Azido nukleikoak 4 dbh

17
AZIDO NUKLEIKOAK

description

 

Transcript of Azido nukleikoak 4 dbh

Page 1: Azido nukleikoak 4 dbh

AZIDO

NUKLEIKOAK

Page 2: Azido nukleikoak 4 dbh

Azido Nukleikoak

Page 3: Azido nukleikoak 4 dbh

ADNaren ikertzaileak

Page 4: Azido nukleikoak 4 dbh

ADN (Azido Desoxirribonukleikoa)

Page 5: Azido nukleikoak 4 dbh

ADNaren nukleotidoak

Page 6: Azido nukleikoak 4 dbh
Page 7: Azido nukleikoak 4 dbh

ADN

Page 8: Azido nukleikoak 4 dbh

ARN (Azido Erribonukleikoa)

Page 9: Azido nukleikoak 4 dbh

ARNaren nukletidoak

Page 10: Azido nukleikoak 4 dbh

ARNm (ARN mezularia)

Page 11: Azido nukleikoak 4 dbh

ARNt (ARN transferentea)

Page 12: Azido nukleikoak 4 dbh

ARNr (ARN erribosomikoa)

Page 13: Azido nukleikoak 4 dbh

ADNaren erreplikazioa

Page 14: Azido nukleikoak 4 dbh

Griffith-en esperimentua

Page 15: Azido nukleikoak 4 dbh

Proteinen sintesia

Page 16: Azido nukleikoak 4 dbh

Proteinen sintesia

Page 17: Azido nukleikoak 4 dbh

Kode genetikoa