Erandio kolorez margoztu : kirola

28

description

umeek kolorez margozteko liburuxka

Transcript of Erandio kolorez margoztu : kirola

Page 1: Erandio kolorez margoztu : kirola

Erandioko Udal Biblioteka

Altzagako SukurtsalaJesus Aranburu 6/8Telefonoa: 944 170 071E-mail: [email protected]

Astrabuduko SukurtsalaJosu Murueta, z/gTelefonoa: 944 672 946E-mail: [email protected]

http://erandiokobibliotekasarean.blogspot.com

AZALA:

koadern

oa 2

3/12

/09

08:37

Pági

na 2

Page 2: Erandio kolorez margoztu : kirola

Egile

a:

Era

ndio

ko U

dal

Bib

liote

ka

Dis

ein

ua e

ta m

arr

azk

iak:

Kako

a K

om

unik

azi

o G

rafi

koa

Inpri

make

ta:

Cro

man

2010

AZALA:koadernoa 23/12/09 08:37 Página 4

Page 3: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:41

gina

1

Page 4: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:41

gina

2

Page 5: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:41

gina

3

Page 6: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:41

gina

4

Page 7: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:41

gina

5

Page 8: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:41

gina

6

Page 9: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:41

gina

7

Page 10: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:41

gina

8

Page 11: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:41

gina

9

Page 12: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:41

gina

10

Page 13: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:41

gina

11

Page 14: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:41

gina

12

Page 15: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:41

gina

13

Page 16: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:41

gina

14

Page 17: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:41

gina

15

Page 18: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:42

gina

16

Page 19: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:42

gina

17

Page 20: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:42

gina

18

Page 21: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:42

gina

19

Page 22: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:42

gina

20

Page 23: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:42

gina

21

Page 24: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:42

gina

22

Page 25: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:42

gina

23

Page 26: Erandio kolorez margoztu : kirola

KOADERN

OA:koade

rnoa

23/

12/0

9 0

8:42

gina

24

Page 27: Erandio kolorez margoztu : kirola

Egilea:Erandioko Udal Biblioteka

Diseinua eta marrazkiak:Kakoa Komunikazio Grafikoa

Inprimaketa: Croman

2010

AZALA:

koadern

oa 2

3/12

/09

08:37

Pági

na 4

Page 28: Erandio kolorez margoztu : kirola

Erandioko Udal Biblioteka

Altzagako SukurtsalaJesus Aranburu 6/8Telefonoa: 944 170 071E-mail: [email protected]

Astrabuduko SukurtsalaJosu Murueta, z/gTelefonoa: 944 672 946E-mail: [email protected]

http://erandiokobibliotekasarean.blogspot.com

AZAL

A:koa

derno

a 2

3/1

2/09

08

:37

Pág

ina 2