Informa't 63 (abril 2013)

of 16 /16
Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueunos el vostre nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu electrònic [email protected], personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Informa't 63 (abril 2013)

 • Nmero 63

  ABRIL de 201 3

  Periodicitat mensual

  Publicaci gratuta

  Aprovaci provisional del Pla d'Ordenaci

  Urbanstica Municipal (POUM)

  PG. 5

  L'escola Sant Baldiri es podria

  convertir en centre de secundria

  PG. 7

  Finalitzen les obres per evitar

  la inundabilitat del polgon industrial

  PG. 5

  Publicitat

  PG. 3

  Distribuci: Aquest butllet municipal es fa arribar, mitjanant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueunos elvostre nom, adrea i telfon a travs de ladrea de correu electrnic [email protected], personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c.dAnselm Clav, 73 08186 Lli dAmunt) a la Regidoria de Comunicaci de lAjuntament, per tal de solucionar el problema.

  Ampliaci del Casal de la Gent Gran

  Ampliaci de la sala d'actes.

 • Tenim la festivitat de Sant Jordi molt propera, una festa que des de fa uns anys el nostre municipi no ce-

  lebrava per que enguany, grcies al Pla dAcci Cultural que es va aprovar a finals de lany passat amb

  la collaboraci dentitats i persones annimes del municipi, podrem tornar a celebrar, i volem convertir

  aquesta festa en una marca didentitat ms del nostre poble.

  La Setmana Medieval de Sant Jordi vol ll igar una visi del passat amb un profund sentiment

  d'autoestima collectiva. No es tracta d'una visi religiosa o folklrica, sin histrica, s a dir, situada en el

  temps i, en aquest cas, en el segle XIV, l'poca daurada daquella poca medieval, i que podrem gaudir

  pels carrers de l'encisador barri de La Sagrera.

  Tot i aix, l'xit d'aquesta metamorfosi ldica no s fruit de les pedres antigues del municipi ni feina dun

  sol dia, sin de la seva gent i, molt especialment, de la vitalitat de la societat civil l l ianenca organitzada,

  que ha sabut arrossegar lAjuntament, les entitats i associacions del municipi i molta gent a formar part

  daquesta gran festa, que podrem gaudir tots plegats.

  Aquesta festa neix, entre daltres objectius, per passar-ho b, integrar nouvinguts, socialitzar les regles

  de la convivncia collectiva i compartir emocions. El model de la festa llianenc no s la d'un parc

  temtic lucratiu. La finalitat s conrear l'amistat, que vol dir invertir el nostre temps en fer coses plegats

  amb la gent que estimem. Massa sovint oblidem que el millor de la vida s gratis i que fer amics s lnic

  patrimoni que val la pena acumular i conservar.

  La generositat de centenars de persones fa possible cada any, no noms el somni de poder tornar a

  reviure la festa del Patr del nostre pas, sin que, a ms, ajuda a la construcci dun espai de

  convivncia dun valor incalculable dins dels diferents actes que sorganitzen: cavalcades, festes de

  barris, Festa Major, etc., on tothom dna el bo i millor de si mateix i ho demostra, tamb, la resta de lany.

  Us convido a participar en aquesta festa, una festa organitzada pel poble i per al poble, i gaudiu de la

  seva programaci, perqu Sant Jordi ens fa sentir b, orgullosos i satisfets, del que varem ser, del que

  som i del que volem ser.

  Edici, redacci, fotografia, maquetaci, correccio ortogrfica i distribuci: Ajuntament de Lli dAmunt (carrer dAnselm Clav, 73 Telfon: 93 841 5225 Fax: 93 841 41 75 Adrea electrnica: [email protected] Web: www.llicamunt.cat Facebook: www.facebook.com/llicamunt Twitter: www.twitter.com/llicamunt Horari: de dilluns a divendres, de 8 a14 h, i dilluns i dijous, de 16 a19 h Horari destiu: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h)Impressi i manipulaci: CTL ComunicaciTiratge: 7.200 exemplarsPaper: Premsa millorat 60,0 grs/m2 (ecolgic) blancura 76Dipsit Legal: B486152007

  2 >

  Editorial

  Ignasi Simn Ortoll

  Alcalde

  Enquesta ciutadana

  Quin equipament municipal utilitza amb ms continutat?

  A la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber quin equipament

  municipal utilitza amb ms continutat la gent per realitzar activitats. Hem donat

  una llista d'equipaments municipals: la Biblioteca Ca l'Oliveres, el Casal de la

  Gent Gran, el Centre Cvic Ca l'Artigues, el Centre Cvic Palaudries, l'Espai

  Jove El Galliner i el Pavell d'Esports Municipal; i hem deixat una darrera opci

  per a altres equipaments, a ms de la opci final de No sap/No contesta.

  El resultat ha estat que, de les 66 persones que han contestat l'enquesta, un

  20% ha senyalat la Biblioteca; un 2% ha dit el Casal de la Gent Gran; un 0% ha

  contestat el Centre Cvic Ca l'Artigues; un 2%, el Centre Cvic Palaudries; un

  41% s'ha decantat per l'Espai Jove; un 29% ha dit el Pavell d'Esports; un 6%

  ha optat per l'opci Altres; i un 2% s'ha quedat amb l'opci No ho sap/No con-

  testa.

  *L'enquesta ciutadana es publica a la pgina web i durant gaireb un mes est oberta a la participa-

  ci dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta ciutadana es publiquen al mateix web i en el but-

  l let municipal. Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el total de respostes.

 • > 3

  www.llicamunt.cat: A travs de la web municipal podeu ampliar les informacions i aprofundir en el contingut de les notcies. Tamb shi pot consultarlhemeroteca del butllet i la informaci sobre la reserva de la publicitat.www.facebook.com/llicamunt: Si us feu amics i amigues de l'Ajuntament al Facebook podreu estar informats directament de notcies i actes d'agenda.www.twitter.com/llicamunt: Feste seguidor/a del Twitter de lAjuntament i podrs seguir la informaci municipal dltima hora.

  Canvi del model d'estacionament a la zona

  blava de davant de l'Ajuntament

  A mitjan febrer la zona d'es-

  tacionament l imitat de da-

  vant l 'Ajuntament va quedar

  inhabil itada durant uns dies

  per les obres de canalitzaci

  del gas natural. Per dur a

  terme aquestes obres, l 'em-

  presa SomGas, encarrega-

  da del projecte, va haver

  d'aixecar el paviment, fer

  passar la tuberia del gas,

  tornar a pavimentar i tornar

  a pintar la zona d'estaciona-

  ment l imitat.

  Aprofitant que s'havia de re-

  pintar la zona blava, l 'Ajun-

  tament va canviar la forma

  de l'estacionament, de se-

  mibateria a semibateria in-

  vertida.

  El repintat de la zona blava

  l 'ha pagat l 'empresa

  SomGas i el repintat de la

  zona de crrega i descrre-

  ga i de la terminal d'autobu-

  sos l 'ha pagat l 'Ajuntament.

  El pressupost inicial del pin-

  tat de tota l 'actuaci s

  d'uns 738 euros.

  El canvi del model d'estaci-

  onament pretn mil lorar la

  seguretat de les maniobres

  d'estacionament, apl icant

  aix els criteris del Pla Local

  Ampliaci del Casal de la Gent Gran

  La Junta de Govern Local del passat 4 de mar va aprovar el

  Projecte bsic i executiu d'ampliaci del Casal de la Gent Gran.

  Dins del procs de reorde-

  naci dels punts d'atenci

  continuada del Valls Orien-

  tal, el Servei Catal de la

  Salut (CatSalut) ha informat

  que, a partir del 2 d'abril, el

  CAP La Crulla restar tancat

  a les nits i el seu horari ser

  de 8 del mat a 1 2 de la nit.

  Fora d'aquest horari, el ser-

  vei es prestar trucant al

  servei d'emergncies mdi-

  ques, al 061 , i els professio-

  nals que l'atenguin valoraran

  si es trasllada la persona a

  l'Hospital en ambulncia en

  els casos greus o b si l 'atn

  un equip d'atenci domicil i-

  ria en els casos que no es

  considerin urgents.

  L'rea Bsica de Salut (ABS)

  Vall del Tenes est formada

  pels municipis de Bigues i

  Riells, Lli d'Amunt, Lli de

  Vall i Santa Eullia de

  Ronana. En cada un dels

  municipis hi ha un centre

  d'atenci primria i el punt

  d'atenci continuada s el

  CAP La Crulla de Lli d'A-

  munt.

  El CAP La Crulla actualment

  estava obert les 24 hores

  dels 365 dies de l'any. Se-

  gons un informe de CatSalut,

  en els ltims anys, progres-

  Ampliaci de la sala d'actes del Casal de la Gent Gran

  El projecte d'ampliaci del

  Casal de la Gent Gran es

  concreta en ampliar la sala

  d'actes en una superficie de

  66,49 metres quadrats

  construits i 59,05 metres

  quadrats ti ls. Per aix, s'a-

  l largar la part posterior de

  l 'edifici cap a l'oest, cap al l-

  mit vers el Rec de Sots

  d'Aiges, seguint el volum

  existent de l 'edifici i tenint en

  compte la forma triangular

  de la finca. D'aquesta ma-

  nera, la nova sala d'actes

  tindr una forma trapezodal,

  resultat d'adherir a l 'actual

  El CAP de la Crulla tancar a

  les nits a partir del dia 2 d'abril

  sivament, l 'activitat d'atenci

  urgent fora de l'horari habitu-

  al dels centres d'atenci

  primria (CAP) s'ha anat re-

  duint, fruit de diversos canvis

  en la manera de prestar

  aquesta assistncia, un dels

  quals s el paper cada ve-

  gada ms important del SEM

  (Servei d'emergncies mdi-

  ques - 061 ) i el desplega-

  ment en el territori de les

  ambulncies per fer el servei

  urgent.

  Segons el mateix informe, la

  mitjana de visites de l'any

  201 2 realitzades pels metges

  i infermeres d'atenci prim-

  ria en el CAP La Crulla de 0

  a 8 hores ha estat de 0,38

  serveis per nit al centre i 0,32

  domicil is. Per aquesta mitja-

  na de visites a l'any hi ha

  hagut un metge i una infer-

  mera amb un cost de mitjana

  per nit de 334,9 euros. En

  aquest mateix horari i pel

  mateix periode, el SEM va

  rebre 904 tucades telefni-

  ques, de les quals el 40% es

  van resoldre amb consell te-

  lefnic i informaci des de la

  prpia central de coordinaci

  i la resta es van resoldre

  amb una mobilitzaci de re-

  cursos.

  El telfon 061 CatSalut Respon ofereix als ciutadans

  informaci sanitria, de funcionament dels dispositius

  sanitaris i de consells de salut. Contribueix a la resoluci de

  problemes de salut, tant crnics com aguts, facil ita l atenci

  en el dispositiu ms adequat o beneficis, possibi l ita la

  racionalitzaci de recursos, i posa les bases per a la

  implantaci daquest model datenci en xarxa, que

  assegura una resposta eficient i de qualitat. Aix, mobil itza

  els equips datenci domici l iria desprs de dur a terme un

  cribratge de la demanda del ciutad i activant el recurs que

  es consideri ms adient per resoldre-la.

  Els equips datenci domici l iria portaran un cotxe amb

  conductor, desfibri l lador i ordinador amb connexi a la

  histria clnica del pacient per tal de ser ms eficients, aix

  quan un ciutad necessiti ser ats per una urgncia que no

  precisi anar a l hospital , el metge es desplaar al seu

  domici l i , en l loc de desplaar-se el pacient al centre

  datenci primria.

  Aparcament de davant l'Ajuntament amb la nova senyalitzaci

  sala d'actes l 'ampliaci en

  forma triangular, i tindr una

  superfcie de 1 47,1 9 metres

  quadrats ti ls. Les faanes i

  els nous tancaments de

  l 'ampliaci es composaran

  de la mateixa manera que

  l'edifici existent.

  de Seguretat Viria. D'acord

  amb els criteris de visibi l iat,

  amb la posici de semiba-

  teria inversa (accs a la

  plaa en marxa enrere) les

  condicions en la maniobra

  d'aparcament i en la incor-

  poraci al trnsit circulant

  sn mil lors que en l 'altra

  modalitat.

 • Sollicitud del PUOSC 201 3-201 6

  El Pla nic d'Obres i Serveis

  de Catalunya (PUOSC) s el

  programa de cooperaci

  local de la Generalitat amb

  una dotaci econmica ms

  gran, cosa que el converteix

  en el principal instrument de

  suport al mn local. La

  majoria de subvencions que

  se sol l iciten sn per

  urbanitzacions,

  pavimentaci, conservaci

  de la via pblica,

  abastament d'aigua i

  equipaments culturals,

  esportius o docents.

  El Govern de la Generalitat,

  a travs del Departament de

  Governaci i Relacions

  Institucionals, destinar 200

  mil ions d'euros al Pla nic

  d'Obres i Serveis (PUOSC)

  per al quadrienni 201 3-201 6.

  El termini de presentaci de

  sol l icitds per a aquesta

  convocatria va finalitzar el

  passat 27 de febrer.

  L'Ajuntament de Lli d'A-

  munt ha sol l icitat subvenci-

  ons per a sis actuacions:

  - Ampliaci del Casal de la

  Gent Gran

  S'ha sol l icitat una subvenci

  de 63.000 euros sobre un

  pressupost de 90.000 euros.

  El projecte es concreta en

  lampliaci de la sala dactes

  en 66,49 metres quadrats

  construts. Les activitats que

  actualment shi estan

  realitzant han fet pals que

  la sala dactes s insuficient,

  ja que, en algunes ocasions,

  s'han de limitar les places o

  fer diferents torns o grups

  per poder donar cabuda a

  tota la demanda. Daqu

  sorgeix la necessitat de

  lampliaci de la sala, per

  passar de 88,1 4m2 a

  1 47,1 9m2 de superfcie ti l .

  - Voravia per a vianants a

  la carretera BV-1 602

  S'ha sol l icitat una subvenci

  de 60.877,21 euros sobre un

  pressupost de 90.877,21

  euros. El projecte es con-

  creta en la construcci duna

  voravia per a vianants i un

  mur de contenci a la carre-

  tera BV-1 602 a lalada del

  carrer de Sant Joan, al

  centre urb. Actualment, en

  el marge esquerre de la car-

  retera BV-1 602 hi ha un

  cam peatonal molt estret i

  un tals vertical de terres

  que suporta el carrer

  existent a la part superior.

  Les persones que transiten

  a peu es veuen obligades a

  envair l espai de la carretera,

  amb el conseqent peril l que

  aix comporta. Daquesta

  situaci se'n deriva la

  necessitat de fer una vorera

  que substitueixi aquest cam

  peatonal estret i que doni

  continutat a la vorera ja

  existent uns metres enrera.

  - Abastament d'aigua po-

  table als barris de Can

  Franquesa, Les Oliveres i

  Can Pedrals

  S'ha sol l icitat una subvenci

  de 574.728,1 8 euros sobre

  un pressupost de

  821 .040,25 euros. El

  projecte contempla la

  construcci dun dipsit de

  350 m3 a Les Oliveres, per

  abastir daigua potable els

  nuclis de Les Oliveres, Can

  Franquesa i Can Pedrals.

  Les obres inclouen la

  instal laci duna estaci

  acceleradora a la zona de

  serveis del sector Can

  Montcau -on arriba

  actualment la xarxa

  dabastament daigua-, una

  canonada dimpulsi entre

  lestaci acceleradora i el

  dipsit, i una canonada de

  distribuci general des del

  dipsit fins el nucli de Can

  Franquesa, aprofitant que el

  traat s el mateix que el de

  la canonada dimpulsi.

  - Projecte d'urbanitzaci

  dels carrers d'Alacant,

  Valncia i Castell de la

  Plana

  S'ha sol l icitat una subvenci

  de 342.824,21 euros sobre

  un pressupost de

  489.748,88 euros. El projec-

  te es concreta en

  lurbanitzaci dun tram dels

  carrers de Castell de la

  L'Ajuntament ha sol l icitat subvencions per un import de 2.573.302,45

  euros per sis actuacions.

  Plana, Valncia i Alacant

  situats en sl urb per do-

  tar-los de lamplada indicada

  en el planejament urbanstic,

  de pavimentaci i de les

  infraestructures i serveis

  urbans bsics exigibles per

  la legislaci urbanstica. Aix

  facil itar l'atorgament de

  ll icncies d'obres en aquesta

  zona on actualment les fin-

  ques no disposen de la con-

  dici de solar.

  - Cam dels Capellans

  S'ha sol l icitat una subvenci

  de 1 43.1 34,08 euros sobre

  un pressupost de

  204.477,26 euros. Actual-

  ment, l accs al barri de Can

  Franquesa es fa des de la

  carretera C-1 7 i l intens

  trnsit d'aquesta via fa que

  les maniobres dentrada i

  sortida siguin molt dolentes,

  la qual cosa el converteix en

  un punt duna enorme

  peril lositat per a vens i usu-

  aris. Per aix, l Ajuntament

  sha plantejat la necessitat

  doferir una alternativa a

  aquest accs des del barri

  de Les Oliveres, remodelant

  un tram del cam dels

  Capellans (antic cam entre

  Lli dAmunt i Granollers) i

  obrint una nova via fins al

  barri de Can Franquesa, per

  terrenys classificats de sl

  no urbanitzable.

  - Urbanitzaci d'un tram

  del carrer de Mossn Cinto

  Verdaguer

  S'ha sol l icitat una subvenci

  de 204.1 75,09 euros sobre

  un pressupost de

  291 .678,70 euros. El projec-

  te es concreta en la urbanit-

  zaci del carrer de Mossn

  Cinto Verdaguer, d'uns 45

  metres, que est obert per

  sense pavimentaci ni ser-

  veis. Aquest vial es tractar

  com a espai per a vianants,

  tot i permetre el pas de vehi-

  cles per accedir a l 'aparca-

  ment del bloc de pisos. El

  desnivell que hi ha entre el

  carrer d'Anselm Clav i el

  Rec de Sots d'Aiges se sal-

  var amb unes escales.

  Millores a la xarxa de

  sanejament

  4 >

  Notcies de l'Ajuntament

  La Junta de Govern Local,

  en sessi del dia 1 7 de

  desembre de 201 2, va apro-

  var inicialment diferents pro-

  jectes de mil lora a la xarxa

  de sanejament.

  Durant el perode d'exposi-

  ci pblica no es van prese-

  nar al legacions i, per tant,

  els projectes es consideren

  aprovats definitivament.

  Els projectes, en concret,

  sn els segents:

  Projecte de millora de la

  xarxa de sanejament del

  Torrent de Can Quaresma

  al barri de Can Salgot

  En aquesta zona s'han ob-

  servat basses residuals pro-

  vinents d'abocaments

  d'algunes de les parcel les i

  cal resoldre aquest proble-

  ma d'abocaments a la l lera

  del torrent de Can Quares-

  ma.

  Les obres consisteixen en

  l 'endegament de les esco-

  meses que surten del torrent

  i la seva recoll ida mitjanant

  un col lector que es connec-

  tar aiges avall amb l'exis-

  tent.

  Degut a les caracterstiques

  del terreny es pot fer el des-

  gus de les aiges residuals

  per gravetat.

  Per tal d'aconseguir un bon

  funcionament d'aquest nou

  col lector es realitzan un to-

  tal de tres pous de registre;

  un se situar a l 'inici i els

  dos restants es repartiran al

  l larg de la nova canonada

  instal lada.

  Tamb s'arranjaran les con-

  nexions existents a la clave-

  guera per tal de deixar la

  zona totalment l l iure d'abo-

  caments i es col locar un

  tub dren al l larg del mur

  existent per la recoll ida de

  les aiges que ara mateix

  queden estancades.

  Es preveu que aquestes

  obres tinguin una durada de

  dos mesos.

  El pressupost d'execuci per

  contracta s de 1 8.725,52

  euros, IVA incls.

  Projecte de millora de la

  xarxa de sanejament del

  carrer de Pep Ventura del

  barri de PInedes del Valls

  Actualment existeix una

  soluci provisional que recull

  els abocaments i mitjanant

  aquest projecte es pretn

  donar una soluci definitiva.

  En aquest cas s'ha projectat

  la construcci de dos

  connexions de

  claveguerams interiors.

  Es preveu que aquestes

  obres tinguin una durada

  d'un mes.

  El pressupost d'execuci per

  contracta s de 1 0.1 25,38 ,

  IVA incls.

  Projecte de millora de la

  xarxa de sanejament del

  carrer d'Enric Morera del

  barri de Pinedes del Valls

  Es tracta d'un problema

  dabocament daiges

  residuals pendent de resol-

  dre.

  Per solucionar aquest pro-

  blema es dur a terme la

  canalitzaci de les aiges

  residuals que ara mateix

  aboquen al torrent Caganell .

  La captaci i conducci

  daquestes aiges fins al

  collector general, degut a la

  pendent, podr realitzar-se

  per gravetat.

  Concretament, les obres

  consisteixen en la reparaci

  duns 1 2 m de connexi al

  collector, que shan trencat

  amb el pas del temps.

  Tamb es contempla la

  formaci i connexi duna

  nova escomesa duns 1 5 m

  que senl laar amb aquest

  collector.

  Es preveu que les obres tin-

  guin una durada d'un mes.

  El pressupost d'execuci per

  contracta s de 25.047,06 ,

  IVA incls.

  Projecte de millora de la

  xarxa de sanejament del

  carrer de Ponent del barri

  de Can Farell

  Es tracta d'un altre problema

  dabocament daiges resi-

  duals.

  Cal recoll ir les aiges

  residuals que actualment

  surten al bosc de la part

  inferior del carrer de Ponent

  i portar-les, mitjanant un

  sistema de bombeig, al

  carrer de Can Farel l . Aqu es

  realitzar un pou de

  trencament de crrega. Des

  daquest pou, per mitj de la

  gravetat, es conduiran les

  aiges fins a la xarxa de

  clavegueram existent.

  El termi d'execuci d'aques-

  tes obres s de 3 mesos i el

  pressupost d'execuci per

  contracta s de 46.091 ,1 1

  euros, IVA incls.

 • > 5

  Notcies de l'Ajuntament

  Abril de 201 3

  Aprovaci provisional del POUM

  En el Ple extraordinari del passat 28 de febrer es va aprovar

  provisionalment el Pla d'Ordenaci Urbanstica Municipal (POUM).

  Des de fa ms de 4 anys,

  l 'Ajuntament ha treballat per

  impulsar un nou Pla d'Orde-

  naci Urbanstica Municipal

  (POUM) que recull i la nova

  realitat del municipi, amb

  l'objectiu de tenir actual itza-

  da l 'eina ms important que

  disposa un Ajuntament per

  poder executar el planeja-

  ment urbanstic del futur im-

  mediat.

  El vigent Pla General d'Or-

  denaci Urbana (PGOU) es

  va aprovar l 'any 1 991 , fa 22

  anys. La poblaci a 1 de ge-

  ner de l 'any 1 991 era de

  5.41 7 persones i la xifra ofi-

  cial de poblaci a 1 de gener

  de 201 2 s de 1 4.584 per-

  sones, gaireb el triple. Les

  necessitats del poble han

  canviat i , durant aquests 20

  anys, s'han fet 46 modifica-

  cions puntuals, 3 plans par-

  cials, 1 0 plans especials, 2

  plans de mil lora urbana i 40

  estudis de detal l .

  Els objectius principals del

  Pla d'Ordenaci Urbanstica

  Municipal sn la preservaci

  i protecci de l 'entorn natu-

  ral, promoure habitatge so-

  cial assequible, potenciar les

  zones d'activitats econmi-

  ques, apostar pel desenvo-

  lupament del centre del

  poble, mil lorar les infraes-

  tructures i la xarxa viria, i

  fer suficients reserves de sl

  pblic per donar resposta a

  les noves necessitats d'e-

  quipaments.

  Per elaborar el nou POUM

  s'han fet processos de parti-

  cipaci ciutadana, s'han ela-

  borat estudis sectorials

  ambientals, de mobil itat, de

  sostenibi l itat econmica,

  etc. , s'ha presentat un avan

  a la ciutadania, s'ha fet l 'a-

  provaci inicial i s'han pogut

  presentar al legacions. El

  document definitiu incorpora

  la resposta a les al legaci-

  ons i els informes de dife-

  rents organismes i entitats

  pbliques. L'aprovaci pro-

  visional es va dur a terme en

  el Ple extraordinari del

  passat 28 de febrer i segui-

  dament es trametr l 'expe-

  dient a la Comissi

  Territorial d'Urbanisme, que

  s el departament de la Ge-

  neral itat de Catalunya que

  t la competncia de l 'apro-

  vaci definitiva.

  Les previsions de creixe-

  ment han passat del 2,5%

  de l'aprovaci inicial al 2% i

  la poblaci mxima estima-

  da a l'any 2024 es fixa en

  23.000 habitants.

  En relaci al vigent Pla ge-

  neral d'ordenaci de 1 991 ,

  el nou POUM disminueix en

  1 0,50 hectrees el sl urb,

  perqu es tractava d'mbits

  no urbanitzats, i en 1 5,76

  hectrees el sl urbanitza-

  ble, sobretot per la modifi-

  caci del PGOU relativa a la

  desclassificaci de sl urba-

  nitzable dels terrenys cedits

  a l 'Ajuntament a la finca de

  Can Duny, i , conseqent-

  ment, s'augmenta el sl no

  urbanitzable en 26,26

  hectrees.

  El nou POUM potencia el

  casc urb de la poblaci de

  Lli d'Amunt a travs de

  dos plans de mil lora urbana

  (Can Guadanya Vell i Can

  Franc) que conformen el

  desenvolupament del nou

  centre, els quals ofereixen

  51 0 habitatges per usos

  residencials i usos de ser-

  veis i comercials, aix com

  tamb una xarxa de zones

  verdes i de l leure connecta-

  des amb els espais naturals

  del riu Tenes i del torrent de

  Can Bosc, i una reserva

  d'equipaments per edificis

  administratius i de serveis

  col lectius.

  El creixement del poble cap

  a l'est s'ha dividit en dos

  sectors, anomenats Via

  Parc, que, segons el pla

  d'actuaci del POUM, es re-

  al itzarien desprs del

  desenvolupament del cen-

  tre.

  Tamb es recull un nou sec-

  tor de sl urbanitzable deli-

  mitat a Can Guadanya Nou,

  que connecta els mbits es-

  colars i esportius de Sant

  Baldiri , amb els futurs equi-

  paments de Can Mal, i ofe-

  reix una nova vial itat des del

  centre cap a aquesta nova

  zona d'equipaments.

  En els barris es potencien

  les subcentral itats actuals

  de Palaudries i Ca l'Arti-

  gues i se'n creen algunes de

  noves com a Can Salgot, al-

  hora que s'aposta per la

  consolidaci del nucl i de

  serveis a La Crul la i El Pi-

  nar.

  En relaci a la previsi d'ha-

  bitatges, hi ha 1 .872 habitat-

  ges ms que en l'anterior

  pla d'ordenaci urbana, dels

  quals 695 sn de protecci

  oficial . Del total d'habitatges

  nous de protecci, ms d'un

  75% estan previstos al cen-

  tre (1 .548 sobre 2.048), i

  dels 500 restants, gaireb el

  50% es preveuen a Can

  Salgot i El Pinar.

  S'han mantingut els mbits

  d'activitat econmica exis-

  tents del Mol d'en Fonolle-

  da, Tenes, Can Montcau,

  Figueras i Bosch i els pre-

  vistos en l 'actual planeja-

  ment com a sl urbanitzable

  de carcter industrial i terci-

  ari (SUD Can Pujal), tot i

  propiciant un canvi d'imple-

  mentaci d'estructura em-

  presarial cap a un sector

  ms terciari i comercial.

  El nou POUM tamb recull

  la rotonda a la bifurcaci de

  Ca l'Esteper i Ca l'Artigues,

  que ja estava recoll ida en

  l 'anterior Pla general d'orde-

  naci urbana i que sortir a

  l icitaci els propers mesos i

  podria ser una realitat

  aquest mateix any 201 3.

  Pel que fa a les connexions

  entre barris, es mantenen

  les connexions del pla vigent

  entre Ca l'Esteper, Can Sal-

  got i Can Roure, i a Can Ro-

  vira.

  Podeu completar la informa-

  ci amb els plnols que

  acompanyen aquesta notcia

  a la pgina web municipal.

  Finalitzen les obres per evitar

  la inundabilitat del polgon

  industrial Mol d'en Fonolleda

  Les obres d'urbanitzaci del

  Polgon Industrial Mol d'en

  Fonolleda es van inaugurar el

  mar del 2011 . Per, hi havia

  un projecte parallel que que-

  dava pendent, el de construir

  una mota al costat del riu, per

  evitar la inundabilitat del pol-

  gon.

  Aquesta mota o amuntega-

  ment de terres d'acondument

  del riu Tenes ja s una realitat i

  segueix el marge dret del riu

  Tenes des del Parc de la Feli-

  citat fins al final del terme mu-

  nicipal.

  A ms, al llarg de tot aquest

  tram, s'han construt dos calai-

  xos que funcionen de tancs de

  tempesta i, en moments de

  grans xfecs, eviten que l'aigua

  provinent del torrent de La F-

  brica i dels torrents de la zona

  de Sant Joan vagi directa al riu

  i el desboqui. Aquests calai-

  xos, situats un a l'alada del

  Parc de la Felicitat i l'altra a

  l'alada del carrer Mol d'en

  Fonolleda, emmagatzemen

  l'aigua dels torrents i la van

  abocant al riu esglaonadament.

  L'Ajuntament senyalitzar

  aquests dos punts amb uns

  cartells de perill, ja que entrar

  en aquests conductes pot po-

  sar en risc a les persones si

  arriba una avinguda sobtada

  d'aigua.

  Per alrra banda, la mota ha

  sigut objecte duna restauraci

  vegetal per millorar

  lecosistema fluvial i la

  biodiversitat, per la qual cosa

  shi ha fet una important

  plantaci despcies de ribera.

  Entre les ms de 15 espcies

  autctones diferents

  utilitzades, pertanyents a

  comunitats vegetals de lentorn

  del riu, hi trobem llber, el

  gatell, el sanguinyol, el sac,

  lar blanc o la rosa silvestre,

  entre altres.

  Finalment, cal dir que la mota

  s transitable i permet el pas

  de persones a peu pel marge

  dret del riu Tenes fins al final

  del terme municipal. Aix, es

  podr passejar per sobre la

  mota, al llarg del marge dret

  del riu Tenes, travessar el riu

  cap al marge esquerre a travs

  d'un pas de pedres i arribar fins

  a la zona de la bassa de Can

  Duny. Aquest nou recorregut

  ser senyalitzat i podria

  esdevenir una segona variant

  del sender de petit recorregut

  PR-C 32. A ms, ats que el

  cam fluvial ja es troba senya-

  litzat, fruit duna intervenci de

  la Diputaci de Barcelona lany

  201 2, amb la senyalitzaci del

  nou corriol del marge dret es

  disposar dun agradable

  itinerari circular entre el centre i

  la bassa de can Duny a

  travs dels dos marges del riu.

  Un dels calaixos que funciona com a tanc de tempesta

  Urbanisme aprova la

  installaci del centre

  logstic de Mango a Lli

  La Comissi Territorial

  dUrbanisme de Barcelona va

  aprovar el passat 1 4 de mar

  la modificaci del Pla general

  i del Pla parcial al sector de

  can Montcau del municipi.

  Aquest fet permet la

  instal laci del centre logstic

  de lempresa Mango on es

  rebran les mercaderies

  manufacturades que,

  posteriorment, es distribuiran

  a tots els establiments que el

  grup t arreu del mn.

  Recordem que ledifici

  principal allotjar un centre

  de distribuci de 93.000 m,

  comunicat amb les naus

  perimetrals del sector a

  travs de tnels soterrats

  que salvaran la vialitat pel

  subsl, on es far

  lemmagatzematge i gesti

  del producte.

  La instal laci comptar

  tamb amb un magatzem

  robotitzat de quaranta metres

  d'alada amb diverses sitges

  d'emmagatzematge i els

  corresponents sistemes de

  distribuci i operaci de les

  mercaderies.

 • Biblioteca Ca lOliveres. L'afo-

  rament mxim s de 60 per-

  sones.

  ELS CANVIS A

  L'ADOLESCNCIA"

  El Programa dActivitats

  Educatives (PAE), impulsat

  per la regidoria dEducaci de

  lAjuntament, ofereix la

  xerrada Els canvis a

  ladolescncia, per a mares i

  pares que tinguin fills i filles

  escolaritzats als cursos de 5

  Programaci d'activitats per a famlies amb fills i fil les de 0 a 3 anys

  La Bibl ioteca Ca l'Oliveres i la Regidoria d'Educaci treballen conjuntament per oferir accions dirigides a faml ies amb

  fi l ls i fi l les de 0 a 3 anys.

  Les faml ies del municipi amb fi l ls i fi l les de 0 a 3 anys podran trobar, a partir d'ara, en un mateix espai dels mitjans de comunicaci municipals, totes les activitats que

  s'ofereixen cada mes per a infants d'aquesta franja d'edat, grcies al treball conjunt de la Bibl ioteca Ca l'Oliveres i la regidoria d'Educaci de l 'Ajuntament. La progra-

  maci dels mesos d'abri l , maig i juny ha comptat amb la col laboraci dels equips de professionals Magarrufes i Creixem en famlia. A continuaci us expliquem lesaccions que es porten a terme actualment i us detal lem la programaci del mes d'abri l .

  ESPAI FAMILIAR MAGARRUFES

  Magarrufes s una oportunitat de creixement conjunt entre l infant i la seva

  faml ia a travs del dileg i el joc, en el qual els petits i les petites sn els

  protagonistes. Est pensat per cobrir les necessitats de faml ies amb infants

  fins a 3 anys dedat. s un espai famil iar de trobades on tothom pot

  expressar i compartir les seves vivncies, inquietuds, interessos, tot al l que

  els preocupa o els emociona. Un dels valors principals de les trobades s el

  respecte mutu dopinions i pensaments.

  Les sessions estan preparades per una dinamitzadora, El isenda Mor,

  Tcnica dEducaci Infanti l i l l icenciada en Pedagogia, amb la voluntat de

  gaudir i treure el mxim profit de les interaccions entre les faml ies.

  Les trobades es fan els matins de cada divendres a la bibl ioteca, on tamb

  sofereix suport a les inquietuds i interessos que sorgeixin a travs del fons

  del Rac de Pares i Mares, i les tardes dels dos primers dimecres de cada

  mes a lEscola Bressol Municipal Palaudries, on es pot gaudir, a ms, dun

  espai ldic.

  Cada divendres del mes dabril de les 1 0:30h a les 1 2h a la Biblioteca Ca

  lOliveres:- Divendres dia 5: Alimentaci: intercanvi didees per introduir o assolir la

  ingesta de fruites i vegetals i altres al iments necessaris perqu resultin ms

  atractius per als infants.

  - Divendres dia 1 2: Medicina convencional i alternatives: repassem les

  diferents solucions per guarir o mantenir la salut dels nostres infants. Juguem

  amb fustes de totes mides, colors, etc.

  - Divendres dia 1 9: Ioga: farem una sessi de joc i relaxaci per a petits i

  grans. Msiques relaxants per guarir les nostres nimes.

  - Divendres dia 26: La son: com ajudar a dormir els nostres infants i

  descansar nosaltres. Cantem amb els l l ibres i per dormir.

  Les tardes dels dimecres 3 i 1 0 dabril es tornar a parlar sobre aquests

  temes:

  - Dimecres 3 dabri l de les 1 7h a les 1 9h a l 'Escola Bressol Municipal Pa-

  laudries

  - Dimecres 1 0 dabri l de les 1 7h a les 1 9h a l 'Escola Bressol Municipal Pa-

  laudries

  LA LITERATURA I ELS CONTES EN ELS PRIMERS ANYS DE VIDA

  La Bibl ioteca continua desenvolupant aquest projecte, engegat al setembre

  del 2011 per a faml ies amb infants de 0 a 3 anys, on es pretn fomentar els

  hbits lectors entre els infants, crear vincles afectius entre pares i fi l ls, i

  potenciar la uti l i tzaci famil iar de la bibl ioteca.

  Les activitats es fan mensualment, els dissabtes al mat, i es facil iten diferents

  recursos per introduir els infants en el mn de la lectura, ja sigui mitjanant

  canons, jocs de falda, contes, titel les. . . , a la vegada que es crea un ambient

  de complicitat entre pares i mares, i es fomenta el gust pels l l ibres.

  Dissabte 27 dabril a les 11 h a la Biblioteca Ca l'Oliveres

  Narraci dels contes El peix irisat i La granota eixerida.

  A crrec de les mestres de lEscola Bressol Nova Espurna.Inscripci prvia a la bibl ioteca o b a travs del correu b. l l [email protected]

  Places l imitades.

  CLUB DE LECTURA

  Lactivitat del club de lectura, que es far durant els mesos dabri l , maig i juny,

  pretn donar suport a les faml ies en una etapa tan delicada com sn els

  primers anys de criana dels seus fi l ls i fi l les, potenciar el seu acostament a la

  bibl ioteca, posar a l abast la bibl iografia que es troba al fons del Rac dePares i Mares i oferir un espai de debat entre la gent que hi participa.Prviament a la tertl ia, es suggerir una bibl iografia basada en el fons

  bibl iogrfic de la bibl ioteca que els interessats podran consultar i soferir un

  article de lectura voluntria sobre el qual versar tot el debat.

  Les tertl ies seran dinamitzades per Creixem en famlia, un equip deprofessionals que atendr els dubtes i preguntes que sorgeixin, i es faran a

  lrea infanti l de la bibl ioteca. Per participar en la tertl ia es recomana la

  inscripci prvia donat que les places sn limitades.

  Dissabte 1 3 dabril, a les 11 h del mat, a la Biblioteca Ca l'Oliveres, club

  de lectura sobre maternitat i criana

  Alimentaci i nadons: descoberta dels al iments i dieta sana

  Com acompanyar als nadons a establir una relaci sana amb el menjar. Com,

  quan i per qu comenar? Com descobreixen els al iments? Amb el menjar es

  juga? Parlem dal imentaci complementria autorregulada pel nad o a

  demanda. Qu vol dir menjar sa? Com sentir-nos tranquils amb all que

  mengen i la quantitat que en mengen.

  A crrec de Vicky Mateu.Destinataris: faml ies amb nadons de 0 a 1 8 mesos.

  Inscripci prvia a la bibl ioteca o b a travs del correu b. l l [email protected]

  Places l imitades.

  Xerrades sobre educaci: lmits i canvis a l'adolescncia

  COM POSAR LMITS I

  MANTENIR-LOS"

  La Regidoria dEducaci, la

  Biblioteca Ca lOliveres i

  lEspai Familiar Magarrufes

  han organitzat, conjuntament,

  una xerrada dirigida a pares i

  mares amb fills i filles dedats

  compreses entre tres i sis

  anys.

  La xerrada, que far el Dr.

  Josep Mombiela Sanz,

  llicenciat en medicina i

  especialista en

  XERRADES-COLLOQUI

  Dins de la programaci del PAE del curs escolar 201 2-1 3 es duran a terme

  dues xerrades-col loqui , ofertes per l rea dAtenci a les Persones de la

  Diputaci de Barcelona, dirigides a les faml ies amb nens i nenes dedats

  compreses entre els 0 i els 3 anys. Sn xerrades per ajudar a conixer els

  canvis importants que es produeixen en els tres primers anys de vida dels

  fi l ls i fi l les.

  Dimecres 24 d'abril , de 1 5 a 1 6.30 h, a l 'escola bressol municipal Pa-

  laudries

  El joc en els infants de 0 a 3 anys"

  Les places sn l imitades i la inscripci, oberta a totes les faml ies de la

  poblaci, es pot fer a les escoles bressol municipals Palaudries (93 864 59

  54) i Nova Espurna (93 841 53 31 ).

  desenvolupament infantil,

  tractar sobre els pares i

  mares com a referents, com

  posar i mantenir lmits, la

  necessitat del cervell de

  mantenir un equilibri entre la

  xarxa dacci i dinhibici, i el

  paper de les persones que

  eduquen en el

  desenvolupament de la xarxa

  dinhibici.

  Aquest acte es far el

  dissabte 6 dabril, a les

  11 .00h, a la sala dactes de la

  i 6 de primria.

  El dimarts 1 6 dabril, a

  lEscola Rosa Oriol Anguera,

  de 1 9.30h a 20.30h, la

  llevadora de lABS de La Vall

  del Tenes, Mara Jos Vila,

  donar informaci i suport a

  les famlies sobre els canvis

  que comporta larribada de

  ladolescncia i, en concret,

  de la pubertat: canvis

  corporals, fsics i sexuals.

  Ats que les places sn

  limitades, un mxim de 40

  persones, s important que

  es confirmi lassistncia

  abans de l11 dabril a travs

  de la butlleta dinscripci que

  es troba a la pgina web de

  lAjuntament, dins la pgina

  de la Regidoria dEducaci, a

  lenlla que posa: Formularid'inscripci telemtica a lesactivitats del PAE. Si lapersona que sinscriu no rep

  cap notificaci per correu

  electrnic, sentn que la

  sollicitud ha estat acceptada.

  6 >

  Notcies de l'Ajuntament

 • > 7

  Notcies de l'Ajuntament

  Abril de 201 3

  L'escola Sant Baldiri es podria convertir en centre de secundria

  L'Ajuntament es va assabentar

  el passat 1 9 de febrer a travs

  dels mitjans de comunicaci de

  la intenci del Departament

  d'Ensenyament de la Generali-

  tat de Catalunya de convertir

  l'escola Sant Baldiri en centre

  de secundria.

  L'administraci local sabia que,

  puntualment, per al proper curs

  2013-201 4, degut a la davalla-

  da d'alumnes, es tancaria el

  grup de P3 de l'escola Sant

  Baldiri, juntament amb el segon

  grup de P3 de l'escola Pasos

  Catalans, i ja ho havia anunciat

  a la ciutadania, per no tenia

  cap informaci sobre la con-

  versi de l'escola Sant Baldiri

  en centre de secundria.

  El mateix 1 9 de febrer hi havia

  convocada una reuni del

  Consell Escolar Municipal on

  s'havia de consensuar un ma-

  nifest conjunt dirigit a la conse-

  llera d'Ensenyament, Irene

  Rigau, contra el tancament el

  proper curs escolar dels dos

  grups de P3 al municipi. La

  sobtada notcia de la conversi

  de l'escola Sant Baldiri en cen-

  tre de secundria, anunciada

  pblicament per la consellera,

  va acabar sent un dels temes

  centrals de la reuni i es va

  afegir al manifest.

  L'endem mateix, l'Ajuntament,

  descontent amb la notcia i

  amb la manca d'informaci

  prvia a les declaracions de la

  consellera, es va posar a tre-

  ballar per demanar explicaci-

  ons i per intentar revocar la

  decisi. De seguida, es va de-

  manar una reuni amb Irene

  Rigau. I, en el Ple extraordinari

  celebrat el 28 de febrer es va

  presentar el manifest i s'hi van

  adherir totes les forces polti-

  ques.

  Per altra banda, tant el grup

  municipal del PSC com del PP,

  integrants de l'equip de govern,

  aix com ICV-EUiA, es van po-

  sar en contacte amb diputats

  dels respectius partits perqu

  fssin arribar el tema al Parla-

  ment de Catalunya. En el mo-

  ment de tancar l'edici d'aquest

  butllet ja s'havia debatut una

  moci presentada per Iniciativa,

  que es va aprobar amb els vots

  en contra de CiU.

  A ms, l'AMPA Sant Baldiri va

  comenar una campanya per

  demanar signatures en contra

  del tancament de l'escola a

  travs d'Internet i en tancar

  aquesta edici del butllet ja

  n'havia aconseguit ms de

  1 .200. El web, el Facebook i el

  Twitter de l'Ajuntament van pu-

  blicar-ne l'enlla per fer ms

  extensiva la campanya.

  Tancament de dos grups de

  P3 per al proper curs escolar

  En el manifest del Consell Es-

  Escola Sant Baldiri

  colar Municipal, al qual es van

  adherir totes les forces polti-

  ques, els signants es manifes-

  ten en contra de l'eliminaci de

  places de P3 per a la preins-

  cripci del curs 2013-1 4 al mu-

  nicipi i, en aquest sentit,

  plantegen que:

  - La prdua de les lnies de P3

  al nucli urb no est prou justi-

  ficada en termes de cens de

  poblaci ja que, si b el cens

  ha disminut, el percentatge

  ms elevat descolaritzaci

  sempre ha estat en aquesta

  zona i, a ms, les escoles

  segueixen rebent un degoteig

  constant de noves matrcules

  durant el curs.

  - LAjuntament deixa clar que el

  cost que li suposa aquest

  centre de propietat demanial no

  ha de ser un motiu per al seu

  tancament, ja que s sostenible

  i no afecta, substancialment, el

  pressupost municipal.

  - No oferir aquestes dues lnies

  de P3 al nucli urb suposa un

  problema greu per a les

  famlies que tenen germans i/o

  germanes a la mateixa escola i,

  tot i que els Serveis Territorials

  estarien disposats a trobar una

  soluci a aquest tema, tant

  aquesta mesura com el

  tancament total del centre es

  traduir en un increment de

  rtio de lalumnat a la resta

  daules de les escoles del

  municipi que posar en perill la

  qualitat educativa. Sense

  aquesta oferta tamb

  sagreujar la logstica diria de

  les famlies que, per altra

  banda, veuen vulnerades les

  opcions de matrcula que han

  fet en el moment descollir

  centre escolar, tal i com preveu

  la LEC, Ttol 1 , article 4, sobre

  laccs al sistema educatiu.

  - No oferir dues lnies de P3 al

  nucli urb suposar, a ms,

  que moltes famlies de la

  poblaci censades al nucli urb

  es quedin sense plaa a les

  escoles del centre i shagin de

  desplaar a centres escolars

  del municipi que poden estar

  situats fins a 1 0km de distncia

  i, per als quals, des de la seva

  creaci, la Generalitat mai ha

  contemplat transport escolar.

  Conversi de l'escola Sant

  Baldiri en centre de se-

  cundria

  Recordem que el Departament

  dEnsenyament de la

  Generalitat de Catalunya, des

  de lany 2005, ha manifestat,

  per escrit, la voluntat de

  construir un edifici

  densenyament secundari a

  Lli dAmunt dacord amb les

  dades de planificaci escolar i

  que, durant aquest perode de

  temps fins a lactualitat,

  lAjuntament, dacord amb la

  demanda de posar a disposici

  un solar, ha fet la proposta de

  dos terrenys i ha redactat i

  executat les obres

  durbanitzaci per ubicar el

  segon institut al solar definitiu.

  La Generalitat no noms no ha

  procedit a construir aquest

  centre de secundria sin que

  el consistori ha hagut de cedir

  part dun equipament municipal

  per donar sortida a

  lescolaritzaci de lalumnat de

  secundria. Aquesta cessi

  ds est supeditada a la

  signatura dun conveni, signat

  el 22 de juliol de 2011 , on es

  recull que ha de tenir la durada

  dun any prorrogable

  anualment de manera

  expressa, amb un termini

  mxim de quatre anys, termini

  que lAjuntament posa a la

  Generalitat com a data mxima

  perqu es posi en

  funcionament el segon institut

  deducaci secundria. En

  aquest sentit, a principis de

  lany 2012, els grups poltics de

  Lli dAmunt van presentar

  una moci en qu sinstava a la

  Generalitat a complir amb

  aquest termini de construcci i

  a contemplar, en el pressupost

  del Govern de lany 2012, la

  redacci del projecte executiu i,

  en el pressupost de lany 2013,

  la construcci de ledifici. El

  contingut daquesta moci es

  va transmetre al President de la

  Generalitat de Catalunya, a la

  Presidenta del Parlament de

  Catalunya, al Departament

  dEnsenyament i als grups

  parlamentaris del Parlament de

  Catalunya i lAjuntament resta

  pendent despera fins

  laprovaci del pressupost del

  Govern per al 201 3.

  En el manifest del Consell

  Escolar Municipal, els signants

  es manifesten en contra de la

  previsi de tancament de l'es-

  cola Sant Baldiri i de la conver-

  si d'aquesta escola en centre

  d'ensenyament secundari i re-

  clamen la construcci de segon

  institut al municipi en el terreny

  previst. Ams, manifesten que

  s una falta de responsabilitat i

  de respecte cap a

  ladministraci local, cap a

  lEscola Sant Baldiri i cap a la

  comunitat educativa que la

  Generalitat publiqui la intenci

  de convertir aquesta escola en

  institut sense informar ni

  consultar prviament aquesta

  decisi que, a ms, recau

  sobre un edifici de propietat

  demanial de lAjuntament i la

  capacitat del qual, per tractar-

  se dun centre escolar duna

  lnia, no es correspon amb la

  capacitat que necessita un

  institut de dues lnies d ESO i

  que vulnera el Reial Decret

  31 4/2006, on sestableixen els

  requisits de seguretat que han

  La Consellera d'Ensenyament de la General itat anuncia pblicament, sense previ avs, la intenci de convertir l 'escola

  Sant Baldiri en centre de secundria. Tota la comunitat educativa de Lli d'Amunt s'hi manifesta en contra.

  de reunir les installacions

  docents.

  Manifest del Consell Escolar

  Municipal

  En el manifest consensuat, el

  Consell Escolar Municipal, a

  ms de manifestar-se en con-

  tra de l'eliminaci de places de

  P3 per a la preinscripci del

  curs 2013-1 4 al municipi, de la

  previsi de tancament de

  lescola Sant Baldiri i de la

  conversi de lescola Sant

  Baldiri en centre

  densenyament secundari,

  tamb es manifesten en contra

  de:

  - L increment de rtio de

  lalumnat, de forma

  indiscriminada, a les aules de

  tots els centres educatius de

  Lli dAmunt, que portar,

  sens dubte, a la vulneraci dels

  preceptes especificats a larticle

  21 del captol II de la LEC,

  sobretot del dret a rebre una

  educaci que nestimuli les

  capacitats, en tingui en compte

  el ritme daprenentatge i

  nincentivi i en valori lesfor i el

  rendiment. Aquest increment

  de rtio, a ms, vulnera el

  requisit docupaci dels metres

  quadrats per persona com a

  mxim dins laula, tal i com

  sindica en el Reial Decret

  31 4/2006 on sestableixen els

  requisits de seguretat que han

  de reunir les installacions

  docents.

  - La disminuci de la plantilla

  de personal docent, ja que

  comportar: una reducci dels

  reforos i suports per a les

  matries instrumentals

  bsiques i per a lalumnat ms

  vulnerable, el deducaci infantil

  de segon cicle, sobretot a P3, i

  dels recursos per atendre la

  diversitat i per desenvolupar

  projectes de diversificaci

  curricular, peces claus per a la

  inclusi en el sistema educatiu

  de lalumnat amb necessitats

  educatives especials i

  lassoliment de lxit escolar de

  la resta de lalumnat.

  Podeu llegir el manifest sencer

  al web municipal.

  Creaci d'una plataforma en

  contra del tancament de

  l'escola Sant Baldiri

  El Consell Escolar Municipal

  tamb va suggerir la creaci

  d'una plataforma, la qual ja

  s'ha fet efectiva i hi sn re-

  presentats tots els membres

  de la comunitat educativa

  (personal docent, pares i ma-

  res de tots els centres esco-

  lars del municipi, altres

  centres educatius existents i

  el propi Ajuntament). La pla-

  taforma t com a objectiu

  emprendre accions que ac-

  celerin una soluci al tanca-

  ment de dues lnies de P3 al

  municipi i el progressiu tan-

  cament de l'escola Sant Bal-

  diri i la seva reconversi en

  centre de secundria, plante-

  jat per Ensenyament.

  Reuni amb els Serveis Ter-

  ritorials d'Ensenyament

  La darrera acci abans de

  tancar l'edici d'aquest but-

  llet va ser una reuni, el

  passat 1 2 de mar, entre

  responsables municipals i els

  Serveis Territorials d'Ense-

  nyament al Valls Oriental i

  Maresme. Els pares i mares

  de l'escola Sant Baldiri van

  aprofitar aquesta reuni per

  convocar una marxa lenta en

  vehicle des de l'escola fins a

  Matar, on es va fer la reu-

  ni. El director dels Serveis

  Territorials, Josep Vicent

  Garca Caurn, es va com-

  prometre a estudiar l'obertu-

  ra d'una segona lnia de P3

  al nucli urb, segons el re-

  sultat de les preinscripcions.

  L'Ajuntament tamb va con-

  vocar una reuni informativa,

  el passat 1 4 de mar, amb

  famles amb infants que es-

  taven interessades a preins-

  criure el seu fil l o fil la a P3 de

  l'escola Pasos Catalans per

  explicar-los que, tenint en

  compte la situaci, s molt

  important que, a l'hora de fer

  la preinscripci, posin en pri-

  mera opci l'escola que

  realment desitgin.

 • Tallers d'iniciaci informtica

  A partir daquest mes dabri l

  es tornen a obrir les

  inscripcions per als tal lers

  diniciaci informtica de la

  Bibl ioteca per als mesos de

  maig i juny.

  Els tal lers, que sn gratuts,

  es portaran a terme els

  di l luns i dimecres de 1 8h a

  20h i tindran 1 6 hores de

  durada.

  S aprendr a famil iaritzar-se

  amb lordinador, els seus

  programes i la cerca a

  internet.

  Les places sn limitades i

  les inscripcions comenaran

  a partir del 2 d'abri l .

  Les persones

  empadronades al municipi

  que no hagin rebut cap

  coneixement dinformtica

  tindran prioritat a l hora de

  fer la inscripci.

  Aquest 201 3 se celebra

  l 'Any Joana Raspall amb

  motiu del centenari d'aques-

  ta poetessa.

  Aprofitant aquesta efemri-

  de, la Bibl ioteca Ca l'Olive-

  res oferir un tal ler de

  poesia, amb l'objectiu de

  despertar el gust per aquest

  gnere l iterari entre els in-

  fants.

  El tal ler, anomenat "La po-

  esia a casa!", est adreat a

  pares i mares que vulguin

  l legir poesia als fi l ls.

  En aquest tal ler, a travs

  dels poemes de Joana Ras-

  pall , s'ensenyar a recitar

  poesia i es donaran recur-

  sos per tal que l 'infant agafi

  gust per aquest gnere l ite-

  rari.

  El tal ler estar condut per

  Josep Partegs, mestre ju-

  bi lat i dinamitzador de bibl i-

  oteques escolars, a ms

  d'un gran amant de la po-

  esia.

  El tal ler constar de dues

  sessions, el dimarts 1 6 i el

  dimecres 1 7 d'abri l , de

  1 7:30 h a 1 9:30 h. Les pla-

  ces sn limitades i, per aix,

  cal fer-ne inscripci prvia a

  la Bibl ioteca o b enviant un

  correu a

  b. l l [email protected]

  La poesia a casa!

  Informaci sobre preinscripcions escolars

  El voluntariat a la Biblioteca

  La Bibl ioteca Ca l'Oliveres

  potenciar el voluntariat du-

  rant aquest 201 3.

  Tothom qui estigui interessat

  a ensenyar alguna tcnica o

  afici, de forma voluntria i

  altruista, pot contactar amb

  la Bibl ioteca, la qual orga-

  nitzar l 'activitat.

  A travs daquesta iniciativa

  es pretn fomentar la

  implicaci dels ciutadans en

  la realitzaci dactivitats i la

  integraci de la Bibl ioteca al

  municipi. Al mateix temps,

  es donar a conixer el fons

  documental de que es dis-

  posa, segons les temtiques

  dels tal lers.

  La primera acci es portar

  a terme el mes de maig i

  consistir en un taller de

  Aquesta poca de l 'any s

  hora de les preinscripcions

  escolars de cara al curs

  vinent, de les quals el De-

  partament d'Ensenyament

  de la General i tat de Catalu-

  nya s l 'encarregat de mar-

  car les dates definitives.

  De l '1 1 al 22 de mar es va

  real i tzar el procs de

  preinscripci per al segon

  cicle d'educaci infanti l ,

  educaci primria, centres

  integrats i educaci se-

  cundria obl igatria. Ara to-

  ca consultar-ne els

  resultats.

  Properes dates:

  Publ icaci de la l l ista de

  sol l ici tuds baremades: 1 1

  dabri l

  Sorteig pbl ic per

  determinar l 'ordenaci de

  sol l ici tuds: 1 2 d'abri l (a les

  1 1 h als Serveis Centrals

  del Departament

  d'Ensenyament: Via

  Augusta, 202, Barcelona)

  Termini per presentar

  reclamacions: 1 2, 1 3, 1 4,

  1 5 i 1 6 dabri l

  Publ icaci de la l l ista

  definitiva de sol l ici tuds

  baremades: 22 dabri l

  Publ icaci de la l l ista

  d'alumnes admesos: 24 de

  maig

  Per a la resta

  d'ensenyaments es

  preveuen les dates de

  preinscripci segents:

  Fins al 5 d'abri l , per als

  ensenyaments

  professionals de msica i

  dansa.

  Del 6 al 1 7 de maig, per

  als programes de

  qual ificaci professional

  in icial .

  Del 1 3 al 24 de maig, per

  al batxi l lerat, els cicles

  formatius de grau mitj de

  formaci professional i

  d 'arts plstiques i disseny, i

  Agafa'm!

  Durant tot el mes dabri l la

  Bibl ioteca donar gratuta-

  ment revistes danys

  anteriors (201 0 i 2011 ).

  Tothom que ho vulgui podr

  agafar-ne 4 exemplars. Les

  temtiques de les revistes

  sn diverses: cuina, moda,

  decoraci, esports,

  automoci, educaci infanti l ,

  histria, salut, agricultura,

  l iteratura i turisme.

  Taller de poesia adreat a pares i mares que vulguin llegir poesia als fills.

  Qui s Joana Raspall?

  Escriptora i bibl iotecria catalana. Neix el jul iol de 1 91 3

  a Barcelona i al cap duns anys la faml ia es trasl lada a

  viure a Sant Feliu de Llobregat, on resideix des de

  llavors. Durant la guerra civi l espanyola treball de

  bibl iotecria, tot contribuint a salvar molts exemplars de

  ll ibres catalans de la destrucci. La seva tossuderia per

  apropar la poesia a la gent jove fa que el 1 974 promogui

  el Premi de Poesia Mart Dot de Sant Feliu de Llobregat,

  dirigit a poetes i poetesses joves. En la seva mplia

  obra l iterria destaca la poesia i, en concret, la poesia

  infanti l i juvenil . El la mateixa explica que aquesta

  producci respon a la necessitat d'oferir al pblic infanti l

  catal l 'accs a la poesia, ja que, si b hi ha alguns

  poemes per a nens, l 'oferta s malauradament molt poc

  extensa.

  Tot i haver escrit teatre, poesia per a adults, contes

  infanti ls, i ser coautora de diversos diccionaris, Joana

  Raspall sha guanyat un l loc dhonor per ser l escriptora

  ms prolfica de poesia per a infants. Els seus l l ibres de

  poesia infanti l acostumen a agrupar una pletrica

  diversitat de poemes repartits en diversos apartats on

  els objectes ms quotidians, els animals, la gent i els

  sentiments no deixen mai de ser-ne els principals

  protagonistes.

  Per a ms informaci podeu consultar la web

  http: //www. joanaraspall .cat/

  En el fons de la bibl ioteca trobareu alguns dels seus

  l l ibres de poesia com Degotal l de poemes, El meu

  mn de poesia, Bon dia, poesia, Concert de poesia i

  "Com el plomissol: poemes i faules".

  ganxet adreat a totes

  aquelles persones que

  vulguin aprendren. El tal ler

  ser condut per una

  ll ianenca, que, de forma

  voluntria, ensenyar la

  tcnica del ganxet, tot fent

  una funda per al mbil .

  Juntament amb aquest tal ler

  es donaran a conixer les

  revistes i l l ibres de

  manualitats que es poden

  trobar a la Bibl ioteca.

  per al primer perode dels

  ensenyaments esportius.

  Del 27 de maig al 7 de

  juny, per als cicles formatius

  de grau superior de

  formaci professional i

  d 'arts plstiques i disseny.

  Del 20 al 28 de juny per

  als ensenyaments

  d'educaci d'adults.

  Del 8 al 1 2 de jul iol , per

  als cursos de formaci

  especfics per a l 'accs a

  cicles formatius de grau

  mitj i de grau superior.

  Del 2 al 5 de setembre,

  per als cursos extensius i

  per al primer perode de

  cursos intensius de les

  escoles oficials d'id iomes.

  Per als ensenyaments

  artstics superiors caldr

  consultar als centres.

  Per a les l lars d'infants,

  que depenen de l 'Ajunta-

  ment, l 'administraci local

  informar puntualment a

  travs dels mitjans de co-

  municaci municipals.

  8 >

  Notcies de l'Ajuntament

  Taller de ganxet

  Dies: di l luns 6, 1 3, 20 i 27

  de maig

  Horari: de 1 7h a 1 9h.

  Les places sn limitades i

  cal fer-ne la inscripci

  prvia a la Bibl ioteca a

  partir del 2 d'abri l .

 • > 9

  Notcies de l'Ajuntament

  Abril de 201 3

  Lli d'Amunt torna a celebrar la

  festivitat de Sant Jordi

  Aplec de Sant Valeri

  L'Ajuntament, amb la col laboraci de diferents enti tats, torna a or-

  ganitzar la Festa de Sant Jordi , una proposta sorgida del Pla d'Ac-

  ci Cultural .

  Campanya de promoci de

  LLAC

  L'Ajuntament, a travs de

  la regidoria de Promoci

  Econmica, ha in iciat una

  campanya per donar a

  conixer LLAC, el web mu-

  nicipal dels comeros, les

  empreses i els professio-

  nals locals. Aquesta cam-

  panya es concreta en la

  d ifusi entre comeros,

  empreses i professionals

  d 'un adhesiu amb el logo

  de LLAC i un codi QR que

  enl laa amb aquest web.

  El codi QR s un sistema

  per emmagatzemar infor-

  maci en una matriu de

  punts o un codi de barres

  bid imensional . Per accedir

  Ll i d'Amunt tornar a ce-

  lebrar la festivi tat de Sant

  Jordi . LAjuntament, a

  travs de la Regidoria de

  Cultura i amb la

  collaboraci de diferents

  enti tats locals, ha organitzat

  diferents activi tats entorn al

  mn medieval i a Sant Jor-

  di , que tindran l loc del 1 5 al

  28 d'abri l . Tota aquesta

  programaci d'activi tats

  s'ha aglutinat sota el nom

  de Setmana Medieval de

  Sant Jordi .

  Recordem que durant

  l elaboraci del Pla dAcci

  Cultural , que es va dur a

  terme a finals de l any

  passat amb la impl icaci de

  diferents enti tats i persones

  relacionades amb el mn

  de la cultura del municipi ,

  va sorgir la idea de tornar a

  celebrar la festivi tat de Sant

  Jordi .

  La Setmana Medieval de

  Sant Jordi ser una festa

  que es viur al carrer, amb

  espectacles, danses,

  concursos, etc.

  Una de les activi tats, per

  exemple, ser la Fira Medi-

  eval . Durant tot el d issabte

  20 d'abri l , el barri de la

  Sagrera es convertir en un

  autntic poble medieval ; els

  carrers sompl iran de

  parades de venda de

  productes artesans, hi

  haur una mostra doficis

  (fusters, ferrers, etc. ) i s'or-

  ganitzaran tal lers infanti ls i

  contacontes (amb contes

  descriptors locals).Una altra de les activi tats,

  el mateix dissabte, ser la

  representaci Catalunya,princesa meva, una parti-cular i insl i ta versi de la

  l legenda de Sant Jordi ,

  creada per enti tats i perso-

  El segon cap de setmana

  desprs de la primera Pas-

  qua o Pasqua Florida arriba

  l'Aplec de Sant Valeri (abans

  se celebrava el segon diu-

  menge desprs de Pasqua i

  era un dels aplecs ms popu-

  lars de la comarca).

  Aix doncs, l'Aplec de Sant

  Valeri s'enguany se cele-

  brar el diumenge 1 4 d'abril,

  a l'ermita de Sant Valeri i el

  seu entorn.

  L'aplec comenar a les

  11 .30 h amb un espectacle

  d'havaneres i canons de ta-

  verna a crrec del grup Nus

  Mariner. Seguidament, s'o-

  ferir un vermut popular. La

  Aplec de Sant Valeri de l'any 2008

  missa en honor a Sant Valeri

  tindr lloc a les 1 2.30 h. Tot

  seguit, el Cor Claveri L'Ali-

  ana cantar caramelles.

  L'ermita de Sant Valeri est

  situada dins el recinte de Can

  Cosc, situada a l'oest del

  terme municipal. Uns quants

  segles enrere, estava situada

  unes feixes ms avall, per

  durant la guerra contra Felip

  V, l'ermita va quedar fora

  malmesa i, per protegir-la, es

  va traslladar dins del recinte

  del mas Cosc. Aix, la nova

  construcci data de principi

  del segle XVIII . Sant Valeri i

  Santa Ceclia presideixen

  l'altar.

  a la informaci continguda

  o encriptada en un codi QR

  s necessari un d isposi tiu

  d ig i tal de captura d 'imatges

  (ex: cmera de fotos d 'un

  mbi l , webcam. . . ) i un

  software especfic lector de

  codis QR; el contingut pot

  ser desxifrat rpidament.

  Amb aquesta in iciativa es

  persegueix consol idar

  LLAC com el d irectori

  actual i tzat dels comeros,

  empreses i professionals

  del municipi , a ms de

  l eina permanent

  d informaci de l activi tat

  econmica de Ll i d 'A-

  munt.

  Tallers medievals a la Biblioteca i a

  l'Espai Jove

  Lligat a la Fira Medieval que

  es portar a terme a la

  poblaci, la Bibl ioteca Ca

  l'Oliveres i l 'Espai Jove El

  Gall iner ofereixen tal lers

  medievals durant la Setma-

  na Medieval de Sant Jordi.

  Els que detal lem a continu-

  aci es fan a la Bibl ioteca;

  per consultar els que es fan

  a l 'Espai Jove podeu

  adrear-vos a l 'agenda.

  ENGALANEM LA FIRA

  MEDIEVAL

  Dijous 11 dabril a les 1 7h

  Els infants a partir de 4 anys

  i els joves que assisteixin al

  tal ler ajudaran a engalanar

  la Fira Medieval creant

  motius de lpoca com

  banderoles, estendards,

  escuts, etc.

  ESCRIPTORS MEDIEVALS

  Dijous 1 8 dabril a les 1 8h

  La Bibl ioteca organitza un

  tal ler de call igrafia medieval

  adreat a petits i grans

  perqu tots puguem

  esdevenir autntics

  escriptors medievals.

  nes annimes del municipi .

  En aquest espectacle,

  d iferents enti tats locals

  senfrontaran al drac elabo-

  rat pels nenes i nenes de

  les escoles del poble en

  diferents escenaris

  decorats per la Comissi

  de Festes i sonoritzats per

  la Banda de l Escola de

  Msica de la Val l del Tenes.

  Ser un espectacle

  itinerant, que anir des de

  la plaa de l 'Esglsia fins a

  l 'esplanada dels pisos de

  l 'Al iana, on la col la de Di-

  ables de Ll i ser l 'encar-

  regada de la cremada del

  drac. Les enti tats que hi

  participen sn: Col la del

  Bal l de Gitanes, Col la de

  Gegants, Col la del Ritme,

  Coral l Al iana, Ateneu l A-

  l iana, Col la de Diables

  Ll i, Comissi de Festes i

  Cor 2 de peti ts i Banda de

  l Escola de Msica de la

  Val l del Tenes.

  Aquel l mateix cap de set-

  mana, el d iumenge 21 d 'a-

  bri l , h i haur dues activi tats

  ms al barri de la Sagrera:

  un passeig fotogrfic a

  crrec del fotgraf l l ia-

  nenc Mrius Gomez i

  l 'activi tat Tasta la h istria

  sobre el barri de la Sagrera

  i les seves l legendes a

  crrec de l 'enti tat local

  Grup l Abans.

  La setmana segent, del

  22 al 28 d 'abri l , tindran l loc

  d iferents activi tats als

  Gal l iners i a la Bibl ioteca

  relacionades amb el mn

  l i terari i de Sant Jord i .

  Juntament amb aquest

  butlet us arribar el pro-

  grama complet de la Festa

  de Sant Jord i 201 3, que

  tamb podreu trobar a la

  pgina web municipal .

  Amb aquest tal ler

  coneixerem les tcniques,

  els materials i els

  instruments que es feien

  servir en un escriptori a

  l edat mitjana i farem el

  nostre propi manuscrit.

  Escriurem amb lletra gtica

  el nostre nom, mitjanant el

  clam i la tinta xinesa.

  Les places per participar en

  aquests dos tal lers sn

  limitades. Cal inscripci

  prvia a partir del 2 dabri l a

  la Bibl ioteca o al correu

  b. l l [email protected]

 • Publicitat

  Ampliaci del perode de promocions del

  Gimns

  Degut a la gran acceptaci de les promocions del Gimns del Pavell

  d'Esports, l'Ajuntament ha decidit ampliar-ne el perode durant el mes

  dabril.

  Les promocions sn les

  segents:

  1 - SI JA ETS ABONAT/DA,

  BENEFICIA'T DE DOS

  MESOS AL 50%: si ja ets

  abonat/da del g imns i ens

  portes un nou abonat/da

  obtindrs un descompte

  del 50% durant dues

  mensual i tats i el nou

  abonat/da tindr la

  matrcu la gratuta.

  2- GAUDEIX DE

  MATRCULA GRATUTA si

  tabones al g imns durant

  el mes d abri l .

  3- SI ESTS

  EMPADRONAT/DA A

  LLI DAMUNT

  GAUDEIX DE DIFERENTS

  DESCOMPTES:

  - Per membres d una

  mateixa faml ia: 25% de

  descompte en la quota

  mensual i en la matrcu la.

  Dins del programa

  Caminem cap als Cent de

  l rea dEsports de la

  Diputaci de Barcelona, al

  qual l 'Ajuntament de Ll i

  d'Amunt hi est adherit, la

  Regidoria dEsports de

  l Ajuntament va organitzar,

  el passat 20 de febrer, la

  passejada corresponent al

  nostre poble.

  Enguany els municipis

  participants a la nostra

  passejada van ser Sant

  Fruits de Bages, Sant Pol

  de Mar, Santa Margarita i

  els Monjos i , evidentment,

  Ll i dAmunt.

  La benvinguda al partici-

  pants va anar a crrec de

  l Alcalde, Ignasi Simn, i

  tamb es va comptar amb

  la presncia del regidor

  dEsports, Juan Miguel Val-

  derrama.

  La passejada es va iniciar a

  l ermita de Sant Valeri i ,

  desprs, es va anar

  direcci cap a Ca l Artigues

  fins arribar a Can Cabot.

  Des dal l, es va enfi lar el

  cam cap a l esglsia parro-

  quial de Palaudries on,

  aprofitant el d ia esplndid

  que feia, es va fer una

  parada i es van real i tzar

  exercicis destiraments. Tot

  seguit, la caminada va pas-

  sar per la masia de Can

  Mas i es va tornar a desviar

  per final i tzar el recorregut

  en el l loc de l in ici , a

  l ermita de Sant Valeri.

  Un cop acabada la camina-

  da, es va fer un dinar de

  germanor al Pavel l dEs-

  ports, que va final i tzar amb

  msica i bal l .

  Cicle de passejades per a

  gent gran

  Vols treballar de monitor/a d'activitats

  esportives a l'estiu?

  Si vols fer de monitor/a dActivitats Esportives durant la temporada destiu, haurs de

  presentar el teu currculum per registre dentrada a lOAC de lAjuntament des del 2 dabri l al

  1 7 de maig. Cal especificar que s per treballar de monitor/a dactivitats esportives durant

  els mesos de juny i jul iol .

  Requisits: ser major de 1 6 anys i estar en possessi d'alguna de les segents titulacions:

  entrenador/a esportiu de qualsevol modalitat, monitor/a de lleure, cicles de grau mig i/o

  superior en activitats esportives, l l icenciat/da en Cincies de l 'Activitat Fsica i l 'Esport. Per

  altres titulacions, cal parlar amb la regidoria d'Esports per a possibles valoracions.

  Ms informaci: al Pavell dEsports de dil luns a divendres de 9 a 1 3h i di l luns i di jous de 1 6

  a 1 9h. Preguntar per Raquel.

  1 0 >

  Notcies de l'Ajuntament

  - Per faml ia nombrosa:

  descompte en la quota i la

  matrcu la d un 25% un

  membre i del 50% dos o

  ms membres de la

  mateixa faml ia.

  - Per aturats: 50% de

  descompte en la quota

  mensual i quota de matr-

  cu la.

  - Per a majors de 60 anys:

  50% de descompte en la

  quota mensual i quota de

  matrcu la.

  4. - PROVA UN DIA AL

  GIMNS: paga una

  entrada puntual de 6 i

  gaudeix d un d ia al g imns

  del pavel l. Podrs

  acced ir a les classes

  d irig ides i a la zona de

  relaxament (d i l luns,

  d imecres i d ivendres per a

  dones i d imarts i d i jous

  per a homes.

 • Abril de 201 3

  > 11

  Notcies de l'Ajuntament

  Publicitat

  La recollida selectiva dels envasos

  Lobjectiu principal de la recollida selectiva s reciclar els materials que es recullen. Si no participem en la recollida selectiva

  els residus han danar a labocador i la incineradora, que sn plantes de tractament molt cares que ning vol i que haurem

  de reservar exclusivament per all que no es pot reciclar.

  En el nostre municipi , les

  tones que es recul len se-

  lectivament d'envasos l leu-

  gers noms representa el

  28% del que es genera i les

  tones que es recul len d'en-

  vasos de vidre noms re-

  presenta el 46% del que es

  genera.

  A ms, entre els envasos

  l leugers s'hi troben molts

  residus de plstic que no

  sn envasos (25%) i entre

  els envasos de vidre s'hi

  troben vidres plans i miral ls.

  Aquest percentatge d'im-

  propis (materials que no sn

  envasos) s molt elevat i

  aix afecta negativament

  als diners que cobra l 'Ajun-

  tament per fer front a la re-

  col l ida selectiva, que s

  veuen disminuts.

  Hem de dipositar lenvs

  al contenidor que toqui

  perqu el sistema tingui

  sentit i per no haver de

  pagar dues vegades pel

  mateix.

  Per l lei , el sector de

  l envasat de productes ha

  de pagar per cada envs

  posat al mercat espanyol

  una quantitat de diners a

  ECOEMBES o ECOVIDRIO,

  de diferent import segons el

  material que es tracti , per tal

  de sufragar el cost de la

  seva posterior recol l ida se-

  lectiva.

  El punt verd imprs a un

  envs s el smbol que

  identifica que l empresa

  envasadora participa

  daquest sistema i ha pagat

  aquesta quantitat per a

  aquel l envs concret.

  ECOEMBES o ECOVIDRIO

  recapten els diners i els

  reparteixen entre les

  comunitats autnomes i els

  ajuntaments, que sn qui fa

  front directament als costos

  de la recol l ida selectiva.

  Aquel ls tamb es fan crrec

  del cost de les plantes de

  triatge que siguin

  necessries per garantir el

  reciclatge del material .

  A ms, en el cost de compra

  de qualsevol producte

  envasat hi ha inclosa una

  petita quantitat per pagar el

  cost de la recol l ida

  selectiva, per la qual cosa ja

  paguem pel seu reciclatge.

  ECOEMBES: empresa sense nim de lucre que sufraga el cost de la recoll ida selectiva denvasos

  l leugers i una part del cost de la recoll ida selectiva de cartr, ats que una part important denvasos

  estan fets de paper o cartr.

  ECOVIDRIO: empresa sense nim de lucre que sufraga el cost de la recoll ida selectiva dels envasos de

  vidre.

 • 1 .- Aprovaci provisional del

  Pla d'Ordenaci Municipal

  de Lli d'Amunt.

  El Ple va aprovar provisional-

  ment el document del Pla

  d'Ordenaci Urbanstica mu-

  nicipal de Lli d'Amunt, que

  inclou les modificacions que

  es deriven de la incorporaci

  al document de les rectificaci-

  ons proposades pels organis-

  mes que han ems informes

  sectorials i les al legacions

  presentades durant el trmit

  d'informaci pblica que han

  estat informades favorable-

  ment per l 'arquitecte munici-

  pal. El regidor d'Urbanisme,

  Josep Santiago, va justificar la

  necessitat del nou POUM, ja

  que l 'antic Pla General data

  del 1 991 i durant aquests 22

  anys s'han fet diverses modifi-

  cacions. Santiago tamb va

  exposar tot el recorregut fet

  per l 'elaboraci del nou pla

  d'ordenaci urbana, des de les

  jornades de participaci ciuta-

  dana, passant per l 'aprovaci

  inicial i les al legacions, i fins

  arribar a l 'aprovaci provisio-

  nal. Tamb va donar algunes

  xifres comparatives entre el

  pla vigent i el nou pla sobre

  sl urb, urbanitzable i no ur-

  banitzable, i habitatges.

  ERC va centrar el seu discurs

  en les diferncies entre el

  plantejament inicial del nou

  POUM i l 'actual document.

  Segons aquest grup poltic, fa

  quatre anys es plantejava un

  creixement en la zona dels

  barris i es canviava l 's unifa-

  mil iar per famil iar, i en el mo-

  del actual el creixement es

  concentra en el centre urb i

  la zona de la Crul la. Amb

  aquest argument, ERC va

  plantejar la necessitat de tor-

  nar a fer l 'aprovaci inicial i

  que la ciutadania ho torns a

  veure i torns a tenir la possi-

  bl itat d'al legar. A ms, segons

  aquest grup poltic, el nou

  POUM no resol l 'estructura ur-

  bana.

  L'Alcalde, Ignasi Simn, va

  contestar que, si b no s'havi-

  en pogut aconseguir el 1 00%

  dels objectius plantejats, ja

  que Urbanisme no deixava

  una densitat ms elevada, si

  que estaven satisfets el 85 o

  90% dels objectius: preserva-

  cio del medi natural, promoci

  de vivenda social, potenciaci

  de la zona industrial , desen-

  volupament de la zona centre,

  dibuix d'infraestructures i xar-

  xes viries, equipaments p-

  bl ics, parcs i zones verdes, sl

  urb, revisi de la normativa i

  augment d'usos dels polgons

  industrials, revisi de les zo-

  nes de ciutat-jard, etc. Se-

  gons Simn, es resolen bona

  parts dels objectius que es vo-

  l ien i l 'equip de govern n'est

  molt orgul ls.

  En el seu torn de paraula, CiU

  va dir que tenia la sensaci

  que el pla inicial repartia els

  habitatges indiscriminadament

  i feia de Lli un poble ms in-

  sostenible, i ara s'han centrat

  els esforos en el centre, sen-

  se densificar-lo per consoli-

  dant els buits existents i fent

  ms sostenible el municipi. Tot

  i estar d'acord en la idea de

  crear un centre ms potent,

  aquest grup poltic va plantejar

  dubtes en certs punts com la

  zona anomenada Via Parc, els

  dos sectors estratgics de Can

  Franc i Can Guadanya Vell , el

  % d'habitatges socials i les

  expectatives de creixement in-

  dustrial que, per el ls, en 25

  anys sn inexistents, ja que es

  dna tot el pes a la zona de

  Mango i aquesta zona ja

  s'est desenvolupant. CiU

  tamb va anomenar aspectes

  que no s'havien treballat com

  les vinyes de Can Cabot, Can

  Majoralet o l 'accessibi l itat al

  barri de Les Oliveres. Tamb

  va dir que s'havia perdut la

  interconnexi entre barris.

  Per, tot i considerar que no

  s un POUM perfecte, van vo-

  tar-hi a favor perqu, segons

  ells, mant la idea de consoli-

  daci del centre que ells com-

  parteixen.

  L'Alcalde, Ignasi Simn, va

  aclarir alguns dels dubtes de

  CiU. D'aquesta manera, va dir

  que en el desenvolupament

  dels dos sectors estratgics

  de Can Franc i Can Guada-

  nya Vell els nmeros sortien

  encara que ajustats, que la

  zona de les vinyes de Can

  Cabot no es volia desenvolu-

  par o que l'accessibi l itat de

  Les Oliveres s'estava treba-

  l lant amb Granollers, entre al-

  tres aclariments.

  Per la seva banda, ICV-EUiA

  va manifestar que el nou

  POUM havia nascut malament

  des de l'inici i que la participa-

  ci ciutadana havia estat molt

  mina i organitzada per justifi-

  car que s'havia fet. Aquest

  partit tamb es va manifestar

  a favor de tornar a iniciar el

  procs tenint en compte, se-

  gons ells, que les modificaci-

  ons sn prou importants. El

  nou document noms recull el

  60 o 70% de les al legacions

  fetes per ICV-EUiA, van dir. I

  van afegir que no s el POUM

  que haurien fet perqu: desa-

  pareixen sectors, deixa el

  creixement en el centre i mas-

  sa, no resolt ni un sistema vi-

  ari ni intern ni extern, i

  desapareixen els polgons in-

  dustrials menys Can Montcau.

  L'Alcalde, Ignasi Simn, va

  contestar que es tenien visions

  diferents i que l 'equip de go-

  vern estava molt orgul ls de la

  feina feta. Simn va acabar

  agraint als diferents partits

  poltics les aportacions fetes

  en les sessions de treball .

  PSC_ A FAVOR

  PP_ A FAVOR

  ERC_ EN CONTRA

  CiU_ A FAVOR

  ICV-EUiA_ EN CONTRA

  2.- Adhesi al Manifest del

  Consell Escolar Municipal

  de Lli d'Amunt a la Con-

  sellera d'Educaci de la Ge-

  neralitat de Catalunya.

  El Ple va acordar l 'adhesi de

  l 'Ajuntament de Lli d'Amunt

  al Manifest del Consell Escolar

  de Lli d'Amunt adreat a la

  Consellera d'ensenyament de

  la General itat de Catalunya on

  sol l icita el manteniment de

  l 'oferta de P3 de l'escola Sant

  Baldiri i la seva supervivncia

  com a centre escolar, i la

  construcci del segon institut

  al municipi en el terreny pre-

  vist. L'Alcalde, Ignasi Simn,

  va explicar que l 'Ajuntament

  s'havia assabentat de la inten-

  ci de la General itat de tancar

  l 'escola Santa Baldiri i conver-

  tir-la en centre de secundria

  a travs dels mitjans de co-

  municaci. L'Ajuntament est

  molt dolgut tant pel fet com per

  les formes de comunicar-ho,

  va dir. El mateix dia de l 'anun-

  ci, hi havia convocat un Con-

  sel l Escolar Municipal per

  consensuar un manifest en

  contra del tancament de dues

  lnies de P3 al municipi per

  aquest curs 201 3-201 4 i s'hi

  va afegir el tancament i la

  conversi en centre de se-

  Ple extraordinari del 28 de febrer

  cundria de l 'escola Sant Bal-

  diri , va explicar l 'Alcalde.

  Aquest document es portava

  al Ple per l 'adhesi de tots els

  partits i poder anar tots de la

  m. A ms, desprs d'haver fet

  l 'aprovaci provisional del

  POUM, Ignasi Simn va afegir

  que les previsions de creixe-

  ment de la poblaci al centre

  urb fan que possiblement si-

  guin necessries ms escoles

  en el centre urb.

  ERC va dir que s'adheria al

  manifest del Consell Escolar

  Municipal i que donava suport

  a la comunitat educativa del

  municipi, per va retreure a

  l 'equip de govern no haver

  vetl lat quan tocava i no haver

  intentat resoldre-ho abans.

  L'Alcalde va replicar dient que

  l 'equip de govern havia l luitat

  des del primer moment, per

  que des del Departament

  d'Ensenyament de la Genera-

  l itat sempre s'havia negat el

  tancament definitiu de l 'escola

  i que noms s'havia assegurat

  que tancaria el P3 el proper

  curs escolar 201 3-201 4 i que

  l 'any segent se'n tornaria a

  parlar. Simn tamb va dir que

  el seu grup poltic portaria el

  tema al Parlament i va dema-

  nar a ERC de fer el mateix i

  anar tots a la una.

  El PP tamb es va adherir al

  manifest i va dir que el seu

  partit poltic havia presentat

  una proposta de resoluci al

  Parlament; tamb va demanar

  d'unir esforos.

  CiU tamb s'hi va adherir.

  I ICV_EUiA tamb va mani-

  festar-se a favor del manifest i

  va sol l icitar una reuni amb la

  comunitat educativa per plan-

  tejar el cam a seguir i poder

  marcar les directrius.

  UNANIMITAT

  Publicitat

  1 2 >

 • > 1 3

  Abril de 201 3

  Farmcies

  FARMCIES DE GURDIA:

  Galceran: 6 i 7 d'abri l

  Trul lols: 1 , 1 3 i 1 4 d'abri l

  Portabella: 20 i 21 dabri l

  Valeta: 27 i 28 d'abri l

  Farmcia Mas: tots els dissabtes, diumenges i

  festius de 9 a 1 3.30 h

  HORARIS DE GURDIA:

  Dissabtes: de 1 6.30 a 20 h

  Diumenges i festius: de 1 0 a 1 3 h

  Fora daquests horaris de gurdia i per a

  urgncies, cal trucar a la Policia Local: 93

  860 70 80

  Dos llianencs, campions de Catalunya

  201 2 d'Hpica

  Daniel Muoz, en la catego-

  ria alev, i Rosa del Carmen

  Lpez, en la categoria juve-

  ni l , van guanyar les meda-

  l les d'or de la discipl ina

  Doma Vaquera en el Cam-

  pionat de Catalunya d'Hpi-

  ca 201 2, la final del qual va

  tenir l loc el cap de setmana

  del 1 5 i 1 6 de desembre.

  Un nombrs grup de genets

  provinents del Club

  dEquitaci Esportiva Can

  Jans, situat al barri de Ca

  lArtigues, van participar en

  aquest campionat.

  En la fase classificatria,

  Daniel, amb el cavall Miki

  Mouse, es va imposar des

  dun primer moment amb

  notable diferncia vers els

  seus companys, i Rosa del

  Carmen, amb el cavall Es-

  trel la, va quedar la segona

  amb molt poca diferncia

  respecte al primer

  classificat. Els altres

  membres del Can Jans

  Team tamb van quedar en

  posicions molt bones.

  Els deu mil lors binomis

  (genet-cavall) de cada

  categoria eren els que

  passaven a disputar la final i

  tots els alumnes del club

  l l ianenc varen passar a la

  segona fase.

  Desprs de disputar-se la fi-

  nal, Daniel Muoz i Rosa

  del Carmen Lpez es van

  convertir en campions de la

  seva categoria en la disci-

  pl ina de Doma Vaquera.

  A ms de preparar genets i

  cavalls per a la competici,

  en el Club dEquitaci

  Esportiva Can Jans, tamb

  hi ha un ampli vental l

  dopcions relacionades amb

  el mn de lequitaci:

  classes extraescolars,

  sessions de

  perfeccionament, festes

  daniversari, l loguer de

  ponys per passejar per

  l interior de les prop de 7

  hectreas de Can Jans,

  rutes a cavall ,

  ensinistrament de cavalls i

  pupilatge.

  Eric Conesa Pinar,

  nascut el

  6 de febrer de

  201 2.

  Els pares i les mares que vulguin fer saber el

  naixement del seu fi l l /a a travs del butl let, poden

  ll iurar una fotografia del nad, amb el nom i la

  data de naixement, durant la primera setmana del

  mes anterior a la publicaci, a travs del correu

  electrnic butl [email protected] icamunt.cat, per fax (93

  841 41 75), per correu ordinari (c. dAnselm

  Clav, 73 - 081 86 Lli dAmunt) o personalment,

  a la regidoria de Comunicaci de lAjuntament.

  Tamb hauran de passar per l Ajuntament a

  signar un ful l dautoritzaci per a la publicaci

  dimatges de menors en els mitjans de

  comunicaci municipals.

 • 1 4 >

  Grups Municipals

  Espai per a articles dopini dels partits poltics amb representaci al Ple que ho desitgin. Aquests articles dopini shan de lliurar, durant els primers cinc dieslaborables del mes anterior a la publicaci, en horari de lAjuntament, a travs del correu electrnic [email protected], personalment, per fax (93 841 41 75)o per correu ordinari (c. dAnselm Clav, 73 08186 Lli dAmunt) a la regidoria de Comunicaci de lAjuntament. Els articles dopini poden versar sobrequalsevol tema i han de tenir una extensi mxima duns 2.000 caracters, espais inclosos, amb tipografia Arial i cos 12. s imprescindible que els autorsindiquin el seu nom, adrea, telfon i una cpia del DNI o passaport. El butllet es reserva el dret de publicar aquestes collaboracions, aix com resumirles oextractarles quan ho consideri oport. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butllet no comparteix necessriament elcontingut de les opinions signades.

  Quan es tracta de temes dinters

  general del poble, shan de deixar de

  banda la poltica barata de continu

  descrdit sense fonament a l'adversari

  poltic i estar a lalada de les

  circumstncies. I aqu, a Lli

  dAmunt, hem estat capaos de fer-

  ho, per exemple en la lluita contra el

  Quart Cintur, en la que varem anar,

  tots els grups poltics representnts a

  lAjuntament, units contra aquesta

  infraestructura viria.

  I en aquesta lnia de cooperaci ens

  agradaria seguir treballant quan

  decisions dadministracions superiors,

  en aquest cas la Generalitat de

  Catalunya, posen en perill la qualitat

  de lensenyament del nostre poble. La

  notcia s que possiblement ens

  tanquen lescola Sant Baldiri, si la

  tendncia demogrfica de naixements

  continua a la baixa com fins ara.

  Evidentment hem fet i seguirem fent

  tot el possible perqu aix no passi,

  per si al final la Generalita, daqu

  uns anys, la tanca, hem de garantir

  que la qualitat de lensenyament del

  nostre poble no quedi malmesa, prou

  hem lluitat tots plegats per aconseguir

  estaron estem.

  Per a