Aprenentage i condició física

of 69 /69

Embed Size (px)

Transcript of Aprenentage i condició física

Page 2: Aprenentage i condició física

És qüestió d’anatomia?

FLASH INTRODCUTORI basat en Batalla, A.

Fem un petit experiment...treballarem amb accions motrius que no hem portat a terme anteriorment...

Alguns científics creuen que el sistema de control del moviment no pensa en músculs quan dóna les ordres al

sistema motor

Doncs en què pensa?

Page 3: Aprenentage i condició física

Potser pensa en el moviment?

Seguiu aquestes trajectòries amb els dos braços alhora i d’esquerra a dreta

Les dues primeres són més fàcils perquè descriuen trajectòries idèntiques alhora

Les darrera és més difícil, doncs no s’assembla a cap forma coneguda

Page 4: Aprenentage i condició física

Mechsner et al. arriben a la conclusió que el control del moviment és de caràcter perceptiucognitiu

És a dir, el control de moviment necessita tenir una idea clara i concreta d’allò que vol fer, i el sistema locomotor tradueix, de manera automàtica, aquests conceptes en

moviments corporals

Ens fem una imatge mental d’allò que volem fer

Page 5: Aprenentage i condició física

I saber això per a què carai ens servirà?

Si el control de moviment no entén de músculs ni de moviments concrets...ens podem estalviar totes les

informacions sobre músculs que intervenen i moviments específics

Cal donar informacions que facilitin el desenvolupament de les representacions mentals

ALTRES

DEMOSTRACIONS (poques i a l’inici)

INTERVENCIONS DIRECTES SOBRE ELS COS (ex: gimnàstica)

Page 6: Aprenentage i condició física

Què ajuda més a l’aprenentatge, la repetició o la variació?

LES DUES COSES...la repetició afavoreix l’automatisme (i podem deixar lliure l’atenció conscient), i la variabilitat

establim una base motriu amplia

ATENCIÓ, L’OBLIT ENS AJUDA

Si repetim diverses vegades la mateixa activitat ho acabem fent de manera mecànica...s’aprèn més ràpid, també s’obliden abans...Per tant, és millor plantejar situacions variades que ens obliguin a invertir més esforç.

Page 7: Aprenentage i condició física

ASPECTES EVOLUTIUS DE LA FLEXIBILITATASPECTES EVOLUTIUS DE LA FLEXIBILITAT

LES MILLORES DE LA FLEXIBILITAT EN L’EDAT PREPUBERAL PROVOQUEN RESERVES PER A L’EDAT ADULTA...però compte amb el

perill de sobrepassar els límits.

(Mandel 1984)

Page 8: Aprenentage i condició física

LA CONDICIÓ FÍSICA

RESISTÈNCIA RESISTÈNCIA CAPACITAT FÍSICA I PSÍQUICA DE SUPORTAR LA

FATIGA. Weineck (1992)

CLASSIFICACIÓCLASSIFICACIÓEn funció de la via metabòlica utilitzada ens trobarem amb resistència aeròbica i resistència anaeròbica.

A través de la via aeròbica existeix suficient oxigen per a la oxidaciódels àcids grassos i del glucogen. En l’anaeròbica l’obtenció d’energias’obté sense la presencia d’oxigen.

Page 9: Aprenentage i condició física

ANAERÒBICAANAERÒBICA AERÒBICA AERÒBICA

ALÀCTICA LÀCTICA GLUCÍDICA LIPÍDICA

0 5" 10" 45" 2' 10'-15' 30'-90' Hores

Potència PotènciaPotènciaCapacitat Capacitat Capacitat Endurance

Page 11: Aprenentage i condició física

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

00:00:00 0:05:00 0:10:00 0:15:00 0:20:00 0:25:00 0:30:00 0:35:00

RC / ppm

Tiempo

Velocidad [km/h]Cadencia [rpm]Potencia [Vatios]

PersonaEjercicioDeporte

Nota

FechaHoraDuración

Selección

EquipoCadenciaPotencia

Velocidad

Distancia

Ritmo cardíaco Límites 1Límites 2Límites 3

F.C.PALAFRUGELL20/06/2005 09:04 p.mCarreras

09:04:54 p.m20/06/2005

0:37:45.0

0:00:00 - 0:37:45 (0:37:45.0)

Equipo Polar

139 / 160 80 - 160

80 - 160 80 - 160

1 25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Tiempo: 0:00:00 RC: 72 ppm Velocidad: 0.0 km/h

Distancia: 0.0 km Cadencia: 0 rpm Potencia: 0 Vatios

GENERAL I

Page 12: Aprenentage i condició física

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

00:51:00 0:56:00 1:01:00 1:06:00 1:11:00 1:16:00

RC / ppm

Tiempo

Velocidad [km/h]Cadencia [rpm]Potencia [Vatios]

PersonaEjercicioDeporte

Nota

FechaHoraDuración

Selección

EquipoCadenciaPotencia

Velocidad

Distancia

Ritmo cardíaco Límites 1Límites 2

F.C.PALAFRUGELLMétode intermitentFUTBOL

Marc Velasco

08:25:54 p.m08/08/2005

5:35:10.0 Equipo Polar

80 - 160

80 - 160

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Tiempo: 1:15:40 RC: 90 ppm Velocidad: 0.0 km/h

Distancia: 0.0 km Cadencia: 0 rpm Potencia: 0 Vatios

GENERAL II

Page 13: Aprenentage i condició física
Page 14: Aprenentage i condició física

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

00:26:00 0:31:00 0:36:00 0:41:00 0:46:00 0:51:00 0:56:00

RC / ppm

Tiempo

Velocidad [km/h]Cadencia [rpm]Potencia [Vatios]

PersonaEjercicioDeporte

Nota

FechaHoraDuración

Selección

EquipoCadenciaPotencia

Velocidad

Distancia

Ritmo cardíaco Límites 1Límites 2Límites 3

F.C.PALAFRUGELLIntervàlic intesiuFUTBOL

Xavier Girò

08:38:30 p.m22/08/2005

1:36:30.0

0:00:00 - 1:36:30 (1:36:30.0)

Equipo Polar

139 / 228 80 - 160

80 - 160 80 - 160

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Tiempo: 0:56:05 RC: 108 ppm Velocidad: 0.0 km/h

Distancia: 0.0 km Cadencia: 0 rpm Potencia: 0 Vatios

DIRIGIT

Page 15: Aprenentage i condició física
Page 16: Aprenentage i condició física

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

00:00:00 0:05:00 0:10:00 0:15:00 0:20:00 0:25:00 0:30:00

RC / ppm

Tiempo

Velocidad [km/h]Cadencia [rpm]

PersonaEjercicioDeporte

Nota

FechaHoraDuración

Selección

EquipoCadenciaPotencia

Velocidad

Distancia

Ritmo cardíaco Límites 1Límites 2Límites 3

F.C.PALAFRUGELLConservacióFUTBOL

Treball MPPF

09:17:27 p.m17/02/2005

0:31:50.0

0:00:00 - 0:31:50 (0:31:50.0)

Equipo Polar

130 / 159 120 - 180

80 - 240 30 - 240

1 25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

Tiempo: 0:00:00 RC: 87 ppm Velocidad: 0.0 km/h

Distancia: 0.0 km Cadencia: 0 rpm

ESPECÍFIC

Page 17: Aprenentage i condició física

ASPECTES EVOLUTIUS DE LA RESISTÈNCIAASPECTES EVOLUTIUS DE LA RESISTÈNCIA

DURANT EL PERÍODE DE CREIXEMENT NO HAN DE REALITZAR TASQUES DE LLARGA DURADA

( Zaichkowsky 1980)

LES PRÀCTIQUES DE LLARGA DURADA AMB NENS ES REDUEIXEN A MINUTS(9-10minuts)

(Diem 1978)

CAL TENIR MOLT EN COMPTE ELS FACTORS MOTIVACIONALS, DONCS ES TRACTA D’UNA

QUALITAT PSICOFÍSICA.

EL TREBALL DE RESISTÈNCIA ABANS DE LA PUBERTAD NO SUPOSA MILLORES A

L’ADOLESCÈNCIA.

Page 18: Aprenentage i condició física

FORÇA FORÇA CAPACITAT DEL SISTEMA

NEUROMUSCULAR DE SUPERAR RESISTÈNCIES A TRAVÉS DE L’ACTIVITAT

MUSCULAR (TREBALL CONCÈNTRIC), ACTUAR EN CONTRA DE LES MATEIXES

(TREBALL EXCÈNTRIC), O BÉ MANTENIR-LES (TREBALL ISOMÈTRIC).

Grosser i Muller (1989)

Page 19: Aprenentage i condició física

CLASSIFICACIÓCLASSIFICACIÓ

SEGONS EL TIPUS DE CONTRACCIÓSEGONS EL TIPUS DE CONTRACCIÓ

•ISOMÈTRICA

•ISOTÒNICA: CONCÈNTRICA, EXCÈNTRICA,

SEGONS LA RESISTÈNCIA SUPERADASEGONS LA RESISTÈNCIA SUPERADA

•MÀXIMA

•RESISTÈNCIA

•VELOCITAT

Page 20: Aprenentage i condició física

CONTRACCIONS ISOTÒNIQUESCONTRACCIONS ISOTÒNIQUES

LA FIBRA MUSCULAR ES CONTRAU I MODIFICA LA SEVA LONGITUD

CONCÈNTRICA EXCÈNTRICALA LONGITUD DEL MÚSCUL

DIMINUEIXLA LONGITUD DEL MÚSCUL

AUGMENTA

Page 21: Aprenentage i condició física

CONTRACCIONS ISOMÈTRIQUESCONTRACCIONS ISOMÈTRIQUES

EL MÚSCUL ES CONTRAU, PERÒ NO HI HA MODIFICACIÓ DE LA SEVA LONGITUD

Page 22: Aprenentage i condició física

FACTORS DE PRODUCCIÓ DE LA FACTORS DE PRODUCCIÓ DE LA FORÇAFORÇA

ESTRUCTURALS

NERVIOSOS

ESTIRAMENT

HIPERTROFIA

FIBRES RÀPIDES

RECLUTAMENT

COORDINACIÓ

SINCRONITZACIÓ

REFLEX MIOTÀTIC

ELASTICITAT

Page 23: Aprenentage i condició física

HIPERTROFIA FIBRES RÀPIDES

-“Sprints curts”

-Càrregues pesades per tal de provocar tensions màximes.

-La pliometría intensa (tanques...)

-La electroestimulació (activar fibres ràpides).

Page 24: Aprenentage i condició física

COORD. INTRAMUSCULAR

COORD. INTERMUSCULAR

RECLUTAMENT

-Càrregues altes.

-Exercicis explosius.

-Velocitat execució alta sense o amb càrrega.

-Isometria màxima+ ex. explosiu

SINCRONITZACIÓ

-Pliometria

-Càrregues lleugeres que imitin al màxim possible els gestos que es produeixen en una especialitat concreta.

AGONISTES I ANTAGONISTES

Page 25: Aprenentage i condició física

REFLEX MIOTÀTIC

Quan un múscul és estès bruscament, els receptors nerviosos que es troben en el múscul (fusos) s’estimulen,

provocant una contracció per reacció de defensa.

ELASTICITAT

-Pliometria - 6-8rep del 30-35%1RM

Page 26: Aprenentage i condició física

ENTRENAMENT DE LA FORÇAENTRENAMENT DE LA FORÇA

MÀXIMA

EXPLOSIVA

RESISTÈNCIA

Esforços repetits de Zatsiorsky,supersèries, pre i post fatiga, piramidals....

Esforços dinàmics, pliometria, contrastos, series repetides, pujades, arrastres, llastrats, dispositius elàstics

Circuits intervàlics extensius i intensius, exercicis d’autocàrrega

QUÈQUICOM

Page 27: Aprenentage i condició física
Page 28: Aprenentage i condició física
Page 29: Aprenentage i condició física
Page 30: Aprenentage i condició física
Page 31: Aprenentage i condició física
Page 32: Aprenentage i condició física

Transferència de vibracions mecàniques al sistema

musculotendinós.

Faciliten l’acció muscular provocada pel reflex tònic vibratori.

Diversos estudis el consideren un mètode superior a l’entrenament

clàssic a l’hora de millorar la força, la flexibilitat i la recuperació muscular.

Page 33: Aprenentage i condició física

L’ENTRENAMENT DE LA FORÇA HA DE COMENÇAR A PLANIFICAR-SE A PARTIR DE:

7 anys, entre els 7 i 8 anys existeix una fase sensible on els estímuls de força ràpida i força resistència poden tenir un important efecte positiu en el nen (Borzi, 1986; Nadori, 1997; Hanh, 1998; Cerani, 1990)

Empènyer, còrrer, traccionar, trepar... Moviments naturals

Evitar grans càrregues per perill de malformacions, pèrdua de capacitat elàstica i risc de lesions. (estructures musculars i osteoarticulars molt

plàstiques i dèbils)

Page 34: Aprenentage i condició física

Fins als 13 anys, la força no té un gran desenvolupament, no hi ha diferències entre sexes, i les seves millores es produeixen gràcies a factors nervisos (coordinació intramuscular) i al creixement fisiològic.

NO FORÇA MÀXIMA

Jocs de força i lluita, i circuits per estacions.

Càrrega el propi pes corporal (treball ideal multillançaments i multisalts)

Page 35: Aprenentage i condició física

Entre els 14 i els 16 anys hi ha un fort increment de la força degut a l’augment de la massa musculars, de la velocitat de contracció, i de la

millora de la coordinació intramuscular

Transports, lastrats, traccions... Increment de les càrregues a partir del volum i no de la intensitat.

A partir dels 17-19 anys comencem el treball amb peses!

Page 36: Aprenentage i condició física

ASPECTES EVOLUTIUS DE LA FORÇAASPECTES EVOLUTIUS DE LA FORÇA

L’INCREMENT DE LA MASSA MUSCULAR VA ACOMPANYAT DE L’INCREMENT DE LA FORÇA

(Fleishman,1964; Rarick, 1980)

LA PRÀCTICA ESPORTIVA INCREMENTA ELS NIVELLS DE FORÇA DELS NENS

(Mandel, 1984; Paritzcova 1973)

ELS NENS NO GAUDEIXEN DE LA BASE HORMONAL ADEQUADA FINS LA PUBERTAT

RISC DE LESIONS PER FRACTURES

LES HABILITATS I DESTRESES MOTRIUS SÓN ESTÍMULS SUFICIENTS PEL

DESENVOLUPAMENT DE LA FORÇA

Page 37: Aprenentage i condició física

MANIFESTACIONS MANIFESTACIONS DE LA FORÇA EN DE LA FORÇA EN

EL FUTBOLEL FUTBOL

Page 38: Aprenentage i condició física

FORÇA DE DESPLAÇAMENT

DESPLAÇAMENTS EN DIVERSOS SENTITS I AMB ACCELERACIONS I

DESACCELERACIONS CONSTANTS A GRAN INTENSITAT (5,10,15 METRES)

FORÇA DE SALT

UN DEFENSA CENTRAL I UN DAVANTER CENTRE PODEN REALITZAR UNA

MITJANA DE + 10 SALTS PER PARTIT

Page 39: Aprenentage i condició física

FORÇA DE COLPEIG

COM A TERME MIG UN JUGADOR DE FUTBOL POT REALITZAR AL VOLTANT DE 50-70 CONTACTES AMB LA PILOTA (35.000

ANY). REQUEREIXEN GRANS APLICACIONS DE FORÇA LES PASSADES

LLARGUES, ELS LLANÇAMENTS A PORTERIA, EL REBUTJOS...

FORÇA DE LLUITA

OPOSICIÓ CORPORAL DIRECTA AMB L’OPONENT (PROTEGIR PILOTA, DISPUTA,

ENTRADES, CÀRREGUES...)

Page 40: Aprenentage i condició física

FLEXIBILITATFLEXIBILITAT

CAPACITAT DE MOVIMENT MÀXIM

D’UNA ARTICULACIÓ

NO CONFONDRE AMB:

-ELASTICITAT: Capacitat que té un cos per retornar a la seva posició de repòs un cop s’aturin les forces que l’han deformat.

-STIFFNESS: Mesura de rigidesa muscular (estructura

poc flexible).

Amplitud de moviment

(ADM)

Page 41: Aprenentage i condició física

DETERMINANTS DE LA FLEXIBILITATDETERMINANTS DE LA FLEXIBILITAT

MECÀNICSMECÀNICS

ELASTICITAT (elastina)

RIGIDESA (colagen)

NEUROFISIOLÓGICSNEUROFISIOLÓGICS

ESTIMULACIÓ NERVIOSA

RECEPTORS NERVIOSOS I REFLEXOS MUSCULARS

EXTERNSEXTERNSSEXE, EDAT, HORA DEL

DIA, TEMPERATURA

Page 42: Aprenentage i condició física

RIGIDESARIGIDESA

Seria la resistència física d’un cos per trencar-se davant d’una força externa

ELASTICITATELASTICITAT

Seria la capacitat física d’un cos per deformar-se a partir d’una força externa i recuperar el seu estat inicial de repòs

sense modificació estructural o funcional

En el teixit conjuntiu hi trobem el colagen, que aporta la

rigidesa, i l’elastina, que ens dóna la capacitat d’elongació

Page 43: Aprenentage i condició física

ESTIMULACIÓESTIMULACIÓ NERVIOSANERVIOSA

L’increment, tant en quantitat com en intensitat, dels estímuls ambientals provoca una hiperexcitació de la vía

gamma del sistema simpàtic, incrementant el to muscular.

RECEPTORS NERVIOSOS I REFLEXES RECEPTORS NERVIOSOS I REFLEXES NEUROMUSCULARSNEUROMUSCULARS

El fus neuromuscular, informant sobre el grau d’estirament del múscul i activa el reflex miotàtic

L'òrgan tendinós de Golgi, situat en el tendó, informa de la tensió excessiva a la que és sotmès un múscul

Page 44: Aprenentage i condició física

SEXE

EDAT

HORA DEL DIA

TEMPERATURA EXTERNA

Page 45: Aprenentage i condició física

MÈTODES D’ENTRENAMENTMÈTODES D’ENTRENAMENTSOBRE EL COMPONENT MUSCULAR

•Estàtic passiu

•Passiu assistit

•Bob Anderson

•FNP

•3-S Holt

•En tensió activaSOBRE EL COMPONENT LLIGAMENTÓS

•Dinàmics: Rebots

•Estàtics passius i assistitsNO AMB NENS

NO AMB NENS

Page 46: Aprenentage i condició física

Es requereixen com a mínim 6” per inhibir l’acció del fus neuromuscular

i generar efecte de relaxació muscular

Entre 12 i 20” d’estirament es produeixen les adaptacions més

importants a nivell neuromuscular, mostrant els màxims beneficis als 30”, sense efectes diferents si l’estirament es manté 60” o més. (Beualieu(1981), Madding et al.

(1987), Bandy, Iron y Briggler (1997)

ESTÀTIC PASSIUESTÀTIC PASSIU

PASSIU- ASSISTITPASSIU- ASSISTIT

Similar a l’anterior, però en aquest cas s’utilitza un element extern que permet incrementar la mobilitat.

Page 47: Aprenentage i condició física

Pot constituir una pràctica desaconsellada pel perill de forçar excessivament si la persona que manipula no gaudeix de les nocions necessàries del límit de resistència o fragilitat del

múscul.

Els músculs biarticulars són els que han de sotmetre’s amb certa regularitat a un programa

d’entrenament amb estiraments amb tensió passiva.

Page 48: Aprenentage i condició física

ANDERSONANDERSON

Page 49: Aprenentage i condició física

FACILITACIÓ NEUROMUSCULAR FACILITACIÓ NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA (PNF)PROPIOCEPTIVA (PNF)

20” D’ESTIRAMENT + CONTRACCIÓ ISOMÈTRICA DEL MÚSCUL ESTIRAT (6-10”) + FASE DE RELAXACIÓ +

REPETICIÓ DE LA SEQÜÈNCIA ANTERIOR

Page 50: Aprenentage i condició física

MÈTODES DINÀMICSMÈTODES DINÀMICS

REBOTS, BALANCEIG, LLANÇAMENTS, TRACCIONS

Page 51: Aprenentage i condició física

MÈTODES D’ESTIRAMENTS A UTILITZAR:

A L’INICI DE L’ESCALFAMENT

CAP. És necessari incrementar la temperatura corporal i muscular abans de procedir a un estirament eficaç

-Per assolir el grau de mobilitat i extensibilitat muscular adequat per a la realització de gestos tècnics i prevenir lesions....... ESTÀTIC- PASSIU ¿?.

-Per preparar la musculatura, sol·licitant contractibilitat i elasticitat..... DINÀMICS (¿?)

AL FINAL DE L’ESCALFAMENT

Page 52: Aprenentage i condició física

ATENCIÓ! L’estirament passiu i el passiu forçat de la musculatura agonista, previ a la realització d’accions

explosives (batuda remat volei, entrada a cistella, canvis de ritme handbol...) poden afectar negativament al

rendiment.

És més aconsellable realitzar estiraments estàtics breus en tensió activa i estiraments dinàmics (Wiemann,

Klee,1992; Henning y col. 1994)

Tan sols podria ser aconsellable en aquells esports on per obtenir el màxim rendiment calgui una ADM molt

elevada (ex: natació-esquena-escapulohumeral // gimnàstica artística-escapulohumeral i

coxofemoral).....per tant, és difícil justificar-ho en els esports col·lectius.

Page 53: Aprenentage i condició física

PER DESENVOLUPAR LA FLEXIBILITAT

Destaca el mètode PNF de Kabat, doncs sembla el mètode més eficaç en el desenvolupament de la flexibilitat (Nelson,1986; Andel,1997; Kjaer et al,2003)

PER DESENVOLUPAR LA FLEXIBILITAT EN INFANTILS

A partir de l’estirament estàtic relaxat i de l’stretching de Bob Anderson. (Desaconsellats els que incideixen sobre el component lligamentós)

Page 54: Aprenentage i condició física

QUIN ÉS EL TEMPS ÓPTIM D’ESTIRAMENT?

CAL ESTIRAR ABANS DE FER UN TREBALL DE VELOCITAT (quin tipus d’estirament)?

L’ESTIRAMENT PREVI A L’ENTRENAMENT O COMPETICIÓ REDUEIX EL RISC DE LESIÓ MUSCULAR?

HE D’ESTIRAR AMB ELS NENS? (què estirar?)

QUINS ESTIRAMENTS SÓN CONTRAINDICATS?

Page 55: Aprenentage i condició física
Page 56: Aprenentage i condició física

VELOCITATVELOCITAT

LA CAPACITAT QUE ENS PERMET FER UNA ACCIÓ EN EL MENOR TEMPS POSSIBLE

DE REACCIÓ

GESTUAL

CÍCLICA

Page 57: Aprenentage i condició física

CONCEPTE DE VELOCITAT EN ELS ESPORTS COL·LECTIUS

CAPACITAT COMPLEXA, DERIVADA D’UN CONJUNT DE PROPIETATS FUNCIONALS (FORÇA, COORDINACIÓ), QUE POSSIBILITA REGULAR, EN

FUNCIÓ DELS PARÀMETRES TEMPORALS EXISTENTS, L’ACTIVACIÓ DELS PROCESSOS COGNITIUS I FUNCIONALS DE L’ESPORTISTA, AMB

L’OBJECTIU DE PROVOCAR UNA RESPOSTA MOTORA ÒPTIMA. Javier Jorge Vizuete

Page 58: Aprenentage i condició física

MECANISME DE PERCEPCIÓ

ANALITZADORS EXTERNS ANALITZADORS INTERNS

Anàlisi Comparació

MEMÒRIA

Codi

Perceptiu

Page 59: Aprenentage i condició física

LA COMPLEXITAT DELS ESPORTS COL·LECTIUS

El jugador s’ha de fixar en:

CATEGORIES D’INFORMACIÓ

ADVERSARIS

COMPANYS TEMPS

ESPAI

PILOTA

REGLAMENT CAPACITATS PRÒPIES

Directa, dels companys, i intencions

Situacions i intencions

De joc i de la competició Tècniques, físiques i tàctiques

Camp i joc proper

Del partit i de la acció concreta

Ubicació i perillositat

Page 60: Aprenentage i condició física

ANTICIPACIÓ

COM A PREDICCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ, FET QUE ENS PERMET

GENERAR UNA RESPOSTA PREVIA A L’APARICIÓ DE L’ESTÍMUL

Accions defensives (recuperació de pilota, ajudes...) i ofensives (desmarcatges de ruptura, furts de pilota...)

APRENENTATGE EXPERIÈNCIA ATENCIÓ

Page 61: Aprenentage i condició física

MECANISME DE DECISIÓ

LES MEVES CAPACITATS

MEMÒRIA

Codi Perceptiu

Contrastació

OBJECTIU DE LA

ACCIÓ QUÈ?

PROGRAMA D’ACCIÓ

COM?

Page 62: Aprenentage i condició física

MECANISME D’EXECUCIÓ

SISTEMA NEUROMUSCULAR

GEST

Page 63: Aprenentage i condició física

RECOMANACIONS I EXEMPLES RECOMANACIONS I EXEMPLES PRÀCTICS DEL TREBALL DE PRÀCTICS DEL TREBALL DE

VELOCITATVELOCITAT

S’ENTRENA SEMPRE A LA MÀXIMA INTENSITAT

NO ÉS RECOMANABLE ENTRENAR-LA AMB FATIGA

EL MILLOR ÉS UBICAR-LA A L’INICI DE LA SESSIÓ

Page 64: Aprenentage i condició física

El domini de l’activitat motriu corporal que ens capacita per crear, executar, i controlar el moviment, i ens permet posar-nos en relació amb l’entorn en els termes motrius desitjats

SEIRUL·LO

Page 65: Aprenentage i condició física

La interacció i el bon funcionament del SNC i la musculatura esquelètica durant el moviment. Le Boulch

Funcionament òptim dels músculs en la producció de l’acte motor. Fetz

Page 66: Aprenentage i condició física

Faciliten l’aprenentatge del gest tècnic.

Afavoreixen l’eficiència del moviment.

Possibiliten l’adaptació del moviment a les condicions de l’entorn.

Apropen l’acció real a la desitjada

Estimulen la creativitat.

Potencien la individualitat.

Page 67: Aprenentage i condició física

Nosaltres ens trobem en una determinada situació de

moviment, i per tal de modificar aquesta situació necessitem el reequilibri

Ens trobem en equilibri quan la línia de gravetat cau dins de la base de sustentació

Page 68: Aprenentage i condició física
Page 69: Aprenentage i condició física

“...a mi me han educado desde los trece o catorce años para que conozca el futbol. Antes

jugaba porque jugaba, y creía que las cosas sucedían porque sí. Pero me han hecho entender

que suceden porque hay una lógica. Me educaron para descifrar el juego, y en cambio, a la mayoría de los jugadores nadie les ha dicho

nada. A muchos entrenadores les interesa nada de lo que estamos hablando. Desde jóvenes a los jugadores les dicen que hay que luchar, que hay

que ganar y esas cosas, y llegan a la primera división sin saber nada del juego. Esto es lo que pasa, y por eso es tan difícil que la gente hable

realmente de fútbol.” J. Guardiola