Introd I.teoria Reticular 2014-15

download Introd I.teoria Reticular 2014-15

of 23

Transcript of Introd I.teoria Reticular 2014-15

 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  1/23

  HORARIS DE CLASSE

  LABORATORI DE MICROSCPIES ICARACTERITZACI DE MATERIALS

  Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

  15 16 17 18 19

  17-18 LMX

  18-19 Introducci LM No classe LMX

  22 23 24 25 26

  17-18 LMX

  18-19 LM LM LMX

  29 30 1 2 3

  17-18 LMX

  18-19 LM LM LMX

 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  2/23

  Cristallografia i Difracci dels Raigs X pels Cristalls

  Cristalls - matria slida cristallina

  Matria ordenada o peridicaen les tres dimensions de lespai

  Quars SiO2

  Matria slida desordenada: vidre SiO2

  unitat de longitud:

  La difracci s la tcnica que permet la

  determinaci de lestructura dels cristalls

 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  3/23

  acyclovir

  acyclovir II (P-1).cif

  naturalesa

  compostos qumics, farmacutics

  cos hum: pedres rony, protenesADN

  materials tecnolgics - Si ... (PRCTIQUES)- perovsquites: superconductors (PRCTIQUES)

  - capes primes de multitud de materials i per mltiples aplicacions

  minerals essers vius

  es poden cristallitzar

  exemples de cristalls / matria cristallinano forosament cristalls ben desenvolupats

 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  4/23

  es poden cristallitzar

  la matria cr istallina s simtrica, amb independncia de la

  seva morfologia externa

  simetria a nivell intern simetria a nivell extern o morfolgic

  la simetria sinterrelaciona amb la difracci SEMCA (3er curs)

 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  5/23

  exemples de cristalls ben desenvolupats

  mtrics: cristalls gegants de guix,

  cueva de Naica, Chihuahua Mxic)

  centimtrics

  millimtrics: protenes

  nanomtrics: cristalls de plat

  Na Tian et al., Science(vol 316, p 732)

 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  6/23

  quasicristall

  cristalls lquids

  vidre

  cristall

  biopolmers

  polmers

  Ordre

  la difracci tamb saplica a materials destructura parcialment ordenada

 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  7/23

  Cristallografia i Difraccidels Raigs X pels Cristalls

  conseqncia de la periodicitat interna

  la determinaci de lestructura dels materialsla identificaci de les fases cristallinesla caracteritzaci de la textura, la microestructura i la nanoestructura:

  la caracteritzaci de superfcies

  orientaci, mida dels nanocristalls

 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  8/23

  Cristallografia i Difracci dels Raigs X pels Cristalls

  la matria cristallina s peridica:

  I. Teoria Reticular tambCristallografia Geomtrica

  la matria cristallina difracta:

  II. Difracci de Raigs X

  III. Descripci de les estructures metlliques bsiques

  la matria cristallina s simtrica (SEMCA 3er curs)

  Gui

 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  9/23

  TEORIA RETICULAR

  MATRIA CRISTALLINA: Els seus constituents, toms (cr. metllics i covalents)

  ions (cr. inics)molcules (cr. moleculars)

  presenten ordenaci triplement peridica

  RETICLE

  vectors de translaci nusos

  cella tipus de celles

  fileres reticulars algunes: arestes dels cristalls desenvolupats

  plans reticulars alguns: cares dels cristalls desenvolupats

  IMPORTANTS EN LA DIFRACCI DELS RAIGS X

 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  10/23

  TEORIA RETICULAR

  MATRIA CRISTALLINA: Els seus constituents, toms(cr. metllics i covalents)

  ions (cr. inics)molcules (cr. moleculars)

  presenten ordenaci triplement peridica

  diamant cbic: a = b = c = 3.567

  a

  b

  c

  a b

  c

  idntica estructura: Si a = 5.431 Gea = 5.658

 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  11/23

  MATRIA CRISTALLINA: Els seus constituents, toms (cr. metllics i covalents)

  ions(cr. inics)

  molcules (cr. moleculars)

  presenten ordenaci triplement peridica

  TEORIA RETICULAR

  rtil

  Ti02

  tetragonal:

  a = b = 4.594 , c =2.959

  a

  b

  c

  a b

  c

 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  12/23

  MATRIA CRISTALLINA: Els seus constituents, toms (cr. metllics i covalents)

  ions (cr. inics)

  molcules(cr. moleculars)presenten ordenaci triplement peridica

  TEORIA RETICULAR

  enllaos curts intramoleculars - enllaos llargs intermoleculars

  gel H2O

  trigonal:a = b = c = 7.78

  = = = 113.1

 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  13/23

  Estructura Cristallina del Rtil (TiO2)tetragonal P, a = b = 4.594 , c =2.959

  cella fonamental o cella unitat

  a

  b

  c

  a b

  c

  RETICLE: conjunt de nusos

  a b

  c

  nusos: orgens i extrems dels vectors de translacien aquest cas, coincideixen amb els Ti situats a lorgen

  el cristall: repetici de les celles

  , , :u v w sencersvectors de translaci:

 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  14/23

  reticle del Rtiltetragonal P, a = b = 4.594 , c =2.959

  Fileres reticulars

  ndexs de Miller [uvw]:

  components del vector entre dos nusos consecutius

  a b

  c

  [010]

  [001]

  [1-11]

  http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2008/cs/b719551f
 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  15/23

  Nanoscale surface chemistry over faceted substrates: structure, reactivity and nanotemplatesTheodore E. Madey*a, Wenhua Chena, Hao Wanga, Payam Kaghazchiband Timo Jacob*bc

  DOI: 10.1039/B719551F(Critical Review) Chem. Soc. Rev. , 2008, 37, 2310-2327

  Fig. 1 (a) SEM image of rutile TiO2particles. (b) Theoretical equilibrium crystal

  shape (ECS ) for rutile TiO2. http://link.aps.org/abstract/PRB/v49/e16721).

  Filera reticular aresta [010]

  Filera reticular aresta [001]

  Filera reticular aresta [1-11]

  http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2008/cs/b719551fhttp://dx.doi.org/10.1039/B719551Fhttp://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2008/cs/b719551fhttp://dx.doi.org/10.1039/B719551Fhttp://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2008/cs/b719551f
 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  16/23

  Plans reticularsRtil

  es defineixen pels nusos

  a

  bc

  a

  bc

  es repeteixen a unadistncia constant

  no queden nusos fora delpla (i la seva repetici!)

 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  17/23

  Plans reticularsRtil

  a

  bc

  plans atmicsplans reticulars

  a

  bc

  espaiat reticular

  interplanar spacing

  DIFRACCI

 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  18/23

  Rtil

  , ,a b c

  Plans reticulars: ndex de Miller (hkl)2 definicions:1) El nombre de vegades que el pla reticular talla en la seva repetici, als

  eixos

  c

  si s parallel a un eix,ndex 0(aqu es suposen tots elsplans )

 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  19/23

  a

 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  20/23

  , ,a b c

  2) Les inverses de les distncies que el pla ms proper a l'origen talla alseixossi s parallel a un eix, talla a, linvers s 0ndex 0

  m.c.m (m, n, p) = N : nombre plansreticulars parallels fins a lorigen

  Suposem el pla:

  on (m, n, p):sencers

  OA = m

  OB = n

  OC = p

  a

  b

  c

  Si fem:

  m

  OA'= N

  OB'=N

  pOC'=

  N

  a

  nb

  c

  tindrem elPLA RETICULAR

  MSPROPER A LORIGEN

  NDEXS DE MILLER

  N= h =

  m OA'N

  = k =n OB'

  N= l =

  p OC'

  a

  b

  c

  (hkl): tres nombres sencers

  Donat un pla reticular qualsevol, sempre existeix un pla parallel que talla als eixos de

  referncia a distncies mltiples de , , : OA,OB,OCa b c

 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  21/23

  2) un exemple en 2D

  m.c.m (2,3) = 6 : nombre plansreticulars parallels fins a lorigen

  el pla:

  OA = 2

  OB = 3

  OC = p

  a

  b

  c

  Si fem:

  m 2 1

  OA'= = =N 6 3

  3 1OB'= = =

  N 6 2

  a a a

  nb b b

  tindrem el

  PLA RETICULAR MS PROPER ALORIGEN

  Donat un pla reticular qualsevol, sempre existeix un pla parallel que talla als eixos de

  referncia a distncies mltiples de , , : OA,OB,OCa b c

  h = 3K = 2

  (32 l)

  INDEX DE MILLER

 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  22/23

  Pla que talla a: 3, 4, 5

  segments de tall als tres eixos: OA = 3a OB = 4b OC = 5c

  mnim com mltiple (3, 4, 5): 3 x 4 x 5 = 60 que vol dir que hi ha 60 plans

  entre el que talla a 3, 4 i 5 i lorigen O

  (Tenir en compte que un pla, i la seva repetici, passa per tots els nusos, i per

  tant tamb per lorigen).

  A quines distncies talla als eixos a, b i c el pla ms proper a lorigen?

  OA = 3/60 = 1/20 OB = 4/60 = 1/15 OC = 5/60 = 1/12

  Els ndex de Miller sn els inversos daquestes distncies: (20 15 12)

  2) exemple dun pla coneixent les distncies de tall en mltiples de , ,a b c

 • 7/24/2019 Introd I.teoria Reticular 2014-15

  23/23

  Base de dades destructures inorgniques

  http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php

  Introduction la cristallographie et la chimie structurale

  Meersche, Maurice Van

  Leuven [etc.] : Peeters, 1984. 3e ed

  Biblioteca Facultat de Cincies i ETSE

  Teoria reticular, simetria puntual, simetria espacial;

  Difracci de raigs X (extensa); Cristalloqumica; Defectes (incloent macles).

  Cristallografia : teoria reticular, grups puntuals i grups espacials

  Gal Medina, Salvador

  Barcelona : PPU, 1993

  Biblioteca Facultat de Cincies i ETSETeoria reticular, simetria puntual, simetria espacial

  Elements of X-ray diffraction

  Cullity, B. D.

  Upper Saddle River : Prentice-Hall, cop. 2001. 3rd ed

  Biblioteca Facultat de Cincies i ETSE

  Difracci de raigs X (extensa)

  Uni Internacional de Cristallografia

  http://www.iucr.org/

  Bibliografia pgines web

  https://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/tIntroduction+{u00E0}+la+Cristallographie/tintroduction+a+la+cristallographie/1,2,4,B/frameset&FF=tintroduction+a+la+cristallographie+et+a+la+chimie+structurale&1,,3https://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/aGali+Medina/agali+medina/1,1,5,B/frameset&FF=agali+medina+salvador&2,,5/indexsort=-https://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/aCullity/acullity/1,2,4,B/frameset&FF=acullity+b+d&1,,3/indexsort=-https://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/aCullity/acullity/1,2,4,B/frameset&FF=acullity+b+d&1,,3/indexsort=-https://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/aCullity/acullity/1,2,4,B/frameset&FF=acullity+b+d&1,,3/indexsort=-https://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/aCullity/acullity/1,2,4,B/frameset&FF=acullity+b+d&1,,3/indexsort=-https://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/aGali+Medina/agali+medina/1,1,5,B/frameset&FF=agali+medina+salvador&2,,5/indexsort=-https://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/aGali+Medina/agali+medina/1,1,5,B/frameset&FF=agali+medina+salvador&2,,5/indexsort=-https://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/aGali+Medina/agali+medina/1,1,5,B/frameset&FF=agali+medina+salvador&2,,5/indexsort=-https://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/aGali+Medina/agali+medina/1,1,5,B/frameset&FF=agali+medina+salvador&2,,5/indexsort=-https://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/aGali+Medina/agali+medina/1,1,5,B/frameset&FF=agali+medina+salvador&2,,5/indexsort=-https://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/aGali+Medina/agali+medina/1,1,5,B/frameset&FF=agali+medina+salvador&2,,5/indexsort=-https://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/aGali+Medina/agali+medina/1,1,5,B/frameset&FF=agali+medina+salvador&2,,5/indexsort=-https://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/aGali+Medina/agali+medina/1,1,5,B/frameset&FF=agali+medina+salvador&2,,5/indexsort=-https://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/aGali+Medina/agali+medina/1,1,5,B/frameset&FF=agali+medina+salvador&2,,5/indexsort=-https://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/aGali+Medina/agali+medina/1,1,5,B/frameset&FF=agali+medina+salvador&2,,5/indexsort=-https://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/aGali+Medina/agali+medina/1,1,5,B/frameset&FF=agali+medina+salvador&2,,5/indexsort=-https://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/aGali+Medina/agali+medina/1,1,5,B/frameset&FF=agali+medina+salvador&2,,5/indexsort=-https://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/aGali+Medina/agali+medina/1,1,5,B/frameset&FF=agali+medina+salvador&2,,5/indexsort=-https://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/aGali+Medina/agali+medina/1,1,5,B/frameset&FF=agali+medina+salvador&2,,5/indexsort=-https://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/tIntroduction+{u00E0}+la+Cristallographie/tintroduction+a+la+cristallographie/1,2,4,B/frameset&FF=tintroduction+a+la+cristallographie+et+a+la+chimie+structurale&1,,3