Goieskola 10 urte

of 32 /32

Embed Size (px)

description

Goieskolak ateratako aldizkaria

Transcript of Goieskola 10 urte

  • 1. 10 URTE2

2. 10 URTE AurkibideaEditorialaKartelak 2008-09-10 urteak ............................................................................... 2 Hamar urte pasatxo dira Debagoieneko Eskola Publikoetako 11 zuzenda- rik erabaki zutela elkarte bat sortzea. Alde batetik, gizarteko parte handiEditoriala ......................................................................................................................... 3 bat izanik, eskola publikoak duen bizitzeko gogoa aldarrikatzeko eta, bes-Goieskolarekin utopiatik gertuago ............................................................. 4 tetik, administrazioaren eskutik doan eskola Debagoienari egokitu etaMundua ezagutzeko desioa............................................................................. 5nortasun propioa emateko. Horrela sortu zen GOIESKOLA DebagoienekoAmesgaiztoen Kutxa laburmetraia ............................................................. 6Euskal Eskola Publikoa.Elkarbizitza eta euskara sustatzen jolastorduetan........................ 7 Nork esango zukeen orain dela 10 urte, GOIESKOLA sortu zenean, horre-Goieskolaren sorrera, une garrantzitsu bat lako baliorik izango zuenik? Urteetan egindako lanaren heldutasuna etaDebagoieneko eskola publikoentzat......................................................... 8 ausardia ez dira izan ez alferrikakoak eta lorez jositako zuhaitzak fruitu ugariIpintza, gure gida...................................................................................................... 9 eman eta emango ditu. Ikasleekin, irakasleekin eta familiekin elkarlaneanKartelak 2002-04-06-07 urtekoak ............................................................... 10 sendotutako proiektuak eraiki du GOIESKOLAren etorkizuneko zubia.Hamaika eskaintza hamar urtetan........................................................... 11Eskola 2.0: Nola aprobetxatu inork Kanpoko jatorria zuten ikasleak Debagoienera etortzen hasi zirenean eta gai hori eztabaidagai bihurtu zenean, GOIESKOLAk Kultura arteko hezkun-eskatu gabeko baliabidea .............................................................................. 12 tzaren Kongresua egin zuen ausart (Oati, 2002). Gizartea informazioarenLurraren sekretuetatik ikasten ................................................................... 13 aroan sartzean, Hezkuntza sistema zaharra aldatzeko beharrak sortzen zi-Elkarlanerako konpromiezua ....................................................................... 14 tuen kezkak eta ardurak zirela-eta GOIESKOLAk Heziketaren aldeko Ma-Holandatik Atxabaltera Atxabaltatik Holandara ...................... 15nifestua atera zuen 2006an. Bi urte geroago, Hizkuntzen TrataeraHezkuntza sortzailea........................................................................................... 16 Bateratuari buruzko Jardunaldi pedagogikoak antolatu zituen eta 2010eanIpuinen entzunaldia ............................................................................................. 17 Eskola 2.0 Teknologia Berrien ingurukoak. Jorratu behar ziren momen-Gurasoen atala ........................................................................................................ 18 tuan landutako punta-puntako gai horiek guztiek eman diete GOIESKO-Bide luzea eta aberasgarria ......................................................................... 19 LAko eskolei gaurkotzeko indarra. Horien ondorioz, egun ditugunEuskararen alde apustu handia ................................................................. 20 ikastetxeak aurrerakoiak dira, bai metodologian bai teknologia berrietan.As que pasen 10 aos ...................................................................................... 21Debagoienean, Gipuzkoan eta Euskal Herrian erreferentea da GOIES-Ipuin ibiltaria ............................................................................................................. 22 KOLA elkartea, ez baitago antzekorik inguruan. Hilero elkartzen garaLangile eta langabetuentzat ikastaroak .............................................. 23 9 herrietako 14 ikastetxeetako (Eskola txikia, Haur eta LehenEtorkizuneko eskola eraikitzen ................................................................... 24Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza eta Helduen Eskola) 14 zuzendari, De-Zereginen ikaskuntza gelak .......................................................................... 25 bagoieneko Euskal Eskola Publikoak dituen erronkak aurrera atera-Ikasle ohiak ................................................................................................................ 26 tzeko asmoz. Elkarlanerako ditugun tresnak: ikasleak, gu-Ikasle ohiak ................................................................................................................ 27 rasoak, langileak, proiektuak, elkarrizketak, eztabaidak, sor-Ikasle ohiak ................................................................................................................ 28 mena eta ezagutzak elkarrekin aztertzen ditugu eta aniztasunGoieskolako Manifestua .................................................................................. 29 aberats horrek aukera ematen digu gure ikastetxeetan hez-Eskerrak ........................................................................................................................ 30 kuntza integrala eta kalitatezkoa garatzeko.Publizitatea................................................................................................................. 31 Orain dela 10 urte zer ari zen gertatzen munduan? Hemendik 10 urteraKartela............................................................................................................................ 32 zer gertatuko ote da? Ahalegin handia egin dugu aldizkari hau kalera ateratzeko, eta azken 10 urteotan GOIESKOLAn egindakoaren isla da. Hemen dira protagonistak, GOIESKOLAn parte hartu duten irakasleak, gurasoak, ikasleak eta ikastetxeak. Eskerrak eman nahi dizkizuegu lan honetan kolaboratu duzuenoi, denok baitzarete proiektu handi honen parte. Debagoieneko Euskal Eskola Publikoaren alde lan egin duen ororen fruitua da GOIESKOLA 10 urte hau. Eskerrik asko. Analizamos las herramientas de que disponemos para el tra- bajo en cooperacin: alumnado, profesorado, padres y ma- dres, trabajadores, proyectos, conversaciones, discusiones, creacin y conocimientos. Es toda esta diversidad enrique- cedora la que nos permite desarrollar una educacin integral y de calidad en nuestros centros.3 3. 10 URTEGOIESKOLArekin utopiatik gertuago Debagoieneko ikastetxe publiko- nola indartu autonomia gure zentro eta geletan, zertan ze- etako irakasle askok aspalditik hazten den partaidetza, zer osasun duen eskoletako elkarbi- genuen biltzeko ohitura: pertso-zitzak, irakasleok nola kudeatzen dugun aniztasuna gelan... nala eta ratioak zirela, euskal-Geroz eta anitzagoak diren gure eskolei hobeto erantzuteko duntzea, egonkortasun ezaAniztasunean hezi, kulturartekotasunean bizitzeko kon- Bileretan ordu dezente egin izangresua antolatu genuen, hasierako zailtasunak eta zalantzak dugu eskola publikoa hobetzekogaindituz. ahaleginean. Gehienetan, bilera hauen planteamendua errebindi-Beste ardura garrantzizko bat gizarteratzearena izan da, bel- katzailea izaten zen, Administra- durrak eta konplexuak astinduz eskola publikoaren ezaugarriPilar Etxaniz Kortabarria, zioari gure eskaerak zuzentzeko propioak azpimarratu eta lau haizetara zabalduz. Prentsau- Antzuolako Eskolako adostasunak bilatuz eta gure pro- rrekoak, idatziak eta elkarrizketak eginez, Goieskolari di- Zuzendari ohiatestak plazaratuz. Hori guztia be-mentsio publiko bat ematen saiatu ginen. Partekatu, elkarri harrezkoa eta eraginkorra izan da entzun, ekin ahala, Goieskolaren proiektua sendotzen joanurteetan zehar, baina ardurak soilik kanpoan ikusteko estilo zen eta partaideok ausartagoak sentitu ginen. Zerotik bi urtebat ere garatu zuen gugan. bitarteko umeen hezkuntza lortzea ez zen erronka makala izan, elkarri animoa eta laguntza emanez, gurasoen arteanGoieskolak eskema hori gainditzea lortu duela esango nukealiatu onenak bilatzen, sinesgarri bihurtu zen utopia zirudiena,eta honekin ez dut esan nahi ez dagoela errebindikatzekoeta denbora gutxira gure herrietan Haur-eskolak zabaldueta protestatzeko motiborik. Agian, Goieskolaren hasieran, ziren. Argi daukat Goieskola barik ez zela posible izango. Ibil-kexatze-estilo edo ohitura horretan oinarritu ginen, baina po- bide luze eta aberats honetan ideiak, proposamenak, senti-liki-poliki Goieskola bere ezaugarriak garatzen joan da: menduak, kezkak konpartitu ditugu eta konpartitze honetanmaila profesionalean irakasleok subjektu aktibo eta auto-talde bezala gure burua baloratzen eta identitate kolek-nomo gisa dugun rola gureganatuz, elkar-lanari garrantziatibo bat sortzen joan gara.emanez, formazioa ikastetxeen premien arabera denituzGure ikastetxeen ahuleziak eta indarrak, hezkuntza hobe- Bizi ditugun garaiak ez dira errazak, krisi ekonomikoak blaitzeko ildoak, zeintzuk diren etorkizunerako ditugun erronkak eginda gaude, krisi kulturala ere badela diote askok, krisi oro-eta beste hainbat kezka izan dira hausnarketa eta eztabaida- korra, estrukturala, beste batzuk. Zerbitzu publikoen kalitateagai urte hauetan. Bi hitzetan esango nuke kexatzeko kultu- eta kantitatea (honetan badu garrantzia) arrisku bizian daude,ratik kultura eraikitzailerako jauzia egin duela Goies-irakasleon lan egoerak eta baldintzak okertzen doaz, ume etakolak: zer nolako eskolak ditugun hausnartu, zer nolakoakgazteen aukerak murrizten. Asko izango dugu egiteko aurre-behar/nahi ditugun eta zer konpromiso hartzeko agertzenrantzean ere. Goieskolan hasitako bideari jarraituko diogu,garen prest. Horiek dira gure ipar nagusiak. Heziketaren al- emandako urratsak erakutsi digulako ikastetxe guztiendeko Manifestua izan zen jauzi horren adibide garbieneta-batura baino gehiago dela, denok batera ahalmentsua-riko bat.goak garela.Goieskolako bileretan parte hartu nuen lau urtean gai inte-Durante este largo camino hemos compartido ideas, pro-resgarri anitz izan genituen esku artean, besteak beste: es- puestas, sentimientos, dudas... y es en este compartirkola publikoa-eskola pribatua debatea, eskola zerbitzu publiko donde hemos ido valorndonos como grupo y creandogisa ulertzeak gaur egungo gizartean duen zentzua. Hez-una identidad colectiva. Seguiremos el camino trazadokuntzaren alderdi emozionalak, harremanak, elkarbizitzak por Goieskola porque los pasos que hemos dado nos de-duten garrantzia eta eragina hezkuntzan orokorrean, ikaste muestran que somos ms que la suma de todos los cen-prozesuan eta irakasleen arteko talde lanean. Irakaslearen tros, que todos unidos somos ms poderosos.rola eta eskola bera nola egokitu behar diren XXI. mendekogizartera. Kalitatea zer den hezkuntzan, gaur egun edozein Goieskolak badu nire ustez beste dimentsio bat, pertsonala-produktu komertzialek zigilu hori daramanean. Nola lotu kali-goa, intimoagoa. Bidelagun izan zareten guztiekin bateratatea berdintasun eta ekitatea moduko balioekin. Gure es-egindako burutazioek, lanean emandako denborak, zalantzek,koletako aniztasuna nola bizi era positiboan eta nola bultzatu konplizitateak, harremanak, atsedenaldiko kafetxoak nire bi-benetan inklusiboak diren hezkuntza proiektuak eta praktikak.hotzean instalatu dira eta sentimendu-sare zabal eta sakona josi dute. Emana baino gehiago jaso dut eta zuei esker izanGoieskolaren beste ardura bat beti izan da eztabaida eta da. Mila esker. Hemen nauzue, hezkuntzaren hurrengo orrial-hausnarketa orokor hauek esparru praktikora eramatea:dea zuekin batera idazteko prest.4 4. 10 URTEANTZUOLA HERRI ESKOLAwww.antzuola.hezkuntza.netMundua ezagutzeko desioaUmeek mundua ezagutzeko duten de- Gela bateko ikasleek unibertsoa eza-Beste gela baten artea izan da ikas-sioaren ondorioz hainbat gai eta ekintzagutzeko gogoa zuten eta ... gaia, ekintzetariko bat Picasso eza-proposatzen dituzte. Eskolak aukera gutzea izan da eta...ematen die planteatzen dituzten in-tentzioei aurre egiteko. Ikasketa proze-Jakina, bere lan famatuena aztertusuak intentzio hauek gauzatzerakoan zuten: Gernika koadroa. Haren ezauga-sortzen dira eta honako ezaugarriak di- rrien artean harritu zituen datuetarikotuzte:bat tamaina izan zen. Horregatik, ikas-leak ere artista bihurtu zirenean, Pi- Gelako partaide guztien artean casso zirela imajinatuz, gela guztiaren eraikitzen dira. artean tamaina berdineko koadro bat Ezaguerak eraikitzeko inportan-egitea erabaki zuten. Hori lortzeko teak dira. Hauek, komunikazio- arazo asko konpondu behar izan zituz- egoeretan eraikitzen dira, ikas- leek euren artean eta kulturare- Hemen ikusten ditugu batzuk Eguzki kin sortzen dituzten interakzioSistemaren maketa egiteko informa- esanguratsu baten ondorioz.zioa interpretatzen eta antolatzen. Ma- Eraikitze honetan pertsona daketa inportantea baita zelakoa den garrantzizkoa, bere desio, kon-ulertzeko, distantzia eta tamaina hain promiso, jakintza, eta nortasu-itzelak sentitzeko eta erlazioan aztertu narekin. Denon arteko komu-ahal izateko, eta ez horregatik bakarrik, nikazioaren bitartez, ikasleek beste batzuei azaltzen diegunean ere, taldeko partaide sentitzen dirazer adierazi nahi diegun ulertu dezaten. eta erronkei aurre egiteko gai.Horrek guztiak dirauen denboranikasleek esperientzia aberatsak etaestuak bizi dituzte, kontatzeko mo-dukoak, beste batzuei azaltzea me-rezi dutenak, eta hori dela etaikasleak kontalari bihurtzen dira, ho-rretarako baliabide egokiak erabiliz.Planteamendu honetan, ikasleakmundua ezagutzeko gogoari jarraituz,gizakiak beregan izan duen desio etajarrera berdinean kokatzen dira: kul- Frogak egin ondoren, jakin dute distan-tura eraikitzen protagonista, testigu,tziak eta tamaina ezin direla erabili es-partaide eta historiagile. Esate bate-kala berean egin nahi duten maketan,ten. Erabaki behar izan zuten: zenbatrako: eta bi eskalatan egitea erabakitzen dute. paper beharko zuten koadroa egiteko;nola erabili eta irakurri zinta metrikoa;metroa, zentimetroak zer diren; nolaLa escuela se convierte en un lugar de encuentro donde los nios y nias tienen labanatu koadroa guztion artean; zein gaioportunidad de hacer realidad su deseo de comprender el mundo. En ese marco dramatiko erabiliko zuten; nola jasoalumnos y alumnas se maniestan con sus identidades planteando preguntas, guztion proposamenak; nola handituacciones, intenciones diseando planes, concretando propsitos y objetivos,txikiz egindakoa; zein kolore erabili;deniendo consensos y disensos y generando, en consecuencia, procesos de apren- nola antolatu... Eta egin ondoren: nondizaje donde el conocimiento emerge por la interaccin que se da entre las ideaskokatu, nola azaldu egitasmoak, pen-propias, las de los dems y la cultura. tsaerak, izandako arazoak, emandakokonponbideak... 5 5. 10 URTEELGETA HERRI ESKOLAwww.elgeta.hezkuntza.net AMESGAIZTOENKUTXA l a b u r met raiaElgeta Eskolak film labur txiki bat filmatu du.Korto hau haur hezkuntzako ikasleek burutudute irakasle batzuen laguntzaz. Hemos lmado un cortometraje con los nios yMUNSTROEN IPUINAK bilduman dagoen ipuin batean nias de educacin infantil titulado La caja de lasoinarrituta dago, Amesgaiztoen Kutxa-n, hain zuzen.pesadillas para que entre otras cosas aprendanIkasleen beldurrak eta amesgaiztoak nola gainditua superar sus miedos.lantzen duen filma izango da. Denok beldurrak ditugulaonartzea eta beldurrek ere beldurra dutela erakutsi nahidugu film laburraren laguntzari esker.Ekoizpen lanak, filmaketa eta muntaia dena eskolanbertan egin da.Helburu didaktiko hauek lantzen ditugu: Dramatizazioa gorputz lengoaiaren bitartez, Orientazio espazialak, Denboralizazioaren pertzepzioa (eszenak, aurrera,atzera...), Errepresentazioa, Atentzioa, Argumentuaren arabera pertsonaien identifikazioa, Egitura sinpleen memorizazioa...6 6. 10 URTESAN MARTIN AGIRRE ESKOLA. BERGARA. www.sanmartinlhi-bergara.hezkuntza.net Elkarbizitza eta euskarasustatzen jolasorduetanCONVIVENCIA, REFUERZO DEL EUSKARAY PARTICIPACINRESPONSABLE DEL ALUMNADOEN TIEMPO DE RECREOComo una etapa ms del recorridoque propone nuestro Proyecto Edu-cativo, hace un par de aos comen-zamos a analizar con el alumnadode Primaria el funcionamiento delpatio y a disear propuestas de me-jora: cmo conseguir un repartoms equitativo del espacio fsico,anlisis de las peculiaridades quecaracterizan cada zona del patio,propuesta de juegos adaptados aestas caractersticas, asuncin deresponsabilidades sobre la prepa-racin, el cuidado y la recogida delmaterial utilizado, etc.Gure ikasleen artean batez ere lekuen ezaugarriak aztertu, kasuEuskara ludiko eta bizia, Auto-bakoitzean egokienak izan daitez-Estas propuestas quedaron plas-nomia, Arrazoibide logikoa, El-keen jolasak proposatu, beharrez-madas en la organizacin de doskarkidetza eta Jarrera dogma-kotzat jotzen den materiala pres-das a la semana para conocer ytikoekiko kritika garatu nahian, tatu, ardurak banatu, arlo hauenpracticar todo tipo de juegos QUEerritual sinbolikoak gainditu etainguruan burutu dira geletako or-NO INCLUYERAN EL USO DELesanguratsuak, hezitzaileak, ba- dezkarien bilerak. BALN. Si bien al principio huboloreen sortzaileak eta integra- bastantes protestas, especial-tzaileak izan daitezkeen gunea Pilota edo baloi gabeko jolasak as-mente por parte de los forofosbilakatu nahi izan ditugu jolasal- tean bitan ospatu dira. Bi egundel ftbol, al nal del primer cursodiak, besteak beste. hauetan ikasleek beraien kabuz las valoraciones del alumnado fue- gauza izan dira ordezkarien bileranron muy positivas.Ikasketa Buruak hartu du bereadostutakoa aurrera eramateko etagain helburu hauen garapena ahal-materiala era egokian kudeatzeko.La propuesta sigue vigente, enri-bidetzeko behar den antolaketa. quecida al paso del tiempo. ParaHorretarako, gela bakoitzeko ikas- Irail/urrian zuzendaritzan protestaanalizar cmo ha ido la semana yle arduradunekin bildu da astero.ugari agertu arren, baloi gabeko biorganizar los juegos, espacios,Lehen Hezkuntzako maila guztie-patio ordu izango zutela jakin zu- material y dems de la siguientetako ikasleek hartu dute parte.tenean ikasleek, ikasturte amaie-semana, cada viernes se rene una ran haiengandik jasotako balo- profesora con representantes deDenon artean patioak duen espa-razioa oso positiboa izan da, ase- todas las aulas de primaria.zio sikoaren banaketa adostu, bete maila handia azaldu dute. 7 7. 10 URTESAN MARTIN AGIRRE ESKOLA. BERGARA. www.sanmartinlhi-bergara.hezkuntza.netGOIESKOLAren sorrera, Begoa Garmendia.une garrantzitsu bat (Bergarako San Martin Agirre Ikastetxeko Zuzendari ohia).Debagoieneko Eskola PublikoentzatUrte batzuk lanean dihardugunok, besteak beste, badugu gure bailaran ikastetxe publikoak bizi izan duen bilakaeraaztertzeko aukera. Gauzak ez dira beti izan gaur egun ezagutzen ditugun modukoak, baina esan genezake gaurkoaatzokoaren ondorioa dela.Atzera begira sentipen gazi-gozoak pizten zaizkigu eta horien artean, dudarik gabe, itxaropenarekin une bat lotzeko-tan hau Goieskolaren sorrera izango litzateke. Nire ustetan, sasoi hartan hasi ginen gustura sentitzen gure nortasu-narekin. Herrian hasi ginen tokia izaten. Taldeak ematen duen babesari esker indarrak aurkitu genituen erronka berrieiaurre egiteko: kalitate kontzeptua, aniztasuna, hizkuntza trataera, teknologia berriak, Haur-eskolak...Entonces empezamos a sentirnos a gusto con nuestra identidad. Comenzamos a ocupar un sitio en el pue-blo. Gracias al apoyo que da el grupo, encontramos fuerza para hacer frente a los nuevos retos: el conceptode calidad, la diversidad, el tratamiento de las lenguas, las nuevas tecnologas, las escuelas infantiles...Garbi ikusi genuen Haur-eskola publikoak bailarako herrietan izatea ezinbestekoa zela. Prozesua luzea eta korapila-tsua izan zen, baina herri guztietan irekitzea lortu zen nahiz eta ez izan guk nahi genituen baldintzetan.Nire partaidetza zuzena taldean bukatu zen eta orain beste batzuk dira gaiak bideratzen dituztenak. Baina ziur naizhauek ere erronkaz beterik dutela agenda. Nire aldetik animoak bidaltzen dizkiet, orain dela hamar urte piztu zen ilu-sioa mantenduaz gain, handitzen joateko.Bidean ikusiko dugu elkar.8 8. 10 URTEIPINTZA. BERGARA.www.ipintzabhi.hezkuntza.netIpintza gure gidaAitor Arruti, Irakaslea.Ipintzako ikasle, guraso eta irakasle guztion izenean.Egia esan, egokia da benetan IpintzaNormalizazioko Plana ezartzen, ba-izena nerabeentzako ikastetxe bat tzorde orokorrarekin eta urteen joa- F ue un gran acierto llamarbataiatzeko. Izan ere, ipintzak garai nean bereziki aipagarria den ikasleen su momento Ipintza abatean, herrien sarreretan kokatuta,batzorde mardularekin. nuestro centro, pues conzuhaitz gazteei hazten laguntzekoese nombre se designabanmintegiak baitziren, eta horretantxeLandarea elikatzeaz gain, ordea, los semilleros que exis-saiatzen baikara geu ere gure ikas- zaindu ere egin behar da. Halaber, tan en muchos de nues-leekin. Aldi berean, Ipintza bera ere zenbat eta hobeto zaindu, orduan tros pueblos para ayudar ahogeitaka urte dituen arbola da, etaeta hobeto haziko dela jakinik, Kali-crecer a los nuevos rbo-beste hainbeste uztai borobildu tate proiektua abiarazi genuen ge- les.dauzka bere baitan, mehexeagoak roxeago. Hala, gure ahaleginak ho-batzuk, lodixeagoak besteak, bizi-beto neurtzen eta bideratzen ikas- Animosamente, a eso nostako urtearen araberakoak guztiak.ten ari gara harrez gero, aldioro zu- hemos dedicado durantehaitza tente-tente hazi dadin berme los ltimos 40 aos, los 10Bailarako Goieskolak hamar urte sendoak ezarriz. Arbolari tente eus- ltimos fortalecidos den-betetzen dituen honetan, gogora ten dioten berme motak hobetzen tro de Goieskola; as eletorri zaizkigu gure landareekindoazen heinean, komeni da berriak rbol ha ido creciendo bienegindako hainbat lan, eta aldian al-eransten joatea, eta horrexegatikdiko sentimenduak ere, arbolarentxertatu genuen IKT proiektua erealimentado, le han salidogerrian urteak nola, halaxe pilatuIpintzan, teknologia berriez behar nuevas races, se le han in-zaizkigu banan-banan, bata bestea-dugun neurrian baliatzeko. jertado nuevas ramas conren ondoren, ikastetxeko langileon savia nueva y todo dirigidobarrenetan. Bestalde, landarearen osasuna zain-a que nuestros jvenes r-tzeko, aldian behin inausi egin beharboles crezcan fuertes: ga-Landarezain orok dakienez, landa- da eta indarrak alferrik xahutzera da- rantizar el uso del euskararea ongi hazi dadin, ezinbestekoramaten adarrak moztu eta bizi como lengua del centro, labaldintza da ondo elikatzea, horixe hobea ekarriko dioten kimu berriei mejora constante de nues-du premiazkoena. Horretarako, zu- bide eman. Hori gogoan izanik, as- tras instalaciones, la intro-haitz gazteak lurretik elikagaiak be- palditik gabiltza bizimodu ekologiko-duccin de las nuevas tec-reganatzeko sustrai sendo bezainagoa proposatzen duen Agenda 21nologas y mtodos, la me-malguak behar ditu, eta ikasle ne-proiektuaren baitan, oraindik orainjora continua en la gestinrabeak ere berdintsu behar du ikas- eskuratutako Eskola Jasangarriaren a travs de los procesos deteko eskaintza egokia.ikur eta guzti.calidad, el cuidado de nues- tro entorno, y otros mu-Euskal lurrean bermatutako ikaste-Eta horrelaxe jarraitzeko asmoachos y as queremostxea izanik, euskaraz bizi nahi duendaukagu, borondaterik onenarekin,seguir para que cuando lle-ikastetxea dugu gurea. Oraindik ere ikasleak diren landare gazteak hazigue a su edad dorada con-hazten ari zaizkigun sustraiek era- daitezen, gu geu garen Ipintza tine siendo capaz de darkusten digute euskaratik eta eus- zaharxeagoa iraunarazteko, Goies- sus mejores frutos dentrokaraz ari den komunitatea delakola den baso ederrari behar duena del gran bosque que hoyeuskalduna, euskaraz ulertzen due-eskaintzen saiatzeko. conformamos los centrosla bizimodua ongien. Hori ondo bar- pblico de Debagoiena.nean genuela hasi ginen orainhamalau urte ikastetxean Hizkuntza 9 9. 10 URTE10 10. 10 URTEHELDUEN ESKOLA. BERGARA. www.epabergara.hezkuntza.netEducacin Permanente Hamaika eskaintzaAdultos DE BERGARA hamar urtetanLA OFERTA EDUCATIVAEN ESTOS 10 AOS El objetivo de la enseanza de adultos consiste en formar a aquellas personas que en su momento no tuvieron oportuni- dad de estudiar y dar instrumentos a aque- llos que quieren seguir formndose por su cuenta. Por lo tanto, no consiste slo en ensear a las personas a leer y escribir o a sacar el graduado escolar. En estos lti- mos aos nos hemos esforzado en ade- cuar nuestra oferta a los nuevos tiempos. La EPA de Bergara tiene crculos en Sora- luze, Oate, Antzuola y Elgeta. En estos DUBLINmomentos tenemos unos 460 alumnos y alumnas. Este alumnado tiene un perlHelduen Hezkuntzaren helburua da eta behin gure hizkuntzak ikastea muy variado:haurtzaroan edo gaztetan hezkuntza lan munduan sartzeko. Kontuan iza- Por una parte se encuentra el alum-osotua jasotzeko aukera izan ez du-nik oso zaila dutela gaur egun lana nado de 18 a 21 aos. Su objetivo sera ob-ten pertsonak egunean jartzea etaaurkitzea, gure zentroan jarraitzen tener el graduado de secundaria. Hoy enbere kasa ikasten jarraitzeko baliabi- dute Bigarren Hezkuntzako Gradua- da, a causa del paro, este perl est va-deak ematea. Beraz, helburua ez da,tuaren ibilbidean.riando, incorporndose gente ms maduraaskok uste bezala, irakurtzen etacon intencin de realizar ms tarde unidazten ikastea edo Eskola Gradua- Hirugarren talde bat da gaur egun ciclo formativo.tua lortzea soilik. Azken urteotan hain beharrezkoak diren hizkuntzak Otro grupo muy numeroso es el degure eskaintza garai berrietara ego- (ingelesa zein frantsesa) eta infor-los extranjeros. Su primer objetivo es el dekitu dugu. matika kurtsoak egiten diharduena.aprender el castellano para incorporarse Horiek ere oinarrizko hezkuntzanal mundo laboral. Pero, teniendo en cuentaBERGARAKO HELDUEN ESKOLAKsartzen ditugu. Halakoetara datozen que es muy difcil encontrar trabajo, con-Bergaraz gain bailarako beste herriikasle kopuruak gora egin du azke-tinan con nosotros en el itinerario re-batzuetan ere ikasgelak ditu: Sora-neko hamar urteetan, asko baitira glado.luzen, Oatin, Antzuolan eta Elge- aurre-jubilatu gazte eta ikasten ja- El tercer grupo correspondera a lastan. Momentu honetan 460 bat rraitzeko gogoa azaltzen dutenak, personas que quieren aprender idiomas oikasle biltzen ditu eta prol desber-bizi osoan prestatzeko beharra fun- informtica bsica. Este tipo de alumnadodinetakoak dira. tsezkoa ikusten baita.ha crecido mucho la ltima dcada, ya que son muchos los que muestran inters enAlde batetik, eskola porrota sufritu Irakasteaz gain , kanpo ekintzak ereseguir adquiriendo conocimientos.dutenak ditugu, 18-21 tartekoak. antolatzen ditugu, hala nola, museoHauen helburua Bigarren Hezkun-bisitak, hitzaldiak, atzerrirako bi-En nuestro centro tambin se realizan sa-tzako Graduatua lortzea da. Egun,daiak..., ikasgela barruan ikasitakoa lidas al extranjero, museos, charlas...adinak gora egin du, langabe askopraktikatzeko.como elementos formativos.ere Graduatua atera beharrean aur- As que si tenis ganas de seguir conkitu baitira heziketa zikloak egiteko. Beraz, ikasteko gogoa duten guztiak vuestra formacin a lo largo de la vida os animatu nahi ditugu, adina ez baita animamos a hacerlo.Beste talde handi bat da atzerrita-kontua, bizitza osoan etengaberrena. Horien helburua da lehenikprestatzeko grina izatea baizik.11 11. 10 URTE LUIS EZEIZA LHI. ESKORIATZA. www.luisezeizalhi.hezkuntza.netESKOLA 2.0.: Nola aprobetxatu inorkeskatu gabeko baliabideaJarraian azalduko dugu nola aprobetxatu Hauek dira martxan jarri ziren tailerrakden Luis Ezeiza ikastetxean Eskola 2.0eta era laburrean bakoitzean lantzenbaliabidea, inork eskatu gabe eta, au-jarraitzen ditugun aspektuak:rreko prestakuntza gutxirekin, 2009-10ikasturteko otsailean, 22 ordenagailu eta Bloga: Ikasleek kazetari lana egin behararbel digital batekin aurrez aurre aurkitudute: informazioa bilatu, jendea elka-ginenean. rrizketatu, informazioa idatzi, osatu,testuak aberastu eta informazioa argi-Si no puedes con el enemigo netetaratu. Eskolan gertatzen diren ekintzena l lemari jarraituz, ikastetxean indartu eta web orri ezberdinetan topatutakobeharra zegoen hizkuntza komunika-berri interesgarrien inguruko informa-ziorako konpetentzia euskaraz bul-zioa argitaratzen dute zikloko blogean:tzatzeko erabili genituen, hain zuzen.saski-naski.Lehen Hezkuntzako 3. zikloan idatzizkozein ahozko produkzioa hobetzeko. Audio grabaketak: Ahozkotasunarigarrantzia emanez, ikasleek presta-Hizkuntza indartzeko antolatutako tai-tutako testuak, eskolako berriak, elka-lerrak azaldu aurretik, argi utzi nahi dugu rrizketak, aho-korapiloak, txisteak, ira-hasieran esandakoak zerikusia duela guregarkiak, asmakizunak Audacity pro-Hezkuntza Sailak inori kasurik egin gabegramaren bitartez grabatzen dituzte.hartzen dituen erabakiekin eta ez ikas-tetxe guztietan landu behar den konpe- Filma: Ikasleen irakurzaletasuna bul-tentzia digitalarekin. Konpetentzia hori, tzatu nahian, misterioko testu batnoski, ezinbestekotzat ematen dugu hez- idaztea planteatzen zaie. Horretarako, En este artculo se comenta la utilizacinkuntzan gaur egun. Hori guztia argituta intrigazko eta misteriozko nobela ba-de los recursos tecnolgicos de Eskola 2.0gero, hona hemen gure esperientzia: tzuk irakurriko dituzte eta bertan topaen el Colegio Luis Ezeiza de Eskoriatza.daitezkeen testu mota ezberdinak (na-Recursos que llegaron a los Centros sinLuis Ezeiza Herri Ikastetxeko 3. zi-rrazioak, deskribapenak, elkarrizketak) nadie demandarlos, y que en esta escuelakloko ikasleek Hizkuntza eta Ingurune aztertu ondoren, nobela bat idatziko se utilizan para, entre otras actividadesarloak batera lantzen dituzte proiektuendute. Idatzitako nobelen artean gustu- cotidianas, trabajar mediante talleres labidez. Horrez gain, hizkuntza indar-koena aukeratu, lmaren gidoia egincompetencia comunicativa en Euskera.tzeko asmoz, eta talde kooperati- eta pelikula grabatzen dute, Movieboen lana bultzatu nahian, hizkuntza, Maker programaren bitartez editatu En el escrito se hace tambin una crticatailerren bidez lantzea erabaki genuen. eta formatua emanez. a las iniciativas unilaterales del Depar-Tailer hauetan teknologia berriak era- tamento de Educacin, a la vez que sebiltzen ditugu ikasleak motibatzeko Bukatzeko aipatu, ikastetxeetan, balia-aboga por trabajar la competencia digi-eta hizkuntzarekiko jarrera positiboa bide berriek, nahiz eta puntako tekno- tal con el alumnado.indartzeko. logiak izan, berez, ez dute ezer alda- Los talleres mediante los que se trabajatzen, metodologia ez bada aldatzen.la competencia comunicativa y digitalHezkuntza sistemak ikasleak mailaka- son: el blog, las grabaciones de audio ytzeko ezartzen duen egitura apurtuz, 5. Metodologian, hausnartze sakon bat la pelcula.eta 6. mailako ikasleak hiru taldeetan na-egin beharrean gaude hezkuntzan. Be-hastu genituen eta, hiruhileko bakoi- netan, gizarteak etorkizunean behar di-El alumnado de 5 y 6 realiza estas ac-tzean tailer batean jardunez, ikasturte tuen pertsona konpetenteak hezi nahi tividades, juntndose en tres grupos e-osoan 3. zikloko ikasle guztiek hiru taile- baditugu. Luis Ezeizan bide horretan ari xibles y rotando de taller en taller.rrak lantzen dituzte. gara.12 12. 10 URTEKURTZEBARRI LH. ARETXABALETA.KURTZEBA RRI www.kurtzebarrilhi.hezkuntza.net LHLurraren sekretuetatik ikastenEskola eremutik kanpo badago non eta zer ikasi. Badago zer deskubritu eta non disfrutatu.Uste horiekin hasi ginen duela hamabost bat urte Kurtzeba-Hace ms de quince aos que pusimos en marcha el pro-rri eskolan ortuaren proiektua martxan jartzen. Lehenengo yecto de huerta en Kurtzebarri eskola. Con la ayuda deleta behin Udalarekin harremanetan jarri ginen lur sail txiki batayuntamiento que nos prest un trocito de terreno y la de-eskuratzeko. Bestalde, udaleko langilea eta ortu kontuetandicacin y el asesoramiento de un experto como es Joseaditu eta saritua den Jose Lonbide, pertsona egokia ikusten Lombide, el alumnado del primer ciclo de primaria tiene lagenuen guri gidatu eta lan horretan aholkulari lanak egiteko. oportunidad de conocer in situ los secretos que escondeLangile hori gurekin ordu pare bat hamabostean behin ego- la tierra. Plantar, regar, abonar la tierra, recoger los fru-teko baimena eskatzera joan ginen berriro Udalara. Zorione- tos son para los alumnos y alumnas actividades moti-koak gu eskatutakoa eman ziguten-eta. vadoras que ofrecen la posibilidad de experimentacin yde aprendizaje en contextos que traspasan el marco cl-Azpiegitura horrekin eta eskolan pilatutako ilusioaz lur za-sico de aprendizaje escolar.titxo hori poliki-poliki ongarritzen hasi ginen 1. eta 2. mai-lako ikasle eta irakasleak. Eskuartean landareak, eskuak etaAdems, esta actividad tiene otro elemento que la haceoinak lurrean ukitu, busti, erein eta udaren bukaeran ms atrayente, ya que los productos que se recogen en lafruituak jasotzen hasi ginen. Eta, orduan hasitako bide ho- huerta se ponen a la venta en la feria ecolgica que se ce-rretan jarraitzen dugu oraindik ere. Ikasten eta ikasten. lebra cada ao por las estas de San Miguel.Landareen sustraiak non dauden ikasten dugu; piper-lan-darea eta tomatearena bereizten, baita lurrean zulotxoakegiten ere. Hazien txikitasunetik handi-handia den barazkiahazi daitekeela. Aitzurtxoa, pala, eskorga erabiltzen Ikas-ten dugu ere, zizareek on egiten dietela lurrari, eta harra-patu ezkero berriro lurrera bueltatu behar ditugula. Barras-kilo, kakalardoa, tximeleta, erle etatxindurriak ortuko bisitariak direla.Zorte apur batekin ere fosilen batedota altxor bat lur azpian gordetaaurki dezakegula. Lerroan egoteneta txanda errespetatzen ere ikasibehar dela ortua ondo antolatzeko.Zenbat gauza ikasten dugun!Ekimen honek gainera badauka apar-teko erakusleihoa: Atxabaltan urteroospatzen den San Migeletako azokaekologikoa. Bertan, sasoiko produk-tuak eramaten ditugu saltzera. Be-raz, eragiketa matematikoak, mar-ketin lanak egiteko aukera egotenda. Hori ere ikasten dugu.Ortuan ikusi eta ikasi dugu,disfrutatzen dugun bitartean,lurrak bere sekretuak erakus-ten dizkigula. 13. 10 URTE Ekarlanerako konpromezua garai haietan ikastetxe ba-Goieskolan, elkar gehiago ezagutu ahala, konturatu ginen ara-koitza bere aldetik zebilen, gurezoei lehenago egiten geniela aurre, zentzua ikusten hasi ginenartean ez genuen ezer parteka- egiten genuenari eta ondo zegoena aparte babesten hasitzen, arazo edo premia baten au- ere Ikastetxe bakoitzak bere bide propioa egin du. Hel-rrean ondokoari ezer esan gabe buruak, plangintza, proiektuak eta behar duen formazioaurrutira eta oso gutxi ezagutzen bere partaideekin adostuz eta bere beharrei erantzutekogintuenengana jotzen genuen so-ikastetxea egoki antolatuz. Resu Abasolo,luzio bila. Alboko eskolen proiek-Kurtzebarri BHIko Zuzendari ohia tuak, lorpenak ez genituen zu-Goieskolak ikastetxeari heziketa-jardunean sakontzekozenean ezagutzen, Euskal He- modu bat ekarri dio, protagonista sentiarazten gaituenarriko Agintaritzaren Aldizkaria- gure lanean. Gai guztiak erabaki behar diren tokian azalren bidez baizik. Guk, geuk ere, ez genuen pentsatzendaitezen bideak bultzatzen ikasi dugu komunikazio ire-erabakiak gureak zirenik. Geroztik Goieskolakook elkarri kian oinarrituz adostasunak lortuz. Kide berriei gureerakusten dizkiogu praktika onak eta elkarrekin landuesperientzia kontatzen diegu eta funtzionamenduaerronka berriak, geuk ezagutzen baitugu inork baino ho-erakutsi eta elkarrekin jarraitu, lorpenak nkatuz etabeto gure testuingurua, indarguneekin eta ahuleziekin. hobetu beharrak helburu bilakatuz. garai haietan, zuzendari bilerak, kanpoko eragileek antola-Goieskola ha aportado a la escuela una forma de profundizar en eltutakoak ziren beti. Guk, geuk ez. Bilerak gehienetan fotoko-la actuacin educativa que nos hace sentir protagonistas en nues-piak jasotzeko eta kexatzekoak ziren. Gure benetako egoereztro trabajo. Hemos aprendido a impulsar los medios para que todosjardun beharrean ostrukarena egiten genuen. Erruduna ge- los temas sean acordados en el lugar preciso, basndonos en unahienetan kanpoan zegoela uste genuen. Bilera horiek ez zi- comunicacin abierta y logrando acuerdos.guten aurreko lanik eskatzen. Gaur egungo bilera bakoitza-ren atzean plangintza bat dago, helburu bateratuak di- Esan behar dut ez dudala oraindik ezagutu nigan hainbestetugu eta emaitza partaideen aurreko lanak baldintzatzeneragin izan duen dinamikarik. Kolektiboa osatzen dugundu. Goieskola, berau osatzen dugunon lanaz elikatzen bakoitzarengan sinisteak gaitasuna eman digu elkarrekinda.(Heziketaren aldeko manifestua 2006). bide berria eraikitzen joateko. Munduan hazi eta hezi. (2010eko Jardunaldiak).garai haietan bilera ondorenetan ordea, ikastetxeen artekoaldeaz, gure ondoezaz, bileren dinamika euskaraz, etorkizu-Goieskolak niri heziketa-jardunean diharduen kolektibonaz, sentitzen genuenaz, gure esku zegoenaz jarduten hasizabala bezain konprometituaz gozatzeko aukera eskainiginen gero eta gehiago, A zelako barne borroka! Kezkak kon-dit. Bihotzez eskerrik beroenak bakoitzari. Gutariko inorkpartitzen hasi ginen neurrian talde sentitzen hasi ere bai.ez daki, gu guztiok beste.Debagoieneko herri guztietan egin genuen lehen diagnosti-koaz (2000) ibiltzen hasi ginen elkarri helduta. Hasierako bile- Goieskola me ha ofrecido la oportunidad de gozar de un colectivorak formazioa saio atipikoak izan ziren, fotokopia eta PPT abierto y comprometido que trabaja en la educacin. Mi ms sin-gabekoak, gure rola kuestionatzekoak, elkarrekin hitz egite- cero agradecimiento a cada participante. Ninguno de nosotroskoak. Hausnartu beharrekoak. Aurreko dinamikarekin zeharosabe tanto como lo que sabemos todos juntos.apurtu genuen eta mugimendu berriari GOIESKOLA deitugenion. Gaur egungo bilerak benetako eztabaida eta lan-Goieskola amaraun honek ez du amaierarik, ez eta kali-kidetza gune dira, lana kolektiboa dela ulertzen dugulakotatezko heziketara , bide motzenetik eramango gaitueneta erantzukizunez jokatzen dugulako. Zenbat aurreratu GPSrik. Ikaslea da abiapuntua eta baliabide garrantzi-dugun! Asko kostatu zitzaigun egiten genuenean sinisteatsuena berarekin diharduen irakasle taldea eta hauen be-emaitzak ez zetozen berehala eta.harrei erantzuteko gainontzeko arduradun guztiak.Goieskolak Debagoienari heziketa-jarduna aztertzeko Egindako bidea ezaba ezina da, zirraraz gogoratzen ditutmodu bat ekarri dio lankidetzatik eta aniztasunaren balioOatin (2001-2002) ospatu genuen Kongresuko itxierakopositibotik abiatzen dena.berbak. Agutzanek, Nola begiratzen den. esan zue- nean entzule asko hunkitu egin zen. Izan ere, eskolakGoieskola ha aportado una nueva forma de analizar la actuacin berak duen funtzioari buruz bakoitzak duen ikuspuntuakeducativa que se basa en los valores positivos de la cooperacin denitu du eta denituko du aurrerantzean ere ikastetxey la diversidad. bakoitza eta Goieskola.14 14. 10 URTEKURTZEBARRI BHI. ARETXABALETA. KURTZEBA RRI www.kurtzebarribhi.hezkuntza.net BHIHolandatik Atxabaltara de hau agur afaria antolatzeaz arduratzen da. Aste honek au- kera ematen digu guraso, ikasleAtxabaltatik Holandara eta irakasleen artean elkarla- nean aritzeko.Badira 6 urte Kurtzebarri BHItik Her- artean, talde txikietan, euskal-Aretxabaletako udalak ere harrerabeheretako Cuijk hiriko Merletco- dun eta holandarrak nahastuta ekitaldi bat egiten du Arkupenllege ikastetxearekin elkartrukea eguneroko digitala, blog-a, egi-ikasle holandarrei agurra egiten.egitea erabaki genuela. Proiektu ho-ten dute. Azpimarratzekoa da familiak nolanetan DBHko 4. mailako ikasleek inplikatzen diren beraien semehartzen dute parte. Atzerriko Hiz- Euskal kultura eta tradizioak alaben bikoteekin.kuntzen mintegitik bultzatuta badaezagutzea. Antolatutako ekin-ere, aipatu behar da eskola osoak tza eta irteerak izaten dira: Zu- Elkartruke honen bigarren zatiaparte hartzen duela eta proiektumaiako Flysch-a, Getaria, Do- martxoan burutzen da, Kurtzeba-honen arduradun beste arloetako nostia, Lastur, Bilbo... ikusi di-rriko ikasleekin Herbeheretarahainbat irakasle ere badirela.tugu. joaten garenean. Oso esperien-tzia aberasgarria izaten da bertanProiektu honek hainbat helburu di- Mintegien arteko lana bul-hainbat herrialdetako ikastetxee-tu eta hauek betetzeko ekintza ba-tzatzea. Talde bakoitzak bere kin egiten baitute trukea. Nazioar-tzuk burutzen dira: tutoreekin tailertxo bat pres-teko aste horretan gure ikasleektatzen du gero elkartrukean besteak beste Frantzia, Kroazia, Ingelesez komunikatzea. Bai parte hartzen duten ikasleeiEstonia, Italiako ikasleekin elkar-ikasle zein irakasleentzat inge-azaltzeko (4. mailakoak eta ho- tzen dira eta haiekin hainbatlesa egoera errealetan erabil-landarrak). Tailerrak Euskal kul- ekintza burutzen dituzte.tzeko aukera ezin hobea da. turaren inguruan izan dira etaIkasle bakoitzak bere etxeanikasle gazteek gogo eta ilusioHasi zenetik gaur egunera proiek-holandar bat izaten du aste handiz hartzen dute prestaketatuaren xedea mantendu den arren,osoan eta elkarren artean ko- lanak, horrela pizten zaie elkar- estamentu guztiek egindako eten-munikatzeko hizkuntza ezin- trukean zuzenean parte har- gabeko ebaluazioei esker hobekun-bestean ingelesa izaten da. tzeko gogoa.tza bidean egon gara eta gaude. Bizikidetza bultzatu eta ikas- Ikastetxeko estamentu ezber-Guretzat oso esperientzia aberas-leen arteko elkarlana bultza- dinen artean elkarlana sus- garria da eskola inklusiborantz jo-tze honekin gure ikasleek tatzea. Ikasle eta irakasleen lan tzea baitugu helburu. Ea guk erebeste gaitasun batzuk garatalde bat sortzeaz gain, guraso Goieskolak bezala hamargarren ur-ditzaten. Beste ekintza batzuen lan talde bat ere sortzen da. Tal-teurrena ospatzen dugun!!! nos y alumnaso que los alum Este es el 6 aalizan un rtzebarri BHI rede 4 de ESO de Kuerletcollege alumnado de Min tercambio con el(Cuijk-Holanda). que los conseguimos Coneste proyecto traba-n en ingls, que alumno s se comuniquetam-an otra cultura yjen en eq uipo, que conozc cer la nuestra.bin dar a cono operacinsitivamente la co Valoramos muy poes.umnos y profesorentre padres, al 15 15. 10 URTE SAN MARTIN HERRI ESKOLA. ARAMAIO. www.sanmartinaramaio.hezkuntza.netTAILERRAK SORMENA SUSTATZEKO ESPAZIOAHezkuntza sortzaileaipuinak asmatuko dituzte eta era libreanantzeztuko dituzte, horretarako oihalak,jantziak, margoak erabilita..Haur Hezkuntzan, plastika arloaz hausnartzen ha-dantza tailerrak Arno Stern-en ikaslea den Josesita, ordura arte egiten zenarekin hainbat zalantza Miguel Castroren esperientziatik ezagutzen geni- Birziklatze tailerra: gurasoei eskatutakoizanik, beste ikuspegi batetik begiratzea erabaki tuen. Beste bi behar genituen. Hizkuntza eta es-birziklatzeko materialak erabiltzen dira, ku-genuen 2008-09 ikasturtean. Plastikako orduetan,kuen trebetasuna, era berean, landu nahi geni-txatan ondo sailkaturik. Ondoan, mate-gehienetan, teknikak ikasi eta besteek (irakasleaktuenez, beste bi tailer sortu genituen: ipuinak-rialak elkartzeko, banatzeko, mozteko,edota artistek) egindakoaren errepikapen hutsaantzerkigintza tailerra eta birziklatze tailerra. zulatzeko, itsasteko hainbat tresna etaegiten zuten eta haurraren sormena ia hutsean produktu. Umea, lanean hasi baino lehen,geratzen zen. Sormenari, hain zuzen ere, garran-Tailer guztietan gorago aipatutako printzipioak ja- dagoen materialari begiradatxoa egin etatzia eman nahi genionez, arlo hau bereziki lantzenrraitzen ditugu, hots: ez dago irakaslearen epairik orduan hasiko da erabakitzen zer egin nahiduen ikuspegi metodologiko bat hautatu genuen ezta ikasleen artekorik ere, ez txarto ez ondo da-duen.gure eskolan praktikara eramateko.goen esateko; ez eredurik ez agindurik, umeak li-break dira nahi dutena sortzeko; irakaslea umea-Hiru urteotako esperientziaren ondoren, esan de-Arno Stern-en (http://www.arnostern.com/) ren zerbitzuan dago lan horretan laguntzeko; tai- zakegu emaitzokin irakasleok pozik gaudela etaekarpena ezagututa, haren proposamena aztertu ler bakoitzean 3, 4 eta 5 urteko umeak egongo umeak motibatuago ikusten ditugula. Aurrera,eta gurera ekarri genuen (gure ustez behar geni-dira; tailerrak hasi aurretik jarritako arauak erre-bada, hobetzen ahalegintzen.tuen aldaketak eta moldaerak eginez). Ikertzailepasatuko dira; ekoitzitakoa bertan geratuko dahorren aburuz, sormena sortzeko espazio egoki bat (aurreko printzipiook bermatu daitezen).eraiki behar da non ekoizpenak ez diren epaituko, CMO CONSEGUIR UN ESPACIOdenak baitira garrantzitsuak; non aldez aurretiko Hona hemen bakoitzaren deskribapen laburra:CREATIVO DURANTEeredurik edota agindurik ez den izango; non ira- Pintura tailerra: gelaren erdian tenperaLAS SESIONES DE PLSTICA?kaslearen lana umeen zerbitzura aritzea izango koloreen paleta dago (gurean 9 kolorerekin),den; non tailerretan ondo funtzionatzeko arauakkolore bakoitzarentzat 3 pintzel desberdin Despus de una reflexin del equipo deizango diren (umeen portaeraz, materialaren era- eta uraren potea. Hormetan panelak pape- profesoras y analizando la propuestabileraz, besteen ekoizpenei buruzko errespe- rak zintzilikatzeko. Ume bakoitzak paper bat que Arnol Stern (http://www.arnos-tuaz); non talde barruko aniztasuna eta hetero- du beretzat eta paletatik hartuko du behar tern.com/) hace sobre educacin crea-geneotasuna aintzat hartuta umeen ekoizpenen duena. dora nos animamos a organizar losarteko konparaziorik ez den egingo. Stern-entalleres de Educacin Infantil para lasustez, horrelako espazioa bermaturik, umeen Dantza tailerra: kalitatezko musika mota nias y los nios de 3, 4 y 5 aos.ekoizpenak askotarikoak izango dira eta SOR- ugari jarri eta neurri, kolore eta testuraHemos formado cuatro grupos con niosTZEKO GIRO BIKAINA LORTUKO DA. askotako oihalez lagunduta umeek dantzany nias de las tres edades. Los talleres egingo dute. Irakasleak unean uneko mu-que hemos propuesto son: Cuentos yIdeia hauexek izan genituen abiapuntu zenbait tai- sika mota aukeratuko du umeen jarrereiTeatro, Danza, Pintura y Reciclaje.ler sortzeko. Erabakia HHko 2. zikloan hartu ge- erreparatuta.nuen; beraz, 3, 4 eta 5 urteko umeen geletanEn estos tres aos podemos afirmar queaplikatu nahi genuen. Tailer bakoitzeko ume- Ipuin eta antzerkigintza tailerra: irakas- se ha conseguido un ambiente creativokopurua egokia izan zedin (12-14 haur) 4 irakasleleak kontatuko duen ipuin batekin hasiko formidable.behar genituen; horrenbestez, 4 tailer. Pintura etada. Gero, hainbat teknika erabilita umeek16 16. 10 URTEARRASATE HERRI ESKOLA. ARRASATE. www.arrasateherrieskola.hezkuntza.net Ipuinen entzunaldiakBadira lau urte hasi ginela, egun, gure artean klasikoa bi-hurtu den, ipuin kontaketak. Sorrerako ideia, gureanegon zen Hondarrabiako maistra batek ekarri zuen.2008-2009 ikasturteko lehenengo edizio hartan, L.Hez-kuntzan tutore ez ginenok hartu genuen gure gain kon-talari lana. Irakasle bakoitzak aukeratu zuen gustukoazuen ipuina, eta hasi ginen prestatzen: antolaketa etamarketin lanak, areto aukeraketak, sarreren salmentakdena prest edukitzeko egun handirako.Ikasleek ere parte hartu zuten prestaketa lanetan. Tuto-reak eta irakasle batzuk pasabideko eta patioko zaintzaz,argazkiez, bideo grabazioaz arduratu ziren, eta kontala-rien laguntzaile bihurtu ziren. Eskola osoa bildu zen ipuinYa han pasado cuatro aos desde que empezamos a orga-kontaketen inguruan. nizar la jornada del cuenta cuentos en Arrasate Herri Eskola. Esta iniciativa nos vino dada por una profesora deHaur Hezkuntzan talde homogeneoak mantendu ziren Hondarribia y todo el Claustro del profesorado acordeta aste osoan kontatu zituzten ipuinak, Lehen Hezkun- organizar el da del cuenta cuentos con ilusin y nervio-tzan egun batean hamaika- hamabi ipuin, hainbat aretotan sismo.une berean, eta egunean bertan bi saio. Bestalde, adinak La jornada no se organiza del mismo modo en E. Primarianahastu genituen, 1. mailatik hasi eta 6. mailara bitartekoo en E. Infantil. En primaria se cuentan 12 cuentos aproxi-entzuleak ego ziren ipuin bakoitza entzuten. madamente en dos sesiones de un da y en Infantil se alarga la actividad durante toda la semana. Los cuenta2009-2010 ikasturtea iritsi zen, eskola elkarbizitza proiek- cuentos al principio fueron los profesores de Educacintuan sartuta zebilen eta horrek aukera eman zigun gura-Fsica, PT, msica etc. y ms tarde, han tenido cabida lassoekin harreman estuagoa eta ez ohikoa izateko; ipuinfamilias de la escuela.emanaldiari leku bat egiteko ordua iritsi zenean, modu Con la participacin de las familias de la escuela se hanaturalean sortu zen gurasoei egitea kontalariak izateko conseguido dar un aire multicolor y multicultural a estaproposamena eta haien baiezko erantzuna. Astebetekofiesta, pues a su vez se introdujeron las diferentes lenguasepean hamabi guraso genituen prest Lehen Hezkuntzany culturas que se hablan y respiran en la escuela (eus-ipuina kontatzeko. kera, castellano, ingls, francs, alemn, rabe...). Por ello, queremos dar las gracias a todos los que formis ArrasateHamabi ipuin eta sei hizkuntzak izan zuten lekua gu- Herri Eskola.rean: euskara, gaztelania, ingelesa, frantsesa, ale-manera, eta arabiera.nontzako ipuina irakurtzerakoan izan daiteke. izan dai- teke. Gauza asko eta gauza bakarra, denok lotzen garaZer du ipuin kontaketak hain arrakastatsua suertatzeko?ekintza batean, denok hartzen dugu gure lekua eta eskolaZaila da arrazoi bakarra aipatzea, seguruenik arrazoi batbat gara gozatzeko prest, zoriontsu izateko prest etabaino gehiago egongo da eta ez denontzat berdinak. Horiemaitza ARRAKASTA noski!aitortu ondoren, saltsa honetan ikusten ditugun osagai ba-tzuk aipatu nahi ditugu. Batetik, izan daiteke ipuina berakEta arrakastaren erantzule gisa, eskerrak eman nahi diz-dakarren magia, emozioekin lotzen gaituena eta emozioenkiegu gaur egun arte Arrasate Herri Eskola osatu eta osa-azalpena onartzen duena. Bestetik, egunerokotasunarentzen dugun guraso, ikasle, irakasle, hezitzaile eta langileapurketa eta ospakizun zentzua, izan daiteke halaber sen-guztiei, bakoitza bere lekutik egiten duen ekarpenarekintitzen dudan satisfazioa eta harrotasuna nire gurasoak edo eta denon ilusioak batuta, Arrasate Herri Eskola, eskolaeta nire lagunarenak denontzat ipuina kontatzen eskolanhandia, osatzen dugulako.ikusten ditudanean edo eta, ni guraso, sentitzen dudanpoza eta urduritasuna nire seme-alabaren eskolan de- Mila esker denoi! 17 17. 10 URTE GURASOEN ATALA Eskolan hasi ziren eta pe- narengatik, gustukoa du- guztiek egiten ari di- na handiz utzi behar izangulako erabiltzen denren lanarengatik be- zuten eskola Arrasaterametodologia eta ikasle raiei laguntzeko. etorri ginenean. Beraien-guztiak berdintasunean3. Guraso moduan es- tzat, gazte-gazteak izan-hezten direlako. kolarekin dugun ha- da, gogorra izan zen es-rremana ona eta es- kola berri baten hastea. Oso pozik gaude eginda-tua da.ko aukerarekin hiru arra-Lurdes Jauregialzo.Behin Arrasaten, Herri zoi nagusi hauengatik:Nire ustez, Goieskolaren be- Ama.Eskola aukeratu genuen tebeharra da Debagoieneko senarrak eta biok betida-1. Seme-alabak pozikeuskal eskola publikoaren Bi seme-alaba ditut eta nik garbi izan dugulako ikusten ditugu.irudia sendotzea eta ager- orain dela 6 urte Eskoria-eskola publikoaren alde- 2. Lortzen ari diren mai- tzea eta elkartzeak ematen tzatik Arrasatera etorri gi-koak garela, bai kalita-la akademikoarekin duen indarra aprobetxatzea nen bizitzen. Eskoriatzan tezko hezkuntza eskain- konforme gaudelako gure seme-alabak kalitatez- seme-alabak Luis Ezeiza tzarengatik, bai aniztasu-tutore eta irakasleko hezkuntza jaso dezaten.Arrasate Herri Eskolako Gurabarri, Kurtzebarri Eskolako guraso elkarteak guraso elkarteak LAREOKO URTEGIRAKO IRTEERA MENDI BUELTAArrasate Eskolako guraso elkarteak Gurabarri, Atxabaltako guraso elkarteak antolatutako irteeran 74 lagun bildu ziren.antolatutako mendi buelta.Kurtzebarri BHIko Antzuola Eskolakoguraso elkarteak guraso elkartea Kurtzebarri BHIko Guraso Elkarteak 2010-11 ikasturtean Bilboko Arriaga Antzokian BAIKARAK guraso federazioak emandakosaria jaso zuen Bidaia lehiaketa proiektua aurkezteagatik.Familiek Eskolan esateko asko daukate.18 18. 10 URTEARRASATE BHI. ARRASATE. www.arrasatebhi.hezkuntza.netBide luzea eta aberasgarriaArrasate Institutuak Batxilergo Insti- Bigarren Hezkuntzako sei urte horie-kuntza-komunikaziorako gaitasunak,tutua izatetik gaur egungo Bigarrentan ikasleak ume izatetik gazte izatera informazioa tratatzeko eta teknologiaHezkuntzako Institutua izatera eginpasatzen dira. Bide hori ez da erraza digitala erabiltzeko gaitasunak etaduen bidea luzea eta aberasgarriaez gaztearentzat ez bere inguruko-norberaren autonomiarako eta eki-izan da. Bizi izan ditugun aldaketak entzat, gurasoak eta irakasleak, batikmenerako gaitasunak dute lehenta-erronka izan dira gure lana etengabe bat, baina bai aberatsa eta interesga-suna gure proiektuan.hobetzen joateko: aniztasunaren tra- rria oso: lagunak, bizipenak, barreak,taera, ikastetxearen antolaketa pe-negarrak, amodioa, gatazkak, erres- Goieskola bailarako Eskola Publikoa-dagogikoaren berriztapena, lan koo-petua, elkartasuna... hori guztia ere pil-ren proiektu komuna eraikitzen joa-peratiboa, gela tematikoak, pilean dago Institutuko bizitzan. teko markoa da eta gure ikasleen ja- torrizko ikastetxeekin, Arrasate HerriBigarren Hezkuntzak etorkizuneko Momentu honetan irakasle taldearenEskola, Aramaioko San Martin Herriikasketetarako prestakuntza onaerronkak eta martxan dauzkagun be-Eskola eta Aretxabaletako Kurtzebarriematea xede duen heinean, Institu- rrikuntzak ikaste-irakaste prozesuenInstitutuarekin elkarlana eta koordina-tuan ikasleen interesei erantzun ego-hobekuntzan zentratuta daude. Hiz-zioa bermatzeko foroa eskaintzen digu.kia ematen saiatzen gara: aukera-kotasun esparru zabala, batxilergomodalitate guztiak.El Instituto de Arrasate oferta los cuatro cursos de ESO y las tres modalidades de Bachi- llerato: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnologa y Bachillerato Artstico.2004-2005 ikasturtean Institutuak Ar-El equipo de profesores y profesoras del Instituto ha desarrollado diferentes proyectos y,teko ikasketak ezarri zituenean, bereen este momento, est centrado en la mejora de los procesos de enseanza-aprendi-eskaintza akademikoa osatu zuenzaje con el fin de potenciar el desarrollo de las diferentes competencias del alumnado.eta gaur egun Derrigorrezko BigarrenHezkuntzaz gain, Batxilergo hiru mo- Goieskola nos ofrece el marco adecuado para asegurar la coordinacin con los centrosdalitateak eskaintzen ditu: Giza eta de origen de nuestros alumnos y alumnas: Arrasate Herri Eskola, San Martin Herri EskolaGizarte Zientziak, Zientzia eta Tekno- de Aramaio e Instituto Kurtzebarri de Aretxabaleta.logia eta Arte Batxilergoa. 19 19. 10 URTE EPA ARRASATE HHI. ARRASATE.www.epaarrasate.hezkuntza.netEuskararen aldeko apustuaAzken 10 URTE HAUETAN EPA- euskara maila bat baino gehia- En estos ltimos 10 aos hemosHHI ARRASATE Helduen Hez-gotan, horietako talde bateanapostado a favor del euskara enkuntza Etengabeko eskolaneuskaldun zaharrei laguntzen la Escuela de Adultos EPA-HHIapustu handia egin dugu eus- diegu euskaraz alfabetatzen. de Arrasate; nuestra oferta edu-kararen alde: cativa incluye el modelo D, tanto Gure barne antolaketan eus-extranjeros como ciudadanos Orain dela 10 urte ikasle gaz-kara da erabiltzen dugun ko- del entorno pueden venir a ap- teak D eredutik zetozen arren,munikazio tresna; dokumen- render euskara y en nuestra or- Bigarren Hezkuntzako Graduatu tuak euskaraz sortzen ditugu eta ganizacin interna utilizamos el Titulua ateratzeko A ereduarenbilera guztietan euskaraz dihar- euskara como herramienta de eskaintza bakarrik genuen, haudugu.comunicacin. da, gazteleraz. Gaur egun, 10 ikasturte daramagu ikasleeiGure eskolaren ezaugarri abera- Nuestra caracterstica principal DBHko ikasketak euskaraz tsena eta nagusia aniztasuna da,y ms enriquecedora es la di- egiteko aukera ematen. gure ikasleak perl askotakoakversidad. Adems, el alumnadodira eta kopurua nabarmen han-est creciendo constantemente Gaztelera ikasteko aukeraz ditu da. Eskaera guzti hori ase-y este curso hemos estrenado gain, euskara ere ikasi deza-tzeko eskola berria daukagu; orainuna escuela que nos permite dar kete etorkinek zein hemen- Arrasate pasealekuko egoitzarespuesta a toda esta demanda. goek. Orain, 4 talde daukagu berrian gaude.20 20. 10 URTE As que pasen diez aos... Recibo un correo de KepaHa creado un sistema de funcionamiento en forma proponindome colaborar ende red, no slo en el aspecto informtico, sino en el la revista digital y analgicaconjunto de su sistema relacional. que celebra el primer dece- nio de Goieskola. Sorpresa, Ha creado un sentido de comunidad, de compartir, ilusin, un tanto de nostal-de crear conjuntamente, de ser capaces de trans- gia... y el asombro de lo que formar la realidad. Alfonso Vzquez,ocurri, al echar la vista atrs.HOBEST kontsultorea.Sus planteamientos conjuntos constituyen unaEn primer lugar, recordar fuerza capaz de inuenciar su entorno; en este con-con todo cario a aquellas personas que, utilizando sutexto puede inscribirse su apuesta como sealibertad personal, ms all de todo rol administrativo, identitaria por la diversidad como valor, por la es-contribuyeron a crear lo que no era posible, lo que era cuela diversa.un sueo que supieron hacerrealidad: Resu, Eva, Ramn,Es capaz de y est traba-Arantza, Agurtzane, Begoa,Mugimendu orijinala da, ez da sortu jando en la creacin de opi-Pilar, Kepa, Benja y tantosadministrazioaren agindupetik, boron- nin, tanto entre los com-ms que ahora no recuerdo! datezko sare autonomoa da. Hezkun-ponentes de sus centros tza komunitate bat sortu du, aniztasu-como sobre la sociedad queY de dnde surgi aquella naren alde egin du apustu, iritzia sor- la circunda.idea? No s muy bien cmo se tzeko lanean dihardu, ikastetxekoengener, pero s lo que la ge-artean eta jendartean.Ha establecido una relacinner: El deseo de aquellas pro-viva e inteligente en el trata-fesionales de la educacin deZerbait garrantzitsua egiten ari da:miento de los itinerarios,dar un sentido a su propsito, etorkizuneko ikuspegi propioa sortu,consolidando as su idea co-a su trabajo, ms all de las es-hezkuntza zer den eta zer izan beharnexionista.tructuras burocrticas estable-duen eraiki nahi dugun gizartearencidas, creando un contexto dearabera, eta saiatzen da ikuspegi horiEst realizando algo deinteractuaciones completamen-operatibo egiten. enorme importancia: Crearte diferente del habitual, del su propia visin de futuro,asumido como normal. Elkarrekin hezkuntza komunitateasu apuesta por una idea de egiteak autestimua eta indarraren kon-lo que la educacin del fu-Y, como de nostalgias hablo, tzientzia handitzen ditu ikastetxeenturo debera ser en funcinrecurro al texto de una cartaartean. de la sociedad que quere-que pas a sus componentes mos construir (diversa, cons-hace ya muchos aos, perotruccin conjunta, ciudada-que, creo, sigue plenamente vigente para explicar estana de la paz) y tratando de hacer operativa dichagesta indita en el terreno educativo:visin.A lo largo de estos aos, el proceso emprendido Ha ganado espectacularmente en autonoma ypuede condensarse en los siguientes logros:capacidad de actuacin tanto estratgica como operativa.Constituye un movimiento ciertamente original, yaque, aunque nace como una respuesta reactiva, se Se constituye una conciencia de comunidad, unha ido congurando rmemente como un proceso construir juntos, lo que contribuye, sin duda, ade construccin creativa, basado y esto es muy sig- elevar la autoestima y la conciencia de potencianicativo en los deseos y voluntades de los centros de todos sus miembros.que lo componen y de los directivos que lo condu-cen. Es decir, no se estructura como un organismoQue hoy este intento siga progresando es un mag-burocrtico, ordenado por la Administracin, sinonco mensaje al futuro. Gracias a todas y todos loscomo una red autnoma con voluntad propia. que impulsasteis y construisteis Goieskola. 21 21. 10 URTE ERREKALDE LH. OATI.www.epaarrasate.hezkuntza.net Ipuin ibiltariaEL CUENTO ITINERANTEZertan datza ipuin ibiltaria?Realizar un cu ento entre los alumnos y alumMaleta forma duen eta hasieranten direla, baliabide egokia da hau- nas, padres, madres y tutoraorri zuriz osatuta dagoen liburu batrrengan motibazioa pizteko. Ipuinaris. Los alum-nos y alumnasda. Helburua da guztion elkarlana-hasiera irakasleak emango dio. Ge- llevan el cu-ento a casa y varekin ipuin bat osatzea, hau da,ro, irakasleak hasitako istorioari ja-n aadiendouna parte a la historia. Moti-ikasle, guraso eta irakasleen ar- rraipena emateko, haurrek ipuina varles acerc ndoles a latean burutu beharreko lana. Kon-banan-banan etxera eramango dute escritura, utilizando la imagi-tuan izanik 5 urteko haurrek ira- eta irudimenaz eta materialak erabi- nacin y materiales diversos.kurketa-idazketara hurbiltzen has-liz ipuin erakargarria lortuko da. Protagonistaren asteaProtagonistaren Astea abiapuntu eta gurasoen parte hartzea bultza- Asteazkena: gurasoak gelaraegokia da 3 eta 6 urte bitartekotzen du. etortzen dira eta etxean presta-umeen interes nabarmenenak kon-tutako ekintza bat gauzatzentuan hartzeko: norbera, norberarenGelako ume bakoitza aste baten pro-dute.historia, norberaren familia, norbe-tagonista izango da kurtso osoan. Aste Osteguna: gelako haurrek pro-raren bizipenak, norberaren senti-horretan ekintza asko egingo dugu: tagonistari egindako galdera-menduak... erantzunekin CD bat grabatzen Astelehena: umeak argazkiakdute.Ekintza horren helburu nagusienaekarriko ditu eta besteei aur- Ostirala: etxean familiarteanda haurraren autoestimua indar- keztuko dizkie.egindako zerbait (bizkotxoa,tzea. Gainera, eskolaren eta fami- Asteartea: umearen silueta ma- galletak) ekartzen du gela-liaren arteko harremanak hurbildu rrazten dute.kide guztientzat. OTAGONISTASEMANA DEL PRalumna de 3 a 6Cada alumno o a semana sonaos durante un s de la clase, el los protagonista rzar la autoes- objetivo es refo s y nias y lastima de los nio padres-madresrelaciones entreando diferentes y escuela, realizn las fotos que actividades cono o alumna,aporta cada alum silueta en ta-realizacin de surticipacin demao natural, pares en una ac- los padres y mad a en casa y tividad preparad e el ltimo da,despus, durant un CD con lasgrabacin deteadas.cuestiones plan22 22. 10 URTEZUAZOLA - LARRAA B.H. INSTITUTUA. OATI. www.zuazolalarranabhi.hezkuntza.netLangile eta langabeentzako ikastaroakOatiko Zuazola Larraa BHko Institutua ha am-Disponemos de una amplia oferta de especialidadespliado notablemente la oferta de cursos durante y cursos, con el propsito de realizar formacin quelos ltimos 10 aos.se adece a las necesidades de la comarca.Ikastaroak LANBIDE / HOBETUZek %100 diruz la- Institutuaren ibilbidea ez arautuan 2001-02 ikasturteangunduta dira, bai langileentzat bai langabeentzat.hasi zen, Emaweb ikastaro bat eskaini zuen; geroztikizan duen gorakada nabarmena izan da; gaur egun LAN-Los cursos, subvencionados al 100% por Lanbide/ BIDE eta HOBETUZ erakundeen programetan parteHobetuz, estn dirigidos tanto a trabajadores co- hartzen du, langile eta langabeentzat. Helburu nagusiamo a desempleados.garbia izan da: enpresen, langile eta langabeen beha-rretara egokitzen den prestakuntza eskaini, indarreanR. M. Zuazola-Larraa Institutuak prestakuntza aukera dauden teknologia berrietan oinarriturik.zabala eskaintzen du langile eta langabeentzat HOBE-TUZek diruz lagunduta. Prestakuntza ikastaro eskain-Ikastaro guztiak Institutuak Larraan duen egoitzantzak espezialitate hauek hartzen ditu: soldadura, me- ematen ditu, goizean edo arratsaldean. Informaziokanizazio konbentzionala eta zenbakizko kontrola, mun-gehiago behar izanez gero, sartu gure www.onati.nettai eta mantentze elektromekanikoa, diseinu industriala,web orrian, pasatu Institututik (San Lorentzo auzoa)bizikleta ibilbideen gidaritza, informatika eta energia be- edota deitu 943782150 telefonora. Debagoienarenrriztagarriak.zerbitzura gaude!23 23. 10 URTEEtorkizuneko eskola eraikitzenBi urte daramat hezkuntza-Lortutako mugimendua nahiko originala da eta horrentik kanpo, baina ez urrutiegi,arrazoi nagusia barnetik sortutako hausnarketaren on-Legebiltzarreko Hezkuntza dorioz izan da, ez inork derrigortuta.Batzordeko kidea naizelako Benjamin Atutxa, eta kanpoko ikuspegi horre- Antolaketaz eta hezkuntzaren helburuez zein eskume-Eibarko Berritzegunekotatik jakinaraziko dizuet nirenez hitz egiten dugu: haiek nola lortu, eskola inklusiboa zuzendari ohia.hausnarketa, gogora ekarriz,nola jarri martxan, ez bakarrik inor kanpoan geldi ezhasierako zailtasunak zein- dadin, baizik eta -guztiok desberdinak garen heinean-tzuk izan ziren eta proiektua behin martxan jarri ondo- bakoitzaren balore guztiak jaso eta bultzatzeko. Horren, zein garrantzia izan zuen pertsona konkretuendago, adibide bezala, Heziketaren aldeko manifestua.eraginak eta, honekin batera, parte hartzaile guztien ilu-sioak eta ideiak, lanak partekatzeko ahaleginak aurrera El movimiento logrado es bastante original por-egin zezan. que es consecuencia de la reexin interna quese realiz sin ninguna imposicin. Hablamos deLehenengo pausoek Sailaren oniritzia izan zuten eskolala organizacin, de los objetivos de la educacinpublikoaren zailtasunak gainditu nahian eta Derioko es- y de competencias: cmo lograrlos, cmo ponerperientzia aztertzera joan ginen. Laster konturatu ginenen marcha una escuela inclusiva, no slo parakanpoko esperientziak ezagutzea ondo zetorrela, baina al- que nadie quede excluido, sino para que, siendodaketa, barrukoa, geurea, izan behar zela, gure praktikaren todos y todas diferentes, los valores de cada unohausnarketa sakon bat egin ondoren, eta horretarako Al- y cada una sean tenidos en cuenta y apoyados.fonso Vzquez-en laguntza izan genuen aholkulari gisa eta He ah, como muestra, el maniesto a favor de laFAGOR eta beste enpresa batzuen babes ekonomikoa. Educacin.Hasieran, hurbileko ikastetxea lehia bezala ikusten ge- Zenbat aldiz entzuten dugun etorkizuneko pertsonaknuen eta ez zen ia ezer elkarbanatzen. Zuzendarien bi-askotarikoak izango direla eta ez pentsamendu baka-lerak, Administrazioarekiko kexak planteatzeko gune rrekoak, berdinekoak. Gainditu beharra dago, beraz,bezala erabiltzen genuen eta ez hezkuntzaren aldagailan munduko zenbait pertsonak esaten dutena, Hez-guztiak aztertzeko. Goieskola mugimenduari esker, kuntza Sistemari buruz: hau da, molde bereko gaz-praktika guztiak ezagutzen hasi ginen eta elkarri lagun-teak ateratzen direla eta hori, gaur egungo erronkeitzen. Denok, elkar lanean aritzearen ondorioz, indar be-aurre egiteko oztopo bat da. Zentzu honetan eskolakrezi bat lortu genuen eta baita lankideei transmititu ere.asko egin dezake.Oatiko Kongresua froga garrantzitsu bat izan zen ibil-bidean sinisteko, gauza handiak egiteko eta ikastetxeen Baditu ere, nire ustez, etorkizunerako erronkak:aldaketarako gaitasuna genuela erakusteko. Orain arte esandako gauza guztien hobekuntza.Goieskolaren orainoko ibilbideak zenbait lorpen eka- Barneko aldaketa, berrikuntzak bertaratzea, ha-rri ditu: rreman estuak ezartzea gizartearen zenbait eragi- Sarean funtzionatzea, bakoitzaren autonomia kon- lerekin. Aspaldiko esaerak dion bezala: haur baten tuan hartuta, baina adostasun zabalarekin, zenbait heziketan, komunitate osoak hartu behar du parte. gauza konpartituz eta elkarri lagunduz. Egiturak, bereziki Bigarren Hezkuntzan, gainditzea; bes- Kide guztien praktikak ezagutuz, hobekuntza ekar- tela, irakasleen borondatearen menpe gelditzen datzea ikastetxe bakoitzarentzat. konpetentziak garatzeko jardun egokiak egitea, hots,diziplinartekotasuna landu eta globalean lan egitea. Etorkizunerako eskolaren oinarriak martxan jartzea:ikastetxe bakoitzaren autonomia, gizartearekin ha- Irakasleen estresa gainditzeko trebetasunak azter-rremanak estutzea, ez bakarrik hezkuntza komu-tzea eta garatzea.nitatearekin, gizarte zerbitzuekin eta beste era-kundeekin ere, eta abar.Pozgarria da Goieskola proiektu honek aurrera jarraitzeaeta guztion artean, elkarrekin, ibilbidea jorratzea. Etorki- Guztion eskolaren kontzeptua eta praktika ho- zuneko gazteek benetan eskertuko dute irakasleok egi-betzea. ten ari zareten ahalegina.24 24. 10 URTEZEREGIN IKASKUNTZA GELAK (ZIG)Helburu nagusia, autonomia lortzeaGoieskolako hiru ikastetxetan daude Zereginen Ikas-Lan metodologiaren zutabetako bat TAILERRAK dira:kuntza Gelak, Arrasate, Bergara eta Oatiko Institu- sukaldaritza tailerra, mantenu tailerra, lorezaintza taile-tuetan.rra, besteak beste. Tailerren bitartez aipatutako trebe- tasunak lortzen saiatzen gara.Gela hauek Heziketa Premia Bereziak dituzten 16- 20urte bitarteko ikasleak hartzen dituzte. Zereginen Ikas-kuntza geletan ikasleen garapen pertsonala eta lanmundurako prestakuntza lantzen dira. Helburu nagusiaautonomia lortzea da; heltzaroko bizitzarako transizioasustatzea da. Beraz, derrigorrezko hezkuntza eta lanmunduaren arteko zubilana egiten du.Besteak beste ikasleen ondorengo trebetasun haueklantzen dira:Komunikazioa, autonomia pertsonala, giza trebe-tasunak, lanerako trebetasunak. Arlo akademikoaere lantzen da, azken hau, beti ere, eguneroko bi-zitzan aurkezten zaizkigun egoerei lotua.El objetivo fundamental de las aulas de aprendi-zaje de tareas es desarrollar la autonoma perso-nal e impulsar el trnsito a la vida adulta de losjvenes con necesidades educativas especiales.Tres centros de Goieskola disponen de aula deaprendizaje de tareas, los Institutos de Arrasate,Bergara y Oati. 25 25. 10 URTE IKASLE OHIAK.Zer moduz David, ondo bizi Norekin bizi zara?zara?Lolarekin, nire ama da.Bai, oso pozik.Zer gogoratzen duzu ZIGen egon zinen garaikoa?Kontatuko al diguzu zer egi- Egunero egunkaria erosten genuen eta nik oso gustura irakurtzenten duzun egun osoan?nuen, herriko berriak, kirolak, telebistako programazioa.... ia egunkariGoizean, Arrasateko udaletxean osoa. Margotu genuen institutuko gure gela eta jangela ere eta su-egiten dut lan, paperak txikitu, kaldean patata tortillak egiten genituen. Hilean behin, guk egiten ge-ordenatu, postetxera joan, han nuen bazkaria eta gero gelan bazkaltzen genuen.dauden sobreak hartu, 11:00eta-ko txokolatea eta galletak, berriz Comprbamos el peridicopaperak txikitu eta ordenatu. 13:00-todos los das y lo lea muy a gusto.etan tailerrera bazkaltzera. Arra-Pintamos nuestro aula del instituto D a v i d Raso tsaldean 5:15 arte tailerrean lan. y el comedor GUREAK tailerreko langilea.Eta astebukaeretan, zer egi- Arrasate Institutuko ZIGekoten duzu?ikasle ohia.Nire herriko (Eskoriatza) saskiba- Gelako lagun eta irakasleekin harremanik ba al duzu?loi taldeko jarraitzaile sutsua naiz Bai, gelako lagun gehienak nirekin daude tailerrean lanean eta nireeta partiduak ikustera joaten naiz.ZIGeko irakaslearekin harremana jarraitzen dut. Zenbat urte duzu? 27 urte. Non egin dituzu ikasketak? Elkar Hezin hasi, gero Oatiko Institutuan (ZIG ikasketak) eta, azkenik, Elgoibarko Lanbide Hastapenean (sukalde tailerrean). Duela zenbat urte bukatu zenituen Institutuan ikasketak?En las clases Duela 6 urte. de cocina Zig gelako oroimenak nolakoak dira? disfrutaba Orokorrean, oroimen onak, ez dut oroi- mucho men txarrik. Sukaldaritzan oso gusturaAne Astigarragaibiltzen nintzen . Oatiko txokolaterixako langilea. Eta orain, non egiten duzu lan? Oatiko Institutuko ZIGeko ikasle ohia. Oatiko txokolaterixan, bonboiak eta txo- kolateak saltzen, eskaerak egiten eta OSO GUSTURANAGO . 1994/1995 Ikasturtean egin zuen es- Hamabost urteko tarte horretan gerta- kola honetan bere azken urtea ikasletutako aldaketei buruz, orduan esko- modura, orduko OHOko (EGB) 8. mai-lako hizkuntza B eredua zena berehala la. Hemendik Ipintza Institutura pasatu D eredua izatera pasatu zela eta irudi- zen BUP egitera.tzen zaio ikas/irakasteko metodologia dela aipagarriena. Osintxutik etorri zen 3. maila egitera. SAN MARTIN AGIRRE eskolan pasa-En el curso 2011/2012 tutako bost ikasturte horietan lagun ha vuelto a la escuela koadrila sendo bat egin zuten eta orain como profesora ere koadrila bezala jarraitzen dute. Oroimen ederrak ditu. Metodologiari buruz, diziplinarteko proiek- tuekin ikasleek ikas-prozesu esangura-Marijose Zafra Liberal 2011/2012 ikasturtean bueltatu da es- tsuagoa burutzeko aukera dutela iru- SAN MARTIN AGIRRE kolara irakasle moduan, aurreko urtekoditzen zaio, motibazio maila altuagoa iza-eskolako irakaslea.oposaketak gainditu ondoren. Lauga- ten dutela eta ikasitakoa hobeto barne- San Martin Agirre eskolako ikasle ohia. rren mailako 24 ikaslez osaturiko talde ratzen dutela, ez zaie hain azkar ahazten. baten tutore gisa.Gustura dago eskolan berriro.26 26. 10 URTE IKASLE OHIAK.Noiz hasi zinen EPA Helduen Es- eta oraindik ez naiz guztiz heldua!!! bai, baina ikasketak eman dit aukerakolan ikasten?ikasteko nik beti gura izan dudan gauza bat, eta gaur egun horretan nabilBa, egia esan, orain dela urte de-ikasten,... eta gero ateak irekitzea, lana bilatzeko orduan!zente hasi nintzen EPAn, eta lana-Zer ari zara ikasten orain? Non?gatik utzi nituen EPAko ikasketak.Graduatua atera nuenean, goi mailako zikloetara jotzeko sarrera proba pres-Gero, handik urte batzuetara, gogoz tatzen jarri nintzen, atera nauen eta gaur egun goi mailako ziklo bateanbueltatu nintzen Bigarren Hezkun- ikasten dut, "Realizacin de audiovisuales y espectculos", Mendiza-tzako Graduatua ateratzeko asmoz, bala institutuan, Gasteizen.eta gogoaz bazaude erraz ateratzenduzu! No hay que dejar los estudios porque luegoZergatik erabaki zenuen EPAncuesta el doble empezar,ikastea? pero cuando logras lo que te proponesBa, erabaki nuen entzunda nuelako la alegra que sientes tambin es doble Ib a n M or ales hor ateratzen zela graduatua, eta,Aholkatuko zenioke heldu bati ikasketekin berriro hasteko? Zergatik?gainera, Arrasaten bertan zelako. Bai horixe, duda barik. Gainera, argi eta garbi badauka zer egin nahi duen, EPA Helduen eskolakoikasle ohia.Zer eman dizu ikasteak heldua erraz aterako du, eta, gainera, ni urteekin konturatu naiz ikasketak ez direlazarenean? utzi behar, zeren-eta gero bikoitza kostatzen zaizu hastea, baina ateratzenBeno, momentuz ez dakit, zeren- duzunean egin nahi duzun hori, bikoitza da sentitzen duzun poza!Ikasle antzuolarra, txiki-txikita-goi mailako moduluaren praktikak burutzera eta 3 hilabe-tik aritu da Antzuolako Herriko tez egongo da bertan.eskolan bere ikasketak buru-tzen, oraingo 6. mailara arte.Anderrek oroimen politak ditu Antzuolako herri eskolari buruz,2003-2004 ikasturtean utzibertan bizitako momentuak ederrak izan ziren eta gogoan dara-zuen eskola eta Bergarako matza oraindik ere. Nahiz eta eskolaren eredua desberdina izan,Ipintza institutura egin zuen berak uste du asko balio izan zaiola bere bizitzan ikasteko modusalto ikasketak jarraitzera eta hori. Gainera, orain dituen lagunak ere bertan ezagutu zituen.6 urte igaro ondoren, Goi Mai-lako kirol modulua (TAFYD) Es un modelo de escuela diferente y esaegin du 2 urtean. Aurtengoforma de aprender le ha favorecido en su vidaikasturtea izan da azkena.Etorkizunean, Gasteizera joango da ikastera, bertan Jar-Ander Arana 2011-2012 ikasturtean itzuliduera sikoaren eta Kirolaren zientzietako gradua (IVEF)ANTZUOLAKO Herri eskolako da Antzuolako herri eskolaraegiteko asmoa du.ikasle ohia.Zer ikasten ari zaraten ari naizenetik ez dut unibertsitateko ikasketez gain apartekogaur egun?ezer egiten. Hori bai, asteburuetan etxera joaten naiz eta kaleraMedikuntzako biga-irteten naiz, trikitixa pixka bat jotzen dut... astea aprobetxatzearren maila ikasten arigustatzen zait asteburuak libratu ahal izateko.naiz Leioako fakulta-tean. Bilbon bizi naiz En el instituto se hacen buenos amigos yikasle pisu batean. amigas y se experimentan nuevas vivenciasAsko aldatu da zu-Ze ikasketa egin zenituen Institutuan?re bizimodua Insti- DBHko ikasketak Aretxabaletako Kurtzebarri eskolan egin ni-tutuko garaitik hona? tuen eta ondoren batxilergoa Arrasateko Institutuan. ZientziaNire bizimodua Insti- eta teknologiako modalitatea ikasi nuen, osasun ataletik.tututik gaur egunera Lide Pagaldaypila bat aldatu da. Institutuko garaiko ze oroimen daukazu?AretxabaletakoHasteko, institutuanOso oroimen ederra daukat, gustura igaro nituen batxilergoko 2 KURTZEBARRInengoela etxean biziurte horiek bertan. Hasieran dena oso desberdina iruditzen zi-eta nintzen, eskolaz apar-tzaidan: gelaz gela ibiltzea, takilak edukitzea, ordutegia... baina ARRASATE INSTITUTUKO teko aktibitateak ni- ohitu eta gero, gustura egon nintzen. Institutuan jende berri askoikasle ohia.tuen trikitixa, ingelesa, ezagutu nuen. Horrez gain, ikasbidaian ere oso ondo pasatuabesbatza, spinning...nuen, baita hura prestatzen ere. Erromara joan ginen eta espe-Baina medikuntza ikas-rientzia ahaztezina izan da niretzat, han 18 urte bete bainituen.27 27. 10 URTE IKASLE OHIAK.Zer ikasten ari zara gaureta Batxilergo Teknologikoa ikasi nuen.egun?Institutuko garaiko zer oroimen daukazu?Bergarako Miguel AltunaLan asko egin behar izaten nuela eta azterketa astea na-Institutuan nabil eta bertan,hiko gogorra egiten zitzaidala. Horretaz aparte oso oroimenSistemas de regulacionona daukat, batez ere harremanen aldetik ikasle zein ira-y control izeneko Goi Mai-kasleekin.lako Zikloa ikasten ari naiz. Institutuko ikaskideekin harremana mantentzen duzu?Automatak, makinak pro- Gehienekin bai. Asmoak egon dira afaritxoren bat egiteko,gramatzeko, sentsoreen in- baina momentuz ez dugu egin. Dena den, kalean elkar ikus-guruko ikasketak dira. Orain- ten dugunean, gure gorabeherak komentatzen ditugu.txe bertan proiektua egitenari naiz eta martxoaren 18an Gomendio bat Institutuan ikasten ari diren ikasleei.Poloniara noa hiru hilabete- Ba, esfortzuak merezi duela, eta zalantzarik gabe ahale- U na i Ba r ren atarako, praktikak egitera. gintzeko. Eta irakasleekin ondo konpontzea ere inportan- ARRASATE INSTITUTUKOtea iruditzen zait.Zer ikasketa egin zeni-ikasle ohia.tuen Institutuan?Arrasateko Institutuan DBHEl esfuerzo merece la pena Nik Oatiko Errekalde Herri EskolanGaur egun ULMA Eraikuntzan jarrai- ikasi nuen, orain dela 33 urte hasi etatzen dut lanean. Marketing ataleko ar- zortzi urte geroago bukatu. Errekalden duraduna naiz eta, horrekin batera, jaio, bizi, eskolara joan eta jolastu. kooperatiba horretako lehendakari pos- Dena egiten nuen Errekalden, nolabaittua betetzen dut. nire bizitza auzo honetan zegoen kon- tzentratuta, eta uste dut horregatik oso oroimen ona daukadala. Nahiz etaA pesar de urte asko pasatu diren familia San Lo- rentzora bizitzera joan zela, oraindikhaber estado Errekaldekoa sentitzen naiz. en muchos lugares, Gero etorri zen institutura joateko ga- me siento Raul Garcia raia, handik Arrasateko unibertsitatera,del barrio Oatiko ERREKALDE Frantziara. Bueltan Oatin hasi nintzen de Errekalde lanean, ULMA Eraikuntzan, hain zuzenHerri eskolako ikasle ohia. ere. Arabiar Emirerri Batuetan eta baita Alemanian ere bizi izan nintzen. Buelta batzuk eman ditut bizitzan.Zer ikasten ari zara gaur egun?teizen bizitzen geratu nintzen. Gurasoekin etxean bizitzen egotetik zure kabuzIngeles Filologia ikasten ari naiz Eus-bizitzera pasatzea aldaketa handia dela uste dut; baina aldaketa positiboa, noski,kal Herriko Unibertsitatean, Gasteizen.asko ikasten da eta. Gainera, kontutan hartuta ere orain beste herrialde, kultura etaIrailan, ordea, Birminghamera (Erre- hizkuntza batean murgilduta nagoela jende berri pila batekin... Bai, nahiko aldatu da.suma Batua) etorri nintzen Erasmus Ze ikasketa egin zenituen Institutuan?bekarekin, beraz, momentu honetan Aramaioko San Martin eskolan ikasi nuen Lehen Hezkuntzako 6.mailara arte.Birminghameko Unibertsitatean nabil Ondoren, DBH eta baita Gizarte Zientzietako Batxilergoa ere Arrasateko Insti-3.maila egiten. Ikasleen erresidentzia tutuan egin nituen.baten bizi naiz. Pisu antzeko bat da etaTxinako batekin, Txipreko beste bate-Institutuko garaiko ze oroimen daukazu?kin eta bi ingelesekin bizi naiz. Beraz, Ez daukat orain anekdota partikular bat Klaseko momentu onak gogoratzenoso pozik, herrialde eta kultura ezber-ditut, egiten genituen barreak. Izugarri ondo pasatzen nuen nire kideekin, etadinetako ikasleak elkartu gara eta.egia esan batzuetan irakasle batzuekin ere! Noski, baditut oroimen ez hain onak Bea Asurmendi ere, denok baitauzkagu hain gustuko ez ditugun ikasgai eta irakasleak, eta baita Aramaioko SAN MARTIN Asko aldatu da zure bizimodua ins- azterketa asteak ereeskolako etatitutuko garaitik hona? ARRASATE INSTITUTUKO Nik uste baietz. Batxilergoa bukatu etaEstoy en Birmingham con el plan Erasmus ikasle ohia. unibertsitatean hasi nintzenean Gas-estudiando Filologa Inglesa28 28. 10 URTEMANIFESTUA.Heziketaren aldeko Manifestua 2005-2006GOIESKOLAk bere gain hartu du irakasle, ikasle eta familientzako elkarbizitza sistema positiboagoa lortzeko erronka,heziketa sistema humanoagoa eta, horren ondorioz,eraginkorragoa sortzeko aukera eskainiko diguna. Konpromisoa dugu eskola eta gizartea bera osatzen duten guztiekin.Baina, batez ere, hezi nahi ditugun haur, neska eta mutilekin. Lankidetzan oinarritutako irakasbideak sortzeko konpromisoa hartu dugu, komunikazioa eta elkarlana hobetsiko dituena. Porque nos mueve la voluntad de construir una nueva escuela CON todos sus protagonistas,y la comunicacin entre todos y todas ellas ser nuestra mejor aliadaen ese empeo. Cooperacin, tambin, con otras personas o colectivosque desde otras realidades y experiencias compartenel deseo y el objetivo de construir otra escuela y otro mundo mejor. 29 29. 10 URTE ESKERRAK EKARPENAK EGIN DITUZTEN GUZTIEI!!!30 30. 10 URTE31