TEMA12 POTENCIANT LA IMATGE D'EMPRESA

of 46 /46
TEMA 12 :PO TEN CIA NT LA IMAT GE D’E MPR ESA

Embed Size (px)

Transcript of TEMA12 POTENCIANT LA IMATGE D'EMPRESA

 1. 1. La funci del departament de vendes sn: -Atenci al client -Estudis de mercat -Comercialitzaci
 2. 2. Quan s produeixen els bns o serveis s posen a la venda per generar Ingresos per produr ms, i a travs de la funci comercial lempresa Relaciona i intercanvia informaci amb lexterior i consisteix en vendre
 3. 3. s lorganitzaci, que en aquesta imatge pot ser possitiva o negativa En tots el graus que aquets dos extrems permeten(molt positiva,una Mica,regular,molt negativa).
 4. 4. El mrqueting s una funci organitzacional i un conjunt de processos Centrats en la planificaci i creaci,didees,bns o serveis i amb una Fixaci del preu,la promoci i la distribuci amb la finalitat de produir Intercanvis que satisfacin els objectius individuals i empresarials.
 5. 5. El mrqueting aporta una visi integradora sobre la manera de veure (filosofia) i de realitzar (cincia i activitat) aquests intercanvis comercials. Mrqueting com a filosofia: s una actitud mental i una forma dentendre lempresa i lentorn. Aquesta actitud s el punt de partida les necessitats i els desitjos dels consumidors i tracta de satisfer-los de la millor manera possible. Mrqueting com a cincia,tcnica o activitat: Es basa en els instruments,modes i mitjans que lempresa posa en marxa per dur a terme intercanvis que siguin al ms satisfactoris possible.
 6. 6. La funci comercial ha de ser entesa com el conjunt dactivitats que Connecten,de manera real i efectiva,lempresa amb el mercat i amb Lentorn. FUNCI COMERCIAL NO NOMS S VENDRE MRQUETING VA MS ENLL DE LA PUBLICITAT
 7. 7. El mrqueting consisteix en noms que lempresa produeix intercanvis Econmics,sin que tamb sempren en altres mbits les finalitats dels Quals no sn els beneficis monetaris aix s el mrqueting social.
 8. 8. b Objecte fsic, tangible. Es pot destruir pel consum o ser durador i permetren un s continuat. EXEMPLE: paper Servei Intangible que no es pot percebre pels sentits, no s durador i no es pot emmagatzemar. EXEMPLE: tallar-se els cabells,una funci de teatre. Idea s intengible i per tant no es poden emmagatzemar. EXEMPLE: la campanya de la Renda o la prevenci de la sida. producte Qualsevol b material, servei o idea, que tingui un valor per al consumidor o usuari i sigui susceptible de satisfer una necessitat. Client Persona fsica o jurdica que compra de forma habitual,o que utilitza de manera assdua els serveis duna empresa professional. Consumidor Compra o consumeix certa clase de productes o serveis. Necessitat s la sensaci de fer alguna cosa, ja sigui material o immaterial,fsica o psicolgica. Desig s la voluntat de satisfer una necessitat. Demanda s una petici o sol.licitud de satisfer un desig,en temes econmics.Sentn com a demanda el conjunt de compres de productes, per part dun grup o col.lectivitat. mrqueting Conjunt dactivitats relacionades amb el preu, producte, distribuci i comunicaci encaminades a satisfer les necessitats i desitjos del consumidor amb la finalitat daconseguir un benefici.
 9. 9. MRQUETING NECESSITAT DESIG DEMANDA Factors econmics Factors: Culturals, Socials i personals Identifica Orienta Indueix A B C D Les accions del mrqueting influeixen en la demanda a travs dels filtres que sn els factors personals,socials,cult urals i econmics dels individus
 10. 10. El mrqueting mix o les quatre pes, no s res ms que una forma de Combinar els instruments del mrqueting que lempresa controla.
 11. 11. s el document escrit que serveix com a instrument de comunicaci, Reflexi i control, ja que shi reflecteixen les poltiques comercial, Combinant les quatre pes,per assolir els objectius. Aquestes poltiques comercials,coordinades i integrades en programes Dacci especfics,generalment formulats per a un any, i hauran de Donar resposta a preguntes.
 12. 12. No sempre sha de dir els aspectes formals, com per exemple:qualitat Marca,envssin que sha de tenir en compte altres aspectes que el Client espera:instal.laci,garantia,servei postvenda s com sha enten per PRODUCTE TOTAL.
 13. 13. Caracterstiques que el venedor ofereix El consumidor percep mida qualitat quantitat Estatus socials ingredients luxe
 14. 14. Els productes de a vegades els comprem,perqu ens pot resoldre algun problema,per aix aparix el mrqueting que compra la producci a les necessitats i les demandes del mercat.
 15. 15. Els productes que consumim sesgoten,exemple el paper, i daltres que comprem noms en determinades ocasions com les medicines. Per la seva durada Duradors: permeten ms dun s (compra mediata) Fungibles: es consumeixen amb ls (menys esfor compra) Per la freqncia amb qu es compren De convenincia: compra habitual(fidelitat en la marca) De compra per impuls: no es planifica compra (no hi ha esfor de decidir) Demergncia: per necessitat.No s planifica la compra ni (lefor de decidir)
 16. 16. Les estratgies del mrquting estracten en la DIFERENCIACI com a forma de distenciar la competncia. Lestratgia s basa a ressaltar les caracterstiques del producte perqu sigui nic i especial, per part del compradors. Les eines sn: Marca Model i classe Envs o embalatge
 17. 17. MARQUES MODEL I CLASE Sn diferents productes de la mateixa Marca. EXEMPLE: diferents model dordinadors De la marca HP, i les diferents marques de Iogurts de la marca DANONE,etc.
 18. 18. El preu del producte s lnic del mrqueting que genera ingresos, en efecte immediat sobre la demanda del producte i sobre les vendes. I s un altre del intruments de la comunicaci que fem servir en el productes i serveis Preu altCAR BO Preu baixBARATDOLENT
 19. 19. La distribuci sobre el preu dels productes tamb sn estudiats en leconomia com una estratgia ms del mrqueting mix.
 20. 20. Distribuir s fer arribar la producci fins al consumidor. s important que els compradors puguin disposar dels productes que necessiten: -Al lloc adequat -En una quantitat suficient -En el moment precs -A un preu assequible
 21. 21. En el mrqueting aparix ms eines en la logstica de distribuci que sencarrega daspectes de: Canal de distribuci Cam o ruta que segueix el producte des del moment en qu surt de la fbrica fins que arriba en el client Nombre i classe dintermediaris Persones(fsiques o jurdiques) que hi ha en el canal de distribuci entre el productor i el consumidor Assortiment s la diversitat de marques de la mateixa classe de producte.Tamb s la varietat de models duna mateixa marca. Marxandatge Conjunt dactivitats que es duen a terme en el punt de venda,amb lobjectiu dinduir a la compra.Inclou instruments com per exemple publicitat,promoci,degustacions
 22. 22. La publicitat s una forma impersonal de trasmentre informaci sobre Productes,amb lobjectiu destimular-ne la demanda
 23. 23. Caracterstiques de la comunicaci publicitaria Mitjans emprats Impersonal Unilateral Sadrea al mercat de forma indiscriminada i massiva Utilitza els mitjans de comunicaci de masses Lanunciant(emissor) subscriu i controla el missatge El receptor no pot interactuar en el missatge,la resposta que sespera dell s que compri o faci all a qu es refereix el missatge publicitari Els mitjans de comunicaci de masses:televisi,radio,diaris, revistes,etc. Cartells en botigues,autobusos,trens,etc. Per correu (tradicional o electrnic) Per telfon (fix o mbil) Per Internet Objectes publicitaris:quaderns,gorres,b olgraf,calendaris,etc.
 24. 24. Lobjectiu s modificar la conducta dels receptors del missatge i induir-los a comprar o a fer alguna cosa (o a deixar de fer-ho).
 25. 25. INFORMAR Informaci bsica: Comunica el nou producte o modificat.s fa servir en letapa dintroducci del producte amb la finalitat de donar a conixer al ms aviat possible. Informaci sobre usos del producte:Tamb serveix per resoldre malentesos o desmuntar rumors. Crear bona imatge de lempresa o millorar-ne la reputaci: Intentar que els consumidors identifiquin el producte amb personatges famosos que els transmeten categoria. PERSUADIR Augmentar les vendes dun producte conegut: Exemple dels gelats,que es consumeixen sobretot a lestiu, i es recomanen com a postres a lhivern. Augmentar els usos dun producte:Exemple del xamp per a bebs que es recomana tamb per a cabells delicats. RECORDAR Recordar que el producte es pot necessitar prximament:Exemple dels anuncis dassegurances de la llar abans de les vacances destiu. Informar i recordar on es pot adquirir un producte: Productes de venda exclusivament(farmcies,botigues especialitzades).Al mateix temps que fan publicitat del producte,informen el consumidor que pot ser difcil de localitzar.
 26. 26. PUBLICITAT EFECTES ECONMICS: s el Sector que es mou Molts recursos,tant Humans com econmics, En preparaci i competncia professional EFECTES SOCIALS: sobre la Publicitat diu que Tothom t una opini Bona o dolenta,en Diverses opinions Socials de la publicitat. Activa la demanda Estimula loferta Activa la competncia Influeix en la demanda selectiva Ajuda a financiar mitjans de comunicaci Mal utilitzada pot crear efectes negatius Ofereix alternatives Informa Activa leconomia Genera riquesa
 27. 27. La norma bsica s la LLEI GENERAL DE PUBLICITAT 34/1988,que va lEstat de publicitat de lany 1964. Ha estat modificada per: Codi penal delicte de publicitat il.lcita I la llei 39/2002 transposici alordenament espanyol determinades directives comunitries.
 28. 28. Publicitat enganyosa: Intueix a un error sobre el que sanuncia,tamb s Silencia dades fonamentals dels bns,activitats o serveis. Publicitat deslleial: Els missatges que perjudiquen altres persones, Especialment els competidors. -Provocar descrdit o menyspreu,directe o indirecte. -Induir a confusi amb altres,utilitzant sigles,noms,etc. -Si s contrria als bons usos mercantils. -La publicitat comparativa,si no se sost en caracterstiques essencials o contraposa(compara) bns no similars. Publicitat subliminal: s fa de manera inconcient, i pot generar en la persona una resposta que no es controla. Publicitat il.legal: La que vulnera all que s regula alguns productes,bens,activitats o serveis(tabac,alcohol,etc.) o t com objecte productives o activitat no legals(drogas,etc).
 29. 29. El missatge publicitari s all que es diu.Diem que ha de ser clar per qu el producte pot interessar al consumidor. En el missatge aparix el text i paraules i els sons que cont. I finalment leslgan s una frase curta que resumeix i condensa el missatge i actua com a titular de lanunci, i per tlim el que fa s captar latenci del pblic, i es tracta de que el missatge s recordi aix ha destar relacionat amb el producte i ha de ser evocador.
 30. 30. Narratius: Quan sexplica una histria, com en el cas dels publireportatgesTelevisius. Teatral:Quan mostra moments o escenes de la vida en qu sutilitza. Estils de vida: Tracten destablir una relaci entre el producte i una situaci Social,estatus o estil de vida,mostrant situacions que protagonitzen determinats grups socials (joves,executius dxit,etc.).
 31. 31. La promoci com all que no s: no s publicitat, i tampoc venda Directa. La promoci una srie daccions comercials que tenen com a objectiu Oferir el client,de manera temporl,un valor addicional sobre el Producte que adquireix, de manera que li resulti ms atractiu i que Lindueix a aprofitar locasi. Productes de regal Mostres gratutes Degustacions en el lloc de compra Concursos Sorteigs,premis Diners en metl.lic En el marge de la comunicaci,de manera habitual, en el moment de La compra a fi denganxar el consumidor, en general que es tracta Destmuls directes de la demanda,amb efecte a molt curt termini.
 32. 32. Les relacions pbliques sn linstrument de mrqueting,orientats a la Comunicaci persuasiva que comprn activitats adreades a demostrar La bona voluntat de lempresa, amb la finalitat daconseguir Lacceptaci i el reconeixament del pblic. Els objectius sn: Difondre i millorar la imatge Crear un corrent favorable de simpatia Incrementar el prestigi i la bona reputaci empresarial Aclarir o desmentir possibles rumors Guanyar clients.
 33. 33. El missatge s publica en dins duna empresa i gratuta s responsabilitza pel mitj que el publica,que t un control Del seu contingut a canvi de lempresa no li suposa cap cost. s publicitat gratuta que aconsegueix distingir el missatge publicitaris En convencional. Adrea a pblics heterogenis Missatge s ms subtil,menys evident No s repetitiva T millor acceptaci social Resulta ms creble.
 34. 34. s tracta de reportatges,conferncies,comunicants de premsa,etc, Relacionats amb un producte que es tracta docupar espai gratut en els Mitjans.
 35. 35. Comunicaci que parteix lempresa per promoure un corrent en lOpini favorable o per donar-se a conixer,s fa servir per activitats Com ara festes,aniversaris,actes socials,etc, als quals es conviden Certes persones(poltics,periodistes,famosos,personalitats amb el Prestigi,etc), que a causa de la seva posici social seran notcia en Relaci amb lempresa.