Biologia 2n batx presentació

of 16/16
Biologia 2n batxillerat Presentaci ó
 • date post

  20-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  286
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Biologia 2n batx presentació

 • 1. Biologia 2n batxillerat Presentaci

2. Bloc 1: La base molecular i fisicoqumica de la vida 1-De la biologia descriptiva a la moderna biologia molecular experimental. La importncia de les teories i els models com a marc de referncia de la investigaci. 2.-Bioelements. Tipus, estructura, propietats i funcions. Caracterstiques qumiques del carboni que expliquen el seu paper en la cllula. Oligoelements. 3.-Biomolcules. Biomolcules inorgniques: aigua i sals minerals. 4.-Fisicoqumica de les dispersions collodals, difusi i dilisi. 5.-Biomolcules orgniques: glcids, lpids, protenes i cids nucleics. Enzims. Composici, estructura, propietats i funci. 6.-Realitzaci dinvestigacions i experincies relacionades amb la utilitzaci de mtodes danlisi fsics i qumics per identificar les diferents biomolcules. 3. Bloc 2: Morfologia, estructura i fisiologia cellular 1.-La cllula: unitat destructura i funci. La teoria cellular. Aproximaci prctica a diferents mtodes destudi de la cllula. 2.-Morfologia cellular. Formes i dimensions. Orgnuls cellulars: estructura i funci. Models dorganitzaci procariotes i eucariotes. Cllules animals i vegetals. 3.-La cllula com a sistema complex integrat. Funcions cellulars. Cicle cellular. 4.-La divisi cellular. La mitosi i la meiosi. Importncia en levoluci dels ssers vius. 5.-Membrana: intercanvis cellulars. Permeabilitat selectiva. Processos dendocitosi i exocitosi. 6.-Metabolisme: anabolisme i catabolisme. Paper de lATP i dels enzims. 7.-Respiraci cellular: significat biolgic. Aspectes qumics ms rellevants. Principals etapes del procs. Diferncies entre la respiraci aerbia i anaerbia. Estructures cellulars on es realitza. 8.-Fermentaci: significat biolgic. Diferncies i semblances entre la respiraci i la fermentaci. Aplicacions de les fermentacions. 9.-Processos anablics. Fotosntesi: significat biolgic. Principals etapes del procs. Estructures cellulars on es realitza. Tipus de fotosntesi. Quimiosntesi. 10.-Moviments cellulars. 11.-Planificaci i realitzaci dinvestigacions o estudis prctics sobre problemes relacionats amb les funcions cellulars. 4. Bloc 3: La base de lherncia. Gentica molecular 1.-Breu histria de la gentica. Mendel. Teoria cromosmica de lherncia. Genotip, fenotip, allel, hibridaci, recombinaci, gens lligats. 2.-Herncia del sexe, herncia lligada al sexe i herncia influda pel sexe. Gentica humana. 3.-LADN com a portador de la informaci gentica. Codi gentic i la seva importncia. Gen. Duplicaci de lADN. Biosntesi de protenes. Teoria un gen, una protena. Regulaci de lexpressi gnica. 4.-La genmica i la protemica. Organismes modificats genticament. 5.-Alteracions de la informaci gentica: Mutacions: causes i tipus. Agents mutgens. Cncer. Conseqncies de les mutacions: implicaci en levoluci de les espcies i en la salut. 6.-Enginyeria gentica: Finalitats i tcniques bsiques. Paper dels enzims de restricci i de les retrotranscriptases. Reacci en cadena de la polimerasa. 7.-Aplicacions de lenginyeria gentica en agricultura i medicina. Investigaci actual sobre el genoma hum. 8.-Repercussions socials i valoracions tiques de la manipulaci gentica. 9.-Resoluci de problemes relacionats amb la transmissi dels carcters hereditaris. 5. Bloc 4: Microbiologia i biotecnologia 1.-Els microorganismes i la seva diversitat. Tipus de microorganismes segons la seva organitzaci. 2.-Formes acellulars: els virus. Caracterstiques. Morfologia. Cicles vitals. Tipus de virus. Altres formes acellulars: prions i viroides. 3.-Microorganismes procariotes: arqueobacteris i bacteris. Caracterstiques i formes de vida. 4.-Microorganismes eucariotes: Protozous. Algues microscpiques. Fongs microscpics: floridures i llevats. Caracterstiques i formes de vida dels diferents grups. 5.-Utilitzaci dels microorganismes: la biotecnologia. Antecedents histrics. Actualitat i perspectives. 6.-Els microorganismes i els processos industrials. Aplicacions dels microorganismes en alimentaci, farmcia i sanitat, i en lobtenci de productes qumics industrials. 7.-Els microorganismes i el medi ambient. Paper dels microorganismes en els cicles biogeoqumics i aplicacions dels microorganismes en la protecci ambiental. 8.-Els microorganismes i la salut: microorganismes patgens. Les malalties infeccioses i la seva transmissi. 9.-Introducci experimental als mtodes destudi i cultiu dels microorganismes. 6. Bloc 5: Immunologia 1.-Sistema immunitari. Immunitat. Antgens i anticossos. 2.-Barreres defensives i resposta inflamatria. Macrfags. 3.-rgans i teixits limfoides. Immunitat cellular i humoral i cllules implicades: limfcits T i B. 4.-Estructura i funci dels anticossos. Reaccions antigen/antics. 5.-Resposta immunitria primria i secundria. 6.-Immunitzaci passiva i activa. Srums i vacunes. Memria immunolgica. 7.-Anomalies del sistema immunitari: autoimmunitat, hipersensibilitat i immunodeficincia. La sida. 8.-Paper del sistema immunitari en el rebuig dels transplantaments i en el cncer. 7. Continguts generals 1.-Selecci i maneig de diferents fonts dinformaci cientfica. 2.-Diferenciaci entre fets, interpretacions i valoracions a la informaci. 3.-Maneig dinstruments; selecci i aplicaci de tcniques de laboratori. 4.-Observaci i descripci acurada dobjectes i fenmens . 5.-Realitzaci dinformes escrits amb estructura coherent i presentaci adient per exposar el plantejament, el desenvolupament i els resultats duna investigaci. 6.-Identificaci i formulaci de problemes terics i aplicats, de forma clara i objectiva. 7.-Reconeixement, formulaci i exposici dhiptesis. 8.-Utilitzaci i aplicaci de teories, lleis, principis i relacions entre variables per formular prediccions i trobar respostes a qestions plantejades. 9.-Formulaci i exposici de prediccions lgiques. 10.-Planificaci i desenvolupament dexperiments controlats per contrastar hiptesis. 11.-Organitzaci, anlisi, interpretaci i exposici de resultats. 12.-Elaboraci i aplicaci de conclusions raonables. 13.-Utilitzaci de models per explicar diferents fenmens naturals. 14.-Expressi de missatges cientfics amb coherncia, claredat i precisi. 15.-Reconeixement i valoraci de teories alternatives. 16.-Elaboraci de mapes conceptuals, bases dorientaci, resums, esquemes, etc. 17.-Debat sobre qestions cientfiques i sobre aspectes tics, filosfics, socials, ambientals, histrics. 18.-Respecte a lentorn natural i afermament dactituds favorables a la seva conservaci i protecci, tot fent atenci a les circumstncies ambientals relatives a la insularitat de la nostra comunitat. 19.-Reconeixement de la importncia del treball en equip i el respecte a les aportacions dels altres. 20.-Adquisici de les actituds caracterstiques del treball cientfic: raonament de les solucions bvies, rigor, precisi, creativitat, curiositat i obertura a noves idees. 8. UNITATS DIDCTIQUES: PRIMER TRIMESTRE: Unitat 1: La matria viva i el seu estudi. TOTS Unitat 2: Els bioelements. BLOC 1 Unitat 3: Els glcids. Unitat 4: Els lpids. Unitat 5: Les protenes. Unitat 6: Els cids nucleics. Unitat 7: La cllula. El nucli. BLOC 2 SEGON TRIMESTRE: Unitat 8: El citosol i estructures no membranoses. Unitat 9: La membrana. Orgnuls membranosos. Unitat 10: Catabolisme . Unitat 11: Anabolisme. Unitat 12: La reproducci cellular. Unitat 13: Gentica mendeliana. BLOC 3 Unitat 14: El DNA, portador del missatge gentic. Unitat 15: Alteracions de la informaci gentica. TERCER TRIMESTRE: Unitat 16: Els microorganismes. BLOC 4 Unitat 17: Malalties i biotecnologia. Unitat 18: Procs immunitari. BLOC 5 Unitat 19: Anomalies del sistema immunitari. Unitat 20: Aplicacions de la biologia. TOTS. 9. CRITERIS DE QUALIFICACI: Proves escrites . 85% Laltre 15%: treballs, deures, quadern, bloc actitud i inters. Qualsevol activitat pot ser sancionada amb un 10% a causa de les faltes dortografia o per un retard en el lliurament. Menys dun 4 no fa mitjana entre exmens.