Joc derivades batx

of 27/27
2n Batx
 • date post

  06-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Joc derivades batx

 • 1. 2n Batx

2. 1.Quina s la derivada def(x)=3 ? x3lnxX3x-13xln3 3. CONTINUEMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA 4. 2tgxsinx+2cosxcosx-sinx 5. CONTINUEMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA 6. 3. Quina s la derivada del producte de funcions f(x)g(x)=xln(x2) ? B) ln(x2)+2 A) 1+2lnx2 C)Cap de les anteriors 7. CONTINUEMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA 8. 4. Quina s la derivada de f(x)/g(x)=x3/log2x?(3x2log2x-x3)/xln2 3x2-1/xln2 Cap de les anteriors 9. CONTINUEMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA 10. x5. La derivada de tg(4x) s 4+4tg2(4x) o4/cos2(4x) ?A) La primera expressi i no lasegona.B) La segona expressi i no laprimera.C) Les dues expressions sncorrectes. 11. CONTINUEMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA 12. A) 4B) Depn delpunt. C) No tenim prouinformaci. 13. CONTINUEMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA 14. 7. Quina s la segona derivada dun escalar? No es pot calcular. Ser zeroper qualsevolescalar Depn de lescalar 15. CONTINUEMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA 16. 8. Quina s la concavitatde la funci f(x)=x a 2x=0?La funci sConvexa.La funcis cncava.La funcipresenta uncanviconcavitat. 17. CONTINUEMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA 18. 9. La recta tangent duna funciaf; s a dir, del tipus f(x)=ax+b,... A) ...toca la funci noms en un punt. B) ...no coincideix amb la recta secant. C) ...coincideix amb la funci f(x). 19. CONTINUEMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA 20. 10. La TVM dunafunci a un interval [a,b] B)s el lmit de ladiferncia de la funci alsextrems quan h tendeix a A) s el producte dezero.la variaci de lafunci als lmits delinterval, i la variacide x. C) Cap de les anteriors 21. CONTINUEMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA 22. [(x+2)(x-2)]=2x[3(x+6)-x]=3x+18[(x-2)4(x+3)]=8x-22 23. CONTINUEMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA 24. 12. Com ser el pendent de lafunci f(x)=ln(ln(lnx))) a x=1? A) 0B) 1 C) Cap de les anteriors 25. VOLVAMOS A EMPEZAR 26. ENHORABUENA !En reconocimiento a tusconocimientos te regalamos estediploma