Informa't 79 (octubre de 2014)

of 16 /16
Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueunos el vostre nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu electrònic [email protected], personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Informa't 79 (octubre de 2014)

 • Nmero 79

  OCTUBRE 201 4

  Periodicitat mensual

  Publicaci gratuta

  Lli commemora el Tricentenari

  durant la Diada Nacional de Catalunya

  PG. 11

  Reportatge fotogrfic de la Festa Major

  201 4

  PGS. 7-1 0

  Distribuci: Aquest butllet municipal es fa arribar, mitjanant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueunos elvostre nom, adrea i telfon a travs de ladrea de correu electrnic [email protected], personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c.dAnselm Clav, 73 08186 Lli dAmunt) a la Regidoria de Comunicaci de lAjuntament, per tal de solucionar el problema.

  Publicitat

  Granja l'Ametlla guanya la 35a edici

  de les 24 Hores

  PG. 6

  PG. 3

  Nou Casal de la Gent Gran

  a Palaudries

  L'Ajuntament ja t l 'avantprojecte del nou

  Casal de la Gent Gran que se situar al

  nmero 1 2 del carrer de Palams, a la zona

  de Palaudries.

 • El passat 20 de setembre es va celebrar el des aniversari del centre cvic de

  Palaudries. Un espai que amb els anys ha esdevingut el punt de referncia i trobada

  dels vens i venes daquesta part del nostre municipi. A ms, aquest centre ha ajudat a

  installar altres edificis i serveis com lEscola Bressol de Palaudries, el Centre

  dAtenci Primria o l escola Miquel Mart i Pol.

  Dins dels actes commemoratius daquest deu anys, es va fer la presentaci de

  l 'avantprojecte del nou Casal de la gent gran de Palaudries. Un espai ms que

  donar cabuda a les necessitats que manquen per a aquest sector de la ciutadania.

  Un servei que fa temps es ve reclamant i que sha impulsat grcies al treball conjunt

  entre l Ajuntament i l Associaci de jubilats i pensionistes de Palaudries.

  Aquest nou edifici s installar en els terrenys municipals que hi ha darrere del local

  social de Can Salgot. s un terreny daproximadament 1 .500 metres quadrats i la

  construcci nocupar gaireb 500 metres quadrats. Un cop enllestides les obres, les

  installacions donaran diferents serveis des de servei de bar, perruqueria, metge, etc. i

  una gran sala polivalent.

  A ms, sest duent a terme lampliaci del Casal de la gent gran del nucl i urb per

  donar cabuda a totes les activitats que es programen en aquestes installacions, que

  quedar enllestida a finals daquest any.

  Aprofito aquestes lnies per agrair a les entitats del Casal de la gent gran i a

  l associaci de jubilats i pensionistes de Palaudries la feina que desenvolupen i la

  predisposici a treballar en b de la gent gran del nostre municipi.

  Edici, redacci, fotografia, maquetaci, correcci ortogrfica i distribuci: Ajuntament de Lli dAmunt (carrer dAnselm Clav, 73Telfon: 93 841 52 25 Fax: 93 841 41 75 Adrea electrnica: [email protected] Web: www.llicamunt.cat Facebook: www.facebook.com/llicamunt

  Twitter: www.twitter.com/llicamunt Instagram: www.instagram.com/llicamunt Youtube: www.youtube.com/user/ajllicamunt Horari: de dilluns a divendres, de 8a14 h, i dilluns i dijous, de 16 a19 h Horari destiu: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h)

  Impressi i manipulaci: CTL ComunicaciTiratge: 7.200 exemplars

  Paper: Premsa millorat 60,0 grs/m2 (ecolgic) blancura 76Dipsit Legal: B486152007

  s usuari/ria de la Biblioteca i quin s en fa principalment ?

  El passat mes de setembre es van complir quatre anys de la inauguraci

  de la Bibl ioteca Ca l'Oliveres. En la darrera enquesta ciutadana ens hem

  interessat per saber si els l l ianencs i l l ianenques sn usuaris/ries

  d'aquest equipament i, en cas afirmatiu, quin s el principal s que en fan.

  El resultat ha estat que, de les 37 persones que han participat a l 'enques-

  ta, un 1 9% no s usuari/ria de l 'equipament; un 35% uti l itza el servei de

  prstec; un 1 6% uti l itza l 'equipament com a espai de lectura, estudi, con-

  sulta, informaci. . . ; un 8% uti l itza l 'accs gratut a Internet i zona Wi-Fi; un

  3% participa a les activitats culturals i de foment a la lectura; un 11 % par-

  ticipa a les activitats infanti ls (hora del conte, tal lers creatius, etc.); un 5%

  ha escoll it l 'opci Altres; i l 'opci No sap/No contesta l 'ha seleccionada un

  3% de participants.

  *L'enquesta ciutadana es publica a la pgina web i durant gaireb un mes est

  oberta a la participaci dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta ciutadana

  es publiquen al mateix web i en el butl let municipal. Aquests resultats es pre-

  senten en percentatges sobre el total de respostes.

  2 >

  Salutaci de l'Alcalde

  Enquesta ciutadana

  Ignasi Simn Ortoll

  Alcalde

 • > 3

  www.llicamunt.cat: A travs de la web municipal podeu ampliar les informacions i aprofundir en el contingut de les notcies. Tamb shi pot consultar lhemeroteca del butllet i la informaci sobre lareserva de la publicitat.

  L'Ajuntament rep diferents

  ajuts econmics de la

  Diputaci

  39 persones sol liciten el

  lloguer dels pisos de

  protecci oficial

  Trenta-nou persones van

  soll icitar un dels onze

  habitatges de protecci

  oficial que l Ajuntament va

  treure a lloguer el passat

  mes de juny.

  Dentre el total de soll icituds

  admeses, vint-i-cinc,

  l Ajuntament va fer un

  sorteig pblic, el passat 1 5

  de setembre, per determinar

  l 'ordre per escoll ir els onze

  habitatges.

  Recordem que la

  convocatria per optar a un

  dels habitatges, encara

  sense vendre promoguts per

  l 'Empresa Municipal d'Obres

  (EMO), es va obrir el passat

  mes de juny. Juntament amb

  la instncia, les persones

  interessades havien de

  documentar els requisits

  establerts a la convocatria,

  entre d'altres, els ingressos

  famil iars. El preu mensual

  del l loguer s entre 325 i

  375 euros.

  La Diputaci de Barcelona

  va atorgar, a finals de maig,

  ajuts econmics a l 'Ajunta-

  ment, d ins del Catleg de

  serveis de l 'any 201 4 del

  Pla Xarxa de Governs Lo-

  cals 201 2-201 5, per un im-

  port total de 75.630,89 eu-

  ros (en el requadre adjunt

  podeu veure desglossats

  els diferents imports conce-

  dits i les actuacions a les

  que aniran destinats).

  Construcci d'un Casal de la Gent Gran

  a Palaudries

  L'Ajuntament ja t l'avantprojecte de nova construcci d'un Casal de la

  Gent Gran a la zona de Palaudries.

  L'Ajuntament ja t l'avant-

  projecte del nou Casal de la

  Gent Gran que se situar al

  nmero 1 2 del carrer de Pa-

  lams, a la zona de Pa-

  laudries.

  El solar t una superfcie de

  1 .549,54 metres quadrats. La

  part nord de la finca est

  ocupada pel local social de

  Can Salgot, amb accs des

  del passeig de Can Salgot.

  Aquest edifici t una ocupa-

  ci de 246,05 metres qua-

  drats. La part sud de la finca

  no est ocupada i s on es

  col locar el nou edifici del

  Casal de la Gent Gran.S'ha projectat un edifici a tres

  vents, adossat en el costat

  nord a ledifici existent a la

  mateixa parcella que acull el

  local social de Can Salgot.

  Ledifici estar format per la

  planta baixa i una planta pis.

  La forma de ledificaci en

  planta baixa segueix la

  geometria de la parcella,

  allargassada i triangular, i se

  separa per lest i oest

  (finques venes) en 3 metres

  (distncia mnima).

  Per al nou edifici s'ha plan-

  tejat un accs independent

  des del carrer Palams, tot i

  que es retira uns 1 6 metres

  de la lnia de carrer, generant

  una zona enjardinada

  darribada i garantint aix els

  5 metres mnims de faana.

  De tota manera, est previs-

  ta una connexi amb la zona

  nord del solar de ledifici

  existent, mitjanant una

  rampa adossada al costat est

  del solar, que donar lloc a

  una entrada directa a la

  planta primera des de

  lexterior.

  La coberta de la planta baixa

  ser plana i s'util itzar com a

  terrassa; la coberta de la

  planta primera ser en

  pendent.

  Laccs principal en planta

  baixa es realitza des del

  carrer de Palams i

  saccedeix a la part central

  de la planta, on se situa el

  nucli de comunicacions

  format per una escala oberta

  i un ascensor. Aquest espai

  daccs sobre en doble

  espai amb la planta primera.

  A un costat del nucli se situa

  la sala gran polivalent, amb

  accs al pati nord de

  ledificaci existent, i una

  cuina, el bar i un magatzem.

  A laltre costat del nucli de

  serveis, es colloca la

  perruqueria, el metge,

  l administraci i una taller, a

  ms dels lavabos i neteja de

  planta.

  Laccs a la planta primera

  es pot fer des de lescala de

  comunicaci amb la planta

  baixa o des de lexterior

  directament, mitjanant la

  rampa adossada al mur de

  contenci existent, que

  comunica el solar en sentit

  nord-sud. En aquesta planta

  se situa una sala taller-

  lectura, amb accs directe a

  la terrassa exterior, i els

  lavabos de planta.

  El total de superfcie

  construda s de 475,80m2.

 • 4 >

  Notcies de l'Ajuntament

  Reparacions a l'escola

  bressol Palaudries

  Les obres de reparaci del

  terra i el paviment de

  lEscola Bressol Palaudri-

  es, que es van iniciar el

  passat 28 de jul iol , van con-

  cloure el passat 26 d'agost,

  a punt per comenar el nou

  curs escolar amb tota nor-

  malitat el passat 1 5 de se-

  tembre.

  Aquesta escola disposava

  de paviment de tipus vinl ic

  collocat sobre una solera

  de formig, la qual patia un

  deteriorament.

  La reparaci de la solera i la

  substituci del paviment es

  van adjudicar a les

  empreses JVP Elecdecor SL

  i TerraOrtiz SL, respectiva-

  ment.

  Entre el 28 de juny i el 7 de

  jul iol es va realitzar una

  primera actuaci en una de

  les aules per tal d'observar

  l estat real de la solera,

  comprovar els terminis

  dexecuci i verificar la

  idonetat de les solucions

  proposades.

  Els treballs han consistit en

  la retirada del paviment

  existent, el sanejament i

  reparaci de les zones

  malmeses amb morter de

  ciment de resina epxid,

  l execuci duna emprimaci

  i una capa de paviment de

  resina epxid al total de

  l escola bressol, la real itza-

  ci de dues capes de morter

  autonivel lant per absorbir

  irregularitats i la recepci

  d'un nou paviment vinl ic

  dalta confortabil itat i

  capacitat acstica.

  Tamb s'han substitut els

  scols de lescola, gran part

  dels quals estaven

  malmesos per la humitat,

  per daltres de PVC, de

  major qualitat.

  I la Brigada d'Obres Munici-

  pal ha aprofitat per repintar

  les parets i adeqar les

  pendents i la disposici de

  les terres del pati , per tal de

  mil lorar el drenatge daiges

  de pluja.

  Un cop final itzades les

  obres, la Brigada va recol -

  locar el mobil iari i els sani-

  taris.

  L'import total d'aquestes

  obres ha estat de 34.81 0,86

  , IVA excls, incloent al l ja

  executat a la primera

  actuaci.

  Treballs de reparaci

  Nou PAE per al curs escolar 201 4-201 5

  L'Ajuntament ha preparat un nou Programa d'Activitats Educatives

  (PAE) per al curs 201 4-1 5, adreat als alumnes de tots els centres

  educatius del municipi (escoles bressol, escoles i instituts) i al personal

  docent.

  L'objectiu del PAE s donar

  suport a la comunitat

  educativa en l 'educaci des

  dels valors, la informaci, el

  coneixement de l 'entorn i la

  prevenci.

  El PAE 201 4-1 5 inclou

  activitats, tal lers i xerrades

  de diferents mbits

  proposades per les diferents

  regidories de l 'Ajuntament,

  alguns ja ofertats fins ara i

  altres de nous. Per, hi ha

  la possibi l itat de proposar

  noves activitats, xerrades o

  tal lers per tal que aquest

  programa pugui oferir el

  mxim de respostes a les

  necessitats educatives dels

  nostres infants, nens i ne-

  nes, gent jove i personal

  docent.

  Aquest any, la consulta, la

  sol l icitud i la valoraci del

  PAE es fa a travs de la

  pgina de la regidoria

  d'Educaci del web

  municipal (www. l l ica-

  munt.cat).

  Per portar a terme qualsevol

  de les activitats proposades

  al PAE, el personal docent

  que hi estigui interessat

  haur de fer la sol l icitud

  emplenant el formulari d'ins-

  cripci en lnia, incls a

  l 'espai web del programa,

  que rebr i gestionar la re-

  gidoria d'Educaci. Un cop

  final itzada lactivitat, la

  valoraci es far pel mateix

  mtode, omplint el formulari

  en lnia destinat a aquest

  propsit.

  Reparacions interiors acabades

  Reparacions exteriors acabades

  Ajuts socials en processos de

  desnonament

  L'Ajuntament, a travs de

  Serveis Socials, dna ajuts

  a aquel les faml ies del

  municipi que estan o

  hauran destar en

  processos jud icials de

  desnonament.

  Serveis Socials ofereix

  assessorament, orientaci i

  ajuda per tal d evi tar, en la

  mesura del possible,

  aquestes si tuacions,

  sobretot quan hi ha

  faml ies amb menors a cr-

  rec. Ja sha intervingut en

  diferents casos i , entre

  d al tres coses, shan

  real i tzat informes al Jutjat

  per ajornar el procs

  jud icial o proposar

  al ternatives de l loguer so-

  cial i s'ha mediat amb

  enti tats financeres quan ha

  estat necessari . En al tres

  si tuacions, sha derivat el

  cas a serveis especial i tzats

  o, quan la si tuaci ho re-

  queria, el cas sha

  coord inat amb la PAH.

  Per al tra banda, recente-

  ment, davant la necessi tat

  de donar la mi l lor ajuda

  Continuen les sessions de Reiki solidari

  Donat l xit d'assistncia i la

  satisfacci dels participants,

  desprs de l estiu continua

  el Reiki sol idari .

  Dos terapeutes d'aquest

  mtode, Esther Menndez i

  Ferran Montes, ofereixen,

  de forma voluntria i al-

  truista, sessions individuals i

  personal itzades de 50 mi-

  nuts de Reiki, noms a

  canvi de 3 euros en

  al iments que no siguin

  frescos per al Banc

  dAl iments de Ll i dAmunt.

  El Reiki s un mtode de

  curaci, originari del Jap i

  que actualment s'uti l i tza

  arreu del mn, basat en la

  imposici de mans, que

  pretn reestabl ir l 'equi l ibri

  als diferents aspectes de la

  persona per aconseguir la

  seva autorregulaci. Segons

  l 'Organitzaci Mundial de la

  Salut, la salut s un estat de

  complet benestar fsic,

  mental i social , i no noms

  l 'absncia de malaltia. Per

  aconseguir aquest benestar

  s necessari que el cos i els

  aspectes emocionals i

  mentals de la persona es

  trobin en equi l ibri .

  Amb un trebal l continuat, el

  Reiki aconsegueix desfer

  els bloquejos interiors i

  ajuda a al leujar gran part del

  malestar fsic i emocional.

  Noms has de venir dispo-

  sat/da a relaxar-te; el Reiki

  real itza el seu procs sense

  necessitat que facis res.

  Dates: Dissabtes 11

  doctubre i 8 de novembre

  Horari : de 1 7h a 20h

  Lloc: Sala dactes de la

  Bibl ioteca Ca lOl iveras

  Contacte:

  Informaci i reserva dhora

  al telfon 626.72.1 1 .23

  (Esther)

  possible, l rea de Serveis

  Socials de l Ajuntament ha

  valorat casos i ha ofert

  d iferents ajudes

  econmiques per pagar

  deutes de l loguer i /o de

  rebuts de l lum/aigua i de

  gas que les faml ies tenien,

  aix com ajudes per pagar

  impostos municipals i /o

  deutes municipals.

  Si necessi teu qualsevol

  consul ta en relaci a

  aquest tema, podeu

  demanar visi ta a Serveis

  Socials: 93 860 72 20.

 • > 5

  Notcies de l'Ajuntament

  Octubre de 201 4

  Valoraci del servei

  d'autobs urb durant el mes

  d'agost

  Un any ms, Transports de

  Lli d'Amunt (TLA) va do-

  nar un servei bsic de

  transport a la poblaci

  durant el mes d'agost.

  La LAA, que s la

  nomenclatura que pren la

  lnia del mes d'agost, s un

  servei circumval latori, ja

  que noms t un sentit de

  pas per les parades. Est

  formada per part de les

  lnies habituals de TLA, la

  LA3, LA2 i la LA1 , i dna

  servei amb un sol autobs.

  Les 5 expedicions que

  conformen aquest servei

  bsic es fan al mat, entre

  les 8 i les 1 4 hores, amb un

  interval horari d'una hora i

  mitja.

  Podeu veure l 'evoluci de la

  uti l i tzaci d'aquesta lnia en

  el grfic segent:

  Millora de l'enllumenat pblic

  L'Ajuntament ha substitut lmpades i equips d'enllumenat pblic per

  obtenir estalvi energtic i econmic.

  Pavimentaci del carrer d'Anselm Clav

  A mitjan agost van co-

  menar les obres de

  reparaci de la calada del

  carrer d'Anselm Clav, a

  crrec de la Diputaci de

  Barcelona. En una primera

  fase, que va durar dos dies,

  es va arranjar el tram que va

  des del Parc del Quiosc fins

  a la pujada de l'Esglsia.

  Les obres van consistir a

  rebaixar la capa d'asfalt per

  tal d'anivel lar la calada. Per

  aquest motiu, aquests dies,

  el trnsit es va desviar per

  l 'avinguda dels Pasos

  Catalans. De la mateixa

  manera, els busos urbans

  van modificar la ruta i les

  parades ubicades en aquest

  tram es van desplaar a

  l 'avinguda dels Pasos

  Catalans. La segona fase de

  les obres, consistent en el

  rebaix de ferm i la

  pavimentaci d'aquesta

  mateixa via des de Lli de

  Vall fins a Santa Eull ia de

  Mquines treballant

  Ronana, va comenar a fi-

  nals d'agost. En aquest cas,

  el trnsit es va regular

  donant pas alternatiu a un i

  altre sentit de la marxa.

  Millora de la xarxa de clavegueram de

  Can Farell

  Les obres de millora urgent de

  la xarxa de clavegueram en el

  carrer de Ponent, del barri de

  Can Farell, van concloure el

  passat 1 2 dagost.

  Les obres, executades per

  lempresa Obres i Paviments

  Llovet S.L., han consistit a

  clausurar un abocament a cel

  obert i recollir les aiges

  provinents dels habitatges

  situats al carrer de Ponent i

  part del carrer de Can Farell i

  conduir-les, a travs del bosc,

  cap a una estaci dimpulsi

  automatitzada situada al final

  del carrer del Torb, que les

  tritura i envia cap al

  clavegueram existent al carrer

  de Can Farell, al qual

  connecta mitjanant un pou

  de trencament de crrega i

  una canonada que connecta

  per gravetat a la canonada

  daquest carrer. La installaci

  disposa dun sobreeixidor de

  seguretat.

  Aquesta estaci dimpulsi

  automatitzada est

  comunicada tant als serveis

  tcnics municipals com als

  serveis demergncia de la

  policia local. l, mitjanant

  senyal de telefonia mbil, per

  tal de poder donar avs de

  qualsevol incidncia en el

  servei.

  L'accs a lestaci dimpulsi i

  Estaci d'impulsi i armaris, protegits

  Les obres han consistit a clausurar un abocament a cel obert i recollir i

  conduir les aiges cap a una estaci d'impulsi.

  als armaris que contenen els

  controls de comandament i

  les connexions elctriques

  s'han protegit.

  Tamb s'han fet altres millores

  com l'inici del clavegueram del

  carrer del Torb.

  Limport dexecuci final

  d'aquestes obres ha estat de

  41 .668,64 .

  Amb els objectius principals

  daconseguir un estalvi

  energtic i econmic, l'Ajunta-

  ment ha realitzat la substituci

  de lmpades i equips de vapor

  de sodi dalta pressi en 3.874

  fanals de l'enllumenat pblic,

  aconseguint aix una reducci

  de la potncia.

  Aquesta feina, que ha durat

  sis mesos, sha portat a terme

  per sis persones: cinc

  persones del Pla dOcupaci

  Municipal i una persona

  subvencionada pel Pla

  Ocupacional de la Generalitat,

  del programa Treball i

  Formaci, cofinanat amb un

  50% pel fons Europeu.

  La reducci de la potncia en

  el conjunt d'aquests punts de

  llum presentar un estalvi

  energtic anual duns

  501 .837,96 kWh i un estalvi

  econmic anual aproximat de

  91 .083,59 euros. Tamb sha

  de destacar que lestalvi anual

  en emissions de CO2 ser de

  11 6.928,24 Kg.

  Ara sestan fent els trmits per

  reduir el terme fix de la

  potncia contractada, la qual

  cosa tamb provocar una

  reducci en limport de les

  factures elctriques

  municipals.

  El Mag Lari enceta una nova

  edici del MUDA'T 2.0

  "La mgia del Mag Lari", de

  la companyia Mag Lari, ser

  l'actuaci que iniciar el nou

  cicle d'espectacles MUDA'T

  que ha programat la regidoria

  de Cultura.

  Es tracta de l'anterior espec-

  tacle del Mag Lari per

  totalment renovat, que

  barreja aparicions i

  desaparicions, participaci de

  pblic i grans illusions. Tot

  amanit amb un disseny de

  llums espectacular i una

  selecci musical que no us

  deixar indiferents.

  Aquest espectacle tindr lloc

  el dissabte 1 5 de novembre,

  a les 1 8h, a l'ateneu L'Ali-

  ana. El preu de les entrades

  s de 1 2 euros si es com-

  pren anticipadament i per als

  socis de l'ateneu, i de 1 5 eu-

  ros si es compren a la taqui-

  lla. Les entrades anticipades

  es poden adquirir del 1 3

  d'octubre al 1 4 de novembre

  a l'OAC de l'Ajuntament. En

  cas que quedin entrades

  sense vendre, la taquilla

  sobrir el mateix dissabte 1 5

  de novembre a les 1 7h.

 • 6 >

  Notcies de l'Ajuntament

  Granja l'Ametlla revalida el ttol de guanyador de les 24 Hores de

  Resistncia en Ciclomotors

  Aquesta edici incorporava una cursa infanti l , l 'equip guanyador de la qual va ser el format per Daniel Soriano i

  Alejandro Ceballo.

  L'equip Granja l'Ametlla Tru-

  eba, de Bigues i Riells, for-

  mat per Albert i Andreu

  Batlles, Oriol Mena i Jordi

  Dalmau, va guanyar, amb

  497 voltes al circuit, la 35a

  edici de les 24 Hores Inter-

  nacionals de Resistncia en

  Ciclomotor de la Vall del Te-

  nes, que van tenir l loc del 5

  al 7 de setembre al circuit

  habitual del Pinar de la Rie-

  ra; l 'any passat ja es va em-

  portar el guard. L'equip

  Team 41 , del pilot de Grano-

  llers de Moto GP Aleix Es-

  pargar, va classificar-se en

  segona posici, a 1 0 voltes

  de diferncia del vencedor

  (487). La tercera posici ab-

  soluta va ser per l'equip Mo-

  to Xperience Racing, de

  Santa Eullia de Ronana,

  format per Xavi Martnez,

  Eugenio Zafra, Albert Mart i

  Patxi Prez, amb 479 voltes.

  Lequip Granja LAmetlla

  Trueba no noms va ser

  campi absolut daquesta

  35a edici de les 24 Hores

  sin que tamb guanyar en

  la categoria Vall del Tenes,

  seguit de Moto Xperience

  Racing i Team Duran, en

  aquest ordre.

  En la categoria Grup 2, de

  motos refrigerades per aire,

  l 'equip guanyador va ser

  Iplac Jugamer Granja

  l'Ametlla; en la categoria

  Grup 3, de motos refrigera-

  des per aigua, Granja

  l'Ametlla Trueba; i en la ca-

  tegoria de motos de canvi,

  Team Honda Vico.

  Per altra banda, l 'nica moto

  elctrica de la cursa, una

  KTM que es provava i es

  presentava en primcia, va

  aixecar la copa de la

  categoria de Volta Rpida.L'artista ll ianenca Roser

  Nadal ha estat la dissenya-

  dora del trofeu d'aquesta

  edici.

  Les 35es 24H van comptar

  amb 33 d'equips participants,

  entre els quals dos d'estran-

  gers i un integrat noms per

  noies, i amb pilots de renom

  del motocrs i l 'enduro, a

  ms del mundialista de Moto

  GP Aleix Espargar.

  La principal novetat

  d'enguany va ser la incorpo-

  raci al programa d'una cur-

  sa de resistncia infantil . La

  prova va durar una hora i

  estava adreada a pilots

  d'entre 6 i 1 5 anys que dis-

  posaven de ll icncia. Els 90

  minuts de resistncia de Jo-

  ves Promeses de la Vall del

  Tenes va transcrrer en el

  Moment de la sortida

  mateix traat, amb un quin-

  zena de participants. Hi va

  haver tres categories en

  competici: 50 cc (pilots de 6

  a 9 anys), 65 cc (de 8 a 11

  anys9 i 85cc (de 1 0 a 1 5

  anys). L'equip format per

  Daniel Soriano i Alejandro

  Ceballo van guanyar aques-

  ta aquesta carrera d'enduro

  infantil amb 40 voltes al cir-

  cuit. En segona posici, a 2

  voltes, es van classificar Hu-

  go Castro i Ral Snchez.

  Els tercers van ser Aida

  Castro i Jana Snchez,

  tamb amb 38 voltes.

  Una altra novetat d'enguany

  va ser el circuit, que va tenir

  un traat ms tcnic, ms

  revirat i ms lent que en an-

  teriors edicions i es va crrer

  en sentit invers a l'habitual.

  Multitud de persones, se-

  gons l'organitzaci, el Grup

  24 Hores, van passar pel

  circuit entre dissabte i diu-

  menge.

  Per altra banda, la zona del

  Pinar de la Riera es va om-

  plir d'activitats paral leles a la

  cursa: concurs de fotografia,

  exhibicions, tirolina, inflables,

  paradetes artesanals, atrac-

  cions, quads, castell de focs

  artificials, concerts, especta-

  cle infantil i molt ms.

  Els tres equips guanyadors de la categoria absoluta en el podi

  Imatge del circuit

  Moment de la cursa

  Moment de la cursa

  Imatge del circuit

  Moment de l'arribada

 • > 7

  Notcies de l'Ajuntament

  Octubre de 201 4

  La Festa Major 201 4, una festa major multitudinria

  La Festa Major d'aquest any ha comptat amb prop d'un centenar d'activitats, que han aportat diversi a petits i grans

  durant els quatre dies que ha durat la festa.

  Una de les novetats de la

  Festa Major daquest any ha

  estat el Preg, el divendres

  1 2 de setembre, que va

  anar a crrec de les quatre

  entitats que estan daniver-

  sari. Enguany es comme-

  moren els 30 anys de la

  Colla de Gegants i Gegan-

  ters i del Bal l de Gitanes, els

  20 anys de La Juguesca de

  l 'ateneu L'Aliana i els 1 0

  anys de la Comissi de

  Festes. El preg, des de les

  finestres de la faana de la

  Bibl ioteca Ca l'Oliveres, va

  escenificar una conversa

  entre vens. Es va parlar de

  la rival itat entre entitats,

  amb una mica de crtica so-

  cial a la festa major i al po-

  ble en general, i es va

  animar tothom a participar a

  la Festa Major i, concreta-

  ment, a les activitats orga-

  nitzades per aquestes

  quatre entitats.

  La Festa Major d'aquest any

  va comenar el dimecres 1 0

  de setembre amb la XXVI I I

  edici del Sopar de les vi-

  es, l 'obertura de l 'Embar-

  raca't i la segona edici del

  Muntronik Festival.

  L'edici d'enguany del So-

  par de les vies va comptar

  amb la participaci de 62

  vies que van cuinar per a

  ms de 550 comensals, en-

  tre els quals les autoritats

  locals i uns convidats espe-

  cials, la identitat dels quals

  no es va desvetl lar fins a

  l 'inici del sopar, perqu fs

  una sorpresa, igual que

  l 'espectacle final. Els convi-

  dats d'aquest any van ser la

  cantant Nria Feliu i el

  president del grup Mango

  Isak Andik; tamb hi havia

  prevista l 'assistncia del pe-

  riodista Jaume Barber, que

  no va poder ser-hi a causa

  d'una indisposici. L'espec-

  tacle final va consistir en un

  espectacle a crrec de Lita

  Claver, la Maa. El regidor

  de Cultura, Albert Iglesias,

  va introduir l 'acte. Primer, va

  parlar de la Festa Major, "u-

  na oportunitat de convivn-

  cia i participaci", i va

  destacar-ne les novetats

  d'enguany. Tamb va des-

  tacar la inestimable feina

  que any rere any fan les

  vies cuineres i en especial

  la Comissi del Sopar de les

  vies, coorganitzadora de

  l 'acte, i va homenatjar espe-

  cialment algunes vies

  cuineres. Seguidament, va

  donar pas a un castel ls de

  focs. L'alcalde, Ignasi

  Simn, en el seu discurs va

  destacar la importncia de

  la cultura cul inria que pas-

  sa de generaci a genera-

  Sopar de les vies: agrament a les vies cuineres

  Sopar de les vies

  Sopar de les vies: Nria Feliu i Isak Andic

  Sopar de les vies: espectacle final amb la Maa

  Embarraca't

  Sopar de les vies: patrocinadors

  Sopar de les vies: Comissi del Sopar de les vies

  Embarraca't: Muntronik Fest

 • 8 >

  Notcies de l'Ajuntament

  La Festa Major 201 4, una festa major multitudinria

  La colla Concos va ser la guanyadora de La Juguesca. Les colles Bisky i Skando van empatar en segon lloc. En

  tercer l loc es va classificar la colla Sporting l 'Ol la. El quart l loc el va aconseguir la col la Can t'implora.

  Embarraca't: Fatima Hajii (Muntronik Fest)

  ci. Nria Feliu va dirigir

  unes paraules molt entra-

  nyables on va parlar de la

  tasca de les vies i de les

  dones en general per tirar

  endavant les faml ies. Per la

  seva banda, Isak Andic va

  comentar l 'expansi de

  Mango arreu del mn i va

  dir que amb el nou centre

  logstic a Can Montcau es

  portaria el nom Lli

  d'Amunt a nivel l internacio-

  nal.

  L'Embarraca't, l espai de

  referncia de la Festa Ma-

  jor, al Pinar de la Riera, on

  algunes entitats locals mun-

  ten barraques de venda de

  begudes i entrepans, va tor-

  nar totalment renovat, amb

  una nova distribuci i un

  escenari ms gran per

  donar cabuda a diferents

  actuacions programades

  durant aquests dies (kara-

  oke, concerts, sessions de

  DJ, havaneres, el "Vaparir

  Tour" de Rdio Flaixbac,

  exhibicions. . . ). Aquest espai

  es va omplir de gent amb

  ganes de diversi i s'hi va

  poder trobar el mil lor

  ambient. Aquest any, entre

  les activitats que s'hi van

  organitzar, cal destacar el

  concert de Strombers, el

  "Vaparir Tour" de Rdio

  Flaixbac (amb uns 5.000

  assistents), el concert de

  Gossos i, sobretot, el Mun-

  tronik Festival (amb uns

  6.000 assistents); el concert

  de Girls & Monkey es va

  haver de suspendre a causa

  de la malaltia d'un dels

  components del grup.

  En el Muntronik Fest, Marc

  Lpez van endur-se el premi

  al mil lor discjquei. El Mun-

  tronik Festival, que es va

  estrenar l 'any passat, s un

  festival de msica electrni-

  ca que inclou un concurs de

  DJs. Es va comptar amb la

  presncia de DJ

  professionals de gran renom

  nacional i internacional com

  Fatima Hajj i .

  Els actes de la Diada Naci-

  onal de Catalunya van cen-

  trar el mat del di jous 11 de

  setembre. A la nit, hi va ha-

  ver teatre amb l'obra "Els

  homes sn de Mart i les do-

  nes de Venus" a crrec de

  l 'actor Jordi Martnez.

  La Festa d'Homenatge a la

  Vellesa, que arribava a la

  XXXVI I I edici, va tenir l loc

  el divendres 1 2 de setem-

  bre, dia festiu local. Desprs

  d'un dinar de germanor, els

  ms de 450 avis i vies as-

  sistents van poder gaudir

  del concert de tarda de

  l 'orquestra Selvatana, la

  qual tamb va amenitzar el

  La Juguesca: Prova de la piscina

  Embarraca't: Guanyador del concurs de DJ (Muntronik Fest)

  Preg de Festa Major

  La Juguesca: Inici

  Festa d'Homenatge a la Vellesa

  La Juguesca: Cercavila

  Festa d'Homenatge a la Vellesa: Comissi d'Homenatge a la Vellesa

 • > 9

  Notcies de l'Ajuntament

  Octubre de 201 4

  Publicitat

  La Festa Major 201 4, una festa major multitudinria

  ball de la nit.

  Les entitats van ser les pro-

  tagonistes del cap de

  setmana. El dissabte 1 3 de

  setembre, va haver-hi hi el

  Formigueig de la Comissi

  de Festes, el Correfoc de la

  Colla de Diables i, com a

  novetat, estava previst un

  Correaigua (anomenat Lle-

  vataques), que es va haver

  de suspendre per falta de

  participaci. Va tornar a ha-

  ver-hi concert a la tarda,

  amb l'orquestra La Chatta, i

  bal l a la nit, amb la mateixa

  orquestra.

  El diumenge 1 4 de setem-

  bre, van actuar la Colla de

  Gegants i Geganters, que

  van estrenar els gegants

  Baldiri i Quitria renovats

  (cos reestructurat, vestit nou

  i repintada), i el Bal l de Gi-

  tanes, que van presentar un

  nou l l ibre anomenat "El

  conte de les Gitanes", que

  l 'Ajuntament ha subvencio-

  nat. I , aquest any, hi va ha-

  ver un espectacle de fi de

  festa que va combinar foc,

  l lum i so, el qual no va dei-

  xar indiferent ning.

  I , tota la setmana, des del

  di l luns 8 fins al diumenge 1 4

  de setembre, es van anar

  succent les proves de La

  Juguesca, el joc de colles

  de la nostra Festa Major,

  entre les quals hi va haver la

  Cercavila, el divendres 1 2

  de setembre, i l 'Estirada del

  tractor, el darrer dia. Aquest

  any per commemorar el 20

  aniversari de la Juguesca es

  van organitzar proves que

  recordaven competicions

  antigues. La Colla guanya-

  dora d'aquesta edici de La

  Juguesca va ser la dels

  Concos (42 punts), seguit

  de les col les Bisky i Skando

  (empatades a 35 punts). Els

  Sporting l 'Ol la van obtenir

  26 punts i els Can t'Implora

  Embarraca't: Concert amb Gossos

  Concert a crrec de l'orquestra La Selvatana

  La Juguesca: Estirada del tractor

  Embarraca't: Concert de Strombers

  Exposici "Qui se'n recorda?"

  La Juguesca: Colla guanyadora, Concos

 • 1 0 >

  Notcies de l'Ajuntament

  La Festa Major 201 4, una festa major multitudinria

  1 5 punts.

  La Festa Major tamb va

  estar plena d'activitats in-

  fanti ls i esportives. I , els dies

  previs, vam poder gaudir de

  cinema a la fresca.

  Tampoc hi van faltar les ex-

  posicions: "Art al Casal", de

  treballs real itzats en els di-

  ferents tal lers del Casal de

  la Gent Gran, i "Qui se'n re-

  corda", d'elements i materi-

  als de les entitats que

  aquest any celebren aniver-

  sari rod.

  A travs de les xarxes soci-

  als es va poder fer un se-

  guiment de la Festa Major i

  es va informar dels canvis

  d'ltima hora en la progra-

  maci; es van fer ms d'un

  centenar de tuits amb l'eti-

  queta #Llidefesta.

  Per altra banda, el concurs

  d'Instagram sobre la Festa

  Major, amb l'objectiu d'aju-

  dar a promocionar-la, ha

  comptat amb prop d'un cen-

  tenar de fotos publicades en

  aquesta xarxa social amb

  l'etiqueta (hashtag) #Llide

  festa. Aquestes fotos es van

  sotmetre a votaci popular

  per mitj dels "l ikes" (m'a-

  grada) de l 'apl icatiu. Segui-

  dament, un jurat va triar les

  quatre fotografies

  guanyadores, d'entre les 1 5

  ms votades per la ciutada-

  nia, que van rebre un premi

  patrocinat per alguns esta-

  bliments de restauraci del

  municipi. Les imatges

  publicades a Instagram amb

  l'etiqueta #Llidefesta es

  poden visualitzar a travs de

  l'eina Statigram fent una

  cerca de l'etiqueta (cal tenir

  en compte que la cerca a

  travs de l'etiqueta mostrar

  totes les imatges, tant les de

  201 3 com les que es facin en

  l'edici d'enguany) o b a

  travs del Facebook de

  l'Ajuntament on s'ha incls la

  galeria d'imatges del concurs.

  El balc de l'Ajuntament va lluir un doms per la

  Festa Major

  Les dones del tal ler de costura del Casal de la Gent Gran

  han confeccionat el doms que aquesta Festa Major ha

  l lut al balc de l 'Ajuntament.

  El doms s una pea de vel lut de color grana, de 4

  metres damplada i 1 ,5 d alada, amb l escut municipal

  brodat al centre en color blau.

  Aquest element ornamental es l lu ir tots els festius

  locals, com Sant Ju l i o la festa gran del municipi .

  L'Alcalde, Ignasi Simn, i el regidor de Cultura, Albert

  Ig lesias, van rebre, el passat 8 de setembre, les vies

  confeccionadores del doms per agrair-los la feina feta i ,

  entre tots, van col locar el doms al balc de l 'Ajunta-

  ment.

  Ballada de Gegants

  Embarraca't: "Vaparir Tour" de Rdio Flaixbac Lluminria, espectacle final

  Ball de Gitanes

  El Formigueig

  Correfoc

  Agrament

  L'Ajuntament agraeix la

  feina feta per les enti-

  tats locals i pels treba-

  l ladors municipals, que

  han fet possible orga-

  n i tzar la Festa Major.

  Tamb agraeix el su-

  port econmic

  d 'empreses i patroci-

  nadors. Grcies a tots

  el ls, la Festa Major

  201 4 ha pogut mante-

  n ir la programaci i la

  qual i tat que es merei-

  xen els ciutadans de

  Ll i d 'Amunt.

 • Octubre de 201 4

  > 11

  Notcies de l'Ajuntament

  MANIFEST

  En aquests Onze de setembre en qu commemorem els 300 anys del final

  de la Guerra de Successi, els catalans i les catalanes tenim loportunitat de

  reflexionar sobre el nostre futur amb la voluntat de construir una Catalunya

  ll iure, segura, prspera, justa i honesta, especialment atenta al benestar de

  tots i cadascun dels seus ciutadans i ciutadanes.

  LOnze de Setembre els catalans i les catalanes reivindiquem el que som i la

  nostra voluntat de ser com a poble. Enguany, per, sha de denunciar i

  subratl lar el rebuig a les situacions socialment injustes que es donen a casa

  nostra. Una crisi que castiga especialment als sectors ms febles, la gent

  que viu o que vol viure del seu treball , i el jovent del nostre pas.

  Els catalans i les catalanes hem dinsistir tamb en aquest Onze de

  Setembre en la inajornable necessitat duna regeneraci poltica i duna

  renovaci institucional que ens permeti afrontar amb eficcia els problemes

  poltics, socials i econmics que afecten als ciutadans i ciutadanes de

  Catalunya.

  Cal afrontar els problemes de fons de la societat catalana i la insatisfacci

  profunda damplis sectors de la poblaci sobre l actual relaci entre el nostre

  pas i Espanya, superant la decepci que va suposar la sentncia del

  Tribunal Constitucional sobre l Estatut, la percepci dun tracte fiscal injust i

  l erosi de lautogovern.

  En aquest sentit, hem de reiterar el nostre convenciment que no hi ha cap

  soluci viable a la greu crisi institucional que travessem que no passi per

  l entesa, la negociaci i el pacte, com a condicions indispensables i prvies a

  la consulta a la ciutadania.

  Laspiraci dun mil lor i ms just finanament per, sobretot, l aspiraci del

  necessari reconeixement del carcter nacional de Catalunya han esdevingut

  avui la clau de volta de les aspiracions de molts catalans i catalanes. Ens

  hem de reafirmar en aquest reconeixement, imprescindible ciment de la

  nostra cohesi com a pas i sha dafermar mitjanant la renovaci

  institucional i assegurar l encaix de Catalunya.

  Avui com ahir, els i les catalanes reivindiquem amb orgul l els nostre

  comproms amb el catalanisme social, el catalanisme popular que suma i

  cohesiona. Un sentiment transversal que fa pas, que rel l iga territoris i

  accents, que integra els nouvinguts i que ens fa un sol poble. Catalunya sha

  de pensar, defensar i construir sencera, sense exclusions. Cal seguir fent

  pas des de la General itat, els Ajuntaments i la societat, com hem fet sempre

  en democrcia i com celebrem la nostra Diada.

  Ciutadans i ciutadanes de Catalunya, bona Diada nacional! Us animem a

  celebrar l Onze de Setembre de 201 4 amb confiana, orgul l i sentiment

  patritic. Fem de la senyera el smbol de la unitat, fem del nostre himne, un

  cant de confiana, i fem de la nostra Diada un gest inequvoc de comproms

  cvic i democrtic.

  VISCA CATALUNYA!!

  Lli d'Amunt commemora el Tricentenari durant la Diada Nacional de

  Catalunya

  La descoberta d'un monlit dedicat al Tricentenari i la hissada d'una senyera al Parc del Tenes, prop de la rotonda del

  Tricentenari, va ser la part ms destacada de l'acte oficial de la Diada.

  L'acte oficial de la Diada

  Nacional de Catalunya, el

  di jous 11 de setembre, va

  canviar dubicaci i es va

  centrar en la commemoraci

  del Tricentenari amb la

  descoberta dun monlit i la

  hissada duna senyera al

  Parc del Tenes, prop de la

  rotonda del Tricentenari, la

  rotonda de l'avinguda dels

  Pasos Catalans amb la

  carretera nova de Grano-

  l lers. L'Alcalde, Ignasi

  Simn, i el regidor de Cultu-

  ra, Albert Iglesias, van ser

  els encarregats de descobrir

  el monlit dedicat al Tricen-

  tenari. Seguidament, l 'Alcal-

  de va fer l l iurament d'una

  senyera al Cap de la Policia

  Local, el qual va hissar-la en

  el msti l col locat al costat

  del monlit, al so del Cant

  de la Senyera a crrec de la

  Bandeletenes i la Coral

  L'Al iana.

  Com cada any, es va llegir

  un manifest i les entitats lo-

  cals, inclosos l 'Ajuntament i

  els partits poltics, van fer

  ofrenes florals.

  Tamb es va fer un reconei-

  xement a les entitats locals

  que aquest any celebren

  aniversari rod: el Ball de

  Gitanes i la Colla de Ge-

  gants (30 anys), La Jugues-

  ca (20 anys) i la Comissi

  de Festes (1 0 anys).

  Aquest acte matut tamb

  va comptar amb un esmor-

  zar previ.

  L'acte va acabar amb el

  cant d'Els Segadors, himne

  oficial de Catalunya. a cr-

  rec de la Bandeltenes i la

  Coral L'Al iana.

  Ofrena floral

  Descoberta del monlit dedicat al Tricentenari

  Cant d'Els Segadors amb la Coral l'Aliana i la Bandeltenes

  Lectura del manifest

  Hissada de la senyera

  Reconeixement a les entitats locals que celebren aniversari

 • 1 2 >

  La Biblioteca Ca l'Oliveres s centre

  col laborador ACTIC

  La biblioteca informar, tramitar i ser seu de les proves d'obtenci de

  l'Acreditaci de Competncies en Tecnologies de la Informaci i la

  Comunicaci (ACTIC).

  Recrea't, nou taller de la Biblioteca

  La Bibl ioteca posa en

  marxa un nou tal ler pensat

  per a nois i noies dentre 8 i

  1 2 anys. En aquest tal ler,

  que tindr l loc tots els

  segons dimecres de mes de

  1 8 a 1 9.30h a l espai creatiu

  de la Bibl ioteca, es

  trebal laran diferents

  tcniques plstiques i de

  dibuix.

  La primera cita ser el di-

  mecres 8 doctubre sota el

  ttol Bombardeig de Guer-

  nica i es real i tzar un

  puzzle-mural del quadre de

  Es treballaran diferents tcniques plstiques i de dibuix.

  presentar als centres

  col laboradors de l ACTIC,

  per identi ficar-se i real i tzar

  l examen.

  La missi dels centres

  col laboradors a ms de

  posar els mi tjans per dur a

  terme la prova en

  cond icions adequades s

  la d informar als aspirants i

  donar suport en els

  trmits.

  Sinteti tzant, les funcions

  dels centres col laboradors

  sn:

  I nformar l in teressat

  sobre l ACTIC i , si sescau,

  faci l i tar-l i els trmits

  Supervisar la real i tzaci

  de la prova.

  Manten ir les

  instal lacions i els equ ips

  dels punts d avaluaci.

  Coord inar-se i

  comunicar-se amb l Oficina

  Gestora de l ACTIC.

  Horari de prestacions de

  serveis relacionats amb

  l 'ACTIC a la Bibl ioteca Ca

  l Ol iveres:

  - Horaris d informaci de

  l ACTIC (horari habi tual

  d obertura de la

  bibl ioteca):

  Dimecres, d ivendres i

  d issabte de 1 0h a 1 4h

  De d i l luns a d ivendres de

  1 6h a 20h

  - Horaris d avaluaci de

  les proves ACTIC:

  Tardes: d imecres de 1 6h

  a 1 8:30h

  Matins: d issabte de 1 0h a

  1 2:30h

  Per a la real i tzaci de la

  prova la bibl ioteca posa a

  d isposici cinc punts

  d avaluaci simu l tan is.

  Podeu consu l tar tota la

  informaci relacionada

  amb l ACTIC a:

  http: //www.actic.gencat.cat

  Picasso El Guernica.Si vols participar en el

  Recreat, posat en contacte

  Aula de la biblioteca on es far l'avaluaci.

  Notcies de l'Ajuntament

  Torna el Club de Lectura per

  a Joves

  Per a aquel ls lectors joves

  que teniu entre 1 1 i 1 5 anys

  i no sabeu que s el Club

  de Lectura per a Joves de

  la Bibl ioteca Ca l 'Ol iveres,

  us informem que, durant tot

  el curs escolar passat, un

  grup de 1 5 nois i noies es

  van trobar, un cop al mes,

  sempre el primer di jous, a

  les 1 8h, a la Bibl ioteca, per

  compartir un munt

  dactivitats relacionades

  amb la l i teratura juveni l .

  Van l legir, xerrar, veure

  pel l cules, escoltar contes,

  descobrir autors i novetats

  editorials, fer tal lers,

  sempre al voltant dels

  l l ibres recomanats per la

  Joana i la Laura.

  Si vols compartir amb el ls

  aquesta aventura l i terria,

  et convidem a venir el pro-

  per di jous 2 doctubre, a les

  1 8h, a la Bibl ioteca Ca

  LOl iveres. Segur que repe-

  tirs!

  Mira que b sho passen els nostres lectors!

  LAlba: A mi mha agradat compartir la meva afici pels ll ibres

  amb altra gent. Quan puc repetir?

  La Gemma: Aquest taller mha agradat molt perqu he aprs

  noves coses, i grcies a ell, l legeixo ms! El recomano!

  LEva: Et recomano el club de lectura perqu fas nous amics i

  crees un nou ambient de lectura. MOLT DIVERTIT!

  La Paula: A mi mha agradat conixer nous ll ibres i nova gent!

  La Laura: VINE AL CLUB! ET DIVERTIRS.

  La Carla: A mi mha agradat aquest club de lectura perqu

  tensenyen molts ll ibres divertits que no coneixies.

  LOna: Mha agradat molt poder compartir moments mgics.

  La Nerea: Jo recomano el club de lectura perqu mha

  agradat molt, mho he passat molt b i he aprs molts autors

  nous.

  La Direcci General de

  Telecomunicacions i

  Societat de la Informaci

  de la General i tat de

  Catalunya ha

  desenvolupat l Acred i taci

  de Competncies en

  Tecnolog ies de la

  Informaci i la

  Comunicaci (ACTIC) que

  s un certi ficat acred i tatiu

  de la competncia d ig i tal

  entesa com la combinaci

  de coneixements,

  habi l i tats i capaci tacions

  en l mbi t de les TIC.

  LACTIC permet a

  qualsevol persona de ms

  de 1 6 anys demostrar les

  seves competncies TIC

  mitjanant una prova per

  ord inador. Les persones

  que superin

  satisfactriament la prova

  tindran un certi ficat

  acred i tatiu que emetr la

  General i tat de Catalunya, i

  que els possibi l i tar

  acred i tar un determinat

  n ivel l de competncies

  (bsic, mi tj o avanat) en

  TIC davant de qualsevol

  empresa o admin istraci.

  Lobtenci de la

  certi ficaci passa per

  acred i tar els coneixements

  TIC mitjanant un examen

  virtual que es real i tza a

  travs d una plataforma

  tecnolg ica expressament

  destinada a aquesta

  final i tat. El ciu tad que es

  vu lgu i examinar sha de

  amb la bibl ioteca, les places

  sn l imitades i cal inscripci

  prvia.

 • > 1 3

  Octubre de 201 4

  La Biblioteca i el treball

  amb els escolars

  Durant el passat curs escolar

  201 3-201 4, la Biblioteca Ca

  l'Oliveres ha rebut la visita

  de totes les escoles i instituts

  del municipi. Un total de 47

  grups i 1 053 alumnes han

  passat per la biblioteca.

  Shan organitzat visites per

  conixer la biblioteca: els

  seus espais, l ordre dels

  documents, etc. ; per cercar

  informaci als ll ibres i a

  internet; i tamb per fomen-

  tar la lectura potenciant el

  gnere de la poesia. Tamb

  shan realitzat visites per

  conixer els autors locals,

  com la Maite Mompart i en

  Llus Olivn, en les quals els

  alumnes conversen amb

  lautor desprs dhaver llegit

  un dels seus ll ibres.

  Al final de la visita, els

  alumnes que no el tenen,

  poden fer-se el carnet i

  emportar-se un ll ibre a casa.

  Daquesta manera, els esco-

  lars tornen a la biblioteca

  acompanyats dels seus

  familiars que, en alguns

  casos, la descobreixen per

  primera vegada.

  Per altra banda, el projecte

  Maletes viatgeres porta dos

  anys realitzant-se amb gran

  xit. Totes les famlies que

  han rebut la maleta a casa ho

  valoren molt positivament, i

  queda reflectit en els escrits

  que deixen a la ll ibreta que

  acompanya cada maleta

  viatgera, com si fos un diari

  de camp.

  Un altre servei molt util itzat

  per les escoles sn els lots

  de prstec. Durant el curs

  passat shan deixat 20 lots, el

  que representa un total de

  632 ll ibres, un 50% ms que

  el curs 201 2-201 3.

  I , com a novetat per aquest

  curs que comena, soferir

  formaci als mestres. El

  personal de la biblioteca

  portar a terme una sessi

  perqu puguin treure profit

  dels recursos fsics i virtuals

  que ofereix aquest equipa-

  ment. Tamb se'ls oferir un

  taller on es mostraran

  activitats amb lobjectiu de

  fomentar la lectura a lescola.

  Mesos temtics a la Biblioteca

  La Biblioteca Ca l'Oliveres comena nou curs engegant els mesos

  temtics. Totes les activitats que sorganitzin durant el mes giraran entorn

  a una temtica concreta i es posar a disposici dels usuaris una guia de

  lectura del tema en qesti per donar a conixer el fons de qu disposa la

  biblioteca.

  "A la plaa". Octubre:Guerra i pau

  El mes doctubre girar al

  voltant de la dicotomia

  guerra-pau. La biblioteca

  vol posar el seu granet de

  sorra i educar els infants en

  el respecte vers els altres i

  donar a conixer la nostra

  histria. Per aix, s'ha

  preparat una srie dactivitats

  amb aquesta finalitat:

  - Dijous 9 doctubre a les

  1 9.30h

  PRESENTACI DEL 7 N

  DE LA REVISTA VALLESOS.Gent, terra i patrimoni:Nmero dedicat als 75 anys

  del final de la Guerra Civil.

  A crrec del director i editor

  de la revista i del Grup LA-

  bans. Comptar amb la par-

  ticipaci d'alguns vens que

  van viure aquells fets, aix

  com el testimoniatge pstum

  de Jaume Nadal i Grau,

  conegut com el Ninet, que vadeixar la seva experincia

  escrita en un camp de con-

  centraci franquista a Cerve-

  ra.

  - Dimecres 8 doctubre a les

  1 8h

  RECREAT: Puzle-mural del

  quadre El Guernica. Treba-llarem la guerra i la pau amb

  els joves, a travs del fams

  quadre de Picasso El Guernica.A crrec de Laura Bartuil l i i

  Carme Romero.

  Adreat a nois i noies de 8 a

  1 2 anys / Inscripci prvia a

  partir de l1 doctubre/ Places

  limitades.

  - Dissabte 1 8 doctubre a les

  11 h

  NIU DE PARAULES:

  Somiant en una mica de pau.Es partir de la pau, la

  calma, la tranquill itat que

  tenen en s mateix els

  nadons.

  A crrec dAnna Farrs.

  Sessions adreades a

  famlies amb infants fins als 3

  anys / Inscripci prvia a

  partir de l1 doctubre /

  Places limitades.

  - Dimarts 21 doctubre a les

  1 7:30h

  TALLER CREATIU: Muralper la Pau. Cada nen/a farun trosset de mural, un

  colom gegant, smbol de la

  Pau.

  A crrec dAgns Navarro i

  Carme Romero.

  Adreat a infants de 4 a 8

  anys / Inscripci prvia a

  partir del 6 doctubre / Places

  limitades.

  - Dissabte 25 doctubre a les

  11 h

  CONTES AL VOL: Laboratori

  de lectura. "A la plaa". Totsaquells i aquelles que creguin

  que viure en un mn millor s

  possible queden convocats a

  la plaa central. Des dall

  sanalitzaran realitats

  diverses, es donaran a

  conixer accions interessants

  i decidirem com podem

  actuar per embellir el nostre

  entorn.

  A crrec de Marta Roig.

  Sessions adreades a

  famlies amb infants fins als 3

  anys / Inscripci prvia a

  partir del 6 doctubre / Places

  limitades.

  - Del 6 al 31 doctubre

  EXPOSICI: Una realitat perno perdre de vista (19311939)Cartells republicans i antifei-

  xistes agrupats en diferents

  blocs (cultura, exili, solidari-

  tat, revoluci social, et.c).

  A crrec de lAssociaci Mai

  Ms.

  Lexposici es podr visitar

  en lhorari habitual de la

  biblioteca.

  Selecci de documents:

  - 75 anys del final de la

  Guerra. Vallesos. Nmero 7(Primavera-Estiu 201 4)

  - Gesal, David; Iiguez,

  David. La Guerra aria aCatalunya (19361939).9(46.71 )1 9 Ges

  - Montell, Assumpta. 115dies a l'Ebre: el sacrifici de laLleva del Biber.9(46.71 )1 9 Mon

  - Alzamora, Sebasti. Crimde sang. N Alz- Cela i Oll, Jaume. Eltemps que ens toca viure. I***Cel

  - Portell Rif, Joan. Fill derojo. I** Por- Obiols, Anna. Sc la Pau. I*Obi

  - Los girasoles ciegos. DVDGir

  - Las bicicletas son para elverano. DVD BicPodeu consultar tots els

  documents que t la

  biblioteca a:

  http://aladi.diba.cat

  Novembre: La nit

  El mes de novembre, la

  protagonista ser la nit, tema

  de lexposici que acollir la

  biblioteca del 1 3 de

  novembre al 4 de desembre,

  produda del Consell Catal

  del Llibre Infantil i Juvenil.

  Al llarg de la histria, la nit,

  amb tot all de fantstic que

  ensenya i amb tot all de

  misteris que amaga, ha

  desfermat la curiositat i la

  imaginaci de les persones,

  especialment les dels

  escriptors. Hi ha una

  innombrable literatura al

  voltant seu, sobretot

  adreada als infants, i en

  aquesta exposici

  descobrirem llibres adreats

  a infants i joves sobre la nit.

  Alumnes d'escola bressol

  Alumnes de Batxillerat

  Notcies de l'Ajuntament

 • Hace unos das asistimos en Lli dAmunt a un hecho que, aunque parece inslito, est pasando todos los das en diferentes municipios de este pas: el

  intento de DESAHUCIO de una famil ia de su casa, de su vivienda, de su dignidad, por no poder pagar la hipoteca, un hecho que, gracias a la movil izacin de

  la PAH (Plataforma de afectados por la hipoteca) de Lli dAmunt, de la Vall del Tenes, de Granollers, de Mollet, y muchos vecinos de Lli consiguieron

  detener.

  La determinacin y el esfuerzo que supone el trabajo de estas personas de la plataforma, en la lucha para que las personas afectadas no pierdan sus

  viviendas, no acaba al evitar el desalojo; su mayor valor es que todas esas personas no sientan que estn solas y devolverles la esperanza de que la

  situacin pueden cambiar. Les devuelven el nimo por seguir luchando, pero sobretodo les devuelven algo tan importante como su dignidad, que es lo que los

  bancos, los polticos que apoyan al sector financiero sin condiciones, y muchas instituciones tanto pblicas como privadas nos quieren quitar. Al grito de s se

  puede o no nos movern, da a da, esta plataforma consigue con su esfuerzo y su perseverancia que cientos de personas en este pas puedan seguir

  viviendo dignamente.

  Hoy, con este pequeo escrito en esta columna municipal, nos gustara dar las gracias al trabajo y al esfuerzo que todas esas personas realizan

  desinteresadamente por ayudar a sus vecinos. Nos sentimos orgul losos de todos ellos, vinieran del municipio que vinieran, y del objetivo cumplido, como

  mero ejemplo de la lucha diaria que vive mucha gente. Y a esa famil ia y a todas, se l lamen como se llamen, sean del barrio que sean, decirles que no estn

  solos, y que Lli dAmunt merece algo mejor, se merece ms, y que desde ICV-EUiA trabajamos para conseguirlo.

  Grups Municipals

  Ara fa sis mesos, els social istes de Ll i d'Amunt varem decidir que feien falta canvis en el nostre parti t, que feia falta fer una volta de rosca ms a la

  nostra l larga histria, i fer el primer pas per continuar sent un partit a l 'avantguarda del que els vens i venes de Ll i dAmunt necessiten.

  Apostem per una executiva forta, oberta, renovada, jove, amb la sol idesa d'aquel ls que tenen l 'experincia de l 'organitzaci en les seves esquenes i

  l iderada per Nacho Simon i el seu saber fer amb aquest municipi .

  Aquesta situaci no s al lada, el PSC ha sabut veure, amb una tremenda sol idaritat i embol icat en l 'escolta activa dels ciutadans, que havia de seguir

  aquest cam que algunes agrupacions ja havem iniciat.

  Amb aquesta voluntat de tornar a ser l 'opci majoritria i de govern que sempre hem perseguit, els social istes iniciem un canvi profund dels nostres

  dirigents.

  El passat 1 9 de jul iol , el PSC a nivel l nacional decideix fer un canvi en la seva direcci, un canvi profund que culmina amb l 'arribada de Miquel Iceta com a

  primer secretari . Miquel Iceta arriba a la direcci del PSC, amb la voluntat d'obrir-ho, i de ser el parti t responsable que sempre ens ha caracteritzat, ha

  arribat per fer del PSC un partit que aporti solucions a la situaci de Catalunya, per donar el protagonisme a la ciutadania i no quedar-nos en el crit de la

  protesta. Un procs histric, que inicia el parti t amb canvis profunds en el s del parti t, reafirmant-se a les seves bases catalanistes, federal istes i

  reformistes on tots els seus mil i tants se senten representats i que trebal larem per fer d'aix una real i tat que aporti sol idesa al projecte poltic catal.

  Ens queda molt per fer i noms amb el recolzament de tots vosaltres podrem arribar a tornar a fer una Catalunya moderna i de futur per a tots i totes.

  En aquests moments, les incerteses i les hiptesis sobre el que passar en el futur al nostre pas sn intenses. La possible prohibici de la consulta plantejada el 9 de

  novembre causa aquest desconcert. Davant daix estem segurs que la ciutadania acabar votant al l que consideri ms convenient. La democrcia sempre, duna

  manera o altra, acaba manifestant-se.

  Nosaltres som la primera generaci que decidir, l l iurement i sense amenaces, al l que vol pel nostre futur, i hem de ser conscients daquesta responsabil itat. Hem de

  valorar el privi legi que tenim de poder-ho fer sense imposicions autoritries, com ha passat al l larg de la nostra dissortada histria. No tenim cap excusa, la l l ibertat

  implica tamb la responsabil itat.

  Al l que decidim ho hem de decidir per nosaltres mateixos. Fem sentir la nostra veu per fer el nostre pas mil lor, ms ll iure, ms responsable i ms prsper. Confiem en

  les nostres forces, assumim les nostres debil itats per fer-nos el propsit desmenar-les. Som un poble l l iure de prendre les nostres decisions, i siguin quines siguin,

  nosaltres en serem els nics responsables.

  No hi ha ning que ens pugui dir qu hem de pensar, el nostre futur s a les nostres mans, i no hi ha fora al mn que vetl l i per nosaltres, noms tenim les nostres

  forces per procurar pel benestar dels nostres fi l ls.

  Lopci del nostre grup s la independncia de Catalunya. Amb tota senzil lesa, creiem que la independncia ens donar les eines per mil lorar el nostre pas, sense

  subordinar el seu benestar als interessos de ning. Aquesta independncia no ens garanteix l xit, per fa que el nostre dest estigui a les nostres mans. I nosaltres

  confiem en la capacitat de la nostra societat per fer un pas mil lor amb aquestes eines. No estem disposats a renunciar a aquesta oportunitat per covardia o flaquesa.

  Celebrem com a poble la nostra l l ibertat. Assumim la responsabil itat de ser l l iures.

  Quan noms falten 1 80 dies, s a dir, tres plens ordinaris, perqu sacabi la legislatura i comenci la campanya per la segent, ja podem fer un primer balan de la

  feina feta. I la conclusi s que el Partit Popular de Lli dAmunt ha demostrat, tant en aquest mandat com en lanterior, que sap governar en coalici, i que sap

  posar les necessitats dels nostres conciutadans i del nostre municipi per davant de les ideologies i les sigles de partit.

  La histria recordar que el Partit Popular va entrar a governar l any 2007, desprs de 28 anys estant a l oposici. En aquell primer mandat vam fer pacte de govern

  amb el PSC i CIU. Quatre anys ms tard, els nostres vens van demostrar-nos la seva confiana i ens van tornar a votar, fent-nos crixer en nombre de regidors.

  Vam renovar l acord de govern amb el PSC i amb aquest pacte hem continuat treballant per Ll i dAmunt.

  Creiem, modestament, que ser difci l superar la feina feta pel PP en aquests darrers vuit anys. Mai shavien impulsat tal quantitat d infraestructures, equipaments i

  obres per mil lorar els serveis del poble. I encara ms important, hem facil itat que es portin a terme a Lli dAmunt les obres privades ms importants de tot

  Catalunya: la construcci duna planta de Mango, que amb una inversi de ms de 360 mil ions deuros, suposar la creaci de ms de 2000 llocs de treball directes i

  5000 indirectes. I a ms, tamb hem impulsat les obres de la factoria Biokit, que un cop obrin la seva nova planta als terrenys de Can Montcau, passaran de 280 a

  1 000 treballadors.

  Noms amb aquestes dues obres, es recaptaran anualment ms de dos mil ions deuros en els conceptes de l Impost de Bens Immobles (IBI) i l Impost dActivitats

  Econmiques (IAE). Avui, la suma de l IBI i l IAE a tot el municipi no supera els cinc mil ions deuros. En el darrer any, les l l icncies dobres de Mango i Biokit ens han

  perms recaptar tres mil ions deuros, quan aquests ingressos al conjunt de les l l icncies dobres del municipi no supera els 70.000 euros. Xifres gens menyspreables

  que revertiran en la mil lora de la qualitat de vida a Lli dAmunt.

  NO SABEN RES! NO ENTENEN RES!! !

  Al final de les 24 Hores de resistncia en ciclomotors de la Vall del Tenes, celebrades al Pinar de la Riera el primer cap de setmana de setembre, es va produir un fet lamentable:

  l alcalde i la resta de lequip de govern municipal es van negar a assistir a la cloenda de la cursa i al l l iurament dels trofeus.

  Motiu: els organitzadors, Grup 24 Hores, la majoria joves i voluntaris de Lli dAmunt, havien hissat a l inici de la prova, com en anys anteriors, una senyera de considerables

  dimensions. Per aquest any, la bandera era una estelada. Heus aqu la qesti! Un fet anecdtic es va convertir en un problema.

  Lalcalde i el seu govern no coneixen el pensament i el tarann de la majoria de les persones que treballen per les 24 Hores?

  Lalcalde i el seu govern varen ser dels pocs que no sabien amb anterioritat que enguany onejaria una estelada?

  Lalcalde i el seu govern no saben que a lany 1 981 es va anullar l inici oficial de les 24 Hores perqu el director de la cursa, nomenat per la federaci, no va voler donar la sortida amb

  la senyera, com shavia fet en anys anteriors?

  Lalcalde i el seu govern no saben que lanullaci de la sortida va ser un gest espontani de l organitzaci i de part del pblic envaint el circuit i no deixant passat les motos?

  Lalcalde i el seu govern no saben que, tot seguit, un regidor de lequip de govern daquell moment va tornar a donar la sortida amb la senyera?

  Lalcalde i el seu govern no saben que la gurdia civi l va obrir un expedient governatiu a l esmentat regidor i que lajuntament va haver de pagar una multa de 1 0.000 pessetes?

  Lalcalde i el seu govern no saben que el governador civi l de Barcelona daquell moment es deia Jorge Fernndez Daz?

  Lalcalde i el seu govern no aniran a partir dara a cap acte pblic que hi hagin signes a favor de la independncia de Catalunya?

  Lalcalde i el seu govern no voldran tenir tractes amb aquells que defensem per la via pacfica i democrtica que Catalunya esdevingui un nou estat dEuropa?

  Lalcalde i el seu govern, a partir dara, noms governaran per una part de la poblaci de Lli dAmunt?

  En definitiva: no coneixen les persones ni la histria. I amb la seva divisi entre bons i dolents, demostren que no entenen res.

  1 4 >

 • Farmcies

  FARMCIES DE GURDIA:

  Valeta: 4 i 5 d'octubre

  Esplugas: 1 1 i 1 2 d'octubre

  Galceran: 1 8 i 1 9 d'octubre

  Trul lols: 25 i 26 d'octubre

  Farmcia Mas: tots els dissabtes, diumenges i

  festius de 9 a 1 3.30 h

  HORARIS DE GURDIA:

  Dissabtes: de 1 6.30 a 20 h

  Diumenges i festius: de 1 0 a 1 3 h

  Fora daquests horaris de gurdia i per a

  urgncies, cal trucar a la Policia Local: 93

  860 70 80

  Programaci d'aquest any

  d'espectacles infanti ls a

  l 'Ateneu l'Aliana:

  26 doctubre - Tuturutut la

  Princesa ( La Bleda )

  1 6 de Novembre- Cabaret

  Elegance ( Elegants )

  21 de desembre - Taat ( Mal

  de Closca )

  1 8 de gener - La Botzina +

  Agueda de Mori l lo ( La

  Dansa del sol )

  1 4 de febrer - De tots colors

  (El Pot Petit)

  1 5 de mar - Instants ( Mag

  Edgar )

  26 dAbri l - Una nena que

  vivia en una caixa de

  sabates ( Zum Zum Teatre )

  1 7 de maig - La Caputxeta

  Vermel la ( Dreams teatre )

  Primer espectacle:

  Tut-Turutut la princesa

  Cia La Bleda

  Argument:

  La pal lassa-Princesa Bleda

  Entitats

  El butllet t un espai per a articles dentitats registrades en el Registre Municipal dEntitats que ho desitgin. No hi tenen cabuda les entitats vinculades a algunpartit poltic o que tinguin com a objectiu la divulgaci de temes poltics. L'objectiu d'aquest espai s que aquestes entitats es donin a conixer.

  > 1 5

  Nova temporada d'espectacles infantils

  ha perdut el seu tresor.

  Avui , que ha vingut tanta

  gent a veure-la, i no els el

  pot mostrar! Amb la i l lusi

  que l i feia! Ep: l ha perduta

  o l i han pres? Potser l i ha

  robat el gripau blau? Ja se

  sap que els prnceps tenen

  els dits l largs!

  La Princesa Bleda emprn

  un viatge per recuperar el

  seu tresor. El trobar, per

  en un l loc ben diferent al

  que shavia imaginat. I s

  que el seu tresor s ben

  diferent a com ens l havem

  imaginata

  Pbl ic: Per tots els pbl ics

  Aquests escrits shan de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicaci, a travs del correu electrnic [email protected], personalment,per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. dAnselm Clav, 73 08186 Lli dAmunt) a la regidoria de Comunicaci de lAjuntament. Han de tenir unaextensi mxima de 1011 lnies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12. Malgrat que noms es publicar el nom del remitent, s imprescindible queels autors aportin el seu nom, adrea, telfon i una cpia del DNI o passaport. No es publicaran escrits que vagin signats amb pseudnim o inicials. El butlletes reserva el dret de publicar aquestes collaboracions, aix com resumirles o extractarles, quan ho consideri oport. No es publicaran els escrits queatemptin contra persones o institucions. No es mantindr correspondncia ni satendran visites o trucades telefniques respecte als originals no publicats. Elbutllet no comparteix necessriament el contingut de les opinions signades.

  Opini

  Sobre la companyia:

  La Bleda s el nom artstic

  dHelena Escobar, pal lassa

  amb gran experincia en el

  teatre famil iar i en el clown

  infanti l que va fundar la

  companyia de teatre que

  porta el mateix nom del seu

  personatge el 2001 . Les

  seves representacions

  pretenen difondre un

  missatge pedaggic i social

  a travs de l humor i el joc

  teatral .

  El trebal l de la cia. La

  Bleda comena amb

  "Histries de la Bleda"

  (2001 ), presentat a la Fira

  de Trrega del mateix any,

  un espectacle que no ha

  deixat de rodar fins avui .

  Loctubre de 2003 es

  presenta "Palplantadable-

  da". A la Mostra d Igualada

  del 2007 sestrena

  l 'espectacle "Una paradeta

  particular". El 2009 es

  presenta "Maduuuixes" a la

  Fira Mediterrnia.

  http: //www. lableda.net

  Ateneu L'Al iana

  - Dissabte 1 3 de desembre, de 1 0h a 1 4h i de 1 6h a 20.30h

  - Diumenge 1 4 de desembre, 1 0h a 1 4h

  Carrers de lAl iana i de Folch i Torres

  Informaci per participar:

  - EMPADRONATS A LLI DAMUNT:

  o Preu: 30

  o Parada: Els participants hauran de portar la prpia parada. En cas que no en tinguin,

  l Ajuntament els pot l logar una carpa de 3x3 i hauran dassumir-ne una part del cost,

  concretament 20.

  - NO EMPADRONATS A LLI DAMUNT:

  o Preu: 60

  o Parada: Els participants hauran de portar la prpia parada. En cas que no en tinguin,

  l Ajuntament els pot l logar una carpa de 3x3 i hauran dassumir-ne el 1 00% del cost, 1 00.

  - MOSTRA DENTITATS (entitats que vulguin posar una parada sense fer venda de productes)

  o Preu: Gratut

  o Parada: LAjuntament els posa a disposici una carpa de 3x3 sense cap cost.

  El perode per soll icitar parada s entre els dies 1 i 24 doctubre. La soll icitud sha de fer

  mitjanant el formulari que trobareu a la web de lajuntament www.l l icamunt.cat. Passat el

  termini d inscripci i un cop valorades les soll icituds, mitjanant l adrea de correu electrnic

  facil itada, es comunicar si la parada ha estat admesa. Les places sn limitades.

  Podeu demanar ms informaci contactant amb la regidoria de Cultura: trucant al telfon

  938607229 o b mitjanant el correu electrnic [email protected] icamunt.cat.

  XV Fira de Nadal i Entitats

 • Biblioteca Ca lOliveres

  93 860 71 1 6

  CAP La Crulla

  93 841 52 50

  CAP Palaudries

  93 864 00 90

  Casal de la Gent Gran

  93 841 61 55

  CEIP Miquel Mart i Pol

  93 860 75 05

  CEIP Pasos Catalans

  93 841 56 05

  CEIP Rosa Oriol i Anguera

  93 843 57 25

  CEIP Sant Baldiri

  93 841 46 52

  Centre Cvic Ca lArtigues

  93 860 73 50

  Centre Cvic Palaudries

  93 864 60 1 0

  Correus i Telgrafs

  93 841 90 87

  Deixalleria

  93 841 58 71

  Deixalleria de Palaudries

  93 863 99 51

  Escola Bressol Municipal Nova

  Espurna

  93 841 53 31

  Escola Bressol Municipal

  Palaudries

  93 864 59 54

  Escola de Msica La Vall del

  Tenes

  93 841 48 86

  Espai Jove El Galliner

  93 860 72 27

  Esplai

  93 841 56 95

  Farmcia Esplugas

  93 843 91 21

  Farmcia Galceran

  93 841 55 87

  Farmcia Mas

  93 841 47 78

  Farmcia Portabella

  93 843 93 01

  Farmcia Trullols

  93 843 51 65

  Farmcia Valeta

  93 841 61 05

  INS Lli

  93 841 66 25

  INS Hiptia d'Alexandria II

  93 841 62 1 6

  Jutjat de Pau

  93 860 72 1 6

  Local Social Ca lArtigues

  93 860 70 64

  Local Social Can Costa

  93 841 55 63

  Local Social Ca lEsteper

  93 841 67 1 0

  Local Social Can Farell

  93 843 52 56

  Local Social Mas Bo i Can Lled

  93 841 76 29

  Local Social Can Salgot

  93 841 77 70

  Local Social Can Xicota

  93 841 44 29

  Oficina Municipal dInformaci

  al Consumidor (a l OAc de

  lAjuntament)

  Dijous, de 9 a 1 3 h (hores

  concertades)

  93 841 52 25

  Organisme de Gesti Tributria

  93 841 53 53

  Parrquia

  93 841 50 54

  Pavell Municipal dEsports

  93 860 70 25

  Policia Local

  93 860 70 80

  Protecci Civil

  93 841 65 41

  Recollida de trastam a domicili

  93 841 52 25

  Registre Civil

  93 860 72 1 4

  Servei dInformaci sobre

  Drogues

  649 63 01 34

  Servei dOcupaci de la Vall del

  Tenes

  93 841 58 1 2

  Club de Lectura per a

  Joves "Deixa'm llegir!"

  Dijous 2 d'octubre

  Primera trobada del trimestre. A

  crrec de Joana Moreno i Laura

  Bartui l l i . Si tens entre 11 i 1 5 anys,

  tagrada llegir i vols passar una

  bona estona, informat a la

  Bibl ioteca. Cada primer dijous de

  mes.

  Hora: 1 8h

  "Recrea't"

  Dimecres 8 d'octubre

  Puzle-mural del quadre El Guernica.Es treballar la guerra i la pau a

  travs del fams quadre de Picasso

  El Guernica. Adreat a nois i noiesde 8 a 1 2 anys.

  Hora: 1 8h

  Inscripcions: inscripci prvia a

  partir de l1 doctubre. Places limita-

  des.

  Presentaci del 7 nmero

  de la revista Vallesos.Gent, terra i patrimoniDijous 9 d'octubre

  Nmero dedicat a fer memria dels

  75 anys del final de la Guerra Civil.

  al Valls. A crrec del director i l 'edi-

  tor de la revista i del Grup l'Abans.

  Hora: 1 9.30h

  Club de lectura

  Dimarts 1 4 d'octubre

  Bartleby y compaa d'Enrique Vila-Mata. Si vols participar a les

  tertl ies del Club de Lectura, posat

  en contacte amb la Bibl ioteca.

  Hora: 1 8.30h

  "Niu de paraules"Dissabte 1 8 d'octubre

  Somiant en una mica de pau. Espartir de la pau, la calma i la

  tranquill i tat que tenen en s mateix

  els nadons. A crrec d'Anna Farrs.

  Adreat a faml ies amb infants de 0

  a 3 anys. Hora: 11 h

  Inscripcions: inscripci prvia a

  partir de l1 doctubre. Places limita-

  des.

  Taller creatiu

  Dimarts 21 d'octubre

  Mural per la pau. Cada nen/a farun trosset de mural, un colom

  gegant, smbol de la Pau. A crrec

  dAgns Navarro i Carme Romero.

  Adreat a infants de 4 a 8 anys

  Hora: 1 7.30h

  Inscripcions: inscripci prvia a

  partir del 6 doctubre. Places limita-

  des.

  "Contes al vol"

  Dissabte 25 d'octubre

  Laboratori de lectura. "A la plaa".Sanalitzaran realitats diverses, es

  donaran a conixer accions

  interessants i decidirem com

  podem actuar per embell ir el nostre

  entorn. A crrec de Marta Roig.

  Hora: 11 h

  Inscripcions: inscripci prvia a

  partir del 6 doctubre. Places limita-

  des.

  Exposici

  Del 6 al 31 d'octubre

  Una realitat per no perdre de vista(1931-1939). Una srie de cartellsrepublicans i antifeixistes agrupats

  en diferents blocs (cultura, exil i ,

  solidaritat, revoluci social, etc.) A

  crrec de l'Associaci Mai Ms.

  Lexposici es podr visitar en

  lhorari habitual de la biblioteca.

  Activitats per a la gent gran

  Biblioteca Ca l'Oliveres

  A lAgenda es publiquen les activitats que organitza lAjuntament, per tamb est oberta a les activitats que organitzen lesentitats registrades en el Registre Municipal dEntitats que, durant la primera setmana de mes, poden enviar la informacisobre les activitats que organitzin el mes segent a ladrea electrnica [email protected] No hi tenen cabuda les entitats vinculades a algun partit poltic o que tinguin com a objectiu la divulgaci de temes poltics.

  Organitza: Ajuntament

  Organitza: Ajuntament

  Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquest butllet ja no li sigui til, llenci'l al contenidor blau.

  Taller: "Qui sc jo? Cap on

  vull caminar?"

  Dimecres 1 d'octubre

  Assessoria laboral

  Tots els divendres d'octubre

  El dia 1 7 l'assessoria laboral com-

  par amb una xerrada-taller: "Com

  comenar a buscar feina?".

  Setmana mundial de l'espai

  Dilluns 6 d'octubre

  Fem el nostre petit univers, quadres

  fets amb esprais i diferents materials.

  Tamb et mostrem nocions

  dastrologia.

  Tarda de cinema amb cris-

  petes!

  Dimarts 7 d'octubre

  Vine i tria la peli!

  Juguem a concentrar-nos

  Dijous 9 d'octubre

  Taller de mandales.

  Fes el teu vdeo de fotogra-

  fies del teu estiu amb movi

  maker

  Dilluns 13 d'octubre

  Taller de pulseres amb im-

  perdibles

  Dimarts 14 d'octubre

  Expressa't

  Dimecres 15 d'octubre

  Espai de creaci lliure.

  Torneig de futbol

  Dimarts 21 d'octubre

  Mnim amb 6 participants.

  Inscripcions prvies, el mateix dia.

  Els guanyadors o guanyadores

  semportaran un premi.

  Juguem!

  Dijous 23 d'octubre

  Tarda de jocs de taula.

  Xerrada-taller: "Vull coni-

  xer mn: opcions per viat-

  jar a l'estranger

  Dilluns 29 d'octubre

  Les activitats comencen a les

  1 7.30h, sn gratutes i cal inscrip-

  ci prvia. Per participar-hi cal

  tenir el carnet del Galliner. Per a

  ms informaci es pot consultar la

  web www.espaijovegalliner.cat.

  Telfons

  Agenda

  Primer Concurs de Postals

  per al Mn

  Fins l'1 d'octubre

  Informaci i bases:

  www.espaigarum.es/postalart-ca

  Organitza: Mrius Gmez

  Campanya de donaci de

  sang

  Dijous 9 d'octubre

  Horari: de 1 7 a 21 h

  Lloc: Centre d'Atenci Primria

  Organitza: Banc de Sang i Teixits

  Classes d'ordinador

  Dies i Horari: dimecres, de 1 7.30h

  a 1 8.30h, i di jous, de 21 .30h a 23h

  Lloc: Local social de Ca l'Esteper

  Informaci: 61 0 02 42 91

  Organitza: AV de Ca l'Esteper

  Patronatge

  Dies i Horari: dil luns, de 1 7.30h a

  20.30h

  Lloc: Centre Cvic Ca l'Artigues

  Preu: 1 5, socis; 1 7, no socis

  Organitza: Associaci Colla del Ritme

  Espai Jove El Galliner

  Associaci del Casal

  d'Avis:

  Excursi a Valncia en creuer

  Divendres 17 i dissabte 1 8

  d'octubre

  Anada en creuer i tornada en autocar.

  Hora de sortida: 9.30h

  Lloc de sortida: Casal de la Gent

  Gran

  Preu: 1 95 euros

  Reserves: Casal de la Gent Gran

  Activitats fixes:

  Botxes: Dilluns i dimecres 11 h

  Parc del Tenes

  Ball de sal: Divendres 3, 1 0,

  1 7, 24 i 31 d'octubre 1 6.30h Ca-

  sal de la Gent Gran

  Bingo: Dissabtes 4, 11 , 1 8 i 25

  d'octubre 1 7h Casal de la Gent

  Gran

  Caf-ball (msica gravada):

  Darrer diumenge de mes de 1 7

  a 20h Casal de la Gent Gran

  Associaci de Jubilats i

  Pensionistes de Palaudri-

  es:

  Assemblea II aniversari

  Diumenge 5 d'octubre

  Hora: 11 h

  Lloc: Centre Cvic Palaudries

  Ordre de la sessi:

  - Lectura i aprovaci de l'acta anterior

  - Aprovaci d'altes i baixes

  - Aprovaci de normes per a prope-

  res eleccions (quan procedeixi)

  - Debat i aprovaci (si procedeix) de

  l'avantprojecte presentat per l'admi-

  nistraci. Possibilitat de modificaci-

  ons.

  - Informaci general

  - Precs i preguntes

  Dinar comunitari

  Diumenge 5 d'octubre

  Desprs del dinar, hi haur ball.

  Hora: desprs de l'assemblea

  Lloc: Centre Cvic Palaudries

  Men: mel amb pernil, carn amb

  salsa i gelat.

  Reserva de tiquets: despatx de

  l'associaci. Places limitades.

  Cap de setmana a Tossa

  Dissabte 1 8 i diumenge 19

  d'octubre

  Estada en hotel de quatre estrelles

  en rgim de pensi completa.

  Hora de sortida: 7.45h

  Lloc de sortida: Palaudries

  Preu: 55 euros

  Reserves: Associaci de Jubilats i

  Pensionistes de Palaudries

  Activitats fixes:

  Lloc: Centre Cvic Palaudries

  Bingo-aliment: Divendres

  1 7.1 5h

  Ball de sal: Dissabtes 1 7.30h

  Ball: Segon diumenge de mes

  1 7h

  Ball en lnia:

  nivell 1 : Dimecres 1 7h

  nivell 2: Dimecres 1 8h

  nivell 3: Dimarts 1 8h