Hezkuntza ereduaren aldaketa: LOMCEtik HEZIBERRIra file1 2 DBH Batx Titul Goi maila Arte ikasketak 1...

Click here to load reader

 • date post

  01-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  12
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Hezkuntza ereduaren aldaketa: LOMCEtik HEZIBERRIra file1 2 DBH Batx Titul Goi maila Arte ikasketak 1...

 • Armentia ikastola, 2015-05-28

  Hezkuntza ereduaren aldaketa:

  LOMCEtik HEZIBERRIra

 • 2

  LOMCE

  LOMCE

  MECD

  HEZIBERRI

  Hezkuntza Saila

  IKASTOLA(EAEko ikastetxeak)

 • 3

  1.- LOMCEren edukia.

  Zergatik LOMCEri ez?

 • 4

  D. B. H. Batxilergoa

  Haur Hezkuntza Lehen H

  Lanbide Hezkuntza

  Ebaluazio diagnostikoa

  Errebalida

  H H

  1.zikloa

  H H

  2.zikloa

  L H

  1, 2, 3

  4, 5, 6

  D B H

  1, 2, 3

  D B H

  4

  Akad.

  D B H

  4

  Aplik.

  Oinarr.

  Lanb. H

  1, 2

  Aplik.

  Lanb. H

  Ertaina

  2

  Goi mai

  Lanb. H

  1, 2

  2 DBH

  Grad

  2

  Batxil.

  1, 2

  Unibert

  Ikasketa

  1

  2

  DBH

  Grad

  Batx

  Titul

  Goi maila

  Arte

  ikasketak

  1

  2

 • Beste hainbat aspektu I

  MECD 2012.12.03

  Hezkuntza Lege Organikoaren Aurreproiektua (LOMCE)

  Ikasleen sailkapen goiztiarra, 14 urtetik aurrera era estankoan antolaturik. Harturiko erabakiak:

  DBH 3 eta 4ean bi Matematika mota aurreikusten dira DBH 4ean, bi Graduado mota (Batxilergora daramana eta Lanbide

  Hezkuntzara daramana) Lanbide Hezkuntza ikasle txarrez hornitzea aurreikusten da, ikasleen

  sarbidea urte batez aurreratzen.

  1.- Ikasleen sailkapen goiztiarra

  5

 • 6

  2.- Curriculum eta ebaluazio-tresnak estatuaren eskuetan erabat

  Estatu Administrazioak eskumen gehienak bereganatzen ditu: enbor-ataleko arloen (Matematika, Gaztelera, Ingelera, Natur eta Gizarte arloak) edukiak eta gutxieneko ordutegia, ebaluazio-irizpideak eta gehienezko ordutegia, ebaluazio irizpide orokorrak etapaka eta arloka, tituluak,

  Tresna nagusia: DBH eta Batxilergoko errebalidak. Azterketa eredua, zuzentzaileak, irizpideak, tresneria,, Madrilgo gobernuaren esku.

 • 7

  Errebalidak DBH Batxilergoa Ondorioa

  Ezaugarria Gainditu beharrekoia

  Gainditu beharrekoia

  DBH eta Batxilergoko titulua bai/ez

  Espedientea(beti ere, errebalida gainditurik)

  Ikastetxea: % 70

  Errebalida: % 30

  Ikastetxea: % 60

  Errebalida: % 40

  Oraindik ez dugu ezagutzen:-errebalida-eredua-zer gertatzen den azterketa egiten den egunean egin ezinean dauden ikasleekin-lojistika: hizkuntza, papera/digitala, ..

  Bi gai gehiago: beharrizan bereziko ikasleen egoera + ikastetxeen ranking-ak

 • 8

  Pedagogia ondorioak

  Ikas-irakas prozesuaren degradazioa

 • 9

  3.- Euskararen egoera LOMCErekiko

  Estatuaren mugak adierazita, erronka gure etxean

  Euskarari goiko langa, mugak ustezko aldaketa batean

 • Ezarpenerako

  egutegia

  Ikasturtea

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

  Lehen Hezkuntza

  1

  2

  3

  Ebaluazioa (diagnostikoa)

  4

  5

  6

  Azken ebaluazioa (notan islarik ez)

  Derrigorrezko

  Bigarren Hezkuntza

  1

  2

  3

  4

  Azken ebaluazioa * Azken ebaluazioa *

  Batxilergoa

  1

  2

  Azken ebaluazioa * Azken ebaluazioa *

  Oinarrizko Lanbide

  Hezkuntza

  1

  2

  Erdi mailako

  Lanbide Hezkuntza

  1

  2

  * Lehen urtean DBHn eragin akademikorik ez

  * Lehen urtean Batxilergoko titulua ateratzeko eraginik ez, bai aldiz Unibertsitatean sartzeko

  10

 • 11

  Eta Heziberrik zer?

 • 12

 • 13

  1.- Marko Pedagogikoa

 • 14

 • 15

  Konpetentzietan oinarrituriko curriculuma

  (ikuspegi orokorra)

  Konpetentzietan oinarrituriko curriculuma

  Jakitea eta egiten jakitea helburu

  Edukiak, gaitasunak eta jarrerak mobilizatu egoera desberdinetan aplikatzeko (ezagutza funtzionalak)

  Zeintzu egoera? Eremu pertsonalekoak, Eremu sozialekoak, eremu akademikokoak, lan-eremukoak

  Edukiak, prozedurak eta jarrerak, baliabide

  Nola neurtu ikasleek ikasi dutena? Antzerako egoeretan dakitena aplikatuz.

  Irakaskuntza aktiboa, kooperatiboa, pertsonalizatua, bidea.

 • 16

  2.- Curriculum dekretuak(geletara eramango dena)

  H. S.ren irizpide nagusia: LOMCE egon ala ez, baliagarria izatea.

 • 17

  Etapa Atala Gaia

  HH Orokorra Ikaspegi konpetentziala, aldaketarik eza.

 • 18

  Etapa Atala Gaia

  LH Antolaketa Ikastarloa eta mailaZikloak: 2 edo 3 (ikastetxeen aukera)

  Etapako helburuak

  IkasarloakLOMCEren sailkapena

  (enborrekoak, espezifikoak, autonomikoak) desagertzen da

  - Orain arte bezala (Ingurunea versus Natur + Gizarte Zientziak

  - Globalizazioa eta displinartekotasuna dela eta, Natur eta Gizarte elkar daitezke) Ebaluazioa ez.

  - Euskarak eta Gaztelerak tratamendu bera

  Ebaluazio diagnostikoa

  - Orain arte 4.mailan (ikasturte honetan ere)Oraindik aurrera LH 3 eta LH 6n

  - Ebaluazioen helburu: ikasleen konpetentzia linguistikoa (hiru hizkuntz), matematikoa eta zientifikoa egiaztatzea

  6.Mailan ahozko adierazmena neurtu nahi dute-Hezkuntza jardunaren hobekuntza

  -Ikastetxearen berariazko ebaluazioa osatu eta kontrastatu-Informagarria ikastetxe, irakasle eta familientzat.

  - Ez dute eraginik ikasleen espedientean- Ez da erabiliko ikastetxeen sailkapenik (ranging-ik) egiteko.

  - Aurten: 3.mailako ebaluazio diagnostiko pilotoa

 • 19

  Asteko eskola ordutegia LHn

  LOMCE-Heziberri

  Arloak

  LOE- 2007ko Dek.

  Gutxie-

  neko

  ordu-

  tegia

  Erreferentziako

  Ordutegia

  Gutxieneko

  ordutegia

  Erreferentziako

  ordutegia

  Mailak Guzt.

  Zikloak Guzt.

  Mailak Guzt.

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 1-2 3-4 5-6

  9 2 1,5 1,5 1,5 1,5 2 10 Natura zientziak

  9 1,5 2 1,5 1,5 1,5 2 10 Gizarte-zientziak

  Ingurune 5 5 4 14 3 3 3 3 3 3 18

  18 4 4 4 4 4 3,5 23,5 Gazte eta Liter. 8 7 7 22 4 4 4 4 4 3,5 23,5

  18 4 4 4 4 4 3,5 23,5 Euskara eta Liter. 8 7 7 22 4 4 4 4 4 3,5 23,5

  14 2 2 3 3 3 3 16 Atzerriko hizk. 3 4 4 11 2 2 3 3 2,5 2,5 15

  18 3 3 3 3 3,5 3,5 19 Matematika 5 6 5 16 3 3 3 3 3,5 3,5 19

  9 2 2 1,5 2 1,5 1,5 10,5 Arte-hezkuntza 3 3 3 9 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 10

  9 2 2 2 1,5 1,5 1,5 10,5 Gorputz-hezk. 3 3 3 9 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 10

  6 1 1 1 1 1 1 6 Erlijioa/balio soz.

  Erlijioa 3 3 3 9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 9

  Herritartasuna 1 1 --- --- --- 1 1

  6 1 1 1 1 1 1 6 Tutoretza 2 2 2 6 1 1 1 1 1 1 6

  15 15 Jolasorduak --- --- --- 15 15

  19 Ikastetxeen esku 10 10 10 30

 • 20

  - Orientabide orokorra: ibilbide bakarra

  - LOMCEren sailkapen goiztiarra eta planteamendu baztertzailea alde batera uztea

  - Eragozpena: DBH 4-ko errebalida

  DBH

 • 21

  Etapa Atala Gaia

  DBH Antolaketa Mailaka eta ikasarloka (3 + 1)

  Ikasarloak

  LOMCEren sailkapena (enborrekoak, espezifikoak,

  autonomikoak) desagertzen da

  - Aldaketa bakarra: Bio/Geo, Fis/Kim- Matematika akademikoa eta aplikatua

  bildu.- Euskarak eta Gaztelerak tratamendu bera

  - Teknologia ikasmaila guztietara- Ikasarloen antolaketa, orain arte bezala:

  ikasle guztiek ikasi behar dutena + Plastika, Musika, 2.atzerriko hizkuntza (2 arlo) + 4.DBHn bi blokeetatik beste arlo

  bat.

  - Ikastetxe bakoitzak bere menua- Menua antolatzeko Durangon,

  Ibaizabalekin adostu.

 • 22

  Etapa Atala Gaia

  DBH Mailaz igotzea - Orain arte bezala, gutxi gora behera (55.2 artikulua komentatu)

  Azken ebaluazioa - LOMCE (4.DBH): lege organikoa

  Ebaluazio diagnostikoa

  - Badaezpadako planteamendua, 4.DBHko errebalida desagertuz gero.

  Aniztasunaren trataera eta errendimendua

  hobetzeko programak

  - Ikasleen inkorporazioa 3.DBHtik aurrera- Titulua lortzeko muga berriz ere,

  errebalida

  Errebalida suspendituz gero, bi

  aukera

  - 55.8 artikulua

  - 4.xedapen gehiagarria (6.atala)

 • 23

  Asteko eskola ordutegia DBHn

  LOMCE-Heziberri

  Arloak

  LOE- 2007ko Dek.

  Gutxieneko

  ordutegia

  Erreferentziako

  ordutegia

  Gutxieneko

  ordutegia

  Erreferentziako

  ordutegia

  Mailak Guz

  Mailak Guzt.

  Zikloak Guzt.

  Mailak Guzt.

  1/2/3 4 1 2 3 4 1 (*) 2 1 2 3 4

  9 3 12 3 3 3 3 12 Geog, H Gizarte Z. 7 3 10 3 3 3 3 12 9 3 12 4 4 3 3 14 Gaztelania eta Lit. 9 3 12 4 3 3 4 14 9 3 12 4 4 3 3 14 Euskara eta Lit. 9 3 12 4 3 3 4 14 9 3 12 4 3 3 4 14 Atzerriko lehen hizk. 9 3 12 4 3 3 3 13 9 3 12 4 4 3 4 15 Matematika 9 3 12 4 4 4 3 15 6 2 8 2 2 2 2 8 Gorputz Hezk. 4 1 5 2 2 2 1 7 3 1 4 1 1 1 1 4 Tutoretza 3 1 4 1 1 1 1 4 3 1 4 1 1 1 1 4 Erlijioa/Balio et. Erlijioa 5 1 6 2 2 1 1 6 Herritartasuna 1 --- 1 --- 1 --- --- 1 Etika --- 1 1 --- --- --- ---1 1 Natur Z. 7 --- 7 3 3 3 --- 9

  6

  2 x 2

  ordu

  3 --- 3

  2 x 3

  ordu

  Biologia-Geologia ---

  3 x

  2 ordu

  --- --- ---

  3 x

  2 ordu

  6 --- 3 3 Fisika-Kimika --- --- --- --- --- --- --- --- Ekonomia --- --- --- --- --- --- Latina --- --- --- --- 4 2 2 2 Teknologia 4 2 2 1 --- --- --- --- Zientzia aplik. --- --- --- --- --- --- --- Ekintzailetza --- --- ---

 • 24

  3

  1 x 2

  ordu

  --- 2 2

  1 x 3

  ordu

  Plastika eta ikus hezk. 3 1 --- 2 3 2 1 1 Musika 3 1 --- 2 Atzerriko bigarren hizk. --- --- --- --- IKT Informatika --- --- --- --- Arte Esz./Dantz Aukerakoa/indar. 2 2 4 Kultura zientif. Kultura klasikoa Filosofia Ikastetxeak era Hautazko librea 15 15 Jolasorduak 15 15

  11 5 16 Ikastetxeak erabakita 17 5 22

  90 30 120 30 30 30 30 120 Guztira 90 30 120 30 30 30 30 120

  (*) Zikloa 2 urtekoa izan arren, ordutegia, aukeragarritasuna zela medio, bi multzotan zegoen antolaturik: 3 urteko multzoa (1, 2 eta 3.DBH)

  eta urtebeko bat (4.DBH)

 • 25

  3.- Hezkuntza Legea egiteko urratsak

 • 26

  Nola baloratu Heziberri?

 • 27

  1.- Marko Pedagogikoa

  Orientabide orokorra: konpetentzietan oinarrituriko aukera

  Eta horren zehaztapen deklaratiboa gure hezkuntza testuinguruan-Euskal dimentsioaren txertaketa-Euskara ardatz hartzen duen eleaniztasunaren bultzada

  Euskal hezkuntza eragileen proposamena izan zen, besteak beste Ikastolen Elkartearena, eta nazioarteko abala du.

 • 28

  2.- Curriculum dekretuak(eboluzioan)

 • 29

  Marko pedagogiko

  berria gelaratzeko

  bultzadarik/indarrik/

  lidergorik?

  ?

 • 30

  3.- Hezkuntza Legerantz urratsak

 • Berariazko estrategia baten mugarriak, gure herriarentzako HSP eraiki

  Ildoak1.- HSP aldarrikapenak zentraltasun handiago hartu behar du.

  Hezkuntza alternatiba eta aldaketa baten giltza

  2.- Osatasunean izan dezake balioa

  3.- Hezkuntza legea, euskal curriculuma, eleaniztasuna, zerbitzu publikoa, aukera berdintasuna, errendimendua

  4.- Maila orokor batean, Marko Pedagogikoaren eta Legearen alde hezkuntza eragileen, PP politikoen eta Eusko Jaurlaritzaren konplizitateak lortu.

  5.- Heziberri 2020 egitasmoa ere koordenada hauetan kokatzen dugu

  31

 • 2.- Euskal Curriculumaren ibilbidea sakondu

  2002 2004 2007-08 20092010etik aurrera

  2017-18

  HasieraAdituen

  ekarpenaHSren

  DekretuaIkastolen Batzarra

  Ikasmateriala Hobekuntza

  LOE2006

  LOMCE2013

  ???

  32

 • 33