NATURA - ZIENTZIAK (DBH)

of 43 /43
Berritzegune Nagusia 2007-2008 NATURA - ZIENTZIAK (DBH) EAEko CURRICULUMA

description

NATURA - ZIENTZIAK (DBH). EAEko CURRICULUMA. NATURA - ZIENTZIAK DBH. ERREDAKTOREAK ITURRIAK LOGSEtik LOEra CURRICULUMAREN ATALAK SARRERA HELBURUAK EDUKI-MULTZOAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK. CURRICULUMAREN ERREDAKTOREAK. Agustín Gil (Gasteizko Berritzegunea) - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of NATURA - ZIENTZIAK (DBH)

Berritzegune Nagusia 2007-2008

NATURA - ZIENTZIAK(DBH)

EAEko CURRICULUMA

Berritzegune Nagusia 2007-2008

• ERREDAKTOREAK• ITURRIAK• LOGSEtik LOEra • CURRICULUMAREN ATALAK

SARRERA HELBURUAK EDUKI-MULTZOAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK

NATURA - ZIENTZIAKDBH

Berritzegune Nagusia 2007-2008

CURRICULUMAREN ERREDAKTOREAK

Agustín Gil (Gasteizko Berritzegunea) Elvira González (Abandoko Berritzegunea) Iñaki Mentxaka (Durangoko Berritzegunea) Josean Auzmendi (Legazpiko CEIDA) Teresa Santos (Donostiko Berritzegunea)

Berritzegune Nagusia 2007-2008

ITURRIAK Euskal Curriculuma Euskal Herrirako Curriculuma Minimoen Dekretua (2006/1523 E.Dekretua)

LOGSE (Curriculum Garapenerako Dekretua) Departamenduak argitaratura PCA sekuentzia Europako Erreferentzi Marko Bateratua PISA txostenak TIMSS txostenak “Zientzia 2061” Proiektua Beste batzuk...

CURRICULUM ERREFERENTEAK

Berritzegune Nagusia 2007-2008

LOGSEtik LOEra

SARRERA: azken urteotako aldaketa sozial, kultural eta psikopedagogikoak islatzen ditu.

HELBURUAK: gaitasun gisa adieraziak. Irakaskuntzan aldaketa handia.

EDUKIAK: kurtsoz kurtso garatuak. EBALUAZIOA:

Ebaluazio-irizpideak: ebaluaziorako adierazleak zehazten dira, hau da, ikasleak burutuko dituen zereginak ebaluatzeko adierazleak.

Diagnosi-ebaluazioa: gaitasunen ebaluazioa .

Berritzegune Nagusia 2007-2008

NATURA-ZIENTZIAK curriculum proposamena

Osagarriak:

SarreraHelburuakEduki-multzoakEbaluazio-irizpideak

Berritzegune Nagusia 2007-2008

SARRERA Natura-zientzietako edukietan, natura-

munduarenazterketa enpirikoa egiten da. Kontzeptuak sortuz eta kontzeptuen arteko harremanak

bilatuz: Ereduak sortzen dira, eta, eredu horien bitartez,

hobeto ulertzen dugu natura Gertakari naturalen portaera iragar dezakegu. Eta gertakari horiengan eragin ere, behar

izanez gero, gure bizi-baldintzak hobetu ahal dugu.

Eredu argitzaile eta iragarle horiek egiteko hainbat prozedura erabiltzen dira:

Errealitatearekin egiaztatzeko prozedurak Kontzeptuen erreferentziak Jarrerak eta Balioak

Berritzegune Nagusia 2007-2008

SARRERA ¿Zer “zientzia”?

Zientziaren bitartez, natura ezagutu eta naturaren aldaketak uler ditzakegu, baina, horrez gain, izaki bizidunon, giza espezieko kideon eta planetako kideon izaera fisiko-kimikoa ere ezagutu eta uler dezakegu.

Pentsamolde zientifikoak laguntza handia ematen digu osasunarekin, baliabideekin eta ingurumenarekin lotutako gaietan eguneroko bizitza arazoei aurre egiteko.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzak alfabetatze zientifikoa eman behar die pertsona guztiei. Alfabetatze horren bidez, ikasleek zientziaren izaera eta praktika zientifikoa ulertzeko gai izan behar dute, zientziak, teknologiak eta gizarteak dituzten harreman konplexuez jabetu behar dute, eta, gainera, erabaki pertsonalak hartzen eta tokiko eta munduko arazoei buruz erabakiak hartzekoan kritikoki eta arduraz jokatzen lagundu behar die alfabetatze horrek.

Berritzegune Nagusia 2007-2008

SARRERA Alfabetatze zientifikorako, diziplina tradizionaletako edukiak hartzen ditugu:

FISIKA KIMIKA BIOLOGIA GEOLOGIA

Eta diziplina horien adar berrietako edukiak sartu beharko ditugu: EKOLOGIA BIOTEKNOLOGIA ….

Eta interes handiko beste hainbat jakintza ere: ASTRONOMIA MEDIKUNTZA DIETETIKA …

Aurreko etapan ezaguera zientifikoari tratamendu bateratua eman behar zaio eta gizarte-gaiak eta teknologia ere batu behar zaizkion, baina Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan bereizten joaten dira, agerian jartzen baitira ideien sakontasunmaila handiagoa eta ezagueren arteko harremanak. Etapa batetik bestera igarotzeko bidean, hurbilketa orokorretik eta bizipenetatik aro metodiko, analitiko eta orokortzailera pasatzen da.

Berritzegune Nagusia 2007-2008

SARRERA

LEHEN HEZKUNTZAN: Ikusmolde bateratua• Gizarte Zientziak, Natura-Zientziak eta Teknologia.

DBHko 1.ZIKLOA: Ikusmolde globalizatzailea • Tratamendu makroskopiko eta deskribatzailea.• Hari eroaleak: materiaren aniztasuna, aldaketak eta energia

DBHko 2. ZIKLOA: Diziplinen ikusmolde hasiera• Tratamendu makroskopiko eta mikroskopikoa eta argibide-ikusmoldea.• Hari eroaleak: materia-unitatea eta aldaketen arrazoia, eredurik eta teoriarik garratzitsuenak.

Berritzegune Nagusia 2007-2008

SARRERA

Etapan:

DESKRIBAPENA INTERPRETAZIOA(1. eta 2. KURTSOA) (3. eta 4. KURTSOA) TEORIAK MODELOAK

Berritzegune Nagusia 2007-2008

Gaitasun kultura zientifikoan, teknologikoan

eta osasun-kulturan

Gizarte-eta hiritar gaitasuna

Gaitasun matematikoa

Gaitasun digitala eta informazioaren trataerarako

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna

Ikasten ikasteko gaitasuna

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna

NATURA- ZIENTZIAK

NATURA-ZIENTZIEN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNAK GARATZEKO

Berritzegune Nagusia 2007-2008

Natura- Zientziek gertaerak ulertzeko, ondorioak iragartzeko eta norberaren bizibaldintzak, gainerako pertsonenak eta beste izaki bizidun guztienak hobetzeko eta zaintzeko jarduerak egiteko aukera ematen dute.

Pentsatzeko eta ikertzeko giza prozedurak: metodologia zientifikoa.

Ezaguera zientifikoari esker, pertsonek gehiago kontrola dezakete haien osasuna eta hobetzeko gai ere badira.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna

Zientziaren ezaugarri bereizgarriak ulertzea beharrezkoa da; Hau da, zientzia giza ezagutza eta ikerketatzat hartzea, probak eta sorkuntzak egiten dituen ezagutzatzat, bai eta kontuan hartzea ere pertsona batek zientziekiko duen jarreraren eta pertsona horrek gai zientifikoetan inplikatzeko duen gogoaren araberakoa dela.

Ezaguera zientifikoen bidez garapen iraunkorra lortzeko bidean aurrera egiteko.

Berritzegune Nagusia 2007-2008

Matematika-hizkuntzaren eta tresnen erabilpena:

Matematikarako gaitasuna

Zientziak, problemak eta ariketak ebazteko ebazpen-estrategia matematikak erabili behar ditu

Gertaera naturalei buruz mintzatzean Hipotesiak sortzean Emaitzak deskribatzean, azaltzean eta iragartzean Informazioa gordetzean, datuak modu esanguratsuan

antolatzean, datuak eta ideiak interpretatzean Jarraibideak eta erlazioak, zergatiak eta ondorioak aztertzean Lege naturalak gauzatzean

Algoritmoak eta kalkulu matematikoak Funtzio eta eredu matematikoak baliagarritasuna, egokitasuna eta

zeheztasuna

Berritzegune Nagusia 2007-2008

Lan zientifikoak informazioa jasotzeko, aurkezteko, aukeratzeko, bilatzeko, prozesatzeko era propian du.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko

gaitasuna

IkurrezHitzez Zenbakiz Irudi bidez

Hainbat testuinguru eta hizkuntzatan eman daiteke

Informazio- eta komunikazio-teknologiak (TIC) oso tresna erabilgarriak dira:

Informazioa bilatzeko, gordetzeko, antolatzeko

Informazio komunikatzekoFenomenoen simulazioak (animazioak, applets,),

Datuak eskuratzeko eta kudeatzeko ordenagailuz lagunduriko esperimentuetan (OLE).

Informazio hori

Datuak kudeatzeko

Berritzegune Nagusia 2007-2008

Zientziak partaidetza arduratsua arazo sozialetan, norberaren erabakiak eta talde erabakiak hartzeko laguntzen du.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna

Ezagupen zientifikoen funtzio soziala

Garrantzi pertsonal eta sozialeko gai zientifikoak tratatuz, natura-zientziek gure gizartean gai horiei lotuta sortzen diren tokiko arazoetako eta arazo orokorretako erabakietan arduraz parte hartzeko laguntzen dute.

ALFABETATZE ZIENTIFIKOA

Berritzegune Nagusia 2007-2008

Zientziak mundua ulertzeko eta azaltzeko modu bat ematen du. Ikasitakoa komunikatzen: ahozkotasuna eta idazkera.

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna

Diskurtso baten konstruzioa hizkuntzaren bidez: deskripzioak, azalpenak, justifikazioak, eta argumentazioak. Zientzietan, hizkuntza ideia zientifikoak sortzeko tresna da. Komunikazioa oso alderdi garrantzitsua da lan zientifikoan. Lan zientifikoa Komunikazioa (Hizkuntza propioa)Terminologia zientifikoa eskuratuz gero:

Giza esperientziaren komunika daiteke

Gainerakoek esperientzia horri buruz adierazten dutena uler daiteke

Berritzegune Nagusia 2007-2008

Zientzia ikasleen pentsaera logikoa garatzeko eta natura interpretatzen eta ulertzen laguntzeko eremu teoriko bat egiteko oso garrantzitsua da.

Ikasten ikasteko gaitasuna

Oinarrizko ezaguera zientifikoak ezinbestekoak dira:

Pentsamolde zientifikoa giza arrazionaltasunaren oinarrikozko osagai da:

Gizartean garrantzi handia duten gai askori buruzko informazioa interpretatzeko eta balioztatzeko.

Gai horiei lotuta erabaki pertsonal arrazoituak hartzeko ere.

egoera problematikoak aztertzeko eta tratatzeko metodoak.

Berritzegune Nagusia 2007-2008

Eegoera problematikoak tratatzean bultzatzen da, ikasleek:

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako jarrerak lan egiten dira: zehaztasuna, ardura, iraunkortasuna, autokritika,…Ikasleen autoestimua hobetzen da gorputzaren ezaugarriak, aukerak eta mugak ezagutzen.

Errealitateari buruz gogoeta kritikoa egitea. Helburuak proposatzea.Zientifikoki landu daitezkeen proiektuen plangintza egitea eta gauzatzea

Berritzegune Nagusia 2007-2008

Zientzia kultura-ondarearen parte da, ematen dituen ezaguerengatik, bai eta prozesu zientifikoengatik ere.

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna

Lan zientifikoa ez da adiera eta mota bakarreko arrazionaltasuna.

Munduaren ikuskera bat. Pentsatzeko, ulertzeko, gogoeta egiteko eta irizteko modu bat… Balio eta jarrera-multzo bat. Arazoetara hulbiltzeko modu bat.

Irudimenak bereziko garrantzia du. Sormenak eta zoriak tarte handia dute.

Zientziak eta aurrerapen zientifikoek eragin zuzena dute artearen tekniketan (objetuen egituren osaketa, optika, argia, soinua,…).

Berritzegune Nagusia 2007-2008

NATURA-ZIENTZIAK curriculum proposamena

Osagarriak:SarreraHelburuakEduki-multzoakEbaluazio-irizpideak

Berritzegune Nagusia 2007-2008

HELBURUAK

• KONPETENTZIA gisa adieraziak

Testuinguru jakin batean ZEREGIN bat ondo burutzeko ahalmena

Europako Parlamentuak honela definitzen ditu gaitasunak: “testuingurura egokitutako ezagutzen, ahalbideen eta jarreren uztarketa. Funtsezko konpetentziak dira pertsona guztiek norberaren errealizaziorako eta garapenerako nahiz herritartasun aktiborako, gizarteratzeko eta enplegurako behar dituzten haiek.”

Berritzegune Nagusia 2007-2008

KONPETENTZIAREN BARNE-ATALAKKONPETENTZIAREN BARNE-ATALAK

Zer-Jakin: ezagutzak.

Nola-Jakin: egiten jakitea. Behatu daiteke egintzen eta atazen bidez.

Testuingurua: norbanakoak egintzak edo atazak burutzen dituen leku fisikoa.

Berritzegune Nagusia 2007-2008

HELBURUAK

•Natura-Zientzien helburua: 7 gaitasun lortzea.

GAITASUNAREN BARNE-ATALAKGAITASUNAREN BARNE-ATALAK•(Jakin) Zer

•(Jakin) Nola: egiten jakitea. Behatu daiteke egintzen eta atazen bidez.

•Zertarako

ZER-----NOLA------ZERTARAKO

Berritzegune Nagusia 2007-2008

HELBURUREN BAT ADIBIDE BAT

Problemak ebaztea eta ikerketa txikiak egitea, bakarka nahiz taldean, zientzien prozedurekin koherentzia duten estrategiak erabiliz. Horretarako, estrategia hauek erabiliko dira, besteak beste: argibide-hipotesiak egitea, datuak lortzea eta datu horietatik emaitzak eta ondorioak ateratzea, iritziak eman ahal izateko. Iritzi hutsak froga jakin batzuetan oinarritutako ebidentzietatik bereiziko dira horrela, testuinguruan jarrita lantzeko interes pertsonaleko edo sozialeko egoera errealak, eta erabaki arduratsuak hartu ahal izateko.

Zer + Nola + Zertarako

Berritzegune Nagusia 2007-2008

HELBURUEN ERREDAKZIOA ALDEAK

LOE Zientziei buruzko informazioa duten mezuak aktiboki eta kritikoki interpretatzea, eta mezu zientifikoak sortzea. Mezu horiek sortzeko, behar bezala erabiliko dira ahozko hizkuntza eta hizkuntzaidatzia. Beste zenbait idazkera- eta irudikapen-sistema ere erabiliko dira, zehatz komunikatzeko eta zientzien eremuko azalpenak eta argudioak emateko.

LOGSE Mezu zientifikoak ulertu

eta adieraztea, mintzaira idatzia behar bezala erabiliz, eta, behar izanez gero, beste notazio eta ordezkapena sistema batzuk erabiltzeko gai izatea.

Berritzegune Nagusia 2007-2008

NATURA-ZIENTZIAK curriculum proposamena

Osagarriak:SarreraHelburuakEduki-multzoakEbaluazio-irizpideak

Berritzegune Nagusia 2007-2008

EDUKIAK Prozedurak, edukiak eta jarrerak zehazturik, baina LOGSEkin

konparatuz, esplizituki bereizi gabe.

Kurtsoz kurtso sekuentziaturik daude, honek zehaztasun handiagoa suposatzen du.

Lehenego bi ikasmailetan edukiak batera aurkezten dira, hirugarren mailan bereizi egiten dira B-Gko eta F-Kko edukiak ikasgaia bakarra izanik, eta laugarren mailan bi aukerazko ikasgai dira.

Ikasmaila bakoitzean eduki-multzoak elkarren artean

harremana dute, eta bakoitzari egituratzeko hari eroale bat dagokio:

1. Materiaren aniztasuna2. Materiaren eta energiaren aldaketak3. Materiaren egitura unitatea eta antolaketa4. Sintesi teoriko handiak

Berritzegune Nagusia 2007-2008

EDUKI KOMUNAK Maila guztietan eduki-multzo komun bat agertzen da.

Zientzia eraikitzeko moduekin, lan esperimentalarekin, zientziaren mintzairarekin eta jarrera zientifikoekin eta zientziarekiko eta zientziaren ikaskuntzarekiko jarrerekin zerikusia duten edukiak dira.

Maila guztietan, eduki-multzo berean biltzen dira. Ezaugarri komunak dituztela nabarmentzen da horrela; izan ere, lotura bera dute eduki-multzo guztiekin. Hori dela-eta, ahalik eta integratuen garatu beharko dira mailako eduki guztiekin.

Kasu batzuetan, gainera, alderdi horiekin lotura duten beste eduki-multzoekin batera agertzen dira.

Ezaugarri komunak dituztela nabarmentzen da horrela; izan ere, lotura bera dute eduki-multzo guztiekin. Hori dela-eta, ahalik eta integratuen garatu beharko dira mailako eduki guztiekin.

Berritzegune Nagusia 2007-2008

EDUKI KOMUNAK1.- 17 2.- 18 3.- 21 4.- 22

1. Maila: MATERIAREN ANIZTASUNA Gertakari naturalak eta egoera errealak behatzeko irizpideak. Gertakari naturalak ezagutzeko jakin-nahia eta interesa. Arazoak antzemateko jarraibideak, arazo horien azterketak sor dezakeen interesa eta eragin ditzakeen inplikazioak kontuan hartuta. Aztertutako gaiekin lotura duten laborategiko esperimentuak eta landa-azterketak egiteko arauak eta teknikak. Lan esperimentala eta landa-azterketak egiteko interesa eta laborategiko segurtasun- eta higiene-arauen errespetua. Aztertu beharreko gai zientifikoen deskribapenak egiteko arauak. Datu esperimentalak tauletan, grafikoetan eta mapetan jasotzeko eta antolatzeko jarraibideak. Ideiak testuetan, ikus-entzunezko materialetan eta multimedia-materialetan antzemateko eta ezagutzeko teknikak. Hainbat euskarritan datuak eta ideiak bilatzeko informazio-iturriak erabiltzeko irizpideak. Aztertu beharreko gai zientifikoekin lotutako txosten deskribatzaileak egiteko irizpideak. Lan pertsonalerako esfortzua, eta jarrera aktibo eta arduratsua lan egiteko. Mintzaira zientifikoa zehaztasunez erabiltzea, eta argitasuna eta ordena aintzat hartzea eremu guztietan. Lana taldean egiteko eta aukeratutako gaiei buruz sortzen diren eztabaidetan parte hartzeko arauak. Taldean lan egitearen aldeko jarrera, lanak egiteko lankidetza bultzatzea eta arduraz parte hartzea, eta desberdintasunak onartzea, pertsonak errespetatuz. Eguneroko bizitzan baliabideak arduraz erabiltzeko eta ingurumena zaintzeko irizpideak. Gizakiak, bizitzeko, natura beharrezkoa duela aitortzea. Jarduera zientifikoan ibiltzen diren pertsonen ikuspegi estereotipatua gainditzea.

Berritzegune Nagusia 2007-2008

EDUKIAKLEHENENGO MAILA

MATERIAREN ANIZTASUNA

BIGARREN MAILAMATERIAREN ETA ENERGIAREN ALDAKETAK

HIRUGARREN MAILAMATERIAREN EGITURA-UNITATEA ETA ANTOLAKETA

1. Eduki komunak. 1. Eduki komunak. 1. Eduki komunak.

2. Lurra unibertsoan. 2. Materiaren aldaketak.- Posizio-aldaketak.- Aldaketa termikoak.- Aldaketa optikoak eta soinu-

aldaketak.- Aldaketa elektrikoak.

Fisika eta kimika2. Materiaren egitura-unitatea.- Materiaren izaera korpuskularra.- Atomoaren egitura.3. Aldaketa kimikoak.

3. Materia eta haren propietateak.

3. Energia eta aldaketak. 4. Zientzia testuinguruan: elektrizitatea eta gizartea.

4.Lurreko materialak.- Atmosfera.- Hidrosfera.- Geosfera.

4. Lurraren aldaketak.- Aldaketa atmosferikoak.- Kanpoko aldaketa geologikoak.- Barneko aldaketa geologikoak.

Biologia y Geologia5. Izaki bizidunen egitura- eta

funtzio- unitatea.6. Gizakia eta osasuna.- Osasunaren sustapena.- Elikadura eta nutrizioa .- Erlazioa eta koordinazioa.- Sexualitatea eta ugalketa.

5. Izaki bizidunak eta haien aniztasuna.

5. Izaki bizidunen eta ingurunearen aldaketak.

- Izaki bizidunen bizi-funtzioak.- Ingurumen naturala.

7. Zientzia testuinguruan: gizakia eta ingurunea.6. Gizakia.

Berritzegune Nagusia 2007-2008

EDUKIAKLAUGARREN MAILA

SINTESI TEORIKO HANDIAKFISIKA Y KIMIKA BIOLOGIA Y GEOLOGIA

1. Eduki komunak. 1. Eduki komunak.2. Mugimenduak eta haien kausak.-Zinematika.-Dinamika-Astronomia y Grabitazio unibertsala.

2. Lurra, etengabe aldatzen ari den planeta. - Plaken tektonika eta haien agerpenak. - Lurraren historia.

3. Aldaketan azterketan sakontzea.-Energia-transferentzia: lana, beroa eta uhinak.

3. Bizitzaren iraunkortasuna eta eboluzioa.-Herentzia eta karaktereen transmisioa.-Biologia eta gizartea.-Izaki bizidunen jatorria eta eboluzioa.

4. Erreakzio kimikak eta haien garrantzia.-Atomoaren egitura eta lotura kimikoak.-Karbono-konposatuaren egituraren sarrera.-Erreakzio kimikoak.-Kimika eta gizarteak.

4. Ekosistemen iraunkortasuna eta bilakaera.-Ekosistemen dinamika.

Berritzegune Nagusia 2007-2008

NATURA-ZIENTZIAK curriculum proposamena

Osagarriak:SarreraHelburuakEduki-multzoakEbaluazio-irizpideak

Berritzegune Nagusia 2007-2008

EBALUAZIO IRIZPIDEAK Kurtsoz kurtso sekuentziaturik.

Edukiekin gertatzen den bezalaxe, hirugarren eta laugarren mailan Fisika-Kimika eta Biologia-Geologia banatzen dira. Eta hirugarren mailan, kontutan izanik kurtso honek, mailaz igotzeko, duen izaera bateratua, zenbakikuntza korrelatiboa da hasierako eduki komun bat abiapuntu harturik.

Estu-estu loturik arloaren konpetentzia orokorrei (helburu orokorrak); ikasgelan burutuko den ikasketara hurbiltzeko eta ebaluazio prozesua bideratzeko balio dute. Ardatz honen arabera adierazten dira:

ZER------NOLA

Ebaluazio-irizpideekin batera, behatu eta neurtu daitezkeen zenbait ebaluazio adierazle zehazten dira; ebaluazio-irizpidearen betetze mailaren adierazgarri.

Berritzegune Nagusia 2007-2008

EBALUAZIO IRIZPIDEAKAdibidea: 1. Kurtsoa

Inguruko materialen propietateak (masa, bolumena eta materialen egoerak) deskribatzea, materiaren ezaugarriei eta propietateei buruzko esperimentu errazak eginez.

•Ea deskribatzen eta interpretatzen dituen materiaren zenbait propietate, kuantitatiboki eta kualitatiboki.•Ea egiten dituen esperimentu errazak taldean,materiaren propietateak ikertzeko; batez ere, gasen propietateak, materiaren egitura korpuskularra ezartzen laguntzen dutelako.•Ea hartzen duen parte lanen plangintza egiten,ea bere gain hartzen duen agindutako lana, eta ea onartzen dituen taldean hartutako erabakiak.•Ea behar bezala erabiltzen dituen tresna zientifikoak (balantzak, probetak...), eta ea errespetatzen dituen laborategiko segurtasun-arauak.•Ea interesatzen zaion lan esperimentala, eta ea erabiltzen duen hizkuntza zehatza eta argia.•Ea ondo erabiltzen dituen esperimentuetan lortutako datuak irudikatzeko behar dituen taulak eta grafikoak.

Berritzegune Nagusia 2007-2008

Lehen Hezkuntzako 4.mailako eta Bigarren Hezkuntzako 2.mailako ikasleei egingo zaie.Ikaslearen onurak zeintzuk izan diren adieraziko dute, curriculumaren oinarrizko gaitasunen arabera.Urtero egingo da. Zentsu-izaera izango du.Ikastetxeetarako orientabide izateko eta ikasleen prestakuntza hobetzeko baliagarri; baita familiei eta hezkuntza-komunitateari informazioa emateko.“Diagnosi” dimentsioak azpimarratzen du, ebaluazioak duen funtzio informatiboa eta hobekuntza neurrien sostengatzaile.

EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA

Berritzegune Nagusia 2007-2008

GAITASUN ZIENTIFIKOA

Gaitasun horren bidez, naturako zientzia guztiak eta zientzia bera ere hobeto ezagutzen dira, eta, horrez gain, hobeto erabiltzen da ezagutza hori, ikerketa zientifikoaren bitartez konpon daitezkeen gaiak identifikatzeko, ezagutza berriak eskuratzeko, gertakari naturalak azaltzeko eta zientziekin lotura duten gaiei buruzko ondorioak ateratzeko, frogetan oinarrituta.

Berritzegune Nagusia 2007-2008

ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA OSASUN KULTURA

EZAGUTZA ZIENTIKOAREN ULERMENA NATURAREN AZALPENA IKERKETA ZIENTIFIKOAREN

OINARRIZKO GAKOEN EZAGUPENA

EZAGUTZA ZIENTIFIKOEZ BALIATZEA ERABAKIAK

HARTZEKO

ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN- KULTURARAKO GAITASUNA

Berritzegune Nagusia 2007-2008

Ítems PISA 2003

Irakurri egunkari bateko artikulu hau eta, gero, erantzun galderei.

KLONAZIOA

Berritzegune Nagusia 2007-2008

Zeinen berdina da Dolly ardia?A- 1. ardiaren berdina.B- 2. ardiaren berdina.D- 3. ardiaren berdina.E- Bere aitaren berdina.

KLONAZIOA 1. PUNTUAZIOAErabateko kreditua1. kodea:A: 1. ardiaren berdina.Krediturik ez0. kodea:Beste erantzun batzuk.9. kodea:Erantzunik ez.

Berritzegune Nagusia 2007-2008

Testuaren 15. lerroan, titi batetik erabiltzen duten partea deskribatzeko “zati txiki txikia” esaten da. Testua irakurri duzunez, igarrikoduzu zer den “zati txiki txiki” hori.“Zati txiki txikia”:A- Zelula da.B- Genea da.D- Zelularen nukleoa da.E- Kromosoma da.

KLONAZIOA 2. PUNTUAZIOAErabateko kreditua1. kodea:A: Zelula da.Krediturik ez0. kodea: Beste erantzun batzuk.9. kodea: Erantzunik ez.

Berritzegune Nagusia 2007-2008

KLONAZIOA 3. PUNTUAZIOAErabateko kreditua

1. kodea: Bai, No, orden honetan.

Krediturik ez0. kodea: Beste erantzun

batzuk.9. kodea: Erantzunik ez.

Berritzegune Nagusia 2007-2008

Eskerrik asko!

Elvira Gonzá[email protected]