Jornada: La finestra de fusta. Barcelona, 28 d'octubre de 2014

1
Recerca i serveis pel desenvolupament de la fusta LA FINESTRA DE FUSTA Barcelona, 28 doctubre de 2014 OBJECTIU: Donar a conèixer la finestra de fusta i les seves pres- tacions tècniques i ambientals per al seu ús en ledi- ficació DESTINATARIS: Professionals i tècnics de la construcció que vulguin aprofundir en el coneixement de la finestra de fusta INSCRIPCIÓ: Cal inscripció prèvia. Places limitades Enviar inscripcions a: [email protected] (Anna Borràs) LLOC DE REALITZACIÓ Col·legi dArquitectes de Catalunya Plaça Nova, 5. Planta 8 Barcelona PROGRAMA De 16:00 a 16:15 h Presentació de lacte De 16:15 a 16:45 h Perfils laminats de fusta despècies locals Dr. Eduard Correal. Invesgador del Programa de Tecnologia de la Fusta de lInstut Català de la Fusta De 16:45 a 17:15 h El CTE i la finestra de fusta Pablo Marn. Director de la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas De 17:15 a 17:30h Pausa cafè De 17:30 a 18:00 h Durabilitat i manteniment de finestres de fusta Carles Labèrnia. Aparellador i Màster en Patologies, diagnosis i tècniques de Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic De 18:00a 18:30 h La fusta en ledificació. Sostenibilitat, Innovació i Qualitat José Palacios. Gerent de la Asociación de Fabricantes de Ventanas de Madera De 18:30 a 19:00h Debat final: La finestra de fusta: tendències i perspecves Trobans a: [email protected] http://www.twitter.com/incafust http://facebook.com/incafust www.incafust.org ORGANITZACIÓ: AMB EL SUPORT DE: El projecte WOODTECH (SOE3/PI/E595) ha estat cofinançat pel Programa Operau de Cooperació Territorial del Espai Sud-oest Europeu (SUDOE), a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

description

Jornada: La finestra de fusta. Barcelona, 28 d'octubre de 2014

Transcript of Jornada: La finestra de fusta. Barcelona, 28 d'octubre de 2014

Page 1: Jornada: La finestra de fusta. Barcelona, 28 d'octubre de 2014

Re

cerc

a i

se

rve

is

pe

l d

ese

nv

olu

pa

me

nt

de

la

fu

sta

LA FINESTRA DE FUSTA Barcelona, 28 d’octubre de 2014 OBJECTIU: Donar a conèixer la finestra de fusta i les seves pres-tacions tècniques i ambientals per al seu ús en l’edi-ficació

DESTINATARIS: Professionals i tècnics de la construcció que vulguin aprofundir en el coneixement de la finestra de fusta

INSCRIPCIÓ: Cal inscripció prèvia. Places limitades Enviar inscripcions a: [email protected] (Anna Borràs) LLOC DE REALITZACIÓ

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Plaça Nova, 5. Planta 8 Barcelona

PROGRAMA

De 16:00 a 16:15 h Presentació de l’acte De 16:15 a 16:45 h Perfils laminats de fusta d’espècies locals Dr. Eduard Correal. Investigador del Programa de Tecnologia de la Fusta de l’Institut Català de la Fusta De 16:45 a 17:15 h El CTE i la finestra de fusta Pablo Martín. Director de la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas De 17:15 a 17:30h Pausa cafè De 17:30 a 18:00 h Durabilitat i manteniment de finestres de fusta Carles Labèrnia. Aparellador i Màster en Patologies, diagnosis i tècniques de Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic De 18:00a 18:30 h La fusta en l’edificació. Sostenibilitat, Innovació i Qualitat

José Palacios. Gerent de la Asociación de Fabricantes de Ventanas de Madera De 18:30 a 19:00h Debat final: La finestra de fusta: tendències i perspectives

Troba’ns a:

[email protected]

http://www.twitter.com/incafust

http://facebook.com/incafust

w w w. i n c a f u s t . o r g

ORGANITZACIÓ:

AMB EL SUPORT DE:

El projecte WOODTECH (SOE3/PI/E595) ha

estat cofinançat pel Programa Operatiu de

Cooperació Territorial del Espai Sud-oest

Europeu (SUDOE), a través del Fons Europeu

de Desenvolupament Regional (FEDER)