Treball recerca 1r batx.

of 25 /25
El treball de recerca. Sessió formativa adreçada als alumnes 1r Batxillerat Escola Joan Pelegrí. Bibliote ca

Embed Size (px)

description

P

Transcript of Treball recerca 1r batx.

Page 1: Treball recerca 1r batx.

El treball de recerca. Sessió formativa adreçada als alumnes 1r Batxillerat Escola Joan Pelegrí.

Biblioteca

Page 2: Treball recerca 1r batx.

Aspecte previs. La planificació de la cerca.

Què, per què i com …

Page 3: Treball recerca 1r batx.

Aspecte previs. La planificació de la cerca

Quan, a on i fins a quin nivell …

Page 4: Treball recerca 1r batx.

La Infoxicació

Font: http://apuntdeneu.mousse.cat/2013/11/la-infoxicacio-que-es.html

Page 5: Treball recerca 1r batx.

Les fases d’un procés de cerca.El model 3.3.3

Font: BLASCO & DURBAN. Competència informacional a l’aula Podràs consultar l’estructura desgloçada del model 3.3.3

Page 6: Treball recerca 1r batx.

Pautes d’organització

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

COMUNICACIÓ DELS RESULTATS

TRIA DE RECURSOS

Page 7: Treball recerca 1r batx.

1. Cerca d’informació

Per on començo…

Page 11: Treball recerca 1r batx.

Llenguatge controlat

O Utilitzat per indexar documents, els termes de cerca són triats per especialistes.

O LEMAC (encapçalaments de matèries) O CANTIC ( noms persones i títols)O Tesaures (termes centrats en un àmbit del coneixement)

O Podem fer cerques simples o avançades.

O Ús d’operadors booleans (AND,OR,NOT)

Page 12: Treball recerca 1r batx.

Eines de recuperació de la informació

Cercadors d’Internet (llenguatge natural)

Page 13: Treball recerca 1r batx.

Llenguatge lliure

O Facilita la cerca perquè no utilitza cap vocabulari controlat, sinó el llenguatge natural, és a dir, el que utilitzem quan parlem.

O En contra, ens pot reportar contingut que no ens interessa (Soroll documental).

O Podem utilitzar el truncament */ ?/ ! Per recuperar paraules amb la mateixa arrel.

O L’ús de sinònims, escriure la paraula en diversos idiomes, nom desenvolupat de les sigles… ens ajudarà alhora de fer la cerca.

O L’ús de les cometes per buscar una frase literal “ “

O També podem usar els operadors booleans (AND, OR, NOT) i cerques avançades. (Google)

Page 14: Treball recerca 1r batx.

Recollida de dades

Tècniques quantitatives :

Page 15: Treball recerca 1r batx.

Tècniques qualitatives :

Recollida de dades

Page 16: Treball recerca 1r batx.

La cerca a Internet.Aspectes a tenir en compte

Page 17: Treball recerca 1r batx.

La cerca a Internet.Aspectes a tenir en compte

Page 18: Treball recerca 1r batx.

L’autoriaRecordeu !!

Page 20: Treball recerca 1r batx.

Recursos 2.0 al bloc de la biblioteca

A la pestanya “ Recursos 2.0” del bloc de la biblioteca trobaràs enllaços que et facilitaran la recerca.

Page 21: Treball recerca 1r batx.

Citar les fonts consultades

Com citar documents (CRAI Universitat de Barcelona). Aprendreu a citar llibres, revistes, documents electrònics, recursos web, material no llibre...

Page 22: Treball recerca 1r batx.

Avaluar la informació obtinguda

.

Page 23: Treball recerca 1r batx.

Recursos d’interès TR: la pel·lícula (Llorach, R.) Un treball de recerca sobre el TR

on l’autor fa el seguiment de 9 alumnes i l’elaboració del seu treball.

Biblioteca de treballs . (Fundació Ersília). Podeu consultar alguns TR per orientar-vos a l’hora de fer el vostre.

Mostra de Treballs de recerca. Centres de Recursos Pedagògics.

TR premiats i ordenats per tema.

Recull de TR amb bona nota a la biblioteca Escola. C.V. -Biblioteca-6. Relació TR. (per consulta, no préstec a casa)

Selectes ofereix exàmens d’anys anteriors, simuladors, exercicis per temes.

Page 24: Treball recerca 1r batx.

O BARÓ, T. Parlar i convèncer: receptes per a fer bones presentacions en públic. Barcelona: Ed. Del Serbal, 2011

O BARÓ, T. La gran guía del lenguaje no verbal : cómo aplicarlo en nuestras relaciones… Barcelona : Paidós, 2012

O COROMINA; CASACUBERTA; QUINTANA. El treball de recerca. Procés d’elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos. Barcelona : EUMO, 2000

Bibliografia