Celula Eucariota Final 1 Batx

Click here to load reader

download Celula Eucariota Final 1 Batx

of 24

 • date post

  24-Oct-2014
 • Category

  Documents

 • view

  45
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Celula Eucariota Final 1 Batx

La cllula eucariota

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/ 4ESO/seruni-pluricelulares/contenidos5.htm

Citoplasmas el medi intern de la cllula, s on es realitza el moviment de molcules y el metabolisme cellular.

Compost per : Citosol, citoesquelet i orgnuls cellulars. Citosol: Medi aqus i viscs al linterior de la cllula. (dissoluci collodal) Funci: actua com a magatzem de molcules i si fan molts processos metablics (gliclisi).

Orgnuls cellulars

Ribosoma Funci: Sntesi de protenes Composici: ARN i protenes

Reticle endoplasmtic Tipus: llis i rugs (porta ribosomes) Funci: transport de substncies, sntesi de lpids i protenes emmagatzema substncies de lexterior o produdes per la cllula i sntesi de la membrana.

Lisosoma Funci: digesti cellular, digereixen substncies. Lisosoma primari: noms cont enzims Lisosoma secundari: cont enzims i la substncia que sha de digerir.

Aparell de Golgi Format per un conjunt de sculs aplanats en forma aproximada de disc envoltats de membrana llisa. Funci: emmagatzema i classifica les protenes que rep el reticle endoplasmtic.

Peroxisomes Funcions: destoxicaci de diferents molcules i catalitzen la degradaci d'cids grassos. Formats per membrana plasmtica i enzims.

Vacols Funci: acumular substncies diverses, per emmagatzemar-les o b per expulsar-les de la cllula.

Orgnuls cellulars de doble membrana

MitocondriRealitza la respiraci cellular. Transforma la matria orgnica en energia: ATP.

Cloroplast Pot realitzar la fotosntesis: transforma la matria inorgnica en orgnica.

Tipus de cllules eucariotesAnimals Vegetals

citoesquelet Xarxa destructures filamentoses que sestn per tot el citoplasma Exclusiu de les eucariotes Funcions: 1.Permet el moviment cellular 2.Dona forma a la cllula

microtbuls Estructures cilndriques formades per tubulina Donen lloc als centrols, cilis, flagels i al fus acromtic Centrols estructures cilndriques formades per 9 triplets de microtbuls.

Centrosoma

cinetosoma

Cilis i flagels

microfilaments Sn iguals als icrotbuls per ms petits Determinen laspecte estriat de les cllules musculars ,esqueltiques i cardeques. La contracci muscular consisteix en un lliscament entre microfilaments dactina i miosina

Filaments intermedis Entramat de fibres proteques Es forma a prtir dels polipptids fibrosos Exemple queratina de les cllules epitelials.

TRANSPORT PASIU

TRANSPORT ACTIU

PARET CELULAR

GLICOCALIX