Linguas en contacto. Desvíos normativos.

of 30/30
DESVÍOS NORMATIVOS FENÓMENOS DE LINGUAS EN CONTACTO
 • date post

  23-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  2.915
 • download

  10

Embed Size (px)

Transcript of Linguas en contacto. Desvíos normativos.

 • 1. DESVOSNORMATIVOS FENMENOS DE LINGUAS EN CONTACTO

2. DAS LINGUAS NUNHA SOCIEDADE

 • Causas polas que nos atopamos con das ou mis linguas nun territorio:
 • -expansindun pobo (como o romano)
 • - unificacin poltica dun territorioliderada por un dos pobos dese territorio (como o casteln, o francs ou o italiano)
 • -colonialismoduns reinos ou imperios (como o espaol, o portugus, o francs, ou o ingls ) sobre outros territorios do planeta.

3. O CONFLITO LINGSTICO

 • 1.- Bilingismo e diglosia
 • 1.1.- Bilingismo individual e bilingismo social
 • 1.2.- Consecuencias da diglosia en Galicia. Actitudes lingsticas
 • 2.- O proceso de normalizacin lingstica do galego

4. Bilingismo e diglosia 5. Bilingismo individual e bilingismo social 6. Consecuencias da diglosia en Galicia. Actitudes lingsticas - De andar a servir se me esquenci de todo el jallego. - Vaites, vaites. 7. Consecuencias da diglosia en Galicia. Actitudes lingsticas

 • Restricin de usos :
 • 1. Emprego minoritario do galego nas funcins cultas da lingua.
 • 2. Emprego do galego polas clases populares e do casteln polas clases medias e altas.
 • 3. Emprego do galego no rural e do casteln na cidade.
 • 4. Emprego maior do galego a nivel oral e do casteln a nivel escrito.

CONSECUENCIAS: MINORIZACIN DESPRESTIXIO AUTO-ODIO GALEGO PARA POBRES E PALETOS GALEGO: DO MONTE SOLUCIN: NORMALIZACIN 8. O proceso de normalizacin lingstica do galego 9. Consecuencias da diglosia en Galicia. Actitudes lingsticas

 • Interferencias lingsticas .
 • cuchillo pasillo silla peine l
 • azcar boda conexo cuchara Dios
 • reies aquelos calquer cren lees
 • quenes calle carcaxadahola adis

SOLUCIN: NORMATIVIZACIN 10. INTERFERENCIAS LINGSTICAS ENTRE GALEGO E CASTELN

 • 1. Interferencias lingsticas e alternancias de cdigos
 • 2. Tipos de interferencias
 • 3. Interferencias directas do casteln. Os castelanismos
 • 4. Interferencias indirectas do casteln: Arcasmos, dialectalismos, hipergaleguismos e vulgarismos.

11. Interferencias lingsticas e alternancias de cdigos

 • 1.- " Lo qu? Qu va, hija! Cuando estaba en el pueblo no era as; de aquella te era unha persona estupenda
 • 2.- Estbamos todos tirados en el suelo muertos de risa y en esto llega el paisano y se pone a berrar como un tolo porque le esmagaran todo el pastel
 • 3.- "O profesor me dixo que o exercicio estaba moi deficiente
 • 4.- "Cominme unha costilleta de ternera e unha ensalada enteira de lechuga e tomate; e de postre, unha tarta de almendra con cabello de ngel

12. Interferencias lingsticas e alternancias de cdigos

 • 1.-"Pero mujer! Ni siquiera eres capaz de aparcar el coche? Arre, demo, non sei para que che deron o carn
 • 2.- "Aqu hai que facer o que che mandan. Se non, poente de patitas en la calle y asunto terminado
 • 3.- "Por suposto que todas as clases eran es casteln e cara al sol, viva la madre patria e visita al alcalde includa y qu bueno es el profesor que tengo, cunto nos ensea a todos, debis de estarle agradecidos, e eu estoulle agradecido porque me ensinou toda esa escola...

13. Interferencias lingsticas e alternancias de cdigos

 • 1.- " Sal de ah, que te vas caer! Cuntas veces te lo tengo repetido? Demo de rapaz que non pode estar tranquilo un momento! Habas de levar unha boa a ver si aprendas
 • 2.- "Y conste que yo no te tengo nada contra el gallego eh? Yo te soy gallega como la que ms.Y si ahora los polticos o gente que sale en la televisin falando galego, pues muy bien, yo no s lo que harn luego en casa, que o mesmo educan os fillos en galego que non, iso xa non o sabe unha, que el otro da te estaba delante ma una presentadora una presentadora desas de la tele gallega y bien que te hablaba el castejano, en la tele el galleguio porque les obligan pero despus, a la que salen, nadia, as que mira, que vayan todos por ah."

14. Interferencias lingsticas e alternancias de cdigos 15. Tipos de interferencias

 • a) Interferencias que provocan a substitucin da forma galega pola castel. Xorden as os castelanismos.
 • b) Interferencias pola proximidade das das linguas. Xorden as as escollas da forma coincidente co casteln (entreatopareencontrar , escllese sempre a segunda).
 • c)Interferencias por diferencialismo co casteln. Xorden as as escollas das formas que son diferentes en galego e en casteln (entrelabiosebeizosescollerase a segunda) e tamn os hipergaleguismos ou hiperenxebrismos, que supoen unha ultracorreccin, xa que se galeguiza algo que xa galego de seu, por un interese diferenciador do casteln(primaveira, hourizonte, escea ...). Finalmente debemos inclur neste apartado a preferencia por lusismos e arcasmos como formas diferenciadoras do casteln.

16. Interferencias directas do casteln.Os castelanismos

 • Castelanismos ortogrficos : qu queres?, compru, fcilmente, ste, baranda, abogado, maravilla, automvil, hirmn , ah...
 • Castelanismos fonolxicos :bolafronte ablaouprsafronte apresa , a pronuncia prxima aosdo fonema palatalx ...
 • Castelanismos morfolxicos :a leite, a sangue, o ponte , o viaxe;o auga, o aula ;ferrolana ,animales, israeles; produxera, establezca; haba feito, habera chegado; lees, cren, veo, sabremos;estos, esos, aquelos; calquer, primer; encontrei teu libro; botronte a culpa; non lle avisei a tempo; quenes...

17. Interferencias directas do casteln.Os castelanismos

 • Castelanismos sintcticos :o escoitei na radio ,lle manda sados ,nunca esquecereime dela ,bebinme unha copa de augardente ,lavouse as mans ,vou a facelo ...
 • Castelanismos lxicos :escoba/vasoira ,grifo/billaoumoa/muela; axuntamento, carcaxada, carreteiraoualmexa; rbol, iglesia, Dios, fecha, calle, adis, peine, rodilla, pueblo...
 • Castelanismos fraseolxicos :chegar e bicar o santo, arrimar a ascua sa sardiaoucorrer un tupido veo , traducin literal das castels que en galego teran unha mellor expresin conchegar e encher, varrer para a casaebotar terra ao asunto . En ocasins, a literalidade da traducin leva a enunciados case inintelixbeis, comoestar feito po / polbo( 'estar desfeito, esgotado, derrotado' )

18. Interferencias directas do casteln. 19. Interferencias indirectas do casteln: Arcasmos

 • Osarcasmos son formas en desuso, que non deben ser empregadas na lingua moderna. Moitos escritores, sobre todo a inicios do sculo XX, descubriron formas medievais que, sendo diferentes das modernas, se apartaban ao mesmo tempo das castels. Isto provocou que se identificaran como castelanismos voces galegas correctas coincidentes co casteln, comoconseguir, vez, ttulooucalumniae foran remprazadas polas correspondentes formas arcaicasconquerir, vegada, tiduo e caloa .

20. Interferencias indirectas do casteln: Arcasmos 21. Interferencias indirectas do casteln: Dialectalismos.

 • Outra maneira de fuxir da confluencia co casteln foi procurar variantes dialectais que, a pesar de seren minoritarias ou teren unha menor vinculacin coa lingua culta e literaria, foron preferidas por seren diferentes do casteln. As, aparecen na lingua cultadialectalismoscomoiste, il oucorasn .

22. Interferencias indirectas do casteln: Hipergaleguismos.

 • Un paso mis al na obsesiva procura do diferencialismo levou creacin de novos vocbulos. Son os denominadoshipergaleguismosou hiperenxebrismos . O mecanismo para a creacin dos hipergaleguismos responde sempre ao mesmo esquema:
 • galego e castelncorrespondenciahipergaleguismo
 • indutora
 • nutriente e-ie (ben-bien) nutrente
 • primavera eira-era (primeira-primera) primaveira
 • brillar l ll ( cabalo-caballo) brilar
 • colaborar ou-o( pouco-poco) colabourar
 • gasolina -n (poer-poner) gasolia

23. Interferencias indirectas do casteln: Invencins caprichosas.

 • Noutros casos, a invencin obedece a creacins caprichosas, s veces de procedencia individual, que en certas pocas chegaron a ter unha difusin bastante grande. Son formas comotelevexo, rubidoiro ou chera , afortunadamente xa totalmente desterradas da lingua, en lugar detelevisor, ascensoreenchente .

24. Interferencias indirectas do casteln: Vulgarismos.

 • Unha maior repercusin tivo a introducin devulgarismoscon afn diferencialista, que proliferarn no galego literario sobre todo no primeiro terzo do sculo XX. Son normalmente vulgarismos que afectan fonoloxa da palabra, en todas as sas variantes: supresin, adicin e transformacin de vocais, troco de posicin de fonemas, etc. Deste xeito, encontramos as formasademirar, mseca, probe, espranza, leutor , etc. en lugar das correspondentes voces galegas correctas e coincidentes co casteln.

25. Tipos de vulgarismos

 • Por adicin de fonemas:
 • -Prtese:arradio
 • -Epntese:ademirar
 • -Pargoxe:bailare
 • Por supresin de fonemas:
 • -Afrese:lacena
 • -Sncopa:espranza
 • -Apcope:en cas de
 • Por transformacin de vogais:mseca
 • Por cambio de posicin de fonemas:probe
 • Por vocalizacin de consoantes:leutor

26. resumindo... DESVOS NORMATIVOS

 • INTERFERENCIAS LINGSTICAS
 • 1. Por proximidade
 • 2. Por diferencialismo
 • a) Arcasmos
 • b) Vulgarismos
 • c) Hipergaleguismos
 • d) Invencins caprichosas
 • e) Dialectalismos (*)
 • 3. Por substitucin. Castelanismos
 • a) Ortogrficos e Fonolxicos
 • b) Morfolxicos e Sintcticos
 • c) Lxicos e Fraseolxicos
 • VULGARISMOS (*)

27. resumindo... 28. resumindo... 29. Cuestins para a reflexin...

 • Como chega a sociedade a sentir a necesidade de comunicarse utilizando das linguas?
 • Poden das linguas vivir no mesmo territorio e desempear as mesmas funcins?
 • Que obilingismo diglsico ?
 • Que anormalizacin lingstica ?
 • Exercicios 2 e 3 da px. 146 do Libro de Apoio.

30. DOCUMENTACIN E ANEXOS

 • Lingua e sociedade na Galiza , M.Portas
 • Material de elaboracin propia
 • Tiras cmicas obtidas en distintos xornais
 • Texto deSempre en Galiza , Castelao
 • Textos deMade in Galiza , Sechu Sende
 • Libro de Apoio, pxinas 143-145