Ikasle Estrategia

Click here to load reader

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Ikasle Abertzaleak antolakundearen VI. Kongresu Prozesuko Oinarri Ideologikoak eztabaidarako ponentzia. Euskal Herria hezkuntzatik eraikiz!

Transcript of Ikasle Estrategia

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  0

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  1

  AURKIBIDEA

  1.1.1.1. SARRERASARRERASARRERASARRERA

  1.11.11.11.1 Euskazionalaren bideanEuskazionalaren bideanEuskazionalaren bideanEuskazionalaren bidean

  1.21.21.21.2 Itzartu V. Kongresuko ondoriItzartu V. Kongresuko ondoriItzartu V. Kongresuko ondoriItzartu V. Kongresuko ondorioen balantzeaoen balantzeaoen balantzeaoen balantzea

  1.31.31.31.3 Egungo Euskal Herriaren argazkiaEgungo Euskal Herriaren argazkiaEgungo Euskal Herriaren argazkiaEgungo Euskal Herriaren argazkia

  1.3.a Politikoa

  1.3.b Soziala

  1.3.c Hezkuntza

  1.3.d Gazteria eta Gazte Mugimendua

  1.3.e Ikasleria eta Ikasle Mugimendua

  2222.... IKASLE ESTRATEGIAIKASLE ESTRATEGIAIKASLE ESTRATEGIAIKASLE ESTRATEGIA

  2222.1.1.1.1 KokapenaKokapenaKokapenaKokapena

  2.22.22.22.2 HelburuakHelburuakHelburuakHelburuak

  2.32.32.32.3 IldoakIldoakIldoakIldoak

  2.3.a EkinEkinEkinEkin Euskal Eskola Nazionalari ildoa

  2.3.b Euskal Herria eraikieraikieraikieraiki ildoa

  2.3.c Barne Barne Barne Barne ildoak

  2.42.42.42.4 SubjektuakSubjektuakSubjektuakSubjektuak

  2.52.52.52.5 FuntzioakFuntzioakFuntzioakFuntzioak

  2.62.62.62.6 HarremanakHarremanakHarremanakHarremanak

  2.6.a Euskal Herrian

  2.6.b Nazioartean

  2.72.72.72.7 Borroka moldeakBorroka moldeakBorroka moldeakBorroka moldeak

  2.7.a Borroka ideologikoa

  2.7.b Masa borroka

  2.7.c Borroka instituzionala

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  2

  1. SARRERA1. SARRERA1. SARRERA1. SARRERA 1.11.11.11.1 EUSKAL ESKOLA EUSKAL ESKOLA EUSKAL ESKOLA EUSKAL ESKOLA

  NAZIONALAREN BIDEANNAZIONALAREN BIDEANNAZIONALAREN BIDEANNAZIONALAREN BIDEAN

  Oinarri ideologikoak eztabaidarako ponentzian Ikasle Abertzaleak (IA) antolakundearen helburu

  estrategikoa zein den definitu dugu: Euskal Eskola Nazionala (EEN), hau da, eskola euskaldun,

  ezkertiar eta feminista. Gainera, hezkuntza eraldaketa eragin eta Euskal Herria eraikitzeko bidean

  duen garrantzia azpimarratu dugu.

  Hau horrela, gaurko egunez egokitzen zaiguna EEN egikaritzeko urratsak ematea dela argi dugu.

  Hori dela eta, aurrera egin dezagun, antolakundeak eredu eta tresna eraginkorra izan beharko du.

  Gailurrera heltzeko, ordea, ez da aski meta markatu eta indartsu egotea. Bidea ere irudikatu

  beharra dago, erronka txikiak eta handiak, tramu malkartsuak, deskantsu uneak...eta ondo

  antolatu. Gurea ez baita lasterketa bat, bide luze bat baizik. Urrats txikienaren balioa gutxietsi gabe,

  gailurrerako bidean garaipen txikiak lortzen joango gara. Bidean ahalik eta ikasle gehiena batu eta

  elkarrekin jorratu dezagun bidea, atseginagoa, errazagoa eta aberatsagoa izan dadin. Horregatik,

  perspektiban kokatu eta datozen urteetarako bidea marraztea dagokio Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategiari, Euskal

  Eskola Nazionalaren utopia errealitate egin dezagun.

  1.1.1.1.2222 ITZARTU V. KONGRESUKO ITZARTU V. KONGRESUKO ITZARTU V. KONGRESUKO ITZARTU V. KONGRESUKO

  ONDORIOEN BALANTZEAONDORIOEN BALANTZEAONDORIOEN BALANTZEAONDORIOEN BALANTZEA

  Gure antolakundea etapaz etapa joan da bere bidea eraikitzen. Unean uneko errealitate eta behar

  nahiz aukeren gainean EEN eraikitzeko estrategiarik eraginkorrenak diseinatu nahi izan ditu.

  2007Ko abenduaren 15ean, Altsasun burutu zen V. Kongresuan hain zuzen ere, honela 2007Ko abenduaren 15ean, Altsasun burutu zen V. Kongresuan hain zuzen ere, honela 2007Ko abenduaren 15ean, Altsasun burutu zen V. Kongresuan hain zuzen ere, honela 2007Ko abenduaren 15ean, Altsasun burutu zen V. Kongresuan hain zuzen ere, honela

  geniogeniogeniogenion: in: in: in: ikasle borrokak honaino ekarri gaitu eta orain aurrera begiratzeko garaia da. kasle borrokak honaino ekarri gaitu eta orain aurrera begiratzeko garaia da. kasle borrokak honaino ekarri gaitu eta orain aurrera begiratzeko garaia da. kasle borrokak honaino ekarri gaitu eta orain aurrera begiratzeko garaia da.

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  3

  Burua altxatu eta gure bide nekaezinaren oztopoak eta aukerak begiztatzen ditugu, jorratu Burua altxatu eta gure bide nekaezinaren oztopoak eta aukerak begiztatzen ditugu, jorratu Burua altxatu eta gure bide nekaezinaren oztopoak eta aukerak begiztatzen ditugu, jorratu Burua altxatu eta gure bide nekaezinaren oztopoak eta aukerak begiztatzen ditugu, jorratu

  beharreko bidea marrazteko garaia da.....beharreko bidea marrazteko garaia da.....beharreko bidea marrazteko garaia da.....beharreko bidea marrazteko garaia da.....

  Burua altxatu genuen orduan eta hezkuntza esparruan proiektu zehatzak garatzeko aukera

  berriak sortzeaz bat, hezkuntza sistema propio bat eraikitzeko itxaropenez beteriko garaiak hezkuntza sistema propio bat eraikitzeko itxaropenez beteriko garaiak hezkuntza sistema propio bat eraikitzeko itxaropenez beteriko garaiak hezkuntza sistema propio bat eraikitzeko itxaropenez beteriko garaiak

  zirela jabetu ginenzirela jabetu ginenzirela jabetu ginenzirela jabetu ginen. Euskal Herriko Hezkuntza Komunitatearen kontsentsuz sinaturiko Oinarrizko

  Hezkuntza Akordioa oinarri, Euskal Curriculuma eta Euskal Unibertsitatea aldarri izateari utzi eta

  proiektu erreal gisa jaiotzera zihoazen.

  Baina aldi berean, hezkuntza sistema arrotzetako agintariak, ikasleria infantilizatu, sumiso Baina aldi berean, hezkuntza sistema arrotzetako agintariak, ikasleria infantilizatu, sumiso Baina aldi berean, hezkuntza sistema arrotzetako agintariak, ikasleria infantilizatu, sumiso Baina aldi berean, hezkuntza sistema arrotzetako agintariak, ikasleria infantilizatu, sumiso

  eta akritikoa bilakatzea helburu zuen estrategeta akritikoa bilakatzea helburu zuen estrategeta akritikoa bilakatzea helburu zuen estrategeta akritikoa bilakatzea helburu zuen estrategia martxan jartzen ari zirela ohartu ginenia martxan jartzen ari zirela ohartu ginenia martxan jartzen ari zirela ohartu ginenia martxan jartzen ari zirela ohartu ginen.

  Pedagogi eredu atzerakoiekin nahiz ikasleriaren eskubide eta egin-beharrak definitzen zituzten

  araudiekin ikasleon arteko konpetibitatean eta indibidualismoan sakontzea zuten helburu. Ikasleok

  berezko dugun iraultza egiteko grina eta eredu atzerakoiak iraultzeko ahalmena itzali nahian.

  Horregatik,Horregatik,Horregatik,Horregatik, Itzarrtu Itzarrtu Itzarrtu Itzarrtu Kongresuan, Kongresuan, Kongresuan, Kongresuan, EENEENEENEEN eraikitzeko gako ziren bi helburu taktiko definitu eraikitzeko gako ziren bi helburu taktiko definitu eraikitzeko gako ziren bi helburu taktiko definitu eraikitzeko gako ziren bi helburu taktiko definitu

  genituen: Hezkuntza Sistema Nazionala (HSN) eraikitzea eta Ikasleria Subjektu Iraultzailegenituen: Hezkuntza Sistema Nazionala (HSN) eraikitzea eta Ikasleria Subjektu Iraultzailegenituen: Hezkuntza Sistema Nazionala (HSN) eraikitzea eta Ikasleria Subjektu Iraultzailegenituen: Hezkuntza Sistema Nazionala (HSN) eraikitzea eta Ikasleria Subjektu Iraultzaile

  bilakatzeabilakatzeabilakatzeabilakatzea (ISI) (ISI) (ISI) (ISI). Lehenari dagokionez, Euskal Curriculuma eta Euskal Unibertsitatea paperetik

  errealitatera eramatea eta Eskolak Euskalduntzea bera, ezinbesteko egiteko bezala markatu

  genituen. Momentu historiko baten atarian aurkitzen ginen, proiektuak aurrera ateratzeko eragile

  eta sektore guztiok konpromisoa hartu eta elkarlanean ari baikinen azken batean. Ikasleok historia

  horren partaide izan behar genuen, eta izan gara. Eta bigarrenari dagokionez, berriz, ezinbesteko

  egitekoa zela ulertu genuen. Baldin eta benetako eraldaketa eragin eta gure eskola eredu propioa

  eraikiko bagenuen, ikasleriak subjektu iraultzaile izan behar zuen. Horregatik, ikasle boterea

  artikulatu eta erasoei aurre egitea erabaki genuen lehentasunez.

  2012. urtean, VI. Kongresu Prozesu honen hastapenetan, Ikasleon Talaiatik, egoeraren azterketa

  txostenarekin batera, berriz ere burua altxatu eta atzera begiratu dugu. Azken bost urte hauetan, Azken bost urte hauetan, Azken bost urte hauetan, Azken bost urte hauetan,

  Altsasun markaturiko ildoetan urrats nabarmenak eman direla baloratzen badugu ere, Altsasun markaturiko ildoetan urrats nabarmenak eman direla baloratzen badugu ere, Altsasun markaturiko ildoetan urrats nabarmenak eman direla baloratzen badugu ere, Altsasun markaturiko ildoetan urrats nabarmenak eman direla baloratzen badugu ere,

  definitudefinitudefinitudefinitutako erronkak bere osotasunean eskuratu ez direla ondorioztatu dugu.tako erronkak bere osotasunean eskuratu ez direla ondorioztatu dugu.tako erronkak bere osotasunean eskuratu ez direla ondorioztatu dugu.tako erronkak bere osotasunean eskuratu ez direla ondorioztatu dugu.

  HSNren ildoari dagokionez, Euskal Curriculuma eta Euskal Unibertsitatearen proiektuak bere

  horretan jarraitzen dute gaur egun. Eta 2007an hartutako erabakia testuinguruaren gainean

  hartutakoa dela argi badugu ere, proiektuetan erabat bulkatu ginela deritzogu. Denborak aurrera

  egin ahala proiektuak faktore ezberdinak direla eta ez aurrera ez atzera geratu direnez, ikasleok

  iparrik gabe geratu gara. Gainera, inposaketa espainolez beteriko garaiak izanda, Hezkuntza

  Komunitatearen batasuna disolbatuta agertu izan zaigu eta honek, erantzun bateratuak

  artikulatzeko nahiz alternatibak garatzeko zailtasunak areagotu ditu, maila nazionalean nahiz

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  4

  lokalean ere.

  Ikasleria Subjektu Iraultzaile bilakatzeko helburua berriz, hezkuntza proiektuen aldean, bigarren

  maila batean utzi genuela uste dugu. Borroka hau garatzeko mugak izan ditugula nabarmena da, ez

  baitugu asmatu ikasleriaren baitan subjektu izaera eta iraultzarako dugun gaitasun eta arduraren

  ideiak lantzen.

  Markaturiko erronkak guztiz bete ez badira ere, helburuetan sinisten jarraitzen dugu. EENEENEENEEN

  errealitate egingo badugu, ezinbestekoa izango da errealitate egingo badugu, ezinbestekoa izango da errealitate egingo badugu, ezinbestekoa izango da errealitate egingo badugu, ezinbestekoa izango da HSNHSNHSNHSN izatea izatea izatea izatea. Ezin dugu ordea gure esku

  bakarrik ez dauden proiektuak aurrera ateratzeko ardura gure gain hartu. Azken batean

  proiektuak hezkuntzako eragile nahiz hezkuntza mugimenduaren jardun kolektiboaz soilik eraikiko

  baitira. Bide horretan, antolakundeak berauen alde borrokatuko dugu; beharra azaleratu,

  aldarrikapena sozializatu, eraikuntzan parte hartu... baina antolakundeko militanteok Euskal Eskola

  Nazionala izan behar dugu egiteko eta meta nagusi. Maila berean Ikasleria Subjektu Iraultzaile

  bilakatzea ezinbesteko helburua izaten jarraitzen duela argi dugu, baina benetako lehentasuna hori

  nola egin askatzea dela deritzogu.

  Atzera begiratzea ez da aski ordea. Ireki berria zaigun garai hauetaz jakitun izanda, bertan

  eragiteko dugun arduraz kontziente izan eta praktika erreal eta eraginkorra garatu behar dugu.

  1.31.31.31.3 EGUNGOEGUNGOEGUNGOEGUNGO

  EUSKAL HERRIARENEUSKAL HERRIARENEUSKAL HERRIARENEUSKAL HERRIAREN

  ARGAZKIAARGAZKIAARGAZKIAARGAZKIA

  Euskal Herriaren argazki osatua egin nahi bada arlo ezberdinei begiratu beharrean aurkitzen gara.

  Azken batean arlo bakoitzak egoeran egiten dituen ekarpen ezberdinak ulertuz osatzen baitugu

  testuinguruaren argazkia.

  1.1.1.1.3.a3.a3.a3.a PolitikoaPolitikoaPolitikoaPolitikoa Talaiatik dokumentuan argi azaldu bezala, ziklo politiko berri batean aurkitzen gara, non herri ziklo politiko berri batean aurkitzen gara, non herri ziklo politiko berri batean aurkitzen gara, non herri ziklo politiko berri batean aurkitzen gara, non herri

  ekimenez ekimenez ekimenez ekimenez EEEEuskal uskal uskal uskal HHHHerria subjektu politiko gisa aitortu eta autodeterminazio eskubidearen erria subjektu politiko gisa aitortu eta autodeterminazio eskubidearen erria subjektu politiko gisa aitortu eta autodeterminazio eskubidearen erria subjektu politiko gisa aitortu eta autodeterminazio eskubidearen

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  5

  errespetuan oinarri izango duen egoera baterako jauzia eman nahi denerrespetuan oinarri izango duen egoera baterako jauzia eman nahi denerrespetuan oinarri izango duen egoera baterako jauzia eman nahi denerrespetuan oinarri izango duen egoera baterako jauzia eman nahi den. Eta horretarako

  Prozesu Demokratikoa izenez ezagutzen den gatazkaren konponbiderako lerroa ireki bada ere,

  gaurdanik gauzatzen den nazio eraikuntzak garrantzi berezia hartzen du.

  Maila berean kontuan hartu behar ditugu Frantziar Estatu nahiz Espainolean ematen ari diren

  egitura juridiko-administratiboen inguruko eztabaidak. Marko honetan, egitura eta lurralde

  antolaketa mahai gainean dauden honetan, herri gisa dugun hitza eta erabakitzeko eskubidea

  aldarrikatu eta borrokatzea inoiz baino garrantzitsuagoa da.

  1.1.1.1.3.b3.b3.b3.b SozialaSozialaSozialaSoziala Krisian aurkitzen garela behin eta berriz entzun eta baieztatzen bada ere, krisian dagoena sistema

  kapitalista patriarkala dela inork gutxik baieztatzen du. Honela, egoera hau gainditzeko asmoa

  adostu eta saltzen dituzten politikak eskubide sozialen lapurretan urrats bat gehiago direla argi izan

  behar dugu. Murrizketen izenarekin inposatzen ari diren erreformek herriaren bizkarrera bota

  nahi dute krisiak sortu duen zulotik ateratzeko ardura.

  Agerikoa da egoera honek oinarrizko eskubideen urraketa eta bizitza duin bat garatzeko dakartzan

  mugak; nabarmena den bezala herritarron haserrea. Azken hiru urteotako bost Greba Orokorrak

  dira horren isla. Horregatik, eraldaketaren aldarria da lau haizetara zabaldu eta oihartzuna hartu

  behar duena. Eraldaketa oso bat, Euskal Herria eta euskal herritarron beharrak aintzakotzat

  hartuko dituena eta egoera gainditzeko politika eta ekimen eraginkor eta ezkertiarrak martxan

  jarriko dituen kontraboterea izango dena.

  1.1.1.1.3.c3.c3.c3.c HezkuntzaHezkuntzaHezkuntzaHezkuntza Espainiar EstatuarenEspainiar EstatuarenEspainiar EstatuarenEspainiar Estatuaren aldetik erreforma eta inp aldetik erreforma eta inp aldetik erreforma eta inp aldetik erreforma eta inposaketen garaian aurkitzen garela esan osaketen garaian aurkitzen garela esan osaketen garaian aurkitzen garela esan osaketen garaian aurkitzen garela esan

  genezake. Azken bi urte hauetan lau lege dekretu ezberdin adostu eta aplikazio bidean jarri genezake. Azken bi urte hauetan lau lege dekretu ezberdin adostu eta aplikazio bidean jarri genezake. Azken bi urte hauetan lau lege dekretu ezberdin adostu eta aplikazio bidean jarri genezake. Azken bi urte hauetan lau lege dekretu ezberdin adostu eta aplikazio bidean jarri

  dituzte. Eta hain zuzen ere, aurrez azaldu ditugun joera politiko eta asmo merkantilistei dituzte. Eta hain zuzen ere, aurrez azaldu ditugun joera politiko eta asmo merkantilistei dituzte. Eta hain zuzen ere, aurrez azaldu ditugun joera politiko eta asmo merkantilistei dituzte. Eta hain zuzen ere, aurrez azaldu ditugun joera politiko eta asmo merkantilistei

  erantzuten diote denek. Eta aurreraerantzuten diote denek. Eta aurreraerantzuten diote denek. Eta aurreraerantzuten diote denek. Eta aurrerantzean ere eraso gehiago etorriko direla aurreikusi ntzean ere eraso gehiago etorriko direla aurreikusi ntzean ere eraso gehiago etorriko direla aurreikusi ntzean ere eraso gehiago etorriko direla aurreikusi

  behar dugubehar dugubehar dugubehar dugu, izan ere, ez da kasualitatea gobernu arrotzek hezkuntza beraien interesak defendatu

  eta gorpuzteko baliatzea. Aspaldiko estrategia da eta bete betean aurrera ateratzeko asmoa dutela

  argi ikusten da.

  Horregatik garrantzi berezia hartzen du hezkuntzatik bertatik ere burujabetza aldarrikatzeaz bat

  alternatiba propioak eraikitzeari ekitea. Benetako eraldaketa eman nahi badugu, eraso hauek

  aurreikusi eta aurre egiteaz bat, gure erritmoak markatu eta proiektu nahiz praktika erreal eta

  eraginkorrak martxan jartzea lehentasunezko egitekoa izango da.

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  6

  1.1.1.1.3.d3.d3.d3.d Gazteria eta Gazte MugimenduaGazteria eta Gazte MugimenduaGazteria eta Gazte MugimenduaGazteria eta Gazte Mugimendua Sistemak beti izan du bere jomugan gazteria. Belaunaldi berrien gaineko kontrola eta zapalketa

  gazteria ondo lotuta izateko mekanismoa izan da beti. Horren isla da azken urteetan gazteriak eta

  gazte mugimenduak pairatu izan dugun errepresio eta erasoaldi bortitza.

  Gazteria ez da bere horretan besoak gurutzaturik gelditu ordea, Gazte Mugimenduko norbanako

  eta eragileok sistemaren aurka batera ekiteko beharra izpide, elkarlanean oinarritutako lan

  egiteko filosofia berri bati ekin diogu.

  Ezin aipatu gabe utzi garai berri hauetan ezkerreko gazte abertzaleen bilgunea sortzen ari Ezin aipatu gabe utzi garai berri hauetan ezkerreko gazte abertzaleen bilgunea sortzen ari Ezin aipatu gabe utzi garai berri hauetan ezkerreko gazte abertzaleen bilgunea sortzen ari Ezin aipatu gabe utzi garai berri hauetan ezkerreko gazte abertzaleen bilgunea sortzen ari

  dela. Ziklo berri honetan dela. Ziklo berri honetan dela. Ziklo berri honetan dela. Ziklo berri honetan Gazte MGazte MGazte MGazte Mugimenduugimenduugimenduugimenduaren baitan aren baitan aren baitan aren baitan GGGGazte azte azte azte AAAAntolakunde berri bat sortuko ntolakunde berri bat sortuko ntolakunde berri bat sortuko ntolakunde berri bat sortuko

  da berriki.da berriki.da berriki.da berriki.

  1.1.1.1.3.e3.e3.e3.e Ikasleria eta Ikasle MugimenduaIkasleria eta Ikasle MugimenduaIkasleria eta Ikasle MugimenduaIkasleria eta Ikasle Mugimendua Ikasle Ikasle Ikasle Ikasle MMMMugimenduak ziklo ezberdinak bizitzen dituela badakigu, eta testuinguruaren arabera ugimenduak ziklo ezberdinak bizitzen dituela badakigu, eta testuinguruaren arabera ugimenduak ziklo ezberdinak bizitzen dituela badakigu, eta testuinguruaren arabera ugimenduak ziklo ezberdinak bizitzen dituela badakigu, eta testuinguruaren arabera

  gorantz edo beheranzko joera izaten duela. Bolognaren aurkako borgorantz edo beheranzko joera izaten duela. Bolognaren aurkako borgorantz edo beheranzko joera izaten duela. Bolognaren aurkako borgorantz edo beheranzko joera izaten duela. Bolognaren aurkako borrokan gailurra jo eta rokan gailurra jo eta rokan gailurra jo eta rokan gailurra jo eta

  erantzun fasetik eraierantzun fasetik eraierantzun fasetik eraierantzun fasetik eraikuntzara salto egin genuenetik Ikuntzara salto egin genuenetik Ikuntzara salto egin genuenetik Ikuntzara salto egin genuenetik Ikasle kasle kasle kasle MMMMugimendua mantendu eta ugimendua mantendu eta ugimendua mantendu eta ugimendua mantendu eta

  borrokak pizteko zailtasunak izan ditugula nabarmena da. borrokak pizteko zailtasunak izan ditugula nabarmena da. borrokak pizteko zailtasunak izan ditugula nabarmena da. borrokak pizteko zailtasunak izan ditugula nabarmena da.

  Eraikuntzako klabean kokatzen den jarduna burutzeak ordea, IAren jarduna maila lokalean eta

  egunerokotasunean kokatzera eraman gintuen. Horregatik azken urteetan ikastetxe, lanbide

  heziketako zentro eta fakultateetako errealitatearen araberako borroka praktiko eta errealak

  aktibatzeko ahaleginean ibili izan gara. Gaurko egunez, ahaleginen horren kimu txikiak ikusten

  hasiak gara.

  Belaunaldi berrien freskotasuna eta gogoa, egun bizi dugun hezkuntza ereduaren agorpena eta

  erasoaldi etengabeak Ikasle Mugimendua aktibatzeko arrazoi izaten ari dira. Hori dela eta ikasle

  antolakundeak egiteko garrantzitsua du esku artean: olatu txiki hauek benetako uholde bilakatzen

  direla bermatzea, eraldaketa zoko guztietara zabaltzea eta EEN eraikitzea.

  EEN dugu helburu eta ikusi berri dugun Euskal Herriko argazkiaz jakitun, ikasle antolakundeak egin

  beharreko bidea zein den definitzea besterik ez zaigu egokitzen, hots, Ikasle Estrategia.

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  7

  2222. . . . IKASLE IKASLE IKASLE IKASLE

  ESTRATEGIAESTRATEGIAESTRATEGIAESTRATEGIA 2222.1.1.1.1 KOKAPENAKOKAPENAKOKAPENAKOKAPENA

  Ikasle Estrategia Euskal Eskola Nazionala egikaritzeko bide orria dela azaldu duguIkasle Estrategia Euskal Eskola Nazionala egikaritzeko bide orria dela azaldu duguIkasle Estrategia Euskal Eskola Nazionala egikaritzeko bide orria dela azaldu duguIkasle Estrategia Euskal Eskola Nazionala egikaritzeko bide orria dela azaldu dugu. Hala ere,

  bide orri hori marrazten hasi aurretik garrantzizkoa da egiten dugun jardunak zeri erantzuten dion

  adostea. Ikasle aIkasle aIkasle aIkasle antolakundearen jardunak hiru ntolakundearen jardunak hiru ntolakundearen jardunak hiru ntolakundearen jardunak hiru esparru nagusitan eragiten du, ikaesparru nagusitan eragiten du, ikaesparru nagusitan eragiten du, ikaesparru nagusitan eragiten du, ikasle sle sle sle

  problematikan, hezkuntza arloan eta Euskal Herriaren eraikuntzan. problematikan, hezkuntza arloan eta Euskal Herriaren eraikuntzan. problematikan, hezkuntza arloan eta Euskal Herriaren eraikuntzan. problematikan, hezkuntza arloan eta Euskal Herriaren eraikuntzan.

  2222....1.a1.a1.a1.a Ikasle problematikaIkasle problematikaIkasle problematikaIkasle problematika IIIIA ikaslez osatuta dagoeA ikaslez osatuta dagoeA ikaslez osatuta dagoeA ikaslez osatuta dagoen ann ann ann antolakundea delatolakundea delatolakundea delatolakundea dela definitu dugu Oinarri Ideologikoetan, eta beraz, definitu dugu Oinarri Ideologikoetan, eta beraz, definitu dugu Oinarri Ideologikoetan, eta beraz, definitu dugu Oinarri Ideologikoetan, eta beraz,

  gure jarduna nagusiki ikasleriarentzat zuzentzen da. gure jarduna nagusiki ikasleriarentzat zuzentzen da. gure jarduna nagusiki ikasleriarentzat zuzentzen da. gure jarduna nagusiki ikasleriarentzat zuzentzen da.

  Hori dela eta, ikasleok norbanako bezala eta kolektibo zapaldu bateko partaide gisa ditugun

  problematika eta eskubide urraketak egunerokotasunean eta lokalean landuko ditugu. Ikasleok

  hartu behar dugu gure burua askatzeko gidaritza eta hezkuntzan nahiz jendartean dagokigun

  subjektu aktiboaren papera.

  Honela bada, sistemak garatzen duen zapalketaren gainean ikasleriaren askapen eta Honela bada, sistemak garatzen duen zapalketaren gainean ikasleriaren askapen eta Honela bada, sistemak garatzen duen zapalketaren gainean ikasleriaren askapen eta Honela bada, sistemak garatzen duen zapalketaren gainean ikasleriaren askapen eta

  ahaldahaldahaldahalduntze lana da antolakundearen egiteko nagusietako bat. untze lana da antolakundearen egiteko nagusietako bat. untze lana da antolakundearen egiteko nagusietako bat. untze lana da antolakundearen egiteko nagusietako bat.

  2222....1.b1.b1.b1.b HezkuntzaHezkuntzaHezkuntzaHezkuntza Oinarri Ideologikoak eztabaidarako ponentzian argi asko definitu dugu ikasleon beharrak nahiz

  Euskal Herriarenak asetuko dituen eskolak, euskalduna, feminista eta ezkertiarra behar duela izan.

  Berau egikaritzeko hezkuntza ereduaren eta heziguneetan erroko eraldaketa da ikasle

  antolakundeko kideok egingo duguna. Zentzu horretan, Hezkuntza Sistema Nazionalaren Hezkuntza Sistema Nazionalaren Hezkuntza Sistema Nazionalaren Hezkuntza Sistema Nazionalaren

  eraikuntzan ikasleon jardunak eraikuntzan ikasleon jardunak eraikuntzan ikasleon jardunak eraikuntzan ikasleon jardunak ere ekarpena egingo du, Here ekarpena egingo du, Here ekarpena egingo du, Here ekarpena egingo du, Hezkunzta ezkunzta ezkunzta ezkunzta KKKKomunitatea oomunitatea oomunitatea oomunitatea osatzen satzen satzen satzen

  duten beste sektore guztiekin batera.duten beste sektore guztiekin batera.duten beste sektore guztiekin batera.duten beste sektore guztiekin batera.

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  8

  2222....1.c1.c1.c1.c Euskal HerriaEuskal HerriaEuskal HerriaEuskal Herria Ikasleok hezkuntzan bizi dugun errealitatea ez da egoera isolatua. Euskal Herriak bizi duen Euskal Herriak bizi duen Euskal Herriak bizi duen Euskal Herriak bizi duen

  ukazio eta zapalketak eragin nabarmena du. Horregatik, aurreko bi eragin esparruekin ukazio eta zapalketak eragin nabarmena du. Horregatik, aurreko bi eragin esparruekin ukazio eta zapalketak eragin nabarmena du. Horregatik, aurreko bi eragin esparruekin ukazio eta zapalketak eragin nabarmena du. Horregatik, aurreko bi eragin esparruekin

  bezala, gurebezala, gurebezala, gurebezala, gure herriaren askapen eta eraikuntzan urratsak ematen laguntzeko ardura ere herriaren askapen eta eraikuntzan urratsak ematen laguntzeko ardura ere herriaren askapen eta eraikuntzan urratsak ematen laguntzeko ardura ere herriaren askapen eta eraikuntzan urratsak ematen laguntzeko ardura ere

  badaukagubadaukagubadaukagubadaukagu.

  Ondorengo zirkuluek, hiru aipaturiko hiru esparrutan, IAren jarduna irudikatzen dute:

  Euskal herria

  Ikasle

  problematika hezkuntza

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  9

  2222....2222 HELBURUAKHELBURUAKHELBURUAKHELBURUAK Euskal Eskola Nazionala eraikitzea azken helburu gisa kokatzen badugu ere, jakin badakigu Euskal Eskola Nazionala eraikitzea azken helburu gisa kokatzen badugu ere, jakin badakigu Euskal Eskola Nazionala eraikitzea azken helburu gisa kokatzen badugu ere, jakin badakigu Euskal Eskola Nazionala eraikitzea azken helburu gisa kokatzen badugu ere, jakin badakigu

  bidean meta batzuk jarri beharrean gaudelabidean meta batzuk jarri beharrean gaudelabidean meta batzuk jarri beharrean gaudelabidean meta batzuk jarri beharrean gaudela. Urratsak ematen joateaz gain, jorratzen ari garen

  bidea bera baloratu ahal izateko hain zuzen ere. Azken batean, Euskal Eskola Nazionalaren

  eraikuntza, hitz hutsetan utopia bat besterik ez baita. Hala ere, egunez egun egi bilakatu dezakegun

  utopia da. Hori dela eta eguneroko lanarekin nora heldu eta zer lortu nahi dugun definitzea

  garrantzitsua da.

  Helburu hauek markatzeko, ezinbestekoa da testuinguruan kokatu eta antolakundeak dituen

  egitekoak argi izatea, hauen arabera helburu batzuk lehenetsiko baititugu eta. Honela bada, gaurko

  egunez, datozen urteetan ondorengo lau helburuak lortze bidean kokatu behar garela

  ondorioztatzen dugu.

  2222....2.a2.a2.a2.a Euskal Eskola Nazionalaren bideak Euskal Eskola Nazionalaren bideak Euskal Eskola Nazionalaren bideak Euskal Eskola Nazionalaren bideak

  praktika errealak martxan jartzeapraktika errealak martxan jartzeapraktika errealak martxan jartzeapraktika errealak martxan jartzea Biharko egunera eta inori itxaroten gelditu gabe ikasleok beste eskola eredu baten aldeko

  eraikuntzako praktika errealak martxan jartzen hasi behar dugu. Ikasleok eta Euskal Herriak

  ditugun beharrak aseko dituen alternatiba erreal eta eraginkorrei heldu eta gauzatzea da

  proposatzen dena. Modu honetan, eraikuntzarekin aurrera eginez, egungo hezkuntza eredu

  arrotzen eraldaketa eragin behar dugu, EEN, ideia hutsetik haratago, praktikaren bitartez

  sakontzeko.

  2222....2.b2.b2.b2.b Hezkuntza erasoaldiari aurre egiteaHezkuntza erasoaldiari aurre egiteaHezkuntza erasoaldiari aurre egiteaHezkuntza erasoaldiari aurre egitea EENren bidean aurrera egitea ekidin eta atzerapauso izan daitekeen inposaketa zentralista nahiz

  merkantilisten garatzea eragotzi behar dugu ikasleok. Baina baita ikasleon aurkako erasoen

  aurrean erantzun ere. Gure eskubideen urraketan sakontzea eta ikasle borroka etetea helburu

  duten estrategien aurrean ikasle harresia eraiki behar dugu.

  2222....2.c2.c2.c2.c Ikasleria Subjektu Iraultzaile Ikasleria Subjektu Iraultzaile Ikasleria Subjektu Iraultzaile Ikasleria Subjektu Iraultzaile

  bilakatzeabilakatzeabilakatzeabilakatzea Ikasleriak subjektu denaren ideia barneratu eta bere praktika eraldaketa gauzatzeko motor dela

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  10

  sinestea eta praktikan jartzea da helburua. Hemen bi azpi helburu bereizten ditugu ordea:

  Ahalduntzea Ikasleriaren ahalduntzea lantzea. Ikasleriaren ahalduntzea lantzea. Ikasleriaren ahalduntzea lantzea. Ikasleriaren ahalduntzea lantzea. Ikasle burujabe, kritiko, iraultzaile, sozial eta askeak hezteaz

  bat, ikasleriak jarrera antolatu eta antolatzailea izatea. Plano ezberdinetan landu beharko

  genukeela aurreikusten dugu. Barne mailan militantzia eta egitura guztiarekin eta kanpora begira

  jarrita berriz, ikasleriarekin.

  Ikasle boterea Ikasle boterea artikulatzea. Ikasle boterea artikulatzea. Ikasle boterea artikulatzea. Ikasle boterea artikulatzea. Eguneroko praktika eragiletzaren ideian oinarrituta garatzea eta

  kontrabotereak eraikiz ikasleriaren hitza eta indarra artikulatzen joatea.

  2222....2.d2.d2.d2.d Euskal HerriarenEuskal HerriarenEuskal HerriarenEuskal Herriaren

  askapen eta eraikuntzanaskapen eta eraikuntzanaskapen eta eraikuntzanaskapen eta eraikuntzan

  ikasleria eta Ikasle Abertzaleakikasleria eta Ikasle Abertzaleakikasleria eta Ikasle Abertzaleakikasleria eta Ikasle Abertzaleak

  parte aktibo izateaparte aktibo izateaparte aktibo izateaparte aktibo izatea EENrekin egin bezala, gaurdanik EH aske eta burujabe baten eraikuntzan urratsak ematea da

  helburua. Helburu honen baitan barnebildu beharko genituzke eraldaketa sozialaren bidean

  indarrak batu eta eragiteko IAk duen ardura eta gatazkaren konponbidean egiten duen ekarpena.

  2222....3333 ILDOAKILDOAKILDOAKILDOAK Aurrez markatu ditugun helburu hauek garatu eta lortzeko ordea, ildoak diseinatzea ezinbesteko

  egitekoa da. Azken batean, nola lortuko dugu helburuak betetzea? Hori da ildoaren egitekoa, azken

  helburuak eskuratzeko praktikan gauzagarria den bidea diseinatzea.

  Hau horrela, antolakundeak hiru ildo jorratu behar dituela ikusten dugu: EEEEkinkinkinkin Euskal Eskola

  Nazionalari ildoa, Euskal Herria eraikieraikieraikieraiki ildoa eta BaBaBaBarnernernerne ildoa. Hirurak garrantzitsuak direla dakigun

  arren lehentasuna EkinEkinEkinEkin ildoak izango du, berau baita EENren egikaritzera bideratutako zuzeneko

  ildoa. Eta beraz, gainontzekoak jorratu beharko badira ere, ezingo dute lehentasunezkoa ito.

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  11

  2222....3.a3.a3.a3.a Ekin Euskal Eskola NazionalariEkin Euskal Eskola NazionalariEkin Euskal Eskola NazionalariEkin Euskal Eskola Nazionalari

  ildo iraunkorraildo iraunkorraildo iraunkorraildo iraunkorra Ildo honen helburua, izenak ongi adierazten duen bezala, gaurdanik inoren ez ezeren zain egon gabe

  EENEENEENEEN egikaritzen hastea egikaritzen hastea egikaritzen hastea egikaritzen hastea litzateke. Txikitasunetik, hau da, maila lokaletik, errealitatean egingarriak

  diren praktikak martxan jartzea eta bertatik bertara hezkuntza eraldaketa eragitea. Modu honetan

  EEN utopia hutsa izatetik, beharrezko proiektu bilakatzeko egingo genuke indar.

  Helburua hau izanik, ildo iraunkorra ildo iraunkorra ildo iraunkorra ildo iraunkorra dela ulertzen dugu. Hau da, antolakundeak modu konstantean

  garatu beharko duena, ildoaren beraren garapenerako unean uneko beharrezko dinamika, egiteko,

  borroka, tresna eta bitartekoak luzatuz.

  Ekin ildo honen baitan bi azpi ildobi azpi ildobi azpi ildobi azpi ildo bereiztu beharra ikusten dugu:

  Alternatibak eraiki Azaldu bezala, EkinEkinEkinEkin ildoaren mamia gaurdanik EEN eraikitzeko praktikan oinarritzen da. Honek,

  ezinbestean, gure betiko borroketan urrats bat gehiago ematera garamatza. Hau da, egun

  inposatzen diren eredu arrotzen gaineko salaketa eta konfrontazio hutsetik, ofentsibarako saltoa

  da proposatzen duguna. Ikasleon jakintza eta indarra baliatuz eraldaketa eragin nahiz proiektu

  errealak eraikitzea. Eta hori guztia autogestioa oinarri izanda.

  Azpiildo honek, ibilbidea izan nahi badu behintzat, bi hankaren gainean oinarritu beharko du bere

  jarduna. Ezin dugu alternatibarik eskeini egungo errealitatea ASTINTZENASTINTZENASTINTZENASTINTZEN ez badugu eta astintze

  horrek gehienetan ez du zentzurik izango proiektu berriak SORTZENSORTZENSORTZENSORTZEN ez baditugu. Banaka ulertu

  ditzakegun arren eta bere baitan indarra badute ere, uztartu ezean ezingo dugu benetako

  alternatibarik eraiki.

  ASTINTZENASTINTZENASTINTZENASTINTZEN

  Egunerokotasunean irudikatzen den normaltasun egoerarekin hautsi beharra dugu. Azken batean,

  hezkuntza eredu mekaniko honek sistematizatu egiten gaitu, programatu egiten du heziketa.

  Eskema zehatz batzuk ezarri eta honen gainean antolatzen dute dena. Hori da zalantzan jarri eta

  astindu beharrekoa. Egungo errealitatea zalantzan jartzea beharrezkoa da.

  SORTZENSORTZENSORTZENSORTZEN

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  12

  Bestelako eredu bat aldarrikatu izan dugu orain arte. Gaurtik aurrera berau eraikitzera joko dugu,

  inor ez ezeri itxaron gabe. Iniziatiba hartu eta heziguneetan, klasean bertan gauzagarriak diren

  dinamikak sortzea izango da gure egitekoa. Ikasleok dugun indarra eta jakintza baliatuz proiektu

  eta praktika errealak sortu eta martxan jartzera goaz.

  Erasoei erantzun Azpi ildo hau oso garrantzitsua dela ikusten dugu ere. Euskal Herriko argazkian ikusi dugun Euskal Herriko argazkian ikusi dugun Euskal Herriko argazkian ikusi dugun Euskal Herriko argazkian ikusi dugun

  bezala, hezkuntza erreforma eta erasoaldi batean aurkitzen gara murgildurik egun eta bezala, hezkuntza erreforma eta erasoaldi batean aurkitzen gara murgildurik egun eta bezala, hezkuntza erreforma eta erasoaldi batean aurkitzen gara murgildurik egun eta bezala, hezkuntza erreforma eta erasoaldi batean aurkitzen gara murgildurik egun eta

  aurrera begira jarrita ere, gehiago etorraurrera begira jarrita ere, gehiago etorraurrera begira jarrita ere, gehiago etorraurrera begira jarrita ere, gehiago etorriko direnaren aurreikuspena egin dezakeguiko direnaren aurreikuspena egin dezakeguiko direnaren aurreikuspena egin dezakeguiko direnaren aurreikuspena egin dezakegu.

  Horregatik, inposaketa edo atzerapausoen aurrean erantzuna eman eta aurre egitea

  antolakundearen jardun nagusietako bat izango da.

  Helburua, erasoaldia baldintzatu nahiz geldiaraztea izango bada ere, ezin gara erantzun hutsean

  gelditu, ez baita hori gure meta. Inork ez du Euskal Eskola Nazionala eraikitzera joko guk ekiten ez

  badugu. Horregatik, erantzun oro EKIN ildoa elikatu eta indartzeko bidean urratsak ematen

  laguntzeko baliatu beharko dugu.

  EkinEkinEkinEkin ildoa, ildoa, ildoa, ildoa, EENrenEENrenEENrenEENren aldeko eraikuntza ildoa izanik, erabat integrala dela ulertzen dugu. Hau da, aldeko eraikuntza ildoa izanik, erabat integrala dela ulertzen dugu. Hau da, aldeko eraikuntza ildoa izanik, erabat integrala dela ulertzen dugu. Hau da, aldeko eraikuntza ildoa izanik, erabat integrala dela ulertzen dugu. Hau da,

  eskola euskaldun, ezkertiar eta feminista baten alde egin daitezkeen borroka guztiak eskola euskaldun, ezkertiar eta feminista baten alde egin daitezkeen borroka guztiak eskola euskaldun, ezkertiar eta feminista baten alde egin daitezkeen borroka guztiak eskola euskaldun, ezkertiar eta feminista baten alde egin daitezkeen borroka guztiak

  barnebiltzen dituen ildoa dabarnebiltzen dituen ildoa dabarnebiltzen dituen ildoa dabarnebiltzen dituen ildoa da. Beraz, hezigune bakoitzeko errealitate propioaren aurka martxan

  jarriko den praktika oro garatzeko aukera ematen digu ildo honek. Hala ere, praktika zehatzak

  aurrera ateraz proiektu lokalen gauzapenean eragiteko ildo honen baitan bost lan lerro konkretu

  proposatzen ditugu, maila lokaleko borrokak bost lan lerro hauen baitan garatzeko hain zuzen ere.

  Eduki propioak eraiki Ikuspegi feminista uneoro kontutan izanik, Euskal Herria subjektu gisa aitortuko duten Ikuspegi feminista uneoro kontutan izanik, Euskal Herria subjektu gisa aitortuko duten Ikuspegi feminista uneoro kontutan izanik, Euskal Herria subjektu gisa aitortuko duten Ikuspegi feminista uneoro kontutan izanik, Euskal Herria subjektu gisa aitortuko duten

  edukiak aldarrikatu eta sortuko ditugu.edukiak aldarrikatu eta sortuko ditugu.edukiak aldarrikatu eta sortuko ditugu.edukiak aldarrikatu eta sortuko ditugu. Euskal Herriko historia eta kulturaren transmisioa nahiz

  eraldaketa bermatuko dituzten edukiak hain zuzen ere. Horrez gain, tokian tokiko eduki herrikoiak

  barnebildu eta lantzearen garrantzia azpimarratzen dugu. Izkutuan gelditzen den herri jakintza

  argitara atera eta aitortzea azken batean. Bestetik, herritarron garapen integralarekin batera,

  Euskal Herriaren garapen eta eraikuntza sozial, politiko, ekonomiko, kultural, zientifiko nahiz

  artistikoa bermatu eta sustatuko duen jakintza eta arloen lanketa bultzatu nahi dugu.

  Pedagogia askatzailea eraiki Klasean ikasleon pKlasean ikasleon pKlasean ikasleon pKlasean ikasleon parte hartze aktiboa sustatu eta ikasle bakoitzararte hartze aktiboa sustatu eta ikasle bakoitzararte hartze aktiboa sustatu eta ikasle bakoitzararte hartze aktiboa sustatu eta ikasle bakoitzaren garapen, behar eta en garapen, behar eta en garapen, behar eta en garapen, behar eta

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  13

  erritmoakerritmoakerritmoakerritmoak errespetatuko dituen pedagogia eredua lantzen eta aldarrikatzen hastea da lan errespetatuko dituen pedagogia eredua lantzen eta aldarrikatzen hastea da lan errespetatuko dituen pedagogia eredua lantzen eta aldarrikatzen hastea da lan errespetatuko dituen pedagogia eredua lantzen eta aldarrikatzen hastea da lan

  lerro honen asmoalerro honen asmoalerro honen asmoalerro honen asmoa. Ikasleok egin dezakegun ekarpena aitortu eta garapen pertsonal zein

  kolektiboaren bidean jartzea.

  Hezigune euskalduna eraiki EEEEuskaraz ikasi eta bizitzeko eskubidea aldarrikatu eta gorpuzteko baldintzak sortzea izango uskaraz ikasi eta bizitzeko eskubidea aldarrikatu eta gorpuzteko baldintzak sortzea izango uskaraz ikasi eta bizitzeko eskubidea aldarrikatu eta gorpuzteko baldintzak sortzea izango uskaraz ikasi eta bizitzeko eskubidea aldarrikatu eta gorpuzteko baldintzak sortzea izango

  da lan lerro honetan proposatzen dugunada lan lerro honetan proposatzen dugunada lan lerro honetan proposatzen dugunada lan lerro honetan proposatzen duguna. Edukietatik hasi eta hezigunearen funtzionamendua

  eta errotulazioraino, ikasle, hezitzaile eta langilegoaren lehen hizkuntza euskara izatea eragin

  behar dugu. Euskalduntzea bermatuko duten hizkuntza politiken alde egitea gure lana izango da.

  Partaidetzan oinarritutako eskola eraiki Egungo hezigunearen egituraketa hierarkiko eta anti-demokratikoa eraldatu, parte hartzea

  bermatu eta sektore guztien hitza eta eskubideak aintzakotzat hartuko dituzten ereduak sortzea da

  lan lerro honetan proposatzen duguna. Bereziki ikasleon eskubide demokratikoak aitortu eta hitza

  artikulatzeko bitartekoa eta medio berriak eraikitzea.

  Ikas baldintza duinak eraiki Ikasle guztiok ikasketak ikas baldintza duinetan garatzeko aukera izatea da lan lerro honek

  barnebiltzen duena. Bai eta ikasleon praktiken bitartezko prekarietate egoera guztien amaiera ere.

  Nahiz eta lan lerroetan kokatuta ez agertu, ezin ditugu inolaz ere Hezkuntza Sistema Nazionala ezin ditugu inolaz ere Hezkuntza Sistema Nazionala ezin ditugu inolaz ere Hezkuntza Sistema Nazionala ezin ditugu inolaz ere Hezkuntza Sistema Nazionala

  eraikitze bidean zutabe diren proiektu herritarrak ahaztueraikitze bidean zutabe diren proiektu herritarrak ahaztueraikitze bidean zutabe diren proiektu herritarrak ahaztueraikitze bidean zutabe diren proiektu herritarrak ahaztu. Oraingo honetan, ordea, ez dugu

  ikasle antolakundearen lehentasunezko egiteko gisa ikusten hauek garatu eta sozializatzeko

  ardura, aurreko kongresuko ondorioen balorazioan azaldutako arrazoiak direla medio.

  Proiektu hauek berdefinitzen ari dira momentu honetan, ikasleok aipatu bost lan lerroak

  borrokatuz proiektu hauen lurrartze pista eraikitzen ari garela ulertu ber dugu. Hori izango da, hain

  zuzen, gure ekarpenik eraginkorrena.

  Edonola ere datozen urteetan dinamika eta apustuak berreskuratuko direla uste dugunez, IAko

  militanteok etorriko diren dinamika berrien aldeko indarra egin beharko dugu eta Ekin Euskal

  Eskola Nazionalari ildoaren baitan modurik egoki eta eraginkorrenean kokatu beharko ditugu.

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  14

  2222....3.3.3.3.bbbb Euskal Herria eraikiEuskal Herria eraikiEuskal Herria eraikiEuskal Herria eraiki

  ildo ildo ildo ildo ezezezez----iraunkorrairaunkorrairaunkorrairaunkorra

  Oinarri Ideologikoak ponentzian argi azaldu dugun bezala, IAk ere Euskal Herriaren askapen eta

  eraikuntza borrokan badu ardurarik. Hori dela eta ildo honen helburua Euskal Herriaren aldeko Euskal Herriaren aldeko Euskal Herriaren aldeko Euskal Herriaren aldeko

  borrokan antolakundeborrokan antolakundeborrokan antolakundeborrokan antolakundea,a,a,a, eta beraz eta beraz eta beraz eta beraz,,,, militantzia militantzia militantzia militantzia,,,, parte aktibo izatea parte aktibo izatea parte aktibo izatea parte aktibo izatea izango da, beharrezko

  urratsak ematen lagundu eta eragin dezagun.

  Ildo hau ordea, Ekin ez bezala, ildo ezildo ezildo ezildo ez----iraunkor gisa irudikatzeniraunkor gisa irudikatzeniraunkor gisa irudikatzeniraunkor gisa irudikatzen dugu. Izan ere, testuinguru

  politiko, sozial, ekonomiko nahiz kulturalaren arabera zabaltzen diren abagune eta proiektuen

  aurrean gure indarrak neurtu eta zein ekarpen egiten dugun baloratu beharko dugu. Honela bada,

  unean une Ekin ildoarekin batera eta ikasle diskurtso batez testuinguratuta, Euskal Herriaren

  eraikuntzan urrats garrantzitsu diren dinamika eta ekimenak garatu beharko ditugu. Zentzu

  honetan, egoera koiunturalei erantzuna ematea ere badagokigu.

  Eraiki ildo honen baitan ere maila lokalean nahiz nazionalean landu beharrekoak hiru lan lerrohiru lan lerrohiru lan lerrohiru lan lerro

  ezberdin bereizten ditugu.

  Nazio eraikuntza Gaurdanik biharko Euskal Herria eraikitzea helburu duten dinamikak barnebiltzen dira lan lerro

  honen baitan, arloz arlo nahiz eremuz eremu egin daitezkeenak hain zuzen ere. Orain arte nazio

  eraikuntza proiektu nazionalei atxiki izan diegun egitekoa izan da. Baina auzoan nahiz herrietan

  egiten diren dinamika edo proiektu lokalak ere Euskal Herriaren eraikuntzan garrantzi bereko

  borrokak direla ulertu behar dugu. Gure ereduaren eraikuntzan ekarpena egiten baitiote eta aldi

  berea inposatu nahi diguten ereduaren aurkako konfrontazioan eragin.

  Eraldaketa soziala Nahiz eta lan lerro hau nazio eraikuntzaren baitan kokatu dezakegun, egungo testuinguru sozio-

  ekonomikoa ikusita, aparteko lan lerro gisa markatu nahi izan dugu. Plano honetan kokatzen

  ditugu, hain zuzen ere, azken hiru urteetan hazten joan izan diren eraldaketaren aldeko dinamika

  eta mobilizazioak, Greba Orokorren dinamikak esate baterako. Izan ere, nahiz eta bestelako eredu

  baten alde egiten duten, eraldaketaren aldarrikapenean eta konfrontazioan kokatzen dira nagusiki.

  INahiz eta IAk dagoeneko definituta izan zein den nahi dugun eskola eredua, eraldaketaren baitan

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  15

  indarrak batu eta ahalik eta jende gehien artikulatzea ezinbesteko urrats gisa ikusten dugu.

  Gatazkaren konponbidea Egun Euskal Herrian bizi dugun ukazio eta zapalketa egoerari aurre egiteko borrokan fase Egun Euskal Herrian bizi dugun ukazio eta zapalketa egoerari aurre egiteko borrokan fase Egun Euskal Herrian bizi dugun ukazio eta zapalketa egoerari aurre egiteko borrokan fase Egun Euskal Herrian bizi dugun ukazio eta zapalketa egoerari aurre egiteko borrokan fase

  berri batean sartu berri garaberri batean sartu berri garaberri batean sartu berri garaberri batean sartu berri gara. Prozesu Demokratikoaren izenpean hasi berri dugun borroka

  honetan, garrantzizkoa da indarrak batu eta markatutako bide orrian urratsak eman daitezen

  laguntzea. Horregatik, Euskal Herriaren askapen eta eraikuntzaren alde borrokan diharduen

  eragile politiko bat gehiago izanik, ikasle antolakundeko kideon ardura ere bada gatazkaren

  konponbidean ahal beste indar jartzea.

  2222....3.3.3.3.cccc Barne ildoaBarne ildoaBarne ildoaBarne ildoa Izenak adierazten duen bezala, ildo hau barne ildo gisa kokatzen dugu. Azken batean, ikasle

  antolakundeak kanporako praktika iraultzaile eta erreal bat garatuko badu, eredu izan beharko da.

  Horregatik, antolakundea hiru zapalkuntzei erantzun eta EEN eraikitzeko tresna iraultzaile

  bilakatuko denaren bermea izan beharko da. Lau lan lerro bereizten ditugu, beraz:

  2.3.c.1 Prozesu Feminista Nahiz eta ez den lehen aldia ikasle antolakundearen baitan Prozesu Feminista martxan jartzen

  dugula, garai berriek behar berriak dakartzate beraiekin batera, eta beraz, aldaketak. Lehen

  pausoa ordea, arrazoi eta behar hauek zeintzuk diren identifikatzea izango da. Honela bada,

  sistemaz hitz egin dezakegu eta egungo egoera sozialaz. Baina nahiz eta dena harremanduta egon

  eta bata bestearen ondorio izan, beharrak norbanako eta jendartearen joerak zeintzuk diren

  aztertzera garamatza.

  DENBORA ETA EFEKTIBITATEADENBORA ETA EFEKTIBITATEADENBORA ETA EFEKTIBITATEADENBORA ETA EFEKTIBITATEA

  Gaurko egunez, denboraren balioa eta honen gaineko kontrola asko aldatu da. Garaiek aurrera

  egiten duten heinean, sistemak denboraren ideia efektibitatearekin lotzera eraman gaitu. Azken

  batean, ondo inbertitutako denbora produkzioan inbertitutakoa dela sinestera iritsi gara. Honela

  bada, norberaren beharrak, harremantzeko espazioak edo aisia bera mugatuta edo programatuta

  dagoen zerbait gisa ulertzen dugu. Ez gara gure denboraren jabe, sistemak, kasu honetan Ez gara gure denboraren jabe, sistemak, kasu honetan Ez gara gure denboraren jabe, sistemak, kasu honetan Ez gara gure denboraren jabe, sistemak, kasu honetan

  hezkuntzaren bitartez gure egunerokoa mekanizatzhezkuntzaren bitartez gure egunerokoa mekanizatzhezkuntzaren bitartez gure egunerokoa mekanizatzhezkuntzaren bitartez gure egunerokoa mekanizatzen baitu eta kanpoan utzi berarekin bat en baitu eta kanpoan utzi berarekin bat en baitu eta kanpoan utzi berarekin bat en baitu eta kanpoan utzi berarekin bat

  ez datorrenaez datorrenaez datorrenaez datorrena. Honela gure egunerokotasuna sistema horren gainean eraikitzera behartuta

  aurkitzen gara.

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  16

  INDIBIDUALISMOAINDIBIDUALISMOAINDIBIDUALISMOAINDIBIDUALISMOA

  Denboraren antolaketa berri honetan ordea, norbanakoa aurkitzen dugu subjektu gisa,

  kolektiboak desagertzen edo difuminatzen joan direlarik. Elkartasuna, enpatia, eskuzabaltasuna,

  laguntasuna... galtzen ari diren baloreak dira. Honela, harremantzeko garaian bertan ere,

  indibiduoa da gailentzen dena, kopentibitatea eta botere harremanak birproduzitzen amaitzen

  dugularik.

  EEEEZ GARA EZER, EZIN DUGU EZER ALDATUZ GARA EZER, EZIN DUGU EZER ALDATUZ GARA EZER, EZIN DUGU EZER ALDATUZ GARA EZER, EZIN DUGU EZER ALDATU Hau bezalako ideia sinetsi eta erabat barneratzera iritsi gara. Gure bizitza kontrolatzeko

  eskumenik gabe eta munduaren aurrean bakarrik dagoen norbanakoa ez da ezer, ez du indarrik.

  Txikitatik erakusten diguten ideia honek obedientzia du helburu. Diziplinaren maskararekin,

  zuzentasunaren izenean, sumiso hezten gaituzte sistema eta bere zapalkuntza eredu guztien

  aurrean.

  Dena ez da beltza ordea. Euskal Herriaren gainean eginiko argazkian ikusi dugun bezala, ikasle

  mugimendu berri bat jaiotzen ari da. Aurreko belaunaldietako borroka asko ez ditu ezagutzen baina

  gogoz eta indartsu dator.

  Marrazten zaigun errealitatea hau izanik, argi dugu beharrezkoa dela erroko aldaketa bat argi dugu beharrezkoa dela erroko aldaketa bat argi dugu beharrezkoa dela erroko aldaketa bat argi dugu beharrezkoa dela erroko aldaketa bat

  eragitea, norbaneragitea, norbaneragitea, norbaneragitea, norbanakotik hasi eta kolektibo guztiraino zabaldu eta pizten ari den mugimendu akotik hasi eta kolektibo guztiraino zabaldu eta pizten ari den mugimendu akotik hasi eta kolektibo guztiraino zabaldu eta pizten ari den mugimendu akotik hasi eta kolektibo guztiraino zabaldu eta pizten ari den mugimendu

  horren eraginkortasuna potentzializatuko duenahorren eraginkortasuna potentzializatuko duenahorren eraginkortasuna potentzializatuko duenahorren eraginkortasuna potentzializatuko duena. Horregatik, hausnarketa honekin bat eginaz,

  IAIAIAIAko kideok Ikasleria Subjektu Iraultzaile bilakatzeko beharra ikusten dugu. ko kideok Ikasleria Subjektu Iraultzaile bilakatzeko beharra ikusten dugu. ko kideok Ikasleria Subjektu Iraultzaile bilakatzeko beharra ikusten dugu. ko kideok Ikasleria Subjektu Iraultzaile bilakatzeko beharra ikusten dugu.

  Biharko ikaslea burujabea izatea ezinbestekoa da. Askea bere baitan, konfiantzarekin bere ideia eta

  ekintzetan, baina inolaz ez berekoia. Bere askapen pertsonala eraldaketa sozialaren norabidean

  lerrokatuko duen ikasle konprometitua da bilatzen duguna. Ez horretarako biziko dena, horrela

  baizik. Jendarte eredu berri bat eraiki eta mantentzeko ardura duela sentituz. Nolabait Ikasle

  iraultzaile eta aktibo bat. Inguratzen duenarekiko kritiko, inkonformista eta izaera errebeldea

  erakutsiko duena. Eta aldi berean praktikan lan egin eta ametsak, utopiak egi bihurtzeko

  borrokatuko duena.

  Azken batean baldin eta benetako jendarte eraldaketa emango bada Ikasleria Subjektu Azken batean baldin eta benetako jendarte eraldaketa emango bada Ikasleria Subjektu Azken batean baldin eta benetako jendarte eraldaketa emango bada Ikasleria Subjektu Azken batean baldin eta benetako jendarte eraldaketa emango bada Ikasleria Subjektu

  Iraultzailea izan behar duela ziur gaude. Euskal Herri aske eta burujabe bat eraikiko bada, Iraultzailea izan behar duela ziur gaude. Euskal Herri aske eta burujabe bat eraikiko bada, Iraultzailea izan behar duela ziur gaude. Euskal Herri aske eta burujabe bat eraikiko bada, Iraultzailea izan behar duela ziur gaude. Euskal Herri aske eta burujabe bat eraikiko bada,

  ikasleriaikasleriaikasleriaikasleriak motor behar du izan. k motor behar du izan. k motor behar du izan. k motor behar du izan.

  Nola egin ordea? Nola lortu egun sistemak eraikitzen duen ikasle eredu sumiso, akritiko eta

  infantilaren aurrean ikasleri burujabe, konprometitu eta iraultzaile bat, hots, Ikasleria Subjektu

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  17

  Iraultzaile bilakatzea? Ahalduntze ProzeAhalduntze ProzeAhalduntze ProzeAhalduntze Prozesuarekin. Norbanako nahiz kolektiboaren ahalduntzea suarekin. Norbanako nahiz kolektiboaren ahalduntzea suarekin. Norbanako nahiz kolektiboaren ahalduntzea suarekin. Norbanako nahiz kolektiboaren ahalduntzea

  lortuzlortuzlortuzlortuz. Jakin badakigu hori inolaz ere ez dugula goizetik gauera eskuratuko, gure baitan errotuta

  dauden joera eta jarrerak iraultzeaz bat praktika zabal eta aglutinatzailea martxan jarri nahi dugu.

  Argi daukagu ordea, lan hori antolakundetik ekin behar dugula. Baina nola egingo dugun definitzen

  hasi baino lehen, ahalduntzea zer den ondo ulertzea ezinbestekoa da.

  Ahalduntzea hitzaren beraren erroa begiratzen badugu, ahal duena edo ahalmena duen

  pertsonari erreferentzia egiten diola ohartuko gara. Hau da, gaitasunak dituen pertsona. Guk

  gaitasun hauek pertsonalak direla ulertzen dugu, bakoitzarenak hain zuzen ere. Horregatik,

  pertsona ahalduna, burujabea, dela sinisten dugu. Inoren menpeko ez dena. Ez da kasualitatea hitza

  bera, ahalduntzea mugimendu feministatik eratorritakoa izatea.

  Anal Torres de Mrquez-ek La reflexin, la contestacin, la proposicin y la accin como espacios

  indispensables en el contexto ulico testuan honela definitzen du ahalduntzea: [sic]

  ...enpoderamiento es concebido como el proceso de concienciacin que da cuenta al estudiante de

  sus capacidades y potenciales y la relacin de estas con el mundo que lo rodea

  Ikusi bezala, definizio honetan urrats bat gehiago ematen du. Burujabetza hutsetik haratago, Burujabetza hutsetik haratago, Burujabetza hutsetik haratago, Burujabetza hutsetik haratago,

  kontzientziazio prozesu bat bezala ulertzen kontzientziazio prozesu bat bezala ulertzen kontzientziazio prozesu bat bezala ulertzen kontzientziazio prozesu bat bezala ulertzen du.du.du.du. Prozesu honen emaitza norbanakoaren, kasu Prozesu honen emaitza norbanakoaren, kasu Prozesu honen emaitza norbanakoaren, kasu Prozesu honen emaitza norbanakoaren, kasu

  honetan ikaslearen gaitasun eta ahalmenez jabetzea izango da. Ez ordea, subjektu isolatu honetan ikaslearen gaitasun eta ahalmenez jabetzea izango da. Ez ordea, subjektu isolatu honetan ikaslearen gaitasun eta ahalmenez jabetzea izango da. Ez ordea, subjektu isolatu honetan ikaslearen gaitasun eta ahalmenez jabetzea izango da. Ez ordea, subjektu isolatu

  gisa, baizik eta inguratzen duen egisa, baizik eta inguratzen duen egisa, baizik eta inguratzen duen egisa, baizik eta inguratzen duen errealitatearekin harremanetan. rrealitatearekin harremanetan. rrealitatearekin harremanetan. rrealitatearekin harremanetan.

  Definizioak honela jarraitzen du ...se alude al inacabamiento, la curiosidad y la problematizacin

  como elementos fundamentales para la contestacin, en un proceso que a de conducir a la

  proposicin, la cual concreta y presenta la acciones que orientarn los cambios que se consideren

  oportunos...

  Hau da, kontzientziazio prozesu honek hiru etapa ezberdin izango ditu. Lehen urratsa kontzientziazio prozesu honek hiru etapa ezberdin izango ditu. Lehen urratsa kontzientziazio prozesu honek hiru etapa ezberdin izango ditu. Lehen urratsa kontzientziazio prozesu honek hiru etapa ezberdin izango ditu. Lehen urratsa

  erantzun bat ematea izango da, inguratzen duen horrekiko hain zuzen ereerantzun bat ematea izango da, inguratzen duen horrekiko hain zuzen ereerantzun bat ematea izango da, inguratzen duen horrekiko hain zuzen ereerantzun bat ematea izango da, inguratzen duen horrekiko hain zuzen ere. Azken batean,

  kontzientzia hartzearekin bat, jakin-mina pizten da eta errealitatearekiko zalantzak agertzen

  hasten dira gauza berriak deskubritzen eta arazoak topatzen dituzun heinean. Erantzun hau ordea,

  bere horretan gelditzen bada alferrikakoa da. Errealitate hori legitimatu besterik ez baituzu egiten.

  Horregatik, bigarren urratsa, kezka hau alternatiba bilakatzea izango litzateke. Eta azken urratsa

  berriz, alternatiba hau praktikara pasatzea, hau da, hasiera bateko errealitate horretan aldaketa

  egitea, iraultza egitea.

  Ahalduntze prozesu honen bitartez, Torres de Mrquez-ek ikasleak ...seres activos, reflexiovos,

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  18

  criticos y sociales bilakatuko liratekeela defendatzen du. Hain zuzen ere, hasieran guk geuk

  definitzen genuen ikasle eredu hori.

  Ikusi bezala, ahalduntzea prozesu bat da. Fase ezberdinez osatuta dagoen prozesu bat, guztien

  gauzatzek ematen diolarik garatzen jarraitzeko aukera. Inolaz ere ez da garapen lineala izango, . Inolaz ere ez da garapen lineala izango, . Inolaz ere ez da garapen lineala izango, . Inolaz ere ez da garapen lineala izango,

  baizik eta etengabekoa. Izan ere eraldaketa eginda ere errealitate berriak eraikitzen joabaizik eta etengabekoa. Izan ere eraldaketa eginda ere errealitate berriak eraikitzen joabaizik eta etengabekoa. Izan ere eraldaketa eginda ere errealitate berriak eraikitzen joabaizik eta etengabekoa. Izan ere eraldaketa eginda ere errealitate berriak eraikitzen joango ngo ngo ngo

  baitira eta beraz, hauek ezinbestean zalantzan jarri beharko ditugubaitira eta beraz, hauek ezinbestean zalantzan jarri beharko ditugubaitira eta beraz, hauek ezinbestean zalantzan jarri beharko ditugubaitira eta beraz, hauek ezinbestean zalantzan jarri beharko ditugu.

  Ez da edonolako prozesua azaldu berri duguna. Ikasleria Subjektu Iraultzaile bilakatzeko gakoa Ikasleria Subjektu Iraultzaile bilakatzeko gakoa Ikasleria Subjektu Iraultzaile bilakatzeko gakoa Ikasleria Subjektu Iraultzaile bilakatzeko gakoa

  dadadada. Baina inolaz ere ezin dugu sinetsi goizetik gauera lortuko dugunik. Prozesu bat den heinean,

  helburuak bezala irudikatzeaz gain berau lortzeko urratsak diseinatzea eta txikitasunetik abiatzen

  garrantzizkoa da. Benetan pauso eraginkor eta errealak ematen goazen heinean aldaketak

  eragiten joan gaitezen. Antolakundeak prozesu honen hasiera militantzian kokatzen du.

  Militantzia eredua Militantziaz hitz egiten dugunean ikasle antolakunde osoaz ari gara, bere marko, egitura eta

  jarrerez hain zuzen ere. Berau da IA gorpuztu eta borrokarako tresna gisa baliatzen duena. Beraz,

  puntu honetan, bereziki militantzia, eta beraz, sustatu beharreko eredu eta jarrera izango dugu

  izpide.

  Oinarri ideologikoOinarri ideologikoOinarri ideologikoOinarri ideologikoak ponentzianak ponentzianak ponentzianak ponentzian azaldu bezala, militantzia ahaldun bat sustatzea da gure azaldu bezala, militantzia ahaldun bat sustatzea da gure azaldu bezala, militantzia ahaldun bat sustatzea da gure azaldu bezala, militantzia ahaldun bat sustatzea da gure

  helburua. Eta horretarako, ezinbestean helburua. Eta horretarako, ezinbestean helburua. Eta horretarako, ezinbestean helburua. Eta horretarako, ezinbestean ikasle ikasle ikasle ikasle antolakundeak berak ahalduntze esantolakundeak berak ahalduntze esantolakundeak berak ahalduntze esantolakundeak berak ahalduntze eskola izan kola izan kola izan kola izan

  behar dubehar dubehar dubehar du. Nola egin ordea IA bera ahalduntzen duen eskola bilakatzeko? Ez da gaurtik biharrera

  burutuko dugun pausoa, prozesu oso bat baizik. Ekinez egingo dugun bidea. Eta ildo honetan,

  kokatzen dugu Prozesu FeministaProzesu FeministaProzesu FeministaProzesu Feminista. IA ahalduntze eskola bilakatuko dugu Prozesu feminista oso

  baten bitarte eta horrek militantzia eta ikasleria ahalduntzen lagunduko digu.

  Egitekoaren garrantzia ikusita, gaurdanik ekin behar diogu Prozesu Feminista diseinatzeari eta

  eguneroko praktika erreal eta konstante bilakatu. Ez da prozesu zurrun eta aldaezina izango,

  uneak eta pausoek beraiek erakutsiko digute bidea eta kontuan izan beharko dugu eraberritzen

  joan beharko garela aldian-aldian.

  Prozesu horretan asko dira hausnartu eta eraldatu beharreko eremu, gune, une eta esparruak.

  Modu zuzen nahiz zeharkako batean militantzia ereduan eragiten duten gakoak direla

  deritzogulako.

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  19

  MARKO EZBERDINETAN AZTERTU BEHARREKOAMARKO EZBERDINETAN AZTERTU BEHARREKOAMARKO EZBERDINETAN AZTERTU BEHARREKOAMARKO EZBERDINETAN AZTERTU BEHARREKOA

  Funtzioak, edukiak, denbora, metodologia, kidegoa, espazioa

  HHHHARREMANAKARREMANAKARREMANAKARREMANAK

  Elkarren artean, lokala-nazionala, gainontzekoekin

  KONPROMESU ETA MAILA EZBERDINAKKONPROMESU ETA MAILA EZBERDINAKKONPROMESU ETA MAILA EZBERDINAKKONPROMESU ETA MAILA EZBERDINAK

  Militantzia zikloak, borroka moldeak, formakuntza

  Edonola ere eguneroko praktika izango da ahalduntze prozesua ematera eramango gaituena. Bide

  horretan, beharrezkoa dugu IA behar bezala egituratua egotea. Egitura formal eta esplizituak izatea

  garrantzitsua da. Izan ere, begi bistara nabarmenak ez diren arren, egiturarik gabea den guneetan

  ere egitura informal eta botere harreman ezberdinak agertzen dira beti. Egitura formalak

  artikulatuta izateak eta guztiok horien jabe izateak, berauek baloratu, egokitu eta ahalduntze

  bidean kokatzeko baliabideak eta mekanismoak sortzen laguntzen digu. Guztion artean adosturiko

  antolakuntza eta egitura baten baitan botere harremanak neutralizatu daitezke eta prozesuaren

  gaineko kontrola geureganatu. Honek, egitura informalak sortzeko aukera gutxiagotzea dakar bere

  baitan, baina baita egitura formalen eraginkortasuna landu eta zabaltzea ere. Eta finean, kide kide kide kide

  guztion ahalduntzea bermatuko duen antolaketa eredu baten bitartguztion ahalduntzea bermatuko duen antolaketa eredu baten bitartguztion ahalduntzea bermatuko duen antolaketa eredu baten bitartguztion ahalduntzea bermatuko duen antolaketa eredu baten bitartez, ekintza politiko ez, ekintza politiko ez, ekintza politiko ez, ekintza politiko

  esanguratsu eta eraginkorra burutu dezakeguesanguratsu eta eraginkorra burutu dezakeguesanguratsu eta eraginkorra burutu dezakeguesanguratsu eta eraginkorra burutu dezakegu.

  2.3.c.2 Euskalduntzea

  Gure militantziari eta IAri abertzale deitura ematen diogu, mugez haratago begiratu eta Euskal

  Herria ikusten dugulako, eta baita ere gure hizkuntzaren, euskararengure hizkuntzaren, euskararengure hizkuntzaren, euskararengure hizkuntzaren, euskararen,,,, a a a alde konprometiturik lde konprometiturik lde konprometiturik lde konprometiturik

  gaudelako da. gaudelako da. gaudelako da. gaudelako da.

  Sortzetik, borroka nagusitzat izan dugu hezkuntzaren euskalduntzea, hezkuntzaren euskalduntzea, hezkuntzaren euskalduntzea, hezkuntzaren euskalduntzea, eta haren bidez Euskal

  Herriarena. Aspaldi ohartu ginen, ordea, heziguneak euskalduntzeko borrokak pizteaz gain, egiten egiten egiten egiten

  dugun euskalduntze lanik garrandugun euskalduntze lanik garrandugun euskalduntze lanik garrandugun euskalduntze lanik garrantzitsuena militanteok egunerokoan euskaraz jardutea dela.tzitsuena militanteok egunerokoan euskaraz jardutea dela.tzitsuena militanteok egunerokoan euskaraz jardutea dela.tzitsuena militanteok egunerokoan euskaraz jardutea dela.

  Tamalez, Euskal Herriko zonalde guztietan gure hizkuntzaren presentzia eta normalizazioa ez dira

  behar bezalakoak. Ondorioz, txoko bakoitzeantxoko bakoitzeantxoko bakoitzeantxoko bakoitzean hizkuntzahizkuntzahizkuntzahizkuntza----ohitura desberdinekin hazi diren ohitura desberdinekin hazi diren ohitura desberdinekin hazi diren ohitura desberdinekin hazi diren

  militanteakmilitanteakmilitanteakmilitanteak aurki ditzakegu aurki ditzakegu aurki ditzakegu aurki ditzakegu. Gauzak horrela, ez da harritzekoa noizean behin honelakoen berri

  izatea:

  Militante batek egunerokoan etengabe erdaraz egiten duela,

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  20

  militante batek bileratik ateratzean erdarara jotzen duela,

  bilera batzuk nagusiki erdaraz edo erdara tartekatuz burutzen direla,

  kartel/pankarta bat erdaraz idatzi dela...

  Koherentziaren bila militante eta antolakunde orok egin beharreko bidean, euskalduntzearen barne

  ildoa jorratzeko beharra antzeman dugu. Egoera ez normalizatuan bizi garen artean, euskalduntzea

  eta honen inguruko hausnarketa beti presente eduki beharko ditugu.

  Jarraian zehazten diren irizpideei jarraiki, euskalduntzearen aldeko pausuak ematen saiatuko gara

  datozen urteetan, barne zein kanpo mailan.

  Barnera begira

  MILITANTE EUSKALDUNEN AMILITANTE EUSKALDUNEN AMILITANTE EUSKALDUNEN AMILITANTE EUSKALDUNEN ARTEANRTEANRTEANRTEAN

  Euskarazko ulermen eta mintzamen gaitasuna dutenen artean erdararako joera

  (ohikoa/aspaldikoa den kasuetan ere) onartezina dela deritzogu, koherentzia falta baita.

  Egunerokoan darabilgun hizkuntza hautu politikoa ere bada. Beraz, egin dezagun euskararen alde.

  Gaitasuna eduki eta mintzatzen ez duenak ingurua erdalduntzen laguntzen baitu. Bestela,

  mendeetako errepresioak lortu ez duena guk egiten baitugu.

  Horregatik: Euskaldunok elkarri euskaraz egingo diogu Euskaldunok elkarri euskaraz egingo diogu Euskaldunok elkarri euskaraz egingo diogu Euskaldunok elkarri euskaraz egingo diogu betibetibetibeti (euskaldunak gara 24 orduz) (euskaldunak gara 24 orduz) (euskaldunak gara 24 orduz) (euskaldunak gara 24 orduz)

  Euskaraz egiteaz gain, beste kideei guri euskaraz egiteko eskatuko diegu. guri euskaraz egiteko eskatuko diegu. guri euskaraz egiteko eskatuko diegu. guri euskaraz egiteko eskatuko diegu.

  MILITANTE MILITANTE MILITANTE MILITANTE EZEZEZEZ----EUSKALDUNEN ARTEANEUSKALDUNEN ARTEANEUSKALDUNEN ARTEANEUSKALDUNEN ARTEAN

  Hezkuntza sistemaren porrotaren ondorioz ez garela euskara ulertzeko eta mintzatzeko gai ulertu

  behar dugu. Zorionez, hizkuntza ikas daitekeen zerbait da eta horregatik ikasleikasleikasleikasle antolakundea antolakundea antolakundea antolakundea

  militante ez euskaldunduon euskalduntze eskola izan dadin saiatuko garamilitante ez euskaldunduon euskalduntze eskola izan dadin saiatuko garamilitante ez euskaldunduon euskalduntze eskola izan dadin saiatuko garamilitante ez euskaldunduon euskalduntze eskola izan dadin saiatuko gara, edo behintzat,

  motibazio iturri.

  Aldi berean hainbat faktore hartu beharko ditugu kontuan. Lehenik eta behin euskaldunduak izan

  ez garenon gaitasunak izagaitasunak izagaitasunak izagaitasunak izango dira baloratuko ditugunak eta ez zein zonalde linguistikotik ngo dira baloratuko ditugunak eta ez zein zonalde linguistikotik ngo dira baloratuko ditugunak eta ez zein zonalde linguistikotik ngo dira baloratuko ditugunak eta ez zein zonalde linguistikotik

  gatozen. Horregatik ulermenaren aldagaiagatozen. Horregatik ulermenaren aldagaiagatozen. Horregatik ulermenaren aldagaiagatozen. Horregatik ulermenaren aldagaia kontuan izango dugu. Euskara mintzatu ez arren,

  badira euskara ulertzen dugunak (1) eta ulertzen ez dugunak (2). Bestalde, kontuan hartuko dugun

  beste aldagaia kopurua (3) izango da. Horregatik:

  (1)(1)(1)(1) Guztiok euskara ulertzen badugu,Guztiok euskara ulertzen badugu,Guztiok euskara ulertzen badugu,Guztiok euskara ulertzen badugu, dakienak euskaraz egingo du, eta ez dakienak erdaraz

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  21

  parte hartuko du.

  (2)(2)(2)(2) Ulertzen ez dugunak gutxiengoa bagara,Ulertzen ez dugunak gutxiengoa bagara,Ulertzen ez dugunak gutxiengoa bagara,Ulertzen ez dugunak gutxiengoa bagara, itzulpena egingo digun lagun bat bila dezakegu,

  gehiengo euskalduna ez behartzeko.

  (3)(3)(3)(3) Gehiengoak euskara ulertzen ez dugunean,Gehiengoak euskara ulertzen ez dugunean,Gehiengoak euskara ulertzen ez dugunean,Gehiengoak euskara ulertzen ez dugunean, erdaraz egingo dugu (horrek ez du esan nahi

  euskaldunik badago gure artean erdaraz egin behar dugunik!).

  Kanpora begira

  AHOZKO HARREMANAKAHOZKO HARREMANAKAHOZKO HARREMANAKAHOZKO HARREMANAK

  Beste eragileekin gaudenean, esate baterako, erabiliko ditugun irizpideak barne mailako berdinak

  izango dira.

  IIIIDATZIZKODATZIZKODATZIZKODATZIZKO H H H HAAAARREMANAKRREMANAKRREMANAKRREMANAK

  Gure mezuak zein hizkuntzatan idatzi erabakitzerakoan, ez dugu tranparik egingo. Gure zonaldea

  linguistikoki nolakoa den baino, testuingurua (hartzaileak zein hizkuntza ulermen maila duen,

  enpatia...) kontuan izango dugu. Hau argi edukita, lehentasunaren arabera kokatu ditugu aukerak:

  Euskara hutseanEuskara hutseanEuskara hutseanEuskara hutsean

  Euskaraz nagusiki, baina biEuskaraz nagusiki, baina biEuskaraz nagusiki, baina biEuskaraz nagusiki, baina bi/hiru/hiru/hiru/hiru hizkuntzatan hizkuntzatan hizkuntzatan hizkuntzatan

  Guztia Guztia Guztia Guztia elebitanelebitanelebitanelebitan (itzulita) (itzulita) (itzulita) (itzulita)

  Euskaraz mezu batzuk, erdaraz besteakEuskaraz mezu batzuk, erdaraz besteakEuskaraz mezu batzuk, erdaraz besteakEuskaraz mezu batzuk, erdaraz besteak::::

  Beti tamainaz eta mezuaren garrantziaz, euskarak du lehentasuna

  Edonola ere aukera guztien hizkuntza zuzentasuna beharrezkoa izango da eta nola ez, euskalkien

  erabilera ongi etorria izango da.

  2.3.c.3 Barne komunikazioa Barne komunikazioaz hitz egiten dugunean IAren baitako komunikazioaz ari gara bere zentzu

  zabalenean. Ikasle antolakundearen barneko komunikazio hari horiek ondo funtzionatzeak

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  22

  berebiziko garrantzia du honen jarduna osasuntsua eta eraginkorra izatea nahi bada.

  Baina zergatik da hain garrantzitsua barne komunikazioa? Galdera honi erantzuteko hainbat

  azpiatal bereizten ditugu.

  Transmisioa Aurretik aipatu bezala, beste gauza askoren artean antolakundeak ikasle borrokari jarraikortasuna

  ematen dio. Hau da, ikasle mugimenduak berezko dituen militantzia eta borroka ziklo intentso

  bezain laburrak leundu egiten ditu berauetan metatutako jakintza eta esperientzien transmisioari

  esker. Beraz, ikasle antolakundearen funtzio garrantzitsuenetariko bat borrokak hutsetik ez

  abiatzea dela ulertzen dugu.

  Beraz Ikasle Estrategiaren garapena eman dadin transmisioari begirako hainbat gako zehaztuko

  ditugu:

  Transmisioa Transmisioa Transmisioa Transmisioa antolakundearen egitura osoan zeharantolakundearen egitura osoan zeharantolakundearen egitura osoan zeharantolakundearen egitura osoan zehar eman beharko da eman beharko da eman beharko da eman beharko da. Maila nazionalean bezain

  garrantzitsua da maila lokalean transmisiorako baliabide eta gakoak zehaztuta izatea. Horrez gain,

  maila nazional eta lokalaren artean egon ohi den amildegiarekin amaitze aldera, transmisio lan

  egokia bideratu beharko da.

  Transmisiorako baliabide garrantzitsuenak Transmisiorako baliabide garrantzitsuenak Transmisiorako baliabide garrantzitsuenak Transmisiorako baliabide garrantzitsuenak gu geugu geugu geugu geu izango gara izango gara izango gara izango gara. Eguneroko jarduna bera

  transmisio lana izateaz gain, ezinbestekoa izango da lekuan leku ardura aldaketak ematean eskuz

  esku transmisio lan egoki bat egitea.

  Borroka baten eraginkortasunari eusteko transmititu beharrekoaktransmititu beharrekoaktransmititu beharrekoaktransmititu beharrekoak honakoak lirateke:

  JJJJARRERAKARRERAKARRERAKARRERAK

  Jakintza eta gertaerak bezain garrantzitsuak dira, kideon arteko eta kide nahiz gainontzeko

  kolektiboen arteko jarrerak.

  HAUSNARKETAKHAUSNARKETAKHAUSNARKETAKHAUSNARKETAK

  Borrokaren baitan bizi izandako zikloan zehar emandako hausnarketak jasota gelditzea eta elkarri

  helaraztea garrantzitsua izango da, ondoren gogoeta antzu eta errepikakorrak eman ez daitezen.

  Nahiz eta, hausnarketen zentzua denbora eta testuinguruaren arabera aldakorra izan daitekeen eta

  beraz, gogoetaren beharra berriz ere azaleratu.

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  23

  ESPERIENTZIAKESPERIENTZIAKESPERIENTZIAKESPERIENTZIAK

  Borrokaren baitan ildo bakoitzak izandako garapena eta lekuan leku gertaturikoa jasota gelditzea

  komenigarria da, ondorengo belaunaldiek borrokari jarraipena era logiko baten eman diezaioten.

  ERABAKIAK ETA ONDORIOAKERABAKIAK ETA ONDORIOAKERABAKIAK ETA ONDORIOAKERABAKIAK ETA ONDORIOAK

  Maiz, erabaki batzuen berri baino ez da ematen eta hauek hartzea bideratu gaituzten arrazoi nahiz

  bideak ere transmititzeak ezinbesteko garrantzia dauka. Honela erabaki baten baitan dauden

  arrazoi eta hauen araberako ondorioak ere ezagutuz, aurrera begirako bidea eraginkorragoa

  izango da.

  Aurrez aipatu bezala, transmisio egokia bermatuko digun baliabide garrantzitsuena ahoz ahokoaahoz ahokoaahoz ahokoaahoz ahokoa

  bada ere, argi daukagu bide honekin bakarrik ez dugula borrokari osotasuna emango dion bidea

  lortuko beraz, ikasle antolakundeak baliabide ezberdinak sortu beharko ditu transmisioari begira:

  idatzizkoak, ikus entzunezkoak. Bide honetan, gBide honetan, gBide honetan, gBide honetan, garrantzizkoa izango da Ikasle Abertzalearrantzizkoa izango da Ikasle Abertzalearrantzizkoa izango da Ikasle Abertzalearrantzizkoa izango da Ikasle Abertzaleakakakak----enenenen

  artxiboaartxiboaartxiboaartxiboa txukundu eta osatzea. txukundu eta osatzea. txukundu eta osatzea. txukundu eta osatzea.

  Saretzea Antolatu gabeko antolakundeak ez du zentzurik. Beraz, antolakundearen barne egitura ahalik eta antolakundearen barne egitura ahalik eta antolakundearen barne egitura ahalik eta antolakundearen barne egitura ahalik eta

  gertukoena nahiz eraginkorrena izaten saiatu behar gara.gertukoena nahiz eraginkorrena izaten saiatu behar gara.gertukoena nahiz eraginkorrena izaten saiatu behar gara.gertukoena nahiz eraginkorrena izaten saiatu behar gara. Berebiziko garrantzia egozten diogu

  komunikazio horren joan etorriko izaerari. Hau da, komunikazioak bi norantza dituela argi eduki

  behar dugu ikasle burujabez/ahaldunduz osatutako antolakundea bilakatu nahi badugu.

  Bestetik, garrantzitsua dagarrantzitsua dagarrantzitsua dagarrantzitsua da oso oso oso oso ikasle antolakundearen edoikasle antolakundearen edoikasle antolakundearen edoikasle antolakundearen edo ikasle mugimenduaren baitan ikasle mugimenduaren baitan ikasle mugimenduaren baitan ikasle mugimenduaren baitan

  martxan dauden egitasmo, borroka... desberdinen inguruko etengabeko informazio martxan dauden egitasmo, borroka... desberdinen inguruko etengabeko informazio martxan dauden egitasmo, borroka... desberdinen inguruko etengabeko informazio martxan dauden egitasmo, borroka... desberdinen inguruko etengabeko informazio

  trukaketa ahalbidetzea.trukaketa ahalbidetzea.trukaketa ahalbidetzea.trukaketa ahalbidetzea. Besteek eginikoaz ikasiz norberak abiatutako borrokak aberasten

  baititugu.

  Saretzea ahalbidetzeko Saretzea ahalbidetzeko Saretzea ahalbidetzeko Saretzea ahalbidetzeko egiturak eta bideak sortegiturak eta bideak sortegiturak eta bideak sortegiturak eta bideak sortzea ezinbestekoa izango dazea ezinbestekoa izango dazea ezinbestekoa izango dazea ezinbestekoa izango da, alde batetik.

  Eremu bakoitzeko kideak saretuta egon beharko dira haien lana eta borrokaren eraginkortasuna

  lortze bidean. Honek antolakundeari izaera nazionala eta ildoetan sakontzeko aukera eskeintzeaz

  gain, lekuan lekuko borrokak indartzen lagunduko dio. Beraz egituraketari begirakoan hau kontuan

  hartuko da. Dena dela, egunez egun eraketaren bitartez saretzearen ideia presente izan beharko

  dugu.

  Horrez gain, baliabide eta bitarteko ezberdinak martxan jartzea ezinbestekoa izango da eguneroko

  alde biko komunikazio hau lortze bidean. Horretarako email sareak eratzea, webguneak barne . Horretarako email sareak eratzea, webguneak barne . Horretarako email sareak eratzea, webguneak barne . Horretarako email sareak eratzea, webguneak barne

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  24

  atalak izatea, blog komunak edukitzeak... berebiziko garrantzia izango dute.atalak izatea, blog komunak edukitzeak... berebiziko garrantzia izango dute.atalak izatea, blog komunak edukitzeak... berebiziko garrantzia izango dute.atalak izatea, blog komunak edukitzeak... berebiziko garrantzia izango dute.

  Barne komunikazioak erabateko lotura dauka ahalduntze prozesuarekin eta beraz, prozesu

  feminista garatu ahala barne komunikazioaren baitan pauso zehatzak zehazten eta baliabide

  berriak martxan jartzen joango gara.

  2.3.c.4 Berdifinitze organizatiboa Egituran eman beharreko aldaketak aurrez definitu ditugun helburu politikoak erdiesteko emango

  ditugu, antolakuntza eraginkorra da helburua.

  Egiturari begira eman beharreko aldaketa oro kideon nahiz antolakundearen ahalduntze bidean

  kokatuko dugu. Horrez gain, une oro autokritikarako bideak zabalduko dira gogoeta bideratu

  asmoz. Ezin aipatu gabe utzi, nazional-lokal amildegiarekin amaitzera joko duen egitura marraztuko

  dugula eta saretzearen nahiz elkar harreman horizontalen bidean kokatuko. Beraz,

  antolakundearen baitako partaidetza da sustatuko duguna.

  2.3.c.5 Internazionalismoa Antolakunde internazionalista definitu garenez, eredu izan eta praktika internazional erreal bat

  garatzeko, militantziak jarrera internazionalista barneratzeko prozesu bat abiatuko dugu.

  2222....3333 SUBJEKTUAKSUBJEKTUAKSUBJEKTUAKSUBJEKTUAK

  Ikasle antolakundea EEN lortzeko tresna eta berme gisa definitu dugu Oinarri Ideologikoetan. Ez da

  ordea, ikasleen artean borrokan diharduen subjektu bakarra. Hori dela eta, IAko militanteak garen

  heinean, guri dagokigu antolakundeak duen ardura eta funtzioak, bai EENrekiko nahiz gainontzeko

  ikasleriarekiko zeintzuk diren definitzea. Eta honela, bestelako eragileekin izan beharreko

  harremanak identifikatu eta zehaztea.

  Ikasle Abertzaleak Subjektu gisa ditugun ardurak bi planotan berezi ditzakegu. Alde batetik, ikasleria eta gainontzeko

  ikasle mugimenduarekiko nahiz berarekin egin beharrekoa izango genuke. Eta bestetik, berriz,

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  25

  aurrez definitu ditugun hiru ildoen gaineko funtzioak.

  ERAGILETZAERAGILETZAERAGILETZAERAGILETZA

  Kanpora begirako lanketarako ikuspegi berria

  IAren kanpo jarduna, hau da, ikasleria nahiz ikasle mugimenduarekin egin beharrekoa

  eragiletzaren ideiaren baitan oinarritzen dela esan dugu Oinarri Ideologikoetan. Lehenik, eragiletza

  zer den ulertu eta barneratzea ezinbestekoa da ordea.

  Eragiletza militanteak ez diren ikasleak ikusteko proposatzen dugun modu beEragiletza militanteak ez diren ikasleak ikusteko proposatzen dugun modu beEragiletza militanteak ez diren ikasleak ikusteko proposatzen dugun modu beEragiletza militanteak ez diren ikasleak ikusteko proposatzen dugun modu berri bat da. rri bat da. rri bat da. rri bat da.

  Ikasle orok sistemak inposaturiko errealitatea neutralizatzeko gaitasuna duela ulertzen Ikasle orok sistemak inposaturiko errealitatea neutralizatzeko gaitasuna duela ulertzen Ikasle orok sistemak inposaturiko errealitatea neutralizatzeko gaitasuna duela ulertzen Ikasle orok sistemak inposaturiko errealitatea neutralizatzeko gaitasuna duela ulertzen

  dugu. Eta beraz, ikuspegi honetatik abiatuz ikasle guztiekiko harremana berdinen arteko dugu. Eta beraz, ikuspegi honetatik abiatuz ikasle guztiekiko harremana berdinen arteko dugu. Eta beraz, ikuspegi honetatik abiatuz ikasle guztiekiko harremana berdinen arteko dugu. Eta beraz, ikuspegi honetatik abiatuz ikasle guztiekiko harremana berdinen arteko

  harreman gisa ulertuko dugu aurrerantzeanharreman gisa ulertuko dugu aurrerantzeanharreman gisa ulertuko dugu aurrerantzeanharreman gisa ulertuko dugu aurrerantzean. Gu eta haiek (militanteak direnak eta ez direnak,

  antolatu eta antolatu gabekoak, jakintsuak eta lotan daudenak/ezjakinak...) banaketarekin amaitu

  behar dugu. Gai honekiko etengabeko tentsioa mantentzea garrantzitsua izango da.

  Oroi ditzagun Oinarri Ideologikoetan azaldutako hiru jarrerak:

  Pasiboa:Pasiboa:Pasiboa:Pasiboa: bere baitan indarra izan arren eraldaketarako baliatzen ez dutenak

  Antolatua:Antolatua:Antolatua:Antolatua: borroka baten inguruan antolatu eta indarra baliatzen dutenak

  Antolatzailea:Antolatzailea:Antolatzailea:Antolatzailea: borroka baten inguruan antolatzeaz gaindi, borroka horien sorrera eta

  jarraipenean lanean aritzen direnak.

  Helburuetan argi azaldu dugun bezala, Ikasleria Subejtu Iraultzaile bilakatzeko ikasleon botere

  artikulatzea urrats garrantzitsua dugu, hau da, bere indarraz jabe ez edo baliatzen ez duen ikaslea

  antolatu eta antolatzaile izatea nahi dugu. Izan ere Bertolt Brecht-ek bere poeman argi azaltzen

  zuen moduan hay hombres que luchan un dia y son buenos, otros luchan un ao y son mejores,

  hay quienes luchan muchos aos y son bueno, pero estan los que luchan toda la vida, y esos son los

  imprescincibles. IAko militanteok hori lortzeko egin behar dugu lan. Aurrena ordea, ikasle

  antolakundea bera eragiletza ikuspegi guzti horien artean ondo kokatu behar da eta gero,

  gainontzekoekiko egin beharrekoa lana definitu.

  Argi izan behar dugu antolakundea definizioz antolatzaile bada ere, antolatua ere badela bere

  baitan. Horregatik, aurrez azaldu dugun Prozesu Feminista militantzia antolatutatik aurrez azaldu dugun Prozesu Feminista militantzia antolatutatik aurrez azaldu dugun Prozesu Feminista militantzia antolatutatik aurrez azaldu dugun Prozesu Feminista militantzia antolatutatik

  antolatzaile izatea pasatzeko ahalduntze prozesua izango genuke.antolatzaile izatea pasatzeko ahalduntze prozesua izango genuke.antolatzaile izatea pasatzeko ahalduntze prozesua izango genuke.antolatzaile izatea pasatzeko ahalduntze prozesua izango genuke. Gure burua eta jarduna Gure burua eta jarduna Gure burua eta jarduna Gure burua eta jarduna

  argi etaargi etaargi etaargi eta garbi ikasle mugimenduaren baitan kokatzen dugula ulertu behar dugu, beste garbi ikasle mugimenduaren baitan kokatzen dugula ulertu behar dugu, beste garbi ikasle mugimenduaren baitan kokatzen dugula ulertu behar dugu, beste garbi ikasle mugimenduaren baitan kokatzen dugula ulertu behar dugu, beste

  subjektu bat gehiago bezala.subjektu bat gehiago bezala.subjektu bat gehiago bezala.subjektu bat gehiago bezala. Honela, bertan parte aktibo izateaz gain, borrokak garatzen direla

 • Ikasle Abertzaleak | VI. Kongresu Prozesua | Ikasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle EstrategiaIkasle Estrategia eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako eztabaidarako ponentzia ponentzia ponentzia ponentzia

  26

  bermatzeko ardura dugu, bai eta mugimenduarik ez badago, hau sortzearena ere. Behin hau

  ulertuta, zein da gure egitekoa jarrera pasibo, antolatu eta antolatzailea duten ikasleekiko?

  Jarrera pasiboa duten ikasleekikoJarrera pasiboa duten ikasleekikoJarrera pasiboa duten ikasleekikoJarrera pasiboa duten ikasleekiko borrokara lotzea erakargarri izan dadin egoerak

  sortu behar ditugu. Saltseatzeko aukera eskaini, nahiz eta momentu puntual batean

  batu eta gero aldendu. Konpromiso maila ezberdina dutenek ekarpenak egiteko aukerak

  zabaldu behar ditugu. Ildo berean ikasle bakoitzak egoerak neutralizatzeko duen

  gaitasunaren jabe direla sinestarazi behar diegu.

  Antolatu eta antolatzaile jarrAntolatu eta antolatzaile jarrAntolatu eta antolatzaile jarrAntolatu eta antolatzaile jarrera dutenakera dutenakera dutenakera dutenak multzo berean kokatzen ditugu. IAz gain

  dauden gainontzeko ikasle nahiz mugimendu edo eragileekiko orokorrean bat gatozen

  borroketan elkarlana sustatzea garrantzizkoa izango da eta ikasleon indarra ahalik eta

  handiena izan dadin lan egin. Ezin uka, ordea, ezberdintasunak ere aurkituko ditugula.

  Gurekin batera borrokara lotzeko aukera zabal