BATX 2: PLA D'EMPRESA

of 10 /10
VINAGE: VINAGE: a Vintage a Vintage Market Market Pla d’empresa Pla d’empresa

Embed Size (px)

Transcript of BATX 2: PLA D'EMPRESA

1. VINAGE:a Vintage Market Pla dempresa 2. LEMPRENEDOR

 • Caracterstiques
 • personals

Motivaci Equip directiu Forma jurdica (SLNE) 3. EL PRODUCTE I SERVEI Element diferenciador Servei i producte innovador a la zona Clients = ProvedorsControl de qualitat Preus baixos + sistema de compra fcil Secci especial: lloguer de vestits i trajtes de nit Definici delnegoci Marge comercial: 120% 4. PLA DOPERACIONS

 • Localitzaci

Infraestructures i recursos Aprovisionament i compres Control de qualitat 5. EL MERCAT

 • Canals de distribuci

Competncia Segmentaci del mercat 6.

 • Pla de mrqueting

Anlisi DAFO Poca competncia Demanda del mercatCrisi econmico-financera actual Localitzaci: fora del teixit comercialHbits de consum Oportunitats Amenaces FACTORS EXTERNS Som joves i emprenedors Coneixem clients potencials Servei i producte innovadors Poc capital i finanament propi Poca experincia laboral Fortaleses Debilitats FACTORS INTERNS 7.

 • Producte

Pla de mrqueting Previsi de vendes Preu Comunicaci :1) llanament2)manteniment Unitats venudes (mensuals) Tipus descenari 120 Optimista 80 Normal 40 Pessimista 8. ORGANITZACI

 • Organitzaci dels treballadors

Contractac i salaris VINAGE Vctor Ariana Selecci de la roba icontrol de qualitat Tasques de comptabilitat(ex: factures) 9. PLA ECONMIC I FINANCER

 • Inversi i finanament inicial

10050 TOTAL INVERSI 1000 Fons de provisi 1500 Primera comanda - Despeses de constitucii primer establiment 1000 Equip informtic 50 Eines i utillatge 2500 Mobiliari i decoraci 4000 Local: reformes i installacions IMPORT CONCEPTES 10050 TOTAL FINANAMENT Altres fonts de finanamentProvedors Prstec financer (Prstec conveni dINICIA*) 4000 2050 - 4000* Aportacions prpies (estalvis, etc.) 10. PLA ECONMIC I FINANCER

 • Llindar de rendibilitat

Previsi del compte (1er any) Previsi de vendes : 30 80 unitats Aprovisionaments : 625 80 unitats

 • CF= 1656 + 100 + 1875 + 25 + 42 = 19727
 • Mitjana cost variable: 625
 • Preu de venda: 30
 • Q*= 19727/ (30 65) 8394 unitats al mes

628 Diferncia 50 Altres despeses (mat. neteja, oficina, consumibles diversos... 300 Serveis bancaris (comissions) 2250 Promoci i publicitat 1200 Subministraments (llum, aigua, telfon...) 19875 Personal 1500 Existncies inicials 6000 CompresDESPESES 1500 Existncies finals 1500 Altres ingressos (lloguer) 28800 Vendes i/o facturaci IMPORT INGRESSOS