Batx 1 familiak

of 39 /39
AIXERROTA BHI AIXERROTA BHI BATX 1 Familientzako INFORMAZIOA 1 2014 2015

Transcript of Batx 1 familiak

Page 1: Batx 1 familiak

AIXERROTA BHIAIXERROTA BHI

BATX 1 FamilientzakoINFORMAZIOA

11

2014 2015

Page 2: Batx 1 familiak

HEZKUNTZA SISTEMA UNIBERTSITATEA

BATXILERGOA 2 urte (Batxiler t i tulua)

(DBH titulua)

DBH 4 ikasturte

EMHZ (2 urte)

( Titulua: Teknikaria)

Goi Mailako HZ (2 urte)

(Goi Mailako Teknikaria)

Proba

Oinarrizko FP**Titulurik gabe

PAU

Page 3: Batx 1 familiak

33

BatxilergoBatxilergo TITULUA TITULUA

Jakintzagai Jakintzagai komun guztiak komun guztiak ++

6 Modalitateko 6 Modalitateko JakintzagaiJakintzagai(5 gutxienez batxilergo berekoak(5 gutxienez batxilergo berekoak) )

++2 Hautazko 2 Hautazko (maila bakoitzean bat)(maila bakoitzean bat)

Page 4: Batx 1 familiak

1 ó 2 suspensos

Todo aprobado

SITUACIONES POSIBLES AL FINALIZAR 1º de bachiller

> 4 gutxi3 ó 4

SuspensosPrevia consulta familia

SolamenteAsignaturas suspendidas

suspentsoak+

Gainontzekoak nota hobetzeko

1 ala 2 GUTXI

Dena aprobatuta

BATX 1 amaieran AUKERAK

BATXILERGO 2. MAILA

> 4 gutxi

Errepikatu batx 1 EMHZ

3 ala 4 GUTXI

Familiak onartuta

Suspentsoaksoilik

Page 5: Batx 1 familiak

BATX 1:

3/4 GUTXI –> -Suspentsoak soil ik -Suspentsoak +

gainontzekoak nota hobetzeko

-Kurtso osoa berriro>4 GUTXI Kurtso osoa errepikatu

BATX 2 bakarrik errepikatu dira suspentsoak

EBALUAZIO NEGATIBOA

Page 6: Batx 1 familiak

BATXILERGOAKBATXILERGOAK

• Zientzia eta Teknologia• Giza eta Gizarte

Zientziak• Arteak

66

Page 7: Batx 1 familiak

Jakintzagai komunak

1. maila 2. mailaEuskara eta Literatura I Lengua eta l i teratura I Atzerriko Hizkuntza I Fi losofia HerritartasunaGorputz Hezkuntza Mundu Garaikideko ZZ Erl i j ioa/ H.A.

Guztira 17 ordu

Euskara eta Literatura II Lengua eta l i teratura II Atzerriko Hizkuntza II Filosofiaren Hª Historia Erl i j ioa/H.A.

Guztira 16/17 ordu

Page 8: Batx 1 familiak

Zientzia eta Teknologia

1. maila 2. maila Matematika I Fisika eta Kimika Biologia-Geologia Industri Tekno I Marraz Tek. I

(Las 2 marcadas en amarillo obligatorias)

Matematika IIFisika Kimika Biologia Ind. Tek II Marraz Teknikoa II Lur eta Inguru ZZ Elektroteknia

Page 9: Batx 1 familiak

Giza eta Gizarte Zientziak 1.maila 2. maila

- GGZZ mate I- Ekonomia- Historia Garaikidea- Latina I- Grekoa I

(Por lo menos 2 de las 3 marcadas en verde)

- GGZZ matematika II- Ekonomia eta Enpresa- Geografia- Latina II- Artearen Historia - Grekoa II- Munduko Literatura

Page 10: Batx 1 familiak

Hautazkoak: maila bakoitzean 1

- Zuzenbidea- Gizarte Antropologia - Jarduera Fisikoa, Aisia eta

Osasuna- Argazkilaritza- Frantsesa II- Giza anatomia eta

Fisiologia- OBD- Euskal Herriko Historia- Modalitateko beste bat

- Laborategi teknikak

- Informatika

- Frantsesa I

- Elektronika

- Psikologia- Euskal Herriko Historia- Modalitateko beste bat

1. maila 2. maila

Page 11: Batx 1 familiak

PRELACIÓN

Page 12: Batx 1 familiak

1212

Page 13: Batx 1 familiak

IBILBIDEA AMAITZEKO BATX 2 MAILAN AINTZAT HARTZEKOAK

1.- EGIN NAHI DITUZTEN IKASKETAK

2.- SELEKTIBITATEAN PISU GEHIEN DUTEN GAIAK

3.- PRELAZIOA

Page 14: Batx 1 familiak

UNIBERTSITATEko ikasketak (PAU)

• Graduak• Graduondoak

Masterrak

Doktoregoa

Page 15: Batx 1 familiak

Azken SELEKTIBITATEA Azken SELEKTIBITATEA

PAU 2016PAU 2016

FaseFase OROKORRAOROKORRAFaseFase ESPEZIFIKOAESPEZIFIKOA

Page 16: Batx 1 familiak

FASE OROKORRA FASE OROKORRA (derrigorrezkoa)(derrigorrezkoa)

EuskaraGaztelaniaHistoria / FilosofiaIngelesa +Modalitateko gai 1

Page 17: Batx 1 familiak

FASE ESPEZIFIKOAFASE ESPEZIFIKOA

BorondatezkoaModalitateko 2 gaiAprobatu behar da (5 gutxienez)Nota igotzeko balio duInoiz ez nota jaitsi

1717

Page 18: Batx 1 familiak

SELEKTIBITATEKO NOTASELEKTIBITATEKO NOTA

F. Orokorreko NOTA - %40 F. Orokorreko NOTA - %40 Espedienteko NOTA- %60Espedienteko NOTA- %60

++F. Espezif ikoko NOTAF. Espezif ikoko NOTA

Page 19: Batx 1 familiak

1919

OSASUN ZZ.

Page 20: Batx 1 familiak

2020

GIZARTE ZZ

Page 21: Batx 1 familiak

2121

INGENIERIAK eta ARQUITEKTURA

Page 22: Batx 1 familiak

2222

ARTEAK eta HUMANITATEAK

Page 23: Batx 1 familiak

2323

Bost jakintza adarretan banaturik:Bost jakintza adarretan banaturik:

1. ZIENTZIAK2. OSASUN ZIENTZIAK3. GIZARTE ETA LEGE ZIENTZIAK4. INGENIERITZAK ETA ARKITEKTURA5. ARTE ETA GIZA ZIENTZIAK

Unibertsitateko ikasketak Unibertsitateko ikasketak GRADUAKGRADUAK

Page 24: Batx 1 familiak

EHU - UPVEHU - UPV

2424

Zer eta non ikasi? Graduen deskribapena, sartzeko profila, ikasketa planak …

Page 25: Batx 1 familiak

- Biologiako Gradua- Biokimikako eta Biologia Molekularreko G.- Bioteknologiako Gradua- Elikagaien Zientzia eta Teknologiako G. - Ingurumen Zientzietako Gradua- Fisikako Gradua- Geologiako Gradua- Matematikako Gradua- Kimikako Gradua-

ZIENTZIAKZIENTZIAK

2525

Page 26: Batx 1 familiak

OSASUN ZIENTZIAKOSASUN ZIENTZIAK

-Erizaintzako Gradua- Farmaziako Gradua- Giza Elikadurako eta Dietetikako Gradua- Medikuntzako Gradua - Odontologia Gradua- PSIKOLOGIA - FISIOTERAPIA

2626

Page 27: Batx 1 familiak

GIZARTE eta LEGE ZIENTZIAKGIZARTE eta LEGE ZIENTZIAK• - Ekonomiako Gradua

- Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua- Finantza eta Aseguruetako Gradua- Geografiako eta Lurralde Antolakuntzako Gradua- Gizarte Antropologiako Gradua- Gizarte Hezkuntzako Gradua- Gizarte Langintzako Gradua- Haur Hezkuntzako Gradua- Ikus-entzunezko Komunikazioko Gradua- Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua- Kazetaritzako Gradua- Kriminologiako Gradua- Lan Harreman eta Giza Baliabideetako Gradua- Lehen Hezkuntzako Gradua- Marketineko eta Merkatuen Ikerkuntzako Gradua- Negozioen Kudeaketako eta Merkatarizako - Pedagogiako Gradua- Politika Zientziako eta Kudeaketa Publikoko Gradua- Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua- Soziologiako Gradua- Zerga Sistemako eta Administrazio Publikoko Gradua- Zuzenbideko Gradua 2727

Page 28: Batx 1 familiak

INGENIERITZAK eta ARKITEKTURAINGENIERITZAK eta ARKITEKTURA• - Arkitekturako Gradua

- Eraikuntza Ingeniaritzako Gradua- Geomatika eta Topografia Ingeniaritzako Gradua- Industria Antolakuntzaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Kimikaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua- Informatikaren eta Konputagailuen Ingeniaritzako Gradua- Informatikaren Ingeniaritzako Gradua- Ingeniaritza Elektrikoko Gradua- Ingeniaritza Elektronikoko Gradua- Ingeniaritza Mekanikoko Gradua- Ingeniaritza Nautiko eta Itsas Garraioko Gradua- Ingeniaritza Zibileko Gradua- Ingurumen Ingeniaritzako Gradua- Itsas Ingeniaritzako Gradua- Energia Berriztagarrietako Ingenieritza (Berria)

- Kimika Ingeniaritzako Gradua- Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritza- Meatzaritza eta Energia Ingeniaritzako Gradua- Telekomunikazioaren Ingeniaritza Teknikoko Gradua

2828

Page 29: Batx 1 familiak

ARTEA eta GIZA ZIENTZIAKARTEA eta GIZA ZIENTZIAK

- - Arteko GraduaArteko Gradua- Kultura Ondareen Zaintza eta Zaharberritzeari - Kultura Ondareen Zaintza eta Zaharberritzeari buruzko Graduaburuzko Gradua- Sorkuntza eta Diseinuko Gradua- Sorkuntza eta Diseinuko Gradua- Ingeles Ikasketetako Gradua- Ingeles Ikasketetako Gradua- Euskal Ikasketetako Gradua- Euskal Ikasketetako Gradua- Filosofiako Gradua- Filosofiako Gradua- Historiako Gradua- Historiako Gradua- Artearen Historiako Gradua- Artearen Historiako Gradua- Letra Moderno eta Klasikoetako Gradua- Letra Moderno eta Klasikoetako Gradua- Itzulpengintza eta Interpretazioko Gradua- Itzulpengintza eta Interpretazioko Gradua

2929

Page 34: Batx 1 familiak

 

ESTATUKO �UNIBERTSITATEETAKO �GUTXIENEKO �NOTAK

3434

Page 35: Batx 1 familiak

Heziketa �ZIKLOAKHeziketa �ZIKLOAK• 21 �lanbide �familia �

• Gehienak �2 �urte �(2000 �ordu) �• Ertainetako �Instituetan �ematen �dira• Enpresetan �praktikak �hiruhilabetean

• Jakintzagai �praktikoak

• Erdi �Mailako �Heziketa �Zikloak �(EMHZ)• DBH �titulua �edo• 17 �urte �+ �sartzeko �azterketa

• �Goi �Mailako �Heziketa �Zikloak �(GMHZ)• �batxiler �t i tulua �edo• 19 �urte �+ �sartzeko �azterketa• 18 �urte �+ �EMHZ �+ �sartzeko �azterketa �(orokorra �soil ik)

3535

Page 36: Batx 1 familiak

3636

Page 37: Batx 1 familiak

3737

LANBIDE HEZIKETA

Page 38: Batx 1 familiak

� � � � Informazio �gehiago �… � � �UNIBERTSITATEKO �IKASKETAK: EHU-UPV www.ehu.es Mondragón Unibertsitatea www.mondragon.edu Universidad de Deusto www.deusto.es

HEZIKETA ZIKLOAK: www.euskadi.net/lanbidez

3838

Page 39: Batx 1 familiak

Aixerrota BHIOrientazio Saila

Informaziorako saileko BLOGa:http://orisaila.blogspot.com

Harremanetarako helbidea:[email protected]@aixerrotabhi.eu

3939