La Generalitat a les xarxes socials

of 146 /146
Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citin els autors (Jordi Graells i Sergi Xaudiera) i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca . Jordi Graells i Sergi Xaudiera Curs al Departament de la Presidència Generalitat de Catalunya Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 @jordigraells i @sergixaudiera www.slideshare.net/jordigraells www.slideshare.net/sergixaudiera La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials

Embed Size (px)

description

Curs per al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011

Transcript of La Generalitat a les xarxes socials

Page 1: La Generalitat a les xarxes socials

1

Avís legalAquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citin els autors (Jordi Graells i Sergi Xaudiera) i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.

Jordi Graells i Sergi XaudieraCurs al Departament de la PresidènciaGeneralitat de Catalunya

Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011

@jordigraells i @sergixaudiera www.slideshare.net/jordigraellswww.slideshare.net/sergixaudiera

La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials

Page 2: La Generalitat a les xarxes socials

2 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

ÍndexJordi Graells1. Introducció a les xarxes socials2. Nous models de negoci. Model de generació de valor públic

- Obertura de dades (open data)- Xarxes socials. Guia d’usos i estil a les xarxes socials de GC

3. Web de xarxes socials de la Generalitat i bloc de gencat

Sergi Xaudiera1. Bloc i xarxes socials de la Generalitat (Twitter, Facebook,

Linkedin, Youtube, Flickr, Slideshare i Delicious)2. Aspectes a tenir en compte:

- Les xarxes socials a la feina- Gestió de la privacitat- Recomanacions

Page 3: La Generalitat a les xarxes socials

3 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

1r diaJordi Graells

Page 4: La Generalitat a les xarxes socials

4 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

1. Introduccióa les xarxes socials

Page 5: La Generalitat a les xarxes socials

5 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Una Administració estereotipada…

youtube.com/watch?v=XXWZ3uAEKsw

Page 6: La Generalitat a les xarxes socials

6 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

… per una societat en canvi

‘La viñeta’ de Ernesto Rodera en Adn.es

Page 7: La Generalitat a les xarxes socials

7 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Apps per a tota mena d’activitats…

ww

w.g

rindr

.com

Page 8: La Generalitat a les xarxes socials

8 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

… i per a la contrició ;-) Confession App per a iPhone

http

://itu

nes.

appl

e.co

m/m

x/ap

p/co

nfes

sion

-a-r

oman

-cat

holic

/id41

6019

676?

mt=

8&ig

n-m

pt=u

o%3D

4#

Page 9: La Generalitat a les xarxes socials

9 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

A més d’avançar en les vides personals, les xarxes canvien la lògica de relació i contacte de les organitzacions privades i públiques, y permeten emprendre iniciatives col·lectives.

Les xarxes també penetren en les nostres organitzacions i les canvien

es.p

aper

blog

.com

La tecnologia és més lleugerai permet que ens relacionem ubíquament i viralment: facilita el canvi ☺

Page 10: La Generalitat a les xarxes socials

10 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Persones amb interessos afins i objectius comuns

Persones i organitzacions que, de manera oberta en xarxes transparents i en relacions basades en la confiança, generen valor i resolen problemes nous o recurrents, presentant alternatives i aconseguint canvis efectius.

©Jo

rdi G

rael

ls. C

C B

Y 3-

0

Page 11: La Generalitat a les xarxes socials

11 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Revoltes en el món

Page 12: La Generalitat a les xarxes socials

12 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

http

://bl

og.a

ctua

ble.

es/a

ctua

ble-

func

iona

Actuable: acció política des de la xarxa

Page 13: La Generalitat a les xarxes socials

13 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Usuaris que s’organitzen 1/3

Page 14: La Generalitat a les xarxes socials

14 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

www.rodalies.info

Usuaris que s’organitzen 2/3

Page 15: La Generalitat a les xarxes socials

15 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

http

://us

uaris

-renf

e.co

m

Usuaris que s’organitzen 3/3

Page 16: La Generalitat a les xarxes socials

16 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

yout

ube.

com

/wat

ch?v

=NG

Tm2g

3NN

40

Usuaris que produeixen continguts que de vegades no agraden :P

Page 17: La Generalitat a les xarxes socials

17 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

http://ca.wikipedia.org/wiki/Pista_coberta_d'atletisme_de_Catalunya

Administracions que comparteixenserveis (equipaments…)

Page 18: La Generalitat a les xarxes socials

18 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Empreses que col·laboren

ww

w.x

arxa

onio

n.or

g

Page 19: La Generalitat a les xarxes socials

19 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Xarxa d’Innovació Pública per compartir projectesi bones pràctiques, coneixement, notícies i, en definitiva, aprendre junts de la nostra experiència i de la resta de persones, i, al mateix temps, innovar la gestió de serveis–i idear-ne de nous– amb els altres actors públics (ciutadania, proveïdors, etc.). La XIP es proposa incorporar el potencial de les xarxes socials a la cultura, operativa i estratègia de l’Administració, per fer-la més participativa i innovadora.

Funcionariat en xarxa

[email protected]/xarxaipslideshare.net/xarxaipyoutube.com/xarxaipflickr.com/xarxaip

Page 20: La Generalitat a les xarxes socials

20 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Treballadors públics de diverses administracions catalanes decideixen col·laborar en xarxa a partir d’objectius comuns:Canviar la manera de treballar (més participació, adscripció i productivitat), facilitar la vida al ciutadà i ser grup d’opinió.

Però ¿com es concreta la xip?

Configuració d’una estació de treball comú

1. Monitoratge compartit (mateix lector de feeds…).

2. Treball col·laboratiu a Wordpress local xarxaip.cat i Google Docs.

3. Compartició/Transferència de fitxers a Dropbox comú.

4. Etiquetatge comú estratificat de preferits a Delicious.

5. Producció de contingutsi participació a cursos i altres. ©

Jord

i Gra

ells

. CC

BY

3-0

Page 21: La Generalitat a les xarxes socials

21 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Emprendre des de dins l’Administració

Page 22: La Generalitat a les xarxes socials

22 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

2. Nous models de negoci

Page 23: La Generalitat a les xarxes socials

23 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

ww

w.g

oogl

e.co

m/c

orpo

rate

/tent

hing

s.ht

ml

Estratègia de negoci de Google

Filosofia de Google

Un cop es tingui tràfic i s’afegeixi valor als clients, apareixeran sobre la marxa models de negoci que permetran monetitzar el tràfic i ser rendibles. Primer la tecnologia al servei dels usuaris, després el negoci.

1. Centra’t en l’usuari i la resta vindrà sola.2. És millor fer una sola cosa realment bé.3. Si pot ser ràpid, millor que lent.4. La democràcia a la xarxa funciona.5. No cal ser davant de l’ordinador per necessitar una resposta.6. Es poden guanyar diners sense fer mal.7. Sempre hi haurà més informació de la que tenim.8. La necessitat d’informació traspassa totes les fronteres.9. Es pot ser seriós sense portar un vestit elegant.10. Volem millorar l’immillorable.

Page 24: La Generalitat a les xarxes socials

24 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Estratègies de negoci a Internet

Normalment els negocis al món web estan relacionats amb:

1. La publicitat (Adwords a Google, personalitzada a Facebook...)

2. Addició de valor a la dada / obra / llibre / quadre...

CC

BY

2.0

–w

ww

.flic

kr.c

om/s

hiffa

au/2

1995

7955

9

‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Page 25: La Generalitat a les xarxes socials

25 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

www.googleartproject.com

Google Art

Noves funcionalitats de Google Art que aporten valor a línia de negoci:

1. Les d’Street View.

2. Desar visites.

3. Millora l’accessibilitat.

4. Nivell d’apropament plàstic més gran.

5. Preparació de les visites físiques al museu.

Com afecten les visites presencials als museus? Negativament? No, les complementa, com succeeix amb els llibres, les pel·lícules, etc.

Page 26: La Generalitat a les xarxes socials

26 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Posant-hi una mica d’imaginació ;-)

Page 27: La Generalitat a les xarxes socials

27 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Atributs d’aquests nousmodels

Page 28: La Generalitat a les xarxes socials

28 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Hi veieu res?

‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Page 29: La Generalitat a les xarxes socials

29 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Potser ara?

‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Page 30: La Generalitat a les xarxes socials

30 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Una mica millor?

‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Page 31: La Generalitat a les xarxes socials

31 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Littl

e ha

nd, b

ig h

eart

©de

rekg

avey

CC

BY

2.0

Ara sí

‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Page 32: La Generalitat a les xarxes socials

32 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

1r: Transparència

Page 33: La Generalitat a les xarxes socials

33 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Quines eines 2.0 són?

Y

Z

Page 34: La Generalitat a les xarxes socials

34 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Quines eines 2.0 són?

Y

Zoho

Page 35: La Generalitat a les xarxes socials

35 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Quines eines 2.0 són?

Zoho

Yammer

Page 36: La Generalitat a les xarxes socials

36 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Què representen aquests colors?

Page 37: La Generalitat a les xarxes socials

37 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Unes marques. Les coneixeu?

Page 38: La Generalitat a les xarxes socials

38 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

2n: Participació

Page 39: La Generalitat a les xarxes socials

39 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

3r: Col·laboració

Page 40: La Generalitat a les xarxes socials

40 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

D’altres ho fan oferint coneixement

www.youtube.com/watch?v=Y1L2sAt9lxUwww.makerwiki.com

Page 41: La Generalitat a les xarxes socials

41 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

4t: Reciclatge

Page 42: La Generalitat a les xarxes socials

42 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Reciclar dades per generar valor: open data

Page 43: La Generalitat a les xarxes socials

43 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Amb una gestió avançada de la propietat intel·lectual

© Sydney Morning Heraldwww.smh.com.au Eiffel Tower at night © rednuht,

www.flickr.com/photos/rednuht/275062341/CC BY 2.0

Page 44: La Generalitat a les xarxes socials

44 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Model de generacióde valor públic

Page 45: La Generalitat a les xarxes socials

45 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Experiències en aquesta direcció

Hi ha algunes organitzacions que ja han decidit canviar:

• òrgans de l’Administració que decideixen gestionar el que saben, per ser més competitius i estar a l’alçada del que se’ls demanda, a través de comunitats de pràctica (CoP)

• entitats que elaboren els seus serveis conjuntament amb els usuaris

• ens que entren en el terreny de les xarxes socials per crear espais d’interacció amb la ciutadania i/o altres agents productors de valor públic

• persones que ofereixen coneixement abans que rebre’l perquèvolen competir compartint...

Page 46: La Generalitat a les xarxes socials

46 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Objectius de l’Administració

Treballar en xarxa per produir valor públic amb la resta d’actors.

1. Promoure l’obertura de dades (open data - reciclatge) per:

- impulsar la transparència amb la ciutadania

- facilitar que les empreses hi afegeixin valor i generin riquesa

2 Col·laboració:

- externa (ciutadania)

- interna (comunitats, grups...)

Participació

Transparència

Col·laboració

Page 47: La Generalitat a les xarxes socials

47 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

1. Obertura de dades públiques – open data

Page 48: La Generalitat a les xarxes socials

48 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Open data: objectiu

- Proporcionar tota la informació pública (meteorològiques, d’equipaments, estadístiques, de pressupostos, judicials...) a la ciutadania, en un format fàcil de manipular, perquè es puguin convertir en serveis públics o privats amb valor afegit.

Definició

- La DGACD impulsa el canvi cultural a les administracions catalanes cap a un nou model pel qual ofereixin, d’una banda, dades de manera transparent i, de l’altra, obrin el seu coneixement. La finalitat ha de ser subministrar:

fitxers de dades (data sets) en formats que permetin el fàcil tractament i reaprofitamentserveis de consulta per a la societat (ciutadania i organitzacions)

Objectiu

- A Catalunya arrela amb força el moviment d’obertura de dades (open data o reutilització), igual com està succeint a molts països arreu del món sorgides a partir de l’Open Initiative Government, impulsada amb la presidència d’Obama als Estats Units. A l’Estat espanyol, el Govern Basc n’és el pioner, seguit de la Generalitat de Catalunya

Introducció

Page 49: La Generalitat a les xarxes socials

49 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Formats tipus i normativa

- El consorci W3C proposa l’RDF, basat en XML, per poder accedir al següent nivell anomenat dades enllaçades (linked data). Aquesta és la base tècnica per alimentar l’anomenada web semàntica, on cada dada conté informació associada que la relaciona automàticament amb les altres.

Com s’han d’oferir les dades?

- Periodisme de dades: visors lavanguardia.es i Barcelona Televisió(amb 196 fotos sobre Sant Jordi).Aplicacions informàtiques de tota mena: realitat virtual, comparatives...

- Georeferenciació de serveis i actuacions de la Generalitat (p.e. Equipaments).- Dinamització del coneixement públic: joc de preguntes sobre dades municipals

de Catalunya.- Altres productes o serveis resultants de la reutilització de dades públiques.

Exemples de reutilització de dades

- Llei 37/2007 de reutilització de la informació del sector públic - Llei 29/2010 de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic

Marc normatiu

Page 50: La Generalitat a les xarxes socials

50 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Model conceptual gencat

Dades

dades + format

dades + format

publica aplicació

€ (pot haver-hi monetitzaciódel servei)

ciutadans

empresa Y

empresa X

ciutadans

Empr

eses

i ci

utad

ans

Adm

inis

trac

iópú

blic

a

L’empresa i la ciutadania donaran nous usos a les dades de l’Administració, que utilitzarà en benefici propi (€) o donarà lliure accés a les seves aplicacions,

El model de relació entre administracions i empreses pot canviar cap a models de concurs lliure amb premi econòmic a la millor proposta, en els quals l’Administracióimpulsa els productes resultants.

Tecnologia, publicació(representació i exposició)

Servidor central de dades

RDF, SPARQL i web services

Actors públics

Dades i tecnologia

Model relacional

Page 51: La Generalitat a les xarxes socials

51 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Dades obertes gencat: projectes en cursAmpliació del catàleg de fitxers oberts

Automatització del procés de transformació i publicació de les dades

Noves dades a

obrir

Eines que faciliten la

posada en obert de dades als

departaments de la Generalitat

Creació d’un servei corporatiu (bus de serveis) que converteixi les dades en formats reaprofitables.

Publicació automàtica del catàleg de dades mitjançant una Intranet i el portal de dades obertes en GECO.

• Dades geogràfiques i cartogràfiques • Bases cartogràfiques dels plans

territorials, carreteres i transports públics.

• Cartografia de l’ICC• Ens locals• Organismes de la Generalitat • Antenes telefonia mòbil i xarxa de

cobertures• Allotjaments turístics

• Dades visuals • Obertura de més imatges de BIG

• Tràmits i procediments administratius • Licitacions i adjudicacions• Ofertes de feina del SOC• Banc de dades d’ocupació pública

• Dades estadístiques • Dades dels diferents observatoris de

la Generalitat (treball, turisme, comerç...)

• Trànsit i mobilitat • Càmeres del trànsit• Incidències en el trànsit• Mou-te en transport públic

• Dades meteorològiques • Dades de les estacions

meteorològiques, radar

Page 52: La Generalitat a les xarxes socials

52 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Dades obertes gencat: aplicacionsAplicacions web i per a mòbils

Canal de realitat augmentada “Equipaments de Catalunya”

• Canal de realitat augmentada" gratuït i lliure de publicitat sobre la plataforma Layar, amb nom "Equipa-ments de Catalunya" per a usuaris de telèfons Android o Iphone.

• Dóna informació dels equipaments que hi ha en un radi de distància X a la seva posició actual.

• Es poden triar les categories (salut, esport, administració pública, etc.) i visualitzar els equipaments sobre mapa i en llista.

Desenvolupat per Gynoid Apps,

La festa de Sant Jordi en imatges

•Reportatge fotogràfic aparegut a lavanguardia.com el 23 d’abril de 2011 realitzat amb el fitxer de les 196 fotografies de Sant Jordi de la Generalitat alliberades.

•Amb les mateixes dades, BTV va desenvolupar també un visor de les imatges.

Page 53: La Generalitat a les xarxes socials

53 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Cobertura TDT

Mapa de cobertura de TDT a Catalunya (pròximament)

Page 54: La Generalitat a les xarxes socials

54 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Mobilitatcitybik.esAplicació d’Android per visualitzar les estacions de bicicletes públiques de diferents ciutats del món.

Page 55: La Generalitat a les xarxes socials

55 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Periodisme de dadesEleccions municipals 2011 http://elecciones-2011.lavanguardia.es

Explicar en clau informativa i didàctica.

Page 56: La Generalitat a les xarxes socials

56 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Visualització territorialtargetmap.comCreació de mapes i visualització de dades públiques sobre el territori.

Page 57: La Generalitat a les xarxes socials

57 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Seguretat ciutadanaMapes de delictes fets per la ciutadania www.policia.cat

Page 58: La Generalitat a les xarxes socials

58 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Dades públiques + enquestesEstadístiques de població- Globus informatiu amb dades estadístiques de població (sector terciari) per municipi, amb el dataset equipaments de la Generalitat

- Encara no s’ha fet pública http://eixos.planol.info/

Page 59: La Generalitat a les xarxes socials

59 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Dades públiques amb continguts publicats a les xarxes socials

Page 60: La Generalitat a les xarxes socials

60 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Concursos dades obertes

abredatos.es

Page 61: La Generalitat a les xarxes socials

61 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Línies d’ajuts dades obertes

fundacio.cat

Page 62: La Generalitat a les xarxes socials

62 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Visualització de dades: Google Public Data Explorer

http://bit.ly/g5xQ3I

http://blocs.gencat.cat

Page 63: La Generalitat a les xarxes socials

63 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Visualització de dades: Google Fusion Tables (hot map Londres)

Page 64: La Generalitat a les xarxes socials

64 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Visualització de dades

Page 65: La Generalitat a les xarxes socials

65 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

2. Col·laboració

Page 66: La Generalitat a les xarxes socials

66 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Els reptes actuals: consolidació de la col·laboració interna i...

Source: Nielsen, 2006 Font: Jordi Graells 2010

10% Heavy

Contributors

80% Intermittent

Contributors

10% Lurkers

Page 67: La Generalitat a les xarxes socials

67 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

stoc

k8©

ralp

hbijk

erC

C B

Y 2.

0

... estendre la pràctica col·laborativa de portes enfora

‘Open data i xarxes socials a l’Administració’ Jordi Graells Costa. Diploma de postgrau e-govern UPF-EAPC. Barcelona, 16 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Page 68: La Generalitat a les xarxes socials

68 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

A. Col·laboració amb la ciutadania i altres actors

Page 69: La Generalitat a les xarxes socials

69 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Guia d’usos i estil a les xarxes socials de la Generalitat

¿Com es gestiona la presència de la Generalitat a les xarxes socials?

1. Certificació del procés.

2. Edició en equip des d’entorns intermedis de publicació.

3. Suport per CoP i mentoratge.

Quarta edició:juny 2011

Page 70: La Generalitat a les xarxes socials

70 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

A quines xarxes socials?

3. Altres repositoris i eines per compartir arxius de vídeo, imatges i presentacions en xarxa: Youtube, Flickr i Slideshare.

Linkedin: xarxa social vertical per fer networking a partir dels contactes de professionals i la col·laboracióde les organitzacions (empreses i administracions).

2. Twitter i Facebook: xarxes socials generalistes que persegueixen que les persones interaccionem.

1. Bloc Wordpress: eina de publicació de continguts en servidors propis. Relaciona totes les altres.

Delicious: per a enllaços; no requereix d’eina d’edició.

Page 71: La Generalitat a les xarxes socials

71 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Presidència, certifica l’obertura de comptes a les xarxes socials:

1. Autorització del compte per part de la DG d’Atenció Ciutadana i Difusió.

2. Aplicació de la imatge corporativa fixada en el PIV, a mode de certificació.

Nom del departament, servei o marca + cat

Per ex.: justiciacat, territoricat, emergenciescat, bibliotequescat

1. Certificació del procés

Page 72: La Generalitat a les xarxes socials

72 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Equ

ip d

’edi

ció

de x

arxe

s so

cial

s a

la G

ener

alita

t

Entorn de treball:

- Edició de continguts

- Gestió d’administraciói usuaris

2. Entorns intermedis per a la publicació

Page 73: La Generalitat a les xarxes socials

73 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

El servei de suport es vehicula en el format de comunitat de pràctica (CoP) a e-Catalunya http://ecatalunya.gencat.cat entre les persones que configuren l’equip gencat d’edició de la presència de la institució a les xarxes socials. Així mateix, la DGAC facilita el mentoratge (mentoring)amb persones que tria dins la CoP per acompanyar els processos que estiguin més als inicis.

3. Suport per CoP i mentoratge

Page 74: La Generalitat a les xarxes socials

74 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Fluxograma

Page 75: La Generalitat a les xarxes socials

75 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

gencat Twitter

http

://tw

itter

.com

/gen

cat

Page 76: La Generalitat a les xarxes socials

76 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

meteocat Twitter

twitt

er.c

om/m

eteo

cat

Page 77: La Generalitat a les xarxes socials

77

Page 78: La Generalitat a les xarxes socials

78 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Valoracions dels usuaris

Page 79: La Generalitat a les xarxes socials

79 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

ICS Facebook

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/ic

scat

Page 80: La Generalitat a les xarxes socials

80 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Biblioteques Facebook

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/b

iblio

tequ

esca

t

Page 81: La Generalitat a les xarxes socials

81 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Oposicions a Mossos a Facebook

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/m

osso

scat

Page 82: La Generalitat a les xarxes socials

82 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Són canals d’atenció ciutadanatwitter.com/emergenciescat

twitter.com/012

Page 83: La Generalitat a les xarxes socials

83 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

@SF311 i @BA147

ww

w.tw

itter

.com

/SF3

11

ww

w.tw

itter

.com

/BA

147

Page 84: La Generalitat a les xarxes socials

84 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Alguns indicadors de la presència de la Generalitat a les xarxesXifres absolutes juny 2011

Xarxes socials @gencat

Twitter

Nre. de tuits: 3.022

Nre. de retuits (RT): 6.416

Nre. de seguidors: 12.704

Facebook

Nre. d’admiradors : 2.923

Xarxes socials @gencat

Twitter

Nre. de tuits: 3.022

Nre. de retuits (RT): 6.416

Nre. de seguidors: 12.704

Facebook

Nre. d’admiradors : 2.923

Repositoris @gencat

Reproduccions Youtube: 13.395

Visites Slideshare: 13.640

Visites fotos Flickr: 665

Bookmarks Delicious: 530

Repositoris @gencat

Reproduccions Youtube: 13.395

Visites Slideshare: 13.640

Visites fotos Flickr: 665

Bookmarks Delicious: 530

Xarxes socials tota Generalitat

Twitter

Nre.de tuits: 40.500

Nre. de retuits (RT): 8.100

Nre. de seguidors: 51.600

Facebook

Nre. d’admiradors : 45.100

Xarxes socials tota Generalitat

Twitter

Nre.de tuits: 40.500

Nre. de retuits (RT): 8.100

Nre. de seguidors: 51.600

Facebook

Nre. d’admiradors : 45.100

Repositoris tota Generalitat

Reproduccions Youtube: 45.000

Visites Slideshare: 30.000

Visites fotos Flickr: ---

Bookmarks Delicious: 5.000

Repositoris tota Generalitat

Reproduccions Youtube: 45.000

Visites Slideshare: 30.000

Visites fotos Flickr: ---

Bookmarks Delicious: 5.000

Page 85: La Generalitat a les xarxes socials

85 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

B. Col·laboració interna

Page 86: La Generalitat a les xarxes socials

86

CoP a l’Administració

A l’Administracióhi ha professionals que s’organitzen en CoP a partir de les seves afinitats laborals, comparteixen la informació i obtenen millors resultats gràcies al coneixement col·lectiu que elaboren.

An Innovation Competence Process Coming From Knowledge Management © Alex Osterwalder. CC BY 2.0

‘Open data i xarxes socials a l’Administració’ Jordi Graells Costa. Diploma de postgrau e-govern UPF-EAPC. Barcelona, 16 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Page 87: La Generalitat a les xarxes socials

87

Y1 = outcomes produïts amb la intervenció pública

Y0 = outcomes produïts sense la intervenció pública(contrafactual). Es tracta sempre de trobar unitats amb trets similars a les que participen del programa que s’avalua.

Impacte = Y1 – Y0

Avaluar la col·laboració, els serveisi les polítiques públiques

mea

sure

men

t of t

he c

olor

©ar

quer

aC

C-B

Y-2.

0

‘Open data i xarxes socials a l’Administració’ Jordi Graells Costa. Diploma de postgrau e-govern UPF-EAPC. Barcelona, 16 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Page 88: La Generalitat a les xarxes socials

88 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Avaluant el programa CompartimL’avaluació de l’impacte de la CoP d’educadors socials del Compartim per la fórmula Impacte = Y1 – Y0 prova que el treball col·laboratiu és més eficient.Any 2008. Per veure la presentació sencera: www.slideshare.net/jordigraells

A. EN COMUNICACIONS: 2.416 consultes a repositori de fitxers (s’avalua aquesta eina):1. Estalvi de costos de tramesa de 2.416 MB (fitxers d’1 MB de mitjana)2. Estalvi de temps

43 dies (2.416 x 8 min [guany respecte a cerca en altres xarxes]) = 19.328 min o 42,95 dies

B. EN DESPLAÇAMENTS Es feien 11 jornades (sense plataforma tecnològica) – 8 (amb la plataforma) = 3 x 8 (membres CoP) = 24

1. Estalvi econòmic: 1.584 € 24 x 220 km/estalvi viatge = 5.280 km estalviats x 0,30 €/km = 1.584 €2. Estalvi temps: 24 dies

C. EN CONSULTORIA1. Estalvi econòmic aprox uns 10.000 i 20.000 € (en projectes semblants fets per consultories externes) 2. Estalvi de temps: 50 dies [50 h (2,5 mesos estalviats) x 8 (membres CoP) = 400 hores o 50 dies]

D. EN FORMACIÓ1. Estalvi econòmic

125 [formats pel treball en CoP] – 25 [formats per curs] = 100 persones més formades84 € [ràtio cost formació curs] – 17,6 € [ràtio formació per CoP] = 66,4 € estalvi per persona

2. Estalvi de temps: 500 h [de no-treball per assistència a curs] – 160 h [de no-treball per acció en CoP] = 340 h estalvi

Page 89: La Generalitat a les xarxes socials

89 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Pràctica

Page 90: La Generalitat a les xarxes socials

90 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Open data i xarxes socialsQuines dades es podrien obrir a la teva unitat o organisme? Per què?

• ....................

• ....................

• ....................

• ....................

Quins comptes de xarxes socials s’hi podrien obrir? Per què?

• ....................

• ....................

• ....................

• ....................

Page 91: La Generalitat a les xarxes socials

91 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

3. Web de xarxes socials de la Generalitat i bloc de gencat

Page 92: La Generalitat a les xarxes socials

92 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Web xarxes socials de la Generalitat

www.gencat.cat/web/meugencat/cat/xarxes.htm

Page 93: La Generalitat a les xarxes socials

93 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Web xarxes socials de la Generalitat

http

://bl

ocs.

genc

at.c

at

Page 94: La Generalitat a les xarxes socials

94 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

2n diaSergi Xaudiera

Page 95: La Generalitat a les xarxes socials

95 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

El sopar

Page 96: La Generalitat a les xarxes socials

96 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

El sopar

Page 97: La Generalitat a les xarxes socials

97 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Guia d’usos i estil a les xarxes socials de la Generalitat

Quarta edició:juny 2011

Page 98: La Generalitat a les xarxes socials

98 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

1. Bloc i xarxes socialsde la Generalitat

Page 99: La Generalitat a les xarxes socials

99 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

1.1. Bloc

Page 100: La Generalitat a les xarxes socials

100 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Gencat bloc

Page 101: La Generalitat a les xarxes socials

101 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Gestió del coneixement

Page 102: La Generalitat a les xarxes socials

102 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Biblioteques.cat

Page 103: La Generalitat a les xarxes socials

103 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

1.2. Twitter

Page 104: La Generalitat a les xarxes socials

104 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

@gencat

Page 105: La Generalitat a les xarxes socials

105 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

@ensenyamentcat

Page 106: La Generalitat a les xarxes socials

106 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

@emergenciescat

Page 107: La Generalitat a les xarxes socials

107 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

@012

Page 108: La Generalitat a les xarxes socials

108 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

@idescat

Page 109: La Generalitat a les xarxes socials

109 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

@meteocat

Page 110: La Generalitat a les xarxes socials

110 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

@meteobarcelones

Page 111: La Generalitat a les xarxes socials

111 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

@icscat

Page 112: La Generalitat a les xarxes socials

112 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

@sapbadalona

Page 113: La Generalitat a les xarxes socials

113 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

1.3. Facebook

Page 114: La Generalitat a les xarxes socials

114 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Departament de Justícia

Page 115: La Generalitat a les xarxes socials

115 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Patrimoni

Page 116: La Generalitat a les xarxes socials

116 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Mossos d'Esquadra

Page 117: La Generalitat a les xarxes socials

117 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Memorial Democràtic

Page 118: La Generalitat a les xarxes socials

118 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Cooperació

Page 119: La Generalitat a les xarxes socials

119 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

1.4. Youtube

Page 120: La Generalitat a les xarxes socials

120 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Gencat

Page 121: La Generalitat a les xarxes socials

121 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Meteocat

Page 122: La Generalitat a les xarxes socials

122 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Llengua catalana

Page 123: La Generalitat a les xarxes socials

123 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Sessions web

Page 124: La Generalitat a les xarxes socials

124 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

1.5. Flickr

Page 125: La Generalitat a les xarxes socials

125 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Gencat

Page 126: La Generalitat a les xarxes socials

126 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Patrimoni

Page 127: La Generalitat a les xarxes socials

127 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Memorial Democràtic

Page 128: La Generalitat a les xarxes socials

128 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

1.6. Slideshare

Page 129: La Generalitat a les xarxes socials

129 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Gencat

Page 130: La Generalitat a les xarxes socials

130 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Tic Salut

Page 131: La Generalitat a les xarxes socials

131 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Medi Ambient

Page 132: La Generalitat a les xarxes socials

132 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

1.7. Delicious

Page 133: La Generalitat a les xarxes socials

133 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Gencat

Page 134: La Generalitat a les xarxes socials

134 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Departament de Justícia

Page 135: La Generalitat a les xarxes socials

135 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

ruralcat

Page 136: La Generalitat a les xarxes socials

136 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

2. Aspectes a tenir en compte

Page 137: La Generalitat a les xarxes socials

137 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

2.1. Principis que inspiren la presència de la Generalitat a les xarxes socials

Page 138: La Generalitat a les xarxes socials

138 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

2.1. Principis que inspiren la presència

- Servei públic és la raó de ser

- Transparència

- Qualitat

- Coresponsabilitat

- Participació en iniciatives ciutadanes

- Coneixement obert

Page 139: La Generalitat a les xarxes socials

139 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

2.2. Les xarxes socials a la feina

Page 140: La Generalitat a les xarxes socials

140 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

2.2. Les xarxes socials a la feina

- Si s'usen les xarxes socials durant la jornada laboral, cal fer-ne un bon ús i sempre orientat a aconseguir una millora del servei que s'ofereix.

- Cal usar el correu electrònic no corporatiu per registrar comptes personals.

Page 141: La Generalitat a les xarxes socials

141 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

2.3. Aspectes de privacitat

Page 142: La Generalitat a les xarxes socials

142 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

2.3. Aspectes de privacitat

- Cal ser curós amb els continguts associats al nostre 'jo digital'.

- El que es publica a Internet mai no es pot eliminar del tot.

- Els continguts que publiquem a les xarxes socials passen a ser propietat de la plataforma.

- Els motors de cerca indexen continguts generats a xarxes socials, per tant els donen visibilitat i els fan accessibles a persones externes a les plataformes socials.

Page 143: La Generalitat a les xarxes socials

143 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

2.4. Recomanacions

Page 144: La Generalitat a les xarxes socials

144 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Recomanacions

- Qualsevol professional de la Generalitat, amb presència a les xarxes socials, pot expressar aquesta condició lliurement.

- S'hauria d'evitar participar en accions o moviments que puguin suscitar una degeneració de la reputacióde la Generalitat i els serveis que ofereix.

- Es recomana actuar de manera transparent i respectant la legislació. Per a aquelles actuacions personals vinculades amb l'àmbit professional, cal recordar que la normativa lingüística recalca la responsabilitat del funcionariat en la normalitzaciólingüística del català en tots els seus àmbits d'actuació.

- No s'haurien de publicar comentaris despectius ni ofensius a Internet.

Page 145: La Generalitat a les xarxes socials

145 ‘La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials’ Jordi Graells i Sergi Xaudiera. Departament de la Presidència. Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011 CC – BY 3.0

Alguna idea més?

Page 146: La Generalitat a les xarxes socials

146

Avís legalAquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citin els autors (Jordi Graells i Sergi Xaudiera) i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.

Jordi Graells i Sergi XaudieraCurs al Departament de la PresidènciaGeneralitat de Catalunya

Barcelona, 27 i 29 de juny de 2011

@jordigraells i @sergixaudiera www.slideshare.net/jordigraellswww.slideshare.net/sergixaudiera

Gràcies!La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials