Nombres naturals

18

Transcript of Nombres naturals

Page 1: Nombres naturals
Page 2: Nombres naturals

Codi Postal de Verges 17142

Page 3: Nombres naturals
Page 5: Nombres naturals
Page 6: Nombres naturals

Sistema de numeració romà

• Les xifres romanes són: – I, V, X, L, C, D, M

• Normes per escriure:– Les lletres I,X,C i M es poden repetir fins 3

vegades (ex: 83=LXXXIII)– La I només pot restar a V i X (ex: 99=XCIX IC)– La X només pot restar a L i C (ex: 40=XL)– La C només pot restar a D i M– Una ratlla horitzontal sobre una o més lletres,

queden multiplicades per mil (ex: V = 5.000)

Page 7: Nombres naturals

Sistema de numeració decimal

uM cm dm um c d uUnitat de

milióCentena de mil

Desena de mil

Unitat de mil

Centena Desena Unitat

x 1.000.000 x 100.000 x 10.000 x 1.000 x 100 x 10 x 1

4 5 78 7 6 2 0 1 4

457: quatre-cents cinquanta-set

8.762.014: 8 milions set-cents seixanta-dos mil catorze

Page 8: Nombres naturals

Nombres naturals • Els nombres naturals que utilitzem per

comptar s’anomenen: CARDINALS (u, dos, deu, cent u...)

• Els nombres naturals que utilitzem per ordenar s’anomenen: ORDINALS (primer, segon, quart, setè...)

• Representació sobre la recta :

Page 9: Nombres naturals

Operacions• Sumar - afegir

– Propietat commutativa a + b = b + a– Propietat associativa (a + b) + c = a + (b + c)

• Restar – treure• Multiplicació - sumar un nº de vegades

– Propietat commutativa a x b = b x a– Propietat associativa (a x b) x c = a x (b x c)– Element unitat a x 1 = a– Propietat distributiva a x (b + c) = (a x b) + (a x c)

• Divisió – repartir (divisió entera i divisió exacta)

Page 10: Nombres naturals

Propietat distributivaExemple de propietat distributiva:Ex:

2 x (4 + 2) = (2 x 4) + (2 x 2) 2 x 6 = 8 + 4Ex a l’inversa – FACTOR COMÚ(4 x 3 ) + (3 x 8) = 3 x (4 + 8)(4 x 6) + (4 x 2) – (5 x 4) = 4 x (6 + 2 – 5)(5 x 2 x 4) - (10 x 3) = 10 x (4 – 3)

Page 11: Nombres naturals

Operacions combinades• Ordre per efectuar les operacions:

– Si hi ha parèntesis, primer efectuarem les operacions de dins el parèntesis ex: (2 + 6) x (4 + 5) = 8 x 9 = 72

– Si no hi ha parèntesis, • 1r efectuarem les multiplicacions i divisions• 2n efectuarem les sumes i restes

ex: 2 + 6 x 4 + 5= 2 + 24 + 5= 31 ex: 9 : 3 + 4 x 2 = 3 + 8 = 11

Page 12: Nombres naturals

Exemple d’operacions combinades complexes

• Exemple 1: 12 - 6 x 4 – (2 + 5) x 3 = 12 – ( 6 x 4 - 7 x 3) = 12 - ( 24 - 21 ) = 12 – 3 = 9

• Exemple 2: (6 x 10) + (7 - 6) x 7 = (60 + 1 x 7) = ( 60 + 7) = 67

Page 13: Nombres naturals

Aproximacions - arrodoniments• Per arrodonir un nombre, observem la

xifra que s’ha de suprimir:– Si és menor de 5, la xifra anterior es deixa

igual– Si és igual o superior a 5, la xifra anterior

de li afegeix una unitat• Exemples:

– Arrodonim a centenes• 3552 ⇒ 3600 284⇒300 129⇒100

– Arrodonim a desenes• 3552 ⇒ 3550 284⇒280 129⇒130

Page 14: Nombres naturals

Potències• Una potència és una multiplicació de nombres iguals• El factor que es repeteix és la base• El nombre de vegades que es repeteix és l’exponent

3 x 3 = 32 es llegeix 2 al quadrat

5 x 5 x 5 = 53 es llegeix 5 al cub

6 x 6 x 6 x 6 = 64 es llegeix 6 elevat a quatre

Calcula:32 x 43+ 62 = 3 x 3 x 4 x 4 x 4 + 6 x 6 = 9 x 64 - 36= 576 - 36= 540

Page 15: Nombres naturals

Operacions amb potències• Multiplicació de potències – mateixa base

72 x 73 = 7 2 + 3 = 75

• Divisió de potències – mateixa base35 : 33 = 3 5 – 3 = 32

• Potència d’un producte( 3 x 6)2 = 32 x 62

• Potència d’una potència(45)3 = 45 x 45 x 45 = 45+5+5 = 415

(45)3 = 45x3= 415

Page 16: Nombres naturals

Descomposició polinòmica101 = 10102 = 100103 = 1000104 = 10.000105 = 100.000

Una potència de base 10 és igual a la unitat seguida de tants zeros com unitats indica l’exponent.

Qualsevol nombre es pot escriure com una combinació de potències de 10, aquesta expressió s’anomena descomposició polinòmica

14.000 = 14 x 1000 = 14 x 103

250.000 = 25 x 10.000 = 25 x 104

3.000.000= 3 x 1.000.000 = 3 x 106

Page 17: Nombres naturals

Exemples de descomposició polinòmica

253 = 200 + 50 + 3 = 2x100 + 5x10 + 3 = 2x102 + 5x101 + 3

6896 = 6000 + 800 + 90 + 6 = 6x1000 + 8x100 + 9x10 + 6= 6x103 + 8x102 + 9x101 + 6

Page 18: Nombres naturals

Arrels quadradesCalcular l’arrel quadrada d’un nombre N és calcular aquell nombre que multiplicat per ell mateix doni N.

25555525 2 ==→= xDos tipus d’arrels quadrades:• Arrel quadrada exacta

– és un nombre natural (quadrat perfecte), el 8• Arrel quadrada entera

– no és un nombre natural,no és un quadrat perfecte

64

60