Batx 2 ikasle 11 12

58
AIXERROTA BHI AIXERROTA BHI BATX 2. mailako BATX 2. mailako ikasleentzako ikasleentzako INFORMAZIOA INFORMAZIOA 2011 2012 1

Transcript of Batx 2 ikasle 11 12

Page 1: Batx 2 ikasle 11 12

AIXERROTA AIXERROTA BHIBHI

BATX 2. mailako BATX 2. mailako ikasleentzako ikasleentzako INFORMAZIOAINFORMAZIOA

2011

2012

11

Page 2: Batx 2 ikasle 11 12

??

??

AIXERROTA BHI

Orientazio Saila

22

Page 3: Batx 2 ikasle 11 12

ORIENTAZIO SAIOAKORIENTAZIO SAIOAK

1.1. Unibertsitateak bidalitako Agenden Unibertsitateak bidalitako Agenden banaketabanaketa

2.2. Informazio saio orokorra taldekaInformazio saio orokorra taldeka► SelektibitateaSelektibitatea► UPV-EHUko ikasketakUPV-EHUko ikasketak► Beste unibertsitateakBeste unibertsitateak► LH-FP Goi mailako Heziketa Zikloak (PROBA)LH-FP Goi mailako Heziketa Zikloak (PROBA)

3.3. Selektibitaterako AurrematrikulaSelektibitaterako Aurrematrikula

4.4. Zalantzak argituZalantzak argitu► Orientazio Saileko Blog-aren bitartezOrientazio Saileko Blog-aren bitartez► Orientazio saileko e-mailaren bidezOrientazio saileko e-mailaren bidez► Zuzenean bulegoanZuzenean bulegoan

Page 4: Batx 2 ikasle 11 12

Unibertsitatean sartzeko Unibertsitatean sartzeko DERRIGORREZ SelektibitateaDERRIGORREZ Selektibitatea

►Selektibitaterako aurrematrikula gure Selektibitaterako aurrematrikula gure ikastetxeanikastetxean

►EHU-UPVn ikasteko aurrematrikula une EHU-UPVn ikasteko aurrematrikula une berean: berean: 8 GRADU 8 GRADU aukeratu ordenanaukeratu ordenan

►Beste unibertsitatean ikasteko, Beste unibertsitatean ikasteko, bertan bertan aurrematrikulaaurrematrikula. Kontsultatu datak. Kontsultatu datak

►FPn sartzeko aurrematrikula FPn sartzeko aurrematrikula maiatzeanmaiatzean

Page 5: Batx 2 ikasle 11 12

ERABAKIAK ERABAKIAK HARTU BAINO LEHENHARTU BAINO LEHEN

Norberaren ezagutzaNorberaren ezagutza ++ InformazioaInformazioa

GaitasunakGaitasunak EzaugarriakEzaugarriak - - GRADUAK GRADUAK

Interes profesionalak - UnibertsitateakInteres profesionalak - Unibertsitateak Emaitzak - Lanbide Heziketa Emaitzak - Lanbide Heziketa Aholkuak Aholkuak

►GurasoenaGurasoena►IrakasleenaIrakasleena►TutorearenaTutorearena

55

Page 6: Batx 2 ikasle 11 12

HEZKUNTZA SISTEMAHEZKUNTZA SISTEMAUNIBERTSITATEAUNIBERTSITATEA

BATXILERGOABATXILERGOA 2 urte2 urte ((Batxiler titulua)Batxiler titulua)

((DBH tituluaDBH titulua))

DBH DBH 4 ikasturte4 ikasturte

Erdi Mailako HZ

(2 urte)

( Titulua: Teknikaria)

Goi Mailako HZ

(2 urte)

(Goi Mailako Teknikaria)

18+Proba zati komuna

PAU

66PCPIs**Titulurik gabe 17+Proba

19+Proba

Page 7: Batx 2 ikasle 11 12

BatxilergoBatxilergo TITULUA TITULUA

Jakintzagai Jakintzagai komun guztiak komun guztiak gaindituta gaindituta ++

6 Modalitateko 6 Modalitateko JakintzagaiJakintzagai(5 gutxienez batxilergo berekoak(5 gutxienez batxilergo berekoak) )

++

2 Hautazko 2 Hautazko (maila bakoitzean bat)(maila bakoitzean bat)77

Page 8: Batx 2 ikasle 11 12

88

UNIBERTSITATE-IKASKETEN EGITURA EZAUGARRIAK

MASTERRA

60-120 KREDITU1-2 URTE

LANERATZEA

DOKTOREGOA

GRADUONDOA

240 KREDITU4 URTE *

3-4 URTE *Prestakuntza +

Ikerketa + Doktore-tesia

______n GraduatuaUPV/EHUren eskutik

______n GraduatuaUPV/EHUren eskutik

_____________ Unibertsitate MasterraUPV/EHUren eskutik

_____________ Unibertsitate MasterraUPV/EHUren eskutik

DoktoreaUPV/EHUren eskutik

DoktoreaUPV/EHUren eskutik

GRADUA

*Medikuntza (6 urte), Odontologia (5), Farmazia (5), Albaitaritza (5) eta Arkitektura (5 + projektua) izan ezik

Page 9: Batx 2 ikasle 11 12

SELEKTIBITATEA SELEKTIBITATEA PAU 2012PAU 2012

Fase Fase OROKORRAOROKORRA Fase Fase ESPEZIFIKOAESPEZIFIKOA

Page 10: Batx 2 ikasle 11 12

??????

Page 11: Batx 2 ikasle 11 12
Page 12: Batx 2 ikasle 11 12

2 aukera itxiak izango ditu

Page 13: Batx 2 ikasle 11 12
Page 14: Batx 2 ikasle 11 12

0,1 ala 0,2

Unibertsitateek KOEFIZIENTE EZBERDINAK JAR DITZAKETE

Page 15: Batx 2 ikasle 11 12
Page 16: Batx 2 ikasle 11 12
Page 17: Batx 2 ikasle 11 12
Page 18: Batx 2 ikasle 11 12
Page 19: Batx 2 ikasle 11 12
Page 20: Batx 2 ikasle 11 12

SELEKTIBITATEKO NOTASELEKTIBITATEKO NOTA

►Nota Fase OROKORRA- %40Nota Fase OROKORRA- %40 (6 (6 puntu)puntu)

►Espediente -Espediente - %60%60 (7 puntu)(7 puntu)

Unibertsitatean Sartzeko Unibertsitatean Sartzeko AZKEN AZKEN NOTANOTA (fase espezifikoa egin (fase espezifikoa egin barik)barik)

Adibidea: Adibidea: 66 x 0,4 + x 0,4 + 7 7 x 0,6 = x 0,6 = 6,66,6

Page 21: Batx 2 ikasle 11 12

NOTA HOBETZEKO NOTA HOBETZEKO (Fase espezifikoa)(Fase espezifikoa)

NNota minimoa 5 badaota minimoa 5 bada

Nota 1. azterketa - 5 (coef. 0,1)Nota 1. azterketa - 5 (coef. 0,1)

Nota 2. azterketa - 5 (coef. 0,2)Nota 2. azterketa - 5 (coef. 0,2)

6 x 0,4 + 7 x 0,6 = 6,6 +6 x 0,4 + 7 x 0,6 = 6,6 + 0,50,5 + + 11 = = 8,18,1

Gehienezko Nota Gehienezko Nota 1414 puntu puntu

Page 22: Batx 2 ikasle 11 12

EHU-UPVn sartzeko EgutegiaEHU-UPVn sartzeko Egutegia

PAU AurrematrikulaPAU Aurrematrikula

Eta UPV-EHU erreserbaEta UPV-EHU erreserbaotsailaren 27tik otsailaren 27tik martxoaren 1era artemartxoaren 1era arte

SelektibitateaSelektibitatea Ekainak 6, 7 eta 8 Ekainak 6, 7 eta 8

EHU-UPVn ikasteko EHU-UPVn ikasteko BERRESTEABERRESTEA

GRADUEN GRADUEN ORDENA ORDENA LEHENTASUNAREN LEHENTASUNAREN ARABERAARABERA

Ekainaren 18tik 22raEkainaren 18tik 22ra

EZINBESTEKOA!!!EZINBESTEKOA!!!

Matrikularako Matrikularako HITZORDUAHITZORDUA

Uztailaren14tik Uztailaren14tik aurreraaurrera

MatrikulaMatrikula Uztailaren 16tik Uztailaren 16tik aurreraaurrera

Deialdi ARRUNTADeialdi ARRUNTA

Page 23: Batx 2 ikasle 11 12

Bost jakintza adarretan Bost jakintza adarretan banaturik:banaturik:

1.1. ZIENTZIAKZIENTZIAK2.2. OSASUN ZIENTZIAKOSASUN ZIENTZIAK3.3. GIZARTE ETA LEGE ZIENTZIAKGIZARTE ETA LEGE ZIENTZIAK4.4. INGENIERITZAK ETA ARKITEKTURAINGENIERITZAK ETA ARKITEKTURA5.5. ARTE ETA GIZA ZIENTZIAKARTE ETA GIZA ZIENTZIAK

Unibertsitateko Unibertsitateko ikasketak ikasketak GRADUAKGRADUAK

2323

Page 24: Batx 2 ikasle 11 12

- Biologiako Gradua- Biokimikako eta Biologia Molekularreko G.- Bioteknologiako Gradua- Elikagaien Zientzia eta Teknologiako G. - Ingurumen Zientzietako Gradua- Fisikako Gradua- Geologiako Gradua- Matematikako Gradua- Kimikako Gradua-

ZIENTZIAKZIENTZIAK

2424

Page 25: Batx 2 ikasle 11 12

OSASUN ZIENTZIAKOSASUN ZIENTZIAK

-Erizaintzako Gradua-Erizaintzako Gradua- Farmaziako Gradua- Farmaziako Gradua

- Giza Elikadurako eta Dietetikako - Giza Elikadurako eta Dietetikako GraduaGradua

- Medikuntzako Gradua - Medikuntzako Gradua - Odontologia Gradua- Odontologia Gradua

- PSIKOLOGIA - PSIKOLOGIA

- - FISIOTERAPIA (Berria 11-12FISIOTERAPIA (Berria 11-12))

2525

Page 26: Batx 2 ikasle 11 12

GIZARTE eta LEGE ZIENTZIAKGIZARTE eta LEGE ZIENTZIAK► - - Ekonomiako GraduaEkonomiako Gradua

- Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua- Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua- Finantza eta Aseguruetako Gradua- Finantza eta Aseguruetako Gradua- Geografiako eta Lurralde Antolakuntzako Gradua- Geografiako eta Lurralde Antolakuntzako Gradua- Gizarte Antropologiako Gradua- Gizarte Antropologiako Gradua- Gizarte Hezkuntzako Gradua- Gizarte Hezkuntzako Gradua- Gizarte Langintzako Gradua- Gizarte Langintzako Gradua- Haur Hezkuntzako Gradua- Haur Hezkuntzako Gradua- Ikus-entzunezko Komunikazioko Gradua- Ikus-entzunezko Komunikazioko Gradua- Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua- Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua- Kazetaritzako Gradua- Kazetaritzako Gradua- Kriminologiako Gradua- Kriminologiako Gradua- Lan Harreman eta Giza Baliabideetako Gradua- Lan Harreman eta Giza Baliabideetako Gradua- Lehen Hezkuntzako Gradua- Lehen Hezkuntzako Gradua- Marketineko eta Merkatuen Ikerkuntzako Gradua- Marketineko eta Merkatuen Ikerkuntzako Gradua- Negozioen Kudeaketako eta Merkatarizako - Negozioen Kudeaketako eta Merkatarizako - Pedagogiako Gradua- Pedagogiako Gradua- Politika Zientziako eta Kudeaketa Publikoko Gradua- Politika Zientziako eta Kudeaketa Publikoko Gradua- Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua- Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua- Soziologiako Gradua- Soziologiako Gradua- Zerga Sistemako eta Administrazio Publikoko Gradua- Zerga Sistemako eta Administrazio Publikoko Gradua- Zuzenbideko Gradua- Zuzenbideko Gradua

2626

Page 27: Batx 2 ikasle 11 12

INGENIERITZAK eta ARKITEKTURAINGENIERITZAK eta ARKITEKTURA► - Arkitekturako Gradua- Arkitekturako Gradua

- Eraikuntza Ingeniaritzako Gradua- Eraikuntza Ingeniaritzako Gradua- Geomatika eta Topografia Ingeniaritzako Gradua- Geomatika eta Topografia Ingeniaritzako Gradua- Industria Antolakuntzaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Antolakuntzaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Kimikaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Kimikaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua- Informatikaren eta Konputagailuen Ingeniaritzako Gradua- Informatikaren eta Konputagailuen Ingeniaritzako Gradua- Informatikaren Ingeniaritzako Gradua- Informatikaren Ingeniaritzako Gradua- Ingeniaritza Elektrikoko Gradua- Ingeniaritza Elektrikoko Gradua- Ingeniaritza Elektronikoko Gradua- Ingeniaritza Elektronikoko Gradua- Ingeniaritza Mekanikoko Gradua- Ingeniaritza Mekanikoko Gradua- Ingeniaritza Nautiko eta Itsas Garraioko Gradua- Ingeniaritza Nautiko eta Itsas Garraioko Gradua- Ingeniaritza Zibileko Gradua- Ingeniaritza Zibileko Gradua- Ingurumen Ingeniaritzako Gradua- Ingurumen Ingeniaritzako Gradua- Itsas Ingeniaritzako Gradua- Itsas Ingeniaritzako Gradua- - Energia Berriztagarrietako Ingenieritza (Berria 11-12)Energia Berriztagarrietako Ingenieritza (Berria 11-12)

- Kimika Ingeniaritzako Gradua- Kimika Ingeniaritzako Gradua- Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritza- Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritza- Meatzaritza eta Energia Ingeniaritzako Gradua- Meatzaritza eta Energia Ingeniaritzako Gradua- Telekomunikazioaren Ingeniaritza Teknikoko Gradua- Telekomunikazioaren Ingeniaritza Teknikoko Gradua

2727

Page 28: Batx 2 ikasle 11 12

ARTEA eta GIZA ZIENTZIAKARTEA eta GIZA ZIENTZIAK

- - Arteko GraduaArteko Gradua- Kultura Ondareen Zaintza eta - Kultura Ondareen Zaintza eta

Zaharberritzeari buruzko GraduaZaharberritzeari buruzko Gradua- Sorkuntza eta Diseinuko Gradua- Sorkuntza eta Diseinuko Gradua

- Ingeles Ikasketetako Gradua- Ingeles Ikasketetako Gradua- Euskal Ikasketetako Gradua- Euskal Ikasketetako Gradua

- Filosofiako Gradua- Filosofiako Gradua- Historiako Gradua- Historiako Gradua

- Artearen Historiako Gradua- Artearen Historiako Gradua- Letra Moderno eta Klasikoetako Gradua- Letra Moderno eta Klasikoetako Gradua

- Itzulpengintza eta Interpretazioko Gradua- Itzulpengintza eta Interpretazioko Gradua

2828

Page 29: Batx 2 ikasle 11 12

ItzulpengintzaItzulpengintza etaeta InterpretaziokoInterpretazioko GraduaGradua

Matrikula:Matrikula: maiatzaren 17tik 24ra maiatzaren 17tik 24ra (ON LINE)(ON LINE)

Probak: maiatzaren 30ean (ingelesa) eta 31n Probak: maiatzaren 30ean (ingelesa) eta 31n (frantsesa)(frantsesa)

JardueraJarduera FisikoarenFisikoaren etaeta KirolarenKirolaren ZZZZGraduaGradua

MatrikulaMatrikula: maiatzaren 2tik 9ra : maiatzaren 2tik 9ra (ON LINE)(ON LINE)

Probak: maiatzaren 30ean eta ekainaren 1eanProbak: maiatzaren 30ean eta ekainaren 1ean

ArkitekturakoArkitekturako GraduaGradua

MatrikulaMatrikula: maiatzaren 2tik 7ra : maiatzaren 2tik 7ra (ON LINE)(ON LINE)

Probak: maiatzaren 28anProbak: maiatzaren 28an 2929

PROBA BEREZIA DUTEN GRADUAK: Ezaugarriak

• GAI ala EZ GAI (ez dago notarik)

• Ez du bermazten Graduan sartzea

• Urte bateko balioa

• Bakarrik UPV-EHUrako

Page 30: Batx 2 ikasle 11 12

3030

CIENCIASZientziak

Page 31: Batx 2 ikasle 11 12

3131

OSASUN ZZ.

Page 32: Batx 2 ikasle 11 12

3232

GIZARTE ZZ

Page 33: Batx 2 ikasle 11 12

3333

INGENIERIAK eta ARQUITEKTURA

Page 34: Batx 2 ikasle 11 12

3434

ARTEAK eta HUMANITATEAK

Page 35: Batx 2 ikasle 11 12

EHU - UPVEHU - UPV

3535

ZER eta NON ikasi? • Graduen deskribapena

• Sartzeko profila• Ikasketa planak …

Page 36: Batx 2 ikasle 11 12

Notas de corteNotas de corteSartzeko GUTXIENEKO Sartzeko GUTXIENEKO

notanota

3636

Page 37: Batx 2 ikasle 11 12

3737

““Ateak zabaltzeko”Ateak zabaltzeko”UNIBERTSITATE UNIBERTSITATE JARDUNALDIAKJARDUNALDIAK

2011/2012 IKASTURTEA

(arratsaldez)

BIZKAIAN martxoaren 12an ARABAN martxoaren 13an

GIPUZKOAN martxoaren 15ean

Page 38: Batx 2 ikasle 11 12

3838

VITORIA-GASTEIZ

Letren FakultateaFarmazia Fakultatea

Enpresa Ikasketen U.E.

Ingeniaritza U.E.

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzien F.

Irakasleen U.E.

Gizarte Langintzako U.E.

Page 39: Batx 2 ikasle 11 12

3939

LEIOA

Zientzia eta Teknologia F.

Medikuntza eta Odontologia F. Arte Ederren F.

Gizarte eta Komunikazio Zientzien F.

Erizaintzako U.E. Lan Harremanen U.E.

Zuzenbide F. – Bizkaiko Atala

Irakasleen U.E.

Page 40: Batx 2 ikasle 11 12

4040

BILBAO, BARAKALDO PORTUGALETE

Ekonomia eta EnpresaZientzien Fakultatea

Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola

Nautika etaItsasontzi-Makineria G.E.T.

Meatze eta Herri LanIngeniaritza Teknikoko U.E.

Bilboko IngeniaritzaGoi Eskola Teknikoa

Industria IngeniaritzaTeknikoko U.E.

Page 41: Batx 2 ikasle 11 12

4141

EIBAR DONOSTIA

Eibar: Industria IngeniaritzaTeknikoko U.E.

Erizaintzako U.E.

Arkitektura G.E.T. Irakasleen U.E.

Enpresa Ikasketen U.E.U.E. Politeknikoa

Filosofia eta Hezkuntza Zientzien F.

Psikologia F.Informatika F.

Zuzenbide F. Kimika Zientzien F.

Page 42: Batx 2 ikasle 11 12

4242

Page 43: Batx 2 ikasle 11 12

4343

Page 44: Batx 2 ikasle 11 12

4444

Page 45: Batx 2 ikasle 11 12

4545

Page 46: Batx 2 ikasle 11 12

464646

IRAUTE ARAUDIA UPV/EHU

MATRIKULAKO 1. URTEA:•1. MAILA OSATZEN DUTEN IKASGAI GUZTIETAN MATRIKULATZEA DERRIGORREZKOA DA.• GUTXIENEZ MATRIKULAKO KREDITUEN %15 GAINDITU (ohiko + ezohiko deialdia)

MATRIKULAKO 2. URTEA: •GUTXIENEZ 1. MAILAKO ESKOLA ZAMAREN %30 GAINDITU

MATRIKULAKO 1. URTEA:•1. MAILA OSATZEN DUTEN IKASGAI GUZTIETAN MATRIKULATZEA DERRIGORREZKOA DA.• GUTXIENEZ MATRIKULAKO KREDITUEN %15 GAINDITU (ohiko + ezohiko deialdia)

MATRIKULAKO 2. URTEA: •GUTXIENEZ 1. MAILAKO ESKOLA ZAMAREN %30 GAINDITU

Baldintza hauek betetzen ez dituen ikasleak ezingo ditu ORAIN ARTE EGITEN ARI ZEN IKASKETAK

jarraitu. BESTE titulazio bateko ikasketak hasi ahalko ditu.

Page 47: Batx 2 ikasle 11 12

474747

IRAUTE ARAUDIA

IKASLEAK 6 AZTERKETA DEIALDI IZANGO DITU IRAKASGAI BAKOITZERAKO.

AZTERKETA ESKUBIDEARI UKO EGINEZ GERO, DEIALDI HORI EZ DA KONTUAN HARTUKO.

IKASKETAK AMAITZEKO MATRIKULAKO URTE KOPURUA:

GRADUAREN MAILA KOPURUA + BESTE 2 URTE ad.: 4 urteko gradua 6 urte amaitzeko

IKASLEAK 6 AZTERKETA DEIALDI IZANGO DITU IRAKASGAI BAKOITZERAKO.

AZTERKETA ESKUBIDEARI UKO EGINEZ GERO, DEIALDI HORI EZ DA KONTUAN HARTUKO.

IKASKETAK AMAITZEKO MATRIKULAKO URTE KOPURUA:

GRADUAREN MAILA KOPURUA + BESTE 2 URTE ad.: 4 urteko gradua 6 urte amaitzeko

UPV/EHU

Page 48: Batx 2 ikasle 11 12

4848

UPV/EHUUPV/EHU Beka Motak EUSKO JAURLARITZAEUSKO JAURLARITZA: : www.hezkuntza.ej-gv.net

• Unibertsitate mailako eta goi-mailako IKASKETAK EGITEKOIKASKETAK EGITEKO izaera OROKORREKOOROKORREKO, eguneroko GARRAIORAKOGARRAIORAKO eta EZGAITASUNAEZGAITASUNA duten ikasleen garraiorako bekak.

• BIKAINTASUNBIKAINTASUN akademikoko Bekak

• LANKIDETZALANKIDETZA Bekak

ARABAKO FORU ALDUNDIAARABAKO FORU ALDUNDIA• GARRAIORAKO GARRAIORAKO diru-laguntzak diru-laguntzak

Page 49: Batx 2 ikasle 11 12

MONDRAGON UNIBERTSITMONDRAGON UNIBERTSITATEAATEA

4949

Page 50: Batx 2 ikasle 11 12

DEUSTUKO UNIBERTSITATEADEUSTUKO UNIBERTSITATEA

5050

Page 51: Batx 2 ikasle 11 12

Bilboko Campusean PROBA eskatzen duten GRADUAKBilboko Campusean PROBA eskatzen duten GRADUAK::► Grado en Administración y Dirección de EmpresasGrado en Administración y Dirección de Empresas► Grado en Administración y Dirección de Empresas + Programa en Desarrollo DirectivoGrado en Administración y Dirección de Empresas + Programa en Desarrollo Directivo► Grado en Administración y Dirección de Empresas + Grado en Ingeniería en Grado en Administración y Dirección de Empresas + Grado en Ingeniería en

Tecnologías IndustrialesTecnologías Industriales► Grado en Administración y Dirección de Empresas + Grado en DerechoGrado en Administración y Dirección de Empresas + Grado en Derecho► Grado en DerechoGrado en Derecho► Grado en Derecho + Diploma de Especialidad EconómicaGrado en Derecho + Diploma de Especialidad Económica► Grado en PsicologíaGrado en Psicología► Grado en Educación PrimariaGrado en Educación Primaria► Grado en Ingeniería InformáticaGrado en Ingeniería Informática► Grado en Ingeniería en Tecnologías IndustrialesGrado en Ingeniería en Tecnologías Industriales► Grado en Ingeniería en Organización IndustrialGrado en Ingeniería en Organización Industrial► Grado en Ingeniería de Sistemas AudiovisualesGrado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales► Grado en Ingeniería TelemáticaGrado en Ingeniería Telemática► Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y AutomáticaGrado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática

Page 52: Batx 2 ikasle 11 12

Bilboko Campusa:Bilboko Campusa:  ► 1. deialdia (martxoaren 3an):1. deialdia (martxoaren 3an): urtarrilaren urtarrilaren

10etik otsailaren 22ra10etik otsailaren 22ra► 2. deialdia (maiatzaren 26an ):2. deialdia (maiatzaren 26an ): otsailaren27tik otsailaren27tik

maiatzaren 18ramaiatzaren 18ra

Donostiako Campusa :Donostiako Campusa :► 1. deialdia (martxoaren 2an):1. deialdia (martxoaren 2an): urtarrilaren urtarrilaren

10etik otsailaren 22ra10etik otsailaren 22ra► 2. deialdia (apirilaren 28an):2. deialdia (apirilaren 28an): otsailaren 21etik otsailaren 21etik

apirilaren 20raapirilaren 20ra► 3. deialdia (maiatzaren 25ean):3. deialdia (maiatzaren 25ean): apirilaren 23tik apirilaren 23tik

maiatzaren 21eramaiatzaren 21era

GRADUAK ez badu sarbide PROBAGRADUAK ez badu sarbide PROBA : :    -     - urtarrilaren 10etik maiatzaren 25eraurtarrilaren 10etik maiatzaren 25era

Page 53: Batx 2 ikasle 11 12

Estatuko Estatuko unibersitateakunibersitateak

5353

Page 54: Batx 2 ikasle 11 12

Heziketa ZIKLOAKHeziketa ZIKLOAK► 21 lanbide familia 21 lanbide familia

► Gehienak 2 urte (2000 ordu) Gehienak 2 urte (2000 ordu) ► Ertainetako Instituetan ematen diraErtainetako Instituetan ematen dira

► Enpresetan praktikak hiruhilabeteanEnpresetan praktikak hiruhilabetean► Jakintzagai praktikoakJakintzagai praktikoak

►Erdi Mailako Heziketa Zikloak (EMHZ)Erdi Mailako Heziketa Zikloak (EMHZ)►DBH titulua edoDBH titulua edo►17 urte + sartzeko azterketa17 urte + sartzeko azterketa

► Goi Mailako Heziketa Zikloak (GMHZ)Goi Mailako Heziketa Zikloak (GMHZ)► batxiler titulua edobatxiler titulua edo► 19 urte + sartzeko azterketa19 urte + sartzeko azterketa►18 urte + EMHZ + sartzeko azterketa (zati 18 urte + EMHZ + sartzeko azterketa (zati

orokorra soilik)orokorra soilik)5454

Page 55: Batx 2 ikasle 11 12

5555

LANBIDE HEZIKETA

Page 56: Batx 2 ikasle 11 12

Heziketa Ziklo bat egin nahi Heziketa Ziklo bat egin nahi badut…badut…

1.1. Zein lan-mota gustatzen zait?Zein lan-mota gustatzen zait?

2.2. Zein familatakoa da?Zein familatakoa da?3.3. Zein heziketa zikloa gustatzen Zein heziketa zikloa gustatzen

zaitzait??

AURREMATRIKULA: AURREMATRIKULA:

Lekua: FP InstitutuetanLekua: FP Institutuetan

Epea: maiatzeanEpea: maiatzean

5656

Page 57: Batx 2 ikasle 11 12

Informazio gehiago … Informazio gehiago … UNIBERTSITATEKO IKASKETAK:UNIBERTSITATEKO IKASKETAK: EHU-UPVEHU-UPV www.ehu.eswww.ehu.es Mondragón UnibertsitateaMondragón Unibertsitatea www.mondragon.eduwww.mondragon.edu Universidad de DeustoUniversidad de Deusto www.deusto.eswww.deusto.es

HEZIKETA ZIKLOAK:HEZIKETA ZIKLOAK: www.euskadi.net/lanbidezwww.euskadi.net/lanbidez

5757

Page 58: Batx 2 ikasle 11 12

Aixerrota BHIAixerrota BHIOrientazio SailaOrientazio Saila

Informaziorako saileko BLOGean Informaziorako saileko BLOGean JARRAITZAILEJARRAITZAILE izan: izan:

http://orisaila.blogspot.comhttp://orisaila.blogspot.com

Zalantzak eta harremanetarako Zalantzak eta harremanetarako helbidea:helbidea:

[email protected]@gmail.com5858