Tema 3- L'anabolisme autòtrof [Modalitat Anabolismeautòtrof Biologia 2n Batx. Font...

Click here to load reader

 • date post

  10-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  236
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Tema 3- L'anabolisme autòtrof [Modalitat Anabolismeautòtrof Biologia 2n Batx. Font...

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Metabolisme

=glicogenognesi

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Anabolisme

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Font denergia

Llum(fottrof)

Substrats oxidables(quimitrof)

Font decarboni

MatriaOrgnica

(hetertrof)

Fotohetertrof(=fotoorgantrof)

Quimiohetertrof(=quimioorgantrof)

MatriaInorgnica(auttrof)

Fotoauttrof(=fotolittrof)

Quimioauttrof(=quimiolittrof)

Tipus de metabolisme

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Quimiolittrofs auttrofsQuimioorgantrofs

auttrofsFotoauttrofs

Matria inorgnica(auttrofs)

Quimiolittrofs hetertrofs

Quimioorgantrofs hetertrofs

FotohetertrofsMatria orgnica

(hetertrofs)Font de carboni

Materia inorgnica(quimiolittrofs )

Materia orgnica(quimioorgantrofs )

Substrats oxidables(quimitrofs)Llum

(fottrofs)

Font denergia

Tipus de metabolisme

Molt rarsPlantes, algues i bacteris fotosinttics

Animals, protozous, fongs i bacteris

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Font denergia

Llum(fottrofs)

Substrats oxidables(quimitrofs)

Materia orgnica(quimioorgantrofs )

Materia inorgnica(quimiolittrofs )

Font de carboni

Matria orgnica(hetertrofs)

FotohetertrofsQuimioorgantrofs

hetertrofsQuimiolittrofs

hetertrofs

Matria inorgnica(auttrofs)

FotoauttrofsQuimioorgantrofs

auttrofsQuimiolittrofs auttrofs

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

CO2

matria orgnica

energiade la llum

CO2

matria orgnica

energiadenlla(ATP)

molcules prpiesde cada organisme

anabolisme

molculessenzilles

treball

A B

H2O

O2 O2

H2O

catabolismefotosntesi

CO2

matria orgnica

energiade la llum

CO2

matria orgnica

energiadenlla(ATP)

molcules prpiesde cada organisme

anabolisme

molculessenzilles

treball

A B

H2O

O2 O2

H2O

catabolismefotosntesi

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Fotosntesi

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Fotosntesi

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Fotosntesi

6 CO2 + 12 H2O + Energia lluminosa C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

Fase lluminosa

Fase fosca

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

FASE NO-LLUMINOSAFASE LLUMINOSA

captaci de lenergia lluminosa

H2O O2

ATP

NADPH

membrana tillacoidal

fixacicel carboni

CO2 sucres

estroma

calor calor

FASE NO-LLUMINOSAFASE LLUMINOSA

captaci de lenergia lluminosa

H2O O2H2O O2

ATP

NADPH

membrana tillacoidal

fixacidel carboni

CO2 sucres

estroma

calorsol

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Carotenoide

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

cloroplasts

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Fotosntesi. Fase lluminosa acclica

ESTROMA

Fotlisi de laigua

PSII

PSI

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Fotosntesi. Fase lluminosa acclica

ESTROMA

Fotlisi de laigua

PSIIPSI

PSII

PSI

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Fotosntesi. Fase lluminosa cclica

ESTROMA

PSIIPSI

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Fotosntesi. Fase lluminosa cclica

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

FASE NO-LLUMINOSAFASE LLUMINOSA

sol

captaci de lenergia lluminosa

H2O O2

ATP

NADPH

membrana tillacoidal

fixacicel carboni

CO2 sucres

estroma

calor calor

FASE NO-LLUMINOSAFASE LLUMINOSA

solsol

captaci de lenergia lluminosa

H2O O2H2O O2

ATP

NADPH

membrana tillacoidal

fixacidel carboni

CO2 sucres

estroma

calor calor

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Fotosntesi. Fase fosca: cicle de Calvin

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Fotosntesi. Fase fosca: cicle de Calvin

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Gliceraldehid-3-fosfat Mid (un polmer de glucosa semblant al glicogen)

Mid

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Fase lluminosa :Fase acclica: 1,333 ATP per cada H 2O per 12 H 2O 15,96 ATPs

Fase cclica: resta dATPs fins a 18 ATPs

12 H2O produeixen 24 H + i 24 e- 48 fotons (h )

per cada electr es necessiten 2 fotons (un per fo tosistema)

Fase fosca: per cada CO 2 2 NADPH i 3 ATP

per una glucosa 12 NADPH i 18 ATP

Balan de la fotosntesi:

6 CO2 + 12 H2O + Energia lluminosa C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Fotosntesi de compostos nitrogenats

Fonts de nitrogen

NO3- N2

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Fotosntesi de compostos nitrogenats

FASE LLUMINOSA

sol

captaci de lenergia lluminosa

H2O O2

ATP

NADPH

membrana tillacoidal

calor

FASE LLUMINOSA

solsol

captaci de lenergia lluminosa

H2O O2H2O O2

ATP

NADPH

membrana tillacoidal

calor

-

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Fotosntesi de compostos orgnics amb sofre

Font de sofre: SO2-

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

FASE LLUMINOSA

sol

captaci de lenergia lluminosa

H2O O2

ATP

NADPH

membrana tillacoidal

calor

FASE LLUMINOSA

solsol

captaci de lenergia lluminosa

H2O O2H2O O2

ATP

NADPH

membrana tillacoidal

calor

Fotosntesi de compostos orgnics amb sofre

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

La fotorespiraci

Temperatura Ambient sec

O2

Prdua de fins al 50% de la capacitat fotosinttica de la cllula

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Ruta de Hatch-Slack o de les plantes C4

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Ruta de Hatch-Slack o de les plantes C4

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Metabolisme CAM de les crassulcies

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Factors que influeixen en la fotosntesi

d) Escassetat daigua

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Fotosntesi resum

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Quimiolittrofs auttrofsQuimioorgantrofs

auttrofsFotoauttrofs

Matria inorgnica(auttrofs)

Quimiolittrofs hetertrofs

Quimioorgantrofs hetertrofs

FotohetertrofsMatria orgnica

(hetertrofs)Font de carboni

Materia inorgnica(quimiolittrofs )

Materia orgnica(quimioorgantrofs )

Substrats oxidables(quimitrofs)Llum

(fottrofs)

Font denergia

Tipus de metabolisme

Molt rars

Quimiauttrofs = Quimiolittrofs auttrofs

Tanquen els cicles biogeoqumics i possibiliten la vida a la Terra!!!

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

QUIMIOSNTESIFases:

1a Obtenim ATP i NADH a partir de la reacci doxi daci de molcules inorgniques

2a Cicle de Calvin on fixen el CO 2 i el converteixen en molcules orgniques.

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Bacteris quimiosinttics

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Bacteris quimiosinttics

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Tipus de bacteris quimiosinttics

Bacteris incolors del sofre Aerobis obligats H2S SO42-

Son abundants en les aiges residuals

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Bacteris del nitrgen Bacteris nitrosificants Nitrosomonas sp.

NH3 NO2-

Bacteris nitrificants Nitrobacter sp. NO2- NO3-

Tipus de bacteris quimiosinttics

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

Tipus de bacteris quimiosinttics

Bacteris del ferro Fe +2 Fe+3

Bacteris de lhidrgen quimioauttrofs facultatius (quimiohetertrofs) H2 H2O

Anabolisme auttrof

Biologia 2n Batx.

http://ies.rayuela.mostoles.educa.madrid.org/deptos/dbiogeo/recursos/Apuntes/ApuntesBioBach2/4-FisioCelular/MetFotosintesis.htm