Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

80
Antzinako Erregimena

description

hezkuntza, 1. batxilergoko garaikideko lana.

Transcript of Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Page 1: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Antzinako Erregimena

Page 2: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Antzinako erregimeneko gizartea aristokratizatzailea definitu.

• Gizartearen banaketa pribilegio juridikoan oinarritu.

• Hiru gizarte talde:

-Noblezia

-Kleroa

-Herri xehea

PRIBILEGIOEN GIZARTEA

Page 3: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Lehenengo biek pribilegio

handiak.

• Herri xehea ekoizpen

jarduerez arduratu.

• Pribilegiodunak gutxiengoak.

Page 4: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Noblezia eta aristokraziaEuropan

• XVIII.mendean burgesiak

gora egin.

• Pertsona bat noblea zen

jaiotzetik, zenbait pribilegio

zituztelako.

Page 5: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Denetik zeuden:

-noble oso aberatsak eta oso

pobreak

-batzuk goi karguak eta beste

batzuk, kargu barik.

Page 6: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Jatorrizko desberdintasunean

oinarritutako gizartea.

• Oso zaila gizarte-maila

aldatzea.

• Gizarte-banaketan

zorrotzak, zenbait taldeen

aurka azaldu.

• Ideiak erreformistak eta

iraultzaileak sortu.

Page 7: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

kleroa

• Estamentu pribilegioduna.

• Bi multzo:

- Erregularrak.

- Sekularrak.

Page 8: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Europako zenbait

herrialdeetan, gizarte-talde

handia sortu.

• Zergarik ez.

• Beren legeak eta auzitegiak izan

• Nobleen bezala pribilegioak.

Page 9: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Kleroen artean aniztasun handia

• Goi kleroak:

-Botere ekonomiko eta politikoa

-Ondasun handiak kontrolatu.

• Pribilegioan sartzeko bide bakarra

eliza ikaskeak egitea.

Page 10: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Herri xehea edo hirugarrenestatua

• Gehienak herri xehearen zati.

• Hainbat motatako taldeak, ez

pribilegiorik, ez eskubide

juridikorik.

• Zergak ordaindu.

• Haien lanak gizarteari utsi.

Page 11: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Burgesia

• Hirugarren estatuan, hoberena

• Multzo zabala :

– Merkatariak

– Lantegien eta beste negozioen jabe

– Errentadunak

– Funtzionarioak

– Sendagileak

– …

Page 12: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• XVIII . mendean , burgesak

politikan, armadan, administra

zioan eta elizan eragin handiko

postuetan parte hartu nahi.

• Gizartean gora egiten hasi

aberastutako

burgesak, horretarako

nobleekin eskontzen hasi.

Page 13: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Beste hiritar-talde batzuk:

• Hiriko biztanle gehienak, oso

bizitza maila apala.

• Soldata urriari esker bizi.

• Azken mailan baztertuak, oso

ugariak

Page 14: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Nekazariak:• Europako biztanleriaren % 80

inguru nekazariak.

• Lurraren zati handi bat nobleen eta

elizaren esku.

• Nekazariek lantzen zuten lur horiek

jopu, maizter edo basailu bezala.

Page 15: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Gizarte gatazka handiak

landa eremuan.

• Lurraren jabetzaren

banaketa

bidegabea, zergak eta

uzta txarrak …

• Frantzian nekazarien

matxinada gehien.

Page 16: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Biztanleria

• Jaiotza eta heriotza-tasa altuak

• Biztanleria gutxi hasi

• Hiru fase:

1) XVI.mendea: Hazkunde moderatua.

2) XVII.mendea: Geldialdia. Krisialdia egon izurri eta gerren ondorioz.

3) XVIII.mendea: Nabarmen hazi.

Page 17: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

XVIII.Mendea (hazkunde demografikoa)

• Lehen erdia:– Jaiotza-tasa oso altua

– Heriotza-tasa jaitsi

• Arrazoiak:- Ez hainbeste jende gerretan hil- Izurri gutxiago- Uzta txar gutxiago- Elikadura hobetu

• Bigarren erdia:- Erregimen demokratikoa nagusitu.

o Arrazoia: Biztanleria etengabe handitu.

Page 18: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Nekazaritza-ekonomia

Aro Modernoan:

• Industriaurreko ekonomia: lehen sektorea

garrantzitsuena

• Industriaren oinarria eskuzko lana, baliabideak

zaharkituta eta ekoizpena mugatuta.

• Diru sarrerak oinarrizko beharrak betetzeko.

Page 19: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Aro Modernoan:

• Biztanleriaren %80 baino gehiago landan (Nekazaritza edo abeltzaintzan)

• Nekazaritza ez emankorra – Arrazoiak:

• Teknologia atzeratua

• Fenomeno naturalen mende

• Lurraren jabetza jauntxoen esku

• Nekazariak miserian

Page 20: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Modernizazioa Europako zenbait lekutan.

– Leku horietan zenbait berrikuntza.

• Labore-txandaketa

• Tresneria hobetu

– Emankortasuna handitu eta

laborantzarako gune berriak

lortu.

Page 21: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Ustiatze-sistemak

• Eremu irekiak:

• Hesirik gabeko lur sailak

• Jabe bakarrekoak edo kolektibokoak

• Ia Europa osoan nagusitu

• Itxiturak:

• Hesiekin mugatutako lur sailak

• Jabe bakarrekoak

• Abeltzaintza gutxi garatuta

• Zereal eta gariaz elikatu

Page 22: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Nekazarien zergak

• Erregeari:

– Errenten gaineko zuzeneko zergak

– Produktuen prezioaren gisa ordaintzen ziren zergak

– Nekazariek, erregearen lurretan doan lan egin

• Jauntxoari:

– Lurra ustiatzeko eskubideagatik

– Jaun-eskubide batzuegatik

• Kleroari:

– Hamarren eklesiastikoa ( uztaren %10)

Page 23: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Absolutismoa eta gobernu

absolutista

Page 24: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Monarkiaren mugak

Politika eta gobernua

erregeak zuzendu.

Gobernu eta instituzio

zentralizatuak.

Armada iraunkorra eta

burokrazia.

Page 25: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Hiru alderdik mugatu:

•Biztanleek jauntxoei

kasu egin, erregeei ez.

•Legeak ezartzeko gai ez.

•Erregeak ordezkarien

batzarren onespena

behar.

Page 26: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Botere

mugatua, lankidetzan

aritu behar.

Page 27: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Gobernu absolutuaren jarduera

Funtzionario berriak sortu

kontrola handitzeko.

Nobleziarekin itunak egiten

saiatu.

Nobleziak eta kleroak

zergarik ez.

Jauntxoek justiziaren ardura.

Page 28: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Despotismo ilustratua

Ekonomia eta gizarte arazoak.

Ilustrazioko erreformak

planteatu.

Erreforma-politikak alderdiak

aldatu.

Erreformek ez aldatu Antzinako

Erregimenaren oinarria.

Page 29: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Erregimen parlamentarioak

Klase ertainek politikan parte

hartu Probintzia Batuetan eta

Ingalaterran.

Page 30: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Ingalaterran:

Absolutismoa ezartzen saiatu.

Bi iraultza eskubideak

defendatzeko.

Parlamentuan erregearen

boterea.

Page 31: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea
Page 32: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Arrazoiaren nagusitasuna.

• Kritika.

• Botere zibilaren autonomia

defendatzea.

• Erlijio tolerantzia.

Pentsamendu ilustratuaren oinarriak

Page 33: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Ekonomiarekiko eta aurrerapen

materialarekiko interesa.

• Hezkuntza.

• Zientzia esperimentalekiko interesa.

Page 34: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Immanuel Kant:

– Ilustrazioan sinetsi, gizakiaren

emantzipatzeko bitartekoa.

– Bizitzaren erdigunea gizakia.

– Helburua: zoriontasuna.

Page 35: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Ilustrazioaren gizarte

oinarriak, aristokratek, apaizek eta kleroko

beste sektore

batzuek, sendagileek, funtzionarioek, militarre

k, abokatuek eta merkatariek osatu.

Page 36: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Ilustrazioaren jatorria eta

hedapena Europan sortu eta garatu

Frantzia ilustrazioko ideiak eta erreformak zabaltzeko gune

bihurtu

Page 37: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Erreformismo ilustratua garaia.

Portuan zuten hiriak, gune nagusiak

izan.

Landako gizartea aire berritzaileetatik

aparte.

Page 38: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Pentsalari ilustratu handiak

John Locke

Pentsamendu ilustratuaren aurrekari

inglesa.

XVII. mendean bizi eta 1688ko iraultza

justifikatu.

Gobernarien eta gobernatuen artean

erlazioak arautzeko ”kontratu sozial”

bat egin behar.

Page 39: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

– Jarrera kritiko, bokazio

pedagogikoa eta munduarekiko

lotura zuen filosofia taldea sortu

– Tolerantzia, ekonomiaren

modernizazioa, eta

zientziarekiko eta teknikarekiko

interesa defendatu

Page 40: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Zenbait hizkuntzara itzuli eta argitaratu

• 1772an amaitu

– Jean Le Rond D’Alembert

– Denis Diderot

Page 41: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Montesquieu

Frantziako noble diruduna

Zientzia politikoaren eta soziologiaren

sortzailea

Konstituzio baten bidez kontrolatutako

sistema monarkikoa proposatu

Page 42: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

3 aginteak banatuta aurkezten:

Legegilea:

Betearazlea: Erregeak

Judiziala: Askea

Erregeen absolutismoa zalantzan jartzeko

oinarri teorikoak finkatu Ipar Ameriketako

1787ko eta XIX. mendean idatzi

konstituzio gehienak

Page 43: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Lockeren eta beste autore batzuen ideiakzabaldu Frantzian.

• Lanak:

Voltaire (1694-1778)

Page 44: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Jean-Jacques Rousseau (1712-78)

• Diskurtsoetan, garai hartako

gizartea ustela.

• Gizakia izatez ona, baina gizarteak usteldu eta izako

insolidario bihurtu.

Page 45: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Liberalismo ekonomikoa Adam Smithek sortutako teoria

ekonomiko.

• Estatuak ahalik eta eraginik txikiena izan ekonomian,eta

ahalik eta gutxien esku hartu,enpresei askatasunez

aritzen uzteko.

• Ekonomia librea oparotasun-iturria zela aldarrikatu.

Page 46: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Jabetza pribatua eta kontratu indibiduala funtsezkoak.

• Denboraren poderioz teoria hau aldatu egin da.

• Hasieran,nobleen klasea pribilegiatua zen eta sortzen

hasia zen klase berriari(burgesak)

• Aldaketen ondorioz,aberastasunean oinarritutako

gizarte-sistema nagusitu.

Page 47: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Thomas Robert Malthus: Biztanleriaren printzipioaren

saiakera.

– Biztanleria azkarrago hasi elikagaiak baino.

– Malthusiar krisia(heriotza-tasa altuko fasea)

– Hondamendirik ez izateko,badaezpadako balaztak erabiltzea

proposatu(jaiotza tasa nahita txikitzea)

Page 48: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• John Stuart Mill: azken sintesia egin zuen, Ekonomia

politikoaren printzipioak.

– Banakoaren ekimena,kapital-metaketa eta merkatu lehiakor askea

defendatu.

– Sistemak geldialdia susmatu.

– Ondoren, estatuak zenbait alderditan esku hartu

» Hezkuntzan

» Fiskalitatea

» Lan-erregulazioa

» ...

Page 49: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Industria iraultza

Page 50: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Industria Iraultza XVIII.

Mendearen bukaeran

eta XIX hasieran garatu.

• Britania Handian.

• Mundu osora zabaldu.

Page 51: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Aldaketa :

-Teknologikoak

-Sozioekonomikoak

-Kulturalak

Page 52: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Non eta zer?

• Lancashire eskualdean fabrikak

sortu, prozesu iraultzailea

• Siderurgia eta ehungintzan

• Ekonomia eta gizarte guztiari

eragin

• Munduko merkatua sortu

Page 53: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Ezaugarriak

• Ikatza energia

iturri nagusi

• Lurrun makina

eta fabrika

• Ehungintza

industria

Page 54: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Hazkunde demografikoa

• XVIII.mendearen hasieran

estanda demografikoa hasi.

• Jaiotza tasak gora.

• Heriotza tasak behera.

Page 55: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Jendea gazteago ezkondu

• Txerto berriak egin.

• Elikadura hobetu eta

elikagaiak merketu.

• Auzo berriak eraiki.

• Ingalaterran biztanleria

hirukoiztu mende eta

erdian

Page 56: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Nekazaritza iraultza

• Nekazari asko hirira

• Ekoizpen sistema

errentagarri bihurtu

• Abereak ukuiluetan

sartu

• Emankortasuna %90

handitu

Page 57: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Klase gizartea

-Hiru gizarte maila:

•Goi-maila: Burgesia eta

aristokrazia.

•Nobleziak pribilegioak galdu.

•Aberastasunak industria berrietan

inbertitu

Page 58: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Erdi maila: Burgesia ertaina

• Goi postuko

militarrak, medikuak, irakas

leak, abokatuak.

• Negozio txikiak

Page 59: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Behe maila: langileria

• Besteentzat lan egin

• Nekazariak eta hirietara

lan bila joan zirenak.

Page 60: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Iraultzaren laguntzaile Inglaterran

• Testuinguru politiko eta instituzionala

• Munduko lehen itsas eta merkataritzapotentzia

• Merkataritza askea

Page 61: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Bigarren industria iraultza

Page 62: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Bigarren Industria

Iraultza 1870

inguruan

sortu, aldaketa

ekonomiko sakona

izan

Page 63: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Lehenengo Industria

Iraultzan lurrun eta

ikatza…

• Bigarrenean energia-

sortzaileak petrolioa

eta elektrizitatea

Page 64: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Garapeneko sektore aitzindariak, oihal industria

eta 1850tik aurrera burdinbidearen hedapenak

bultzatutako siderurgiak

Page 65: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Bigarrenean industria kimikoa eta

automobilak edo hegazkinak eragindako

metalurgia berria izan

Page 66: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Gehienetan, zientzia

eta industriaren

elkarlanaren fruitua

izaten dira aldaketa

horiek guztiak.

Page 67: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Industrializazioa lurralde

askotara hedatu:

Alemania eta AEBetako

ekonomiek izugarri

egingora.

Page 68: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Japoniak, esaterako, eg

undoko garapen

ekonomikoa lortu zuen

urte gutxiren buruan.

Page 69: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Telegrafoak, telefonoak, irratiak, argindarrak, t

ranbiak, metrok eta gainerako asmakizunek

gizakien bizitza erraztu

Page 70: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Pixkanaka pixkanaka

lanaren gaineko

arautegia jaio eta

osatu .

Page 71: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Gainera, bere ahalmen

ekonomikoa

handitu, herrialde

garatuetan.

Page 72: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Katean eta seriean

ekoitzi, produktuak erosteko

gai izan, merkeagoak

baitziren.

Page 73: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Demografia-hedapenaeta migrazio handiak.

Page 74: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Hazkunde-erritmo izugarria XIX. mendearen bigarren erdian.

• Demografia-iraultzaren bigarren aldi horretan, eragina:

– Heriotza tasa: azkar eta etengabe murriztu.

• Medikuntzan eta higienean aurrerapenak egin.

• Hobeto elikatzen ziren.

• Bizi-kalitatea hobeagoa.

– Jaiotza-tasa altua.

Page 75: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

XIX.Mendean emigrante gehienak europarrak. Gehienak Ameriketara

joan.

Bi alditan gertatu:

•1845tik 1846ra bitarteko krisi ekonomikoaren ondorioz.

•1870tik 1890ra bitartean, euraparren emigrazioa aregaotu.

Indiarren eta Txinatarren

emigrazioa ere nahiko ugaria.

Page 76: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

• Garai hartan zeuden gaixotasunak:

– Viruela.

– Tuberculosis.

– Fiebre amarilla

– Gripea.

– Sarampion.

– Colera.

Page 77: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

INDUSTRIA POTENTZIAL BERRIAK.

• Erresuma Batuak munduko manufakturatu ekoizle nagusia.

• Erresuma Batuak nagusi ekonomia eta merkataritzan lehen

Mundu gerrara arte.

Page 78: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

ALEMANIA.

1900tik aurrera, munduko bigarren industria

potentzia.

– Garraiobideen garapena.

– Ekoizpena mundu zientifikoan antolatu.

– Industria eta finantzia-kontzentrazio handia (Enpresa handiak sortu)

– Alemaniako gobernu protekzionista.

Page 79: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

ESTATU BATUAK.XIX. mendearen azken herenean munduko lehen

industria potentzia bihurtu.

– Barne merkatu izugarria.

– Baliabide ugari.

– Trenbide sareak azkar eraiki.

– Lanaren banaketa geografikoa.

– Teknika berrikuntzak aplikatu.

Industria enpresak

moderno handia Estatu

Batuetan sortu.

Page 80: Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

JAPONIA MEIJIA.

• Asian industrializazio berezia, herrialde feudala.

• Sistema feudala amaitu 1868an.

• Erreforma sakonak mendebaldeko industrializazio ereduei jarraiki.

• 1868tik 1880ra estatuak ia monopolizatu zuen enpresa jarduera.

• Enpresa pribatuei diru-laguntzak eman.

• Estatuak lehen hezkuntza derrigortu.

• Estatuak gobernuaren enpresak erosteko aukera eman

kapitalistei, horrela industria eta finantza-kontzentrazioa gertatu.