KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

21
KIROLA ETA KIROLA ETA ELIKADURAREN INKESTA ELIKADURAREN INKESTA CLAUDIA ETA MARINA CLAUDIA ETA MARINA

description

Kirola eta elikadurari buruzko inkestaren emaitzak power point programarekin.

Transcript of KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

Page 1: KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

KIROLA ETA KIROLA ETA ELIKADURAREN ELIKADURAREN

INKESTAINKESTACLAUDIA ETA MARINACLAUDIA ETA MARINA

Page 2: KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ikasleak

Astean bi aldizEguneroAsteburuetanInoiz

ZENBATERO EGITEN DUZU ZENBATERO EGITEN DUZU KIROLA?KIROLA?

Ikasle gehienek egunero eta astean bi aldiz egiten dute kirola.Eta irakasle gutxiengoek inoiz egiten dute kirola.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Irakasleak

Astean bi aldizEguneroAsteburuetanInoiz

Page 3: KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

ZEIN DA ZURE KIROL ZEIN DA ZURE KIROL GUSTOKOENA?GUSTOKOENA? Ikasle gehienek Ikasle gehienek

futbola gustoko futbola gustoko dute. dute.

Erdiek Erdiek txirrindularitza txirrindularitza nahiago dute.nahiago dute.

Gainontzekoei Gainontzekoei beste kirolak beste kirolak gustatzen zaizkie.gustatzen zaizkie.

Irakasle gehienek Irakasle gehienek beste kirolak beste kirolak nahiago dute.nahiago dute.

0 10

Ikasleak

Besteak

Eskubaloia

TxirrindularitzaFutbola

Irakasleak

0 2 4 6

BesteakEskubaloiaTxirrindularitzaFutbola

Page 4: KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

NON EGITEN DUZU NON EGITEN DUZU KIROLA?KIROLA?

Ikasleak

KaleanKiroldegianMendian Besteak

Ikasle gehienek kalean egiten dute kirola.Ikasle gutxienek kiroldegian egiten dute kirola.Irakasleak mendian eta beste lekuak egiten dute kirola.

Irakasleak

Kalean KiroldegianMendianBesteak

Page 5: KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

NON EROSTEN DUZU NON EROSTEN DUZU KIROL-ARROPA?KIROL-ARROPA?

0

5

10

15

Ikasleak

Koodkan

ForumSporteanDecathlonen

Ikasleen gehienek Decathlonen erosten dute kirol-arropa.Irakasleek ere Decathlonen erosten dute kirol-arropa. Eta gutxiengoek Forum Sportean erosten dute.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Irakasleak

Koodkan

Forum Sportean

Decathlonen

Kirol dendatxikia

Page 6: KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

ZENBATERO EROSTEN ZENBATERO EROSTEN DUZU KIROL-ARROPA?DUZU KIROL-ARROPA?

Ikasleak

0 10 20

Astero

UrtarobakoitzeanUrtean bialdizHilabeteanbehin

Zortzi ikasleek urtaro bakoitzean erosten dute kirol-arropa.Irakasleek gehienek urtean bi aldiz erosten dute kirol-arropa.Eta gutxiengoek urtaro bakoitzean erosten dute.

Irakasleak

0 2 4 6

Astero

UrtarobakoitzeanUrtean bi aldiz

Hilabeteanbehin

Page 7: KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

NOREKIN EGITEN DUZU NOREKIN EGITEN DUZU KIROLA?KIROLA?

Ikasleak

Lagunekin

Taldearekin

Bakarrik

Monitorearekin

Ikasleen gehienek lagunekin egiten dute kirola. Irakasleek ere lagunekin egiten dute kirola.

Irakasleak

LagunekinTaldearekinBakarrikMonitorearekin

Page 8: KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

LEHIATZEN DUZU?LEHIATZEN DUZU?

Ikasleak

10,5

11

11,5

12

12,5

BaiEz

Hamabi ikasleek lehiatzen dute eta hamaika ikasleek ez dute lehiatzen.Irakasle guztiak bat izan ezik ez dute lehiatzen.

0

1

2

3

4

5

6

Irakasleak

BaiEz

Page 9: KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

NOIZBAIT IRABAZI DUZU?NOIZBAIT IRABAZI DUZU?

Ikasleak

0 5 10

Bai,betiEz, inoiz ezBai, behinBai, bitan

Ikasleen gehienek bitan irabazi dute.Irakasle guztiak ez inoiz ez irabazi dute.

Irakasleak

0 5 10

Bai, betiEz, inoiz ezBai, behinBai, bitan

Page 10: KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

ZERGATIK EGITEN ZERGATIK EGITEN DUZU KIROLA?DUZU KIROLA?

Ikasleak

Argaltzeko

GustatzenzaidalakoDibertigarriada etaDeskonektatzeko

Ikasle gehienek egiten dute kirola gustatzen zaielako.Eta irakasleen %80k egiten du kirola gustatzen zaie eta.

Irakasleak

Argaltzeko

GustatzenzaidalakoDibertigarria da etaDeskonektatzeko

Page 11: KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

ZEIN KIROLARI GUSTOKO ZEIN KIROLARI GUSTOKO DUZU?DUZU?

Ikasleak

0

2

4

6

8

10Usain Bolt

Pau Gasol

Rafa Nadal

MartaDomínguez

Ikasleen gehienek Pau Gasol nahiago dute.Eta irakasleen gehienek Rafa Nadal gustoko dute.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Irakasleak

Usain Bolt

Pau Gasol

Rafa Nadal

MartaDomínguez

Page 12: KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

Elikadura:

Zenbat fruitu jaten dituzu egunean? Irakasleen artean pertsona batek

fruitu bat jaten du,bi pertsonek bi fruitu jaten dituzte eta lau pertsonek hiru fruitu jaten dituzte.

Ikasleen artean hamar pertsonek fruitu bat jaten dute,7k bi fruitu jaten dituzte,3k hiru fruitu jaten dituzte eta 3k ez dute frutarik jaten.

Page 13: KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

Zenbatero jaten dituzu litxarreriak?

IRAKASLEAK

inoizastean behineguneroastean bi aldiz

IKASLEAK

inoizastean behineguneroastean bitan

Page 14: KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

Zenbat janari egiten duzu egunean?

0 1 2 3 4 5 6 7 8

bosthirubisei

Irakasle gehienek hiru janari egiten dituzte egunean.

Ikasleek,aldiz, bost janari egiten dituzte egunean.

Page 15: KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

Zein da zure janari mota gustukoena?

Irakasleen % 60ak janari azkarra gustoko du.

Ikasleen erdiak janari azkarra gustoko du.

00,5

11,5

22,5

33,5

4janariazkarra

janariitaliarra

janaritxinatarraeuskaljanari

Page 16: KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

Zer edaten duzu kirola egitean?

Irakasle guztiek ura edaten dute.

Ikasleen % 75k ura edaten du.

Page 17: KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

Zer jaten duzu kirola egitean?

Ikasleen erdiek barrita energetikoak eta zerealak jaten dituzte.

0

10

20

30

40

50

barrita energetikoazerealakfruitufruitu lehorrak

Page 18: KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

Zer nahiago duzu jateko?

Irakasle gehienek pasta nahiago dute baita ikasleek ere.

pasta

barazkiakarrainaharagia

Page 19: KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

Zenbatero jaten duzu arraina?

Ikasleen % 95k arraina astean behin jaten dute.

00,5

11,5

22,5

33,5

4

Irakasleak

asteanbehinasteanbitanegunero

asteanhiru aldiz

Page 20: KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

Dieta egiten duzu? Ikasle gehienek ez dute inoiz

dietarik egin.

0

1

2

3

4

5

6 bai,beti

ez,inoiz ez

bai,batzuetan

bai,udairitsi bainolehen

Page 21: KIROLA ETA ELIKADURARI BURUZKO INKESTA

Zer dieta mota egiten duzu?

Ikasle gehienek ez dute gozokirik jaten.

01

234

56

7

Irakasleakbikiniarendieta

ez dut janariazkarrikjaten

ez dutgozorikjaten

barazkijale