Presentació batx fp

Click here to load reader

 • date post

  03-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  274
 • download

  6

Embed Size (px)

description

presentació del centre

Transcript of Presentació batx fp

 • 1. ENSENYAMENTSPOSTOBLIGATORIS .BATXILLERAT I FORMACIPROFESSIONAL Tel. 972 33 14 60Carretera de Malgrat, 13 Fax 972 35 43 8017300-Blanes (Girona)[email protected] http://www.institutsagulla.cat

2. QU S EL BATXILLERAT? s una etapa de lensenyament postobligatori. T una durada de dos cursos. Hi ha tres tipus de matries: comunes, de modalitat ioptatives. Al nostre Institut pots triar les modalitats segents: - Cincies i Tecnologia - Humanitats i Cincies Socials Dins de cada modalitat lalumne/a tria un itinerariacadmic segons les matries de modalitat . Lalumnat fa 30 hores lectives setmanals en horariintensiu. 3. COM SESTRUCTURA EL BATXILLERAT? Currculum com Matries comunes 13+13 hores Tutoria 1+1 horesCurrculum diversificat Matries de modalitat i matries optatives 16+16 hores Treball de recerca 4. EL CURRCULUM A IES SAGULLA DISTRIBUCI MATRIES ITINERARIS FORMATIUSDurant el primer mes de classes, en qualsevol delscursos de batxillerat, els alumnes poden sollicitar elcanvi dalguna de les matries de modalitat ooptatives que hagin triat. 5. EL TREBALL DE RECERCA Consisteix a desenvolupar una petitainvestigaci sobre un temadeterminat orientada per un/a tutor/a. Lalumne/a ha de presentar una memria escrita i lha de defensaroralment. Mesura la iniciativa, ordre, rigor, constncia i capacitat per recrrer ales fonts dinformaci ms adients. El treball de recerca s imprescindible realitzar-lo i aprovar-lo persuperar letapa. Compta un 10% sobre la nota final del batxillerat. Sinicia el tercer trimestre del primer curs i finalitza al final del segontrimestre del segon curs. Exemples de treballs de recerca. 6. LAVALUACI Lavaluaci de cada matria del Batxillerat s contnua al llargde letapa. Les qualificacions sn numriques: del 0 al 10.Els alumnes de batxillerat tindran dues avaluacions: avaluaci final contnua avaluaci final extraordinria Cada trimestre es fa una avaluaci parcial de totes lesmatries i es lliura un butllet de qualificacions. Es pot cursar letapa en un mxim de quatre convocatries(cursos). De manera extraordinria i per causes justificadeses pot cursar en una cinquena convocatria. 7. LAVALUACI a 1r batxillerat En finalitzar primer curs es fa lavaluaci final contnua, on es qualifica cadamatria. Si durant el curs no sha pogut superar de forma ordinria algunamatria, lalumnat disposa duna convocatria extraordinria a final de curs. Es promociona a segon curs amb un mxim de dues matries no aprovades(qualificaci inferior a 5). Lalumnat que no passi a segon curs ha de romandre un any ms a primer i lhade cursar novament en la seva totalitat si el nombre de matries suspeses ssuperior a quatre.Lalumnat que en finalitzar el primer curs de batxillerat tingui avaluaci negativa en tres o quatre matries podr optar per les segents vies: matricular-se noms de les tres o quatre matries suspeses sensenecessitat de tornar a cursar les matries ja superades. optar per tornar a matricular-se ntegrament a primer curs de batxilleratrenunciant a totes les qualificacions obtingudes. 8. LAVALUACI a 2n batxilleratEls alumnes de 2n de batxillerat tindran dues avaluacions:avaluaci final contnua (2n batxillerat: maig)avaluaci final extraordinria (2n batxillerat: juny) Lalumnat en finalitzar el segon curs de batxillerat ha dhaver superat totesles matries. En finalitzar el segon de Batxillerat es fa lavaluaci final de letapa, on esqualifiquen totes les matries que ha cursat lalumne/a. Per a lobtenci delttol de Batxiller la Junta davaluaci t en compte la maduresa acadmica delalumne/a en relaci als objectius generals del Batxillerat i les sevespossibilitats de progrs en opcions posteriors (estudi universitaris o de ciclesformatius superiors).Lalumnat que en finalitzar el segon curs de batxillerat tingui avaluaci negativa en algunes matries podr optar per les segents vies: matricular-se noms de les matries suspeses sense necessitat de tornar acursar les matries ja superades. optar per tornar a matricular-se ntegrament a segon curs de batxilleratrenunciant a totes les qualificacions obtingudes. 9. LACCI TUTORIAL Lacci tutorial s realitzada per tot el professorat que t lalumne/a, permolt especialment pel tutor/a del grup classe. Aquesta acci inclou orientaciacadmica, personal i professional. A cada curs hi ha un/a tutor/a, que dedica una hora de classe setmanal a latutoria dalumnes del seu grup, una hora a latenci dels pares i/o mares iuna hora a latenci dels alumnes. El tutor/a del grup a ms de treballar uns temes concrets dorientaci, fa elseguiment dels alumnes, pel que fa a les incidncies (faltes dassistncia...) iles dificultats acadmiques que puguin sorgir. 1r batx.: Tcniques destudi + Treball de recerca 2n batx.: Orientaci acadmica + PAU + Viatge fi de curs 10. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTRIES.ALTRES SERVEIS. Sortides escolars en horari lectiu. Dies on es varia lhorari habitual de les classes: Setmana de Carnaval: Jornada de tallers, Concurs dedisfresses i Karmesse. Diada de Sant Jordi: tallers culturals, concursliterari... Activitats extraescolars de lAMPA. Altres serveis: Servei de cafeteria i de menjador 11. QUALITATS DEL BATXILLERAT AL SAGULLA xit garantit en les proves de les PAU. xit de 1a opci en laccs a les carreres universitries. Varietat en loferta de matries de modalitat i optatives. Rtios baixes o molt baixes en les matries de modalitat ioptatives. Acci tutorial datenci, seguiment, formaci i orientaci delalumnat. Aules molt ben equipades: laboratoris, tallers... 12. JORNADA DE PORTES OBERTES 5 de maig 16 a 18 hores: PRESENTACI DEL BATXILLERAT. Breu xerrada informativa sobre el nostre Batxillerat. Recorregut pel centre amb explicacions en diferents espais delsquatre itineraris. 18 a 20 hores: PRESENTACI DE LA FORMACIPROFESSIONAL DE LINSTITUT SAGULLA. Us convidem a visitar les installacions de linstitut, acompanyatsper alumnes que us faran de guies, i consultar loferta formativade grau mitj i grau superior del nostre centre. 13. QU S LA FORMACI PROFESSIONAL?La formaci professionalcapacita per a lexercici qualificat de diverses professions iproporciona la formaci necessria per: -Adquirir la competncia professional prpia de cada ttol. -Comprendre lorganitzaci i les caracterstiques del sector corresponent.La formaci professional especfica sordena en cicles formatius que atorguen la qualificaci necessria per a executar les tasques prpies de la professi.La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives de formaci en un centreeducatiu i les horesde la formaci prctica en centres de treball.El crdit/mdul de formaci prctica en centres de treball sobligatori i avaluable, ies porta a terme en empreses o entitats mitjanant els convenis que el DepartamentdEducaci hi ha establert. 14. FAMLIES PROFESSIONALS Dentre totes les famlies professionals existents, en elnostre centre simparteixen:Famlia professional de Serveis Socioculturals i a laComunitat Atenci Sociosanitria (grau mitj) Integraci Social (grau superior) Educaci Infantil (grau superior)Famlia de sanitat Cures dAuxiliar dInfermeria (grau mitj) 15. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJ Cures dAuxiliar dInfermeria (1400h)990h en el centre educatiu (horari intensiu de mat o tarda -?-) 410h en centres de treball Cures dAuxiliar dInfermeria i Atencisociosanitria (2570h) (Grup integrat) 1940h en el centre educatiu (horari intensiu detarda) 630h en centres de treball 16. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJ REQUISITS DACCSAmb titulaci:Graduat en educaci secundria (ESO) Tcnic/a auxiliar (FP-I) o equivalent Superaci de 1r i 2n de BUP Superaci del mdul professional 2 experimental Sense titulaci: Superaci de la Prova daccs a CFGM 17. CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIORTcnic dIntegraci Social (1700h) 1280h en el centre educatiu (horari intensiu de tarda) 420h en centres de treballTcnic dEducaci Infantil (2000h) 1600h en el centre educatiu (horari intensiu de tarda) 400h en centres de treball 18. CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR REQUISITS DACCSAmb titulaci:Batxillerat (LOGSE) o equivalent. Sn equivalents, aefectes daccs: COU, tcnic/a especialista (FP-II),tecnic/a superior, universitria o equivalent.Sense titulaci:Superar la Prova daccs de grau superior. 19. PERFILS PROFESSIONALS TCNIC/A EN ATENCI SOCIOSANITRIA.COMPETNCIA PROFESSIONALAtendre i tenir cura en la vida diria de persones i col.lectiusamb especials necessitats de salut fsica, psquica i social:persones grans, persones discapacitades, malalts crnics iconvalescents, aplicant les estratgies i els procedimentsms adients per mantenir i millorar la seva autonomiapersonal, les seves relacions amb lentorn i la seva inserciocupacional. 20. PERFILS PROFESSIONALSTCNIC/A EN ATENCI SOCIOSANITRIA.MBIT DE TREBALLCentres residencials de persones grans, discapacitades.Pisos tutelats i centres de dia.Atenci domiciliria a persones grans i/o discapacitades.Centres dinserci ocupacional de personesdiscapacitades.LLOCS DE TREBALLCuidador/a de persones grans i persones ambdiscapacitat.Treballador/a en centres ocupacionals.Responsable de planta de residncies 21. PERFILS PROFESSIONALSTCNIC/A EN CURES AUXILIARSDINFERMERIA.COMPETNCIA PROFESSIONALProporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitries del seu entorn com: membre dun equip dinfermeria en els centres sanitaris datenci especialitzadai datenci primria, sota la dependncia del diplomat dinfermeria o si sescau, com membre dun equip de salut derivada de la prctica de lexercici liberal, sota la supervisi corresponent. 22. PERFILS PROFESSIONALS TCNIC/A EN CURES AUXILIARS DINFERMERIA.MBIT DE TREBALL Centres datenci primria i comunitria: consultes mdiques i centres geritrics. Centres datenci especialitzada: Hospitals, pediatria, salut mental. Centres de salut bucodental. Centres de balneroterpia.LLOCS DE TREBALL Auxiliar dinfermeria, auxiliar de balnearis, auxiliar bucodental, auxiliar peditric, auxiliar geritric, auxiliar de salut mental. 23. PERFILS PROFESSIONALSTCNIC/A SUPERIOR EN INTEGRACI SOCIAL.COMPETNCIA PROFESSIONALProgramar, organitzar, desenvolupar i avaluar lesactivitats dintegraci social; valorar la informaciobtinguda sobre cada cas, i determinar i aplicar lesestratgies i tcniques ms adequades per aldesenvolupament de la seva autonomia personal iinserci ocupacional. 24. PERFILS PROFESSIONALSTCNIC/A SUPERIOR EN INTEGRACI SOCIAL.MBIT DE TREBALLAdministracions pbliques.Centres de serveis socials. Centres dacollida. Centres densenyament i dinserci ocupacional. Associacions socials i comunitries. Serveis dajut a domicili. LLOCS DE TREBALL Tcnic de programes dintervenci i prevenci social.Educador de persones discapacitades.Tcnic de programes datenci geritrica.Educador en residncies i treballador familiar. 25. PERFILS PROFESSIONALSTCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACI INFANTIL.COMPETNCIA PROFESSIONALprogramar, intervenir educativament i avaluar programesdatenci a la infncia aplicant els mtodesdensenyament-aprenentatge que afavoreixin eldesenvolupament autnom dels infants de 0 a 6 anys. 26. PERFILS PROFESSIONALS TCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIINFANTIL.MBIT DE TREBALLEscoles Bressol, del sector pblic i privat. Centres educatius deducaci no formal.Centres infantils assistencials.Institucions i/o programes especfics dintervenci scioeducativa.LLOCS DE TREBALL Educador/a infantil etapa 0 a 3 anys. Animador/a infantil.En escoles deducaci infantil i llars dinfants, casals, ludoteques, esplais, colnies, granges-escola, etc...