ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó,...

of 25 /25
ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA

Transcript of ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó,...

Page 1: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA

Page 2: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

Index ● Organització territorial

● Municipis

● Províncies

● Comunitats autònomes

● El govern d'Espanya

● Constitució

● Cap d'Estat

● Govern central

● Corts Generals

● Tribunal de Justícia

● El govern municipal

● Ajuntament

Page 3: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

INDEX ● Unió Europea

● Definició

● Objectius

● Avantages

● Història de la UE

● Institucions de la UE

● Parlament de la UE

● Consell de la UE

● Comissió de la UE

● Tribunal de Justícia Europeu

● Tribunal de comptes

Page 4: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

EL MUNICIPI

● Els municipis són les unitats territorials bàsiques de l'estat. Estan per una localitat o diverses i el territori que en depèn. El seu òrgan de govern és l'ajuntament

Page 5: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

PROVÍNCIA

Una província està formada per un conjunt de municipis que estan relacionats entre si

per raons geogràfiques o històriques

Page 6: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

LINARES I MERCADAL● Linares es un municipi que forma part

de Jaén, que és una província,i Jaén forma part de la Comunitat autónoma de Andalusia, que està formada per varies províncies.

● Mercadal és un municipi de les illes balears. Balears es una comunitat autònoma i a la vegada es una província.

Page 7: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

COMUNITATS AUTÒNOMES

● Una comunitat autònoma, és un territori format per una província o més d'una, relacionades entre si per motius històrics, geogràfics o lingüístics.

Hi ha dos tipus de comunitats autònomes, les uniprovincionals com Madrid, la Rioja, Cantàbria,... O les que tenen més d'una província, com Catalunya, Castella i lleó, Aragó,...

Page 8: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

CONSTITUCIÓ

La constitució espanyola és una llei general que ens indica quins són els drets i els deures de tots els espanyols.

Page 9: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

CAP DE L'ESTAT

L'Estat espanyol té com a forma política la monarquia i el seu cap és el rei. La seva funció municipal és representar Espanya als altres països , sancional les lleis i exercir el comandament suprem de les forces armades.

Ara

antes

Page 10: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

GOVERN CENTRAL

El govern és la institució que s'encarrega de dirigir l'estat, i constitueix el poder executiu. La seva missió és fer que s'executin les lleis, defensar l'estat i gestionar els afers públics.

● Esta format per el president i els ministres

Page 11: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

ELS PODERS DE L'ESTAT

LEGISLATIU EXECUTIU JUDICIAL

EN MANS DE

LES CORTS GENERALS

GOVERN

EN MANS DEL EN MANS DELS

TRIBUNALSDE JUSTÍCIA

Page 12: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

ESQUEMA

FORMADES PER FORMAT PER FROMATS PER

EL SANATEL CONGRÉS

DELSDIPUTATS

ELPRESIDENT

DEL GOVERN

ELS MINISTRES

TRIBUNALS ORDINARIS

TRIBUNAL SUPREM

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Page 13: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

AJUNTAMENT

Els ajuntaments estan formats per el batle i els regidors.

Els regidors de cada ajuntament són triats pels veïnats del municipi a les eleccions municipals, que tenen llocs cada quatre anys. El batle, al mateix temps, és triat pels regidors.

Page 14: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

UNIÓ EUROPEA (UE)

La Unió Europea (UE) nió Europea (UE) és una associació de països europeus que col·leboren en economia i en política per millorar la vida dels ciudadans.

Page 15: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

OBJECTIUS

Els objectius objectius principals que persegueix la Unió Europea són:

● Crear un espai de llibertat, seguretat i justícia, en què els ciutadans siguin solidaris entre si i es puguin ajudar els uns als altres. Per això, és necessari que respectin unes normes comunes.

● Aconseguir i mentenir el desenvolupament econòmic dels països membres, i que Europa tengui una importància en l'ànbit internacional.

Page 16: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

AVANTATGES DE FORMAR PART DE LA UNIÓ EUROPEA

● Si ets de sa Unió Europea pots viatjar, viure i fer feina a qualsevol país membre de la Unió Europea.

● El mercat únic,s'ha aconseguit que les mercaderies comunitàries i les persones puguin circular lliurement entre els països que componen la Unió Europea.

● La constitució de l'euro ha permès establir l'euro com a moneda única i oficial de la Unió Europea.

Page 17: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

HISTÒRIA DE LA UE ● Despres de la Segona Guerra Mundial,

Alemania, Bèlgica, França, els Països Baixos, Itàlia i Luxemburg signar el Tractat de Roma, va recibir el nom de Comunidat Econòmica Europea (CEE), i també era coneguda amb el nom de Mercat Comú.

● En el 1986 es va unir España a sa CEE que despres en el 1987 la CEE va passar a denominar-se Comunidat Europea (CE).

● En el 1992, els dotze països membres varen signar el T Trectat de Maastricht,rectat de Maastricht,

Page 18: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

● Que va soposar també l'adopció del nom actualnom actual d'Unió Europea (UE).

Page 19: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

Institució de la UE

Les institucions de la Unió Europea són Parlament Europea, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia i el Tribunal de Comptes.

Page 20: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

Parlament de la UE

● El Parlament Europeu és l'encarregat d'elaborar les lleis i els pressuposts comunitaris. Està compost pels eurodiputats, que són representants de cadascun dels països membres de la Unió Europea.

Page 21: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

CONSELL DE LA UE

El Consell de la Unió Europea és l'òrgan que pren les decisions més importants de la Unió Europea. Està format pels ministres dels governs de tots els països de la Unió Europea.

Page 22: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

COMISSIÓ EUROPEA

La Comissió Europea és el govern de la Unió Europea. Proposa les lleis al parlament Europeu i el consell de la Unió Europea. Està formada per comissaris, un per a cada estat membre, i un president, que és triat pel govern de la Unió Europea.

Page 23: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

TRIBUNAL DE JUSTICÍA EUROPEU

El Tribunal de Justícia Europeu és la institució que vigila el compliment de les lleis de la Unió Europea. Està format per un jutge de cada estat membre.

Page 24: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

TRIBUNAL DE COMPTES

El Tribunal de Comptes és l'encarregat de controlar que els doblers de la Unió Europea s'emprin correctament i per als fins prevists.

Page 25: ORGANITZACIÓ D'ESPANYA I LA UNIÓ EUROPEA · El govern d'Espanya ... Catalunya, Castella i lleó, Aragó,... CONSTITUCIÓ La constitució espanyola és una llei general que ens indica

ESPEREM QUE VOS HAGI

AGRADAT!!!