Dbh 3 tutore ikasle 12-13

33
AIXERROTA AIXERROTA BHI BHI DBH 3. mailako ikasleentzako DBH 3. mailako ikasleentzako INFORMAZIOA INFORMAZIOA 2012 2013

Transcript of Dbh 3 tutore ikasle 12-13

Page 1: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

AIXERROTAAIXERROTA BHIBHI

DBH 3. mailako ikasleentzako DBH 3. mailako ikasleentzako INFORMAZIOAINFORMAZIOA

2012 2013

Page 2: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

DBH 3

DBH 4

Promozionatzen daGehienez 2 jakintzagai Gehienez 2 jakintzagai gainditugabe utzita eta gainditugabe utzita eta errepikatzaileakerrepikatzaileak

Ez

DBH3 errepikatu3 jakintzagai Gainditu gabe

Ez

D.C.Baldintzak

PCPIBaldintzak

Page 3: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

??

??

AIXERROTA BHI

Orientazio Saila

Page 4: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

ERABAKIAK HARTU ERABAKIAK HARTU BEHARBEHAR

► Norberaren ezagutzaNorberaren ezagutza

►Gaitasunak Gaitasunak ►NolakotasunakNolakotasunak► InteresakInteresak► Errendimendua Errendimendua

(notak) (notak) ► Aholkuak …Aholkuak …

INFORMAZIOAINFORMAZIOA

►DBH 4 DBH 4 Batx Batx►Dibertsif ikazioaDibertsif ikazioa►FPFP►PCPIPCPI

+

Page 5: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

HEZKUNTZA SISTEMAHEZKUNTZA SISTEMA► UNIBERTSITATEAUNIBERTSITATEA► ►

► BATXILERGOABATXILERGOA► ((Batxiler t i tulua)Batxiler t i tulua)

► ► ((DBH tituluaDBH titulua ))

DBHDBH EMHZ( Teknikaria)

GMHZ(Goi Mailako Teknikaria)

proba

SELEKTIBITATEA

Page 6: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

BatxilergoakBatxilergoak

1.1.Zientzia eta Zientzia eta TeknologiaTeknologia

2.2.Giza eta Gizarte Giza eta Gizarte ZientziakZientziak

3.3.ArteakArteak

Page 7: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

Batxilergoak:Batxilergoak:• Bi kurtsoBi kurtso• BATX 1 BATX 1 BATX 2 Promozioa BATX 2 Promozioa ::

Gehienez Gehienez 22 GUTXIREKIN GUTXIREKIN 3 edo 43 edo 4 GUTXIREKIN, bi aukera: GUTXIREKIN, bi aukera:

• Kurtso osoa errepikatuKurtso osoa errepikatu• 3 edo 4 jakintzagai horiekin errepikatu3 edo 4 jakintzagai horiekin errepikatu• Suspenditutakoak gainditu eta besteen Suspenditutakoak gainditu eta besteen

notak hobetu notak hobetu

• BATX 2.BATX 2. mailan, dena gainditzen ez mailan, dena gainditzen ez dutenek, dutenek, gainditugabekoakgainditugabekoak soil iksoil ik egin egin beharko dituzte.beharko dituzte.

Page 8: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

Jakintzagai komunakJakintzagai komunak

BATX 1 BATX 2

Euskara I 3

Lengua eta lit. I 3 Inglesa I 3

Heziketa Fisikoa 2 Filosofia 3

Mundu Garai ZZ 2

Erlijioa/ Libre

2

Guztira 16/18 ordu

Euskara II

3

Lengua eta lit. II 3

Inglesa II 3

Filosofiaren Hª 3

Historia 4

Guztira 16 ordu

Page 9: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

Zientzia eta TeknologiaZientzia eta Teknologia (3 jakintzagai)(3 jakintzagai)

1. maila 12 ordu 2. maila 12 ordu

Matematika I * 4

Fisika eta Kimika * 4

Biologia-Geologia 4

Industri Tek. I 4

Marrazketa Tek. I 4

Matematika II 4

Fisika 4

Kimika 4

Biologia 4

Industri Tek. II 4

Marrazketa Tek. II 4

Lur eta Inguruko ZZ 4

Elektroteknia 4

Literatura Unibertsala 4

*Jakintzagai hauek derrigorrezkoak dira. Hirugarrena aukeratu behar duzu.

Page 10: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

Giza eta Gizarte Zientziak (3)Giza eta Gizarte Zientziak (3)

Lehengo maila 12

Bigarren maila 12

- GGZZ matematika I*

- Ekonomia

- Historia Garaikidea*

- Latina I*

- Grekera I

- GGZZ matematika II

- Enpresaren Ekonomia

- Geografia

- Latina II

- Artearen Historia

-Grekera II

-Literatura Unibertsala

* Haietariko bi derrigorrez aukeratu behar dituzu.

Page 11: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

ARTE BATXILERRAa) Arte plastikak, irudia eta diseinua

Ikusentzunezko kultura.

Marrazketa artistikoa I y II.

Marrazketa teknikoa I y II.

Diseinua.

Artearen HistoriaAdierazpen graf. plast. Tek.‑Bolumena

b) Arte eszenikoak, musika eta dantza

Analisi musikala I y II.

Anatomia aplikatua.

Arte eszenikoakIkusentzunezko kulturaMusika eta dantzaren Historia

Munduko Literatura

Musikaren Lengoaia eta praktika

Page 12: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

12

UPV/EHU-KO IKASKETA-ESKAINTZA, 2012-2013

• ARKITEKTURA eta INGENIERITZA (33 Gradu)

• ZIENTZIAK (10 Gradu)

• OSASUN ZIENTZIAK (8 Gradu)

• GIZARTE eta LEGE ZIENTZIAK (30 Gradu)

• ARTE eta GIZA ZIENTZIAK (10 Gradu)

Graduko tituluak

ESKAINTZA OSOA eta GAURKOTUAESKAINTZA OSOA eta GAURKOTUA( 91 Gradu )( 91 Gradu )

Page 13: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

1313

BATXILERGOKO BIGARREN MAILAKO MODALITATEKOIRAKASGAIAK JAKINTZA ADARREKIN NOLA LOTZEN DIREN

Page 14: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

1414

Page 15: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

1515

Page 16: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

1616

Page 17: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

Batxilerra ikasi nahi badutBatxilerra ikasi nahi badut ……1.1. Zer gradu ikasi nahi dut?Zer gradu ikasi nahi dut?2.2. Zein da unibertsitateko Zein da unibertsitateko

adarra?adarra?

3.3. Zeintzuk dira Zeintzuk dira parametroak parametroak 0,2 -0,1?0,2 -0,1?

4.4. Zeintzu gai egin behar Zeintzu gai egin behar ditut 2. mailan?ditut 2. mailan?

5.5. Zeintzu dira 1. mailan Zeintzu dira 1. mailan egin beharrekoak?egin beharrekoak?

6.6. Horretarako zeintzu gai Horretarako zeintzu gai ko-meni zaizkit DBH4. ko-meni zaizkit DBH4. mailan?mailan?

1. ___________1. ___________2. ___________2. ___________

3. ___________3. ___________

4. ___________4. ___________

5. ___________5. ___________

6. ___________6. ___________

Page 18: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

HeziketaHeziketa ZIKLOAK (FP) ZIKLOAK (FP)• 21 famil ia 21 famil ia • Erdi Mailako Heziketa Zikloak Erdi Mailako Heziketa Zikloak

• DBH titulua edoDBH titulua edo• 17 urte + sartzeko azterketa17 urte + sartzeko azterketa

• Goi Mailako Heziketa ZikloakGoi Mailako Heziketa Zikloak• batxiler t i tulua edobatxiler t i tulua edo• 19 urte + sartzeko azterketa19 urte + sartzeko azterketa

• Gehienak 2 urte (2000 ordu) Gehienak 2 urte (2000 ordu) • Ertainetako Instituetan ematen diraErtainetako Instituetan ematen dira• Enpresetan praktikak hiruhilabeteanEnpresetan praktikak hiruhilabetean• Jakintzagai praktikoakJakintzagai praktikoak

Page 20: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

Heziketa Ziklo bat egin nahi Heziketa Ziklo bat egin nahi badut…badut…

1.1. Zein lan-mota Zein lan-mota gustatzen zait?gustatzen zait?

2.2. Zein familiatakoa da?Zein familiatakoa da?3.3. Zein heziketa ziklo Zein heziketa ziklo

gustatzen zait?gustatzen zait?4.4. Horretarako zeintzu gai Horretarako zeintzu gai

komeni zaizkit DBH 4. komeni zaizkit DBH 4. mailan?mailan?

1.________________

2.________________

3.________________

4.________________

Page 21: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

► HASIERAKO HASIERAKO ► LANBIDE-PRESTAKUNTZARAKOLANBIDE-PRESTAKUNTZARAKO

► PROGRAMEIPROGRAMEI► BURUZKO BURUZKO

► INFORMAZIOAINFORMAZIOA

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN HASIERAKOLANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMA ESKEINTZEN

DUTEN IKASTEGIEN ZERRENDA2012-2013 IKASTURTEA

Page 23: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

a) Ikaslearen taldeko irakasle-taldeak curriculum-Aniztasuneko programa jarraitzeko proposatuak izatea, ikastetxeko orientatzaileek eta tutoreek egindako ebaluazio psikopedagogikoari buruzko txostenaren ondoren.

b) Informatuak izatea eta haiei eta haien guraso edo legezko ordezkariei entzutea.

Curriculum-aniztasuna : programan SARTZEKO BALDINTZAK

Page 24: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

BaldintzaBaldintza espezif ikoakespezif ikoak

2 ikasturteko curriculum-aniztasuneko programa batean parte hartzeko:

• 2013ko abenduaren 31n 15 urte beteta:• DBHko 1. edo 2. kurtsoa errepikatu izana.• DBHko 1. eta 2. kurtsoko 4 arlo, gehienez ere, gainditu

gabe izatea 2012-2013 kasturteko aparteko deialdiaren ondoren.

2 ikasturteko curriculum-aniztasuneko programa batean parte hartzeko 2013ko abenduaren 31n 16 urte beteta badute:

• DBHko 1., 2. edo 3. kurtsoa errepikatu izana.• DBHko 1. eta 2. kurtsoko 4 arlo, gehienez ere, gainditu

gabe

Page 25: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

► 2. Curriculum-aniztasuneko 2. Curriculum-aniztasuneko programen ezaugarriakprogramen ezaugarriak

► 2.1. Curriculum-aniztasuneko programak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2.1. Curriculum-aniztasuneko programak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatuaren titulua lortzera bideratuta daude.Graduatuaren titulua lortzera bideratuta daude.

► 2.2. Ikasleek, gutxienez, 18 ordu emango dizkiete ikastetxeak erabakitzen dituen arloak 2.2. Ikasleek, gutxienez, 18 ordu emango dizkiete ikastetxeak erabakitzen dituen arloak sartuko diren gizarte-hizkuntza eta zientzia-teknologiaren eremuei. Gainontzeko arloak sartuko diren gizarte-hizkuntza eta zientzia-teknologiaren eremuei. Gainontzeko arloak ohiko taldeetan (edonola ere 3 arlo gutxienez) edo talde espezifikoetan emango dituzte.ohiko taldeetan (edonola ere 3 arlo gutxienez) edo talde espezifikoetan emango dituzte.

► 2.3. Irakasle bakar batek emango du eremu bakoitza. Eremuko irakasleetako batek bere 2.3. Irakasle bakar batek emango du eremu bakoitza. Eremuko irakasleetako batek bere gain hartuko du ikasle horien banakako tutoretza eta, gutxienez, astean 2 ordu eskainiko gain hartuko du ikasle horien banakako tutoretza eta, gutxienez, astean 2 ordu eskainiko dizkio.dizkio.

► 2.4. Ebaluazio psikopedagogikoari buruzko txostena, programa horietan parte hartzeko 2.4. Ebaluazio psikopedagogikoari buruzko txostena, programa horietan parte hartzeko irakasle-taldearen proposamena eta proposamen hori familiari eta ikasleari jakinarazi irakasle-taldearen proposamena eta proposamen hori familiari eta ikasleari jakinarazi zaiela egiaztatzea ikasketa-buruaren zaintzapean geratuko dira eta Hezkuntza zaiela egiaztatzea ikasketa-buruaren zaintzapean geratuko dira eta Hezkuntza Ikuskaritzaren eskura egongo dira.Ikuskaritzaren eskura egongo dira.

► 2.5. Urtebete edo 2 urteko programaren bukaeran ebaluatuko zaie2.5. Urtebete edo 2 urteko programaren bukaeran ebaluatuko zaie curriculumaniztasuneko ikasleei. Bigarren Hezkuntzako Graduatuaren titulua lortzeko curriculumaniztasuneko ikasleei. Bigarren Hezkuntzako Graduatuaren titulua lortzeko proposatu ezean, programa horietan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte proposatu ezean, programa horietan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte trebakuntza profesionaleko programetara sartzeko. Ikasturte bateko trebakuntza profesionaleko programetara sartzeko. Ikasturte bateko curriculumaniztasuneko talde batean errepikatu ahal izango dute baina ezin izango dira curriculumaniztasuneko talde batean errepikatu ahal izango dute baina ezin izango dira DBHko ohiko kurtso batera sartu.DBHko ohiko kurtso batera sartu.

Page 26: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

Matrikula Inprimakia DBH 4Matrikula Inprimakia DBH 4HAUTAZKOAKHAUTAZKOAK

• Biologia Biologia eta eta GeologiaGeologia

• Fisika eta Fisika eta KimikaKimika

Plastika* Plastika* eta Ikus-eta Ikus-hezkuntzahezkuntza

• OinarrizkoOinarrizkoTeknologia Teknologia

• FrantsesaFrantsesa • LatinaLatina

• MusikaMusika • InformatikaInformatika

3 jakintzagai aukeratu behar dira3 jakintzagai aukeratu behar dira** Marrazketa Art ist ikoa edo Marrazketa TeknikoaMarrazketa Art ist ikoa edo Marrazketa Teknikoa

Page 27: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

DBH 4 mailaDBH 4 maila• • Fisika-Kimika + Teknologia + Fisika-Kimika + Teknologia +

Plastika MTPlastika MT

• Fisika-Kimika + Bio-GeoFisika-Kimika + Bio-Geo

• Musika + Plastika MAMusika + Plastika MA

• Edozeintzu 3 aukerako Edozeintzu 3 aukerako jakintzagaijakintzagai

Zientzia-TeknologiaZientzia-Teknologia (Ingenieritza, Arkitektura,(Ingenieritza, Arkitektura, LH ...)LH ...)

Zientzia-TeknologiaZientzia-Teknologia (Medikuntza, Farmazia...)(Medikuntza, Farmazia...)

ArteArte

Giza eta Gizarte ZZ (Enpresa Giza eta Gizarte ZZ (Enpresa ZZ, Zuzenbidea, ZZ, Zuzenbidea, Magisteritza…)Magisteritza…)

DBH 4 maila Batxiler mota/Ikasketak

Page 28: Dbh 3 tutore ikasle 12-13
Page 29: Dbh 3 tutore ikasle 12-13
Page 30: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

EHU-UPVn EHU-UPVn sartzeko onarpen sartzeko onarpen

notanota

Page 31: Dbh 3 tutore ikasle 12-13
Page 32: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

Informazio gehiago …Informazio gehiago …

►UNIBERTSITATEKO IKASKETEI UNIBERTSITATEKO IKASKETEI BURUZ:BURUZ:

►EHU-UPV EHU-UPV www.ehu.eswww.ehu.es►Mondragón Unibertsitatea Mondragón Unibertsitatea

www.mondragon.eduwww.mondragon.edu►Universidad de Deusto Universidad de Deusto www.deusto.eswww.deusto.es

►HEZIKETA ZIKLOEI BURUZ:HEZIKETA ZIKLOEI BURUZ:►www.euskadi.netwww.euskadi.net//lanbidezlanbidez

Page 33: Dbh 3 tutore ikasle 12-13

Orientazio SailaOrientazio Saila

[email protected]@gmail.com►http://orisaila.blogspot.comhttp://orisaila.blogspot.com