Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

50
AIXERROTA BHI AIXERROTA BHI DBH 4. mailako DBH 4. mailako ikasleentzako ikasleentzako INFORMAZIOA INFORMAZIOA 2011 2012 1

Transcript of Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

Page 1: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

AIXERROTA BHIAIXERROTA BHI

DBH 4. mailako DBH 4. mailako ikasleentzako ikasleentzako INFORMAZIOAINFORMAZIOA

2011

2012

11

Page 2: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

??

??

AIXERROTA BHI

Orientazio Saila

22

Page 3: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

HEZKUNTZA SISTEMAHEZKUNTZA SISTEMA

UNIBERTSITATEAUNIBERTSITATEA

BATXILERGOABATXILERGOA 2 urte2 urte ((Batxiler titulua)Batxiler titulua)

((DBH tituluaDBH titulua))

DBH DBH 4 ikasturte4 ikasturte

Erdi Mailako HZ

(2 urte)

( Titulua: Teknikaria)

Goi Mailako HZ

(2 urte)

(Goi Mailako Teknikaria)

Proba zati komuna

PAU

33PCPIs**Titulurik gabe 17+Proba

Page 4: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

44

UNIBERTSITATE-IKASKETEN EGITURA EZAUGARRIAK

MASTERRA

60-120 KREDITU1-2 URTE

LANERATZEA

DOKTOREGOA

GRADUONDOA

240 KREDITU4 URTE *

3-4 URTE *Prestakuntza +

Ikerketa + Doktore-tesia

______n GraduatuaUPV/EHUren eskutik

______n GraduatuaUPV/EHUren eskutik

_____________ Unibertsitate MasterraUPV/EHUren eskutik

_____________ Unibertsitate MasterraUPV/EHUren eskutik

DoktoreaUPV/EHUren eskutik

DoktoreaUPV/EHUren eskutik

GRADUA

*Medikuntza (6 urte), Odontologia (5), Farmazia (5), Albaitaritza (5) eta Arkitektura (5 + projektua) izan ezik

Page 5: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

ERABAKIAK ERABAKIAK HARTU BAINO LEHENHARTU BAINO LEHEN

Norberaren ezagutzaNorberaren ezagutza ++ InformazioaInformazioa

– GaitasunakGaitasunak– Nolakotasunak - BatxilergoakNolakotasunak - Batxilergoak– Interesak - Lanbide HeziketaInteresak - Lanbide Heziketa– Emaitzak (notak) - Beste aukera batzukEmaitzak (notak) - Beste aukera batzuk– Aholkuak Aholkuak

• GurasoenaGurasoena

• IrakasleenaIrakasleena

• TutorearenaTutorearena

55

Page 6: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

Norbere burua ezagutzeko ekintzak

Page 7: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

Zein da nire etorkizuna?Zein da nire etorkizuna?

77

Page 8: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

Ba al dakit zer gustatzen Ba al dakit zer gustatzen zaidan?zaidan?

88

Page 9: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

Zertan moldatzen Zertan moldatzen naiz hobeto?naiz hobeto?

Zein arlotan ditut Zein arlotan ditut emaitza hobeak?emaitza hobeak?

99

Page 10: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

ORIENTA 2011-12ORIENTA 2011-12

1010

Page 11: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

DBH 4DBH 4Lanbide Lanbide orientazioaorientazioa

1111

Page 12: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

BATXILERGOAK

• Zientzia eta TeknologiaZientzia eta Teknologia

• Giza eta Gizarte ZientziakGiza eta Gizarte Zientziak

• ArteakArteak

1212

Page 13: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

BatxilergoenBatxilergoen EZAUGARRIAKEZAUGARRIAK• Gehienez Gehienez 4 urte4 urte• Jakintzagaiak:Jakintzagaiak:

KOMUNAK KOMUNAK MODALITATEKOAKMODALITATEKOAKHAUTAZKOAKHAUTAZKOAK

• Batxilergo bakoitzean Batxilergo bakoitzean ibilbide ibilbide desberdinakdesberdinak

• Promozioa: Promozioa: 1. mailatik 2. mailara 1. mailatik 2. mailara gehienez 2 gehienez 2

GUTXIGUTXI1. mailan 3/4 GUTXI :1. mailan 3/4 GUTXI :

*kurtso osoa errepikatu*kurtso osoa errepikatu*jakintzagai pendienteak soilik*jakintzagai pendienteak soilik*pendienteak + gainontzekoak nota *pendienteak + gainontzekoak nota

hobetzekohobetzeko– 2.mailan, dena gainditu ezean2.mailan, dena gainditu ezean, ,

gainditugabekoak soilik errepikatu gainditugabekoak soilik errepikatu beharbehar

Page 14: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

Batxilergo TITULUA Batxilergo TITULUA

Jakintzagai Jakintzagai komun guztiak komun guztiak gaindituta gaindituta ++

6 Modalitateko 6 Modalitateko JakintzagaiJakintzagai

(5 gutxienez batxiler berekoak) (5 gutxienez batxiler berekoak) ++

2 Hautazko 2 Hautazko (maila bakoitzean bat)(maila bakoitzean bat)

1414

Page 15: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

Jakintzagai komunakJakintzagai komunak

1. maila1. maila 2. maila2. maila

Euskara eta Literatura I Euskara eta Literatura I 3 3

Lengua eta literatura I Lengua eta literatura I 3 Atzerriko Hizkuntza 3 Atzerriko Hizkuntza I 3I 3

Fª eta Hiritartasuna Fª eta Hiritartasuna 3 3

Gorputz Hezkuntza Gorputz Hezkuntza 2 2

Mundu Garaikideko ZZ Mundu Garaikideko ZZ 2 2

Erlijioa/ Libre Erlijioa/ Libre 1/0 1/0

Guztira Guztira 16/17 ordu16/17 ordu

Euskara eta Literatura II Euskara eta Literatura II 33

Lengua eta literatura II Lengua eta literatura II 33

Atzerriko Hizkuntza II Atzerriko Hizkuntza II 33

Filosofiaren Hª Filosofiaren Hª 3 3

Historia Historia 4 4

Erlijioa/Libre Erlijioa/Libre 1/01/0

Guztira 16/17 Guztira 16/17 orduordu

1515

Page 16: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

Zientzia eta TeknologiaZientzia eta Teknologia (3 jakintzagai)(3 jakintzagai)

1. maila 12 1. maila 12 orduordu

2. maila 12 ordu2. maila 12 ordu

Matematika I * Matematika I *

Fisika eta Kimika * Fisika eta Kimika *

Biologia-Geologia Biologia-Geologia

Indust. Teknologia I Indust. Teknologia I

Marraz. Teknikoa I Marraz. Teknikoa I

(* derrigorrez) (* derrigorrez)

Matematika II Matematika II Fisika Fisika

Kimika Kimika

Biologia Biologia

Indust. Teknologia II Indust. Teknologia II Marraz. Teknikoa II Marraz. Teknikoa II

Lur eta Inguruko ZZ Lur eta Inguruko ZZ

Elektroteknia Elektroteknia

1616

Page 17: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

Giza eta Gizarte Zientziak Giza eta Gizarte Zientziak (3)(3)

1717

Giza eta Gizarte Zientziak Giza eta Gizarte Zientziak (3)(3)

Lehengo maila Lehengo maila 1212

Bigarren maila Bigarren maila 1212

- GGZZ matematika - GGZZ matematika II

- - EkonomiaEkonomia

- Historia - Historia GaraikideaGaraikidea

- - Latina ILatina I

- - Grekera IGrekera I

- GGZZ matematika II- GGZZ matematika II

- - Ekonomia eta Ekonomia eta Enpresen antolakuntzaEnpresen antolakuntza

- Geografia- Geografia

- Latina II- Latina II

- Artearen Historia- Artearen Historia

- Grekera IIGrekera II

- Munduko LiteraturaMunduko Literatura

Page 18: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

BACHILLERATO DE ARTES (ARTES PLASTICAS, IMAGEN Y DISEÑO)

Materias comunes 1ºMaterias comunes 1º Materias comunes 2ºMaterias comunes 2º

Lengua Castellana y Literatura ILengua Castellana y Literatura I

Lengua Vasca y Literatura I Lengua Vasca y Literatura I

Lengua Extranjera I Lengua Extranjera I

Filosofía y ciudadanía Filosofía y ciudadanía

Ciencias para el mundo Ciencias para el mundo contemporáneocontemporáneo

Educación FísicaEducación Física

Lengua Castellana y Literatura IIILengua Castellana y Literatura III

Lengua Vasca y Literatura IILengua Vasca y Literatura II

Lengua Extranjera IILengua Extranjera II

Historia de la filosofíaHistoria de la filosofía

Historia de EspañaHistoria de España

Materias de modalidad 1ºMaterias de modalidad 1º

(elegir 3 materias de 3 horas)(elegir 3 materias de 3 horas)Materias de modalidad 2ºMaterias de modalidad 2º

(elegir 3 materias de 3 horas)(elegir 3 materias de 3 horas)

Dibujo Artístico IDibujo Artístico I

Dibujo Técnico IDibujo Técnico I

VolumenVolumen

Técnicas de expresión gráfico-plásticaTécnicas de expresión gráfico-plástica

Dibujo Artístico IIDibujo Artístico II

Dibujo Técnico IIDibujo Técnico II

Historia del ArteHistoria del Arte

DiseñoDiseño

Cultura audiovisualCultura audiovisual

Materias optativasMaterias optativas

(elegir 1 materia de 3 horas)(elegir 1 materia de 3 horas)Materias optativasMaterias optativas

(elegir 1 materia de 3 horas)(elegir 1 materia de 3 horas)

Page 19: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

Materias comunes 1ºMaterias comunes 1º Materias comunes 2ºMaterias comunes 2º

Lengua Castellana y Literatura ILengua Castellana y Literatura I

Lengua Vasca y Literatura I Lengua Vasca y Literatura I

Lengua Extranjera I Lengua Extranjera I

Filosofía y ciudadanía Filosofía y ciudadanía

Ciencias para el mundo Ciencias para el mundo contemporáneocontemporáneo

Educación FísicaEducación Física

Lengua Castellana y Literatura IIILengua Castellana y Literatura III

Lengua Vasca y Literatura IILengua Vasca y Literatura II

Lengua Extranjera IILengua Extranjera II

Historia de la filosofíaHistoria de la filosofía

Historia de EspañaHistoria de España

Materias de modalidad 1ºMaterias de modalidad 1º

(elegir 3 materias de 3 horas)(elegir 3 materias de 3 horas)Materias de modalidad 2ºMaterias de modalidad 2º

(elegir 3 materias de 3 horas)(elegir 3 materias de 3 horas)

Análisis musical IAnálisis musical I

Anatomía aplicadaAnatomía aplicada

Artes escénicasArtes escénicas

Lenguaje y práctica musicalLenguaje y práctica musical

Análisis musical IIAnálisis musical II

Historia de la música y de la danzaHistoria de la música y de la danza

Literatura universalLiteratura universal

Cultura audiovisualCultura audiovisual

Materias optativasMaterias optativas

(elegir 1 materia de 3 horas)(elegir 1 materia de 3 horas)Materias optativasMaterias optativas

(elegir 1 materia de 3 horas)(elegir 1 materia de 3 horas)

BACHILLERATO DE ARTES (ARTES ESCENICAS, MUSICA Y DANZA)

Page 21: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

Bost jakintza adarretan Bost jakintza adarretan banaturik:banaturik:

1.1. ZIENTZIAKZIENTZIAK2.2. OSASUN ZIENTZIAKOSASUN ZIENTZIAK3.3. GIZARTE ETA LEGE ZIENTZIAKGIZARTE ETA LEGE ZIENTZIAK4.4. INGENIERITZAK ETA ARKITEKTURAINGENIERITZAK ETA ARKITEKTURA5.5. ARTE ETA GIZA ZIENTZIAKARTE ETA GIZA ZIENTZIAK

Unibertsitateko Unibertsitateko ikasketak ikasketak GRADUAKGRADUAK

2121

Page 25: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

- Biologiako Gradua- Biokimikako eta Biologia Molekularreko G.- Bioteknologiako Gradua- Elikagaien Zientzia eta Teknologiako G. - Ingurumen Zientzietako Gradua- Fisikako Gradua- Geologiako Gradua- Matematikako Gradua- Kimikako Gradua-

ZIENTZIAKZIENTZIAK

2525

Page 26: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

OSASUN ZIENTZIAKOSASUN ZIENTZIAK

--Erizaintzako GraduaErizaintzako Gradua- Farmaziako Gradua- Farmaziako Gradua- Giza Elikadurako eta Dietetikako - Giza Elikadurako eta Dietetikako GraduaGradua- Medikuntzako Gradua - Medikuntzako Gradua - Odontologia Gradua- Odontologia Gradua- PSIKOLOGIA - PSIKOLOGIA - - FISIOTERAPIA (Berria)FISIOTERAPIA (Berria)

2626

Page 27: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

GIZARTE eta LEGE ZIENTZIAKGIZARTE eta LEGE ZIENTZIAK• - - Ekonomiako GraduaEkonomiako Gradua

- Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua- Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua- Finantza eta Aseguruetako Gradua- Finantza eta Aseguruetako Gradua- Geografiako eta Lurralde Antolakuntzako Gradua- Geografiako eta Lurralde Antolakuntzako Gradua- Gizarte Antropologiako Gradua- Gizarte Antropologiako Gradua- Gizarte Hezkuntzako Gradua- Gizarte Hezkuntzako Gradua- Gizarte Langintzako Gradua- Gizarte Langintzako Gradua- Haur Hezkuntzako Gradua- Haur Hezkuntzako Gradua- Ikus-entzunezko Komunikazioko Gradua- Ikus-entzunezko Komunikazioko Gradua- Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua- Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua- Kazetaritzako Gradua- Kazetaritzako Gradua- Kriminologiako Gradua- Kriminologiako Gradua- Lan Harreman eta Giza Baliabideetako Gradua- Lan Harreman eta Giza Baliabideetako Gradua- Lehen Hezkuntzako Gradua- Lehen Hezkuntzako Gradua- Marketineko eta Merkatuen Ikerkuntzako Gradua- Marketineko eta Merkatuen Ikerkuntzako Gradua- Negozioen Kudeaketako eta Merkatarizako - Negozioen Kudeaketako eta Merkatarizako - Pedagogiako Gradua- Pedagogiako Gradua- Politika Zientziako eta Kudeaketa Publikoko Gradua- Politika Zientziako eta Kudeaketa Publikoko Gradua- Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua- Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua- Soziologiako Gradua- Soziologiako Gradua- Zerga Sistemako eta Administrazio Publikoko Gradua- Zerga Sistemako eta Administrazio Publikoko Gradua- Zuzenbideko Gradua- Zuzenbideko Gradua

2727

Page 28: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

INGENIERITZAK eta ARKITEKTURAINGENIERITZAK eta ARKITEKTURA• - Arkitekturako Gradua- Arkitekturako Gradua

- Eraikuntza Ingeniaritzako Gradua- Eraikuntza Ingeniaritzako Gradua- Geomatika eta Topografia Ingeniaritzako Gradua- Geomatika eta Topografia Ingeniaritzako Gradua- Industria Antolakuntzaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Antolakuntzaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Kimikaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Kimikaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua- Informatikaren eta Konputagailuen Ingeniaritzako Gradua- Informatikaren eta Konputagailuen Ingeniaritzako Gradua- Informatikaren Ingeniaritzako Gradua- Informatikaren Ingeniaritzako Gradua- Ingeniaritza Elektrikoko Gradua- Ingeniaritza Elektrikoko Gradua- Ingeniaritza Elektronikoko Gradua- Ingeniaritza Elektronikoko Gradua- Ingeniaritza Mekanikoko Gradua- Ingeniaritza Mekanikoko Gradua- Ingeniaritza Nautiko eta Itsas Garraioko Gradua- Ingeniaritza Nautiko eta Itsas Garraioko Gradua- Ingeniaritza Zibileko Gradua- Ingeniaritza Zibileko Gradua- Ingurumen Ingeniaritzako Gradua- Ingurumen Ingeniaritzako Gradua- Itsas Ingeniaritzako Gradua- Itsas Ingeniaritzako Gradua- - Energia Berriztagarrietako Ingenieritza (Berria)Energia Berriztagarrietako Ingenieritza (Berria)

- Kimika Ingeniaritzako Gradua- Kimika Ingeniaritzako Gradua- Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako - Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako GraduaGradua- Meatzaritza eta Energia Ingeniaritzako Gradua- Meatzaritza eta Energia Ingeniaritzako Gradua- Telekomunikazioaren Ingeniaritza Teknikoko Gradua- Telekomunikazioaren Ingeniaritza Teknikoko Gradua

2828

Page 29: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

ARTEA eta GIZA ZIENTZIAKARTEA eta GIZA ZIENTZIAK

- - Arteko GraduaArteko Gradua- Kultura Ondareen Zaintza eta - Kultura Ondareen Zaintza eta Zaharberritzeari buruzko GraduaZaharberritzeari buruzko Gradua- Sorkuntza eta Diseinuko Gradua- Sorkuntza eta Diseinuko Gradua- Ingeles Ikasketetako Gradua- Ingeles Ikasketetako Gradua- Euskal Ikasketetako Gradua- Euskal Ikasketetako Gradua- Filosofiako Gradua- Filosofiako Gradua- Historiako Gradua- Historiako Gradua- Artearen Historiako Gradua- Artearen Historiako Gradua- Letra Moderno eta Klasikoetako Gradua- Letra Moderno eta Klasikoetako Gradua- Itzulpengintza eta Interpretazioko Gradua- Itzulpengintza eta Interpretazioko Gradua

2929

Page 30: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

3030

CIENCIAS

Page 31: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

3131

CC. de la SALUD

Page 32: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

3232

CIENCIAS SOCIALES

Page 33: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

3333

INGENIERIAS Y ARQUITECTURA

Page 34: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

3434

ARTES Y HUMANIDADES

Page 38: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

Batxilerra ikasi nahi Batxilerra ikasi nahi badutbadut……1.1.Zer karrera ikasi nahi dut?Zer karrera ikasi nahi dut?

2.2.Zein da jakintza adarra?Zein da jakintza adarra?

3.3.Zein batxiler komeni zait?Zein batxiler komeni zait?

4.4.Zeintzu gai komeni zaizkit 2. Zeintzu gai komeni zaizkit 2. mailan?mailan?

5.5.Horretarako zeintzu dira 1. mailan Horretarako zeintzu dira 1. mailan aukeratu behar ditudanak?aukeratu behar ditudanak?

3838

Page 40: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

4040

AIXERROTA BHI

**+♦♦

♦♦ ikurra dutenak derrigor

♦ ikurra daukatenen artean hartu 2 gai derrigor

Page 41: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

Heziketa ZIKLOAKHeziketa ZIKLOAK• 21 lanbide familia 21 lanbide familia

• Gehienak 2 urte (2000 ordu) Gehienak 2 urte (2000 ordu) • Ertainetako Instituetan ematen diraErtainetako Instituetan ematen dira

• Enpresetan praktikak hiruhilabeteanEnpresetan praktikak hiruhilabetean• Jakintzagai praktikoakJakintzagai praktikoak

• Erdi Mailako Heziketa Zikloak (EMHZ)Erdi Mailako Heziketa Zikloak (EMHZ)•DBH titulua edoDBH titulua edo•17 urte + sartzeko azterketa17 urte + sartzeko azterketa

• Goi Mailako Heziketa Zikloak (GMHZ)Goi Mailako Heziketa Zikloak (GMHZ)• batxiler titulua edobatxiler titulua edo• 19 urte + sartzeko azterketa19 urte + sartzeko azterketa•18 urte + EMHZ + sartzeko azterketa (zati 18 urte + EMHZ + sartzeko azterketa (zati

orokorra soilik)orokorra soilik) 4141

Page 42: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

4242

Page 43: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

4343

LANBIDE HEZIKETA

Page 44: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

Heziketa Ziklo bat egin nahi Heziketa Ziklo bat egin nahi badut…badut…

1.1.Zein lan-mota gustatzen zait?Zein lan-mota gustatzen zait?

2.2.Zein familatakoa da?Zein familatakoa da?3.3.Zein heziketa zikloa gustatzen Zein heziketa zikloa gustatzen

zaitzait??

4444

Page 45: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

Eta DBH ez badut Eta DBH ez badut gainditzen?gainditzen?

4545

DBH 4 errepikatu, edo…

Page 46: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

HLPP - PCPIHLPP - PCPI

4646

Page 47: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

Beste aukera batzukBeste aukera batzuk

4747

Page 48: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

Eta gero zer? Neure Eta gero zer? Neure erabakiaerabakia

4848

Page 49: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

Informazio gehiago … Informazio gehiago … UNIBERTSITATEKOUNIBERTSITATEKO IKASKETAK:IKASKETAK: EHU-UPVEHU-UPV www.ehu.eswww.ehu.es Mondragón UnibertsitateaMondragón Unibertsitatea www.mondragon.eduwww.mondragon.edu Universidad de DeustoUniversidad de Deusto www.deusto.eswww.deusto.es

HEZIKETA ZIKLOAK:HEZIKETA ZIKLOAK: www.euskadi.net/lanbidezwww.euskadi.net/lanbidez

4949

Page 50: Dbh 4 tutore eta ikasle 11 12

Aixerrota BHIAixerrota BHIOrientazio SailaOrientazio Saila

Informaziorako saileko BLOGa:Informaziorako saileko BLOGa:

http://orisaila.blogspot.comhttp://orisaila.blogspot.com

Zalantzak eta harremanetarako Zalantzak eta harremanetarako helbidea:helbidea:

[email protected]@gmail.com

5050