Desvíos léxicos

Click here to load reader

 • date post

  23-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  1.882
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Desvíos léxicos no galego

Transcript of Desvíos léxicos

 • 1. Tema 2 Celia Daz IES As Lagoas

2. LUSISMOS ARCASMOS DIALECTALISMOS HIPERGALEGUISMOS 3. Son ultracorreccins de palabras plenamente galegas.Palabras orixinadas mediante falsas evolucins e deformacins s que se lle d unha aparencia galega. Prodcense por afn diferencialista fronte ao casteln naquelas palabras que coinciden en ambos idiomas. Ex.:montaa (cast. e galego) - *montana semana (cast. e galego) ---*semn primavera (cast. e galego) --- *primaveira horizonte (cast. e galego) --- *hourizonte. brillar (cast. e galego) --- *brilar HIPERGALEGUISMOS 4. Moitos hipergaleguismos seguen un proceso analxico, dicir, xeneralizan fenmenos fonticos e morfolxicos das voces patrimoniais galegas.Exemplo:Como -n- e l- intervoclicos latinos desaparecen: lunam >lade escenario xorde *esceario. 5. Corrixe os hipergaleguismos *escea *ambente *gasolia *zoa * 6. http://gl.wikipedia.org/wiki/Hipergaleguismo 7. CASTELANISMOS FONTICOS CASTELANISMOS ORTOGRFICOS CASTELANISMOS MORFOSINTCTICOS CASTELANISMOS LXICOS CASTELANISMOS SEMNTICOS 8. CASTELANISMOS FONTICOS Desaparicin da oposicin entre fonemas voclicos semiabertos e semipechados./e/ -/ / , /o / - / /. (so / oso) Non pronunciacin do fonema n velar,caracterstico do galego e inexistente no casteln, pronuncindoo como alveolar: *una por unha. Non pronunciacin do fonema palatal fricativo xordo: hoxe. 9. CASTELANISMOS ORTOGRFICOS Afectan ortografa das palabras, por influencia castel. Exemplos. v/b: *boda (por voda), *automvil (por autombil) h/ -: *armona (por harmona), *hola! (por ola!) y/i: *yoga (por ioga) Etc. Tamn tiles: *ademis 10. Corrixe *hombro *kilmetro *ab *hirmn *abogado 11. CASTELANISMOS MORFOSINTCTICOS Alteracin do xnero: *a mel, *a leite, *o paisaxe Alteracin do nmero: *tabes, *animales Omisin de artigo ante o posesivo: *mia moto. Incorrecta colocacin do pronome persoal tono: *lle dixo que non. Confusin TE/CHE: *conteite un conto. Emprego de tempos compostos: *haba dito / 12. Utilizacin da preposicin a na perfrase ir + infinitivo: *vou a estudar. Alteracin das formas da conxugacin verbal: *andivera ,*parezco, *traigo Desaparicin das alternancias voclicas nos verbos: *subes, *sinte, *durmes. Emprego como reflexivos de verbos como casar, caer, confesar, enfriar, morrer / 13. Identifica castelanismos morfolxicos

 • Interrumprona mentras se cortaba as uas.
 • Cando chamaches, eu xa haba volto do viaxe.
 • Espertouse e preguntou quenes eramos ns.
 • Andiven dous das con moito dor de cabeza.

14. CASTELANISMOS LXICOS

 • A palabra castel convive coa galega, mais esta ve restrinxido o seu significado que se especializa en realidades concretas, xeralmente rurais ou non humanas:
 • *escoba/vasoira
 • *grifo/billa
 • *sartn/tixola.

/ 15. 2) Se existen en galego formas sinnimas, primar as que coinciden co casteln:lgrima/bgoa labio/beizo comprar/mercar esperar/agardar / / 16. 3) A palabra castel adptase fontica galega e substite a forma autctona: *conexo (por coello) *baraxa (por baralla) *parella (por parella) *cuchilo (por coitelo) / / 17. 4) A palabra patrimonial galega substituda pola forma castel (castelanismo pleno). *Dios (por Deus) *cuchara (por culler) *ayer (por onte) *rodilla (por xeonllo) *ardilla (por esquo) / 18. Castelanismos na fraseoloxa Tamn son interferencias lxicas as que afectan fraseoloxa: emprganse as expresin castels no canto das galegas. Exemplos: Dito e feito, por Meu dito, meu feito Ir a toda pastilla, por Ir a fume de carozo Pasar polo aro, por Vir ao rego. 19. Indica as formas correctas que cmpre usar en lugar destes castelanismos lxicos *acera *calle *deuda *lechuga *lexos *carreteira *axeno *gafas *lonxano *rin *cuna 20. CASTELANISMOS SEMNTICOS Interprtanse igual palabras que, sendo moi semellantes na forma, teen significados diferentes en galego e en casteln: Almorzar / xantar Recorrer / percorrer Abonar / aboar 21. Explica as diferenzas de significado

 • Recorrer / percorrer / recurrir
 • Pobo / vila
 • Sono / soo

22. Corrixe os castelanismos das seguintes oracins. Clasifcaos.

 • O ciruxano lle realizou ao meu ab un trasplante de rin.
 • Desde esta cume percbese un fermoso paisaxe.
 • Carme non ten movilidade nesa perna desde que torceu o tobillo.
 • Esa unha boa fecha para recorrer a cidade.
 • Xon contoume que no viaxe de fin de curso haba feito moito calor.
 • Camarero: das cervezas e un caf con hielo.
 • O abogado pediu dous testigos para declarar ante o xuez.

23. Identifica e clasifica as interferencias (castelanismos) que aparecen neste texto Xa colln a escoba pero, antes de poerme a barrer a habitacin, vou a pechar a fiestra porque vai moito calor. Teo que ir a toda pastilla, porque en media hora ven recollerme meu hirmn; e an teo que desaiunar. l me convidou ao cine e non quero que cheguemos tarde. 24. http://gl.wikipedia.org/wiki/Castelanismo 25. Formas lingsticas incorrectas que consisten en deformacins producidas na fala descoidada correspondente a rexistros informais do nivel vulgar. VULGARISMOS 26. Vulgarismos que afectan ao vocalismo

 • ADICIN DE FONEMAS VOCLICOS:
 • En posicin inicial de palabra (PRTESE): *arradio, *amoto
 • En posicin medial no medio da palabra- (EPNTESE): *aldeia, *soio, *ademirar.
 • En posicin final de palabra (PARAGOXE) (en palabras agudas rematadas en ditongo ou consoante, ou en monoslabos): *casare, *eue, *nonhe,

27.

 • SUPRESIN DE FONEMAS VOCLICOS
 • En posicin inicial de palabra (AFRESE): *topar
 • En posicin medial de palabra (SNCOPA): *vran, *esprito.
 • En posicin final de palabra (APCOPE): *parez

28.

 • OUTROS:
 • ASIMILACIN (as vogais fanse iguais)*dazaseis, *tanaz, *torrn.
 • DISIMILACION (as vogais diferncianse): *menistro, *telfano, *estituto.
 • HARMONIZACIN VOCLICA (a vogal pretnica pecha por influxo de I, U tnicos): *quira, *Curua
 • LABIALIZACIN (e + consoante labial m,b,p- pasa a o): *somana
 • METTESE (cambio de posicin): *cocreta

29. Vulgarismos que afectan ao consonantismo Non pronunciacin ou incorrecta pronunciacin dos grupos consonnticos: Exame: /esame/ (en lugar de /eksame/) Lectura: /letura/ ou /le tura/Acto: /ato/ ou /a to/ 30. http://gl.wikipedia.org/wiki/Vulgarismo 31. Corrixe os vulgarismos *somellar *perfeuto *frol *arradio *esprito *vicio *traballare *coluna *virt 32. LUSISMOS Son palabras do portugus que se empregan en lugar das palabras galegas: comboio (por tren) passeio (por paseo) presunto (por xamn) 33. ARCASMOS Son palabras que se usaban na Idade Media pero que hoxe son anticuadas. Son voces tomadas dos textos do galego-portugues medieval por va culta (escritores, intelectuais). Con elas pretndese compensar a presin do casteln, pero en moitos casos substiten voces galegas correctas: *capiduo (por captulo) *falescer (por falecer) *cibdade (por cidade) 34. DIALECTALISMOS Son formas lingsticas caractersticas de determinadas zonas (bloques lingsticos, reas, etc.) da nosa comunidade. Felgos (fentos), golpe (raposo), lubicn (teixugo) Xams, xamois, camn, pantalois, muito, chao, iste 35. Exercicios 16 e 17, px. 77