntzetan aurrerapenak lortzea, gaur egungo gizartearen

eskakizunak betetzeko.

Page 18: IES Lakua DBH

GARATZEKO ETA EZARTZEKO FASEAK.DENBORA-ANTOLAKETA

2015/16

6. Fasea:Proeiktu eleanitza, urteko planean txertatuta, indarrean jartzen da berriz dokumentu honetan zehazten diren baldintzetan. EleBa-k finkatuko du lan plangintza beharren arabera.(Iraila) 7. Fasea: Aldiroko koordinazio bileretan lana eta formakuntza ekintzak baloratuko dira. Aurrebaluaketa eta ebaluazio bileretan ikasleen emaitzak aztertuko dira. Lehen froga diagnostikoen emaitzak jasota, hobekuntza plana burutuko da proiektu eleanitzean izandako esperientzia kontuan hartuta.Hizkuntza Proiektuaren idazketa (zenbait atal) (Abendutik martxora arte)

Page 19: IES Lakua DBH

8. Fasea:Hurrengo ikasturteerako aurreikusitako plangintzaren arabera, EleBa-k zehazten ditu antolakuntzarako beharrak. Orain arteko balorazioa kontuan hartuta, Batxilergorako plangintza diseinatu behar da, bereziki Bigarren Hezkuntzatik Batxilergora jarraipena emateko estrategiak. EleBa-k proposatutakoa Batzorde Pedagogikara helarazi behar da gero OOGean onartua izateko. Eskolako eragile guztiek parte hartuko dute planifikazio prozesu honetan. Hizkuntza Proiektuaren idazketa (zenbait atal) (Maiatza) 9. Fasea:Berriro ere, ikasturte osoko ebaluazioa (Ekaina). EleBa-k prestatuko ditu ebaluaziorako tresnak irakasle/ikasle/gurasoentzat OOGeko azken bileran aurkezteko. Memoria aurkeztuko da.EleBa-k matrikularako dokumentazioa prestatuko du eta guraso guztiei luzatuko die: eredu eleanitzean (H ereduan) sartzeko konpromezua, informazio orokorra norberak bere ingeleseko maila aztertzeko, ikastetxearen eskaintza (Batxilergokoa barne).

Page 20: IES Lakua DBH

LEHEN HEZKUNTZATIK BIGARREN HEZKUNTZARA JARRAITASUNA EMATEKO ESTRATEGIAK Gure ikastetxeari atxikituta

dauden eskolekin koordinazio bilerak egitea: Hurbiltze progresiboa eskolan hasi behar da.

Tresnak eskuragarri jarri ikastetxean sartzen diren ikasleek errez neurtzeko beraien ingelesa maila (diagnostikorako frogak web-orrian…)

6. Mailan dauden ikasleen gurasoekiko bileran informazioa eman proiektu eleanitzari buruz, etxean hausnarketa egiteko eta erabakia hartzeko prozesua ongi bideratzeko

1. DBHko plangintzan bereziki zaindu errefortzuak ingelesean eta taldekatzeak ingelesa ahalik eta gehien indartzeko

Elkarrizketa laguntzaileaz baliatu mintzamena lantzeko bereziki 1. eta 4.DBHn.

Estrategia hauek baloratu Batxilergorako aukeraketa bideratzeko. Honetan 4. DBHko talde dozenteen aholkua garrantzitsua izango da.

OOGak onartutako irizpideak H ereduan sartzeko, antolamenduan sortzen dadira zailtasunak eskatzen duten ikasle guztiak onartzeko: 1. Aurreko urtean ingelesa gaindituta izatea, 2. Hizkuntzen batazbesteko nota, 3. Ingelesako nota, 4. Nota globala. Irizpide hauek baliogarriak suertatu ahal dira familientzat erabakiak hartzeko. Horretaz informazioa helarazi familiei.

Page 21: IES Lakua DBH

EBALUAZIOA: hobetzeko proposamenak lehenestuESPARRUAK

HELBURUESTRATEGIKOAK

BETEZE MAILA

ALDERDI AZPIMAGARRIENAK

HOBETU BEHARREKOA

Curriculum garapena eta garapen metodologikoa

Antolaketa etaFuntzionamen.

Komunitate esparrua

Garapen profesionala edoprestakuntza

Page 22: IES Lakua DBH

1.Planifikatutako jarduerak izan dira ikasleen eskola-emaitzak hobetzeko lagungarri

BAI EZ

HOBEKUNTZA EKINTZA

ARDURADUNA

DENBORA BALIABIDEAK

EBALUAZIOA

         

         

Baiezkoan, indarguneak adierazi:

Ezezkoan, aurkitutako zailtasunak adierazi:

Page 23: IES Lakua DBH

GURE ESPERIENTZIAREN ONURAK Ikastetxeko

dinamikan uztartuta. (Proiektua eta formakuntza).Lankidetza suspertzen du

Koherente eta loteslea

Gaur egungo beharrei erantzun zuzena. Kalitatea

Familiekiko harremanak sendotu

Aniztasunari erantzuteko tresna

Motibagarria, erronka berria

Gure eguneroko eginkizunaz hausnarketa egiteko tresna baliogarria

Page 24: IES Lakua DBH

ZAILTASUNAK