Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

69
EL CRIT E. MUNCH

Transcript of Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

Page 1: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

EL CRITE. MUNCH

Page 2: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

*

Page 3: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

 

Page 4: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 5: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 6: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

*

Page 7: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

 

Page 8: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

 

Page 9: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

*

Page 10: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

*

Page 11: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 12: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 13: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 14: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 15: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

*

Page 16: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

*

Page 17: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 18: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

*

Page 19: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 20: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

*

Page 21: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 22: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

 

Page 23: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

Aspectes preliminars

Page 24: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

Estil

Page 25: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

Aspectes formals i tècnics

Page 26: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

Interpretació

Page 27: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

Models, influències i

valoració

Page 28: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

 

Page 29: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

 

Page 30: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

 

Page 31: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 32: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

*

Page 33: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 34: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 35: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 36: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

*

Page 37: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 38: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

*

Page 39: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 40: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 41: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 42: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 43: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

*

Page 44: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 45: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 46: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 47: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 48: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 49: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

*

Page 50: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 51: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 52: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 53: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

*

Page 54: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 55: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

*

Page 56: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 57: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 58: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 59: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 60: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

*

Page 61: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 62: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 63: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 64: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

*

Page 65: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 66: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

*

Page 67: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch

*

Page 68: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch
Page 69: Diapositives expressionisme. El crit. E. Munch