4.dbh dbh eta gero 13 14

31
Artaza-romo 4 DBH 4. DBH eta GERO 2012 2013

Transcript of 4.dbh dbh eta gero 13 14

Page 1: 4.dbh dbh eta gero 13 14

Artaza-romo 4 DBH

4. DBH eta GERO

20122013

Page 2: 4.dbh dbh eta gero 13 14

ONDO INFORMATU

Page 3: 4.dbh dbh eta gero 13 14

ERABAKITZEKO ORDUAN KONTUAN HARTU

BEHAR DUGUNA

GURE GAITASUNAK

GURE INTERESAK ETA

ZALETASUNAK

GURE BALOREAK

ERRENDIMENDUA (notak)

Page 4: 4.dbh dbh eta gero 13 14
Page 5: 4.dbh dbh eta gero 13 14

PROGRAMAS DE

CUALIFICACION

PROFESIONAL INICIAL

(PCPIS)

2 AÑOS

MODULOS OBLIGATORIOS:

. ESPEC. DEL PERFIL PROFESIONAL

Y PRACTICAS EN LA EMPRESA (2º)

. CARÁCTER GENERAL: mate, tecno.,

Lengua, euskera…..

.

TITULO:NIVEL 1 DE CUALIFICACION

PROFESIONAL

MODULOS VOLUNTARIOS

TITULO:

GRADUADO ESCOLAR

YNIVEL 1 DE CUALIFICACION

PROFESIONAL

Page 6: 4.dbh dbh eta gero 13 14
Page 7: 4.dbh dbh eta gero 13 14

21 FAMILIA

2 URTE ( 2000 ORDU )

• MODULOS ESPEZIFIKOAK

• MODULOS RELATIVOS A FORMACION Y ORIENTACION LABORAL

• PRAKTIKAK LANTEGIETAN

Page 8: 4.dbh dbh eta gero 13 14

Goi mailako ziklokoak

Toki eskaerak bermatzeko

• 1.- Dagokion heziketa-ziklorako zehazten den Batxilergoko modalitateren bat ikasi izana.

• 2.- Batxilergoari lotutako ikasgaia gainditu izana

• 3.- Batxilergoko ikasketa-espedienteko batez besteko nota.

Page 9: 4.dbh dbh eta gero 13 14

2.- Modalitate ikasgai: Gutxienez Modalitateko sei

ikasgai eman beharko dituzte eta horietako bost gutxienez

aukeratutako modalitatekoak izan beharko dira.

Arte

Zientzia eta Teknologia

Giza eta Gizarte Zientziak

1.- Ikasgai komun

BATXILERGOA: HIRU

IKASGAI-MULTZO

3.- Aukerako ikasgai : ikasgai bat urte bakoitzean

Page 10: 4.dbh dbh eta gero 13 14

Iraupena: bi maila (gehienez 4 urtetan)

Promozioa:

- 1 mailatik 2 mailara gehienez 2 GUTXI.

3/4 GUTXI jakintzagai pendienteak

bakarrik egin edo pendienteak

egiteaz gain, gainontzekoetan notak

hobetzen saiatu

- Bigarren mailan, dena gainditzen ez

dutenek, gainditu gabekoak soilik

egin beharko dituzte.

Ezaugarri nagusiak

Page 11: 4.dbh dbh eta gero 13 14

Ikasgai komun

•Mundu garaikiderako zientziak.

•Gorputz-hezkuntza.

•Filosofia eta herritarrak.

•Euskara eta literatura I.

•Gaztelania eta literatura I.

•Atzerriko hizkuntza I.

1.

2.

●Filosofiaren Historia.

●Espainiako Historia.

●Euskara eta literatura II.

●Gaztelania eta literatura II.

●Atzerriko hizkuntza II.

Page 12: 4.dbh dbh eta gero 13 14

Zientziak eta Teknologia modalitatea

(3 irakasgai)

Bigarren ikasturtea:

(12 ordu)

• Biologia.

• Lurraren eta ingurumenaren

zientziak.

• Marrazketa teknikoa II.

• Elektroteknia.

• Fisika.

• Matematika II.

• Kimika.

• Industria-teknologia II.

Lehenengo ikasturtea:

(12 ordu)

• Biologia eta geologia.

• Marrazketa teknikoa I.

• Fisika eta kimika.*

• Matematika I. *

• Industria-teknologia I.

* derrigorrezkoak

Page 13: 4.dbh dbh eta gero 13 14

Arte modalitatea (3 irakasgai)

a) Arte plastikoak, irudia eta

diseinua bidea:(12 ordu)

Lehenengo ikasturtea:

• Marrazketa artistikoa I. *

• Marrazketa teknikoa I.

• Bolumena.

• Adierazpen grafikoko eta

plastikoko teknikak.

Bigarren ikasturtea:

• Marrazketa artistikoa II.

• Marrazketa teknikoa II.

• Artearen historia.

• Diseinua.

• Ikus-entzunezko kultura.

b) Arte eszenikoak, musika eta

dantza bidea. (12 ordu)

Lehenengo ikasturtea:

• Analisi musikala I.

• Aplikatutako anatomia.

• Arte eszenikoak.

• Musika-hizkuntza eta -

praktika.

Bigarren ikasturtea:

• Analisi musikala II.

• Musikaren eta dantzaren

historia.

• Literatura unibertsala.

• Ikus-entzunezko kultura.

Page 14: 4.dbh dbh eta gero 13 14

Lehenen. kasturtea: (12 ordu)

• Latina I *• Grekera I • Gizarte zientziei

aplikaturiko matematika I*

• Ekonomia. • Mundu garaikidearen

historia. *

* 3 horietatik 2 aukeratu behar

dira

Giza eta Gizarte Zientziak modalitatea.(3 irakasgai)

Bigarren ikasturtea: (12 ordu)

•Artearen historia. •Latina II. •Grekera II. •Gizarte zientzieiaplikaturiko matematikaII. •Literatura unibertsala. •Enpresa-ekonomia. •Geografia.

Page 15: 4.dbh dbh eta gero 13 14
Page 16: 4.dbh dbh eta gero 13 14

HAUTAZKOAK

ONDORENGO JAKINTZAGAIAK 1. ALA 2. MAILAN IKAS DAITEKE, EZ BIETAN

• Aljebra eta Kalkulua

• Euskal Herriaren Historia

• Informazioko eta Komunikazioko Teknologiak

• Informatika.

• Laborategi – teknikak

• Estetika

• Administrazioa eta Kudeaketa-Prozesuak

• Psikologia eta Soziologia.

• Oral Skills

• Frantsesa

Page 17: 4.dbh dbh eta gero 13 14

Batxilerreko AUKERAKO eta HAUTAZKO

JAKINTZAGAIAK hartzeko momentuan

aintzat hartzekoak:

Zein batxiler komeni zait?

1.- Zein jakintza adarra da zure gustukuena eta etorkizunean egingodituzun IKASKETAK (unibertsitatea, Lanbide Heziketa...)

Zeintzu gai komeni zaizkit 2. mailan?

2.- Unibertsitatera joatekotan, selektibitateko jakintzagaien ponderazioa(balio espezifikoa) GRADUen arabera.

3.- Goi Mailako Ziklora joatekotan, batxilergoari lotutako ikasgaia.

Horretarako zeintzu dira 1. mailan aukeratu behar ditudanak?

4.- Batxiler 2 eta batxiler 1eko jakintzagaien arteko PRELAZIOA.

Page 18: 4.dbh dbh eta gero 13 14

UPV-EHU

(Gehienak 4 urte)

Page 19: 4.dbh dbh eta gero 13 14
Page 20: 4.dbh dbh eta gero 13 14
Page 21: 4.dbh dbh eta gero 13 14
Page 22: 4.dbh dbh eta gero 13 14
Page 23: 4.dbh dbh eta gero 13 14
Page 24: 4.dbh dbh eta gero 13 14
Page 25: 4.dbh dbh eta gero 13 14
Page 26: 4.dbh dbh eta gero 13 14
Page 27: 4.dbh dbh eta gero 13 14
Page 28: 4.dbh dbh eta gero 13 14
Page 29: 4.dbh dbh eta gero 13 14
Page 30: 4.dbh dbh eta gero 13 14

INFORMAZIO GEHIAGO…………..

http://www.lauaxetabatxinfo.blogspot.com.es/

Eta orientazio departamentuan

Page 31: 4.dbh dbh eta gero 13 14

EDO…………..

Lanbide heziketa

www.euskadi.net/lanbidez

http://www.hetel.org/formacion-es

http://www.kirolene.net/

http://www.tuformacionprofesional.com

Unibertsitateak:

EHU-UPV www.ehu.esMondragón Unibertsitatea www.mondragon.edu

Universidad de Deusto www.deusto.esBegoñako Andramari http://www.eumbam.org/

Universidad Pública de Navarra www.unavarra.esUniversidad de Navarra www.unav.es

Otras universidades del Estado www1.universia.es/estudiosXXI/