Herritarrek Parte-hartzeko Bideak Canales de Participación … · 2019-11-05 · GALDETEGIA...

of 2 /2
Herritarrek Parte-hartzeko Bideak Canales de Participación Ciudadana Aurrekontu parte-hartzaileen kontzeptua Udalaren filosofian txerta- tuta dago aspaldidanik. Ugao-Miraballesko bizilagunek udal- aurrekontuaren zati bat erabiltzeko moduari buruzko proposame- nak egin ahal izateko prozesu irekiak bultzatzearen aldeko apustua egiten ari gara, horrela ugaotarrekin norabide biko harremana ezar- tzeko. Jasotako iradokizunetako asko errealitate bilakatu dira dagoeneko. 2020ko kontuak egiteko aurrekontu parte-hartzaileen prozesu berri baten aurrean gaude, eta berriro ere zuen iritzia eskatu nahi dizue- gu. Zuen ekarpenak jaso nahi ditugu, auzo bakoitzeko bizi-kalitatea hobetzeko eta denok nahi dugun etorkizuneko Ugao-Miraballes elkarrekin eraikitzeko. Udaletxeko ateak "parez pare" zabalik daude urte osoan zehar uga- otarrentzako. Zuek zarete auzoetako beharrizanak hobekien ezagu- tzen dituzuenak. Horregatik ekin diogu berriro ere aurreko ekitaldie- tan hainbesteko arrakasta izan duen prozesu honi. Aurrekontuak guztion ardura dira, eta, beraz, Udalaren kudeaketa hurbilago, gar- denago eta parte-hartzaileago egingo duen ekimen honetan parte hartzera animatzen zaituztet.. El concepto de Presupuestos Participativos se encuentra integrado en la filosofía del Ayuntamiento desde hace años. Estamos apostando por impulsar procesos abiertos para que los vecinos y vecinas de Ugao-Miraballes puedan realizar sus propuestas sobre cómo emplear una parte del presupuesto municipal y de esta forma establecer una relación bidireccional con los y las ugaotarras. Muchas de las sugerencias recibidas son ya una realidad. Estamos ante un nuevo proceso de presupuestos participativos para elaborar las cuentas del 2020 y volvemos a pediros vuestra opinión. Queremos que nos hagáis llegar vuestras aportaciones para mejorar la calidad de vida de cada uno de los barrios y construir juntos el Ugao-Miraballes del futuro, el que queremos todos y todas. Las puertas del Ayuntamiento están abiertas “de par en par” para los y las ugaotarras durante todo el año. Sois vosotros y vosotras los que mejor conocéis las necesidades de los barrios. Es por ello que inicia- mos de nuevo este proceso que tanto éxito ha tenido en anteriores ejercicios. Los presupuestos son responsabilidad de todos y todas, por lo que te animo a participar en esta iniciativa que hará la gestión del Ayuntamiento más cercana, transparente y participativa. Eskerrik asko Ekaitz Mentxaka Corral, Ugao-Miraballesko alkatea Muchas gracias Ekaitz Mentxaka Corral, Alcalde de Ugao-Miraballes GALDETEGIA CUESTIONARIO Galdetegi hau horretarako ezarritako buzoietan uztea 2019ko azaroaren 14a baino lehen. Buzoiak Udaletxean, Jane Jauregian, Gazteak Informatzeko Gunean-Gazteinfon eta Kiroldegian egongo dira. Galdetegiaren bertsio digitala www.ugao-miraballes.net udal Webgunean ere bete daiteke. Depósito de este cuestionario en los buzones habilitados en el Ayuntamiento, Palacio Jane, Punto de Información Juvenil-Gazteinfo y Polideportivo antes del día 14 de noviembre de 2019 o a través de la versión digital en la web municipal www.ugao-miraballes.eus. ATEAK ZABALIK PUERTAS ABIERTAS Alkateak harrera egingo die udaletxera hurbildu nahi diren guztiei, helburu bikoitzarekin: aurrekontua ezagutaraztea eta egokitzat jotzen dituzten proposamenak edota iradokizunak egitea. Azaroak 18 eta 25, 8.30etatik 14:00etara eta 17.00etatik 19.00etara. El alcalde recibirá a los vecinos y vecinas que quieran acercarse a la casa consistorial, con un doble objetivo: conocer el presupuesto y hacer las propuestas y/o sugerencias que consideren oportunas. Los días 18 y 25 de noviembre, de 8.30 a 14 horas y de 17.00 a 19.00 horas. AURKEZPENA PRESENTACIÓN Herritarrek aurrekontua ezagutzeko eta dauzkaten zalantzak argitzeko aukera izango dute abenduaren 9an, 17.00etatik 19:00etara Gaztelekuan (Hiru Hodietako Kultur Etxean). Los vecinos y vecinas podrán acercarse a conocer el presupuesto y a consultar las dudas que tengan el día 9 de diciembre, de 17.00 a 19:00 en el Gazteleku (Kultur Etxea de la Fuente de los Tres Caños).

Embed Size (px)

Transcript of Herritarrek Parte-hartzeko Bideak Canales de Participación … · 2019-11-05 · GALDETEGIA...

Page 1: Herritarrek Parte-hartzeko Bideak Canales de Participación … · 2019-11-05 · GALDETEGIA CUESTIONARIO Galdetegi hau horretarako ezarritako buzoietan uztea 2019ko azaroaren 14a

Herritarrek Parte-hartzeko Bideak Canales de Participación Ciudadana

Aurrekontu parte-hartzaileen kontzeptua Udalaren filosofian txerta-

tuta dago aspaldidanik. Ugao-Miraballesko bizilagunek udal-

aurrekontuaren zati bat erabiltzeko moduari buruzko proposame-

nak egin ahal izateko prozesu irekiak bultzatzearen aldeko apustua

egiten ari gara, horrela ugaotarrekin norabide biko harremana ezar-

tzeko.

Jasotako iradokizunetako asko errealitate bilakatu dira dagoeneko.

2020ko kontuak egiteko aurrekontu parte-hartzaileen prozesu berri

baten aurrean gaude, eta berriro ere zuen iritzia eskatu nahi dizue-

gu. Zuen ekarpenak jaso nahi ditugu, auzo bakoitzeko bizi-kalitatea

hobetzeko eta denok nahi dugun etorkizuneko Ugao-Miraballes

elkarrekin eraikitzeko.

Udaletxeko ateak "parez pare" zabalik daude urte osoan zehar uga-

otarrentzako. Zuek zarete auzoetako beharrizanak hobekien ezagu-

tzen dituzuenak. Horregatik ekin diogu berriro ere aurreko ekitaldie-

tan hainbesteko arrakasta izan duen prozesu honi. Aurrekontuak

guztion ardura dira, eta, beraz, Udalaren kudeaketa hurbilago, gar-

denago eta parte-hartzaileago egingo duen ekimen honetan parte

hartzera animatzen zaituztet..

El concepto de Presupuestos Participativos se encuentra integrado

en la filosofía del Ayuntamiento desde hace años. Estamos apostando

por impulsar procesos abiertos para que los vecinos y vecinas

de Ugao-Miraballes puedan realizar sus propuestas sobre cómo

emplear una parte del presupuesto municipal y de esta forma

establecer una relación bidireccional con los y las ugaotarras.

Muchas de las sugerencias recibidas son ya una realidad. Estamos

ante un nuevo proceso de presupuestos participativos para

elaborar las cuentas del 2020 y volvemos a pediros vuestra opinión.

Queremos que nos hagáis llegar vuestras aportaciones para mejorar

la calidad de vida de cada uno de los barrios y construir juntos el

Ugao-Miraballes del futuro, el que queremos todos y todas.

Las puertas del Ayuntamiento están abiertas “de par en par” para los y

las ugaotarras durante todo el año. Sois vosotros y vosotras los que

mejor conocéis las necesidades de los barrios. Es por ello que inicia-

mos de nuevo este proceso que tanto éxito ha tenido en anteriores

ejercicios. Los presupuestos son responsabilidad de todos y todas, por

lo que te animo a participar en esta iniciativa que hará la gestión del

Ayuntamiento más cercana, transparente y participativa.

Eskerrik asko

Ekaitz Mentxaka Corral,

Ugao-Miraballesko alkatea

Muchas gracias

Ekaitz Mentxaka Corral,

Alcalde de Ugao-Miraballes

GALDETEGIA CUESTIONARIO Galdetegi hau horretarako ezarritako buzoietan uztea 2019ko azaroaren 14a baino lehen. Buzoiak

Udaletxean, Jane Jauregian, Gazteak Informatzeko Gunean-Gazteinfon eta Kiroldegian egongo dira.

Galdetegiaren bertsio digitala www.ugao-miraballes.net udal Webgunean ere bete daiteke.

Depósito de este cuestionario en los buzones habilitados en el Ayuntamiento, Palacio Jane, Punto de

Información Juvenil-Gazteinfo y Polideportivo antes del día 14 de noviembre de 2019 o a través de la

versión digital en la web municipal www.ugao-miraballes.eus.

ATEAK ZABALIK PUERTAS ABIERTAS Alkateak harrera egingo die udaletxera hurbildu nahi diren guztiei, helburu bikoitzarekin: aurrekontua ezagutaraztea eta egokitzat jotzen dituzten proposamenak edota iradokizunak egitea.

Azaroak 18 eta 25, 8.30etatik 14:00etara eta 17.00etatik 19.00etara.

El alcalde recibirá a los vecinos y vecinas que quieran acercarse a la casa consistorial, con un doble objetivo: conocer el presupuesto y hacer las propuestas y/o sugerencias que consideren oportunas.

Los días 18 y 25 de noviembre, de 8.30 a 14 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

AURKEZPENA PRESENTACIÓN

Herritarrek aurrekontua ezagutzeko eta dauzkaten zalantzak argitzeko aukera izango dute

abenduaren 9an, 17.00etatik 19:00etara Gaztelekuan (Hiru Hodietako Kultur Etxean).

Los vecinos y vecinas podrán acercarse a conocer el presupuesto y a consultar las dudas que

tengan el día 9 de diciembre, de 17.00 a 19:00 en el Gazteleku (Kultur Etxea de la Fuente de los Tres Caños).

Page 2: Herritarrek Parte-hartzeko Bideak Canales de Participación … · 2019-11-05 · GALDETEGIA CUESTIONARIO Galdetegi hau horretarako ezarritako buzoietan uztea 2019ko azaroaren 14a

Datu pertsonalak Datos personales (*) Datu hauek isilpean erabiliko dira. Hauek proposamen honek gutxieneko zehaztasun bat izan dezan eskatzen dira.

(*) La utilización de estos datos será confidencial y obedece a la necesidad de mantener un mínimo de rigor en esta propuesta.

Adierazi, mesedez, zein gunetan bizi zaren Indique, por favor, en qué zona reside

1. Zure AUZOA edo bizi zaren gunea hobetzeari begira, zure ustez zeintzuk dira dauden beharrizanak?

2. Zure UDALERRIA hobetzeari begira, zure ustez zeintzuk dira dauden beharrizanak?

3. Adierazi, orokorrean, zeintzuk izan behar diren 2019ko aurrekontuen lehentasunak, “1” zenbakia lehentasun gutxikoa eta “5” zenbakia premiazkoena izanik:

4. 2020ko aurrekontuei buruzko beste ohar edota proposamen batzuk:

1. Pensando en la mejora de su BARRIO o zona de residencia, ¿qué necesidades considera que tiene el mismo?

2. Pensando en la mejora de su MUNICIPIO, ¿qué necesidades considera que tiene el mismo?

3. Indique, por favor, a nivel general, cuáles deben ser las prioridades de los presupuestos 2019, siendo “1” poco prioritario y “5” lo más urgente:

4. Otros comentarios y/o propuestas sobre los presupuestos 2020:

1 2 3 4 5 Fomento del empleo y promoción económica

Servicios sociales

Urbanización de barrios

Potenciación del Euskera

Servicios culturales

Infraestructuras deportivas

Otros (indique cuáles, por favor)

1 2 3 4 5 Enplegua eta ekonomia sustatzea

Gizarte zerbitzuak

Auzoak urbanizatzea

Euskara sustatzea

Kultur zerbitzuak

Kirol azpiegiturak

Beste batzuk (adierazi zeintzuk, mesedez)

Arana eta Lupardo/San Román Iturrigorrialde Urkemendi Astibi Markio Usila Beretxa Ondategi Herrigunea/Casco Urbano Elosu Santi Laurenti Beste bat/Otro:

Goikiri Udiarraga

Izen-abizenak/Nombre y apellidos: Adina/Edad: Sexua/Sexo:

Helbidea/Dirección: Telefonoa/Teléfono:

E-mail:

Galdetegia Cuestionario