Bos Koperasi

download Bos Koperasi

of 90

Transcript of Bos Koperasi

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  1/90

  1DIMENSIkoop

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  PENDAHULUAN

  Perubahan adalah kata yang tidak dapat dielakkan dalam dunia perniagaan.

  Pemenang masa kini mungkin kecundang pada masa depan sekiranya tiada

  perubahan atau suntikan idea baru dalam perniagaan. Anak bawang di masa

  lampau mungkin tumbuh sebagai raksasa di masa depan andai peka terhadappersekitaran perniagaan yang sering menuntut perubahan.

  Bagi menunaikan tuntutan perubahan itu, hari ini orang mengutarakan tentang

  konsep Blue Oceon Strategy dan meninggalkan Red Oceon Strategy. Walaupun

  strategi ini belum diiktiraf sebagai strategi terbaik mengubah senario dunia perniagaan

  tetapi apabila beberapa organisasi besar mula mengikutinya dan Malaysia sendiri

  menjemput pencipta Blue Oceon Strategy iaitu Prof W Chan Kim untuk menghadiri

  Langkawi International Dialogue 2007 (LID 2007) pada 5 hingga 8 Ogos 2007 bagi

  berbincang isu global bersama-sama pemimpin-pemimpin dunia maka tentulah idea

  tersebut merupakan suatu strategi pembangunan yang tidak boleh kita pandang

  ringan dan pinggirkan pada abad ini.

  Blue Oceon Strategy dan Red Oceon Strategy yang ada menterjemahkannya sebagai

  Strategi Lautan Biru dan Strategi Lautan Merah telah diperkenalkan oleh W. Chan Kim

  dan Renee Maunborg. Kedua-dua strategi ini mempunyai konsep yang berbeza dari

  segi cara bertindak dan berfikir.

  STRATEGI LAUTAN BIRU

  Strategi Lautan Biru mengingatkan, selagi organisasi atau sesiapa terus mahu

  bersaing di Lautan Merah dia mesti selalu ingat bahawa tiada sesiapa yang akan

  kekal cemerlang! Keluarlah daripada lautan merah dan belayar ke suatu lautan yang

  tidak perlu bersaing sebaliknya menjadikan pesaing tidak relevan.(Utusan Malaysia,

  28 April 2007)

  Lautan merujuk kepada pasaran ataupun industri. Lautan Biru adalah satu anologi

  yang menggambarkan potensi ruang pasaran yang begitu besar yang belum

  diterokai. Manakala strategi lautan biru merupakan satu pendekatan yang sistematik

  STRATEGI LAUTAN BIRU : ANJAKAN

  BARU DALAM KOPERASI

  Oleh : Hazalinda Harun

  Pusat Konsultasi Koperasi

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  2/90

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  2 DIMENSIkoop

  untuk mencipta ruang pasaran yang tidak perlu bersaing sebaliknya menjadikan

  pesaing tidak relevan. Berbeza dengan lautan merah iaitu merujuk kepada satu

  pasaran yang di dalamnya penuh dengan persaingan dari individu atau industri

  yang menghasilkan perkhidmatan dan produk yang sama.

  PERBEZAAN STRATEGI LAUTAN MERAH DAN STRATEGI LAUTAN BIRU

  Strategi Lautan Merah dan Strategi Lautan Biru berbeza dari cara bertindak dan

  berfikir. Strategi Lautan Merah digambarkan sebagai industri yang telah didefinisikan

  dan diterima ramai serta aturan-aturan permainan di dalamnya sudah diketahui

  umum, yang mana individu dan industri akan bersaing di dalam ruang pasaran yang

  sedia ada. Manakala Strategi Lautan Biru digambarkan sebagai ruang pasaran yang

  belum dijelajahi. Strategi ini menjadikan pesaing tidak relevan.

  Dalam Strategi Lautan Merah, individu dan industri sedaya upaya mengeksploitasikan

  permintaan yang sedia ada. Sering kali strategi ini menghadapi masalah mengenai

  persaingan dari pesaing-pesaing untuk merebut potensi yang ada. Dalam saat

  memenangi saingan ini, sumber dan masa telah terbuang tanpa disedari. Manakala

  di dalam Strategi Lautan Biru, individu dan industri yang berani berinovasi dan

  berkreativiti akan mencipta permintaan baru walaupun tidak adanya jaminan

  beroleh kejayaan. Strategi Lautan Biru ini digambarkan seperti lautan biru yang

  luas terbentang, yang boleh kita terokai selagi kita sanggup berinovasi dan kreatif

  mencuba sesuatu daripadanya.

  NILAI INOVASI : ASAS STRATEGI LAUTAN BIRU

  Asas bagi kejayaan pelaksanaan Strategi Lautan Biru dalam organisasi adalah apabila

  sesebuah organisasi berjaya mencapai nilai inovasi. Ini terhasil apabila tindakan

  organisasi secara positif mempengaruhi struktur kos yakni berjaya menurunkan

  kos pengeluaran dan meningkatkan nilai pembeli secara serentak. Penurunan kos

  dilakukan adalah dengan menghilangkan dan cuba mengurangkan faktor-faktor

  yang menjadi punca persaingan dalam koperasi khususnya. Manakala nilai pembeli

  ditingkatkan dengan menambah dan mencipta elemen-elemen baru yang belum

  pernah ditawarkan dalam pasaran.

  Rajah di atas menunjukkan pergerakan serentak di antara mencipta sesuatu yang barubagi meningkatkan nilai pembeli pada masa yang sama kos cuba dikurangkan.

  Kos

  Nilai

  Pembeli

  Nilai inovasi

  ... dalam

  Strategi Lautan

  Biru, individu

  dan industriyang berani

  berinovasi dan

  berkreativiti

  akan mencipta

  permintaan

  baru walaupun

  tidak adanya

  jaminan beroleh

  kejayaan

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  3/90

  3DIMENSIkoop

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  Dinamakan sebagai inovasi nilai kerana organisasi tidak akan fokus kepada

  persaingan tetapi fokus menjadikan pesaingan itu tidak relevan. Untuk itu koperasi

  perlu mencipta lonjakan dalam nilai pembeli dengan mencipta sesuatu yang baru

  dalam ruang pasaran yang tidak bersaing

  ENAM PRINSIP DALAM MENJAYAKAN STRATEGI LAUTAN BIRU

  Enam prinsip yang disenaraikan oleh Strategi Lautan Biru yang boleh digunapakai

  oleh koperasi untuk pelaksanaan Strategi Lautan Biru dalam koperasi:-

  1. Membina semula sempadan pasaran (Reconstruct market boundaries)

  2. Memberi tumpuan secara menyeluruh dan bukan hanya tertumpu kapada

  angka sahaja (Focus on the big picture not the number)

  3. Melangkaui permintaan yang sedia ada (Reach beyond existing demand)

  4. Mendapatkan strategi yang tepat (Get the strategic sequence right)

  5. Mengatasi rintangan organisasi (Overcome key organizational hurdles)

  6. Membina perancangan di dalam strategi (Build execution into strategy)

  SEJAUH MANA BIRUNYA LAUTAN KOPERASI ANDA: SATU PERSOALAN

  Cuba individu dan industri yang terlibat secara langsung dengan koperasi merenung

  sejenak dan cuba megenal pasti kedudukan koperasi masing-masing di lautan

  biru atau di lautan merah. Mungkin persoalan-persoalan berikut membantu untuk

  mengungkai persoalan tersebut.

  Adakah koperasi anda menghadapi persaingan yang tinggi dari pesaing

  domestik dan antarabangsa?

  Adakah wakil jualan di koperasi anda bersetuju bahawa mereka perlu memberi

  harga yang betul-betul rendah untuk mencipta permintaan?

  Adakah anda merasakan anda perlu membuat pengiklanan untuk menarik

  perhatian pembeli?

  Adakah koperasi anda lebih memberi tumpuan kepada mengurangkan

  kos, mengawal kualiti dan pengurusan penjenamaan untuk meningkatkan

  pertumbuhan koperasi?

  Adakah anda menyalahkan pertumbuhan yang perlahan dalam pasaran?

  Senaraikan faktor anda bersaing dan senaraikan jumlah pesaing anda.

  Adakah jumlahnya sama.

  Sekiranya kebanyakan jawapan bagi persoalan di atas adalah Ya, ini bermakna

  koperasi anda sekarang terperangkap dalam Lautan Merah. Strategi Lautan Biru

  menunjukkan jalan untuk anda berenang keluar dari Lautan Merah itu dengan

  menyediakan teori-teori, alat-alat dan rangka kerja untuk membenarkan koperasi

  anda lari dari persaingan dan mencipta ruang pasaran baru.

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  4/90

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  4 DIMENSIkoop

  PERSOALAN DAN ISU

  Membawa kepada skop yang lebih khusus, bagaimana kita harus menerapkan konsep

  dan idea baru ini di dalam sektor koperasi yang telah melalui pelbagai fasa dalam

  gerakannya. Koperasi telah lama bertapak di Malaysia bermula pada 28 Jun 1922 dan

  ini bermakna sehingga kini hampir 86 tahun kewujudannya di Malaysia. Persoalannya

  dalam tempoh yang begitu lama kewujudannya, mampukah prestasi sektor koperasi

  di Malaysia ini dibanggakan? Mampukah koperasi-koperasi di Malaysia menunaikan

  tuntutan perubahan yang akan meletakkannya sebaris dengan organisasi-organisasi

  besar yang berjaya di Malaysia?

  Melihat dari sudut koperasi di Malaysia misalnya sehingga 31 Disember 2007 bilangan

  koperasi di Malaysia telah mencecah 5,170 buah, 3188 daripadanya menjalankan

  aktiviti pengguna (SKM 2008). Aktiviti koperasi berasaskan pengguna sering dihujani

  dengan pelbagai isu. Produk keluaran koperasi dilihat sukar dipasarkan menembusi

  pasaran sedangkan produk-produk ini adalah berkualiti dan sudah lama bertapak

  di pasaran. Produk ini masih tidak dapat berkembang ke peringkat yang lebih tinggi

  khususnya menembusi pasaraya-pasaraya besar. Selain isu pembungkusan yang

  tidak menarik atau kerana label yang tidak dilihat memiliki nilai-nilai komersial juga

  sering menjadi isu dalam pemasaran produk koperasi. Punca sebenarnya masalah

  ini adalah produk koperasi tidak mampu bersaing.

  PANDANGAN DAN CADANGAN

  Seandainya Y. Bhg. Tan Sri Dato Dr Nordin Kardi yang merupakan Naib Cancelor

  Universiti Utara Malaysia melihat Strategi Lautan Biru dari perspektif Institusi Pengajian

  Tinggi Awam, saya cuba melihat Strategi Lautan Biru ini dari perspektif koperasi di

  Malaysia . Terkandung di dalam artikel yang ditulis di dalam Utusan Malaysia bertarikh

  28 April 2007, Y. Bhg. Tan Sri Dato Dr Nordin Kardi telah mempersoalkan keperluan

  universiti awam di Malaysia bersaing sesama sendiri. Persoalan seperti ranking sering

  ditimbul dan dibesarkan.

  Sama dengan situasi koperasi , persoalan ranking sering diperbesarkan misalnya

  dalam Utusan Malaysia 21 Julai 2008 baru-baru ini terpapar berita berkenaan dengan

  100 koperasi terbaik di Malaysia yang dinilai berdasarkan perolehan koperasi. Antara

  koperasi-koperasi hebat yang tersenarai ialah Bank Kerjasama Rakyat Malaysia

  Berhad (Bank Rakyat), Koperasi Permodalan Felda Berhad, Koperasi Peserta-peserta

  Felcra Berhad, Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad, Koperasi Tunas Muda

  Sungai Ara Berhad dan diikuti oleh 95 lagi koperasi terbaik.

  Jadi bagaimana dengan koperasi yang tidak tersenarai? Jelaslah koperasi-koperasi

  ini sedang bertarung di Lautan Merah. Bagi yang menang ia akan tersenarai dalam

  senarai koperasi-koperasi terbaik dan bagi yang tidak berjaya terpaksa bertarung

  semula dalam Lautan Merah. Oleh itu ekonomi menunjukkan bahawa tuntutan dalam

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  5/90

  5DIMENSIkoop

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  Lautan Biru semakin meningkat. Ada keyakinan umum menyatakan bahawa koperasi

  yang cuba bergerak melampaui industri yang sedia ada akan menghadapi risiko.

  Sudah pasti setiap strategi pasti berisiko. Strategi akan selalu melibatkan peluang dan

  risiko, sama ada inisiatif Lautan Biru ataupun inisiatif Lautan Merah. Hanya mereka

  yang berilmu dan memiliki kemerdekaan diri dari segi minda dan jiwa serta berani

  mencuba akan mampu mengharunginya.

  Kita sedia maklum, Lautan Merah akan tetap menjadi pilihan dan mendominasi

  agenda strategi koperasi walaupun tuntutan untuk mencipta Lautan Biru makin

  mendesak, ini kerana usahawan kita khususnya usahawan koperasi sudah sebati

  dengan semangat untuk bersaing, semangat untuk menang sedangkan seandainya

  koperasi-koperasi ini berani memasuki satu industri yang di dalamnya tiada pesaing

  ganjaran yang diterima akan lebih besar dan lumayan.

  Sesungguhnya bukan mudah untuk mengubah aturan permainan. Artikel Belayar di

  Samudera Biru yang ditulis Dato Sri Hj. Abd Rahman bin Abd. Hamid Ketua Pengarah

  Kastam pada 18 November 2007 mengatakan Pemikiran yang jumud, ragu-ragu,

  tidak yakin serta kemiskinan usaha dan idea tidak membolehkan kita belayar di

  peringkat global.... Sebaliknya kita sepatutnya telah memiliki kemerdekaan diri

  pada perasaan negatif yang mengikat dan membelenggu kita daripada melangkah

  ke hadapan tanpa adanya perasaan buruk sangka terhadap sesuatu yang belum

  dicuba. Perasaan negatif yang wujud pada fikiran dan jiwa yang jumud adalah

  merupakan penjajahan diri yang boleh menyekat potensi diri yang boleh dicapai

  seseorang.

  Para usahawan koperasi patut merasa bertuah kerana dapat melihat contoh-contoh

  usahawan dalam dan luar negara yang telah berjaya melaksanakan Strategi Lautan

  Biru dalam operasi syarikat mereka. Misalnya dalam penciptaan mesin pendua.

  Mesin pendua pada mulanya dihasilkan oleh syarikat Xerox iaitu dalam saiz yang

  begitu besar. Canon telah melihat sesuatu yang baru dan mengambil peluang yang

  tidak dilihat oleh Syarikat Xerox iaitu dengan mencipta mesin pendua yang lebih kecil

  dan fleksibel. Langkah itu menyebabkan dunia pada masa itu menyaksikan kejayaan

  Syarikat Canon menjadi pengeluar mesin pendua termasyur di dunia. Syarikat Canon

  telah berjaya melaksanakan Strategi Lautan Biru dengan cuba melampau industri

  yang sedia ada.

  Terdapat banyak lagi pelaksanaan Strategi Lautan Biru yang telah berjaya misalnya

  Sony yang mencipta Walkman setelah membuat kajian tentang tabiat remaja

  mendengar muzik, Avon dan Amway yang berjaya mencipta paradigma baru

  dengan menjual barang-barang kosmetik di rumah. Syarikat penerbangan Air Asia

  yang merupakan syarikat penerbangan tambang murah yang mempunyai tagline

  Now Everyone Can Fly telah mengurangkan kos pengeluaran dengan tidak memberi

  perkhidmatan tambahan seperti makanan dan minuman tetapi telah meningkatkan

  nilai pembeli dengan menawarkan tiket-tiket penerbangan yang murah dan telah

  Hanya mereka

  yang berilmu

  dan memiliki

  kemerdekaan

  diri dari segi

  minda dan jiwa

  serta berani

  mencuba

  akan mampu

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  6/90

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  6 DIMENSIkoop

  memberi peluang kepada setiap individu dari pelbagai taraf hidup mengguna

  perkhidmatannya. Dengan pelaksanaan strategi tersebut Air Asia telah mendapat

  inovasi nilai yang merupakan satu kejayaan dalam Strategi Lautan Biru.

  Sektor koperasi di Malaysia boleh menjadikan kejayaan-kejayaan tersebut sebagai

  inspirasi tambahan pula kini banyak peluang yang telah dibuka kepada sektor koperasi

  khususnya usahawan koperasi. Koperasi boleh beralih kepada penerokaan dalam

  bidang-bidang baru yang digalakkan oleh kerajaan selain berpotensi besar untuk

  menyumbang kepada pertumbuhan lebih kukuh seperti bioteknologi, industri herba,

  automatif, perkhidmatan teknologi maklumat, industri makanan halal, biokomposit,

  perkapalan, perabot dan pembuatan melalui program vendor dengan kerjasama

  syarikat berkaitan kerajaan (GLC) serta syarikat gergasi multimedia.

  Koperasi-koperasi di Malaysia boleh beralih kepada industri makanan halal yang kini

  mula mendapat tempat di kalangan rakyat Malaysia. Mengapa tidak sesama koperasi

  bekerjasama menjalankan perniagaan secara peruncitan secara besar-besaran

  seperti yang dilakukan oleh syarikat peruncitan 7 Eleven. Produk yang dipasarkan

  adalah produk halal yang dikeluarkan oleh gabungan koperasi yang bekerjasama.

  Produk yang dihasilkan mestilah menyeluruh dari dalam peti ais hinggalah di atas rak-

  rak koperasi. Jadikan kedai koperasi ini one stop centre untuk masyarakat sekeliling.

  Bagi melancarkan lagi perjalanan kedai koperasi ini, koperasi yang bekerjasama

  mestilah menubuhkan satu badan induk yang mengawal selia aktiviti kedai koperasi

  tersebut. Masalah yang mungkin dihadapi oleh koperasi adalah untuk mendapatkan

  modal yang besar untuk memulakan perniagaan peruncitan ini. Di sini perananagensi-agensi kerajaan diperlukan untuk merealisasikan usaha tersebut.

  Bagi menyokong koperasi melangkah di dalam Strategi Lautan Biru ini juga, kerjasama

  dengan agensi-agensi kerajaan seperti MARDI, FAMA, SIRIM dan Lembaga Koko

  Malaysia dalam bidang penyelidikan dan pembangunan juga perlu dipertingkatkan

  bagi membantu koperasi meningkatkan kualiti dan mutu produk serta berpeluang

  untuk mengkomersialkan produk koperasi hasil inovasi dan kreativiti tadi. Bagi

  mencapai hasrat ini juga kerjasama juga boleh dilaksanakan bersama-sama sektor

  swasta. Gabungan kekuatan yang ada pada sektor koperasi dari segi modal, saiz

  pasaran yang luas dan jumlah keanggotaan yang besar dipadankan dengan

  kepakaran dan pengalaman usahawan menguruskan perniagaan yang dimiliki

  oleh sektor swasta merupakan elemen penting bagi menjayakan transformasi ini. Ia

  akhirnya dapat meningkatkan dan mengembangkan lagi perniagaan koperasi hasil

  daripada melangkah ke lautan biru dengan bantuan agensi kerajaan dan swasta.

  PENUTUP

  Dengan pengalaman melalui pelbagai fasa, gerakan koperasi sepatutnya sudah yakin

  dan menaruh impian untuk menerokai potensi baru dan menyahut cabaran yang

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  7/90

  7DIMENSIkoop

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  lebih besar dalam persekitaran yang penuh dengan potensi baru untuk menjadikan

  koperasi lebih dihormati.

  Strategi Lautan Biru hanya satu kaedah untuk menggerak dan memajukan koperasi.

  Strategi ini dipandang mempunyai peranan besar dalam ekonomi global, namun

  untuk dipandang begitu hebat individu yang terlibat secara langsung dengan koperasi

  mesti berpandangan terbuka, mempunyai cara berfikir yang baru, menyediakan diri

  dengan kekuatan dan peralatan yang rapi dan yang paling penting sentiasa bersedia

  berinovasi dan kreatif untuk mencari alternatif baru bagi menangani cabaran yang

  lebih hebat pada hari-hari yang akan datang.

  RUJUKAN

  W. Chan Kim & Mauborgne, R. (2005). Blue ocean strategy : How to create uncontested

  market space and make the competition irrelevant. Boston: Harvard Business

  School Press.

  Mohamed Khaled Nordin, Dato Seri. (2007). Keusahawanan dasar, pembangunan

  dan pembudayaan. Putrajaya: Kementerian Pembangunan Usahawan dan

  Koperasi.

  Mohd Rosli Mohamad. (2000).Industri kecil dan sederhana : Landasan pembangunan

  usahawan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

  Idris Ismail & Mohd Safaai Said. (2003).Pengenalan koperasi.Kuala Lumpur: Utusan

  Publications.

  Abd Rahman B. Abd. Hamid, Dato Sri Hj. (2007). Belayar di samudera biru. Dipetik

  pada www. Customskedah.gov.my

  Berita Harian, 31 Disember 2007

  Utusan Malaysia 28 April 2007

  Cooperation

  Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is

  success.

  - Henry Ford (1863-1947)

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  8/90

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  8 DIMENSIkoop

  REVOLUSI MINDA : KE ARAH MENJANAUSAHAWAN KOPERASI BERWAWASAN

  Oleh : Christopher John BaptistMaktab Kerjasama Malaysia

  Cawangan Sabah

  PENGENALAN

  Malaysia hari ini telah melalui banyak perubahan. Bentuk perubahan yang telah

  dialami bukan sahaja bersifat fizikal malah meliputi pelbagai aspek seperti ekonomi,

  politik, sosial, sains dan teknologi serta lain-lain lagi. Kadang-kala perubahan perlu

  dilaksanakan agar negara tidak ketinggalan dalam arus perdana di pentasantarabangsa. Globalisasi misalnya merubah pelbagai aspek dan komponen dalam

  sesebuah negara. Bagi golongan usahawan, globalisasi sememangnya memberi

  banyak peluang. Namun begitu, tidak kurang juga cabarannya yang perlu dihadapi.

  Pedagang asing memasuki pasaran Malaysia tanpa lagi sekatan seperti lazimnya.

  Maka, berlakulah persaingan dalam dunia perniagaan di Malaysia.

  Para usahawan di negara ini pula perlulah melihat kembali kedudukan dan keupayaan

  mereka kerana peraturan perdagangan sejagat sudah berubah. Usahawan

  perlu melakukan perubahan atau transformasi bagi meneruskan kelangsungan

  perniagaan mereka. Bukan saja perubahan dari segi luaran tetapi usahawan juga

  perlu memantapkan diri dengan pelbagai ilmu agar dapat merevolusikan minda

  mereka. Minda yang melalui proses revolusi secara berterusan akan mampu menjadi

  senjata untuk mengatasi berbagai-bagai masalah dan mengilhamkan pemikiran baru

  serta idea yang kreatif. Firma-firma di negara maju mencapai kemajuan ekonomi

  dan teknologi yang tinggi kerana mereka berusaha melahirkan idea dan penciptaan

  terbaru untuk kepentingan masyarakat umum. Justeru itu, para usahawan di Malaysia

  perlulah melakukan revolusi minda atau perubahan pemikiran secepat yang mungkin

  agar dapat mengecapi kejayaan yang seiring dengan negara maju.

  PENGERTIAN REVOLUSI MINDA

  Secara umumnya, revolusi bermaksud perubahan yang menyeluruh dan mendadak

  terutamanya berhubung dengan cara berfikir dan bertindak. Revolusi dalam erti kata

  yang luas adalah perubahan yang besar dan radikal yang berlaku kepada sesuatu.

  Manakala minda pula diertikan dengan mental, akal fikiran atau daya berfikir. Dalam

  pengertian mudah, revolusi minda adalah perubahan ke atas daya pemikiran

  yang akan menghasilkan tindakan dan seterusnya melakukan perubahan secara

  menyeluruh dalam semua aspek. Revolusi minda atau mental juga bertujuan merubahdan menjadikan bangsa dan masyarakat kita dinamik, bercita-cita tinggi dan giat

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  9/90

  9DIMENSIkoop

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  bersaing membangun dan merebut kemajuan dalam segala bidang kehidupan di

  negara sendiri dan dalam arena global. Segala cara berfikir, sikap dan pandangan

  yang menghalang atau menyulitkan tercapainya cita-cita ini harus diubah.

  Ini seperti apa yang dikarangkan oleh Senu (1971) dalam bukunya bertajuk Revolusi

  Mental iaitu Revolusi mental adalah bertujuan merubah cara berfikir, pandangan

  dan sikap masyarakat bagi menyesuaikan diri dengan kehendak semasa untuk

  mendorong mereka lebih giat lagi bagi merebut kemajuan dalam segala bidang

  kehidupan. Sekiranya perubahan benar-benar mahu dilaksanakan, maka perubahan

  itu hendaklah berupa perubahan cara pemikiran seseorang kerana perubahan

  pemikiran inilah saja yang akan dapat melahirkan perubahan lain yang dikehendaki

  dalam masyarakat Malaysia seluruhnya, dan yang sesuai dengan keadaan yang ada

  di sekeliling kita pada hari ini.

  Revolusi minda juga merupakan suatu gerakan perubahan yang merangsang

  setiap lapisan masyarakat untuk membuat perubahan dalam diri mereka. Minda

  adalah satu-satunya tenaga penggerak yang menentukan segala sikap dan gerak-

  geri seseorang. Perubahan minda perlulah secara dinamik serta seiring dengan

  perubahan konsep nilai sekeliling. Ini akan membawa perubahan dalam masyarakat

  dengan cepat. Ibnu Khaldun seorang ahli fikir Islam dalam bukunya Mukadimah

  membincangkan dengan panjang lebar peranan tentang perubahan berlaku yang

  menyebabkan jatuh bangunnya sesebuah dinasti. Beliau menyatakan sesebuah

  dinasti itu mampu bertahan selagi pemerintah dan anaknya masih hidup. Namun,

  dinasti akan menjadi lemah semasa pemerintahan cucunya malah tidak akan sampaikepada pemerintahan cicitnya. Keadaan ini berlaku kerana perubahan perlulah

  disesuaikan dengan semasa dalam semua bentuk sama ada minda, sikap, jiwa dan

  lain-lain lagi.

  CIRI-CIRI REVOLUSI MINDA

  Mengikut pendapat Arnold Toynbee, pakar sejarah Inggeris yang terkenal pada

  abad ke-20 dalam bukunya bertajukA Study of History. Beliau menyatakan bahawa

  lahirnya ketamadunan di kalangan manusia bukan semata-mata kerana faktor

  keturunan (biological factor) atau kerana faktor alam di sekelilingnya (environmental

  factor) tetapi apa yang penting adalah disebabkan oleh kemampuan bangsa itu

  menghadapi cabaran dan kesulitan tertentu yang mendorong mereka menggunakan

  semaksimum mungkin tenaga dan usaha. Beliau dengan tegas menyatakan faktor

  utama melahirkan sesuatu tamadun ialah kesanggupan menghadapi cabaran.

  Pendapat Toynbee ini jelas menerangkan bahawa setiap bangsa walau di mana

  pun akan dapat mencapai kemajuan tetapi dengan syaratnya sesuatu bangsa

  itu mempunyai kesanggupan menghadapi pelbagai cabaran yang datang dari

  keadaan sekeliling contohnya dari keadaan peperangan, desakan ekonomi dan

  kejadian yang berlaku dari semasa ke semasa. Dalam cabaran ini sesuatu bangsa

  Revolusi

  mental adalah

  bertujuan

  merubah

  cara berfikir,

  pandangan

  dan sikap

  masyarakat

  bagi

  menyesuaikan

  diri dengan

  kehendak

  semasa

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  10/90

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  10 DIMENSIkoop

  perlulah berfikir, berusaha dan berikhtiar secara optimum dan bersungguh-sungguh

  bagi menghadapinya. Toynbee juga berpendapat sekiranya tiada cabaran yang

  sukar, masyarakat pula akan menjadi statik atau beku. Manakala, jika cabaran itu

  secara sederhana dan ada segolongan kecil yang kreatif dalam masyarakat itu,

  masyarakat tersebut akan maju di bawah pimpinan golongan kecil tadi.

  Ternyata di sini bahawa revolusi minda merupakan suatu perjuangan hidup atau

  matinya sesuatu bangsa. Memang tidak mustahil sekiranya Malaysia pada suatu

  masa nanti akan hilang dari peta dunia jika masyarakatnya masih belum atau tidak

  mahu mengubah cara pemikiran mereka. Perjuangan merubah pemikiran perlu

  diusahakan secara bersama kerana cara pemikiran seseorang itu bergantung besar

  kepada keadaan masyarakatnya. Rousseou pernah menyatakan, manusia tidak

  dapat mencipta kekuatan baru dan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan

  mereka selain dengan bekerjasama bagi mewujudkan satu kekuatan yang cukup

  untuk mengatasi sesuatu rintangan. Mereka mestilah dapat melahirkan satu kekuatan

  penggerak yang dapat bertindak secara bersama dan bersatu. Hakikatnya jangan

  takut dan malu untuk mencontohi orang lain tentang sifat yang menyebabkan

  mereka berjaya. Orang yang berjaya dalam dunia ini ialah orang yang berusaha

  dan mempunyai inisiatif serta berkebolehan mempelajari dan mencapai kemahiran

  dalam apa juga lapangan. Ini merupakan sifat yang mustahak dalam menentukan

  kejayaan seseorang.

  REVOLUSI MINDA USAHAWAN KOPERASI

  Gerakan koperasi kini telah melibatkan diri dalam pelbagai bidang perniagaan.

  Pelbagai perubahan dilaksanakan bagi memantapkan koperasi di Malaysia.

  Rombakan dalam pentadbiran Kerajaan pada tahun 2004 yang meletakkan gerakan

  koperasi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MeCD)

  turut merubah strategi koperasi. Konsep keusahawanan cuba diterapkan kepada

  semua koperasi dari semasa ke semasa oleh pihak kerajaan melalui MeCD. Usaha

  ini merupakan cara untuk memajukan dan melipat gandakan keuntungan koperasi.

  Gerakan koperasi pula perlu menyemai konsep keusahawanan kepada para

  anggotanya. Ini bertujuan supaya anggota koperasi mempunyai pemikiran, sikap dan

  semangat keusahawanan yang akan turut sama memajukan perniagaan koperasi.

  Apa yang lebih membanggakan lagi sekiranya koperasi dapat menghasilkan anggota

  sebagai seorang usahawan.

  Usahawan ialah perintis kepada kejayaan aktiviti perniagaan. Mereka mengesan

  dan merebut peluang di samping memasarkan produk baru atau menambahkan

  nilai sesuatu produk. Istilah usahawan berasal daripada bahasa Perancis, iaitu

  entreprendre yang membawa maksud memikul (tugas) atau mencuba. Scarborough

  dan Zimmer (1998) mendefinasikan usahawan sebagai orang yang mencipta

  perniagaan baru dan berkeupayaan menghadapi keadaan yang tidak menentu

  untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan mengenal pasti serta

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  11/90

  11DIMENSIkoop

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  merebut peluang melalui penyediaan sumber untuk mencapainya. Usahawan

  selalunya bermula hanya dengan idea yang mudah dan menyediakan sumber

  yang perlu untuk melaksanakan idea tersebut melalui perniagaan yang sesuai.

  Usahawan juga merupakan pemangkin kepada perubahan ekonomi dan kegiatan

  keusahawanan mereka akan membawa dunia perniagaan ke hadapan. Perjuangan

  mereka adalah penerokaan baru dan berhadapan dengan ketidaktentuan yang turut

  menyumbang kepada penciptaan berterusan, yang seterusnya mencorakkan masa

  hadapan. Kuratko dan Hpggetts (2007) pula menjelaskan keusahawanan sebagai

  satu proses inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi, iaitu individu, organisasi,

  alam sekitar dan proses dengan kerjasama rangkaian dalam kerajaan, pendidikan

  dan perlembagaan. Keusahawanan merupakan simbol kepada kelangsungan dan

  pencapaian perniagaan.

  Oleh yang demikian, anggota-anggota koperasi ini nanti merupakan pelapis

  pemimpin yang akan mempertingkatkan kejayaan koperasi. Seseorang usahawan

  koperasi akan berusaha untuk membantu koperasinya mencapai kemajuan yang

  disegani dan dapat memenuhi keperluan ekonomi serta sosial anggota-anggotanya.

  Anggota koperasi yang berjiwa usahawan akan sanggup menjalankan eksperimen,

  mencari peluang serta menyahut cabaran yang mendatang. Usaha yang bergantung

  penuh kepada diri sendiri, kebijaksanaan, kewarasan, berpandangan yang jauh dan

  ketabahan hati merupakan teras semangat dan faktor bagi menjayakan sesebuah

  koperasi.

  Kejayaan sesebuah koperasi bukan dikira dari keuntungan wang sahaja. Gerakankoperasi mempunyai tanggungjawab dalam meningkatkan sosioekonomi

  anggotanya. Maka kejayaan tersebut perlu dinilai dalam pelbagai bentuk. Terdapat

  5 sifat yang perlu dalam minda seseorang usahawan koperasi yang mungkin dapat

  memberi kepuasaan kepada anggota dan kejayaan kepada koperasi. Sifat ini akan

  mempengaruhi sikap usahawan koperasi dalam melaksanakan perubahan dan juga

  ketika menghadapi cabaran yang akan datang. Sifat dan sikap tersebut adalah

  seperti jadual di bawah:

  SIFAT

  Merdeka(bebas)

  PENGARUH KEPADA SIKAP

  1. Sikap terhadap diri sendiri

  2. Sikap terhadap kebenarandan kesalahan

  3. Sikap terhadaptanggungjawab

  4. Sikap terhadappengorbanan.

  SIKAP YANG DIKEHENDAKI

  1. Jujur, mahu mengkritik danmembaiki

  2. Berani memperjuangkankebenaran dan menentangkesalahan

  3. Mahu memikul tanggungjawabdan amanah

  4. Mahu berkorban

  Kejayaan

  sesebuah

  koperasi

  bukan

  dikira dari

  keuntungan

  wang

  sahaja

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  12/90

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  12 DIMENSIkoop

  ISU DAN CABARAN REVOLUSI MINDA KEPADA USAHAWAN KOPERASI

  Individu yang mempunyai minda keusahawanan adalah seseorang yang mencari

  peluang, mengambil risiko dan mempunyai kelangsungan untuk merealisasikan

  idea tersebut. Minda keusahawanan ini akan menghasilkan revolusi dalam tatacara

  pengurusan aktiviti perniagaan. Keusahawanan merangkumi sikap, kemahiran danpengetahuan. Pengkajian bidang keusahawanan telah merentasi pelbagai disiplin

  ilmu, termasuklah perniagaan, ekonomi, psikologi dan sosiologi.

  Pembudayaan keusahawanan adalah merupakan proses pembangunan sikap

  dan personaliti usahawan agar cintakan kejayaan dan kecemerlangan dalam

  setiap usaha yang dilakukan. Melalui proses pembudayaan ini akan membolehkan

  usahawan bertindak selaras dengan tuntutan moral, etika dan akhlak agar kesan

  daripada aktiviti yang dilakukan akan mendatangkan kesejahteraan kepada diri

  sendiri dan masyarakat pada masa kini atau yang akan datang. Gerakan koperasijuga perlu bersungguh-sungguh dalam membudayakan keusahawanan ini kerana

  kesan positifnya adalah besar.

  Aman

  Makmur

  Adil

  Terhormat

  1. Sikap terhadap undang-undang

  2. Sikap terhadap orang lain

  3. Sikap terhadap kepentinganam

  1. Sikap terhadap nasib

  2. Sikap terhadap masalahhidup

  3. Sikap terhadap kerja

  4. Sikap terhadap cabaranhidup

  5. Sikap terhadap harta

  6. Sikap terhadap masa depan

  7. Sikap terhadap ilmu sainsdan teknologi

  1. Sikap terhadap tugas

  2. Sikap terhadap manusia

  1. Sikap terhadap moral

  1. Patuh kepada undang-undang

  2. Toleran

  3. Gotong-royong

  1. Mahu berikhtiar

  2. (a) Mahu berfikiran rasional

  (b) Mahu berdikari

  3. (a) Rajin(b) Amanah, disiplin dan

  menepati masa

  4. Tabah hati dan inisiatif

  5. (a) Mahu mencari(b) Jimat

  6. (a) Panjang fikiran(b) Membuat rancangan

  7. (a) Mementingkan lebihdaripada kajian arts.

  (b) Mahu menggunakannyadalam pengeluaran

  (c) Mahu mereka cipta

  1. Menjaga moral dan beragama

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  13/90

  13DIMENSIkoop

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  Revolusi minda menuntut agar setiap anggota koperasi yang ingin menjadi

  usahawan mestilah bersiap sedia mengubah cara berfikir, sikap dan pandangan

  yang menghalang tercapainya cita-cita koperasi di samping penerapan unsur-unsur

  keusahawanan dalam koperasi. Penerapan ciri-ciri keusahawanan seperti komitmen,

  keazaman dan ketabahan, dorongan untuk kejayaan, orientasi kepada peluang dan

  matlamat, mengambil inisiatif dan tanggungjawab peribadi, membuat keputusan

  yang berterusan, realistik, mencari dan mengunakan maklum balas, mempunyai

  lokus kawalan dalaman, integriti dan boleh dipercayai turut ditekankan serta perlu

  sentiasa diamalkan dalam koperasi. Revolusi minda turut juga menumpukan kepada

  perkara memaksimumkan potensi diri, kejayaan berorientasikan keuntungan,

  perancangan, menggunakan masa secara strategik, inovatif, meningkatkan mutu

  kerja secara berterusan dan kesediaan untuk merebut peluang. Ini adalah supaya

  gerakan koperasi di Malaysia melahirkan satu kekuatan penggerak yang dapat

  bertindak secara bersama dan bersatu dalam menghadapi perubahan dunia seperti

  globalisasi.

  KESIMPULAN

  Dalam memastikan revolusi minda ini dapat diamalkan, komitmen secara berterusan

  perlu diberikan oleh semua pihak. Kesan positif dari revolusi minda ini bukan sahaja

  kepada anggota koperasi bahkan kepada masyarakat Malaysia keseluruhannya.

  Apa yang paling penting ialah revolusi minda yang merubah pemikiran ini mustahil

  akan mencapai kejayaan sekiranya tidak diusahakan bersama kerana ia bergantung

  besar kepada keadaan masyarakatnya. Bagi usahawan koperasi, mereka bukan

  hanya ghairah dalam mengejarkan kejayaan yang bersandaran matlamat

  keuntungan sahaja, mereka sepatutnya tidak membelakangkan nilai-nilai dan prinsip

  murni gerakan koperasi. Kejayaan koperasi perlu dinikmati oleh semua anggotanya

  bukan sahaja berbentuk wang ringgit malah meliputi jasmani, rohani dan spritual.

  RUJUKAN

  Mohd Salleh A. Majid, Dato. (2003). Budaya usahawan. Kuala Lumpur : Utusan

  Publication & Distributors Sdn. Bhd.

  Abd. Rahman bin Daud, Profesor Madya Dato Dr. (2008, Mei). Revolusi minda: Ke

  arah menjana usahawan koperasi berwawasan. Kertas kerja dibentangkan dalam

  Bicara Minda MKM, Petaling Jaya, Selangor

  Senu Abdul Rahman. (1971). Revolusi mental. (Edisi Pertama 2002 dengan ejaan baru).

  Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

  Ab.Aziz Yusof. (2000). Usahawan dan keusahawanan : Satu Penilaian. Petaling Jaya:

  Prentice Hall.

  Kementerian Pengajian Tinggi dengan kerjasama Majlis Keusahawanan MahasiswaUniversiti-universiti Malaysia (MAKMUM). (2007). Asas Pembudayaan Keusahawanan

  (Terbitan Pertama). Kedah: Penerbit Universiti Utara Malaysia.

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  14/90

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  14 DIMENSIkoop

  PENGENALAN

  Transformasi. Itulah kata kunci yang diperlukan oleh gerakan koperasi. Peralihan

  paradigma persekitaran menjadi agenda baru yang perlu dihadapi koperasi.

  Pemimpin koperasi perlu peka dengan arus perubahan teknologi moden yang

  semakin hebat. Persaingan semakin sengit dalam dunia perniagaan. Keupayaan,kredibiliti, kualiti dan kemampuan barisan pemimpin atau Anggota Lembaga Koperasi

  (ALK) menjadi harapan kepada semua anggota. Tanggungjawab dan amanat yang

  digalas oleh pucuk pimpinan bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Kebijaksanaan

  dan kemampuan pemimpin menjadi tunggak perancang utama dalam menjamin

  kualiti pengurusan dan keupayaan sesebuah koperasi untuk terus bertahan. Oleh

  itu, transformasi kepimpinan harus diwacanakan di dalam setiap barisan pemimpin

  koperasi. Untuk menjadi pemimpin yang unggul, kesediaan menerima perubahan dan

  membawa pembaharuan untuk koperasi perlu menjadi agenda utama dalam pucuk

  pimpinan koperasi. Menurut Fred Fiedler & Martin Chemers yang dipetik daripada

  artikel Dr. Dwi Suryanto (Pemimpin Unggul) Kualiti kepimpinan lebih daripada

  faktor lainnya, menentukan sukses atau gagalnya sesebuah organisasi. Pemimpin

  yang unggul haruslah memiliki prestasi puncak yang jelas, berkarismatik, serta sifat-

  sifat kepimpinan yang boleh memberi kepercayaan kepada anggota dan barulah

  kepimpinan transformasi dapat dijalankan dengan baik dan berkesan.

  KEPIMPINAN TRANSFORMASI

  Terdapat banyak kajian yang telah dibuat oleh penyelidik berkaitan dengan ciri-ciri

  dan kriteria sebagai pemimpin unggul, perilaku kepimpinan, cara pemikiran kreatif

  pemimpin yang berkualiti, kepimpinan yang efektif, pemimpin dari kaca mata Islam

  dan sebagainya. Koperasi boleh jadikan panduan dengan menggunakan sumber

  yang ada untuk membuat perubahan dalam pemilihan pucuk pimpinannya.

  Pemilihan pemimpin yang tepat amatlah penting supaya tanggungjawab yang

  diberikan dapat dilaksanakan dengan penuh rasa ketelusan dan adil. Ini jelas dapat

  dilihat dalam beberapa penemuan kajian seperti yang dirujuk daripada Bass dan

  Avolio (1994), dipetik daripada artikel Dr. Dwi Suryanto (Pemimpin Unggul) terdapat 4

  komponen perilaku kepimpinan transformasi iaitu Idealized Influence, Individualized

  Consideration, Inspirational Motivation dan Intellectual Stimulation.

  TRANSFORMASI : KUALITI PEMIMPIN UNGGUL

  Oleh : Norhazilina Abdul Halim

  Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Penerbitan

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  15/90

  15DIMENSIkoop

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  i) Idealized Influence

  Pendekatan melalui perilaku ini menunjukan sifat pemimpin yang memiliki

  keyakinan diri yang kuat dan berpegang teguh kepada nilai-nilai murni.

  Pemimpin sebegini sentiasa memiliki komitmen yang tinggi dan menjadi

  kebanggaan kepada golongan yang dipimpinnya. Selain itu, ia juga mempunyai

  visi yang jelas dan setiap langkah yang diambil sentiasa mempunyai tujuan

  yang pasti. Seorang yang tekun dalam menguruskan setiap tugasannya.

  ii) Individual Consideration

  Perilaku pemimpin yang sentiasa berfikir, merenung dan sering mengenal pasti

  segala permasalahan yang dihadapi oleh kakitangannya. Pemimpin sebegini

  berusaha sekuat tenaga untuk mengenali kemampuan dan keupayaan

  yang boleh dilakukan oleh kakitangannya. Memberi galakan dan peluang

  belajar serta sentiasa memberi bimbingan kepada kakitangannya. Menjadi

  pendengar yang baik dan mengutamakan kerja berpasukan.

  iii) Inspirational Motivation

  Merupakan seorang pemimpin yang sentiasa memberikan motivasi dan inspirasi

  kepada kakitangannya agar dapat mencapai hasrat yang telah ditetapkan

  dalam organisasi. Ia juga merupakan seorang yang berani mencuba sesuatu

  yang baru dan menjadikan setiap kegagalan adalah suatu pengalaman serta

  pembelajaran untuk mencapai kejayaan di masa hadapan. Pemimpin yang

  optimis dan sentiasa memastikan setiap yang dilakukannya sentiasa menjadi

  teladan yang baik kepada pengikutnya.

  iv) Intellectual Stimulation

  Ini merupakan senjata pemimpin transformational dalam mengajak setiap

  pengikutnya melihat perspektif yang baru. Memiliki daya imaginasi dan intuisi

  yang dikawal oleh logikal dalam membentuk kreativiti pengikutnya. Pemimpin

  yang mempunyai perilaku sebegini, sentiasa menginginkan perubahan dan

  pembaharuan. Tidak mengutamakan Status Quo. Tidak mempolitikkan

  kuasa dan kepercayaan yang diberi kepadanya untuk kepentingan sendiri.

  Ia juga yakin bahawa setiap amalan tradisi turun temurun yang telah sebati

  dengan pola pemikiran dalam diri individu atau sesebuah organisasi boleh

  diubah kepada sesuatu yang baru.

  Perilaku seorang pemimpin itu amat penting untuk mencorakkan perjalanan sesebuah

  organisasi. Begitu juga dengan gerakan koperasi. Gaya pemikiran dan tingkah laku

  pemimpin akan mempengaruhi setiap perubahan yang hendak dilakukan di dalam

  koperasi. Pemimpin yang mempunyai nilai-nilai sebegini haruslah diberi keutamaan

  dan dinilai untuk menerajui pucuk pimpinan di koperasi.

  PENCAPAIAN PRESTASI PUNCAK PEMIMPIN

  Walaupun kebanyakan orang menyangka bahawa, untuk mencapai kejayaan dan

  menuju ke prestasi puncak lebih banyak kerana bakat, keturunan atau kebijaksanaan,

  Perilaku

  seorang

  pemimpinitu amat

  penting untuk

  mencorakkan

  perjalanan

  sesebuah

  organisasi

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  16/90

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  16 DIMENSIkoop

  namun faktor ini tidak datang dengan sendirinya tanpa digilap bersama dengan

  elemen-elemen lain. Ini jelas dibuktikan dengan hasil kajian yang telah dibuat oleh

  Work & Family Institute, di Virginia, USA menyatakan bahawa, pemimpin yang berjaya

  dan mencapai prestasi puncak memiliki kualiti pada visi, fokus, nilai, kecerdasan

  emosi, keseimbangan dan ketekunan. Elemen-elemen ini amat perlu sekiranya dapat

  dimanfaatkan dan diterap di dalam aspek kepimpinan koperasi. Pemimpin koperasi

  yang ingin meraih prestasi puncak perlu mengubah corak kepimpinan yang sedia

  ada kepada satu penetapan yang baru.

  i) Visi

  Pemimpin yang hebat adalah mereka yang memiliki visi. Visi di sini bermaksud

  apa yang mereka ingin capai. Pemimpin yang mempunyai visi yang jelas dapat

  menggambarkan apa yang boleh dicapai dalam pekerjaan dan kehidupan

  seharian. Ia sentiasa mempunyai semangat yang menyala. Bila adanya visi,

  ini mendorong koperasi untuk bergerak dengan lebih pantas. Visi merupakan

  sesuatu yang unik. Pencapaian matlamat berteraskan visi terlaksana, apabila

  pemimpin itu sendiri jelas dengan penetapan visi, kemudian visi tersebut

  dijadikan panduan utama dalam pengurusannya dan sentiasa mengingati

  visi seiring dengan pemikiran, pembangunan dan pengembangan koperasi.

  Apabila visi sudah jelas dan telus ia mampu untuk mendorong semua anggota

  koperasi berjuang untuk mencapai matlamat yang digariskan di dalam visi

  tersebut.

  ii) FokusPemimpin yang telah menetapkan visi akan lebih fokus dalam melaksanakan

  tugas dan tanggungjawabnya. Pemimpin yang fokus dapat menguruskan

  koperasi dengan baik dan pencapaian visi seperti yang telah disasarkan

  dapat dicapai dengan cepat. Semua aktiviti koperasi dapat berjalan lancar

  dengan adanya pihak pengurusan dan pemimpin koperasi yang sentiasa

  fokus dan telus dengan semua tugas yang dilakukan.

  iii) Tata Nilai

  Kecemerlangan seseorang pemimpin bergantung kepada etika dan amalan

  nilai-nilai murni yang sering dititiberatkannya. Tidak menghiraukan sebarang

  kritikan dan kutukan daripada orang lain, sekiranya setiap yang dilakukan

  olehnya berada di landasan yang betul.

  iv) Kecerdasan Emosi

  Untuk menjadi pemimpin koperasi yang berkaliber, ia perlulah sentiasa waspada

  terhadap emosi diri, mampu mengawal diri sendiri, memiliki kepekaan terhadap

  emosi orang lain dan memiliki ketrampilan sosial. Ada yang berpendapat,

  kelebihan mengawal kecerdasan emosi ini lebih memberikan kejayaan dalam

  pelaksanaan kerja berbanding dengan hanya memiliki kecerdikan IQ sahaja.

  Pengawalan emosi yang baik dapat mewujudkan hubungan yang sempurna

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  17/90

  17DIMENSIkoop

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  di antara kakitangan dan anggota koperasi dengan pemimpin koperasi.

  Pemimpin yang memiliki kelebihan sedemikan tidak mudah putus asa apabila

  menghadapi sebarang kemungkinan yang bakal berlaku. Sentiasa bersiap

  sedia untuk bangkit kembali dengan emosi dan semangat yang baru.

  v) Keseimbangan

  Pemimpin koperasi akan meraih prestasi puncak berdasarkan pengalamannya

  apabila menyedari bahawa alam ini dan segalanya berjalan secara seimbang.

  Keseimbangan dapat membantu proses pembuatan keputusan yang tepat

  demi menjaga kepentingan dan kebajikan anggota serta pelaksanaan tugas

  dapat dijalankan dengan mudah. Keseimbangan bukan sahaja terletak di

  dalam pengurusan tetapi perlu juga seimbang dari sudut spritual, kekeluargaan

  dan sebagainya. Intinya, sekiranya tiada keseimbangan dalam kepimpinan,

  keadilan dan ketelusan tidak dapat dipraktikan.

  vi) Ketekunan

  Komitmen dan ketekunan yang tinggi di kalangan pemimpin koperasi menjadi

  pengukur kepada kecemerlangan sesebuah koperasi. Ketekunan pemimpin

  koperasi, tanpa adanya usaha dan kerjasama di kalangan anggota tidak

  memberikan apa-apa makna. Ketekunan dan kesungguhan mereka

  haruslah seiring demi memperjuangkan pemantapan, penghayatan dan

  kecemerlangan gerakan koperasi pada masa kini, serta menjadi model dan

  suntikan semangat kepada generasi akan datang.

  Perubahan boleh dilakukan di koperasi sekiranya aspek ini diberi penekanan dan

  diimplimentasikan untuk mengubah senario kepimpinan koperasi yang sedia ada

  kepada yang lebih jitu.

  KRITERIA PEMIMPIN UNGGUL

  Kepimpinan Dalam Konteks Islam

  Pemimpin mempunyai tanggungjawab yang besar di dalam Islam. Pemimpin

  memikul amanah dan tugas yang berat terhadap orang yang dipimpinnya. Malah,

  seorang pemimpin juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT terhadap

  kepimpinannya. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud ;

  Kalian semua adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan

  dipertanggunugjawabkan terhadap orang yang di bawah pimpinannya (Hadis

  Riwayat Bukhari), dipetik daripada artikel Dr. Engku Ahmad Zaki Engku Alwi (Kriteria

  pemimpin unggul Muslim).

  Jelas betapa kepimpinan adalah satu perkara serius, bukannya perkara remeh

  temeh sebagaimana dianggap kebanyakan orang. Bukan semua orang mempunyai

  kelayakan untuk menjadi seorang pemimpin. Barangkali terpahat di minda, pemimpin

  Pemimpin

  memikul

  amanah dan

  tugas yang

  berat

  terhadap

  orang yang

  dipimpinnya

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  18/90

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  18 DIMENSIkoop

  boleh dicari daripada kalangan orang yang berada atau kaya dan berilmu, padahal

  itu bukan pra syarat utama dalam pemilihan seorang pemimpin. Pemimpin yang dipilih

  hendaklah di kalangan orang yang benar-benar berkemampuan memikul amanah

  dan tanggungjawabnya dengan seadil-adilnya.

  Lanjutan daripada itu, memadailah bagi gerakan koperasi khususnya umat Islam

  menjadikan Rasulullah SAW sebagai model dan contoh terbaik dalam kepemimpinan.

  Baginda memiliki syarat dan kriteria utama untuk ditabalkan sebagai seorang

  pemimpin yang ideal dan lagi unik. Baginda membawa satu perubahan drastik penuh

  revolusi yang dicipta dalam masa begitu singkat. Baginda bersama sahabat berjaya

  merakamkan kejayaan dan kegemilangan buat umat Islam hingga Baginda diiktiraf

  sehingga kini sebagai pemimpin unggul dalam diari kehidupan manusia.

  Jelas bahawa, rahsia kejayaan penuh gemilang yang dirintis Rasulullah SAW dan

  sahabat adalah berdasarkan kepada corak kepimpinan bagi seorang pemimpin

  Islam dan kerjasama masyarakat Islam dalam merealisasikan cita-cita dan wawasan.

  Inilah kunci kejayaan yang berkait rapat dengan aspek kepimpinan yang adil dan

  kerjasama erat dalam merancang pembangunan gerakan koperasi.

  Melihatkan betapa pentingnya kedudukan pemimpin di sisi Allah SWT dan umat Islam,

  maka Islam meletakkan garis panduan ketat mengenai kriteria seorang pemimpin

  yang berkewibawaan dan berkemampuan untuk memimpin umat Islam dan jikalau

  dalam konteks koperasi, ia dapat memimpin gerakan koperasi ke arah kejayaan.

  Ini kerana Islam mengambil berat urusan hidup muslim sehingga menyediakan garispanduan yang perlu dipatuhi bagi membina sebuah masyarakat adil lagi saksama.

  Tidak mengira apa jua agama dan bangsa yang terdapat di dunia ini, peraturan,

  keadilan dan nilai-nilai moral serta kesedaran sivik yang baik semestinya menjadi

  keutamaan dalam menuju ke arah kejayaan. Antara sifat dan kriteria tersebut ialah;

  i) Bersikap Lemah Lembut

  Tidak mengira pangkat dan pandangan politiknya, seorang pemimpin tidak

  wajar mempunyai sifat pilih kasih dan bersikap kasar serta berhati keras

  terhadap sebarang kritikan dan teguran.

  ii) Kesabaran

  Seorang pemimpin mestilah memiliki kesabaran kental dalam menghadapi

  tuntutan dan karenah pimpinannya yang pelbagai ragam dan jika perlu,

  pemimpin berusaha bersungguh-sungguh menunuaikan kewajipannya untuk

  meningkatkan kesejahteraan orang yang dipimpinya kerana itu adalah

  tanggungjawab mereka.

  Akan tetapi, jika seorang pemimpin itu tidak bersikap lemah lembut dan sering

  menghilangkan diri ketika diperlukan, sudah pasti mereka akan menjauhi

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  19/90

  19DIMENSIkoop

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  pemimpin yang tidak amanah tersebut. Akhirnya, berlakulah keadaan yang

  tidak tenang dan perpecahan mungkin akan melanda ekoran daripada rasa

  ketidakpuasan hati terhadap pemimpin.

  iii) Pemaaf

  Pemimpin juga perlu seorang yang pemaaf dan sentiasa mendoakan kebaikan

  dan kesejahteraan hidup seluruh pimpinannya. Ini menunjukkan betapa

  penting dan perlunya seorang pemimpin mempraktikkan Islam dalam setiap

  ruang lingkup kehidupannya. Dengan ini, barulah dia dapat menjalankan

  kepimpinannya dengan penuh adil dan saksama.

  iv) Bermusyawarah

  Pemimpin harus saling bermusyawarah pada setiap masa dan ketika

  sebelum menetapkan sesuatu keputusan muktamad dalam hal berkaitan

  dengan kepentingan koperasi. Dengan adanya musyawarah ini, barulah

  semua pihak dapat berbincang dengan cara baik untuk kepentingan dan

  kebaikan semua anggota. Maka, tidak wujud dendam dan ketidakpuasan

  hati atau perubahan apabila semua anggota dan pemimpin terbabit dalam

  musyawarah tersebut.

  Terdapat beberapa lagi sifat yang digariskan dalam Islam bagi ciri-ciri kepimpinan

  yang baik seperti berilmu pengetahuan, mempunyai teras akidah yang baik, amanah,

  berkata benar, keadilan dan bijak. Pemimpin yang cemerlang bermula dengan

  akidah yang baik.

  Keharmonian sudah pasti berhasil dengan kerjasama yang erat. Segala visi, misi dan

  objektif yang dirancangkan pasti terlaksana. Setiap pemimpin khususnya di koperasi

  menyedari mereka sebenarnya memikul amanah berat sebagai pemimpin. Anggota

  pula memainkan peranan positif ke arah menjayakan aktiviti supaya mereka dapat

  menyumbang kepada keharmonian, kesejahteraan dan keuntungan bersama.

  Anggota perlu bijak memilih pemimpin yang boleh membawa perubahan kepada

  koperasi. Amalan yang sering diguna pakai di koperasi perlulah ditransformasikan

  dengan mempraktikkan semua kaedah dan kriteria pemilihan berdasarkan garis

  panduan tersebut. Hala tuju koperasi terletak di atas kewibawaan dan kebijaksanaan

  pemimpin yang dipilih.

  PEMIMPIN KARISMATIK DAN KREATIF

  Berfikiran kreatif bukan hanya untuk pekerjaan yang mempunyai hubungan dengan

  seni tetapi ia adalah satu tahap pemikiran yang akan membantu koperasi dalam

  mengenal pasti aktiviti dan meningkatkan hasil pulangan yang menguntungkan.

  Menurut Dr. Edward De Bono, pakar dunia tentang berfikir secara kreatif menyatakan

  bahawa Kualiti berfikir kita akan menentukan masa depan kita. Konsep Lateral

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  20/90

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  20 DIMENSIkoop

  Thinking boleh digunakan dalam memacu kreativiti sebagai seorang pemimpin.

  Pendekatan yang hendak digunakan perlu menerusi latihan dan pembelajaran.

  Pemikiran kreatif bukan sahaja dari aspek mempelbagaikan produk dan perkhidmatan

  tetapi harus menitikberatkan kepada kawalan persekitaran dalaman dan luaran.

  Sistem kawalan yang baik juga seharusnya menggalakkan pengurusan dan operasi

  perniagaan koperasi yang lebih cekap. Keputusan dan tindakan yang dibuat oleh

  pihak pengurusan mestilah sesuatu yang cost effective. Sesebuah koperasi itu perlu

  mempunyai kesinambungan dalam menjalankan aktiviti dan operasi harian mereka.

  Itu semua datangnya hasil dari kreativiti seorang pemimpin untuk merangka plan

  kontigensi bagi menghadapi kemungkinan yang berlaku. Perancangan strategik juga

  adalah satu tatacara yang sistematik dan berbentuk formal dalam usaha pengurusan

  koperasi menyatakan tujuan atau objektif melalui analisis luaran dan dalaman.

  Sebagai contoh menggunakan kaedah analisis persekitaran dalaman dan luaran

  dari aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT).

  Pengurusan yang baik juga adalah dengan membuat pengasingan tugas dan

  tanggungjawab. Dengan adanya pengagihan ini, kerja-kerja dapat dibuat dengan

  lebih cekap dan cepat. Ini juga akan dapat meminimumkan kemungkinan berlakunya

  penyalahgunaan kuasa di koperasi. Satu lagi sistem kawalan dalaman yang penting

  ialah menggariskan hierarki koperasi. Dengan adanya hierarki yang menunjukkan

  tahap kedudukan dan tangunggjawab kakitangan, sesebuah koperasi itu akan

  dapat beroperasi dengan lebih licin dan sempurna. Selain itu, hierarki ini juga boleh

  dijadikan sebagai satu garis panduan bagi setiap kakitangan mengenai had kuasa

  yang sepatutnya dan memudahkan lagi mereka menjalankan tugas.

  Bukan itu sahaja, penerapan konsep teori hubungan atasan bawahan (leader-member

  exchange)sebagai teori kepimpinan efektif adalah amat perlu. Seorang pemimpin

  akan memperlakukan bawahannya sama sebagaimana ia memperlakukan bawahan

  itu dalam satu kumpulan. Namun, teori hubungan atasan bawahan menjelaskan

  bahawa perlakuan pemimpin adalah berbeza antara bawahannya. Pemimpin perlu

  melihat beban tugas yang dipikul oleh kakitangan bawahannya bagi memastikan

  keadilan dalam menaikkan pangkat atau memberikan insentif kepada kakitangan

  yang benar-benar berhak bukan wujudnya kepentingan peribadi atau dalam kata

  lain kaki kipas.

  Tanggungjawab kakitangan koperasi untuk melaksanakan tugas dengan cepat dan

  cekap juga dapat diimplementasikan dengan idea kreatif pemimpin koperasi melalui

  penyediaan satu rujukan standard yang boleh digunakan sebagai panduan. Idea baru

  dengan penyediaan prosedur aktiviti koperasi atau Standard Operating Procedure

  (SOP) boleh diperkenalkan untuk menguruskan koperasi secara bersistematik dan

  berkesan. Koperasi boleh menetapkan matlamat untuk memperoleh pensijilan

  International Standards Organization (ISO). Sebagai contoh KOPETRO yang juga telah

  menyediakan SOP untuk aktiviti kredit di koperasinya. Prosedur aktiviti ini meliputi

  semua aktiviti pembayaran yang bermula daripada penerimaan borang permohonan

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  21/90

  21DIMENSIkoop

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  yang telah diluluskan di bahagian pembiayaan sehingga pengeluaran cek kepada

  anggota yang memohon. Ini memudahkan proses kerja kerana terdapat panduan

  atau tatacara yang sistematik untuk menguruskan kerja dengan cekap serta dapat

  mengurangkan kesilapan semasa melaksanakan prosedur aktiviti tersebut. Penyediaan

  SOP ini memudahkan pihak pengurusan apabila pegawai atau kakitangan baru

  diambil bekerja boleh membaca sendiri prosedur tanpa memerlukan arahan secara

  lisan dan latihan yang berterusan.

  Pemimpin yang berkarismatik adalah pemimpin yang boleh membangkitkan kuasa

  dan kepercayaan luar biasa serta boleh memberikan inspirasi dan motivasi kepada

  anggota. Apabila pemimpin ini berbicara, kata-kata mereka akan memberikan

  semangat kesetiaan anggota kepada koperasi. Limpahan idea yang kritis dapat

  menonjolkan lagi kewibawaan dan karisma seseorang pemimpin tersebut. Kredibiliti

  pemimpin sebegini jelas membezakan antara pemimpin yang berkarismatik ataupun

  tidak. Jika dilihat kepimpinan yang ditonjolkan oleh Koperasi Tentera menggambarkan

  kesetiaan dan kepercayaan sepenuhnya anggota koperasi terhadap kewibawaan

  pemimpinnya. Anggota sedar kemampuan pemimpinnya dalam memberikan

  perkhidmatan yang terbaik untuk mereka. Kelebihan pemimpin di Koperasi Tentera

  adalah kerana mereka begitu peka dengan perubahan dan keperluan teknologi

  moden untuk terus bersaing di pasaran. Mereka tidak takut untuk membuat pelaburan

  dalam menyediakan perisian aplikasi komputer yang boleh menguruskan pinjaman

  anggota dengan cepat dan teratur. Ini kerana, mereka sedar terdapat banyak

  persaingan dengan pihak bank yang juga menyediakan kemudahan pinjaman.

  Inisiatif ini digunakan bagi memastikan ketaatan anggota untuk terus membuatpinjaman dengan koperasi. Di samping memberi pinjaman, koperasi juga dapat

  menjamin kebajikan anggota agar tidak menanggung beban hutang yang banyak

  untuk mendapatkan kehidupan yang lebih selesa.

  Kejayaan Koperasi Tentera tidak dicapai dengan mudah. Pegangan terhadap prinsip,

  nilai, kekuatan dari sudut intelek, perhubungan, kompetensi dari segala aspek menjadi

  pemacu kepada hala tuju dan teras kepimpinan di koperasi.

  TIP MENJADI PEMIMPIN YANG EFEKTIF DAN UNGGUL

  Bolehkah kita menciptakan seorang pemimpin? Persoalan yang sukar untuk

  diperincikan. Namun, untuk menjadi pemimpin koperasi yang efektif dan unggul perlu

  mengambil kira tujuh aspek seperti di bawah ;

  1) Buatlah orang lain merasa diri mereka penting, tanpa perlu diampu dan

  disogok dengan wang ringgit. Jangan terlalu menggunkan kuasa veto untuk

  membuat sebarang keputusan tanpa mengambil kira pendapat yang lain.

  Jadi, beri perhatian kepada kemampuan dan penglibatan setiap anggota

  koperasi semasa membuat sebarang keputusan.

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  22/90

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  22 DIMENSIkoop

  2) Perjelaskan visi. Setiap anggota memerlukan idea yang jelas mengenai hala

  tuju koperasi yang boleh menjamin dan memberikan maanfaat kepada

  mereka. Anggota juga perlu tahu betapa pentingnya berkoperasi bukan

  hanya untuk kepuasan atau pengaruh kepentingan diri sendiri sahaja sebagai

  pemimpin.

  3) Bersikap baik dengan orang-orang disekeliling seperti mana layanan baik yang

  diberikan kepada anda sebagai pemimpin. Sentiasa menjaga hubungan

  yang baik dengan anggota.

  4) Jauhi melakukan kesalahan. Jika sekirannya kesalahan yang dilakukan ditutup

  atau dirahsiakan daripada pengetahuan kakitangan koperasi, mereka juga

  boleh melakukan hal yang sama. Akibatnya, sukar untuk mendapatkan

  informasi semasa menjalankan tugas.

  5) Sentiasa berhati-hati ketika membuat kritikan. Memberikan pujian sekiranya

  kakitangan melakukan tugas dengan cekap. Pujian dan penghargaan yang

  diberikan terutama di hadapan kakitangan yang lain akan membuatkan orang

  yang dipuji menjadi bangga dan rasa dihargai. Sebaliknya elakkan membuat

  kritikan dikhalayak ramai yang boleh menjatuhkan maruah kakitangan. Kalau

  perlu, tegur dengan cara yang baik.

  6) Rapat dan mesra dengan kakitangan. Pemimpin perlu turun padang untuk

  melihat dan mendengar segala masalah yang melibatkan pengurusan.Dengan cara ini, pemimpin dapat memperoleh maklumat yang sebenar tanpa

  adanya penipuan dan penyelewengan. Bagi merapatkan lagi hubungan

  antara pemimpin dan anggota rancangkan hari keluarga untuk koperasi

  pada setiap tahun. Barulah wujudnya semangat bekerjasama serta kesetiaan

  anggota dan kakitangan koperasi semakin utuh.

  7) Mewujudkan suasana yang kompetitif di kalangan kakitangan. Beri

  penghargaan kepada kakitangan yang memberikan perkhidmatan yang

  cemerlang. Ini akan menyebabkan kakitangan yang lain akan turut sama

  untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti untuk koperasi. Mengadakan

  Hari Kualiti Koperasi setiap tahun.

  PENUTUP

  Pemimpin yang bijak ialah pemimpin yang membangun, pemimpin yang hebat akan

  hidup sepanjang zaman. Jadilah pemimpin yang sentiasa peka dengan budaya

  perubahan agar tidak ketinggalan. Pilihlah pemimpin yang mempunyai kriteria dan

  ciri-ciri yang boleh memimpin gerakan koperasi agar terus gemilang. Merujuk kepada

  petikan ucapan oleh Tun Dr. Ismail Al-Haj, di Fifth M.I. M. Annual Dinner, K.L (Jun 26, 1973)

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  23/90

  23DIMENSIkoop

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  yang diambil dari penulisan Wan Azmi Ramli ( Pengurusan Masa Kini) menyatakan

  bahawa

  The ability to change man is a function of leadership. And, When a society is on the

  move, as I hope ours is, the people are not looking for troubles. They are looking for

  a strong, dynamic and fair leadership to take them forward. This is the challenge to

  management today.Ini boleh dijadikan suntikan semangat kepada koperasi untuk

  terus membuat perubahan dalam pengurusan koperasi yang cemerlang.

  RUJUKAN

  Ab. Aziz Yusof. (2003). Prinsip Keusahawanan. Kuala Lumpur: Pearson Education.

  Mohd Ali Hj. Hashim. (1996).Membujur Lalu: Suatu pengalaman orang Melayu dalam

  pengurusan.Kuala Lumpur:Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

  Syed Amin Aljeffri. (1998). Sekilas pandang: Gaya pengurusan masa kini.Kuala Lumpur:

  Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

  Wan Azmi Ramli. (1990). Pengurusan masa kini. (Edisi Ke-3). Kuala Lumpur: Utusan

  Publications & Distributors Sdn. Bhd.

  Dwi Suryanto, Dr. Pemimpin Unggul. Dicapai pada 2008

  http://www.pemimpin-unggul.com

  Dwi Suryanto, Dr. Kepimpinan dan pemimpin efektif. Dicapai pada Oktober 8, 2006.

  http://www.pemimpin-unggul.com

  Dwi Suryanto, Dr. (2007, November). Pemimpin Unggul. Think lateraly for success.

  Retrieved November 8, 2007: 10-11. Anonymous. The British Journal of Administrative

  Management. Orpington :

  http://www.pemimpin-unggul.com

  Dwi Suryanto, Dr. Pemimpin Unggul. Tips menjadi pemimpin yang efektif. Dicapai

  pada Ogos 14,2001 http://www.pemimpin efektif.com

  Ahmad Zaki Engku Alwi, Dr. Engku. Kriteria pemimpin unggul Muslim.

  Dicapai pada November 2,2007 http:// www.kriteriapemimpin.com

  Mohd Bazli bin Abd Razak. Kepimpinan dalam organisasi menurut kaca mata Islam.

  Dicapai pada November 2, 2007 http://www.pemimpinislam.com

  http://www.pemimpin-unggul.com/http://www.pemimpin-unggul.com/http://www.pemimpin-unggul.com/http://www.pemimpin/http://www.kriteriapemimpin.com/http://www.kriteriapemimpin.com/http://www.pemimpin/http://www.pemimpin-unggul.com/http://www.pemimpin-unggul.com/http://www.pemimpin-unggul.com/
 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  24/90

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  24 DIMENSIkoop

  PENGENALAN

  Kemajuan dan kekayaan sesebuah negara bukan diukur berdasarkan kuantiti sumber-

  sumber alam yang dimiliki tetapi kualiti modal insan yang kreatif dalam merancang

  usaha-usaha pembangunan masyarakat dalam pelbagai bidang kehidupan (Sufean,

  2000). Justeru, misi memperkasa kualiti modal insan negara telah dijadikan TerasKedua Misi Nasional,(2006-2020) dengan iltizam untuk Meningkatkan Keupayaan

  Pengetahuan, Kreativiti Dan Inovasi Negara Serta Memupuk Minda Kelas Pertama.

  Misi pembangunan dan memperkasa modal insan ini, tidak dapat dipisahkan dengan

  instrumen utama bagi merealisasikannya iaitu pendidikan. Pendidikan adalah

  merupakan satu elemen yang amat penting dalam memastikan perkembangan dan

  kemajuan sesebuah tamadun berterusan. Sejak dari zaman dahulu sehinggalah ke

  hari ini, manusia secara semula jadi memahami bahawa mereka amat memerlukan

  pendidikan. Pendidikan telah menjadi satu keperluan yang perlu dipenuhi oleh setiap

  orang. Dari satu generasi ke satu generasi, ilmu pengetahuan yang diperoleh telah di

  perturunkan melalui pendidikan yang berterusan sehingga ke hari ini.

  Elemen pendidikan tidak boleh diabaikan dan dipandang ringan oleh masyarakat.

  Pendidikan mesti diberi keutamaan dalam segala hal. Kerajaan telah memperuntukkan

  sejumlah peruntukan yang tinggi dalam Rancangan Malaysia Ke 9 (RMKe-9 2006)

  untuk membolehkan pendidikan berkembang dengan pertambahan bilangan

  institusi pendidikan yang baru seperti sekolah dan universiti baru. Dengan cara ini lebih

  banyak penduduk Malaysia akan dapat menikmati pendidikan yang formal secara

  berterusan.

  Mengikut kamus Dewan 1997, pendidikan secara umumnya ialah satu proses

  pemberian ilmu kepada manusia. Menurut pandangan Tajul Arifin Nordin (1988) pula

  Pendidikan harus bersumberkan Al Quran dan Hadis, di samping adanya integrasi

  disiplin-disiplin ilmu ke arah membina komuniti ummah dengan berteraskan aqidah.

  Falsafah pendidikan negara juga menjelaskan bahawa pendidikan di Malaysia

  adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

  secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan

  harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang

  TRANSFORMASI PENDIDIKAN KOPERASIDI MALAYSIA

  Oleh : Shamsul Khairi Bin Abu HassanPusat Antarabangsa dan Pendidikan Tinggi

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  25/90

  25DIMENSIkoop

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan

  berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap

  keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

  Sehubungan dengan itu, kewujudan sebuah institusi latihan yang unggul dalam

  pendidikan dan menghasilkan ilmu pengetahuan berkaitan koperasi yang tidak

  dihasilkan oleh institusi pendidikan yang lain perlu diberi keutamaan. Oleh yang

  demikian Maktab Kerjasama Malaysia (MKM) mempunyai peranan yang sangat

  penting dalam melahirkan modal insan yang diperlukan oleh gerakan koperasi. MKM

  perlu peka terhadap program-program akademik dan latihan yang ditawarkan agar

  seiring dengan peranannya dalam menyediakan anggota gerakan koperasi dengan

  pengetahuan dan kemahiran sebagai bekalan dalam menghadapi perubahan yang

  berlaku di persekitaran dalaman mahupun luaran.

  LATAR BELAKANG PENDIDIKAN AWAL KOPERASI

  Sejarah telah mencatatkan bahawa permulaan pergerakan koperasi bermula dengan

  mendidik masyarakat dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan moral dan

  semangat kerjasama. Robert Owen (1771-1858) yang dikenali sebagai Bapa Koperasi

  telah menyarankan supaya mewujudkan perkampungan yang dinamakan sebagai

  Dunia Baru Yang Bermoral. Beliau juga telah menubuhkan satu perkampungan

  yang berasaskan prinsip-prinsip persaudaraan dan tolong-menolong (Villages of Co-

  operation) pada tahun 1799 dan sebuah institut pendidikan moral (Institution for the

  Formation of Character) pada tahun 1816. Usaha mendidik masyarakat berkaitankoperasi tidak hanya dilakukan oleh Owen, malah ia turut mendapat sokongan Dr.

  William King (1786-1865). Beliau telah menyebarkan semangat baru dan kefahaman

  koperasi melalui buletin The Co-operator. Hasil usaha mereka dalam mempelopori

  pendidikan koperasi telah merintis jalan untuk perkembangan koperasi sehinggalah

  ke hari ini.

  Usaha untuk menerapkan kefahaman koperasi telah diteruskan lagi oleh Pelopor

  Rochdale dengan menggariskan beberapa prinsip koperasi yang kemudiannya

  telah menjadi falsafah Gerakan Koperasi di seluruh dunia. Pelopor Rochdale telah

  berusaha memberi kefahaman kepada masyarakat pada ketika itu akan kepentingan

  berkoperasi. Masyarakat di England telah menyambut baik seruan Pelopor Rochdale

  dan hasilnya pertambahan bilangan koperasi ibarat cendawan tumbuh selepas

  hujan.

  Apabila tertubuhnya Ikatan Koperasi Antarabangsa (ICA), proses pendidikan koperasi

  telah memasuki fasa baru iaitu dengan kerjasama yang terjalin membolehkan koperasi

  berkongsi maklumat, memperkenalkan dan mempertahankan prinsip-prinsip koperasi

  dalam pendidikan koperasi ICA juga berperanan memberi pendidikan koperasi di

  seluruh dunia sehinggalah sampai ke Tanah Melayu pada ketika itu.

  Maktab

  Kerjasama

  Malaysia

  (MKM)

  mempunyai

  peranan

  yang sangat

  penting dalam

  melahirkan

  modal

  insan yang

  diperlukan

  oleh gerakan

  koperasi

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  26/90

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  26 DIMENSIkoop

  PENDIDIKAN AWAL KOPERASI DI MALAYSIA

  Pergerakan awal koperasi di Tanah Melayu sering dikaitkan dengan pertanian.

  (Datuk Abdul Majid Mohamed, 1982). Kegiatan pertanian yang dijalankan menjadi

  aktiviti ekonomi utama rakyat tempatan. Keperluan kepada modal dan juga

  kelengkapan pertanian telah mendorong para petani mendapat modal melalui

  kaedah pembiayaan semasa yang diamalkan yang akhirnya mencengkam dan

  menindas petani. Situasi ini telah menggalakkan penubuhan koperasi oleh Kolonial

  bagi mengatasi masalah pembiayaan yang menindas petani sejak sekian lama.

  Pada tahun 1 Julai 1922 bermulalah era baru pergerakan koperasi di tanah Melayu

  dengan berkuat kuasanya undang-undang koperasi yang pertama iaitu Undang-

  undang Syarikat Kerjasama 1922. Koperasi pertama yang didaftarkan ialah sebuah

  koperasi bagi penanam-penanam padi di Daerah Kerian, Perak dengan tujuan untuk

  mencegah anggota koperasi mendapat pembiayaan modal dengan cara padi ratus

  yang sentiasa menekan petani ketika itu.

  Pendidikan awal koperasi dimulakan oleh pegawai-pegawai dari Pejabat Syarikat

  Kerjasama. Pegawai berkenaan berusaha gigih untuk memberi penerangan kepada

  rakyat umum berkenaan pengertian koperasi, cara menguruskan koperasi, peranan

  dan apakah kebajikan yang akan diperoleh daripada koperasi. Pelbagai cabaran

  dan karenah yang terpaksa dihadapi di peringkat awal antaranya ialah ketiadaan

  kuasa untuk memaksa individu menjadi anggota koperasi, pelbagai syak wasangka

  dan penentangan terhadap penjajah yang berlaku pada ketika itu. Namun usaha

  pendidikan koperasi terbantut seketika apabila perang dunia kedua meletus danhampir keseluruhan aktiviti koperasi terhenti sehinggalah peperangan tamat.

  PENUBUHAN MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (MKM)

  Setelah tamatnya Perang Dunia Kedua, pendidikan koperasi telah memasuki era baru

  dengan pertambahan bilangan koperasi meningkat dengan banyaknya. Pertambahan

  bilangan koperasi ini telah menyebabkan berlakunya kekurangan pegawai koperasi

  dari Jabatan Pembangunan Koperasi (JPK) untuk mengurus dan menyelia koperasi

  dengan ketara (Nordin Hussin, 1982). Bilangan pegawai koperasi yang ada sudah

  tidak mampu untuk mengendalikan urusan pentadbiran dan pengurusan koperasi

  apatah lagi menjalankan aktiviti pendidikan. JPK telah mengambil langkah awal bagi

  menambah bilangan pegawai koperasi bagi menampung kekurangan yang berlaku

  dengan cara mengadakan kursus untuk pegawai koperasi. Namun begitu bilangan

  yang ada masih belum mampu untuk memenuhi tahap keperluan yang diperlukan.

  Kekurangan pegawai koperasi telah menyebabkan aktiviti pendidikan koperasi

  terjejas seperti aktiviti penerangan berkaitan falsafah pergerakan koperasi kepada

  anggota dan juga masyarakat setempat. Oleh yang demikian, anggota-anggota

  koperasi tidak dapat memahami secara mendalam falsafah pergerakan koperasi

  dan akhirnya membawa kepada penyelewengan dan pembubaran koperasi. Selain

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  27/90

  27DIMENSIkoop

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  itu masalah pemeriksaan akaun koperasi juga wujud akibat kekurangan pegawai

  koperasi. Rentetan daripada masalah ini, telah wujud desakan daripada pergerakan

  koperasi supaya kerajaan membina dan menyediakan sebuah pusat latihan yang

  khusus bagi melatih pegawai koperasi dan juga anggota pergerakan koperasi.

  Maka pada 13 November 1956, Maktab Kerjasama Malaysia telah dirasmikan oleh Mr.

  B.J. Surridge, Penasihat Teknik Kerjasama kepada Setiausaha Tanah Jajahan London.

  Maka dengan kewujudan MKM ini pendidikan koperasi telah memasuki alaf baru

  dengan berjalannya kursus-kursus berkaitan koperasi secara sepenuh masa dan lebih

  sistematik.

  Pada peringkat awal pengoperasian, MKM tidak mempunyai bilangan pensyarah yang

  mencukupi kerana kesukaran untuk mendapatkan pensyarah yang berkelayakan.

  MKM terpaksa mengambil pegawai-pegawai dari jabatan kerajaan dalam pelbagai

  bidang bagi mengisi keperluan latihan secara sambilan.

  KURSUS PENDIDIKAN KOPERASI YANG DITAWAR DI MKM

  Terdapat tiga bentuk kursus yang ditawarkan oleh MKM iaitu:

  Kursus-kursus jangka pendek

  Kursus jangka pendek merupakan kursus utama yang dijalankan di MKM. Pada

  peringkat awal MKM, kursus yang dijalankan adalah seperti berikut :a. Kursus pegawai-pegawai koperasi selama 6 bulan.

  b. Kursus penyelia koperasi (inspector) selama 3 bulan.

  c. Kursus pemimpin-pemimpin koperasi luar bandar selama 2 bulan.

  Pemilihan kursus adalah berpandukan kepada kursus yang pernah dijalankan di

  maktab-maktab kerjasama dan institusi-institusi lain pada tahun 50an. Kursus yang di

  tawarkan ini adalah merupakan satu latihan untuk membolehkan pegawai-pegawai

  koperasi yang telah dilantik mengemaskinikan buku-buku perakaunan koperasi,

  memperkemaskan pentadbiran koperasi luar bandar.

  Kursus-kursus yang ditawarkan di MKM bertambah dari semasa ke semasa selaras

  dengan permintaan dan keperluan koperasi masa kini. Kursus seperti kursus setiausaha

  koperasi luar bandar, kursus ahli jawatankuasa koperasi dalam bandar, kursus khas

  untuk koperasi kredit, koperasi nelayan, koperasi kilang padi, koperasi pengguna dan

  kursus untuk guru-guru sekolah ditawarkan bagi perkembangan koperasi sekolah

  seluruh Malaysia.

  Perubahan pendekatan yang dilakukan oleh MKM tidak terbatas hanya di dalam

  kampus utama di Petaling Jaya sahaja, malahan turut melibatkan penganjuran kursus-

  kursus luar kampus sama ada secara anjuran bersama dengan jabatan atau agensi

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  28/90

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  28 DIMENSIkoop

  kerajaan ataupun badan-badan koperasi, malah membawa kursus yang biasanya

  dilaksanakan di dalam ke luar kampus utama MKM. Perbelanjaan kursus ini dibiayai

  sepenuhnya oleh MKM.

  Perubahan kepada Akta Koperasi yang menjadi panduan kepada pergerakan koperasi

  telah memberi kesan kepada pendidikan dan latihan koperasi. Penguatkuasaan Akta

  Koperasi 1993 di dalam tahun 1994 dan pindaan 2006 telah memperlihatkan perubahan

  positif kepada sektor koperasi di dalam semua bidang. Bidang pendidikan dan

  latihan koperasi tidak terkecuali daripada angin perubahan ini. MKM telah melakukan

  beberapa pengubahsuaian di dalam program-program yang disediakan, khususnya

  di dalam aspek isi kandungan dan pendekatan latihan yang digunakan. Perubahan

  yang berlaku bukan sekadar terhadap isi kandungan dan pendekatan latihan tetapi

  melibatkan pengembangan sayap MKM ke Sabah dan Sarawak.

  Bermula pada tahun 2003, MKM telah mula melaksanakan dua Kursus Wajib iaitu Kursus

  Pentadbiran Koperasi dan Perundangan (ML 100) dan Kursus Tatacara Pengauditan

  dan Perakaunan Koperasi (MA 200) selaras dengan arahan yang telah di keluarkan

  oleh Ketua Pendaftar Koperasi. Kedua-dua kursus ini diperkenalkan dengan hasrat

  supaya Anggota Lembaga Koperasi (ALK) dan Juru Audit Dalam (JAD) yang telah

  dilantik dapat memimpin koperasi dengan lebih cekap dan dapat memenuhi objektif

  asal penubuhannya sebagai satu badan yang ditubuhkan untuk memberi manfaat

  kepada anggota-anggotanya. Kursus MA 200 di jalankan mengikut kurikulum yang

  dipersetujui oleh JPK. Kursus ini bertujuan melengkapkan JAD dengan kefahaman

  tentang tugas dan tanggungjawab serta melengkapkan mereka dengan kemahiranasas menjalankan audit dan membuat laporan audit. Status kursus ML 100 dan MA

  200 adalah diwajibkan kepada semua ALK dan JAD yang dilantik untuk mengikutinya

  sekurang-kurangnya sekali.

  Peringkat Diploma

  Usaha untuk mengadakan program diploma telah dilakukan seawal tahun 70-an.

  Satu Jawatankuasa Pengajian yang telah dilantik membuat perancangan dan

  kajian merekabentuk program diploma dari segi kurikulum, syarat-syarat kemasukan

  dan calon yang layak memohon untuk mengikuti kursus tersebut. Jawatankuasa

  Pengajian telah membuat keputusan untuk memulakan kursus diploma pada bulan

  Mei 1971. Kursus ini pada masa itu dijalankan selama 1 tahun. Tujuan mengadakan

  kursus diploma ini ialah bagi melatih pegawai-pegawai koperasi yang bakal menjadi

  pegawai dan pengurus dalam sesebuah koperasi dan juga pegawai daripada agensi

  kerajaan yang bertanggungjawab menyelia koperasi.

  Tahun 1977 telah mencatatkan satu sejarah penting transformasi pendidikan koperasi

  di Malaysia kerana MKM telah mendapat kebenaran daripada ahli Majlis MKM

  untuk mengadakan Kursus Diploma Pengurusan Koperasi untuk tempoh pengajian

  selama 3 tahun. Pembentukan kurikulum telah diatur oleh satu Jawatankuasa

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  29/90

  29DIMENSIkoop

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  Kecil Pengajian yang terdiri daripada Dr. Leo Fredericks dari Universiti Malaya (UM),

  Dr. Redzuan bin Abd Rahman dari Universiti Pertanian Malaysia (UPM) dan En Md.

  Shah bin Che Man Pengetua MKM. Jawatankuasa Pengajian yang dilantik ini telah

  mengadakan beberapa siri perbincangan dengan beberapa Institusi Pendidikan

  yang lain seperti Universiti Teknologi Mara (UiTM), UPM, UM dan Intitut Tadbiran Awam

  (INTAN). Dengan adanya kursus diploma selama tiga tahun ini, kursus diploma yang

  diadakan semenjak tahun 1971 telah ditukar menjadi kursus peringkat sijil iaitu Kursus

  Sijil Pengurusan Koperasi untuk tempoh pengajian selama 10 bulan pula. Walau

  bagaimanpun program diploma yang telah dirancang ini tidak dapat dilaksanakan

  kerana beberapa perkara tertentu.

  Program Diploma Pengurusan Koperasi (DPK) telah dijalankan kembali pada bulan

  Julai 1991 secara sepenuh masa. Program ini bertujuan menyediakan koperasi

  dengan tenaga kerja yang memiliki kesediaan, kesanggupan serta keupayaan untuk

  memenuhi cabaran. Program DPK yang dikendalikan oleh MKM merupakan satu

  langkah MKM untuk melahirkan sekumpulan tenaga pengurusan yang berkelayakan

  untuk mengurus koperasi dengan lebih cekap dan berkesan. Bagi sesi 1992/93, MKM

  bercadang untuk mengadakan program ini secara sepenuh masa dan juga separuh

  masa. Program separuh masa diperkenalkan berdasarkan kepada permintaan yang

  diterima daripada koperasi. Kebanyakkan koperasi telah menyatakan minat mereka

  tetapi tidak dapat melepaskan kakitangan mereka untuk mengikuti program ini secara

  sepenuh masa kerana kekurangan kakitangan. Program separuh masa memberi

  peluang kepada lebih ramai kakitangan koperasi untuk menambah pengetahuan

  dan kemahiran dalam bidang pengurusan koperasi. Pada 2001 sasaran calon yanglayak untuk mengikuti program ini telah dibuka kepada lepasan SPM. Tujuan utama

  memasukkan calon SPM ialah untuk memperluaskan lagi pengetahuan mengenai

  koperasi di kalangan golongan muda.

  Peringkat Ijazah

  Pendidikan koperasi di Malaysia cuba dipertingkatkan sehingga ke peringkat Ijazah

  Sarjana Muda. Pelbagai usaha telah dilakukan bagi menjayakan hasrat ini di antaranya

  menaikkan status MKM menjadi sebuah Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Melalui

  cara ini MKM boleh menawarkan pelbagai kursus peringkat ijazah sarjana muda dan

  peringkat Sarjana dalam bidang pengurusan koperasi. Walau bagaimanapun usaha

  ini terhenti seketika kerana melibatkan pindaan terhadap akta penubuhan MKM.

  MKM hanya dibenarkan menjalankan program peringkat ijazah secara kerjasama

  dengan Institut Pengajian Tinggi.

  Pada tahun 1988 MKM telah berjaya memulakan program jarak jauh di peringkat

  Diploma Lanjutan dan Sarjana Pengurusan Koperasi. Program ini terbuka kepada

  anggota koperasi, anggota lembaga koperasi dan kakitangan agensi yang menyelia

  koperasi. Program ini adalah anjuran bersama Universiti Leicester, England. (Laporan

  tahunan 1988). Program ini terpaksa dihentikan pada Julai 2005 kerana beberapa

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  30/90

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  30 DIMENSIkoop

  faktor diantaranya tidak mendapat sambutan daripada orang ramai terutama

  koperator dan tidak pula mendapat pengiktirafan daripada kerajaan Malaysia kerana

  program ini dijalankan secara jarak jauh.

  Pada tahun 2008, melalui jalinan kerjasama di antara MKM dan UUM, pihak MKM telah

  diberi kebenaran oleh UUM untuk menjalankan satu program ijazah sarjana muda

  secara sepenuh masa iaitu Program Kerjasama Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran

  Perniagaan dengan Kepujian (Bidang Tumpuan) Pengurusan Koperasi. Program

  kerjasama ini akan dijalankan di kampus utama MKM di Petaling Jaya dan sesi

  pengambilan pertama di mulakan pada sesi Disember 2008 yang lalu.

  Objektif utama Program Kerjasama ini dijalankan ialah :-

  a. Melahirkan graduan yang memiliki pengetahuan dan kemahiran dari aspek

  pengurusan koperasi bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dalam bidang

  berkenaan.

  b. Menambah peluang pendidikan di peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam

  bidang pengurusan koperasi kepada pelajar dalam negara dan luar negara.

  c. Mengetengahkan ilmu dan teknik-teknik pengurusan koperasi yang menyeluruh

  dan terkini sebagai satu disiplin ilmu untuk dipraktikkan.

  d. Membekalkan tenaga mahir dan terlatih dalam bidang pengurusan koperasi

  ke arah memantapkan pengurusan koperasi dengan lebih sistematik yang

  berdaya saing.

  e. Meningkatkan ikatan kerjasama dan persefahaman di antara UUM danMKM.

  Pada masa ini program kerjasama ini akan dijalankan secara sepenuh masa di

  MKM. Tetapi dalam jangka masa panjang program kerjasama ini boleh dilaksanakan

  secara pengajian jarak jauh. Pelaksanaan pengajian jarak jauh sudah boleh diterima

  bukan sahaja di negara ini tetapi seluruh dunia sebagai salah satu mod pendidikan

  masyarakat. Namun sama ada di negara kita mahupun di peringkat global,

  pendidikan jarak jauh masih dianggap sebagai satu inovasi yang masih baru dan

  bersifat terkini. MKM perlu menggunakan peluang pendidikan secara jarak jauh untuk

  memperkasakan bidang ini supaya selari dengan kehendak pelanggan MKM iaitu

  anggota pergerakan koperasi. Pendekatan tradisional yang membawa pelajar ke

  MKM untuk mendapatkan ilmu koperasi perlu diubah kepada membawa ilmu koperasi

  kepada masyarakat menerusi kaedah ini. Pasarannya lebih luas berbanding kaedah

  lama, khususnya bila ia dikaitkan dengan pendidikan berterusan atau pendidikan

  sepanjang hayat.

  Namun begitu terdapat beberapa cabaran yang perlu dihadapi. Cabaran pertama

  dalam pendidikan jarak jauh ialah penyediaan pedagogi ilmu koperasi itu sendiri,

  kerana ia perlu menarik dan menghambat hati pelanggan. Pedagogi melibatkan

  kajian mengenai proses pengajaran dan pembelajaran dan interaksi guru-pelajar.

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  31/90

  31DIMENSIkoop

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  Keduanya penekanan harus diberikan kepada pengayaan interaksi pelbagai

  teknologi. Ketiganya penekanan harus diberikan kepada keberkesanan penggunaan

  perpustakaan digital atau perpustakaan maya dalam pendidikan jarak jauh.

  PENINGKATAN PROFESIONAL PEGAWAI LATIHAN MKM

  Perubahan keperluan dan perkembangan dalam pasaran kerja kini menjadikan

  MKM sebagai organisasi penjana tenaga kerja koperasi yang dinamik. Cabaran

  menghasilkan tenaga kerja koperasi yang profesional dan berkualiti perlu

  ditandatangani oleh setiap entiti dalam MKM khasnya Pegawai Latihan yang

  dipertanggungjawabkan secara langsung untuk membentuk, memimpin dan

  melahirkan graduan yang berkualiti dan berdaya saing. Bagaimanakah Pegawai

  Latihan di MKM mampu menghadapi cabaran untuk mendidik generasi akan datang

  supaya menjadi tenaga kerja koperasi yang profesional selain memberi sumbangan

  dalam penyelidikan dan perkhidmatan profesional? MKM boleh menyahut cabaran

  ini dengan merangka beberapa pendekatan untuk menangani isu ini secara

  keseluruhan. Antaranya MKM hendaklah meningkatkan bilangan Pegawai Latihan

  yang mempunyai kelayakan akademik diperingkat Sarjana dan Doktor falsafah dalam

  pelbagai bidang. Hasrat ini boleh direalisasikan dengan menambahkan peruntukkan

  bagi membolehkan Pegawai Latihan MKM melanjutkan pengajian secara sepenuh

  masa dan separuh masa. MKM juga boleh menambahkan lagi kursus Pengajaran

  dan Pembelajaran untuk setiap Pegawai Latihan. Melalui kaedah ini, setiap Pegawai

  Latihan akan mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi untuk

  menjadi tenaga pengajar yang berkualiti.

  Selain dari itu sebagai satu motivasi dan pengiktirafan kepada setiap Pegawai

  Latihan, skim perkhidmatan gred E 41 Pegawai Latihan hendaklah di ubah dan dinaik

  taraf kepada skim perkhidmatan pensyarah DS 45 bagi Pegawai Latihan yang sudah

  memiliki sarjana. Dengan cara ini ia boleh menggalakkan lagi Pegawai Latihan untuk

  meningkatkan taraf kelayakkan akademik dan sebagai satu dorongan atau galakkan

  untuk mendapat calon baru.

  PENUTUP

  Adalah diharapkan pendidikan koperasi di MKM khususnya dan Malaysia amnya

  akan terus berkembang maju sejajar dengan peranan koperasi yang akan menjadi

  penyumbang utama pendapatan negara. Pendidikan koperasi harus dijadikan

  sebagai pemangkin utama kepada pengembangan koperasi di Malaysia.

 • 7/27/2019 Bos Koperasi

  32/90

  Keperua Tranformsi Dala Kopersi

  32 DIMENSIkoop

  RUJUKAN

  Sufean bin Husin. (2000, September). Agenda politik pembinaan negara dan dasar

  pendidikan: Satu imbasan am. Kertas yang dibentangkan dalam Seminar

  Pengurusan, Perancangan dan Dasar Pendidikan, Universiti Malaya, Kuala

  Lumpur.

  Tajul Ariffin Nordin. (1988). Konsep Asas Pendidikan Bersepadu. Kuala Lumpur: Nurin

  Enterprise.

  Malaysia. (2006). Rancangan Malaysia Kesembilan, 2006-2010. Kuala Lumpur:

  Malaysia.

  Birchall, J. (1994). Co-op: The Peoples Business . Manchester: Manchester University

  Press.

  Abdul Majid Mohamed, Dato. Gerakan kerjasama di Tanah Melayu dan seberang

  laut. (1982). Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia.

  Nordin bin Hussin. Sejarah, perkembangan dan peranan Maktab Kerjasama Malaysia

  sebelum 1967. (1982). Kuala