Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. ·...

21

Transcript of Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. ·...

Page 1: Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. · Carta formal Senyor, . Senyora, Senyors, Benvolgutlda senyorla, . Distingitlda senyor/a,
Page 2: Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. · Carta formal Senyor, . Senyora, Senyors, Benvolgutlda senyorla, . Distingitlda senyor/a,

Què he de fer abans?

Què vol dir? És un text escrit que ens serveix per comunicar-nos amb algú que està lluny de nosaltres i, que enviem per correu.

LA CARTA PERSONAL HA DE TENIR:

-Lloc des d’on s’escriu la carta i data.

-Una salutació.

-Una explicació d’allò que volem dir.

-El comiat

-La signatura

-PD ( per si t’has oblidat alguna cosa) ?

MIRA BÉ L’EXEMPLE DE LA PÀGINA SEGÜENT ...

Page 3: Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. · Carta formal Senyor, . Senyora, Senyors, Benvolgutlda senyorla, . Distingitlda senyor/a,

... Fixa’t bé en totes les parts !

Page 4: Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. · Carta formal Senyor, . Senyora, Senyors, Benvolgutlda senyorla, . Distingitlda senyor/a,

T’atreveixes a preparar una carta ?

ESCRIC UNA CARTA ...

Des de quin lloc escrius la carta?

Quin dia és avui?

Com saludaràs?

A qui li escrius?

Quines coses li explicaràs?

Com t’acomiadaràs?

Practica la teva signatura...

T’has oblidat alguna cosa?

Page 5: Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. · Carta formal Senyor, . Senyora, Senyors, Benvolgutlda senyorla, . Distingitlda senyor/a,

Una petita ajuda ?

Page 6: Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. · Carta formal Senyor, . Senyora, Senyors, Benvolgutlda senyorla, . Distingitlda senyor/a,

Què he de fer durant?

Lloc i dataSalutació

TOT ALLÒ QUE VOLS EXPLICAR -Introducció

-Exposició

-Conclusió

Comiat

Signatura

P.D. T’has oblidat!

Page 7: Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. · Carta formal Senyor, . Senyora, Senyors, Benvolgutlda senyorla, . Distingitlda senyor/a,

Necessites : sobre, segell, adreça del destinatari i adreça del remitent.

* La carta s’envia dins un sobre ...

Què he de fer per enviar la carta ...

Page 8: Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. · Carta formal Senyor, . Senyora, Senyors, Benvolgutlda senyorla, . Distingitlda senyor/a,

Exemples de cartes ...

Page 9: Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. · Carta formal Senyor, . Senyora, Senyors, Benvolgutlda senyorla, . Distingitlda senyor/a,
Page 10: Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. · Carta formal Senyor, . Senyora, Senyors, Benvolgutlda senyorla, . Distingitlda senyor/a,
Page 11: Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. · Carta formal Senyor, . Senyora, Senyors, Benvolgutlda senyorla, . Distingitlda senyor/a,
Page 12: Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. · Carta formal Senyor, . Senyora, Senyors, Benvolgutlda senyorla, . Distingitlda senyor/a,
Page 13: Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. · Carta formal Senyor, . Senyora, Senyors, Benvolgutlda senyorla, . Distingitlda senyor/a,
Page 14: Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. · Carta formal Senyor, . Senyora, Senyors, Benvolgutlda senyorla, . Distingitlda senyor/a,
Page 15: Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. · Carta formal Senyor, . Senyora, Senyors, Benvolgutlda senyorla, . Distingitlda senyor/a,
Page 16: Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. · Carta formal Senyor, . Senyora, Senyors, Benvolgutlda senyorla, . Distingitlda senyor/a,
Page 17: Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. · Carta formal Senyor, . Senyora, Senyors, Benvolgutlda senyorla, . Distingitlda senyor/a,
Page 18: Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. · Carta formal Senyor, . Senyora, Senyors, Benvolgutlda senyorla, . Distingitlda senyor/a,
Page 19: Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. · Carta formal Senyor, . Senyora, Senyors, Benvolgutlda senyorla, . Distingitlda senyor/a,
Page 20: Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. · Carta formal Senyor, . Senyora, Senyors, Benvolgutlda senyorla, . Distingitlda senyor/a,
Page 21: Què he de fer abans? Què vol dir? - XTECjaumedes/1/conversacional/carta.pdf · 2010. 2. 23. · Carta formal Senyor, . Senyora, Senyors, Benvolgutlda senyorla, . Distingitlda senyor/a,

Què he de fer després?