2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako...

214
Kid’s Box 5 ENGLISH FOR SPANISH SPEAKERS UPDATED 2 ND EDITION Caroline Nixon & Michael Tomlinson Lehen Hezkuntza Programazio didaktikoa Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 1- © Cambridge University Press 2017

Transcript of 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako...

Page 1: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Kid’s Box 5ENGLISH FOR SPANISH SPEAKERS

UPDATED 2ND EDITION Caroline Nixon & Michael Tomlinson

Lehen Hezkuntza

Programazio didaktikoa

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 1- © Cambridge University Press 2017

Page 2: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

1 Metodologia didaktikoa1.1 Oinarri teorikoa

1.2 Kid’s Boxek ematen duena

1.3 Ikastaroaren osagaiak

2 Helburuak 3 Konpetentziak 3.1 Sarrera

3.2 Kid's Boxen ekarpena konpetentzien jabekuntzan

3.3 Kid's Boxen konpetentziak

3.4. Adimen anitzak

4 Edukiak4.1 Eduki-blokeak

4.1 Gutxieneko edukiak

5 Ikaskuntza estandarrak

6 Ebaluazioa 6.1 Aurkezpena

6.2 Ebaluazio irizpideak

6.3 Ebaluazioa Kid’s Boxen

6.4 Kid’s Boxen ebaluazio tresnak

7 Beharrizan espezifikoak

8 Unitate didaktikoen garapena 8.1 Edukiak

1. blokea. Ahozko testuen ulermena2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena3. blokea. Idatzizko testuen ulermena4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Ø Conocimientos linguistikoak - Komunikazio funtzioak- Lexikoa- Sintaxi-diskurtso edukiak

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 2- © Cambridge University Press 2017

EDUKIEN AURKIBIDEA

Page 3: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

- Ahoskera eta ortografia- Ikasgelako lengoaia

Ø Ikaskuntza estrategiakØ Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak

8.2 Konpetentziak: Deskriptoreak – Jarduerak

8.3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

8.4 Diziplinarteko ikuspegia

8.5 Irakurketa bultzatzea

8.6 Ebaluazio irizpideak

8.7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Eranskina - KONPETENTZIEN EBALUAZIORAKO ERRUBRIKA

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 3- © Cambridge University Press 2017

Page 4: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

1 METODOLOGIA

1.1 Oinarri teorikoa

Kid’s Boxek ikasleari ingelesa ikastearekiko plazerrean sarrera ematen dio eta, sail hau eratzen duten sei liburuetan zehar, bere ingeles maila era jarraituan hobetzea bideratzen du.

Kid’s Box Espainiako ikastetxeetarako bereziki diseinatuta dago, espainiar hezkuntza curriculumari jarraiki, eta ikasleen adin eta garapen kognitiboarekiko egokitutako konpetentzien garapenaren arabera.

Europako Hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratuko (EHEMB) proposamenak kontuan izanda sortutakoa da sail hau. EHEMBren helburuek Cambridge ESOLen (English for Speakers of Other Languages) Cambridge English: Young Learners azterketen edukiekin betetzen dute:

Cambridge English: Starters (A1 mailaren azpitik)Cambridge English: Movers (A1 mailaren parekoa)Cambridge English: Flyers (EHEMBren A2 maila inguruan)

Kid’s Box 2018tik aurrera indarrean dauden Cambridge English: Young Learners azterketen edukietara moldatuta dago, izan ere, bi mailatako ziklo bakoitza azterketetako bati dagokio. Hori dela eta, lehenengo zikloan jorratzen diren edukiak Starters azterketan eskatzen denarekin bat datoz, bigarrenekoak Moversekin eta hirugarrenekoak Flyersekin. Maila guztiek dituzte azterketetatik ateratako jarduera tipoen adibideak.

Activity Bookeko unitate guztien amaieran, Cambridge English: Young learners azterketen atal bat lantzeko orrialde bana dago. Orrialde hauek benetakoa azterketen formatua kopiatzeko diseinatuta daude, baina unerako ikasleek ikasita duten lengoaia erabiltzeko kontu handiz graduatuta daude.

Sei mailek ikasleen abileziak lau trebetasunetan garatzen laguntzen dute (ahozkoaren ulermena, ahozko ekoizpena, irakurmena eta idazmena) eta, aldi berean, era kognitiboan, ikaskuntzaren garapen sentipen erreala hautematen laguntzen diote ikasleari. Puntu hau garrantzia handikoa da, izan ere, metodo honen funtsezko printzipioetako bat norbere esperientzia pertsonalean oinarritutako ikaskuntza baita.

Plutarkok gogoratzen digun bezala, "Adimena ez da bete beharreko edukiontzi bat, baizik eta piztu beharreko su bat". Kid's Box ikaskuntzaren ideia horretan oinarritzen da. Ikasleak zenbat eta gehiago ikasi orduan eta jakin-min handiagoa izango duenez eta buru-belarri ekingo dionez lanari, Kid's Boxen proposamenetako bat material erakargarri eta jarduera entretenigarrien erabilera da, horrela, bai adimenari dagokionez zein fisikoari, haren inplikazioa handiagoa izango delako eta horrek lengoaia bere kabuz ulertzera bultzatuko duelako.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 4- © Cambridge University Press 2017

Page 5: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Lehenengo sei saioek lengoaiaren egitura berriak aurkezten dituzte, chanta, abestia eta irudidun istorioa (picture story) barne, bakoitza dagozkion jarduerekin. Unitate bakoitiek bi saio gehiago eskaintzen dituzte, diziplinarteko gai bat (CLIL) aurkeztu eta txertatzeko eta kultura-arteko eta baloreetan oinarritutako lanaren kontzientzia sustatzera bideratutakoa. Kid's Boxen bigarren edizioak espainiar ikasleentzako bereziki pentsatutako ezaugarriak ditu Ikasleen liburu, Activity Book, My Home Booklet, Language Portfolio, horma-irudi eta Wordcardetako testu guztietan eskolako idazkera etzanaren erabilera, besteak beste. Horrez gain, proiektu elebidunak dituzten zentroen beharrizan espezifikoak ere kontuan hartzen ditu, gramatika edukien lanketa praktikan areagotzean, adibidez.

1.2 Kid’s Boxek ematen duena

Kid’s Boxen materialak hurrengo estrategien bitartez interesa eta gogo bizia pizteko pentsatutakoak dira:

Pertsonaia eta istorioetan dagoen umorea. Kid’s Box sortzerakoan ardatzaren muina gazteentzat ahalik eta pizgarriena izango den ikastaroa egitea izan da. Lehen Hezkuntzako ikasleen kasuan, lengoaiaren atxikipena arrakastatsua izan dadin, motibazioa erabakigarria da. Aurkezpenetan eta, bereziki, unitateen amaierako istorioan umore ukitua txertatzen saiatu gara. Istorioa ikasleak unera arte ikasi duena berrikusteko eta gehiago ikas dezan eragiteko pentsatuta dago, pertsonaien abenturen nondik norakoa jarraitzeko jakin-mina izango duelako.

Ekintza eta jardueren bitartez sormena eta ikaskuntza. Marraztu, margotu, ‘make and do’, abesti, jolas eta chantek, lehen begiratuan, guztiek eman dezakete balore didaktiko mugatua dutela hizkuntzaren jabekuntzari deritzonez, eta mesfidantza sor dezake. Aldiz, mota honetako jarduerek ikaskuntza prozesuaren funtsezko atal bat eratzen dute, ikasleari sortzailea izaten uzten diotelako eta ezagutza gogor atxikitzen modu eraginkorrean laguntzen dutelako. Kanpoko mundua ikasgelarekin lotzen du eta horrela ikasleak bere inguruko munduari buruzkoak ikasten ditu ingelesa ikasten duen artean. Modu honetan, ingelesa eskolako ikasgai bat baino gehiago dela ulertuko du eta ingelesa ezagutzarako tresna bezala erabiltzeko moduak hautemateko aukera eskainiko dio.

Ikaslearen autonomia azaleratu eta garatzea, modu eraginkorrean ikasteko gai izan dadin eta bere ikaskuntza prozesu propioa jarrai dezan. Ikasleak zenbait gauza euren kabuz aurkitzera bultzatzen ditu liburuak. Kid's Boxek autozuzenketa jarduerak ditu, berrikusteko hiztegi zerrendak eta ikaslearen autonomia garatzeko bestelako jarduerak. Sail honek, eskolatik kanpo, ikaslea bere kabuz ikerketak egiteko gai izan dadin eragitea sustatzen du.

Tolerantzia eta errespetuaren sustapena. Ikasleari kultura aniztasuna balioesten, ezberdintasunak errespetatzen eta giza baloreak garatzen laguntzen dio. Ingurune naturalarekiko errespetua eta berori babestea beste gizakienganako errespetuari estuki lotuta daude eta hori Kid's Boxen sail osoan zehar dago.

Irakasleak orientatzaile papera eta ikaskuntza prozesua errazteko rola hartuko du, binakako edo taldeko jarduerak eta role playen bitartez. Mota honetako komunikazio

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 5- © Cambridge University Press 2017

Page 6: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

jarduerek ikasleari modu independentean lan egiteko aukera eskaintzen diete, irakaslerik gabe. Mota honetako jardueretan irakasleak orientatzaile bezala jokatuko du eta erraztasunak emango ditu, baina kanpoan geratuko da ikuskari bezala eta, beharrezkoa deritzonean, parte hartuko du.

Ikaslearen ingurunetik hurbil dauden jarduera praktikoak: abesti, jolas, chant, binakako jarduerak eta abar. Hizkuntza bat ikasteko esperientzia pozgarria izan dadin, ikasleek euren errealitatean testuinguruan kokatutako jarduera esanguratsuak behar dituzte. Kid’s Boxek hainbat aukera eskaintzen ditu era aktiboan ikasteko. Errepikapenezko praktikaren bitartez baino ez bada ere, abileziak, gogoeta ulermena gara daitezke. Azken finean, igeri egiten uretan ikasten da…

Are gehiago, unitate bakoitzean Edukien eta Atzerriko Hizkuntzen Ikasketa Integratua (AICLE) lantzera bideratutako bi orrialdetako atala dago. Ikasgai horiek hizkuntza testuinguruan ikasi eta beste ikasgaien ingurukoak ere ikasteko aukera sortzea dute helburu. Ikaslea lantzen dabilen curriculumeko beste eremu batzuetako edukiak bikainki osatzen dituzte, modu horretan, bere ikasketa orokorra finkatu eta sendotzeko aukera emanez. Honela ikasleak ikasketa bultzatzen duten gai interesgarriei esker motibazio gehiago aurkitzen du. Lengoaiaren mailaketa zainduak edukiak eta atzerriko hizkuntza integratzen dituzten ikasgaiak erraztasunez garatzea bideratzen du eta eraginkor eta entretenigarriak dira. Gainera, guztien partaidetza bermatze aldera, ikasleen gaitasun aniztasunari ere arreta ematen dio.

Ingelesa eskolako hizkuntza hutsa izatetik natura-zientziak edo gizarte-zientziak bezalako beste ikasgaietako transmisio hizkuntza izaterako aldaketa da ikasketa integratuak hain emaitza onak ematearen arrazoi nagusietako bat. Aldaketa honekin ikaslea hizkuntza berri baten aurrean dago eta modu naturalagoan erabiltzen hasi daiteke hizkuntzarenak ez diren kontzeptuak ikasten dituen artean.

Metodoarekin bere osotasunean bat etorrita, AICLE ikasgaiek ikaskuntza estilo aniztasunak eragindako beharrizanak kontuan dituzte: inteligentzia logiko-matematikoa, espazio-ikuste inteligentzia, musikarako inteligentzia, pertsonen arteko harremanetarako inteligentzia eta inteligentzia motorra (edo gorputz-kinestesikoa) eta hizkuntzarakoa ere, ingelesa hizkuntza bezala ikastean lantzen dena.

1.3 Ikastaroaren osagaiak

Kid’s Boxen maila bakoitzak Ikaslearen liburu bat (My Home Bookletarekin) eta Jarduera koaderno bat (pegatinaduna, CD-ROM & Language Portfolio) ditu ikaslearentzat, eta irakaslearentzat: Class Audio CDak, Irakaslearen liburua, Irakaslearentzako baliabide sorta Audio CDarekin, horma-irudiak eta arbel digitaletarako Digital Box-a. 1.etik 4.erako mailak flashcard eta wordcardekin datoz. Irakasleak bi mailatik behin Tests CD-ROMa (Audio CDduna) du.

Ikaslearen liburuak kolorezko 104 orrialde eta zortzi unitate ditu, gehi sarrera unitate bat. Bi unitatero berrikusketarako unitate bat dago, ‘Review’ deritzona, eta aurreko unitateetan ikasitako hiztegia eta gramatika egiturak berrikusteko material erakargarri eta pizgarriak ditu. Horrez gain, “Say it with me” ahoskera saila eta “Get it Right!” ebaluazio saila ere baditu.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 6- © Cambridge University Press 2017

Page 7: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Unitate guztien amaieran curriculum-arteko edukidun (CLIL) orrialde bikoitza dago. Unitate bakoitzaren amaieran agertzen den “Diggory Bones” istorioak arkeologo bat eta bere familia ditu protagonista.

Ikaslearen liburuaren amaieran, bi unitatero, baloreen lanketarako orrialde bat dago, hiru ospakizunen unitate eta gramatika erreferentziadun saila.

Ikaslearen liburuak, gainera, 32 orrialdedun My Home Bookleta dakar, ikasleak etxean gurasoekin ikasgelan landutako eduki eta konpetentziak berrikus ditzan.

Jarduera koadernoak ere hiztegi berriarekin lanketa gehiago eskaintzeko eta bere ulermena sendotzeko pentsatutako 96 orrialde ditu.

Activity Bookak Cambridge English: Young Learners (Movers) azterketaren lanketarako jarduera praktikodun zortzi orrialde ere baditu, gehi gramatika erreferentziadun saila.

Activity Bookak CD-ROM bat dakar, unitateko hiztegi eta egitura nagusiak lantzeko balio duten jolas dinamikoen bitartez ikasketaren esperientzia sendotzeko pentsatutakoak eta, aldi berean, ikaslea ahoskera eta ahozkoaren ulermenaren inguruan gogoeta egiten bultzatzen dute.

Ikasleak Language Portfolio online bat dauka, EEMren (Europako Erreferentzia Markoaren) arabera, ikaslea auto-ebaluaziora bideratzen du eta Lehen Hezkuntzako etapa osoan zehar ikasle bakoitzaren ikaskuntza esperientzia jasotzen da bertan.

Audio CDek Ikasle liburuko eta Jarduera koadernoko entzumenerako material guztia dute, abesti eta istorioak barne. Kantuak abestutako bertsioan zein karaoke bertsioan eskuragarri daude.

Irakaslearentzako Baliabide Packak aniztasunaren arretarako jarduera aukera zabala du, unitate bakoitzerako hedapen eta sendotzerako jarduerez gain. Oparitako audio CDan YLE azterketak ere badaude, entzumenetarako material gehigarriekin. Halaber, hiztegi berria finkatzeko balioko duten word cardak ere baditu.

Irakaslearen liburuak ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak eta jardueren erantzun guztiez gain, mailaka curriculumaren ikuspegi orokorra, orrialde fotokopiagarriak eta ebaluaziorako jarduerak ere baditu.

DVD elkarreragileak istorioen bertsio animatuak ditu, animaziodun abestiak, bideo-dokumentalak, jolas elkarreragileak eta quizak.

2 HELBURUAK

236/2015 Dekretuak, abenduaren 22koa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duenak curriculuma irakaskuntza eta ikaskuntza etapa bakoitzaren helburu multzo bezala definitzen du; konpetentziak, edo irakaskuntza eta hezkuntza etapa bakoitzaren berezko edukiak modu integratuan

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 7- © Cambridge University Press 2017

Page 8: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

aktibatu eta aplikatzeko gaitasunak; edukiak, edo irakaskuntza eta hezkuntza etapa bakoitzaren eta konpetentzien jabekuntzan laguntzen duten ezagutza multzoak, abileziak, trebetasunak eta jarrerak; metodologia didaktikoa, hezkuntza praktiken deskribapena zein hezitzaileen lanaren antolaketa bazen dituena; ikaskuntza estandarrak eta emaitza ebaluagarriak; eta irakaskuntza eta hezkuntza etapa bakoitzaren konpetentzien jabekuntza eta helburuen lorpen mailaren ebaluazio irizpideak.

Etapa honetarako helburu orokorrak ikasleak eremu guztietan1 garatu behar dituen abileziei dagozkie:

a) Elkarbizitzaren balioak eta arauak ezagutu eta aintzat hartzea, haien arabera jokatzen ikasi, herritar gisa jarduteko prestatu eta giza eskubideak eta gizarte demokratiko batek berezko duen aniztasuna errespetatzea.

b) Taldeko nahiz bakarkako lanerako ohitura, ikastean ahalegina egitekoa eta erantzukizunez aritzekoa, eta norberarengan konfiantza, zentzu kritikoa, ekimena, jakin-nahia, interesa eta sormena ikasketa-prozesuan.

c) Gatazkei aurrea hartu eta modu baketsuan konpontzeko trebetasunak bereganatzea, familian eta etxe barnean eta berekin harremanak dituzten gizarte taldeekin autonomiaz moldatzeko.

d) Kultura desberdinak eta pertsonen arteko desberdintasunak ezagutu, ulertu eta errespetatzea, eta halaber emakume eta gizonen arteko eskubide eta aukeren berdintasuna eta ezgaitasunen bat duten pertsonak ez diskriminatzea.

e) Gaztelania eta Autonomia Erkidegoko hizkuntza koofiziala ondo ezagutzea eta irakurketarako ohitura garatzea.

f) Atzerriko hizkuntza batean, behintzat, oinarrizko komunikazio gaitasuna lortzea, mezu errazak adierazi eta ulertzeko moduan eta ohiko egoeretan moldatu daitezen.

g) Oinarrizko matematikarako konpetentziak garatzea eta oinarrizko kalkulu-eragiketak behar dituzten ariketak ebazten hastea, geometria ezagutzak eta estimazioak, eta eguneroko bizitzan horiek baliatzeko gai izatea.

h) Natur-zientzia, Gizarte zientzia, Geografia, Historia eta Kulturaren oinarrizko alderdiak ezagutzea.

i) Jasotzen eta ekoizten dituzten mezuekiko sen kritikoa garatuta, ikasteko helburuarekin informazio eta komunikazio teknologien erabileran hastea.

j) Arte errepresentazio eta adierazpide anitzak erabiltzea eta ikusizko eta ikus-entzunezko proposamenak sortzen hastea.

1 126/2014 Errege-dekretua, otsailaren 28koa, 2014ko martxoaren 1eko 52. BOEa.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 8- © Cambridge University Press 2017

Page 9: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

k) Higienea eta osasuna balioestea, norbere gorputza eta besteena onartzea, ezberdintasunak errespetatzea eta hezkuntza fisikoa eta kirola garapen pertsonal eta soziala bideratzeko tresna bezala erabiltzea.

l) Gizakiarengandik hurbilen dauden animaliak ezagutu eta balioestea eta euren zaintza hobetzen duten jarrera izatea.

m) Izaeraren alderdi guztietan eta besteekiko harremanetan afektu-gaitasunak garatzea eta bortizkeriaren, inolako aurreiritzi eta estereotipo sexisten kontrako jarrera izatea.

n) Bide hezkuntza suspertzea eta trafiko istripuak saihesteko ahaleginean errespetuzko jarrerak mantentzea.

3 KONPETENTZIAK

Europako Parlamentuak eta Kontseiluak etengabeko prestakuntzarako gaitasun giltzarriei buruz emandako 2006/962/EC Gomendioa aintzat harturik, 236/2015 Dekretua, abenduaren 22koa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena, curriculumaren elementuetan integratutako gaitasunkako ikaskuntzaren sustapenean oinarritzen da. Eta gaitasun edo konpetentzia horiek horrela zehazten ditu:

1.– Konpetentzia da irakaskuntza- eta hezkuntza-etapa bakoitzeko eduki propioak modu integratuan aplikatzeko gaitasuna, jarduerak behar bezala egitea eta arazo konplexuak modu eraginkorrean ebaztea helburu dituena.

2.– Pertsona guztiek beren burua errealizatzeko eta garatzeko, herritar aktiboak izateko, gizarteratzeko eta lan egiteko behar dituztenak dira oinarrizko konpetentziak.

3.– Oinarrizko konpetentzia horiek izan daitezke zeharkakoak edo diziplina barrukoak.

4.– Oinarrizko Hezkuntza amaitzean, ikasle guztiek oinarrizko konpetentziak garatuta izan behar dituzte helduaroari ekiteko, bai eta konpetentziok garatzen, mantentzen eta eguneratzen jarraitzeko ere, etengabeko ikaskuntzaren bidez.

5.– Ikasleak oinarrizko konpetentzia horiez modu eraginkorrean jabetzeko, ikastetxeek jarduera integratuak diseinatuko dituzte, ikasleek konpetentzia bat baino gehiago ikas dezaten aldi berean.

236/2015 Dekretuak, Europar Batasunak2 definitutako konpetentzia giltzarrietan oinarrituta, bereizi eta definitzen ditu konpetentziak:

Oinarrizko zehar-konpetentziak bizitzako alor eta egoera pertsonaletan, sozialetan, akademikoetan eta lanekoetan –diziplina-arlo guztietan nahiz eguneroko bizitzan–, arazoak eraginkortasunez konpontzeko behar direnak dira. Arlo edo ikasgai guztietan

2 2006ko abenduaren 18an Europako Parlamentuak eta Kontseiluak etengabeko prestakuntzarako gaitasun giltzarriei buruz emandako 2006/962/EC Gomendioa

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 9- © Cambridge University Press 2017

Page 10: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

batera lan eginez sustatu eta sendotu behar dira, eta bizitzako alor eta egoera guztietan integratuz eskuratzen eta aplikatzen dira

Diziplina baitako oinarrizko konpetentziak dira, hain zuzen, bizitzako maila pertsonalean, sozialean, akademikoan eta lanekoan arazoak eraginkortasunez konpontzeko behar direnak, eta diziplina-arloren batekin erlazionatutako baliabide espezifikoak mugiaraztea eskatzen dute. Diziplina-matrize bat dute oinarrian, arloren bateko arazoen eta egoeren bitartez eskuratzen dira, baina diziplina-arlo bateko edo batzuetako arazoak eta egoerak konpontzeko aplika daitezke.

Honako hauek dira diziplina baitako konpetentziak:

HLK – Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia.MK – Matematikarako konpetentzia.ZK – Zientziarako konpetentzia.TK – Teknologiarako konpetentzia.GHK – Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia.AK – Arterako konpetentzia.KM – Konpetentzia motorra.

Eta hauek oinarrizko zehar-konpetentziak:

HDK – Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia.PIIK – Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.EBK – Elkarbizitzarako konpetentzia; IIK – Izaten ikasteko konpetentzia.AEK – Norberaren autonomiarako eta ekimenerako konpetentzia.

Eduki, konpetentzia eta ebaluazio irizpideen arteko erlazioak abenduaren 22ko 236/2015 Dekretuan deskribatuta daude.

Kid’s Boxek agintariek hezkuntza arloan ezarritako lege eta ildo multzoari erantzuten dio. Ikuspegia globala da eta ezagutza praktikoaren lorpenean oinarritzen da. Ikaslea etengabeko ikaskuntzari esker garatzeko gaitasunaz hornitzeko xedea du.

Kid’s Boxek aurkezten dituen jarduera anitzek atzerriko hizkuntzaren irakaskuntza curriculumeko beste arlo batzuekin integratzen laguntzen du. Gainera, zazpi konpetentzien garapen globalera orientatuta dago.

3.2 Kid's Boxen ekarpena konpetentzien jabekuntzan

Atzerriko hizkuntza bat ikasteak, beste ikasgaiek egiten duten bezala, konpetentzien jabekuntzara garamatza. Jabekuntza prozesu hori ikasle batek betetzen duen oinarrizko hezkuntzaren sistemako etapa ezberdinetan zehar intentsitate gradu berean gauzatzen da.

Kid's Boxek modu eraginkor eta sistematikoan laguntzen du konpetentzia guztien jabekuntzan eta, hori, konpetentziok ingelesez lortzen direla bermatzen duen komunikazio markoaren barruan egiten du. Komunikazio foku hori Lehen Hezkuntzako sei mailetan zehar hartzen da.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 10- © Cambridge University Press 2017

Page 11: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Kid’s Boxen helburu didaktikoak eta edukien aukeraketa konpetentziok garatu eta horietaz jabetzeko sortutakoak dira.

Konpetentzia linguistikoa bai ahozko zein idatzizkoaren erabileran komunikazio-hizkuntza ingelesean zentratzen da.

Konpetentzia hau atzerriko hizkuntzaren ikasketaren bitartez bultzatzeak ikasleak ahoz zein idatziz adierazteko abilezia hobetzea dakar. Agertzen den egoera linguistiko bakoitzerako erregistro eta mintzaira egokia erabiltzean garatzen du.

Ikaslearen konpetentzia linguistikoa atzerriko hizkuntzaren arauak modu mailakatuan ezagutu eta menderatu ahala hobetzen da. Lagungarri bezala, bere ama-hizkuntza balia dezake eta hizkuntza berriaren ikaskuntza prozesuaren inguruan gogoeta egin.

Kid’s Boxen dauden jarduerek ikasleak lau trebetasunak (ahozkoaren ulermena, idatzizkoaren ulermena, ahozko adierazpena eta idatzizko adierazpena) lortu eta gara ditzan bideratzen dute; ingelesa ikastean norbereganatu beharreko gramatika arauekin, une oro, hizkuntzaren ikaskuntza sendotuta.

Matematikarako konpetentziak arrazoitzeko abilezia erabiltzen du. Juzguak egin, erabakiak hartu eta eragiketak ebazteko prozeduraren bidez ondorioetara heldu eta logika koherentziaz aplikatzea eskatzen du. Matematika kontzeptuak eguneroko bizitzan aplikatzea ere garrantzitsua da.

Konpetentzia honetaz jabetzeko ikasleak zenbaki sistema eta bere ikurrak ezagutu eta erabili behar ditu. Adierazteko modu ezberdinetara ohituta egon behar du eta zenbaki mailan adierazi eta ebazpenak lortzeko gai izan behar du; konpetentzia linguistikoak, ordea, arrazoitu, argudioak garatu, hipotesiak formulatu, dedukzio eta indukzio arrazoibideak erabiltzea eta abarrekoak egiteko gaitzen du.

Sarritan Kid's Boxen jarduerak matematika prozesuekin lotuta daude. Ikasleari arrazoibide eta logika eginkizunak planteatzen dizkio, matematika ariketak barne, bai ahoz zein idatziz. Horrela, ikastaroak konpetentzia hori garatu eta suspertzen laguntzen du.

Zientzia eta teknologiarako konpetentzia gertakari eta fenomenoak ulertzeko gai izatean oinarritzen dira. Aurreikuspenak egitea dakar, elikadura-ohitura, osasuna edo ingurumenaren inguruan entzun edo irakurri dutenean oinarrituta aurreikuspenak egitean edo egunerokotasunean kontsumitzaile arduratsuak izatean datza.

Kid's Boxek gai horien inguruko eduki argi eta xehetasunduna duen ahozko nahiz idatzizko testu sorta zabala eskaintzen du, horrela, ikasleak gertakari eta fenomenoak uler ditzan bultzatuta eta ondorioak aurreikus ditzan bideratuta. Ikasleak ingeleserako konpetentzia hobetzen duen artean, ezagutza hori lortzen du.

Informazioa tratatu eta hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaz jabetzeko ikasleak ingelesez mota guztietako testuak irakurtzen, aztertzen eta transmititzen jakin behar du. Entzun eta irakurtzen informazioa aukeratu eta antolatzeko gai izan behar du- Era berean, konpetentzia hau ikaskuntza prozesuan multimedia baliabideak txertatzearekin estuki lotuta dago.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 11- © Cambridge University Press 2017

Page 12: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

DVD elkarreragileari eta CD-ROMari esker Kid's Boxek teknologia digitalaren erabileran trebeagoa izaten laguntzen dio ikasleari. Gainera, zenbait testutan informazioaren erabilera erabakigarria da, beste konpetentziak baztertu gabe.

Ikasten ikasteak ikaslearengan eta ingelesa ikas dezan berarengandik espero denean zentratzen du arreta. Buruz ikasteko eta bere burua ebaluatzeko gaitasunaz ere ari da. Abilezia bi hauek ikasleari lengoaiaren inguruan hipotesiak egiteko eskatzen zaion ikaskuntza prozesu guztietan daude, testuetan txertatzen diren bizitza errealeko adibide anitzak ere erabilita. Kid's Boxek erronka egiten dio ikasleari, hizkuntza edukiak erabiltzerakoan ikasketa prozesuan era aktiboan inplika dadin. Hizkuntza arauak sotiltasunez aurkezten ditu ikasleak bere ondorioztatze eta hipotesiak modu naturalean egin ditzan, hizkuntzaren jabekuntzaren berezko "gramatika unibertsala"ren printzipioetan oinarrituta.

Gainera, Europako portfolioari esker, ikastaroak etengabeko auto-ebaluazio prozesua dakar eta, horrek, era batera, ikasten ikasteko konpetentzia sendotu egiten du. Ikaskuntza prozesuan zehar, Kid's Boxek etengabe bultzatzen du ikaslea lankidetza ikaskuntzan parte har dezan, ikasten ikasteko zutabeetako beste bat, eta, horrela, ingelesa pentsatzeko tresna bilakatzen da, eta errealitatea ulertu eta irudikatzeko.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia ingeles hizkuntzaren muineko gizarte eta kultura oinarri ezberdinak ezagutu eta hurbiltzean oinarritzen dira. Bestalde, binakako eta taldekako lanaren bitartez errespetua eta beste balore batzuk sendotzen dira.

Kid's Boxek Britainia Handiko gizarte eta ohiturez gain, beste herrialde anglo-hiztunetako alderdi kulturalak ere aurkezten ditu –komunikazio-hizkuntza beti ingelesa izanda–, besteak beste, Australia eta Estatu Batuak. Errespetua eta etengabeko aldaketan dagoen gizartearen baloreak bultzatzen ditu, non kultura aniztasuna XXI. mendeko printzipioen artean nagusitzen den. Kid's Boxen edukiak hezkuntza sisteman egindako lana osatzen du balore horiek sendotzeko eta, horrekin, ikasleari Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia lortzen laguntzeko.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentziak ikaskuntza prozesura modu autonomoan hurbiltzeko gaitasuna dakar edo, bestela, ikasleak bete nahi duen edozein eginkizun osatzeko besteekin lankidetzan aritzea.

Kid's Boxek ikaslea autonomiarekin lan egitera animatzen du, erantzukizunerako sena eta autoezagutza goratuta eta, aldi berean, sormena eta irudimena suspertzen ditu. Gainera, ebaluazioa zentzu kritikoarekin estuki lotuta dagoenez eta balore-juzguak banaka zein taldean lor daitezkeenez, errespetu eta ulermenerako baloreak ere sendotu egiten dira (bai norbere buruarenganako eta kideenganako ere).

Ikasleek sormena, autonomia, ekimen, talde-lan, norbere buruarekiko konfiantza eta espiritu kritikotik ekimenerako sena eta enpresa-ekintzailetza sendotzen lagunduko dioten jardueretan parte hartuko dute.

Aurkikuntza eta norbere aberaste Kontzientzia- eta adierazpide-kulturaletan daude. Konpetentzia honek kultura eta are adierazpenak ulertu eta modu kritikoan ebaluatzeko abilezia garatzen du. Elkarbizitzarako konpetentziak eta Gizarterako eta

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 12- © Cambridge University Press 2017

Page 13: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

herritartasunerako konpetentziak bezala, konpetentzia honek giza baloreak sendotzen ditu.

Kid’s Boxen ikuspegi metodologikoa interaktiboa da eta ez da bakarrik komunikazioak ingelesez paper erabakitzailea duela, baizik eta beste kultura eta gizarteei buruzko, zein horiek arautzen dituzten baloreei buruzko informazioa helarazteko komunikazio-hizkuntza dela. Era berean, honi esker irakasleek zentroan hezkuntza helburu zabalagoak bete ditzakete. Ikasturtean zehar, zenbait jardueren bitartez kultura eta arte gai ugari lantzen da.

Kultura eta gizarte konpetentzia sustatzeko xedez, Kid’s Boxek kulturak eta arteak egiteko garrantzitsua duten ingurune anglo-hiztunekin lotura duten jarduerak aurkezten ditu.

Kid’s Boxen helburu nagusia ingelesa eta kultura ingelesaren jabekuntza da. Hizkuntza honek, bai ahozkoan nahiz idatzizkoan, ingelesaren edozein adierazpenaren juzguak balore koherenteekin egiteko tresna bezala balio du. Kid’s Boxek aurkezten duen jarduera aniztasunari esker, konpetentzien jabekuntza bermatuta gelditzen da.

3.3 Kid's Boxen konpetentziak

Konpetentziak hamabi unitateetan zehar, zein errepasokoetan, zabalki garatu dira. Unitate didaktikoen garapena sailean aurki daitezke. (Ikusi 5.5 atala).

Dokumentu honetan konpetentzia bakoitzaren lorpena eta ebaluaziorako zenbait Deskriptore adierazita daude, adin horretako ikasleen garapen kognitibo eta abileziekiko arreta bereziarekin, eta ikastaro honen edukien ezaugarriekin lotuta.

Unitate bakoitzaren programazioan garatzen diren JARDUERAK adierazten dira eta DESKRIPTORE horien lorpen maila neurtzea bideratzen dute.

Ikasgai eta ikastaro honetarako ezarri ditugun konpetentzien deskriptoreak hurrengoak dira:

Komunikazio linguistikoaEntzumena

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerkiak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Ahozko aurkezpen errazak egiten ditu.

Informazio pertsonala edo bere ingurunearena emanda, ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 13- © Cambridge University Press 2017

Page 14: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Bat-batean parte hartzen du ahozko elkartrukeetan.

Irakurmena

Idatzizko kartel eta plano errazetako informazio esanguratsua antzematen du.

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasunak ulertzen ditu.

Bere intereseko gaiei buruzko testu anitzetako informazioa ondorioztatzen du.

Idazmena

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik testu errazak eratzen ditu.

Bere datu pertsonalekin inprimaki edo fitxak osatzen ditu.

Bere informazio pertsonal eta ingurune hurbilekoarekin gutun, e-posta edo postalak idazten ditu.

Ipuin eta deskribapen errazak idazten ditu.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentzia

Gai ezagunekin lotura duten ariketa errazak ebazten ditu.

Grafika eta taula errazetan estatistika datuak antzeman eta adierazten ditu.

Irizpide egokiaren arabera datuak ordenatu eta sailkatzen ditu.

Ohiko objektuetan neurri eta nolakotasun geometrikoak antzematen ditu.

Puzzleak eta hitz gurutzatuak osatzen ditu.

Ekintzak planifikatuta, objektu bat eratzeko teknika eta elementu anitzak erabiltzen ditu.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Natura eta animalia ingurunearekiko errespetua agertzen du.

Bizitza osasungarrirako ohiturak ezagutu eta mantendu egiten ditu.

Ingurumenaren zaintzarako jarrera erantzuleak antzematen ditu.

Ikerketa zientzifikoaren metodoari dagozkion estrategia propioak erabiltzen ditu.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Euskarri eta tresna digital anitzak erabilita ingelesez aurkezpen eta ekoizpenak egiten ditu.

Iturri eta euskarri digitaletan oinarrizko informazioa aurkitzen du.

Gizarte eta herritar konpetentziak

Talde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 14- © Cambridge University Press 2017

Page 15: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

konpartitzen du.

Kideekiko errespetua agertu eta bakoitzaren hitzegiteko txanda zaintzen du.

Besteekin harremana izan eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.Atzerriko hizkuntza hitz egiten den herrialdeetako ohitura propioak antzematen ditu.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakBere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Ikasgelako arte jardueren prestaketan eta gauzatzean modu aktiboan parte hartzen du.

Herrialde anglosaxoietako adierazpen kulturalekiko interes eta errespetua.

Ikasten ikasteaEginkizunak eta jarduerak burutzean bere helburuak antzeman, planifikatu eta aplikatu egiten ditu.

Zalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Bere eginkizunak burutzeko laguntza eskatzeko oinarrizko ulermen eta adierazpen estrategiak erabiltzen ditu.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentziaBere eginkizunak modu autonomoan osatzeko informazioa bilatzen du.

Testuak bere kabuz irakurtzearekiko jarrera proaktibo eta baikorra agertzen du.

Aurkezpen egokirako bere lanak planifikatu eta berrikusi egiten ditu.

Halaber, unitate bakoitzaren programazioan unitatearen EDUKI, EBALUAZIO IRIZPIDE eta KONPETENTZIen arteko harremana agertzen da.

Dokumentu honen amaierako eranskinean ikasgai eta ikasturte honetan konpetentzien lorpenerako formulatutako Deskriptore ezberdinak biltzen dituen konpetentzien ebaluaziorako errubrika dago.

Irakasleak unitate bakoitzarekin lotutako konpetentziak eta deskriptoreak ebaluatzeko erabil dezake, edo ikasturtean zehar egoki deritzon unean.

3.4 Adimen anitzak

Howard Gardner estatubatuar psikologoak 1983an Adimen anitzen teoria3 garatu zuen eta, bertan, pertsona guztiok bizitzan moldatzeko erabiltzen ditugun zortzi adimen mota daudela dio. Gizabanako bakoitzak batzuk edo besteak garatzen ditu gehiago bere genetika eta kanpo-estimulazioaren arabera. Ikaskuntza prozesuan, irakasleak adimen

3 Gardner, H. (1994): Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples, (Kolonbia, Fondo de Cultura Económica) eta Gardner, H. (2001): La inteligencia reformulada: la teoría de las inteligencias múltiples en el siglo XXI, (Bartzelona, Paidós).

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 15- © Cambridge University Press 2017

Page 16: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

mota guzti hauei erreparatu behar die ikasle guztiek euren abilezia pertsonalen bitartez ikaskuntzarako sarbidea izan dezaten.

Kid's Boxen erabilitako baliabideek ikasleari komunikaziorako bere abileziak modu naturalean garatzeko aukera ematen diote, unitate guztietan lantzen baitira zazpi konpetentziak adimenak globalki funtziona dezan. Zazpi konpetentzia horietatik sortzen dira adimen anitzak. Kid's Boxen jarduerak inteligentzia mota ezberdinak pizteko sortuak dira, beti egon dadin zerbait interesgarria ikasle guztientzat.

Hizkuntzarako adimena, idatzizko eta ahozko hitzarekiko sentiberatasuna eta hizkuntzak ikasteko abilezia Kid's Boxen osagaietako ardatza da, beste adimenekin konbinatuta lantzen dena.

Pertsonen arteko harremanetarako adimena, besteekiko komunikazio eraginkorra, hizkuntza baten ikaskuntzan alderdi giltzarria da. Komunikazio jarduerek pertsonen arteko abilezien garapenean laguntzen dute eta ikasleak elkarrekin lanean jarduteko eta komunikazio estrategiak garatzen jarraitzeko animatzen ditu.

Norbere buruarekiko adimena, barne pentsamendu eta sentipenen adierazpena, ikaskuntza prozesuan integratuta dator eta Kid's Boxen unitate guztietan lantzen da, horrela, ikaslea bere buruaz eta bere inguruko munduaz kontzienteago egon dadin gaituta.

Kid's Box unitate guztietan arduratzen da musikarako adimenaz, erritmoa eta musika preziatzeaz, abesti, chant eta rapen bidez. Howard Gardner-ek dioen bezala, adimen honek ia modu paraleloan jokatzen du hizkuntzarako adimenarekin.

Lehen Hezkuntzako ikasleekin lan egitean, garrantzia handikoa gorputza eta adimena elkarrekin garatzea, hori dela eta mugimendurako adimena (edo kinestesikoa-gorputzarena), gorputz osoarekin koordinazioa eta lotura, oso kontuan hartzen dira.

Zenbait jarduera daude adimen logiko-matematikoa jorratzeko. Jarduerok pentsamendu logikoaren garapena eta arazoen ebazpena bultzatzen dituzte.

Espazioan ikusteko adimena, ikusizko munduan zehar adierazi eta ulertzekoa, ikasleek ikasteko moduetan giltzarria da. Oso jakitun dauden euren inguruko munduaz eta sarritan iruditan eta marrazkitan pentsatzen dute. Kid's Boxen irudidun aurkezpen erakargarriak ikasleak sortzaileagoak izan daitezen lagundu eta euren irudimena pizten ditu.

Azkenik, naturarako adimena, inguratzen gaituen mundu naturalarekin elkarreragiteko abilezia, ikasleen ikaskuntza osorako funtsezkoa da. Kid's Boxen sarritan aurkituko dituzte ingurune naturala aztertu eta guk hor dugun kokagunearen inguruan gogoeta egiteko jarduerak.

Zortzi adimen anitzak konpetentziekin antzeman eta lotu daitezke. Informazio eta teknologiarako abileziari dagokionez, Kid's Boxek DVD interaktiboa eta CD-ROM bat dakartza ikasleak unitate bakoitzean ikasi duena lantzeko askotariko baliabideekin; eta, era berean, ikaskuntza autonomoa garatzen lagunduko dio.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 16- © Cambridge University Press 2017

Page 17: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Konpetentziez gain, Kid's Boxen unitate guztietan jarduera mota ezberdinen bitartez askotariko alderdi soziokultural, jarrera eta zeharkako gaiak aztertzen dira. Baloreetan oinarritutako hezkuntzaren barruan, liburuan zehar zenbait alderdi lantzen dira: Hezkuntza moral eta hiritarra, Osasunerako hezkuntza, Bakerako hezkuntza, kontsumitzailerentzako hezkuntza eta Lankidetza ikasgelan. Honela, ikasleari hizkuntza irakasteaz gain, beste kulturak balioetsi eta errespetatzen irakasten zaio, gizaki bezala bere garapenean lagunduta.

Halaber, ingelesa curriculumeko beste eremu batzuekin elkar-lotuta dago, besteak beste, matematikak, natur-zientziak, gizarte zientziak, arte hezkuntza, musika eta teknologiarekin. Eta hori, proposatutako jarduera guztiak lengoaiaz ez ezik, bestelako helburuen lorpenera ere bideratuta daudelako gertatzen da.

4 EDUKIAK

4.1 Eduki-blokeak

Atzerriko lehenengo hizkuntzarako Lehen Hezkuntza etaparako oinarrizko curriculuma Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuan deskribatzen den bezala, hizkuntza jardueren lau bloketan egituratzen da:

1. Ahozko testuen ulermena 2. Ahozko testuen ekoizpena (adierazpen eta interakzioa) 3. Idatzizko testuen ulermena4. Idatzizko testuen ekoizpena (adierazpen eta interakzioa)

Lau bloke handi hauetan antolatzen dira ebaluazio irizpideak, ikaskuntza estandar ebaluagarriak eta curriculumaren edukiak, hau da, helburuen lorpenean eta konpetentzien jabekuntzan laguntzen duten ezagutza, abilezia, trebetasun eta jarreren multzoa.

Lehen Hezkuntzako 5. mailarako programazio didaktiko honen edukiak honakoak dira:

1. blokea. Ahozko testuen ulermena

1. Ulermen estrategiak - Eginkizun eta gaiari buruzko aurretiko informazioa mobilizatzea. - Testu mota antzematea, ulermena horrekiko moldatzeko. -Ulermen mota desberdinak (zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak) bereiztea.-Eduki eta testuinguruari buruzko hipotesiak egitea.-Elementu, linguistiko zein paralinguistiko, esanguratsuen ulermenetik esanahiei buruzko inferentziak eta hipotesiak egitea.- Elementu berrien ulermenetik hipotesi berformulatzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 17- © Cambridge University Press 2017

Page 18: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

2. Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak: gizarte konbentzioak, adeitasun arauak eta erregistroak; ohiturak, baloreak, sinesmen eta jarrerak; ahozkoa ez den lengoaia.

- Gelako errutinekin lotura duten jarraipenak antzeman eta betetzea.- Besteekin harremanak ingelesez izan eta elkarrizketan ingelesez aritzeko

gaitasuna.- Ingelesez besteekin harremanak izan eta jolasetan parte hartzeko gaitasuna- Garatu eta mantendu behar diren adeitasun ohiturak aintzat hartzea.- Ikasgelako gizarte integrazioaren garrantzia aintzat hartzea.- Telebistaren erabilera burutsua egiten ikastea.- Telebistako saio ohikoenen inguruko lana.- Hondamendi natural garrantzitsuenen inguruko lana: sumendiak, lurrikarak eta

tsunamiak.- Fosil ezberdinen, dinosauroen desagerpen eta horien balizko zergatien inguruan

lortutako informazioa ikastea.- Olinpiar Jokoei eta domina olinpikoei buruzko lana.- Marrazki bizidunak egiteko moduari buruzko ikasketa.- Plastiko mota anitzei eta horiek birziklatu edo berrerabiltzeko moduei buruzko

ikasketa.- Gizakiak fabrikatutako materialei eta material naturalei buruzko lana.- Literatura kontzientziaren garapena eta literatura egileekiko eta horien lanekiko

interesa garatzea.- Hazten direnerako lanbide edo bizibide bat aukeratzea.- Tradizioak gure historia eta kulturaren ezaugarri bezala mantentzearen garrantzia

aintzat hartzea.- Ingeles hizkuntza hitz egiten den herrialdeetan ospatzen diren jaiekiko interesa

agertzea, kasu honetan, Edinburghko festibala.- Nonbaitera heltzeko jarraibideak antzeman eta betetzea.- Munduko hiri garrantzitsuenei buruzko lana.- Ilusio optikoak eta horien azalpenari buruzko lana.- Egunerokotasunean giro baketsua mantentzearen garrantzia aintzat hartzea.

3. Komunikazio funtzioak

- Informazio pertsonala elkar trukatzea.- Eguneroko errutinak adieraztea.- Zaletasun eta lehentasunak adieraztea.- Zer ordu den galdetu eta esatea.- Present simple aldian galderak egitea.- Etorkizuneko plan eta asmoen inguruan hitz egitea.- Hirian zehar mugitzeko jarraibideak ulertu eta ematea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 18- © Cambridge University Press 2017

Page 19: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

- Iraganeko gertakariak azaltzea.- Objektuak euren materialen arabera deskribatzea.- Datak antzeman eta adieraztea.- Zentzumen ezberdinek hautemandako sentipenen inguruan hitz egitea.- Animaliak deskribatzea.- Aholkuak eman eta hartzea.- Iraganeko esperientzia pertsonalak, gertakari jazo berriak eta orain aldian

garrantzia duten ekintza osoak azaltzea.- Ekintzak iradoki eta proposatzea.

4. Sintaxi-diskurtso edukiak

‒ Like / love + ing / nouns‒ ’d like + infinitive ‒ Present simple aldiko galderak eta erantzun laburrak ‒ What time is it? It’s quarter past one ‒ going to (plan, asmo eta aurreikuspenak)‒ Norabide adierazpideak‒ Leku-preposizioak‒ Past simple ‒ Past continuous‒ made of / made from / come from.‒ (feel, taste, smell, look, sound) + like‒ should eta shouldn’t ‒ Present perfect‒ Modu-aditzak: can, must eta should

5. Maiztasun handiko ahozko lexikoa (jabekuntza)

‒ Eskolako ikasgaiak eta ikastetxea‒ Telebista‒ Lanbideak‒ Hiriko lekuak eta jarraibideak‒ Hondamendi naturalak eta horien inguruko aditzak‒ Material motak.‒ Sukaldea‒ Ingurumena‒ Kirolak‒ Urtaroak

6. Hots, azentu, erritmo eta intonazio ereduak

‒ j eta ch grafiekin lotutako /dʒ/ eta /tʃ/ hotsak‒ /juː/‒ –er eta –or grafiekin lotutako schwa /ə/ hotsa‒ /ŋ/, /m/ eta /n/ ‒ ‘ie’ eta ‘ei’ dituzten hitzak

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 19- © Cambridge University Press 2017

Page 20: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

‒ zenbait grafiarekin lotutako /s/ eta /ʃ/ hotsak‒ Silaba ahul eta indartsuak‒ /Ʌ/ eta /æ/ ‒ ‘l’ bikoizdun hitzak‒ Errimadun hitzak‒ c eta s grafiekin lotutako /z/ eta /s/‒ –ght bukaeradun lehen aldiko aditzak‒ Hitzen azentua: and-en forma ahula‒ Perpausen erritmoa ‒ –gh amaieradun hitzak

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena: adierazpen eta interakzioa

1. Ekoizpen estrategiak Plangintza- Mezua era argian sortzea, ideia nagusia edo nagusiak eta oinarrizko egitura

bereizita.- Hartzailea, testuingurua eta kanalaren arabera testua egokitzea, bakoitzari

dagokion erregistro eta diskurtso egitura emanda.Gauzatzea- Mezua argitasunez eta koherentziaz adieraztea, ondo egituratuta eta, kasuan

kasuko, testu mota bakoitzaren eredu eta formuletara egokituta.- Zailtasunak eta baliabide eskuragarriak balioetsi ondoren, eginkizuna edo mezua

birdoitzea.- Aurretiko ezagutzetan oinarritu eta ahalik eta etekin gehiena ateratzea.- Hizkuntza gabeziak prozedura paralinguistiko edo paratestualen bidez

konpentsatzea: Linguistikoako Antzeko esanahidun hitzak moldatzea.o Hitz edo esapidea definitu edo parafraseatzea.Paralinguistiko eta paratestualako Laguntza eskatzea.o Objektuak seinalatu edo esanahia argitzen duten ekintzak egitea.o Kulturalki egokia den gorputz-lengoaia erabiltzea (keinuak, aurpegierak,

posturak, begizko kontaktua edo gorputzezkoa).o Hots estralinguistikoak eta ohiko nolakotasun prosodikoak erabiltzea.

2. Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak: gizarte konbentzioak, adeitasun arauak eta erregistroak; ohiturak, baloreak, sinesmen eta jarrerak; ahozkoa ez den lengoaia.

- Gelako errutinekin lotura duten jarraipenak antzeman eta betetzea.- Besteekin harremanak ingelesez izan eta elkarrizketan ingelesez aritzeko

gaitasuna.- Ingelesez besteekin harremanak izan eta jolasetan parte hartzeko gaitasuna

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 20- © Cambridge University Press 2017

Page 21: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

- Garatu eta mantendu behar diren adeitasun ohiturak aintzat hartzea.- Ikasgelako gizarte integrazioaren garrantzia aintzat hartzea.- Telebistaren erabilera burutsua egiten ikastea.- Telebistako saio ohikoenen inguruko lana.- Hondamendi natural garrantzitsuenen inguruko lana: sumendiak, lurrikarak eta

tsunamiak.- Fosil ezberdinen, dinosauroen desagerpen eta horien balizko zergatien inguruan

lortutako informazioa ikastea.- Olinpiar Jokoei eta domina olinpikoei buruzko lana.- Marrazki bizidunak egiteko moduari buruzko ikasketa.- Plastiko mota anitzei eta horiek birziklatu edo berrerabiltzeko moduei buruzko

ikasketa.- Gizakiak fabrikatutako materialei eta material naturalei buruzko lana.- Literatura kontzientziaren garapena eta literatura egileekiko eta horien lanekiko

interesa garatzea.- Hazten direnerako lanbide edo bizibide bat aukeratzea.- Tradizioak gure historia eta kulturaren ezaugarri bezala mantentzearen garrantzia

aintzat hartzea.- Ingeles hizkuntza hitz egiten den herrialdeetan ospatzen diren jaiekiko interesa

agertzea, kasu honetan, Edinburghko festibala.- Nonbaitera heltzeko jarraibideak antzeman eta betetzea.- Munduko hiri garrantzitsuenei buruzko lana.- Ilusio optikoak eta horien azalpenari buruzko lana.- Egunerokotasunean giro baketsua mantentzearen garrantzia aintzat hartzea.

3. Komunikazio funtzioak

- Informazio pertsonala elkar trukatzea.- Eguneroko errutinak adieraztea.- Zaletasun eta lehentasunak adieraztea.- Zer ordu den galdetu eta esatea.- Present simple aldian galderak egitea.- Etorkizuneko plan eta asmoen inguruan hitz egitea.- Hirian zehar mugitzeko jarraibideak ulertu eta ematea.- Iraganeko gertakariak azaltzea.- Objektuak euren materialen arabera deskribatzea.- Datak antzeman eta adieraztea.- Zentzumen ezberdinek hautemandako sentipenen inguruan hitz egitea.- Animaliak deskribatzea.- Aholkuak eman eta hartzea.- Iraganeko esperientzia pertsonalak, gertakari jazo berriak eta orain aldian

garrantzia duten ekintza osoak azaltzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 21- © Cambridge University Press 2017

Page 22: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

- Ekintzak iradoki eta proposatzea.

4. Sintaxi-diskurtso edukiak

‒ Like / love + ing / nouns‒ ’d like + infinitive ‒ Present simple aldiko galderak eta erantzun laburrak ‒ What time is it? It’s quarter past one ‒ going to (plan, asmo eta aurreikuspenak)‒ Norabide adierazpideak‒ Leku-preposizioak‒ Past simple ‒ Past continuous‒ made of / made from / come from.‒ (feel, taste, smell, look, sound) + like‒ should eta shouldn’t ‒ Present perfect‒ Modu-aditzak: can, must eta should

5. Maiztasun handiko ahozko lexikoa (ekoizpena)

‒ Eskolako ikasgaiak eta ikastetxea‒ Telebista‒ Lanbideak‒ Hiriko lekuak eta jarraibideak‒ Hondamendi naturalak eta horien inguruko aditzak‒ Material motak.‒ Sukaldea‒ Ingurumena‒ Kirolak‒ Urtaroak

6. Hots, azentu, erritmo eta intonazio ereduak

‒ j eta ch grafiekin lotutako /dʒ/ eta /tʃ/ hotsak‒ /juː/‒ –er eta –or grafiekin lotutako schwa /ə/ hotsa‒ /ŋ/, /m/ eta /n/ ‒ ‘ie’ eta ‘ei’ dituzten hitzak‒ zenbait grafiarekin lotutako /s/ eta /ʃ/ hotsak‒ Silaba ahul eta indartsuak‒ /Ʌ/ eta /æ/ ‒ ‘l’ bikoizdun hitzak‒ Errimadun hitzak‒ c eta s grafiekin lotutako /z/ eta /s/‒ –ght bukaeradun lehen aldiko aditzak‒ Hitzen azentua: and-en forma ahula‒ Perpausen erritmoa

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 22- © Cambridge University Press 2017

Page 23: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

‒ –gh amaieradun hitzak

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena

1. Ulermen estrategiak - Eginkizun eta gaiari buruzko aurretiko informazioa mobilizatzea. - Testu mota antzematea, ulermena horrekiko moldatzeko. -Ulermen mota desberdinak (zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak) bereiztea.-Eduki eta testuinguruari buruzko hipotesiak egitea.-Elementu, linguistiko zein paralinguistiko, esanguratsuen ulermenetik esanahiei buruzko inferentziak eta hipotesiak egitea.- Elementu berrien ulermenetik hipotesi berformulatzea.

2. Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak: gizarte konbentzioak, adeitasun arauak eta erregistroak; ohiturak, baloreak, sinesmen eta jarrerak; ahozkoa ez den lengoaia.

- Gelako errutinekin lotura duten jarraipenak antzeman eta betetzea.- Besteekin harremanak ingelesez izan eta elkarrizketan ingelesez aritzeko

gaitasuna.- Ingelesez besteekin harremanak izan eta jolasetan parte hartzeko gaitasuna- Garatu eta mantendu behar diren adeitasun ohiturak aintzat hartzea.- Ikasgelako gizarte integrazioaren garrantzia aintzat hartzea.- Telebistaren erabilera burutsua egiten ikastea.- Telebistako saio ohikoenen inguruko lana.- Hondamendi natural garrantzitsuenen inguruko lana: sumendiak, lurrikarak eta

tsunamiak.- Fosil ezberdinen, dinosauroen desagerpen eta horien balizko zergatien inguruan

lortutako informazioa ikastea.- Olinpiar Jokoei eta domina olinpikoei buruzko lana.- Marrazki bizidunak egiteko moduari buruzko ikasketa.- Plastiko mota anitzei eta horiek birziklatu edo berrerabiltzeko moduei buruzko

ikasketa.- Gizakiak fabrikatutako materialei eta material naturalei buruzko lana.- Literatura kontzientziaren garapena eta literatura egileekiko eta horien lanekiko

interesa garatzea.- Hazten direnerako lanbide edo bizibide bat aukeratzea.- Tradizioak gure historia eta kulturaren ezaugarri bezala mantentzearen garrantzia

aintzat hartzea.- Ingeles hizkuntza hitz egiten den herrialdeetan ospatzen diren jaiekiko interesa

agertzea, kasu honetan, Edinburghko festibala.- Nonbaitera heltzeko jarraibideak antzeman eta betetzea.- Munduko hiri garrantzitsuenei buruzko lana.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 23- © Cambridge University Press 2017

Page 24: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

- Ilusio optikoak eta horien azalpenari buruzko lana.- Egunerokotasunean giro baketsua mantentzearen garrantzia aintzat hartzea.

3. Komunikazio funtzioak

- Informazio pertsonala elkar trukatzea.- Eguneroko errutinak adieraztea.- Zaletasun eta lehentasunak adieraztea.- Zer ordu den galdetu eta esatea.- Present simple aldian galderak egitea.- Etorkizuneko plan eta asmoen inguruan hitz egitea.- Hirian zehar mugitzeko jarraibideak ulertu eta ematea.- Iraganeko gertakariak azaltzea.- Objektuak euren materialen arabera deskribatzea.- Datak antzeman eta adieraztea.- Zentzumen ezberdinek hautemandako sentipenen inguruan hitz egitea.- Animaliak deskribatzea.- Aholkuak eman eta hartzea.- Iraganeko esperientzia pertsonalak, gertakari jazo berriak eta orain aldian

garrantzia duten ekintza osoak azaltzea.- Ekintzak iradoki eta proposatzea.

4. Sintaxi-diskurtso edukiak

‒ Like / love + ing / nouns‒ ’d like + infinitive ‒ Present simple aldiko galderak eta erantzun laburrak ‒ What time is it? It’s quarter past one ‒ going to (plan, asmo eta aurreikuspenak)‒ norabide adierazpideak‒ Leku-preposizioak‒ Past simple ‒ Past continuous‒ made of / made from / come from.‒ (feel, taste, smell, look, sound) + like‒ should eta shouldn’t ‒ Present perfect‒ Modu-aditzak: can, must eta should

5. Maiztasun handiko idatzizko lexikoa (jabekuntza)

‒ Eskolako ikasgaiak eta ikastetxea‒ Telebista‒ Lanbideak

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 24- © Cambridge University Press 2017

Page 25: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

‒ Hiriko lekuak eta jarraibideak‒ Hondamendi naturalak eta horien inguruko aditzak‒ Material motak.‒ Sukaldea‒ Ingurumena‒ Kirolak‒ Urtaroak

6. Eredu grafikoak eta konbentzio ortografikoak

‒ j eta ch grafiekin lotutako /dʒ/ eta /tʃ/ hotsak‒ /juː/‒ –er eta –or grafiekin lotutako schwa /ə/ hotsa‒ /ŋ/, /m/ eta /n/ ‒ ‘ie’ eta ‘ei’ dituzten hitzak‒ zenbait grafiarekin lotutako /s/ eta /ʃ/ hotsak‒ Silaba ahul eta indartsuak‒ /Ʌ/ eta /æ/ ‒ ‘l’ bikoizdun hitzak‒ Errimadun hitzak‒ c eta s grafiekin lotutako /z/ eta /s/‒ –ght bukaeradun lehen aldiko aditzak‒ Hitzen azentua: and-en forma ahula‒ Perpausen erritmoa ‒ –gh amaieradun hitzak

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena: adierazpen eta interakzioa

1. Ekoizpen estrategiak Plangintza- Eginkizuna ondo burutzeko helburuarekin, norbere konpetentzia orokorrak eta

komunikazioari dagozkionak mobilizatu eta koordinatzea.- Hizkuntzarenak edo gaiari dagozkion baliabideak aurkitu eta modu egokian

erabiltzea.Gauzatzea- Testu mota bakoitzaren eredu eta formulekin bat etorrita mezua argitasunez

adieraztea.- Zailtasunak eta baliabide eskuragarriak balioetsi ondoren, eginkizuna edo mezua

birdoitzea.- Aurretiko ezagutzetan oinarritu eta ahalik eta etekin gehiena ateratzea.

2. Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak: gizarte konbentzioak, adeitasun arauak eta erregistroak; ohiturak, baloreak, sinesmen eta jarrerak; ahozkoa ez den lengoaia.

- Gelako errutinekin lotura duten jarraipenak antzeman eta betetzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 25- © Cambridge University Press 2017

Page 26: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

- Besteekin harremanak ingelesez izan eta elkarrizketan ingelesez aritzeko gaitasuna.

- Ingelesez besteekin harremanak izan eta jolasetan parte hartzeko gaitasuna- Garatu eta mantendu behar diren adeitasun ohiturak aintzat hartzea.- Ikasgelako gizarte integrazioaren garrantzia aintzat hartzea.- Telebistaren erabilera burutsua egiten ikastea.- Telebistako saio ohikoenen inguruko lana.- Hondamendi natural garrantzitsuenen inguruko lana: sumendiak, lurrikarak eta

tsunamiak.- Fosil ezberdinen, dinosauroen desagerpen eta horien balizko zergatien inguruan

lortutako informazioa ikastea.- Olinpiar Jokoei eta domina olinpikoei buruzko lana.- Marrazki bizidunak egiteko moduari buruzko ikasketa.- Plastiko mota anitzei eta horiek birziklatu edo berrerabiltzeko moduei buruzko

ikasketa.- Gizakiak fabrikatutako materialei eta material naturalei buruzko lana.- Literatura kontzientziaren garapena eta literatura egileekiko eta horien lanekiko

interesa garatzea.- Hazten direnerako lanbide edo bizibide bat aukeratzea.- Tradizioak gure historia eta kulturaren ezaugarri bezala mantentzearen garrantzia

aintzat hartzea.- Ingeles hizkuntza hitz egiten den herrialdeetan ospatzen diren jaiekiko interesa

agertzea, kasu honetan, Edinburghko festibala.- Nonbaitera heltzeko jarraibideak antzeman eta betetzea.- Munduko hiri garrantzitsuenei buruzko lana.- Ilusio optikoak eta horien azalpenari buruzko lana.- Egunerokotasunean giro baketsua mantentzearen garrantzia aintzat hartzea.

3. Komunikazio funtzioak

- Informazio pertsonala elkar trukatzea.- Eguneroko errutinak adieraztea.- Zaletasun eta lehentasunak adieraztea.- Zer ordu den galdetu eta esatea.- Present simple aldian galderak egitea.- Etorkizuneko plan eta asmoen inguruan hitz egitea.- Hirian zehar mugitzeko jarraibideak ulertu eta ematea.- Iraganeko gertakariak azaltzea.- Objektuak euren materialen arabera deskribatzea.- Datak antzeman eta adieraztea.- Zentzumen ezberdinek hautemandako sentipenen inguruan hitz egitea.- Animaliak deskribatzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 26- © Cambridge University Press 2017

Page 27: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

- Aholkuak eman eta hartzea.- Iraganeko esperientzia pertsonalak, gertakari jazo berriak eta orain aldian

garrantzia duten ekintza osoak azaltzea.- Ekintzak iradoki eta proposatzea.

4. Sintaxi-diskurtso edukiak

‒ Like / love + ing / nouns‒ ’d like + infinitive ‒ Present simple aldiko galderak eta erantzun laburrak ‒ What time is it? It’s quarter past one ‒ going to (plan, asmo eta aurreikuspenak)‒ norabide adierazpideak‒ Leku-preposizioak‒ Past simple ‒ Past continuous‒ made of / made from / come from.‒ (feel, taste, smell, look, sound) + like‒ should eta shouldn’t ‒ Present perfect‒ Modu-aditzak: can, must eta should

5. Maiztasun handiko idatzizko lexikoa (ekoizpena)

‒ Eskolako ikasgaiak eta ikastetxea‒ Telebista‒ Lanbideak‒ Hiriko lekuak eta jarraibideak‒ Hondamendi naturalak eta horien inguruko aditzak‒ Material motak.‒ Sukaldea‒ Ingurumena‒ Kirolak‒ Urtaroak

6. Eredu grafikoak eta konbentzio ortografikoak

‒ j eta ch grafiekin lotutako /dʒ/ eta /tʃ/ hotsak‒ /juː/‒ –er eta –or grafiekin lotutako schwa /ə/ hotsa‒ /ŋ/, /m/ eta /n/ ‒ ‘ie’ eta ‘ei’ dituzten hitzak‒ zenbait grafiarekin lotutako /s/ eta /ʃ/ hotsak‒ Silaba ahul eta indartsuak‒ /Ʌ/ eta /æ/ ‒ ‘l’ bikoizdun hitzak‒ Errimadun hitzak‒ c eta s grafiekin lotutako /z/ eta /s/

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 27- © Cambridge University Press 2017

Page 28: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

‒ –ght bukaeradun lehen aldiko aditzak‒ Hitzen azentua: and-en forma ahula‒ Perpausen erritmoa ‒ –gh amaieradun hitzak

4.1 Gutxieneko edukiak Ebaluatzeko orduan, funtsezkoa da gutxieneko edukiak ezartzea. Eduki horiek irakasle eta ikaslearentzat erreferentzia puntu bezala jokatu behar dute ikaskuntza prozesuan egindako garapena balioesteko eta ebaluazio mota ezberdinetarako oinarri bezala balio dute. Eduki horiek menperatzeak, ebaluazio tresna ezberdinen bitartez dokumentatuta, ikaslearen garapena egiaztatuko du eta lortuko dituen emaitza onuragarriak justifikatuko ditu (bai urtean zehar zein ikasturtea amaitzean).

(Ikusi 4.1 atala, Eduki-blokeak, Programazio didaktiko honetan)

5 IKASKUNTZA ESTANDARRAK ETA EMAITZAK

Lehen Hezkuntzako etapan zehar ikasleak eskuratutako etekin eta lorpen maila graduatzeko curriculumak ebaluazio irizpideen zehaztasunak ezarri ditu. Zehaztasun horiek ikaskuntza estandarrak dira, ikaskuntzen emaitzak definitzeko aukera ematen digute eta ekintzen bidez zehazten dute ikasleak ikasgai bakoitzean jakin eta egiten jakin behar duena.

Ikaskuntza estandarrak behagarriak, neurgarriak eta ebaluagarriak izan behar dira eta, ebaluazio irizpideekin batera, ikasgai honen etengabeko eta amaierako ebaluazioen konpetentzien eta helburuen ebaluaziorako erreferenteak izan behar dira. Hori dela eta, curriculumeko ikaskuntza estandarrak Lehen Hezkuntzako etapa osorako ezarrita daude.

Ikaskuntza estandarren erredakzioan ikus daitekeen bezala, konpetentzia linguistikoaren garapenarekin estuki lotuta daude, beraz, ikasturte bakoitzeko konpetentzien eta helburuen lorpen maila edo jabekuntza gradua egiaztatzeko erabil daitezke.

Honela, ikasgai eta ikasturte honetarako ebaluazio estandarren eta konpetentzien arteko erlazioa programazio honetan honela ezartzen da:

IKASKUNTZA ESTANDARRAKEtaparako orokorrak

DESKRIPTOREAKLH 5. maila

1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Bere intereseko produktuei buruzko publizitate iragarkietan informazio garrantzitsua ulertzen du.

Jarraibide, argibide edo bestelako informaziodun mezu eta iragarki publikoak ulertzen ditu.

ENTZUMENA

1. Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

2. Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 28- © Cambridge University Press 2017

Page 29: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Ohiko elkartruke errazetan esaten zaiona ulertzen du.

Bere aurrean gertatzen den ohiko elkarrizketa aurresangarri bateko gaia antzematen du.

Gai ezagunei buruzko elkarrizketa labur eta errazetan parte hartzen duenean oinarrizko informazioa ulertzen du.

Gai ezagun edo bere interesekoei buruzko aurkezpena erraz eta ondo egituratuen ideia nagusiak ulertzea, betiere marrazki eta ilustrazioak baditu eta astiro eta modu argian hitz egiten badute.

Bere interes eremuaren barruan, telebistako saioetako edo ikus-entzunezko bestelako materialetako zentzu orokorra eta oinarrizkoa ulertzen du eta gai aldaketak nabaritzen ditu.

zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

3. Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Ohiko gaiei edo bere intereseko gaiei buruz, aurretiaz landuta eta entseatuta, aurkezpen laburrak egiten ditu.

Ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Aurrez aurre edo kontaktu soziala izateko medio teknikoen bidezko elkarrizketetan parte hartzen du.

Informazio pertsonala emanez elkarrizketa batean parte hartzen du.

2. BLOKEA. AHOZKO TESTUEN EKOIZPENA

1. Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerkiak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

2. Ahozko aurkezpen errazak egiten ditu.

3. Informazio pertsonala edo bere ingurunearena emanda, ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

4. Bat-batean parte hartzen du ahozko elkartrukeetan.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena

Ohar, kartel eta horma-irudietako jarraibide, argibide eta informazioa ulertzen ditu.

Informaziodun material errazetan funtsezko informazioa ulertu eta informazio espezifikoa aurkitu egiten du.

Gai ezagunei buruzko elkarrizketa labur eta errazak ulertu egiten ditu.

Gai ezagunei edo bere interesekoei buruzko berri labur eta artikuluetako funtsa eta puntu nagusiak ulertzen ditu funtsezko informazioa ulertu eta informazio espezifikoa aurkitu egiten du.

Irudiak eta akzioa argudioaren ardatz nagusia direnean, istorio labur eta ondo egituratuei buruzkoetan oinarrizkoa ulertzen du.

IRAKURMENA

1. Idatzizko kartel eta plano errazetako informazio esanguratsua antzematen du.

2. Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasunak ulertzen ditu.

3. Bere intereseko gaiei buruzko testu anitzetako informazioa ondorioztatzen du.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Bere datu pertsonalekin galdetegi labur bat

IDAZMENA

1. Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik testu

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 29- © Cambridge University Press 2017

Page 30: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

edo fitxa bat osatzen du.

Mezu errazekin gutun pertsonalak idazten ditu edo bere buruaz eta ingurune hurbilaz hitz egiten du.

errazak eratzen ditu.

2. Bere datu pertsonalekin inprimaki edo fitxak osatzen ditu.

3. Bere informazio pertsonal eta ingurune hurbilekoarekin gutun, e-posta edo postalak idazten ditu.

4. Ipuin eta deskribapen errazak idazten ditu.

6 EBALUAZIOA

6.1 Aurkezpena

Irakaskuntza-ikaskuntza prozesua ez dago osorik garapena ez bada balioesten eta emaitzak ez badira neurtzen. Ebaluazioa beharrezkoa da aurreikusitako helburuak zein neurritan lortu diren egiaztatzeko eta, beraz, hezkuntza prozesua ikasleen beharrizan eta ezaugarrietara doitzeko. Ebaluazioak ikasleak ikasten duenaz eta ikasteko moduaz informazioa eman behar digu. Ebaluazioari esker ikasleak bere garapena bermatzeko behar dituen laguntzak zehatz ditzakegu

Nahiz eta hezkuntzaren elementu guztiek ebaluazioa izan behar duten eta hobekuntzarako moldaketak izan, hemen onartuko duguna da ebaluazioaren egiteko, batez ere, ikasleen garapen akademikoa dela.

Talde osoaren ikaskuntza kontuan izateaz gain, ezinbesteko da ikasleen banakako garapenari arreta ematea, ikaskuntzarako forma eta erritmo ezberdinak kontuan izanda, ikasle bakoitzak behar dituen eskuhartze pedagogikoak zehaztu ahal izateko.

Esan beharrik ez dago, ebaluazioa irakasleak egin ohi duela, jakina. Halere, ikaslea bere ikaskuntza prozesu propioaren erantzule bezala sartu nahi duen hezkuntzaren ikuspegitik zentzuzkoa da bere ebaluazio prozesuan bera ere partaide izan dadila. Beharrezkoa da ikasleek euren ikaskuntza propioa hautematerakoan adierazten dutenari arreta ematea, prozesuan aurkitzen dituzten zailtasunei buruzkoa eta, oso bereziki, ingelesa ikastearekiko euren zaletasun eta lehentasunei buruzkoak.

Ebaluazioa ikaskuntzaren etapa guztietan beharrezkoa da:

Prozesuaren hasieran, abiapuntuko egoeraren diagnosia egiteko beharrezkoa da (ikasleek dakitena, ez dakitena eta gaizki dakitena). Ebaluazio honek arazoei aurrea hartu eta eskuhartze didaktikorako plana moldatzea permititzen digu. Ikasturtearen hasieran, hiruhilekoaren hasieran edota unitate bakoitzaren hasieran egin daiteke.

Prozesuan zehar, ebaluazio hezitzaileak irakasleari edukietan ekin beharreko alderdiei, hedapenari, ezabaketari edo errefortzuari buruzko erabakiak hartzen laguntzen dio eta programazioan aldaketak ezartzeari buruzko egokitasunari buruzkoak.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 30- © Cambridge University Press 2017

Page 31: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Hezkuntzaren tarte bakoitzaren amaieran, ebaluazio batutzaileak irakasleari ikaskuntza-irakaskuntza prozesuaren emaitzak proposatutako helburuekin bat ote datozen egiaztatzeko aukera ematen dio.

Ebaluazioa irakasleak eskolan zehar egindako behaketaren emaitza izan daiteke, besterik ez, edo ikasketaren garapenak eta balizko zailtasunak modu zehatzean egiaztatzen dituzten datuen bilketa arretatsuan oinarritzea.

Garrantzitsuena, kasuan kasuko, egoera zehatzari eta irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan hobetu nahi diren alderdi ezberdinei hobeto egokitzen zaion ebaluazio mota aukeratzea da. Helburua ikasleen ahozkoaren ulermena hobetzea bada, irakasleak proposatuko dituen jarduerek gaitasun honetan ikasleek duten konpetentzia egiaztatzeko balioko dute, garapena ebaluatzeko eta aurkituko dituzten zailtasunak eta horiei aurre egiteko modua. Irakasleak hobetu nahi duena motibazioa bada, lehenago jarduera ezberdinek ikasleengan pizten duten interesa aztertuko du, partaidetza maila, etab. Komenigarria da, beraz, hezkuntza prozesua ebaluatzeko baliabide anitzak izatea, horrela, ebaluazioaren xedearen arabera egokienak aukeratu ahal izateko.

6.2 Ebaluazio irizpideak

Ebaluazio irizpideak defini daitezke, batetik, ikaskuntza mota ezartzen duten erreferentzia arauak bezala eta, bestetik, ikaskuntza prozesuan zehar ikasle bakoitzak lortuko duela uste denaren maila bezala.

Irizpide hauek ikasleek lortutako garapena modu egokian ezarri eta balioesteko aukera emango digute, bai banaka zein taldean. Kid’s Box materialak jarraian aurkeztuko diren ebaluazio irizpideekin eta Lehen Hezkuntzarako legediak ezarritakoarekin bat datoz:

1. blokea. Ahozko testuen ulermena

- Hizkuntza estandarreko ahozko testu labur eta arrazetan zentzu orokorra, funtsezko informazioa eta puntu nagusiak antzematea. Testuok egitura sinplea eta maiztasun handiko lexikoa izango dute, argitasunez ahoskatutakoak izango dira eta zuzenean edo medio teknikoen bidez transmititutakoak, ohiko gaiei buruzkoak eta zehatzak, ikasleen esperientzia, beharrizan eta interesekin lotutakoak, ohiko testuinguruetakoak, aurresangarriak edo berehalako beharrizanekin lotutakoak, eremu pertsonalekoak, publikokoak eta hezkuntzakoak; betiere baldintza akustikoak onak izanda eta mezua distortsionatu gabe, berriz entzuteko aukera izanda edo informazioa eskatzeko aukerarekin eta ikusizko laguntza edo testuinguruaren erreferentzia argiarekin.

- Zentzu orokor, funtsezko informazio edo testuaren puntu nagusien ulermenerako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

- Eguneroko bizitzako, harreman interpertsonaletako, gizarte jarrera eta konbentzioei buruzko oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistiko esanguratsuak antzematea eta horien inguruan lortutako ezagutzak testuaren ulermen egokirako aplikatzea.

- Testuaren komunikazio funtzio nagusia edo nagusiak, horren adierazle ohikoenen sorta mugatua eta oinarrizko diskurtso ereduak bereiztea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 31- © Cambridge University Press 2017

Page 32: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

- Ahozko komunikazioaren berezko sintaxi egiturekin lotutako esanahi ohikoenak antzematea.

- Ikasleen esperientzia, beharrizan eta interesekin lotura duten eguneroko egoeren eta ohiko gai zehatzen inguruko maiztasun handiko lexikoaren sorta mugatu bat antzematea eta testuinguruaren argibideak eta informazioa baliatzea ezagutzen ez dituzten hitz eta adierazpideen balizko esanahiak asmatzeko.

- Oinarrizko hots, azentu, erritmo eta intonazio ereduak bereizi eta horiekin lotura duten esanahi eta komunikazio asmo orokorrak antzematea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

- Berehalako beharrizana duten edo gai ezagunei buruzko eremuetako informazio zehatza eskatzen duten elkarrizketa laburretan modu sinple eta ulergarrian parte hartzea, erregistro neutro edo informalean, adierazpide eta esaldi erraz eta maiztasun handikoak erabilita, sarritan isolatuta edo oinarrizko lokailuekin elkartuta, nahiz eta batzuetan ahoskera ez izan oso argia, etenaldiak nabariak izan eta totelka, edota errepikatzea, parafrasia eta kidearen lankidetza beharrezkoak izan komunikazioa mantentzeko.

- Ahozko bakarrizketa edo elkarrizketa labur eta errazak ekoizteko oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzen jakitea.

- Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistiko zehatz eta esanguratsuak ezagutu eta testuinguruari dagokion ahozko ekoizpenari buruz horien inguruan lortutako ezagutzak aplikatzea, oinarri-oinarrizko komunikazio konbentzioak errespetatuta.

- Testuaren komunikazio funtzio nagusia betetzea, horren adierazle ohikoenen eta oinarrizko diskurtso eredu ohikoenen sorta mugatua erabilita.

- Oinarrizko sintaxi egiturak baliatzea (ad. Hitzak edo hitz multzoak oinarrizko lokailuekin batea, besteak beste, "eta", "orduan", "baina", "-gatik"), nahiz eta oinarrizko akatsak modu sistematikoan errepikatu.

- Ikaslearen esperientzia eta beharrizanekin lotura duten eguneroko egoerei eta ohiko gai zehatzei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ezagutu eta erabiltzea.

- Burutu nahi den komunikazio funtzioaren arabera moldatuta, oinarrizko hots, azentu, erritmo eta intonazio ereduak, orokorrean, ulergarria den moduan artikulatzea, lehenengo hizkuntzaren edo beste hizkuntza batzuen eragin nabaria izan arren.

- Partaidetza labur eta errazetan nork bere burua ulertaraztea, nahiz eta esan nahi dena antolatu, zuzendu edo birformulatzeko hasierako totelkatzeak, zalantzak, errepikapenak eta etenaldiak nabarmenak izan eta sarritan gertatu.

- Elkarrizketa hasi, mantendu edo amaitzeko hizkuntzarenak edo hizkuntzarenak ez diren teknika oso sinpleak erabilita funtsezko eran interakzioak izatea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 32- © Cambridge University Press 2017

Page 33: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena

- Hizkuntza estandarrean eta maiztasun handiko lexikoa duten testu labur eta errazetan zentzu orokorra, ideia nagusiak eta informazio espezifikoa antzematea, tratatutako gaia eta testu mota ezagunak, ohikoak edo berehalako beharrizanei buruzkoak direnean, betiere, berriz irakur badaiteke ulertu gabekoa, hiztegia kontsulta badaiteke eta ikusizko edo testuinguruari buruzko laguntza izanda.

- Testuaren zentzu orokorra, funtsezko informazioa edo puntu nagusiak ulertzeko oinarrizko estrategia egokienak ezagutu eta aplikatzen jakitea.

- Eguneroko bizitza, bizi baldintza, harreman interpertsonal eta konbentzio sozialei buruzko oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea eta horien inguruan lortutako ezagutzak testuaren ulermen egokirako aplikatzea.

- Testuaren komunikazio funtzioa edo funtzioak, horien adierazle ohikoenen sorta mugatua eta oinarrizko diskurtso ereduak bereiztea.

- Idatzizko komunikazioaren berezko sintaxi egiturekin lotura duten esanahi ohikoenak antzematea.

- eguneroko egoerekin eta ikasleen esperientzia, beharrizan eta interesekin lotutako ohiko gai zehatzei buruzko maiztasun handiko idatzizko lexiko sorta mugatua antzematea, eta ezagutzen ez dituzten hitz eta adierazpideen balizko esanahiak testuinguruko eta testuko informaziotik ondorioztatzea.

- Oinarrizko ortografia ikurrak eta maiztasun handikoak antzematea eta horiekin lotura duten esanahiak eta komunikazio asmo orokorrak antzematea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

- Esaldi sinple isolatuekin, erregistro neutroan, oinarrizko ortografia konbentzioak eta puntuazio ikur nagusiak halako egokitasunarekin erabilita testu labur eta errazak sortzea, egoera ezagun eta aurresangarrietan, nork bere buruaz hitz egiteko, inguru hurbilaz eta bizitzako ohiko alderdiez.

- Idatzizko testu labur eta errazak ekoizteko oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

- Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistiko zehatzak eta esanguratsuak ezagutu eta horien inguruan lortutako ezagutzak testuinguruari egokitutako idatzizko ekoizpenean aplikatzea.

- Idatzizko testuaren komunikazio funtzio nagusiarekin betetzea, horren adierazle ohikoenen eta oinarrizko diskurtso ereduen sorta mugatua erabilita.

- Oinarrizko sintaxi egiturak baliatzea, nahiz eta oinarrizko akatsak modu sistematikoan errepikatu.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 33- © Cambridge University Press 2017

Page 34: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

- Ikasleen interes, esperientzia eta beharrizanekin lotutako eguneroko egoera eta ohiko gai zehatzei buruzko maiztasun handiko idatzizko lexikoa ezagutu eta erabiltzea.

- Hitz egiterakoan maiz erabiltzen diren hitz edo esaldi laburrak halako egokitasunez idazteko oinarrizko eredu grafiko eta konbentzio ortografikoak aplikatzea, nahiz eta ortografia guztiz normalizatuarekin ez egin.

Aurreko atalean adierazi dugunez, bai ebaluazio irizpideak zein horien zehaztasunak –"ikaskuntza estandarrak" deritzenak– etapako helburu eta konpetentzien lorpenaren ebaluaziorako elementu erreferenteak izan behar dira.

Horrez gain, Lehen Hezkuntzako BOSGARREN MAILAn irizpide hauen lorpen maila zehatzerako irakasleak 3. atalean (Konpetentziak) eta 5. atalean (Ikaskuntza estandarrak) eta programazio honetako Unitate didaktikoen garapenean dituen deskriptoreak balia ditzake.

6.3 Ebaluazioa Kid’s Boxen

Adin honetako ikasleekin hobe da etengabeko ebaluazioa erabiltzea, ikasgelako garapena jarraituta eta eskolak prestatzerakoan informazio hori erabilita. Etengabeko ebaluazioa irakasleak ikasleei egiten dien jarraipenean oinarritzen da eta jarraipen hori euren garapena bideratzeko erabiltzean; horrela, ikasleen egitekoa askoz ere aktiboagoa izango da: irakasleak ematen dizkien jarraibideetatik ikasiko dute baina beraiek egingo duten jarraipenetik ere.

Ikasleak ez dira hazten erritmo berean ezta ikasten dute modu berean ere, horregatik ikasle bakoitza bakarka ebaluatu behar dugu eta konparaziorik ez egin gelako beste ikasleekin. Helburua ikasle bakoitzaren aurrerapen eta garapenean zentratu behar da.

Ingelesean egiten duten garapenaz gain, ikasleen garapen sozial eta emozionala ere ebaluatu eta behatu behar dugu. Hortaz, egiten duten ahalegina goraipatu eta binaka eta taldean lan egiteko adoretu behar ditugu, euren ingelesaren aurrerapenen argibideak emateaz gain.

Hurrengo ebaluazio irizpideak Kid's Boxek proposatzen dituen material didaktikoen arabera legeak ezartzen duenera moldatuta daude eta ebaluazio eremu garrantzitsu eta beharrezkotzat jotzen dira.

1. Ulermen orokorra. Ahozko mezu errazetan ikasleak funtsezkoa hartzeko duen gaitasuna egiaztatzea du xedetzat, komunikaziorako baldintza egokienetan, hau da, zuzeneko komunikazio egoeretan eta testuinguruaren laguntzarekin.

2. Mezu espezifikoen ulermena. Ikaslearentzat ezagunak diren ahozko eta idatzizko ahozko mezuetan ideia orokorra ulertzeko gaitasunaz gain, aurretiaz adierazitako xehetasunak ere ulertzeko gaitasuna egiaztatzeko xedea du, nahiz eta mezuaren beste atal batzuk ez ulertu.

3. Mezuen ekoizpena. Eguneroko egoeretan ikasleak ahoz adierazteko duen gaitasuna ebaluatzen du. Bereziki balioesten da mezuaren ulergarritasuna, ulermenari eragiten ez dioten ahoskera akatsak albo batera utzita.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 34- © Cambridge University Press 2017

Page 35: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

4. Ahoskera. Ikasleek ingelesaren sistema fonologikoa, bai fonemak zein erritmoa eta intonazioa, barneratu ote duten eta testuingurua emanda eta ezagunak diren gaiei buruzko mezu errazen ulermenerako zein ekoizpenerako erabiltzeko gai ote diren egiaztatzea du xedetzat

5. Hiztegi berriaren jabekuntza. Irizpide honekin ikaskuntzaren helburua diren hiztegia eta adierazpide lexikoak modu egokian ulertu eta erabiltzeko gaitasuna ebaluatu nahi da. Lexikoaren jabekuntza testuinguru bera duten egoeretan eta ikasleen esperientzia propiotik hurbil daudenetan egiaztatuko da beti.

6. Ikasgelako partaidetza. Ikasleen jarreraren behaketaren bitartez, ikasgelako berezko komunikazio egoeretan, komunikazio trukea bideratzen duten arauak errespetatuta, modu sortzailean parte hartzen duten ebaluatzen da.

7. Lankidetza lana. Ikasleen jarreraren behaketaren bitartez ebaluatzen da hau ere, talde jardueretan modu sortzailean parte hartzen ote duten, euren lanarekin ikasgelako ikaskuntzaren garapen harmoniatsuan lankidetzan arituta.

8. Banakako lana. Ikasleen jarreraren behaketatik ebaluatzen da, euren banako lana burutzeko modua, edukien egokitasunari dagokiona eta aurkezpenean egindako ahaleginari, eta aurreikusitako denbora tartean betetzen ote duten.

9. Ikasteko interesa. Egiaztatu nahi dena da ea ikasleak bere ikaskuntzan hobetzeko interesik duen, gauza berriak ikastearekiko jakin-minik, gelan modu arretatsuan dagoen, galderarik egiten duen edo zalantzak argitzen ote dituen.

10. Besteekiko errespetua. Ikasleek kide eta irakasleekiko errespeturik agertzen ote duten ebaluatzen da, etenik egin gabe entzuten badute, hitz egiteko txanda errespetatuta eta besteen ideia eta iritziak preziatuta.

11. Beste kulturak ezagutzearekiko jakin-mina. Ingelesa hitz egiten den herrialdeetako alderdi kulturalak ezagutzearekiko interesik agertzen ote duten ebaluatzen da, gai hauetaz hitz egitean arreta jartzen duten eta euren ezagutzak zabaltzeko galderak egiten ote dituzten.

12. Adeitasun arauen erabilera. Zuzeneko behaketaren bidez, ikasleek ingelesez komunikatzean ikasten dituzten adeitasun arauak erabiltzen dituzten eta ikasgelako ohiko errutinetan txertatzen dituzten egiaztatu nahi da.

Talde osoaren ikuspegi orokorra izateko, irakasleak sarrera bikoizdun taula bat egin dezake, non goitik beherako zutabean ikasleen izenak egongo diren eta ezkerretik eskuinerako goiko zerrendan ebaluazio irizpideei dagozkien zenbakiak. Lorpen maila islatuko duen kolore kode batekin laukitxoak markatuta (adibidez: berdea, ona; urdina, onargarria; gorria, ez nahikoa), begirada batean ikus daiteke taldearen garapena.

Diziplinak ere ebaluazio on baten parte egin behar du. Ikasleen berezko energia norabide egokian bideratuta, bihurrikeria eta diziplina eza ekidin ahal izango ditugu. Mota honetako arazoetako asko ikasleak aspertuta daudenean gertatzen dira, maila euren gaitasunen azpitik dagoenean edo jarduera oso errepikakorrak direnean. Kid's Box ikasleen beharrizan eta nahi oso anitzak kontuan izanda pentsatutakoa da eta, horregatik, ikasleek goza dezaketen jarduera aniztasun handia du.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 35- © Cambridge University Press 2017

Page 36: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Halere, garrantzitsua da irakasleak ikasgelako arauak eta diziplina marka ditzan, ikasleek zer den eta zere z den onargarria ulertu dutela bermatuz, eta ikasle guztiak berdintasunez tratatuta. Diziplina parametro bidezkoak eta argiak ezarri ezkero, ikasgelan giro "segurua" sortuko da ikasleek konfiantza eta askatasunarekin lan egiteko.

Ikasle txikienen interesa mantentzeko xedearekin, euren neurrigabeko energia eta kontzentratzeko gaitasun eskasaren arteko oreka aurkitu beharko dugu aspertu, artegatu eta motibazioa gal ez dezaten, faktore horiek, berriro ere, diziplina arazoak ekarriko bailituzkete.

6.4 Kid’s Boxen ebaluazio tresnak

Kid’s Box 5eko (Teacher’s Book eta Teacher’s Resource Pack) ebaluazio orri fotokopiagarriek zortzi garapen froga dituzte, unitateko bana. Ebaluazio orrialde hauek Cambridge YLE azterketak prestatzeko praktika espezifikoa eskaintzen dute. Ikasleek zenbat eta praktika gehiago izan eta azterketaren ereduarekin ohituago egon, errazago suertatuko zaie YLE Flyers azterketa egitea behin Kid’s Box 5 eta 6 osatuta.

Ikasleei ebaluatuko den ariketa bat egingo dutela esan behar diezu, baina ziurtatu ezazu horregatik ez direla gehiegi urduriko. Garrantzitsua da jarduerari heltzean lasai eta baikor egon daitezen, egin dezaketelako konfiantzarekin. Ebaluazio bakoitzerako hamar minutu eman behar diezue, jarraibide guztiak ingelesez ematea ahaztu gabe. Ebaluazioa osatzen duten artean behatu eta animatzeko aprobetxatu ezazu. Behin ebaluazio orria zuzenduta, agertu lanarekiko izan duzun erantzuna ikasle bakoitzaren orriko izarrak margotuta eta amaieran aurpegi irribarretsu bat marraztuta. Garrantzitsua da dakitena eta ongi egin dutenean arreta ematea beti, egiten ez dakiten horretan egin beharrean.

Ikasleek zenbat eta praktika gehiago izan jarduera mota ezberdinekin eta azterketaren formatuarekin ohituago egon, errazagoa izango zaie YLE Flyers konfiantzaz egitea behin Kid's Box 5 eta 6 amaituta.

Azterketa bakoitzak dituen atal ezberdinei buruzko argibide gehiagorako, jarraian datorren webgunean kontsultatu: www.cambridgeesol.org/yle.

7 BEHARRIZAN ESPEZIFIKOAK

Sarritan politikariek eta irakasleek ikasketarako zailtasunak dituzten ikasleengan arreta gehiago jartzen dute gaitasun handiagoak dituztenengan baino, eta hauek, motibaziorik ez badute edo egiteko zailagoak ematen ez bazaizkie, ikasgelan aspertzeko joera izan dezakete. Hezkuntzan lan egiten dutenentzat hau beste erronka bat gehiago da.

Errealitate hori gogoan izanda, aipatu beharra dago Kid's Boxek bere programan aniztasunari, egitura eta edukiei, arreta eskaintzen diela. Aurretiaz ere aipatu den bezala, Kid's Box programa malgua da. Kontuan izateko puntuak eskaintzen ditu eta programa testuinguruaren arabera, ikastetxea, ikasgela eta ikasle bakoitzaren arabera,

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 36- © Cambridge University Press 2017

Page 37: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

moldatzeko laguntzeko proposamen orokorrak.

Kid's Boxen edukiak, arreta handiz hautatutakoak, aniztasunaren arretari heltzeko modu erakargarri eta estimulagarrian aurkezten dira. Ikastaroak egitura ziklikoaren bidez ikasleei, dakitenean oinarrituta, ahalik eta alderdi kultural edo linguistiko berrietan zein zailtasun handiagodunetan sakontzeko aukera eskaintzen die. Era berean, ebaluaziorako prozedura konplexuak talde bakoitzarentzat gauzatu eta moldatu behar diren irizpide orokorrak ditu, helburu zehatzak ezarrita, zentro, irakasle eta taldearen testuinguruaren arabera. Irakasleek ebaluaziorako tresna eta abilezia anitzak dituzte, baita jarduera zehatzak ere. Gainera, gutxieneko edukiak gure ikasleen beharrizan, gaitasun eta ikaskuntza erritmoen arabera ezarri beharko dira.

Are gehiago, beharrizan espezifikoei modu arrakastatsuan heltzeko Kid's Boxen proposatzen diren jarduera, material eta baliabideetan arreta jarri behar da. Jarduera gehienak modu pertsonalizatuan erabil daitezke eta irekiak dira, ikasle bakoitzak bere gaitasunaren arabera erantzun ahal izateko.

Jarduera koadernoko jarduerak unitate bakoitzeko eduki giltzarrietan zentratzen dira. Laguntza gehiago behar duten ikasleekin zein gaitasun gehiago dutenekin erabil daitezke. Ikasle bakoitzak denbora tarte ezberdina beharko du eta hori, neurri handiago edo txikiagoan, bere motibazioaren araberakoa izango da. Jarduera gehienak ikasgelan lantzeko pentsatuta daude, baina sendogarri eran ere etxerako lan bezala agindu daitezke. Aurrerago agertuko den taulan adierazten den bezala, material edo/eta baliabide berbera lagungarri zein hedapen bezala erabil daiteke, hau da, egoerari dagokionaren arabera helburua alda daiteke. Adibidez, story card bati buruzko galdera erraz bat motelago dabiltzan ikasleentzat sendogarri bezala erabil daiteke, baina hedapenerako jarduera batean inspirazio bezala erabil daiteke ikasleek eremu semantiko bereko beste hitz batzuk pentsa ditzaten.

Irakasleak ikasleen abileziak bururatzen zaizkion forma anitzenetan balia ditzan gomendatzen da. Baliteke hitz egitea gorroto duen ikasle batek hiztegia arbelean idazteaz gozatzea edo beste batzuek marrazteaz edo horma-irudiak egiteaz.

Beste alderdi erabakigarri bat irakasleak bere taldearekin darabilen metodologia da eta, are zehatzago, ikasketarako zailtasunak dituzten ikasleekin darabilena. Edozein jarduera motarekin garrantzitsuena aurretiko lanketa egokia egin dela ziurtatzea da, ikasleek behar izango dituzten hitz guztiak ezagutzen dituztela eta jardueraren helburua ulertzen dutela. Ikasleei jarduera arrakastaz burutzeko tresna linguistiko egokiak eman ezkero, guztientzat ariketa zorrotz eta interesgarria izango delako bermea izango dugu. Beharrezko prestakuntzarik izan ezean, ikasleek ikasketa esperientzia ezkorra izan dezakete, konfiantza galduta eta oraindik lortu ez duten abilezia maila eskatzen dien jarduerarekin frustrazio bizipena izanda.

Jarduera bat hasi orduko, egin demostrazio bat. Binakako jardueretarako, aukeratu ikasle bat lagun diezazun. Gero, atera bi ikasle talde osoarentzat jardueraren demostrazio bat egin dezaten.

Saia zaitez gela guztitik ibiltzen jarduerak azaldu edo egiten dituzun bitartean, ikasleen artean ibiliz. Honela, konfiantza giroa sortuko duzu eta, aldi berean, ikasleentzat hurbilago egongo zara. Ikasgelan mugimenduak ikasleen arreta lortzea laguntzen du eta klasea animatuagoa eta dinamikoa egiten du.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 37- © Cambridge University Press 2017

Page 38: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Irakaslea mugitzea ona izateaz gain, gelako mahai eta aulkien kokapenarekin ere erabil dezakezu teknika bera. Ikasle motelagoak gaitasun gehiago dituztenekin jar ditzakezu talde dinamikan lankidetzan aritu daitezen eta gatazkatsuagoak izan daitezkeen ikasleak banatu. Binaka lan egitean, ikasle motelagoek gaitasun gehiago dutenen laguntza jasoko dute; ikasleek elkar laguntzeko joera dute. Ahal den guztietan, eskatu ikasleei euren aulkia hurrengo mahairantz edo hurrengorantz bira dezaten, eztabaidarako eta idatzizko lanerako egokiagoa den giroa sortzeko.

Aurretiaz esan den bezala, ebaluazioa eta estimulazioa erabakigarriak dira Lehen Hezkuntzako ikasleen kasuan, baina are gehiago zailtasunak dituzten ikasleentzat. Jarduera bat burutzean, saia zaitez erantzun egokiak aurki ditzaten laguntzen, erantzunak eman ordez. Horrela, ikasleak erantzun egokia aurkitzearekin asebeteta sentituko dira. Ikasle batek akats bat egiten duen bakoitzean, gogoratu ezazu akatsak egitea ikasketa prozesuaren parte dela eta ez dutela lotsarik sentitu behar horregatik.

Ikasgai bakoitzeko Jarduera gehigarriak ikasleek hiztegi multzo zehatz bat gehiago landu behar dutela uste duzunean erabil daitezke. Jarduera horiexek berberak erabil daitezke ikasle aurreratuagoen hedapen bezala, nahiz eta zenbaitetan jarraibideak apur bat aldatu beharko dituzun. Gainera, Irakaslearentzako baliabide pack-ean unitate bakoitzarentzat hedapenerako bi orrialde eta errefortzurako bi orrialde daude, abestietarako lan orriaz gain, horiek lantzen jarraitu nahi baduzu erabiltzeko.

Gogoratu etengabeko berrikusketa ikasketa prozesuaren beste alderdi garrantzitsu bat dela eta beharrizan bereziak dituzten ikasleei asko lagunduko diela, baita talde osoari ere. Kid's Box etengabeko errepaso sisteman oinarrituta dago, unitate bakoitzean eta lau unitatekako blokeetan ikasitako hiztegia berrikusteko jolas eta teknika ezberdinekin.

Irakaslearentzako baliabide pack-ak DVD elkarreragilearekin eta Europar Portfolioarekin zenbait material gehiago dakar (orrialde fotokopiagarriak, hiztegidun txartelak, word cardak eta jaiegunetarako jarduerak), irakasleak ikasgelan aurkituko dituen beharrizan espezifiko anitzei erantzuten laguntzeko pentsatuta.

Jarduerak, materialak eta errefortzu/hedapenerako ideiak

Ahozkoaren ulermena

- Ikaslearen liburuko eta Jarduera koadernoko entzumen jardueretarako grabaketa guztiak dituen audio CD bat dago.

- DVD interaktiboak istorioen bertsio animatuak, animaziodun abestiak eta bideoak, bideo dokumentalak, etxean lantzeko jolasak eta quiz bat ditu.

- Irakaslearentzako baliabide pack-ak YLErako azterketa gehigarriak ditu, entzumenerako audio CD batekin.

Ahozko ekoizpena

- Ikaslearen liburuko ahozko jarduera erraz eta gidatuak.- Entzun edo irakurri duten istorioa antzezteko jarduera eta ideiak.- Irakaslearen baliabide pack-ak (TRP) komunikazio jarduera

fotokopiagarriak ditu.- Warmer eta Ending the lesson jarduerak Ikaslearen liburuko eta

Jarduera koadernoko orrialde bakoitzeko irakaslearentzako jarraibideetan daude.

- Ahozkoa lantzen jarraitzeko osagai sorta handia (txotxongiloak, sentence wheels, txartelak, etab.).

Idatzizkoaren

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 38- © Cambridge University Press 2017

Page 39: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

ulermena- Irakurmenerako jarduera errazak (esaldi eta testu laburrak).- Irakaslearen baliabide pack-ak abestiak eta istorioak lantzen

jarraitzeko ariketa orriak ditu.

Idazmena- Idazmenerako jarduerak (esaldi eta testu laburrak).- Irakaslearen baliabide pack-ean eta irakaslearen jarraibideetan

errefortzu eta hedapenerako jarduerak.- Europar Portfolioko idatzizko jarduera errazak.

Gramatika egiturak

- Ikaslearen liburuko eta Jarduera koadernoko jarduerek unitate bakoitzeko egitura berriak modu naturalean erabiltzen laguntzen dute.

- Irakaslearen baliabide pack-ak YLE prestatzeko azterketa gehigarriak ditu, oinarrizko gramatika egiturak lantzen laguntzeko.

Hiztegia - Unitate ezberdinetako hiztegia finkatzeko jarduera errazak.

Ahoskera

- Ikasitako hots eta kontzeptu fonologikoak lantzeko errepikapen jarduera errazak.

- DVD interaktiboak ikasgelan landutakoa sendotzeko erabil daitezkeen grabaketak ditu.

- CD-ROMak hots zehatzak dituzten hitzak antzeman, errepikatu eta ondo ahoskatzea lantzeko jarduerak ditu (Games: Sounds Machine).

Baloreetan oinarritutako

hezkuntza

- Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza ikastaroko unitate guztietan agertzen dira, irakurgaietan, elkarrizketetan eta beste osagaietako jarduera anitzetan.

Alderdi soziokulturalak

eta kultura-arteko

kontzientzia

- Bizimodu, ohitura, literatura, musika eta beste alderdi askoren inguruko kultura informazioa. Britainia Handia, ingelesa hitz egiten den herrialdeak eta mundua orokorrean elkarrizketa, irakurgai eta ilustrazioetan agertzen dira.

- DVD interaktiboan bideo dokumentalak.- Unitate bakoitien amaieran alderdi soziokulturalak eta kultura-

arteko kontzientzia lantzera bideratutako orrialde espezifikoak daude.

Edukien eta atzerriko

hizkuntzen ikasketa

integratua

- Bi unitatero AICLE orrialde bat dago, ingelesa komunikazio-hizkuntza bezala izanda curriculumekoak diren beste ikasgaiei buruzkoak ikasteko, adibidez, ingurumena, matematikak, gorputz heziketa eta musika.

Ikaslearen ahozko eta idatzizko ekoizpena egituratzeko pentsatutako jarduerak

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 39- © Cambridge University Press 2017

Page 40: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

8 UNITATE DIDAKTIKOEN GARAPENA

Unitate didaktikoen garapenean ikus daitekeen bezala, edukiak lau multzo nagusitan batu dira:

1. blokea. Ahozko testuen ulermena2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena3. blokea. Idatzizko testuen ulermena4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Programazioaren irakurmena erraztearren, bloke bakoitzaren eduki espezifikoen ondoren, guzti horietan zeharka lantzen diren alderdiak agertzen dira. Hurrengoak dira:

Komunikazio funtzioakHiztegiaEgiturakAhoskera eta ortografiaIkasgelako lengoaiaIkaskuntza estrategiak:Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak

Hurrengo orrialdeetan unitate bakoitzeko edukiak banatuta agertuko dira:

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 40- © Cambridge University Press 2017

Page 41: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

WELCOME TO OUR EZINE UNITATEA

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko zenbait euskarritako mezu errazak entzun eta ulertzea. Eskolako ikasgai eta ikastetxearekin lotutako jarduerekin lotura duten ahozko mezu

errazak entzun eta ulertzea. Pertsonaien aurkezpen errazak entzutea. Chanta errezitatu eta abestia kantatzea. Ikusizko laguntzarekin istorioa entzun eta ulertzea. Eskola ikasgai guztiei buruzko ahozko ekoizpenen atal eta partaideza anitzak

entzutea. Errimadun hitzei buruzko chanta entzun eta errepikatzea. Errimadun hitzak entzun eta letreiatzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko ahozko mezuak entzun eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, movie hopper eta hotsak bereiztea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Kideak ezagutu eta horien inguruko informazio interesgarria ezagutzeko elkarrizketa laburren ahozko ekoizpena.

Pertsonaia nagusien izenak ahoskatzea eta horietako zenbaiten jarduera esanguratsuak eurekin lotzea.

Informazio pertsonala eskatu eta ematea. Eskolako ikasgaien ahozko ekoizpena. j eta ch grafiekin lotutako /dʒ/ eta /tʃ/ hotsei dagozkien ahoskerak lantzeko chanta

errezitatzea. Gehienez hamar galderatan eskola ordutegi egokia zein den asmatzeko jolas

batean parte hartzea. Istorioa irakurri eta horren inguruko ulermen galderak erantzutea.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Aurretiaz entzundako elkarrizketan pertsonaiei buruz emandako informazioari

buruzko galdera errazak irakurtzea. Zenbait hitz irakurri eta horien helburuaren arabera hiru taldetan sailkatzea. Zenbait esaldi irakurri eta bakoitza dagokion pertsonaiarekin lotzea. Aldizkari digital bati (ezine) buruzko testua irakurtzea eta falta diren hitzak osatzea. Ezine bati buruzko esaldiak irakurri eta akatsak antzeman eta zuzentzea. Dan, Alvin eta Shari eskola kideak diren hiru pertsonaien aurkezpena irakurtzea. Pertsonaietako bakoitzak bere buruaz emandako informazioari buruzko zenbait

galdera irakurri eta erantzutea. Testuko esaldi desordenatuak ordenatzeko irakurtzea. Galdera izenordainekin osatzeko zenbait galdera irakurtzea. Ikasgaiei buruzko eskola webgune baten aurkezpenaren irakurketa. Ikastetxearekin lotura dutenak hautatzeko zenbait hitz irakurtzea. Ikastetxearekin eta ikasle bakoitzaren ikasgaiekin lotura duen informazioari

buruzko zenbait galdera irakurtzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 41- © Cambridge University Press 2017

Page 42: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Eskola ikasgaiei buruzko abestiaren letra irakurri eta entzutea. Jim-en ordutegia zein den eta egunero egiten duena bere ordutegi pertsonalean

osatzeko zenbait esaldi irakurtzea. Joke Corner saileko txistea irakurtzea. j eta ch grafiekin lotutako /dʒ/ eta /tʃ/ hotsen ahoskera lantzeko chanta irakurri eta

entzutea. Hizki larriei eta puntuei dagozkien akatsak aurkitzeko testua irakurtzea. Hizki larrien eta puntuen erabilera arauak irakurtzea. Ikusizko laguntzekin istorioaren grabaketa irakurri, entzun eta ulertzea. Aurretiaz irakurritako istorioari buruzko zenbait galdera irakurtzea. Mezu sekretua argitzeko egiptoar hieroglifikoei buruzko testua irakurtzea. Unitatea berrikusteko Do you remember? saileko galderak irakurtzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko idatzizko esaldiak irakurri eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak eta grafiak eta hotsak elkarrekin lotzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Eremu semantikoaren arabera zenbait hitz idatzi eta bereiztea, irakurgaiak, janzkiak eta informatika.

Ezine bati buruzko testua irakurri eta sortzea, dagozkion hitzak txertatuta. Aurretiaz testua irakurtzean jasotako informazioaren arabera aldizkari eletroniko

bati buruzko esaldiak zuzentzea. Galdera izenordainekin galderak egitea. Pertsonaiei buruzko esaldi errazak idaztea: Dan, Alvin eta Shari. Hitzak mundu naturala, elikagaiak edo giza gorputzari dagozkien arabera

sailkatzea. Ikastetxea eta ikasgaiei buruzko galdera pertsonalak erantzutea Aurretiaz irakurritakoa eta aurkeztutako ordutegiaren arabera pertsonaia batek

egiten duenaren inguruko idazlana. Ikasle bakoitzaren eskola egun onenari buruzko testu erraza idaztea. j eta ch grafiekin lotutako /dʒ/ eta /tʃ/ hotsak dituzten hitz ezagunak idaztea. Idazketako puntuazio akatsak zuzendu ondoren testua idaztea. Eskola egun ideal bati buruzko idazlana. Istorioari buruzko ulermen galderak erantzutea. Egiptoar hieroglifiko baten ezkutuko mezua idaztea. Unitatea berrikusteko Do you remember? saileko galderak erantzutea. CD-ROMeko galderen erantzunak idaztea zenbait jarduera osatzeko (Treasure

Hunt).

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Agurrak, aurkezpenak eta informazio pertsonala eskatzea. Errutinei buruz hitz egiteko present simple erabiltzea. Eskolako errutinari buruzko galderak egitea. Bakoitzaren zaletasun eta lehentasunak adierazteko parte hartzea. Denbora eta aspektu ezberdindun egoerak deskribatzeko Present continuous eta

past simple erabiltzea.

Hiztegia: Present simple errutinei buruz hitz egiteko Like + ing, ‘d like zaletasun eta lehentasunei buruz hitz egiteko Galde partikulak, erantzun laburrak, so, before

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 42- © Cambridge University Press 2017

Page 43: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Pertsonaien izenak Eskola: school, school subjects, second language, dictionary, exam, timetable,

alpahabet, syllable Puntuazioa: capital letter, full stop Preposizioak: at, before, on, in Istorioko hiztegia: Diggory Bones, dig rocks, stones, archaeology, archaeologist,

sir, dinosaur, skeleton, ancient, the Rosetta Stone, program Hitz gehiago: We all agree that … , We all want that … , hockey, map, School of

Archaeology, classes, Egyptian hieroglyphics Errepasoa: kirolak, jarduerak, eskola, adjektibo superlatiboak, eskolako ikasgaiak,

ordua, neck, bone, museum, adjektiboak

Sintaxi-diskurtso edukiak: Hello. Hi. Nice to meet you. Let’s … Shall we … ? We can … Present simple Like + ing ‘d like Preguntas Respuestas cortas Who + Present simple? Present continuous What’s your name? Too + adjetivo Past simple

Ahoskera eta ortografia: j eta ch grafiekin lotutako /dʒ/ eta /tʃ/ hotsak antzeman, errepikatu eta ondo

ahoskatzea. (CD-ROM, Games: Sounds Machine).

Ikasgelako lengoaia: What school words can you remember? Show what you know about … Listen. Who said it? Answer the question. Put the words in groups. Match the sentences. What did we do today? What new words did you learn? Listen and say the name. Ask your friend. Shari lives in a village. Alvin sometimes goes to the school breakfast club. What’s your favourite school subject? Why? Which are the subjects everyone has to study in City School? What are the pupils learning about Science this year? What about our school?

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 43- © Cambridge University Press 2017

Page 44: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Where’s … ? Here it is. Listen and point. Listen, point and repeat. Listen and circle. Use a pencil and join the dots. Say the chant! How many fingers are there? What colour is it? What can you see? Write the numbers. Our favourite colour is … Is it a window? Who’s this? Is this Ana? Are you playing football?

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Eredu bat jarraituta esaldi eta testu errazak ulertu eta ekoiztea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Ikasgelako jarraibideei erantzuteko abilezia balioestea. Ikasgelan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Atzerriko hizkuntza erabilita elkarrizketetan eta eskolaren garapenean parte hartuta

harremanen garrantzia aintzat hartzea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Nork bere burua aurkeztu eta besteekin harremana izateko abilezia erabiltzea. Ikasgelako ohiko errutinekin lotura duten jarraibideak antzeman eta betetzea. Atzerriko hizkuntza erabilita eskolan eta horren garapenean parte hartzea. Ikasgelako gizarte integrazioaren garrantzia aintzat hartzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 44- © Cambridge University Press 2017

Page 45: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Kolore, zenbaki, ikasgai eta gelako ekintzei buruzko ahozko mezuak entzutea.

Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

Irudidun eszena bat entzutea (Diggory Bones).

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

Eskolako ikasgaiei buruzko abestia entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerkiak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko abestia taldean errezitatzea.

Informazio pertsonala edo bere ingurunearena emanda, ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Irakaslearen galderen erantzunak datu pertsonalekin eta ingurukoekin erantzutea.

Bat-batean parte hartzen du ahozko elkartrukeetan.

Nork bere burua aurkeztu eta kideekin informazio pertsonala elkar trukatzea.

Eskola ordutegi, zaletasun eta lehentasunei buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.

Unitateko komunikazio jolasetan aktiboki parte hartzea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasunak ulertzen ditu.

Eskolako ordutegiarekin lotura duten esaldiak irakurtzea.

Unitateko marrazkidun istorioan agertzen diren esaldiak antzematea.

Bere intereseko gaiei buruzko testu anitzetako informazioa ondorioztatzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik testu errazak eratzen ditu.

Eskolako ikasgaiekin eta eskolarekin lotura duten testu errazak idaztea.

Present simple erabilita testu errazak idaztea.

Ipuin eta deskribapen errazak idazten ditu. Euren eskola ordutegiari buruzko informazio pertsonaldun testu laburra idaztea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 45- © Cambridge University Press 2017

Page 46: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaPuzzleak eta hitz gurutzatuak osatzen ditu. Eskolako ikasgaiak eta eskolarekin lotura

duten hiztegiarekin labirintoaren irtenbidea aurkitzea.

Irizpide egokiaren arabera datuak ordenatu eta sailkatzen ditu.

Eskola ordutegi baten datuak osatzea.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Eskolako ikasgaiak eta eskolarekin lotura duten esaldiak erabilita ikaslearen ingurunea deskribatzea.

Euren eskola ordutegiarekin lotuta, zenbakiak eta orduak lantzea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Unitateko chant eta/edo abestia taldean errezitatu/kantatzea.

Besteekin harremana izan eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Egiptoar hieroglifikoak ezagutzearekiko interesa agertzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Unitateko chanta errezitatu eta abestia kantatzea.

Herrialde anglosaxoietako adierazpen kulturalekiko interes eta errespetua.

Gizateriaren historiako idatzizko hizkuntzaren lehenengotariko agerraldietako bat bezala egiptoar hieroglifikoetara hurbiltzea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 46- © Cambridge University Press 2017

Page 47: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Talde-lana ikasgelan Besteen hitz egiteko txanda errespetatuta, talde osoarekin lan egiteko gai izatea.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau zehazki Historiarekin lotuta dago. Ikasleek egiptoar hieroglifikoak mezuak adierazteko medio bezala landuko dituzte.

5 Irakurketa bultzatzea

Ikasleek unitateko istorioarekin irakurketa entretenimendu bezala deskubritzea.

6 Ebaluazio irizpideak

Eskolako ikasgaiei eta eskolari buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Present simple aldian galderak eta erantzun laburrak erabilita, informazio pertsonala elkar trukatzea.

like/love + -ing /nouns, ‘d like + infinitive erabilita eguneroko errutinak, zaletasunak eta lehentasunak adieraztea.

Euren eskola ordutegiaren inguruan hitz egitea. Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea. j eta ch grafiekin lotutako /dʒ/ eta /tʃ/ hotsak ahozkoan eta idatzizkoan antzeman

eta ondo ekoiztea. Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste,

egiptoar hieroglifikoak. Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Eskolako ikasgaiak eta eskola antzeman eta aurkeztea.

Eskolako ikasgaiei eta eskolari buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

HLK

like/love + -ing /nouns, ‘d like + infinitive egituren erabilera lantzea.

Present simple erabilita galderak eta erantzun laburrak lantzea.

Oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: informazio pertsonala elkar trukatzea, eguneroko errutinak adieraztea, gustos eta preferencias.

HLK

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 47- © Cambridge University Press 2017

Page 48: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

/dʒ/ eta /tʃ/ hotsen ahoskera lantzea .

j eta ch grafiekin lotutako /dʒ/ eta /tʃ/ hotsak ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea.

HLK

Eskolako ikasgaiei buruzko chanta errezitatu eta abestia kantatzea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea.

HLKAK

AEK

Marrazkidun istorioa entzun eta irakurtzea.Aurretiaz landutako irudidun istorioaren atalak antzematea.

Ikusizko eta entzunezko laguntzarekin testu oso labur eta errazetan gaia, zentzu orokorra, ideia nagusiak eta informazio espezifikoa antzematea.

HLK

Aurretiaz landutako testu baten esanahiaren inguruko gogoeta.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, egiptoar hieroglifikoak.

HLKGHK EBK

Unitatean zehar ikasitako hiztegia berrikustea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

AEK

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 48- © Cambridge University Press 2017

Page 49: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

1. UNITATEA TIME FOR TELEVISION

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko zenbait euskarritako mezu errazak entzun eta ulertzea. Telebistaren eremu semantikoko hitzak aurkitzeko elkarrizketa entzun eta ulertzea. Liburuko zenbait pertsonaiek parte hartzen duten elkarrizketak entzun eta ulertzea. Zenbait pertsonaiari euren errutinen eta horien ordutegien inguruan egindako

elkarrizketak entzun eta ulertzea. Telebistako zenbait saioren izenak entzun eta errepikatzea. Telebistako zenbait saioren atalak entzun eta ulertzea. Orduak berrikusteko abestia entzun eta errepikatzea. u grafiarekin lotutako /juː/ hotsa ondo ahoskatzeko zenbait hitz ezagun entzutea. Hobekuntza fonetikorako abestia entzun eta errepikatzea. u grafiarekin lotutako /juː/ hotsa duten hitzak antzemateko testua entzutea. Ikusizko laguntzarekin istorioa entzun eta ulertzea. Erantzun egokiak emateko marrazki bizidunen istorioari buruzko elkarrizketa

entzun eta ulertzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko ahozko mezuak entzun eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, movie hopper eta hotsak bereiztea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Ikasleek ordua galdetu eta esateko ahozko interakzioa. Binaka, kideak zenbait ekintza zein ordutan egiten dituen asmatzeko jolas batean

parte hartzea. Ikasleek zenbait telebistako saioren inguruan hitz egiteko ahozko interakzioa. Ikasleek zenbait kideri telebistaren inguruan dituzten gustuei buruzko galdetegiaren

bidezko ahozko interakzioa. u grafiarekin lotutako /juː/ hotsa duten zenbait hitzen ahoskera egokia. Ikasleek aurreko unitateko istorioa berregiten duten ahozko interakzioa. Istorioa irakurri eta entzun ondoren ulermen galderak erantzutea. Egiten dakitenari buruz kideei ahozko ekoizpenean ingelesez adieraztea. Marrazki bizidunekin lotura duten galderen bitartez ahozko interakzioa. Do eta does present simple aldian erabilita galderen eraketa lantzeko ikasleek eta

euren senideek dituzten ohiturei buruzko galderak eta erantzunak.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Aurretiaz entzundako informazioa egokia den ala ez erabakitzeko istorioarekin

lotura duten esaldiak irakurtzea. Istorioan aurretiaz entzundakoaren arabera, zenbait esaldiren erdiak behar bezala

lotzeko irakurtzea. Eguneko zenbait egoera eta orduak irakurri eta lotzea. Erlojuetan adierazitako orduak irakurtzea. Pertsonaiek zenbait ekintza zein ordutan egiten dituzten zenbait esaldi irakurtzea

erlojuen orratzak marrazteko. Hizki-zopako hainbat aditzen lehen aldiko formak antzematea. Ikasleek aurreko egunean egin zutenari buruzko zenbait galdera irakurtzea. Telebistako zenbait programari buruz hitz egiten duen aldizkari elektronikoaren

edukia irakurri eta ulertzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 49- © Cambridge University Press 2017

Page 50: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Aldizkari elektronikoaren edukiari buruzko zenbait galdera irakurtzea. Telebistako zenbait programaren definizioen irakurketa. Telebistako zenbait saioren programazioaren irakurketa. Telebistako programazioaren inguruko zenbait galdera irakurtzea. Ikasi eta ulertzeko abestiaren letra irakurtzea. Aurreko larunbatean bi pertsonaiak egin zutenaren inguruko lehen aldiko

kontaketaren testua irakurri eta ulertzea. Lau pertsonaiak ikusiko duten telebistako saioa adosteko euren telebista

lehentasunak irakurtzea. Lau pertsonaien telebista lehentasunei buruzko zenbait ulermen galdera irakurtzea. Ikasle bakoitzak dituen telebista zaletasunei buruzko zenbait galdera irakurtzea. Joke Corner saileko txistea irakurtzea. u grafiarekin lotutako /ju:/ hotsaren ahoskera lantzeko chanta irakurtzea. Kide bati informazioa eskazeko telebistari buruzko galdetegiko galderak irakurtzea. Telebista saio bati buruzko kritika (review) irakurtzea. Telebistako saio bati buruzko kritikaren ulermen galderak irakurtzea. Ikusi edo irakurritako zerbaiti buruzko kritika idazteko ikasleek kontuan izan

beharrekoari buruzko informazioa irakurtzea. Ikusizko laguntzekin istorioaren testua irakurri, entzun eta ulertzea. Istorioaren laburpena irakurri eta, lehen aldia erabilita, berridaztea. Unitatea berrikusteko Do you remember? saileko esaldiak irakurtzea. Marrazki bizidunak egiteko moduari buruzko testua irakurri eta ulertzea. Komikiei buruzko galdetegiko zenbait galdera irakurtzea. Marrazki bizidunak egiteko moduari buruz irakurritakoaren arabera, zenbait esaldi

behar bezala amaitzeko irakurtzea. Animazioari buruzko proiektua egiteko zenbait jarraibide betetzea. Edukia zuzentzeko, telebistako saioei buruzko esaldiak irakurtzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko idatzizko esaldiak irakurri eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, eta grafiak eta hotsak elkarrekin lotzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Orduak idaztea. Ikasleek aurreko egunean egindako gauzen inguruko galderen erantzunak idaztea. Ikasleek aurreko asteko euren egun gogokoenean egin zutenari buruzko idazlana. Telebistako zenbait saiorekin lotutako izenak idaztea. Telebistako zenbait kateren ordukako programazioari buruzko galderak erantzutea. Ordu eta saioak esanda, ikasleen programazio idealaren inguruko idazlana. Lau pertsonaien telebistako lehentasunak irakurri ondoren zenbait galdera

erantzutea. Ikasle bakoitzaren telebista zaletasunei buruzko zenbait galdera erantzutea. Telebistako saio baten kritikari buruzko zenbait ulermen galdera erantzutea. Telebistako programa edo pelikula bati buruzko review bat idaztea. u grafiarekin lotutako /ju:/ hotsarekin ezagutzen dituzten hitzak idaztea. Sailean hots ezberdina duen hitza idaztea. Irakurritako istorioaren ulermen galderak erantzutea. Unera arte irakurritako istorioaren laburpena lehen aldian idaztea. CD-ROMeko galderen erantzunak idaztea zenbait jarduera osatzeko (Treasure

Hunt).

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak:

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 50- © Cambridge University Press 2017

Page 51: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Orduaren inguruko galdera-erantzunak. Ikasleen telebistako saio gogokoenen inguruko eztabaida eta aukera horiek egiteko

argudioak ematea. Telebistako zaletasun eta ohiturei buruzko galdetegiko galdera-erantzunak. Ikasle bakoitzak bere marrazki bizidun gogokoena deskribatzea.

Hiztegia: Orduak: time, o’clock, past, to, midnight Telebista: TV programmes, cartoon, weather, documentary, comedy, news, quiz,

sport, series, TV channel, episode, music videos, action films, TV screen, cameraman, reporter

Adjektiboak forma konparatibo eta superlatiboan: interesting, exciting, boring, good, bad, funny

Aditzak: turn on, wait Animazioa: longest running, animation, image, frames, cells, hand drawn, per

second, clear plastic, save time, movements, method, special techniques, are made, were made, are needed, were needed, are called, could, artist, prefer, comic, animated, flipbook, less (drawing), introduction, find out, sound, 3D

Errepasoa: pertsonaien izenak, telebista saioak, iradokizunak, golf, asteko egunak, eskolako ikasgaiak, kirolak, adjektiboak, orduak, Present continuous, Past simple, Present simple

Hitz gehiago: just in time, webpage, not my thing, the rest, until, the swings, ring, wing, wrong, thief, password, treasure, of course, resting, distressing, chew, alone, amazing, the underground, mealtimes, fighting, annoying, a waste of time, believe, idioms, approve, alarm clock

Sintaxi-diskurtso edukiak: What time is it? It’s + time Present simple eguneroko errutinetarako Past simple Adjektiboak What kind of programmes...? Do you like...? Have you got a ...?

Ahoskera eta ortografia: u grafiarekin lotutako /ju:/ hotsa antzeman, errepikatu eta ondo ahoskatzea.

Ikasgelako lengoaia: Show what you know: What TV words can you remember? Match the clocks with the pictures. Do the actions. Tell the time. Look at the clocks. Listen and say the letter. Play the game. Ask and answer. Match the clocks with the sentences for Dan’s day yesterday. Put the sentences in order. What’s your favourite TV programme? Why? What does the weather tell us? Which series do you like?

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 51- © Cambridge University Press 2017

Page 52: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Repeat the word and say the letter. Write the programmes. Write a TV page with your favourite programmes and times. Use these words to talk about the different programmes. What’s the name of the programme Tim and Jen wanted to watch? Listen and repeat. Ask your friend. Write the words in the table. Use the questions and answers to write a review of a TV programme or film. What can the thief do with the program? What happens to the TV screen? What does Brutus Grabbe want? Who is he? What is the Baloney Stone? What time’s the news on? What are the headlines on the news? Read the story so far and then write it in the past. Did you know … ? Make a flipbook cartoon of a ball bouncing.

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Eredua jarraituta, orain eta lehen aldiko testu laburrak ulertu eta ekoiztea. Can do sailaren bidez, lortutako helburuak aintzat hartzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Ikasgelako jarraibideei erantzuteko abilezia balioestea. Ikasgelan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Kideen iritziak errespetatu eta norbereak bezain ontzat ematea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Ingelesez harremanak izan eta elkarrizketa mantentzeko abilezia lantzea. Gelako ohiko errutinekin lotura duten jarraipenak antzeman eta betetzea. Telebistako saio ohikoenen inguruko lana. Marrazki bizidunak egiteko moduari buruzko ikasketa. Telebistaren erabilera burutsua egiten ikastea.

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Telebistari buruzko ahozko mezuak entzutea.

Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin Irudidun eszena bat entzutea (Diggory

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 52- © Cambridge University Press 2017

Page 53: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

Bones).

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

Telebistari buruzko abestia entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerkiak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko abestia taldean errezitatzea.

Ahozko aurkezpen errazak egiten ditu. Egindako proiektua kideei aurkeztea: flipbook cartoon.

Informazio pertsonala edo bere ingurunearena emanda, ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Irakaslearen galderen erantzunak datu pertsonalekin eta ingurukoekin erantzutea.

Bat-batean parte hartzen du ahozko elkartrukeetan.

Telebistan euren zaletasun eta lehentasunei buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.

Euren lehentasun pertsonalen arrazoiak argudiatzea.

Unitateko komunikazio jolasetan aktiboki parte hartzea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasunak ulertzen ditu.

Telebistarekin lotura duten esaldiak irakurtzea.Unitateko marrazkidun istorioan agertzen diren esaldiak antzematea.

Bere intereseko gaiei buruzko testu anitzetako informazioa ondorioztatzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik testu errazak eratzen ditu.

Telebistarekin lotura duten testu errazak idaztea.

Present simple erabilita testu errazak idaztea.

Ipuin eta deskribapen errazak idazten ditu. Telebistako saio edo pelikula bati buruzko testu laburra idaztea.

Aurreko asteko egun batean egindakoari buruzko testu laburra idaztea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaPuzzleak eta hitz gurutzatuak osatzen ditu. Lehen aldiko aditzekin hizki-zopa ebaztea.

Irizpide egokiaren arabera datuak ordenatu eta sailkatzen ditu.

Ekintza bakoitzean adierazitako orduen arabera esaldiak ordenatzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 53- © Cambridge University Press 2017

Page 54: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Orduekin lotura duten esaldiak erabilita ikaslearen ingurunea deskribatzea.

Ikerketa zientzifikoaren metodoari dagozkion estrategia propioak erabiltzen ditu.

Euren proiektuaren aurkezpen testua egiteko animazio moduei buruzko informazioa bilatzea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Unitateko chant eta/edo abestia taldean errezitatu/kantatzea.

Besteekin harremana izan eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Telebista saio ohikoenak ezagutzearekiko jakinmina agertzea.

Telebista erantzukizunez erabiltzearen garrantzia balioestea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 54- © Cambridge University Press 2017

Page 55: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Unitateko chanta errezitatu eta abestia kantatzea.

Herrialde anglosaxoietako adierazpen kulturalekiko interes eta errespetua.

Ingelesa hitz egiten den herrialdeetako zenbait telebista saio ezagutzea.

Bere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Unitate amaierako proiektu bezala flipbook cartoon bat egitea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentziaBere eginkizunak modu autonomoan osatzeko informazioa bilatzen du.

Unitateko proiektua amaitzeko informazioa bilatzea: flipbook cartoon.

Testuak bere kabuz irakurtzearekiko jarrera proaktibo eta baikorra agertzen du.

Proiektua prestatzeko aurreko pausuak bete eta, kideei aurkeztu baino lehen, berrikustea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea.

Bakerako hezkuntza Besteen iritziekiko errespetua agertzea, nahiz eta norbereetatik ezberdinak izan.

Bakerako hezkuntza Besteen iritziekiko errespetua agertzea, dena delako sexua dutela ere.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau zehazki artearekin lotuta dago, marrazki bizidunen bitartez. Ikasleek marrazki bizidunen ekoizpen modu ezberdinak ikasiko dituzte. Gainera, marrazki bizidun ospetsuenekin lan egingo dute. Azkenik, flipbook cartoon proiektua egingo dute.

5 Irakurketa bultzatzea Ikasleek unitateko istorioarekin irakurketa entretenimendu bezala deskubritzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 55- © Cambridge University Press 2017

Page 56: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

6 Ebaluazio irizpideak

Telebistari buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Eskola eta ikasgai ezberdinekin lotura duten errutinen inguruan hitz egitea. Zer ordu den galdetu eta esatea. Present simple aldian galderak egiteko do eta does aditz laguntzaileak erabiltzea. Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea. u grafiarekin lotutako /ju:/ hotsa ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo

ekoiztea. Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste,

telebistaren erabilera burutsua egitea. Marrazki bizidunei eta animazio mota ezberdinei buruzko maiztasun handiko

ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea. Flipbook cartoon bat egin eta aurkeztea. Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Telebista antzeman eta aurkeztea.

Telebistari buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

HLK

Orduak lantzea.

Present simple aldian galderak egitea lantzea.

Oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: zer ordu den galdetu eta esatea, present simple aldian galderak egitea.

HLK

/juː/ hotsaren ahoskera lantzea. u grafiarekin lotutako /ju:/ hotsa ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea.

HLK

Telebistari buruzko chanta eta abestia errezitatzea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea.

HLKAK

AEK

Flipbook cartoon bat egin eta kideei aurkeztea.

Ahozko partaidetza labur eta errazetan norbere burua ulertzera ematea

HLKAK

AEK

Marrazkidun istorioa entzun eta irakurtzea.Aurretiaz landutako irudidun istorioaren atalak antzematea.

Ikusizko eta entzunezko laguntzarekin testu oso labur eta errazetan gaia, zentzu orokorra, ideia nagusiak eta informazio espezifikoa antzematea.

HLK

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 56- © Cambridge University Press 2017

Page 57: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Aurretiaz landutako testu baten esanahiaren inguruko gogoeta.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak bestea, telebista erantzukizunez erabiltzea.

HLKGHK EBK

AK

Marrazki bizidunei eta animazio mota ezberdinei buruzko hiztegia antzeman eta erabiltzea.

Marrazki bizidunei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

ZK MK TK

Unitatean zehar ikasitako hiztegia berrikustea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

AEK

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 57- © Cambridge University Press 2017

Page 58: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

2. UNITATEA PEOPLE AT WORK

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetatik datozen mezuan entzun eta ulertzea. Pertsonaiek profesionalki izan nahi dutenaren inguruan hitz egiten duten

elkarrizketak entzun eta ulertzea. Estrofak ordena egokian jartzeko lanari buruzko abestia entzutea. Zenbait pertsona ospetsuren lanaren bitartez izenak eta lanbideak entzun eta

errepikatzea. Euren lanei buruz hitz egiten duten zenbait profesionalen partaidetza laburrak

entzutea emandako zenbait aukeraren artean aukera egokia egiteko. Chanta entzun eta lanbideekin lotura duten hitzen azentudun silabak errepikatzea. Ikus-entzunezko laguntzekin istorioa entzun eta ulertzea. –er eta –or grafiekin lotutako schwa /ə/ hotsa duten zenbait hitz entzutea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko ahozko mezuak entzun eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, movie hopper eta hotsak bereiztea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

going to egitura erabilita, etorkizunean egin nahi dituzten lanbideei buruzko galdera-erantzunen bidezko ahozko interakzioa.

Lanbide zirraragarriena iruditzen zaiena aukeratzea eta aukeraketa horretarako arrazoiak ematea.

Ikasleek aukeratutako zenbait lanbideren inguruko galdera-erantzunak. Etorkizun hurbilari buruzko galdera-erantzunak. –er eta –or grafiekin lotutako schwa /ə/ hotsa antzeman eta ekoizteko gaitasuna. Ikasleek datorren astean egingo dutenari buruzko binakako elkarrizketa, galdera-

erantzunak. Aurretiaz irakurri eta entzundako istorioari buruzko galdera-erantzunen bidezko

ahozko interakzioa. Ahoarentzako higiene ohitura osasungarrien laburpena.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Esaldi bateko hitzak behar bezala ordenatzeko irakurtzea. Aditzarekin osatzeko etorkizunari buruzko zenbait esaldi irakurtzea. Galdera-erantzunak behar bezala lotzeko irakurtzea. Abesti baten letra irakurri eta ordenatzea. Akasdun esaldiak irakurtzea, aurreko bineten arabera zuzentzeko. Etorkizuneko planei buruz kide bati galderak irakurtzea. Binetetako informazio kodetuaren arabera etorkizunari buruzko zenbait galdera

irakurtzea. Pertsonaia batek egingo duenari buruzko galderak ondo erantzuteko bere

egunerokoa irakurtzea. Lanbide zirraragarrienetako batzuk azaltzen dituen ezine baten edukia irakurri eta

ulertzea. Irakurritako ezinearen edukiari buruzko zenbait galdera irakurtzea. Binetei etiketak ondo jartzeko zenbait lanbideri buruzkoak irakurtzea. Zenbait profesionalen izenak eta egiten dituzten ekintzei buruzkoak irakurri eta

lotzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 58- © Cambridge University Press 2017

Page 59: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Zenbait lanbide ondo antzemateko horien deskribapena irakurtzea. Pertsonaiek izan lezaketen lanbidea erabakitzeko dituzten zaletasunei buruzkoak

irakurtzea. Elkarren artean ondo lotzeko, pertsonaiek egingo dutena deskribatzen duten

zenbait esaldi irakurtzea. Abeslari baten egunerokoa irakurtzea bere agenda pertsonala osatzeko. Ikasleek etorkizun hurbilean egitea pentsatu dutenari buruzko galderak irakurtzea. –er eta –or grafiekin lotutako schwa /ə/ hotsa duen chantaren letra irakurtzea. Joke Corner saileko txistea irakurtzea. Istorioa irakurri eta ulertzea. Irakurritako istorioari buruzko zenbait ulermen galdera irakurtzea. Unitatea berrikusteko Do you remember? saileko esaldiak irakurtzea. Aho higieneari buruzko testua irakurri eta ulertzea. Aho higieneari buruzko galdetegiari dagozkion esaldiak irakurtzea. Zein animaliari buruz ari diren asmatzeko animaliei buruzko zenbait gertakariri

buruzkoak irakurtzea. Falta diren hitzekin osatzeko haginak zaintzeko moduari buruzko testua irakurtzea. Haginak garbitzeko moduari buruzko testuko paragrafoak irakurri eta ordenatzea. Haginen zaintzari buruzko esperimentua egiteko jarraibideak irakurtzea. Diagrama osatzeko, haginei buruzko diagramako zenbait elementu irakurtzea. Ikasle bakoitza eta bere aho higienearekin lotura duten zenbait galdera irakurtzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko idatzizko esaldiak irakurri eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, eta grafiak eta hotsak elkarrekin lotzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Kode sekretua deszifratu eta bertan ezkutatutako mezua idaztea. Aurretiaz deszifratutako kode bera erabilita mezu bat idaztea. Emandako irudien arabera zenbait pertsonaiak egingo dutenari buruzko galderak

erantzutea. Going to egitura ezezkoan erabilita zenbait esaldi idaztea. Pertsonaia baten etorkizuneko planei buruzko galdera-erantzunak idaztea. Unitatean ikasitako zenbait lanbide idaztea. Zenbait lanbide deskribatzen dituzten substantiboak eta profesional horiek

burutzen dituzten ekintzak deskribatzen dituzten aditzak idaztea. Ikasleek aukeratutako lanbide bat deskribatzea. Datorren asterako ikasleen planei buruzko idazlana. –er eta –or grafiekin lotutako schwa /ə/ hotsa idatzi eta bereiztea. Ikasleen senitartekoren baten lanbidea deskribatzea. Istorioa irakurri ondoren ulermen galderak erantzutea. Haginen ezaugarrien arabera animalien izenak idaztea. Haginak eta euren higiene zaintzari buruzko kontzeptu-mapa egitea. Ikasle bakoitzaren aho-higiene ohiturei buruzko zenbait galdera erantzutea. Ikasle bakoitzaren aho-higiene ohiturei buruzko idazlana. CD-ROMeko galderen erantzunak idaztea zenbait jarduera osatzeko (Treasure

Hunt).

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Going to erabilita etorkizuneko planei buruz hitz egiteko galdera-erantzunak. Ikasleek zirraragarrientzat jotzen dituzten lanbideak erabakitzeko eztabaidatzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 59- © Cambridge University Press 2017

Page 60: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Hiztegia: Lanbideak: nurse, firefighter, teacher, dentist, driver, skater, writer, singer, painter,

photographer, farmer, tennis player, runner, swimmer, actor, pilot, police officer, journalist, footballer. Cook, mechanic, sports commentator, secretary, typist, scientist

Galde-partikulak: where, who, when, what time Haginak: teeth, brush (her) teeth, toothbrush, hog, milk teeth, permanent, molars,

wisdom teeth, incisors, canines, premolars, chew, tear, flat(ter), swallow, crown, root, gum, enamel, twice, tusk, lose

Aho-higienea: tooth care, sugary, healthy, diet, rinse, cavity, circular, fluoride, tongue, vinegar, hard boiled eggs, minerals, acid

Hitz gehiago: burn down, exhibition, show, good rules, diary, novel, overall, uniform, mask, lie down, clown, dentistry, between, experiment, then, lastly, next, bubble

Errepasoa: actions, verbs for daily routines, sports, telling the time, adverbs, am, pm, character names, animals, food

Sintaxi-diskurtso edukiak: Going to Present simple eguneroko errutinetarako Present continuous Aditz aldi nahastuak Galderak

Ahoskera eta ortografia: –er eta –or grafiekin lotutako schwa /ə/ hotsa antzeman, errepikatu eta ondo

ahoskatzea (CD-ROM: Games, Sounds Machine).

Ikasgelako lengoaia: What jobs can you remember? I think I’m going to … Is Dan a nurse now? Does he want to be a nurse in the future? What job are you going to do when you’re older? Is Tom going to be a teacher? Put the words in the right order. Look at this code. Write the secret message. Now write another message for your friend? What are they going to do? Now think of some more questions. Look at Sam’s diary for the weekend. Ask and answer the questions. What’s the most exciting job? Why? Now write a definition for this job. Now ask your friend these questions about their interesting job. Slim Jim’s a famous singer. Read and complete his diary. Listen, repeat and clap. Write your plans for next week. What did Brutus study? What didn’t he study’ What was the professor’s mistake at the end? What time’s the meeting? Who’s got the letter?

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 60- © Cambridge University Press 2017

Page 61: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Do you remember? Did you know … ? Read again and label the diagram. Can you match the animals with their teeth? How many teeth have babies got? What about young children? What are their teeth called? What are the four kinds of teeth called and what do they do? What facts do you remember about animals’ teeth? So what is it OK to eat? Give me an example of a sugary food. Is it good for our teeth? Do a dentist’s experiment. Complete the teeth mind map.

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. going to egituradun esaldiak ulertu eta ekoiztea. Lortutako edukiei buruzko auro-ebaluazioa egitea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Ikasgelako jarraibideei erantzuteko abilezia balioestea. Ikasgelan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Aho-higiene pertsonalaren kultura garatzea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Ingelesez harremanak izan eta elkarrizketa mantentzeko abilezia lantzea. Gelako ohiko errutinekin lotura duten jarraipenak antzeman eta betetzea. Hazten direnerako lanbide edo bizibide bat aukeratzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 61- © Cambridge University Press 2017

Page 62: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Lanbideei buruzko ahozko mezuak entzutea.

Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

Irudidun eszena bat entzutea (Diggory Bones).

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

Lana eta lanbideei buruzko abestia entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerkiak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko abestia taldean errezitatzea.

Ahozko aurkezpen errazak egiten ditu. Egindako proiektua kideei aurkeztea: haginen zaintzari buruzko proiektua.

Informazio pertsonala edo bere ingurunearena emanda, ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Irakaslearen galderen erantzunak datu pertsonalekin eta ingurukoekin erantzutea.

Bat-batean parte hartzen du ahozko elkartrukeetan.

Etorkizuneko planei eta izan nahi duten lanbideari buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.Unitateko komunikazio jolasetan aktiboki parte hartzea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasunak ulertzen ditu.

Lanarekin eta lanbideekin lotura duten esaldiak irakurtzea.Unitateko marrazkidun istorioan agertzen diren esaldiak antzematea.

Bere intereseko gaiei buruzko testu anitzetako informazioa ondorioztatzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik testu errazak eratzen ditu.

Lanarekin eta lanbideekin lotura duten testu errazak idaztea.

going to egitura erabilita testu errazak idaztea.

Ipuin eta deskribapen errazak idazten ditu. Datorren asterako euren planei buruzko informazio pertsonalarekin testu laburra idaztea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 62- © Cambridge University Press 2017

Page 63: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Lanbide baten deskribapena idaztea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaPuzzleak eta hitz gurutzatuak osatzen ditu. Lanbideei buruzko hiztegiarekin hitz-

gurutzatuak osatzea.

Irizpide egokiaren arabera datuak ordenatu eta sailkatzen ditu.

Esaldi koherenteak idazteko hitzak ordenatzea.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Orduekin eta denborarekin lotura duten esaldiak erabilita ikaslearen ingurunea deskribatzea.

Ikerketa zientzifikoaren metodoari dagozkion estrategia propioak erabiltzen ditu.

Haginen zaintzari buruzko informazioaren bilaketa egitea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Unitateko chant eta/edo abestia taldean errezitatu/kantatzea.

Besteekin harremana izan eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Bizibide bezala lanbide ezberdinak ezagutzearekiko interesa agertzea.

Ikasgelan errespetua agertzearen garrantzia balioestea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Unitateko chanta errezitatu eta abestia kantatzea.

Herrialde anglosaxoietako adierazpen kulturalekiko interes eta errespetua.

Kulturarekin lotura duten zenbait lanbideren ingurukoak ikastea.

Bere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Unitate amaieran haginen zaintzari buruzko proiektua egitea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentzia

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 63- © Cambridge University Press 2017

Page 64: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Bere eginkizunak modu autonomoan osatzeko informazioa bilatzen du.

Unitateko proiektua amaitzeko informazioa bilatzea: haginen zaintzari buruzko proiektua.

Testuak bere kabuz irakurtzearekiko jarrera proaktibo eta baikorra agertzen du.

Proiektua prestatzeko aurreko pausuak bete eta, kideei aurkeztu baino lehen, berrikustea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea.

Osasunerako hezkuntza Aho-osasun ohitura osasungarriak garatzea

Bakerako hezkuntza Besteen iritziekin errespetuzkoak izatea, sexua dena delakoa ere.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau zehazki zientziarekin lotuta dago. Ikasleek gure haginei eta izan beharko genituzketen aho-higieneari buruzko datuak

ikasiko dituzte. Haginen zaintzari buruzko esperimentua egingo dute.

5 Irakurketa bultzatzea

Ikasleek unitateko istorioarekin irakurketa entretenimendu bezala deskubritzea. Dibulgazio testuetan lanbide, osasun eta aho-higienari buruzkoak ikasiko dituzte.

6 Ebaluazio irizpideak

Zenbait lanbideei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

going to egitura erabilita etorkizuneko plan eta asmoen inguruan hitz egitea. Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea. –er eta –or grafiekin lotutako schwa /ə/ hotsa ahozkoan eta idatzizkoan antzeman

eta ondo ekoiztea. Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste,

lanbide ezberdinak ezagutu eta ikasgelan adeitsua izatearen garrantzia aintzat hartzea.

Haginei eta aho-osasunari buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Haginen zaintzari buruzko proiektua egin eta aurkeztea. Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 64- © Cambridge University Press 2017

Page 65: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Lanbide ezberdinak antzeman eta aurkeztea.

Lanbideei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea distintas.

HLK

Going to lantzea Oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: etorkizuneko plan eta asmoen inguruan hitz egitea.

HLK

Schwa /ə/ hotsaren ahoskera lantzea.

–er eta –or grafiekin lotutako schwa /ə/ hotsa ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea.

HLK

Lanari buruzko chanta eta abestia errezitatzea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea.

HLKAK

AEK

Haginen zaintzari buruzko proiektua egin eta kideei aurkeztea.

Ahozko partaidetza labur eta errazetan norbere burua ulertzera ematea

HLKAK

AEK

Marrazkidun istorioa entzun eta irakurtzea.Aurretiaz landutako irudidun istorioaren atalak antzematea.

Ikusizko eta entzunezko laguntzarekin testu oso labur eta errazetan gaia, zentzu orokorra, ideia nagusiak eta informazio espezifikoa antzematea.

HLK

Aurretiaz landutako testu baten esanahiaren inguruko gogoeta.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, bizibide bezala lanbide ezberdinak ezagutzea.

HLKGHK EBK

AK

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 65- © Cambridge University Press 2017

Page 66: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Haginei eta aho higieneari buruzko hiztegia antzeman eta erabiltzea.

Haginei eta aho-higieneari buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

ZK MK TK

Unitatean zehar ikasitako hiztegia berrikustea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

AEK

Ikasgelan errespetuzkoa izatearen inguruan hitz egin eta ikasitakoaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, ikasgelan errespetuzkoa izatea.

HLKGHK EBK

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 66- © Cambridge University Press 2017

Page 67: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Errepasoa 1 – 2 unitateak

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Egingo dituzten jarduerei buruzkoak eskoletan zehar irakasleak ingelesez esandakoak entzutea.

/ŋ/, /m/ eta /n/ hotsak dituen abestia entzutea /ŋ/, /m/ eta /n/ hotsak dituzten hitzak dituen e-posta entzutea

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Gertakariak agertzen dituzten binetetan oinarritutako istorioaren kontakizuna. Orduak eta etorkizuneko planei buruzkoak berrikusteko mahaiko jolas batean parte

hartuta ingelesa jolas giroan erabiltzea. /ŋ/, /m/ eta /n/ hotsak lantzeko komunikazio jolas batean parte hartzea. Do eta does present simple aldian erabilita galderen eraketa lantzeko ikasleek eta

euren senideek dituzten ohiturei buruzko galderak eta erantzunak.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Elkarrizketa irakurri eta pertsonaia baten galderen erantzunak aukeratzea. Telebistako saio bati buruzko testua irakurtzea. Aurreko bi unitateetan ikasitako kontzeptuak deskribatzen dituzten esaldiak hitz

egokiekin lotzeko irakurtzea. /ŋ/, /m/ eta /n/ hotsak dituzten hitzak dituen e-posta irakurtzea. Eskolako gaiarekin lotutako zenbait “lagun faltsuak” (false friends) irakurtzea. ‘ie’ eta ‘ei’ dituzten hitzak irakurtzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Aurkeztutako zenbait binetekin lotutako istorioa idaztea. 1. eta 2. unitateak berrikusteko quizeko galderak erantzutea. ‘ie’ eta ‘ei’ dituzten hitzak idaztea.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Laukiko hitzekin istorioa osatu eta idaztea. 1. eta 2. unitateetako hiztegia berrikusteko talde jolasa. Ingelesa komunikabide nagusi bezala erabilita kideekin erlazionatzeko gaitasuna

garatzea.

Hiztegia: Ordua, telebista saioak, eskolako ikasgaiak, eguneroko errutinak, marrazki

bizidunak, lanbideak eta lanak, haginak, aho-higienea Adjektiboak eta adberbioak Jolasetarako lengoaia instrumentala False friends: history, story, languages, subject, pass an exam Spelling: piece, receive, interview, review, believe, friend

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 67- © Cambridge University Press 2017

Page 68: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Sintaxi-diskurtso edukiak: Present simple Present continuous Past simple Going to (futuro) It’s my/your/his/her turn. Pass the dice, please. You should move five squares. It’s … You’re … He’s … She’s … I’ve/you’ve/he’s/she’s finished. I’ve/you’ve/he’s/she’s won. That’s wrong/right. Roll again.

Ahoskera eta ortografia:

/ŋ/, /m/ eta /n/ hotsak antzeman, errepikatu eta ondo ahoskatzea (CD-ROM, Games: Sounds Machine).

Ikasgelako lengoaia: Sarah is talking to her mother, Mrs Smith. Read the conversation and choose the best answer. Tell your friend the story. Now write the story. Write the words in the text. Choose a title. Match the questions with the answers. Play the game. Count and write the letters. Now complete the crossword. Write the message. Write questions for your quiz in your notebook.

Ikaskuntza estrategiak:

1. eta 2. unitateetako hiztegia memorizatu eta erabiltzea. Eredua jarraituta istorioaren ulermena eta ekoizpena. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko ikasleek euren buruengan konfiantza izatea. Ingelesa tresna bezala erabilita mahaiko jolas batean parte hartzea. Ikasgelan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Jolas batean parte hartzean zenbait arau eta orden maila mantentzearen

garrantziaz jakitun egotea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 68- © Cambridge University Press 2017

Page 69: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Ingelesez besteekin harremanak izan eta jolasetan parte hartzeko gaitasuna

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

/ŋ/, /m/ eta /n/ hotsak dituzten hizdun esaldiak entzutea.

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

/ŋ/, /m/ eta /n/ hotsak dituzten hizdun abestia.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerkiak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko abestia taldean errezitatzea.

Informazio pertsonala edo bere ingurunearena emanda, ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Irakaslearen galderen erantzunak datu pertsonalekin eta ingurukoekin erantzutea.

Bat-batean parte hartzen du ahozko elkartrukeetan.

Istorioko pertsonaiak egingo duenari buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.

Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

IRAKURMENA

Bere intereseko gaiei buruzko testu anitzetako informazioa ondorioztatzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik testu errazak eratzen ditu.

Quiz bateko galderak idaztea.

Aurkeztutako bineta sail batekin lotutako istorioa idaztea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaPuzzleak eta hitz gurutzatuak osatzen ditu. Aurreko bi unitateetako hiztegiarekin hitz-

gurutzatuak osatzea.

/ŋ/, /m/ eta /n/ hotsak dituzten hitzekin hizki zopa ebaztea.

Irizpide egokiaren arabera datuak ordenatu eta sailkatzen ditu.

/ŋ/, /m/ eta /n/ hotsak izatearen arabera hitzak ordenatzea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 69- © Cambridge University Press 2017

Page 70: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Ingelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea.

Lankidetza ikasgelan Besteen hitz egiteko txanda errespetatuta, klase osoarekin lan egiteko gai izatea.

Bakerako hezkuntza Besteen iritzi eta partadaidetzekiko errespetua agertzea, haien sexua dena delakoa

ere.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau zehazki matematika eta lengoaiarekin lotuta dago.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 70- © Cambridge University Press 2017

Page 71: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

5 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Aurreko bi unitateetako hiztegia berrikustea:

Eskola Ordua Lanbideak

Eskolako gaiarekin lotura duten zenbait “lagun faltsu” (false friend) antzematea .

Aurreko bi unitateetan ikasitako maiztasun handiko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

HLKAEK

PIIK IIK

Aurreko bi unitateetako gramatika egitura nagusiak berrikustea:

Like / love + ing / nouns ’d like + infi nitive Present simple aldiko

galderak eta erantzun laburrak

What time is it? It’s quarter past one.

going to (plan, asmo eta aurreikuspenak)

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

HLKAEK

PIIK IIK

/ŋ/, /m/ eta /n/ hotsen ahoskera lantzea.

‘ie’ eta ‘ei’ dituzten hitzen ortografia lantzea.

/ŋ/, /m/ eta /n/ hotsak eta ‘ie’ eta ‘ei’ dituzten hitzak ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea.

HLK

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 71- © Cambridge University Press 2017

Page 72: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

3. UNITATEA CITY LIFE

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetako mezu errazak entzun eta ulertzea. Pertsonaiek zenbait lekutara heltzeko eman eta betetzen dituzten jarraibideen

elkarrizketak entzun eta ulertzea. Mapa bat jarraituta, zenbait lekutara heltzeko jarraibideak ematen dituzten mezuak

entzun eta ulertzea. Londoneko leku interesgarrien izenak entzun eta errepikatzea. Londoni buruzko abestia entzun eta errepikatzea. /s/ eta /ʃ/ hotsak antzeman eta errepikatzeko zenbait hitz entzutea. Zenbait grafiarekin lotutako /s/ eta /ʃ/ hotsak antzeman eta bereizteko chanta eta

abestia entzun eta errepikatzea Ahoskera lantzeko testua entzun eta ulertzea. Hots bera ez duen hitzak aurkitzeko, zenbait grafiarekin lotutako /s/ eta /ʃ/ hotsak

duten hitz sorta bat. Irakurtzen duten artean, istorioa entzun eta ulertzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko ahozko mezuak entzun eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, karaoke, movie hopper eta hotsak bereiztea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Nonbaitera heltzeko jarraibideei buruzko galdera-erantzunen bidezko ahozko interakzioa.

Mapan adierazitakoaren arabera ikasleek elkar gidatzeko jolasean parte hartzea. Londoni buruzko testua irakurri ondoren, hiriarekiko jakin-minari buruzko eztabaida. Profesional ezberdinen egitekoari buruzko galdera-erantzunen bidezko ahozko

interakzioa. Preposizioak (next to, between, behind, opposite) erabilita, jarraibideei buruzko

galderak erantzutea. Ikasleek euren eskolatik leku zehatz batzuetara heltzeko jarraibideak emateko

ahozko interakzioa. Ikasleek marrazkien arteko ezberdintasunak aurkitzeko ahozko interakzioa. Aurretiaz irakurri eta entzundako istorioari buruzko galdera-erantzunen bidezko

ahozko interakzioa. Ikasleei ingelesez egiten dakitenari buruzko aurkezpena egitea. Ikasleek ezagutzen duten hiri bati buruz hitz egiteko ahozko interakzioa. Ikasleek etorkizuneko planei buruz galdetu eta erantzuteko ahozko interakzioa.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Elkarrizketan aurretiaz entzundakoaren arabera informazio egokiarekin esaldiak

osatzeko irakurtzea. Marrazkien bidez kasu bakoitzean adierazitako jarraibideekin esaldiak osatzeko

irakurtzea. Lehen aldiko testuak irakurri eta idaztea. Aurretiaz irakurritako testuaren ulermena egiaztatzeko galderak irakurtzea. Aurretiaz irakurritako testuaren arabera esaldiak egokiak diren erabakitzeko

zenbait esaldi irakurtzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 72- © Cambridge University Press 2017

Page 73: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Marrazkien arabera jarraibide egokiak emateko esaldiak osatzeko zenbait esaldi irakurtzea.

Mapa jarraituta hiri bateko zenbait lekutara heltzeko modua adierazten duten jarraibideak irakurtzea.

Hiri bateko zenbait eraikin mapan kokatzen dituzten esaldiak irakurtzea. Londoni buruz hitz egiten duen ezinearen edukia irakurri eta ulertzea. Ezinearen edukiari buruzko zenbait esaldi egia diren esateko eta gezurra direnak

zuzentzeko esaldiak irakurtzea. Hiriko eraikin eta leku leku interesgarriei buruz arrunki erabilitako hitzak irakurtzea. Pertsonaia batek Londonen bisitatu zituen lekuak adierazten dituen testua

irakurtzea bere egunkari pertsonala osatzeko, bisitatutako lekua eta ordua adierazita..

Erloju batek adierazten dituen orduak zenbait helbiderekin lotzeko irakurtzea. Falta diren hitzekin osatzeko abestiaren letra irakurtzea. who, which edo where erlatiboko izenordainak erabilita erlatiboko esaldiak

osatzeko irakurtzea. zenbait grafiarekin lotutako /s/ eta /ʃ/ hotsen ahoskera egokia lantzeko chanta

irakurri eta entzutea. /s/ eta /ʃ/ hotsak dituztenak lotzeko zenbait diagramatan agertzen diren hitzak

irakurtzea. Ortografia akatsak aurkitzeko testua irakurtzea. Substantibo singularrak, pliralak eta present simple aldiko hirugarren pertsonaren

aditzak irakurri eta letreiatzea. Zenbait grafiarekin lotutako /s/ eta /ʃ/ hotsak antzeman eta bereizteko chanta eta

abestia irakurtzea. Ahoskera hobetzeko helburuarekin testua irakurtzea, batez ere, /s/ eta /ʃ/ hotsak. Aurretiaz irakurritako, entzundako eta abestutako kantuaren letrari buruzko zenbait

ulermen galdera irakurtzea. Ahoskera desegokiagatik egindako akatsak zuzentzeko testua irakurtzea. Ikus-entzunezko laguntzekin istorioa irakurri, entzun eta ulertzea. Aurretiaz irakurritako istorioari buruzko ulermen-galderak irakurtzea. Zenbait esaldi esan dituen pertsonaiarekin lotzeko irakurtzea. Unitatea berrikusteko Do you remember? saileko esaldiak irakurtzea. Mundu mailan garrantzia handiko hiriei buruzko testua irakurri eta ulertzea. Irakurritako testuei buruzko zenbait esaldi egia ala gezurra diren esateko

irakurtzea. Zenbait hiritan jazotako gertakariak kronologikoki ordenatzeko esaldiak irakurtzea. Hiru taldetan sailkatzeko hiri, herrialde eta kontinenteen izenak irakurtzea. Testuko puntu nagusienekin kontzeptu-mapa (mind map) osatzeko Stratford-upon-

Avon hiriari buruzko testua irakurtzea. Stratford-upon-Avon hiriari buruzko kontzeptu-mapa (mind map) osatzeko datuak

irakurtzea. Erantzun egokia aurkitzeko hiriei buruzko quiza irakurtzea. Hiri berri bati buruzko proiektua egiteko zenbait jarraibide betetzea. going to baiezko, ezezko eta galderarekin gero aldian idatzitako esaldiei buruzko

laburpen laukia irakurtzea. Zenbait pertsonaiek etorkizunean egingo dituzten ekintzekin osatzeko zenbait

esaldi irakurtzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko idatzizko esaldiak irakurri eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, eta grafiak eta hotsak elkarrekin lotzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 73- © Cambridge University Press 2017

Page 74: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Aurretiaz irakurritako testu bati buruzko zenbait ulermen galdera erantzutea. Jarraibideak adierazteko hitz egokiekin esaldiak amaitzea. Deskodetu ondoren mezu sekretua idaztea. Kide bati nonbaitera heltzeko jarraibideak idaztea. Edozein hiritako leku eta eraikin ohikoenen izenak idaztea. Pertsonaia batek bezperan Londonen egin zuenari buruz irakurritakoaren arabera

egunkaria osatzeko beharrezko datuak idaztea. Erlojuaren orratzen arabera, leku eta jarraibideei buruzko hitzak idaztea. Lekuak deskribatzeko eta who, which edo where erlatiboko izenordainak erabilita

esaldi errazak idaztea. Edozein hiritako leku edo eraikin ohikoenen definizioak. Mapa jarraituta, nonbaitera heltzeko jarraibdieak idaztea. Herri baten irudiaren argazkia deskribatzea. Aurkitutako ortografia akatsak zuzendu ondoren testua ondo idaztea. Zenbait grafiarekin lotutako /s/ eta /ʃ/ hotsekin entzundako hitzak idaztea. Eszena baten inguruan plateatutako zenbait galdera erantzutea. Ahoskera desegokiak eragindako akatsen zuzenketarako testua idaztea. Istorioari buruzko zenbait ulermen-galdera erantzutea. Unitatea berrikusteko Do you remember? saileko galderak erantzutea. Herrialde, hiri et akontinenteak hiru kategoria ezberdinetan idaztea. Alfabetoko hizki bakoitzarekin hasten den hiri izen bana idaztea. Saint Petersburg izenaren hizkietan aurki daitezkeen hitzak idaztea. Ikasleek hiri jakin bati buruz dakizkiten datuekin mind map bat egitea. Aurretiaz irakurritako testuan emandako datuen arabera, Stratford-upon-Avon

hiriari buruzko mind mapa osatzea. Mind mapean aurretiaz bildudako datuak erabilita hiri ezagun bati buruzko

erreportajea (report) idaztea. Zenbait pertsonaiak etorkizunean egingo dituzten ekintzei buruzko zenbait esaldi

idaztea. Ikasleek etorkizunean egingo dituzten planei buruzko testua idaztea. CD-ROMeko galderen erantzunak idaztea zenbait jarduera osatzeko (Treasure

Hunt).

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Nonbaitera heltzeko jarraibideak eskatu eta emateko galdera-erantzunak. Marrazki oso antzekoen artean ezberdinak aurkitzea. Testu bat irakurri ondoren, zenbait hiriri buruzko galdera-erantzunak. Hiri baten aurkezpena eta deskribapena. Preposizioak erabilita, zerbaiten kokapenari buruzko galdera-erantzunak Irakaslearen jarraibideak betetzearekiko interesa.

Hiztegia: Jarraibidieak: (on the) right, left, straight on, (at/on the) corner past, across, along,

turn, outside, at the end of Hirietako ohiko lekuak: police station, theatre, post office, airport, restaurant,

museum, castle, prison London: Scotland Yard, Globe Theatre, William Shakespeare, Trafalgar Square,

Penny Black, Rudyard Kipling, The Jungle Book, Tower Bridge, the Tower of London, ‘The knowledge’

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 74- © Cambridge University Press 2017

Page 75: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Historia: continent, Stone Age, cavemen, industrial revolution, capital, republic, empire

Hiri eta kontinenteak: New York, Tokyo, Italy, North America, Asia, Europe, Japan, Los Angeles, Washington DC, Australia, France, Moscow, Cairo, Saint Petersburg

Stratford-upon-Avon: Stratford-upon-Avon, Romeo and Juliet, Macbeth, Royal Shakespeare Theatre, William Shakespeare

Irudien deskribapena: in the background, in the foreground, on the left, on the right, at the top, at the bottom.

Etorkizuneko adierazpideak: tomorrow, tonight, next week, next month Hitz gehiago: be lost, Scotland Yard, black cab, deer, play, stamps, were sold, were

executed, are called, queen, ancient world, cave, mountains, Mohenjo-Daro, Indus Valley, Amazon Valley, a gusty, blustery day, fuss, sand dunes, to jump up, were supposed to … , a waste of time, went away, miners, jogging, llamas, collect, toothache, borrow

Errepasoa: hiriaren hiztegia, ordua, preposizioak, lanbideak, familia, koloreak, sun, fun, bus, cat, cut, bag, read, write, farm, ambulance, bookshop, library, school, café, coffee, football, volleyball, small, tall, kite, office, grandparents, zoo, lions, giraffes, side

Sintaxi-diskurtso edukiak: I can see … Past simple Agintera Erlatiboko izenordainak (who, which, where) Konparatiboak going to gero aldia (baiezkoa, ezezkoa eta galdera)

Ahoskera eta ortografia: /s/ eta /ʃ/ hotsak antzeman, errepikatu eta ondo ahoskatzea zenbait grafiarekin

lotutako (CD-ROM: Games, Sounds Machine).

Ikasgelako lengoaia: Show what you know about city life. What city words can you remember? Look at the map. Read the directions and answer. Can you see the market? Write the directions to the zoo and the computer shop. Follow the directions and write the message. Put these buildings on the map. I’m thinking of a place in the city. You can’t shop here. You can read there, but you can’t talk. Where is it? Is London an exciting city? Why? Repeat the word and say the name of the place. Sort and write the words. Look at the letters on the clock and write the words. Where do these people go to work? Think of a place. Give directions how to get there from your school. Can your friend guess? Write a definition of these words. Ask your friend to follow your directions.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 75- © Cambridge University Press 2017

Page 76: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Find ten differences. Choose one of the pictures and write about it. Find the spelling mistakes in the text. Describe your school playground. Which country are they going to? What’s the name of the city? Why was it famous? How are they going to get there? Where is the secret writing? How can the Baloney Stone help Brutus? What is inside the cave? What Job is Brutus doing? Who said it? Read and match. Did you know … ? Why did cities start growing faster 200 years ago? How old is Mohenjo-Daro? For how many years was London the biggest city in the world? Put these events in the right order. Is Rome the biggest city in the world at the moment? In groups talk about a city you know. Design a new city with your group. Read this report about Stratford-Upon-Avon. Now draw a mind map about your town or city in your notebooks.

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Galdera ezberdinen erantzun bezala zenbait esaldi ulertu eta ekoiztea. Unitatean azaldutako gramatika puntuak barneratu eta lantzea. Klasean zehar errespetua eta tolerantzia agertzea. Hizkuntza segmentu askeagoak ekoizteko konfiantza lortzeko egituren errepikapen

estrategiak erabiltzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Ikasgelako jarraibideei erantzuteko abilezia balioestea. Ikasgelan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Beste ikasleen iritziak errespetatu eta norbereak bezain ontzat hartzea. Kideen iritziak errespetatzea, euren sexua dena delakoa ere.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Besteekin harremanak ingelesez izan eta elkarrizketan ingelesez aritzeko gaitasuna.

Nonbaitera heltzeko jarraibideak antzeman eta betetzea. Munduko hiri garrantzitsuenei buruzko lana.

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 76- © Cambridge University Press 2017

Page 77: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Hiriko lekuei eta jarraibideei buruzko ahozko mezuak entzutea.

Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

Irudidun eszena bat entzutea (Diggory Bones).

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

London hiriari buruzko abestia entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerkiak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko abestia taldean errezitatzea.

Ahozko aurkezpen errazak egiten ditu. Egindako proiektua kideei aurkeztea: hiriaren diseinua.

Informazio pertsonala edo bere ingurunearena emanda, ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Irakaslearen galderen erantzunak datu pertsonalekin eta ingurukoekin erantzutea.

Bat-batean parte hartzen du ahozko elkartrukeetan.

Kideari puntu jakin batera joateko jarraibideak eskatu eta ematea.Unitateko komunikazio jolasetan aktiboki parte hartzea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasunak ulertzen ditu.

Hiriko lekuekin eta jarraibideekin lotura duten esaldiak irakurtzea.

Unitateko marrazkidun istorioan agertzen diren esaldiak antzematea.

Bere intereseko gaiei buruzko testu anitzetako informazioa ondorioztatzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik testu errazak eratzen ditu.

Hiriko lekuak eta jarraibideekin lotura duten testu errazak idaztea.

Norabide adierazpideak eta leku-preposizioak erabilita testu errazak idaztea.

Ipuin eta deskribapen errazak idazten ditu. Hiri ezagun bati buruzko testu laburra idaztea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaPuzzleak eta hitz gurutzatuak osatzen ditu. Hiriko leku eta jarraibideei buruzko

hiztegiarekin hitz-gurutzatuak ebaztea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 77- © Cambridge University Press 2017

Page 78: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Irizpide egokiaren arabera datuak ordenatu eta sailkatzen ditu.

Mapa bateko hiriaren adierazpena interpretatzea.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Leku zehatz batera heltzeko jarraibideekin lotura duten esaldiak erabilita ikaslearen ingurunea deskribatzea.

Taldeka hiri bat diseinatzea.

Ikerketa zientzifikoaren metodoari dagozkion estrategia propioak erabiltzen ditu.

Hiri baten diseinuari buruzko informazioa bilatu horren inguruko aurkezpen testua idazteko.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Unitateko chant eta/edo abestia taldean errezitatu/kantatzea.

Besteekin harremana izan eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Beste herrialde batzuetako zenbait hiri ezagutzerekiko jakin-mina agertzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Unitateko chanta errezitatu eta abestia kantatzea.

Herrialde anglosaxoietako adierazpen kulturalekiko interes eta errespetua.

Beste herrialde batzuetako zenbait hiriren ingurukoak ikastea.

Bere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Unitate amaierako proiektuan hiri baten diseinua egitea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentziaBere eginkizunak modu autonomoan osatzeko informazioa bilatzen du.

Unitateko proiektua amaitzeko informazioa bilatzea: hiri baten diseinua.

Testuak bere kabuz irakurtzearekiko jarrera proaktibo eta baikorra agertzen du.

Proiektua prestatzeko aurreko pausuak bete eta, kideei aurkeztu baino lehen, berrikustea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 78- © Cambridge University Press 2017

Page 79: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea.

Bakerako hezkuntza Besteen iritziekiko errespetua agertzea, nahiz eta norberearengandik ezberdinak

izan.

Talde-lana ikasgelan Talde osoarekin lan egiteko gai izatea, kideen hitz egiteko txanda errespetatuta.

Hiritartasunerako hezkuntza Hiritar on bezala jokatzen ikastea, hiriaren funtzionamendu egokirako ezarritako

arauak beteta.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau zehazki geografia eta historiarekin lotuta dago. Ikasleek munduko hiri garrantzitsuenei buruzkoak eta historian zehar izandako

garapenaren ingurukoak ikasiko dituzte.

5 Irakurketa bultzatzea

Ikasleek unitateko istorioarekin irakurketa entretenimendu bezala deskubritzea. Ikasleek dibulgazio testu batekin, munduko hiri garrantzitsuenei eta Stratford-upon-

Avon hiriari buruzkoak ikasiko dituzte.

6 Ebaluazio irizpideak

Hiriko lekuei eta jarraibideei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Hirian zehar mugitzeko jarraibideak ulertu eta ematea. Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea. zenbait grafiarekin lotutako /s/ eta /ʃ/ hotsak ahozkoan eta idatzizkoan antzeman

eta ondo ekoiztea. Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste,

zenbait hiriren garapena. Munduko zenbait hiriri buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua

ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea. Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Hiriko lekuak eta jarraibideak Hiriko lekuei eta jarraibideei HLK

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 79- © Cambridge University Press 2017

Page 80: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

antzeman eta aurkeztea. buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Norabide adierazpideak eta leku-preposizioak lantzea.

Oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: hirian zehar mugitzeko jarraibideak ulertu eta ematea.

HLK

/s/ eta /ʃ/ hotsen ahoskera lantzea. Zenbait grafiarekin lotutako /s/ eta /ʃ/ hotsak ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea.

HLK

London hiriari buruzko chant eta abestia kantatzea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea.

HLKAK

AEK

Hiri baten diseinua egin eta kideei aurkeztea.

Ahozko partaidetza labur eta errazetan norbere burua ulertzera ematea

HLKAK

AEK

Marrazkidun istorioa entzun eta irakurtzea.Aurretiaz landutako irudidun istorioaren atalak antzematea.

Ikusizko eta entzunezko laguntzarekin testu oso labur eta errazetan gaia, zentzu orokorra, ideia nagusiak eta informazio espezifikoa antzematea.

HLK

Aurretiaz landutako testu baten esanahiaren inguruko gogoeta.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, hirien garapena.

HLKGHK EBK

AK

Munduko zenbait hiriren historiari buruzko hiztegia antzeman eta erabiltzea.

Munduko zenbait iriren historiari buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

ZK MK TK

Unitatean zehar ikasitako hiztegia berrikustea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

AEK

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 80- © Cambridge University Press 2017

Page 81: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

4. UNITATEA DISASTER

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetako mezu errazak entzun eta ulertzea. Eguraldiarekin lotura duten hitz guztiak aurkitzeko elkarrizketa entzutea. Emandako zenbait esaldi nork esan dituen antzemateko elkarrizketa entzutea. Eguraldiari buruzko ahozko mezuak entzun eta ulertzea. Past continuous aldiaren erabilera eta eraketa lantzeko abestia entzun eta abestea. Iraganean gertatutako hondamendiei buruz hitz egiten duen ezine baten eduaki

entzun eta irakurtzea. Aurretiaz irakurritako eta entzundakoaren arabera egia ala gezurra ote diren

erabakitzeko iraganean gertatutako hondamendiei buruzko esaldiak entzutea. Urteko hilabeteak ikasteko chanta entzun eta errepikatzea. Urteko zein hilabeteri buruz ari diren asmatzeko zenbait egoeraren deskribapenak

entzutea. Past continuousen egitura barneratu eta ikasteko chanta entzun eta errepikatzea. Esaldi bakoitzeko hitz kopurua zenbatzeko chanta entzutea. Silaba ahul eta indartsuaren ahoskera entzun eta lantzea. Ikus-entzunezko laguntzekin istorioa entzun eta ulertzea. Pertsonaiek hondamendi eta ezbeharrei buruz hitz egiten duten elkarrizketa

entzutea, bereziki, Mount Saint Helens-en gertatutakoa. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko ahozko mezuak entzun eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, movie hopper eta hotsak bereiztea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Eguraldiarekin lotura duten desastre edo ezbeharrei hitz egiteko ahozko interakzioa.

Iraganean eten ziren zenbait ekintza past continuous aldian adierazita past simplearekin batera erabilita azaltzea.

Ikasleak iraganeko une batean egiten ari zirenari buruz irakasleak planteatutako galderak erantzutea.

Bost galderarekin kide batek zer egiten zuen asmatzeko jolasean parte hartzea. Ezinean agertzen diren desastreetatik zein izan zen txarrenaren inguruko

eztabaida eta erabakia hartzea. Marrazkietan agertzen den informazioan oinarrituta pertsonaia baten egunari

buruzko galdera-erantzunak. Istorioari buruzko galdera-erantzunen bidezko ahozko interakzioa. Unera arte gertatutako desastre naturalen inguruko ahozko interakzioa.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Hizkidea antzemateko elkarrizketa baten zenbait aterakin irakurtzea. Esaldi osoak batzeko esaldi erdiak irakurtzea. Past continuous baiezkoa, ezezkoa eta galdera erabilera islatzen duen laburpen

taula irakurtzea. Istorio baten zenbait eszenen deskribapena irakurtzea. Gerundioa eratzeko moduaren arabera aditzak sailkatzea:–ing erantsita,–ing

aurreko azken kontsonantea bikoiztuta edo–ing aurreko azken -e ezabatuta. Emandako bi aukeren artean hitz egokiena aukeratzeko zenbait esaldi irakurtzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 81- © Cambridge University Press 2017

Page 82: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Aditz forma egokiekin osatzeko abestia irakurtzea. Past continuous aldian esaldiak idazteko gertatu ziren ekintzak irakurtzea. Pertsonaiek zer egiten zuten, zer zeramaten jantzita eta non zeuden inguruko

taulako informazioa osatzeko testua irakurtzea. Desastre naturalen artean larrien zein izan zen erabakitzeko horiei buruzko testuak

irakurri eta ulertzea. Datak dituzten zenbait esaldi zenbaki ordinalekin adierazteko irakurtzea. Soberan dagoen hitza kentzeko zenbait esaldi irakurtzea. Gertatu zena berridazteko, ohar laburretan azaldutako pertsonaia baten egun

desastrea irakurtzea. Aditz aldi ezberdinekin erantzuteko ikasleen datu pertsonalei buruzko galderak

irakurtzea. Desastre natural bakoitzari dagokion deskribapena izenarekin lotzeko horien

definizioak irakurtzea. Past continuous egitura lantzeko chanta irakurtzea Joke Corner saileko txistea irakurtzea. Forma indartsu eta ahulak aurkitzeko zenbait esaldi irakurtzea. Denbora eta sekuentzia lokailu guztiak aurkitzeko testua irakurtzea. Aurretiaz irakurritako testu bati buruzko ulermen-galderak irakurtzea. Ondo ulertzeko, ikus-entzunezko euskarriarekin istorioa irakurtzea. Aurretiaz irakurritako istorioari buruzko ulermen galderak irakurtzea. Falta diren hitzekin osatzeko istoriotik ateratako esaldiak irakurtzea. Unitatea berrikusteko Do you remember? saileko zenbait esaldi irakurtzea. Lurrikara, tsunami eta sumendiak bezalako desastre naturalei buruzko irakurketa

eta ikasketa. Erantzun egokia aurkitzeko desastre naturalei buruzko quizeko galderak irakurtzea. Diagrama osatzeko sumendi baten atal ezberdinei buruzko testua irakurtzea. Sumendi bat egiteko proiektua burutzeko jarraibideak irakurtzea. Falta diren hitzekin osatzeko tsunamiei buruzko testua irakurtzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko idatzizko esaldiak irakurri eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, eta grafiak eta hotsak elkarrekin lotzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Zenbait aditz gerundioan idaztea (-ing). Pertsonaia batek eguneko ordu ezberdinetan egiten zuenari buruzko esaldiak

idaztea. Beste ekintza batek gelditu arazi zituenean ikasleak egiten zebiltzanari buruzko

esaldiak idaztea. Irakurritakoaren arabera pertsonaiak egiten zebiltzana, jantzita zeramatena eta non

zeuden inguruan falta diren datuak idaztea. Zenbaki ordinalak erabilita, desastre naturalen bat gertatu zeneko datak idaztea. Hilabeteak idaztea. Pertsonaia batek utzitako oharretan oinarrituta gertatu zenaren inguruko idazlana

egitea. Aditz aldi ezberdinak erabilita ikasleen datu pertsonalei buruzko zenbait galdera

erantzutea. Eguraldiari buruzko egunkari bat idaztea. Aurreko astean gertatutakoari buruzko eguneroko pertsonala idaztea. Aurretiaz irakurritako istorioari buruzko ulermen galderak erantzutea. Ikasle bakoitzaren pelikula gogokoenaren eszenetako baten deskribapena. Aurretiaz irakurritako istorioari buruzko ulermen galderak erantzutea Falta diren hitzekin istorioko esaldiak osatzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 82- © Cambridge University Press 2017

Page 83: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Unitatea berrikusteko Do you remember? saileko esaldiak osatzea. Lurrikara eta tsunamiei buruzkoak irakurri ondoren zenbait ulermen galdera

erantzutea. Sumendiaren atal ezberdinak antzematea. Falta diren hitzekin tsunamiei buruzko testua osatzea. Sumendi, tsunami edo lurrikara bati buruzko reporta idaztea. CD-ROMeko galderen erantzunak idaztea zenbait jarduera osatzeko (Treasure

Hunt).

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Past simple eta past continuous erabilita iraganean gertatutakoaren inguruko

galdera-erantzunak. Desastreetatik txarrena zein izan zen erabakitzeko zenbait desastreri buruzkoak

irakurtzea. Mount Saint Helens-i buruzko elkarrizketa entzun ondoren, zenbait galdera

erantzutea.

Hiztegia: Elementu naturalak: disaster, storm, island, beach, lightning, iceberg, electrical

storm, hurricane, volcano, earthquake, tsunami Sumendiak: volcano, volcanoes, erupt, liquid rock, gas, layer, crust, continental

crust, oceanic crust, plates, plate boundary, seismometer, tectonic, magma, countries, lava, crater, vent, baking soda

Hilabeteak Hitz gehiago: catch fire, striped, tights, feel ill, Titanic, Hindenburg, diary, is called,

too dangerous, new year, Canis Major, Sirius Errepasoa: eguraldia, adjektiboak, orduak, eguneroko jarduerak, aisialdiko

jarduerak, datak Sintaxi-diskurtso edukiak: Past simple Past continuous: I was + gerund when something happened. Dates (to be on/in) Present simple Present continuous

Ahoskera eta ortografia: Silaba ahul eta indartsuak antzeman, errepikatu eta ondo ahoskatzea (CD-ROM:

Games, Sounds Machine).

Ikasgelako lengoaia: It was a disaster. It was terrible. Show what you know about weather words. Who said it? Match the pictures with the text. Write the verbs in the table. Look at spelling. What were you doing when these things happened? I was making sandwiches when I cut my hand. What was happening over a longer time? What happened suddenly / interrupted it?

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 83- © Cambridge University Press 2017

Page 84: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Write questions and answers about Peter’s day. Who broke the chair? Which was the worst disaster? Why? Sort and write the months. Cross out the extra words. Read the notes and write about what happened. Keep a weather diary. How many words can you hear? Write your diary for last week. Paul, tell us about Monday. What were you doing in the evening? Did anything happen? Circle the stressed words and underline the unstressed words. Write about a scene from your favourite film. What’s the date? What is special about the date? What disaster happened in ancient Alexandria? What is Sirius? What time of day is it? What’s the weather like? What happened at the end of the episode? Where are the volcanoes? Match them with the countries. Read and label the diagram. What is Mount Saint Helens? Find out about a volcano, tsunami or earthquake. Now use the information to write your report.

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Galdera ezberdinen erantzun bezala zenbait esaldi ulertu eta ekoiztea. Unitatean azaldutako gramatika puntuak barneratu eta lantzea. Klasean zehar errespetua eta tolerantzia agertzea. Hizkuntza segmentu askeagoak ekoizteko konfiantza lortzeko egituren errepikapen

estrategiak erabiltzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Ikasgelako jarraibideei erantzuteko abilezia balioestea. Ikasgelan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Munduaren historiako desastre naturalei buruzkoak ikastearekiko jakinmina

agertzea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Besteekin harremanak ingelesez izan eta elkarrizketan ingelesez aritzeko gaitasuna.

Gelako ohiko errutinekin lotura duten jarraipenak antzeman eta betetzea. Hondamendi natural garrantzitsuenen inguruko lana: sumendiak, lurrikarak eta

tsunamiak. Sumendi, lurrikara eta tsunamien teoriari buruzkoak ikastea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 84- © Cambridge University Press 2017

Page 85: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Desastre naturalei buruzko ahozko mezuak entzutea.

Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

Irudidun eszena bat entzutea (Diggory Bones).

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

Past continuous aldiko adierazpidedun abestia entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerkiak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko abestia taldean errezitatzea.

Ahozko aurkezpen errazak egiten ditu. Egindako proiektua kideei aurkeztea: sumendiei buruzko proiektua.

Informazio pertsonala edo bere ingurunearena emanda, ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Irakaslearen galderen erantzunak datu pertsonalekin eta ingurukoekin erantzutea.

Bat-batean parte hartzen du ahozko elkartrukeetan.

Eguraldiari eta iraganean gertatutakoei buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea .Unitateko komunikazio jolasetan aktiboki parte hartzea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasunak ulertzen ditu.

Desastre naturalekin lotura duten esaldiak irakurtzea.

Unitateko marrazkidun istorioan agertzen diren esaldiak antzematea.

Bere intereseko gaiei buruzko testu anitzetako informazioa ondorioztatzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik testu errazak eratzen ditu.

Desastre naturalekin lotura duten testu errazak idaztea..

Past simple eta past continuous erabilita testu errazak idaztea,

Ipuin eta deskribapen errazak idazten ditu. Aurreko astean gertatu zenari buruzko informazio pertsonaldun testu laburra idaztea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 85- © Cambridge University Press 2017

Page 86: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaPuzzleak eta hitz gurutzatuak osatzen ditu. Desastre naturalei buruzko hiztegiarekin

hitz-gurutzatuak osatzea.

Irizpide egokiaren arabera datuak ordenatu eta sailkatzen ditu.

Datak eta orduak antzeman eta adieraztea.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Desastre naturalekin eta pertsonen bizitzetan duten eraginarekin lotura duten esaldiak erabilita ikaslearen ingurunea deskribatzea.

Ingurumenaren zaintzarako jarrera erantzuleak antzematen ditu.

Ingurumena hondatzeak desastre naturalak ekar ditzakeela eztabaidatzea.

Ikerketa zientzifikoaren metodoari dagozkion estrategia propioak erabiltzen ditu.

Sumendiei buruzko proiektua egiteko informazioa bilatu eta proiektua aurkeztea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Unitateko chant eta/edo abestia taldean errezitatu/kantatzea.

Besteekin harremana izan eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Historiako zenbait desastre naturalei buruzkoak ikastearekiko jakin-mina agertzea.

Jendeari laguntzearen garrantzia aintzat hartzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Unitateko chanta errezitatu eta abestia kantatzea.

Bere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Unitatearen amaieran sumendiei buruzko proiektua egitea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentzia

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 86- © Cambridge University Press 2017

Page 87: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Bere eginkizunak modu autonomoan osatzeko informazioa bilatzen du.

Unitateko proiektua amaitzeko informazioa bilatzea: sumendiei buruzko proiektua.

Testuak bere kabuz irakurtzearekiko jarrera proaktibo eta baikorra agertzen du.

Proiektua prestatzeko aurreko pausuak bete eta, kideei aurkeztu baino lehen, berrikustea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea.

Lankidetza ikasgelan Binaka edo taldeka modu eraginkorrean lan egiteko gai izatea, besteak

errespetatuta eta lankidetza jarreran.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau zehazki Geografiarekin lotuta dago. Ikasleek sumendi, lurrikara eta tsunamiei buruzkoak ikasiko dituzte.

Historian une garrantzitsuak markatu dituzten desastre naturalei buruzkoak eta horien jatorriari buruzko teorien ingurukoak ikasiko dituzte.

5 Irakurketa bultzatzea

Ikasleek unitateko istorioarekin irakurketa entretenimendu bezala deskubritzea. Ikasleak dibulgazio testuekin lurrikara, tsunami eta sumendiak bezalako desastre

naturalei buruzko informazioa jasoko dute.

6 Ebaluazio irizpideak

Hondamendi naturalei eta horien inguruko aditzei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Past simple eta past continuous erabilita iraganeko gertakariak azaltzea. Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea. Silaba ahul eta indartsuak ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea. Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste,

jendeari laguntzearen garrantzia. Sumendi, tsunami eta lurrikarei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta

mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea. Sumendiei buruzko proiektua egin eta aurkeztea. Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Hondamendi naturalak eta horien Desastre naturalei eta horien HLK

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 87- © Cambridge University Press 2017

Page 88: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

inguruko aditzak antzeman eta aurkeztea.

inguruko aditzei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Past simple eta past continuous lantzea

Oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: iraganeko gertakariak azaltzea.

HLK

Silaba ahul eta indartsuen ahoskera lantzea.

Silaba ahul eta indartsuak ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea.

HLK

Past continuousari buruzko chanta eta abestia errezitatzea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea.

HLKAK

AEK

Sumendiei buruzko proiektua egin eta kideei aurkeztea.

Ahozko partaidetza labur eta errazetan norbere burua ulertzera ematea

HLKAK

AEK

Marrazkidun istorioa entzun eta irakurtzea.Aurretiaz landutako irudidun istorioaren atalak antzematea.

Ikusizko eta entzunezko laguntzarekin testu oso labur eta errazetan gaia, zentzu orokorra, ideia nagusiak eta informazio espezifikoa antzematea.

HLK

sumendi, tsunami eta lurrikarei buruzko hiztegia antzeman eta erabiltzea.

Sumendi, tsunami eta lurrikarei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

ZK MK TK

Unitatean zehar ikasitako hiztegia berrikustea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

AEK

Jendeari laguntzearen garrantziaren inguruan hitz egin eta ikasitakoaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, jendeari laguntzea.

HLKGHK EBK

Errepasoa 3 – 4 unitateak

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Egingo dituzten jarduerei buruz irakasleak esandako mezuak entzutea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 88- © Cambridge University Press 2017

Page 89: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Lehen aldiko adizdun istorioa entzun eta ulertzea. /Ʌ/ eta /æ/ hotsdun abestia entzutea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Taldeka, hilabeteak berrikusteko spelling bee jolasean aritzea. 3. eta 4. unitateetan ikasitako hiztegia erabili eta berrikusteko ingelesa erabiltzea. /Ʌ/ eta /æ/ hotsak ekoiztea ‘l’ bikoizdun hitzak behar bezala letreiatzen dituztela egiaztatzeko ahozko

interakzioa.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Falta diren hitzekin osatzeko gutun bat irakurri eta ulertzea. Besteekin zerikusirik ez dutenak kentzeko hitz multzoak irakurtzea. Hitz-gurutzatuak osatzeko hitzen definizioak irakurtzea. 3. eta 4. unitateetako errepasorako quizaren galderak irakurtzea. /Ʌ/ eta /æ/ hotsak dituzten hitzak dituen testua irakurtzea. Gaztelerarekin duten antzekotasunagatik erraz nahas daitezkeen hitz bikoteak

irakurtzea (false friends). ‘l’ bikoizdun hitzak letreiatzeko irakurtzea. Zenbait pertsonaiek etorkizunean egingo dituzten ekintzekin osatzeko zenbait

esaldi irakurtzea. False friendsekin osatzeko zenbait esaldi irakurtzea. Ortografia akatsak aurkitzeko testua irakurtzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Lehen aldiko gutun bateko testuan falta diren hitzak idaztea. Hitz-gurutzatuetako definizio bakoitzari dagokion hitza idaztea. 3. eta 4. unitateei buruzko quizaren galderak erantzutea. 3. eta 4. unitateei buruzko errepasorako galdera berriak idaztea. Ikasleek hurrengo astebururako dituzten planei buruzko testua idaztea. Zenbait esaldi false friendekin osatzea. Jatorrizko testuan akats ortografikoak aurkitu ondoren, testua idaztea.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Taldeka, unitateetako hiztegia berrikusteko jolasean aritzea. Ingelesa erabilita kideekin harremanak izateko gaitasuna garatzea.

Hiztegia:

Hiriari buruzko hiztegia: jarraibideak, hirietako ohiko lekuak, hiri eta kontinenteak, elementu eta desastre naturalak, sumendiak, lurrikarak eta tsunamiak

Jolasetarako lengoaia instrumentala False friends: place / square bookshop / library school / college café / coffee car

park jogging Double ‘l’: million, football, syllable, collect, small, volleyball, tall, llamas Hitz gehiago: Manchester, Manchester United, Liverpool, Lowry Museum, JS Lowry

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 89- © Cambridge University Press 2017

Page 90: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Sintaxi-diskurtso edukiak: Past simple Past continuous Present simple Present continuous Konparatibo eta superlatiboak

Ahoskera eta ortografia:

/Ʌ/ eta /æ/ hotsak dituzten hitzak antzeman, errepikatu eta ondo ahoskatzea (CD-ROM, Games: Sounds Machine).

Ikasgelako lengoaia: Read and complete the letter. Listen and tick the box. Read the story. Write the words in the text. Find the odd one out. Play the game. It’s my/your/his/her turn. Pass the dice, please. You should move five squares. It’s … You’re … He’s/She’s … I’ve/You’ve/He’s/She’s finished. I’ve/You’ve/He’s/She’s won. That’s wrong/right. Roll again.

Ikaskuntza estrategiak:

3 eta 4 unitateetako hiztegia buruz ikasi eta erabiltzea. 3 eta 4 unitateetako hiztegia berrikusteko jolas batean aritzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko ikasleek euren buruengan konfiantza izatea. Ingelesa tresna bezala erabilita mahaiko jolas batean parte hartzea. Ikasgelan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Jolas batean parte hartzerakoan zenbait arau eta ordena mantentzearen

garrantziaz jakitun egotea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Ingelesa erabilita, besteekin harremanak izan eta jolasetan parte hartzeko gaitasuna.

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 90- © Cambridge University Press 2017

Page 91: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Irakaslearen ikasgelako ahozko mezuak entzutea.

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

/Ʌ/ eta /æ/ hotsak dituzten hitzak dituen abestia entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerkiak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko abestia taldean errezitatzea.

Informazio pertsonala edo bere ingurunearena emanda, ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Irakaslearen galderen erantzunak datu pertsonalekin eta ingurukoekin erantzutea.

Bat-batean parte hartzen du ahozko elkartrukeetan.

Hilabeteak berrikusteko spelling bee jolasean aritzea.

Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

IRAKURMENA

Bere intereseko gaiei buruzko testu anitzetako informazioa ondorioztatzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik testu errazak eratzen ditu.

Past simple eta past continuous erabilita testu errazak idaztea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaPuzzleak eta hitz gurutzatuak osatzen ditu. Aurreko bi unitateetako hiztegiarekin hitz-

gurutzatuak osatzea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

Ikasten ikastea

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 91- © Cambridge University Press 2017

Page 92: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Zalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea.

Lankidetza ikasgelan Hitz egiteko txandak errespetatuta talde osoarekin lan egiteko gai izatea.

Bakerako hezkuntza Besteen iritzi eta partaidetzekiko errespetua izatea, beraien sexua dena delakoa

ere.

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 92- © Cambridge University Press 2017

Page 93: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

5 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Aurreko bi unitateetako hiztegia berrikustea:

Hirietako lekuak Jarraibideak Desastre naturalak Aditzak Hilabeteak

Hirietako lekuekin lotura duten zenbait “lagun faltsu” (false friend) antzematea.

Aurreko bi unitateetan ikasitako maiztasun handiko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

HLKAEK

PIIK IIK

Aurreko bi unitateetako gramatika egitura nagusiak berrikustea:

Jarraibideak ematea Leku-preposizioak Past continuous eta simple

past

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

HLKAEK

PIIK IIK

/Ʌ/ eta /æ/ hotsen eta ‘l’ bikoizdun hitzen ahoskera lantzea.

/Ʌ/ eta /æ/ hotsen eta ‘l’ bikoizdun hitzak ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea.

HLK

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 93- © Cambridge University Press 2017

Page 94: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

5. UNITATEA MATERIAL THINGS

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetako mezu errazak entzun eta ulertzea. Entzun bezain beste material izen idatz dezaten elkarrizketa entzutea. Zenbait objektu zerezkoak diren azaltzen duten pertsonaien elkarrizketak entzun

eta ulertzea. Objektuen izenak eta zerez eginda dauden entzutea. Estrofak ondo ordenatzeko material anitzei buruzko abestia entzun eta kantatzea. Errimadun hitzei buruzko chanta entzun eta errepikatzea. Errimadun hitzak entzun eta letreiatzea. Irakurtzen duten artean, istorioa entzun eta ulertzea. Diagrama osatzeko, hainbat helburutarako erabiltzen diren plastiko kopuruei buruz

hitz egiten ari diren pertsonaien elkarrizketa entzutea. Zenbait esaldi egia ala gezurra diren esateko bidezko merkataritzari buruzko

elkarrizketa entzutea. Ondo idazteko, zenbait esaldi entzutea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko ahozko mezuak entzun eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, karaoke, movie hopper eta hotsak bereiztea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Irakasleak proposatutako material batez egindako objektuak izendatzea made of egitura lantzeko ahozko interakzioan.

Zenbait objektu zerez eginda dauden inguruko galdera-erantzunen bidezko ahozko interakzioa.

Ezinean aipatutako materialen artean zein den garrantzitsuena eta zergatiaren inguruan eztabaidatzea.

Aurretiaz entzun duten abestiaz gogoratzen dutena errepikatzeko ahozko interakzioa.

Istorioa irakurri ondorengo ulermen galderak erantzutea. Esaldiak osatzeko errimadun hitzak konbinatzeko jolas batean parte hartzea. Material plastikoen eta horien birziklatzearen inguruan hitz egiteko ahozko

interakzioa. Taldeka, aditzak esan eta erregular edo irregular bezala sailkatzeko jolasean parte

hartzea, lehen aldiko forma emanda. Ikasleek iraganean egin zituzten gauzei buruzko galdera-erantzunen ahozko

interakzioa. Ikasleek ospakizun ezagunei dagozkien datak elkarri galdetzeko ahozko

interakzioa.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Egia ala gezurra diren erabakitzeko aurretiaz entzundako elkarrizketari buruzko

esaldiak irakurtzea. Emandako bi aukeren artean hitz egokiarekin osatzeko zenbait esaldi irakurtzea. Made of singular eta pluralean eta baiezko, ezezko eta galdera egituretan nola

erabili laburbiltzen duen laukia irakurtzea. Made of erabilita, ondo egituratutako esaldiak eratzeko hitzak irakurtzea. Agertzen diren akatsak zuzentzeko zenbait esaldi irakurtzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 94- © Cambridge University Press 2017

Page 95: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Zenbait objektu zerezkoak diren inguruko galderak irakurtzea. Definizio bakoitzari zein objektu dagokion asmatzeko, objektuen definizioak,

zerezkoak diren eta duten erabilgarritasunari buruzkoak irakurtzea. Estrofak ordena egokian jartzeko abestiaren letra irakurtzea. Aurretiaz ikasitako abestiaren arabera zenbait esaldi zuzentzeko irakurtzea. Diagraman falta diren hitzen etiketak eta testuan lortutako informazioa jartzeko

etxearen deskribapena irakurtzea. Falta diren hitzekin osatzeko, erromatarrek erabiltzen zituzten materialei buruzko

testua irakurtzea. Material garrantzitsuenen inguruko webgunea irakurtzea. Zein material den asmatzeko zenbait definizio irakurtzea. Erlojuaren posizioaren arabera materialak irakurtzea. Kasu bakoitzean egokia aukeratzeko, zenbait errimadun hitz irakurtzea. Abesti baten estrofak irakurtzea. Dagozkien errimadun hitzekin lotzeko zenbait definizio irakurtzea. Akatsak aurkitzeko, testua irakurtzea. Errimadun hitzei buruzko chanta irakurtzea. Jolas batean parte hartzeko oinarrizkoak diren errimadun hitzak irakurtzea. Joke Corner saileko txistea irakurtzea. Hitz bat zuzentzeko duten esaldiak irakurtzea. Objektu bat deskribatzeko moduari buruzko argibideak irakurtzea. Zenbait esaldiren bi erdiak elkarrekin ondo lotzeko irakurtzea. Ikus-entzunezko laguntzekin istorioa irakurri, entzun eta ulertzea. Irakurritako istorioari buruzko ulermen galderak irakurtzea. Istorioaren edukia laburbiltzen duten zenbait esaldi ordenatzeko irakurtzea. Unitatea berrikusteko Do you remember? saileko zenbait esaldi irakurtzea. Plastiko garrantzitsuenei eta horiek birziklatzeko beharraren arrazoiei buruzko

testua irakurtzea. Egia ala gezurra diren erabakitzeko birziklatzeari buruzko zenbait gertakari

irakurtzea. Plastikoak birziklatzeko moduari buruzko testua irakurtzea. CD kutxa bat berrerabilita argazki marko bat egiteko proiektuaren jarraibideak

irakurtzea. Lehen aldiaren baiezko, ezezko eta galdera egituren laburpen laukia irakurtzea. Ondo ahoskatzeko, errimadun hitzak agertzen diren zenbait esaldi irakurtzea. Falta diren hitzekin osatzeko, Past simple aldiko galdera eta erantzunak irakurtzea. Kasu bakoitzari dagokion galdera asmatzeko erantzunak irakurtzea. Lehen aldiko aditzekin osatzeko zenbait esaldi irakurtzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko idatzizko esaldiak irakurri eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, eta grafiak eta hotsak elkarrekin lotzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Objektuak egiteko darabiltzagun material ohikoenak idaztea. Hitzak ondo ordenatzean sortutako esaldiak idaztea. Made of egitura material anitzek jarraituta erabiltzea. Irakurritako testuaren arabera, etxearen atalak eta horien materialak antzematea. Falta diren hitzekin osatuta, erromatarrek erabiltzen zituzten materialei buruzko

testua amaitzea. Material garrantzitsuenei buruzko webgunearen edukiari buruzko zenbait ulermen

galdera erantzutea. Definizio ezberdinei dagozkien materialen izenak idaztea. Errimadun hitzentzat esaldi deskriptiboak idaztea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 95- © Cambridge University Press 2017

Page 96: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Akatsak zuzendu ondoren, zenbait objektu eginda dauden materialei buruzko testua idaztea.

Errimadun hitz multzo batetik ahalik eta hitz kopuru handiena erabilita esaldiak idaztea.

Ikasle bakoitzaren ametsetako etxearen deskribapena. Istorioari buruzko ulermen galderak erantzutea. Unitatea berrikusteko Do you remember? saileko esaldiak osatzea. Plastiko ezberdinak zeintzuk diren eta zein neurritan erabiltzen ditugun

laburbiltzeko diagrama osatzea. Zenbait objekturen materialak idaztea. Materialekin zer den egokia egitea eta zer ez den sailkatzeko taula osatzea. Eskolan erabilitako plastikozko gauzei eta birziklatzea bideratzeko ikasle bakoitzak

proposatzen dituen aldaketei buruzko idazlana. Dagozkien aditz nagusi eta laguntzaileak aukeratuta, lehen aldiko galdera eta

erantzunak osatzea. Emandako zenbait galderentzat lehen aldiko galdera egokia idaztea. Ospakizun ezagunei dagozkien datak idaztea. Dagozkien lehen aldiko aditzarekin osatuta esaldiak amaitzea. CD-ROMeko galderen erantzunak idaztea zenbait jarduera osatzeko (Treasure

Hunt).

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Zenbait objektu zerezkoak diren inguruan hitz egiteko galdera-erantzunak. Material garrantzitsuena zein den eta zergatik erabakitzea. Material esanguratsuenak lantzeko, binaka, asmakizun jolasean aritzea. Ikasle bakoitzaren ametsetako etxearen deskribapena. Eskolan eta etxean plastikoak erabiltzeko moduari buruzko proposamenak. Ikasleek iraganean egin dutenari buruzko galdera-erantzunak.

Hiztegia: Materialak: brick, white chocolate, sugar, rubber, fur, paper, bone, wood, stone,

grass, leaves, hair, rock, animal hair, plastic, gold, wool, metal, minerals, manmade materials, the ground, sand, bear, plastic, basic material, celluloid, nylon, polyethylene, biodegradable, made of, made from

Aditzak: cover, protect, drop, recycle, decompose, throw away, last, reuse, sort, dry, melt down, should, shouldn’t

Hitz gehiago: inside out, special, factory, precious, palace, watchdog, diagram, packaging, third, piece of, squash, flow chart, process, safe, healthy, wage, wood, honey, jewellery, expensive, earrings, villages, get a good price, basic, clean water, perfume, tea, sugar cane, yesterday, last night, last Saturday, born, late for school, boxer, playground, bank robber

Errepasoa: janariak, animaliak, adjektiboak, arropa, objektu arruntak, etxeko objektuak, zenbakiak, herrialdeak, farmers, schools, hospitals, trainers, cans of cola, hilabeteak, zenbaki ordinalak, play basketball, buy chocolate, thousand, Halloween, Christmas, New Year’s Day, Valentine’s Day, supermarket, cupboard

Sintaxi-diskurtso edukiak: Present simple Adjektibo konparatiboak Be made of / Be made from Should/Shouldn’t

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 96- © Cambridge University Press 2017

Page 97: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

There is/are Aditz erregular eta irregularren Past simple

Ahoskera eta ortografia: Errimadun hitzak antzeman, errepikatu eta ondo ahoskatzea (CD-ROM: Games,

Sounds Machine).

Ikasgelako lengoaia: What materials can you remember? Show what you know about materials. Choose the right words. Name something that is made from wood. Read, look and label the diagram. Read and write the words in the text. What’s the most important material? Why? Repeat the word and say what it is. The sweater’s made of wool. Wool comes from sheep. Check and sing. What can you remember from the song? Change one letter to write a new word. Now write the clues for this puzzle. Use these words to make six sentences. Change one word so the sentences are correct. Write about your dream house. What’s the inside of Brutus’s bag made of? Why is it important? What does Brutus push? What are the bowls made of? What kind of writing is there on the wall? Who was Cleopatra? What do you know about her? What’s a watchdog? Did you know … ? Read again and choose a title. Listen and label the diagram. Match the sentences halves. Match the photos with the text. Talk in pairs. What should we do? Put the information in the table. Use the information to write about what plastic things you use in your school and

the changes you are going to make.

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Galdera ezberdinen erantzun bezala zenbait esaldi ulertu eta ekoiztea. Unitatean azaldutako gramatika puntuak barneratu eta lantzea. Klasean zehar errespetua eta tolerantzia agertzea. Hizkuntza segmentu askeagoak ekoizteko konfiantza lortzeko egituren errepikapen

estrategiak erabiltzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 97- © Cambridge University Press 2017

Page 98: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Ikasgelako jarraibideei erantzuteko abilezia balioestea. Ikasgelan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Beste ikasleen iritziak errespetatu eta norbereak bezain ontzat hartzea. Birziklatzearekiko erantzukizun jarrera garatzea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Besteekin harremanak ingelesez izan eta elkarrizketan ingelesez aritzeko gaitasuna.

Objektuak zerezkoak diren adierazteko made of eta made from egiturak erabiltzea. Gizakiak fabrikatutako materialei eta material naturalei buruzko lana. Plastiko mota anitzei eta horiek birziklatu edo berrerabiltzeko moduei buruzko

ikasketa.

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Material motei buruzko ahozko mezuak entzutea.

Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

Irudidun eszena bat entzutea (Diggory Bones).

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

Material motei buruzko abestia entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerkiak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko abestia taldean errezitatzea.

Ahozko aurkezpen errazak egiten ditu. Egindako proiektua kideei aurkeztea: CD kutxa batekin egindako argazki markoa.

Informazio pertsonala edo bere ingurunearena emanda, ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Irakaslearen galderen erantzunak datu pertsonalekin eta ingurukoekin erantzutea.

Bat-batean parte hartzen du ahozko elkartrukeetan.

Eguneroko objektuak eginda dauden materialei buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.Unitateko komunikazio jolasetan aktiboki parte hartzea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia Material motekin lotura duten esaldiak

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 98- © Cambridge University Press 2017

Page 99: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

orokorra eta xehetasunak ulertzen ditu. irakurtzea.Unitateko marrazkidun istorioan agertzen diren esaldiak antzematea.

Bere intereseko gaiei buruzko testu anitzetako informazioa ondorioztatzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik testu errazak eratzen ditu.

Eginda dauden materialetan oinarrituta objektuen deskribapenekin lotura duten testu errazak idaztea.

Made of , made from eta come from adierazpenak erabilita testua errazak idaztea.

Ipuin eta deskribapen errazak idazten ditu. Eskolan erabiltzen diren plastikokozko gauzei buruzko eta birziklatzea bideratzeko ikasle bakoitzaren proposamenekin informazio pertsonaldun testu laburra idaztea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaPuzzleak eta hitz gurutzatuak osatzen ditu. Material motei buruzko hiztegiarekin hitz-

gurutzatuak osatzea..

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Ingurumenaren zaintzarekin lotura duten esaldiak erabilita ikaslearen ingurunea deskribatzea.

Natura eta animalia ingurunearekiko errespetua agertzen du.

Ingurumenaren babesean laguntzeok modu bezala plastikoa bezalako materialen birziklapena balioestea.

Ingurumenaren zaintzarako jarrera erantzuleak antzematen ditu.

Material plastikoak erabiltzen ditugunean zer egin behar dugun eta zer ez dugun egin behar onartzea.

Ikerketa zientifikoaren metodoari dagozkion estrategia propioak erabiltzen ditu.

Birziklatzeari buruzko aurkezpen testua egiteko horren inguruko informazioa bilatzea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Unitateko chant eta/edo abestia taldean errezitatu/kantatzea.

Besteekin harremana izan eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Plastikoekin egin behar duguna eta egin behar ez duguna ezagutzearekiko interesa agertzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa - 99- © Cambridge University Press 2017

Page 100: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Unitateko chanta errezitatu eta abestia kantatzea.

Bere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Unitate amaierako proiektu bezala CD kutxa batekin argazki marko bat egitea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentziaBere eginkizunak modu autonomoan osatzeko informazioa bilatzen du.

Unitateko proiektua amaitzeko informazioa bilatzea: CD kutxa batekin egindako argazki markoa.

Birziklapenari laguntzeko euren bizitzetan egin litzaketen aldaketak proposatzea.

Testuak bere kabuz irakurtzearekiko jarrera proaktibo eta baikorra agertzen du.

Proiektua prestatzeko aurreko pausuak bete eta, kideei aurkeztu baino lehen, berrikustea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 100- © Cambridge University Press 2017

Page 101: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea.

Talde-lana ikasgelan Hitz egiteko txandak errespetatuta talde osoarekin lan egiteko gai izatea.

Hiritartasunerako hezkuntza Etxean eta eskolan erabili ohi ditugun objektuak birziklatzearen garrantzia ikastea.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau zehazki Natur eta Gizarte zientziekin lotuta dago. Ikasleek objektu ohikoenak eginda dauden material nagusien inguruan lan egingo

dute. Plastiko ezberdinei buruz eta horiek birziklatzeko moduei buruzkoak ere ikasiko

dituzte.

5 Irakurketa bultzatzea

Ikasleek unitateko istorioarekin irakurketa entretenimendu bezala deskubritzea. Ikasleek irakurketaren bitartez plastikoak eta bestelako materialak birziklatzearen

garrantzia ikasiko dute.

6 Ebaluazio irizpideak

Material motei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Material eta objektuei buruz hitz egiteko made of eta made from egiturak erabiltzea. come from egituraren erabilera lantzea. Datak ondo idatzi eta esatea. Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea. Errimadun hitzak ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea. Plastikoaren birziklapenari buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta

mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea. CD kutxa batekin egindako argazki markoa egin eta aurkeztea. Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 101- © Cambridge University Press 2017

Page 102: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Material motei antzeman eta aurkeztea.

Material motei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

HLK

made of eta made from egiturak lantzea.

come from egituraren erabilera lantzea.

Datak lantzea.

Oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: objektuak euren materialen arabera deskribatzea eta datak antzeman eta adieraztea.

HLK

Errimadun hitzen ahoskera lantzea.

Errimadun hitzak ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea.

HLK

Hainbat materialei buruzko chanta eta abestia errezitatzea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea.

HLKAK

AEK

CD kutxa batekin egindako argazki markoa egin eta kideei aurkeztea.

Ahozko partaidetza labur eta errazetan norbere burua ulertzera ematea

HLKAK

AEK

Marrazkidun istorioa entzun eta irakurtzea.Aurretiaz landutako irudidun istorioaren atalak antzematea.

Ikusizko eta entzunezko laguntzarekin testu oso labur eta errazetan gaia, zentzu orokorra, ideia nagusiak eta informazio espezifikoa antzematea.

HLK

Plastikoaren birziklapenari buruzko hiztegia antzeman eta erabiltzea.

Plastikoaren birziklapenari buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

ZK MK TK

Unitatean zehar ikasitako hiztegia berrikustea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

AEK

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 102- © Cambridge University Press 2017

Page 103: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

6. UNITATEA SENSES

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetako mezu errazak entzun eta ulertzea. Pertsonaiek zentzumen ezberdinei buruz hitz egiten duten elkarrizketa entzun eta

ulertzea. Hots ezberdinak entzun eta antzematea. Testuan aurretiaz agertu izan diren hitzak entzun eta errepikatzea. Estrofa bakoitzarentzat keinuak dituen abestia entzun eta antzeztea. Diktaketa eran letreiatutako hitzen letreiatzea entzutea. Falta diren hitzekin osatzeko errezeta entzutea. /z/ eta /s/ hotsen ahoskera lantzeko chanta entzutea. /z/ eta /s/ hotsak dituzten hitzak entzun eta errepikatzea, Daisy /z/ edo Lucy /s/

hitzekin lotzeko. /z/ eta /s/ hotsak dituzten zenbait esaldi entzun eta errepikatzea. Ondo ahoskatzeko chanta entzun eta errepikaztea. Emandako esaldiak egia edo gezurtzat sailkatzeko testua entzutea. Hitzak ahoskera eta ortografiaren arabera sailkatzeko entzutea: /z/ edo /s/. Ikus-entzunezko laguntzekin istorioa entzun eta ulertzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko ahozko mezuak entzun eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, karaoke, movie hopper eta hotsak bereiztea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Hots ezberdinei buruzko jolasean parte hartzea. What … like? erabilita, gauzak kanpotik nolakoak diren eta eskumenarekin

kanpotik nola sentitzen ditugun inguruko galdera-erantzunak. Ikasleek pizza bati erantsi dakiozkiokeen osagaiak izendatzeko ahozko interakzioa. Ikasleek jaia antolatuko dute eta elkarri jaiaren inguruko xehetasunak galdetzeko

ahozko interakzioa. /z/ edo /s/ hotsak dituzten hitz bikoteak ahozkatzeko ahozko interakzioa. Irakurritako eta entzundako istorioari buruzko galdera-erantzunen bidezko ahozko

interakzioa. Ilusio optikoei buruzko ahozko interakzioa.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Aurretiaz entzundako elkarrizketa batean nork aipatu dituen erabakitzeko zenbait

esaldi irakurtzea. Zentzunemenei buruzko esaldiak ondo ordenatzeko zenbait hitz irakurtzea. Baiezko,e zezko eta galdera egituretan gauzak deskribatzeko like erabiltzeko

moduari buruzko eskema-taula irakurtzea. Gramatika akatsak zuzentzeko zentzumenak deskribatzeko esaldiak irakurtzea. Falta diren hitzekin osatzeko korreo elektroniko bat irakurtzea. What does it sound like? jolasaren arauak irakurtzea. Zein objektu den asmatzeko zenbait definizio irakurtzea. Erantzun egokiak aurkitzeko zentzumenei buruzko quizeko galderak irakurtzea. Ezinean agertzen den pizza egiteko errezeta irakurtzea. Ezinearen arabera zenbait galdera egia ala gezurra diren erabagitzeko zenbait

esaldi irakurtzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 103- © Cambridge University Press 2017

Page 104: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Mahai-tresnak eta osagaiak izendatzeko erabiltzen ditugun hitzak irakurtzea. Wordsnakeean aurkitutako hitzak irakurtzea. Wordsnakeean erantzunak dituzten galderak irakurtzea. Hitz-gurutzatuetako hitza bakoitzarentzat emandako aztarnak irakurtzea. Estrofa bakoitza marrazki batekin lotzeko abestiaren letra irakurtzea. Falta diren hitzekin osatzeko, errezeta irakurtzea. Falta diren hitzekin osatzeko, Napoliko pizzei buruzko testua irakurtzea. Desordenatutako testu bateko zenbait esaldi ordenatzeko irakurtzea. /z/ eta /s/ hotsak bereizteko chanta irakurtzea. Beti /s/ hotsaren aztarna jarraituta taulan agertzen diren hitzak irakurtzea. Diamante formadun olerkia irakurtzea (diamante shape poem). Oleriari buruzko zenbait galdera irakurtzea. /z/ edo /s/ hotsen arabera sailkatzeko zenbait esaldi irakurtzea. Ahoskera egokia lortzeko chanta irakurri eta errepikatzea. Zenbait esaldi egia ala gezurra diren erabakitzeko testua irakurtzea. Hots bera dutenak lotzeko zenbait hitz irakurtzea. Ikus-entzunezko euskarriarekin istorioa irakurri eta ulertzea. Aurretiaz irakurritako istorioari buruzko zenbait galdera irakurtzea. Behar bezala zuzentzeko, aurretiaz irakurritako istorioari buruzko zenbait galdera

irakurtzea. Unitatea berrikusteko Do you remember? saileko zenbait esaldi irakurtzea. Ilusio optikoei buruzkoak irakurri eta ikastea. Erantzun egokiak aukeratzeko quizeko galderak irakurtzea. Behar bezala berridatzeko testua irakurtzea. Ilusio optikoei buruzko proiektua egiteko jarraibideak irakurtzea. Ilusio optikoei buruzko zenbait galdera irakurtzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko idatzizko esaldiak irakurri eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak eta grafiak eta hotsak elkarrekin lotzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Hitzak modu egokian ordenatu ondoren hiru esaldi idaztea. Gramatika akatsak zuzendu ondoren, zentzumenei buruzko esaldiak idazeta. Falta diren hitzekin osatuta, korreo elektronikoko testua amaitzea. Zenbait irudi deskribatzea. Zenbait esaldik definitutako objektuak idaztea. Zentzumenei buruzko quizeko galderen erantzunak idaztea. Mahaiko-tresna eta osagaien irudiak antzematea. Wordsnakeean aurkitutako hitzen arabera zenbait galdera erantzutea. Aztarna bakoitzari dagokion hitza asmatu ondoren, hitz-gurutzatuak ebaztea. Audio fitxategian letreiatutako hitzak idaztea. Errezeta bat koadernoan idaztea. Hitz egokiekin osatuta, Napoliko pizzei buruzko testua idaztea. Ikasleek egingo duten jai baterako planak idaztea. Ahoskera eta ortografiaren arabera, entzundako hitzak bi kategoriatan idaztea: /s/

edo /z/. /s/ edo /z/ hotsak dituzten hitzekin esaldiak idaztea. Istorioari buruzko ulermen galderak erantzutea. Istorioari buruzko esaldietan ulermen akatsak zuzentzea. Unitatea berrikusteko Do you remember? saileko esaldiak amaitzea. Ilusio optiko batekin idatzitako mezua deszifratzea. Ilusio optiko batekin mezu bat idaztea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 104- © Cambridge University Press 2017

Page 105: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Ilusio optikoei buruzko zenbait galdera erantzutea. CD-ROMeko galderen erantzunak idaztea zenbait jarduera osatzeko (Treasure

Hunt).

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Ikasleentzat ohikoak eta ezagunak diren objektuen bitartez bost zentzumenei

buruzko galdera-erantzunak. Istorioari buruzko ulermen galderak erantzutea. Istorio optikoei buruzko galdera-erantzunak.

Hiztegia: Zentzumenak: senses, touch, taste, smell, light, hearing Aditzak: feel like, taste like, smell like, look like, sound like Errezeta: recipe, ingredients, flour, salt, pepper, green pepper, knife, fork, spoon,

plate, salami, sausage, onion, topping, yeast, mix, dough, base, pasta, hole, mix. Ilusio optikoak: brain, optical illusion, study/look more closely/carefully, curtains. Hitz gehiago: scissors, in common, poem, diamond, diamante, halves, parts of

speech, a trap, Octavio Ocampo, Salvador Dalí, Mae West, Human Condition, René Magritte, citizen, suspicious, amphibian, thief, tease, twice, slice, bends, salamander, zoo keeper, peace, prize, wise, covering news, I’m reporting, last week

Errepasoa: adjektiboak, materialak, janari eta edariak, giza groputza, konparatiboak, arropa, orduak, science club, party, need, Stara, finish, peas, knees, cheese, please, nice, friends, price, best, rest

Sintaxi-diskurtso edukiak: What does it feel/taste/smell/look/sound like? It feels/tastes/smells/looks/ sounds like … He/she feels/looks + adjective Konparatiboak Agintera Going to

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 105- © Cambridge University Press 2017

Page 106: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Ahoskera eta ortografia: c eta s grafiekin lotutako /z/ eta /s/ hotsak antzeman, errepikatu eta ondo

ahoskatzea (CD-ROM: Games, Sounds Machine).

Ikasgelako lengoaia: Show what you know. What sense words can you remember? Who said it? Put the words in the right order. Correct the sentences. What does it sound like? What does it look like? What does it feel like? How do they look? What would you put on your pizza? Repeat the word and find it in the text. Match the words with the pictures. There are two extra words in the box. Listen and match. Check and sing. Write the recipe in your notebook. Say ‘Daisy’ /z/ or ‘Lucy’ /s/. Plan a party. Write about your plans for the party. Follow the /s/ sound. Read this diamante shape poem and answer the questions. What did Diggory use his belt for? What’s the dog? In the final frame, who fell into the snake bowl first? What do you think a trap is? What woke the snake up? Why did Brutus want to get out of the snake bowl? Why did they fall into the snake bowl at the end of the episode? Now show and tell your friends. Did you know … ? Choose a title. Read the text. What does it say? Now write your message as an optical illusion? What can you see? Talk in pairs. Make an optical illusion. Write about your favourite optical illusion.

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Galdera ezberdinen erantzun bezala zenbait esaldi ulertu eta ekoiztea. Unitatean azaldutako gramatika puntuak barneratu eta lantzea. Klasean zehar errespetua eta tolerantzia agertzea. Konfiantza lortu eta lengoaia segmentu askeagoak eratzeko egituren errepikapen

estrategiak erabiltzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 106- © Cambridge University Press 2017

Page 107: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Ikasgelako jarraibideei erantzuteko abilezia balioestea. Ikasgelan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Etorkizunean egiteko ekintzak planifikatuta interesa agertzea. Zenbait egilek landutako ilusio optikoen osagai artistikoa aintzat hartzea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Besteekin harremanak ingelesez izan eta elkarrizketan ingelesez aritzeko gaitasuna lantzea.

Gelako ohiko errutinekin lotura duten jarraipenak antzeman eta betetzea. Ilusio optikoak eta horien azalpenari buruzko lana. Unitate amaierako proiektu bezala ilusio optiko bat sortzea.

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Zentzumenei eta sukaldeari buruzko ahozko mezuak entzutea.

Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

Irudidun eszena bat entzutea (Diggory Bones).

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

Sukaldaritza errezeta bati buruzko abestia entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerkiak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko abestia taldean errezitatzea.

Ahozko aurkezpen errazak egiten ditu. Egindako proiektua kideei aurkeztea: ilusio optikoei buruzko proiektua.

Informazio pertsonala edo bere ingurunearena emanda, ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Irakaslearen galderen erantzunak datu pertsonalekin eta ingurukoekin erantzutea.

Bat-batean parte hartzen du ahozko elkartrukeetan.

Atorkizunerako euren plan pertsonalei buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.Unitateko komunikazio jolasetan aktiboki parte hartzea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasunak ulertzen ditu.

Zentzumenekin eta sukaldearekin lotura duten esaldiak irakurtzea.Unitateko marrazkidun istorioan agertzen diren esaldiak antzematea.

Bere intereseko gaiei buruzko testu anitzetako informazioa ondorioztatzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 107- © Cambridge University Press 2017

Page 108: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik testu errazak eratzen ditu.

Zentzumenekin eta sukaldearekin lotura duten testu errazak idaztea.

Zentzumenekin lotura duten aditzak erabilita testu errazak idaztea.

Ipuin eta deskribapen errazak idazten ditu. Jai baterako planei buruzko informazio pertsonaldun testu laburra idaztea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaPuzzleak eta hitz gurutzatuak osatzen ditu. Zentzumenei buruzko hiztegiarekin hitz-

gurutzatuak osatzea.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Ilusio optikoekin lotura duten esaldiak erabilita ikaslearen ingurunea deskribatzea.

Ikerketa zientzifikoaren metodoari dagozkion estrategia propioak erabiltzen ditu.

Ilusio optikoei buruzko aurkezpen testua egiteko horien inguruko informazioa bilatzea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Unitateko chant eta/edo abestia taldean errezitatu/kantatzea.

Besteekin harremana izan eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Inori minik eman gabe egia esatearen garrantzia balioestea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Unitateko chanta errezitatu eta abestia kantatzea.

Bere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Unitate amaieran ilusio optikoei buruzko proiektua egitea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentzia

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 108- © Cambridge University Press 2017

Page 109: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Bere eginkizunak modu autonomoan osatzeko informazioa bilatzen du.

Unitateko proiektua amaitzeko informazioa bilatzea: ilusio optikoei buruzko proiektua.

Etorkizunerako dituzten planen inguruan hitz egitea.

Testuak bere kabuz irakurtzearekiko jarrera proaktibo eta baikorra agertzen du.

Proiektua prestatzeko aurreko pausuak bete eta, kideei aurkeztu baino lehen, berrikustea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea.

Lankidetza ikasgelan Binaka edo taldeka modu eraginkorrean lan egiteko gai izatea, besteak

errespetatuta eta lankidetza jarreran.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau zehazki artearekin lotuta dago. Ikasleek artista ospetsuek sortutako ilusio optikoetako batzuekin lan egingo dute.

Adimenaren erronkarako beste baliabide bat gehiago bezala, ilusio optikoak sortzen ikasten dute.

5 Irakurketa bultzatzea

Ikasleek unitateko istorioarekin irakurketa entretenimendu bezala deskubritzea. Ikasleek dibulgazio testuetan ilusio optikoei buruzko informazioa josoko dute.

6 Ebaluazio irizpideak

Zentzumenei eta sukaldeari buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Zentzumen ezberdinek hautemandako sentipenen inguruan hitz egin eta deskribatzea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea. c eta s grafiekin lotutako /z/ eta /s/ hotsak ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta

ondo ekoiztea. Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste,

inori minik eman gabe egia esaten ikastea. Ilusio optikoei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta

idatziz antzeman eta erabiltzea. Ilusio optikoei buruzko proiektua egin eta aurkeztea. Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 109- © Cambridge University Press 2017

Page 110: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Zentzumenak eta sukaldea antzeman eta aurkeztea.

Zentzumenei eta sukaldeari buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

HLK

Zentzumenekin lotutako aditzak lantzea (feel, taste, smell, look, sound) + like

Oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: sentipenei buruz hitz egitea.

HLK

/z/ eta /s/ hotsen ahoskera lantzea.

c eta s grafiekin lotutako /z/ eta /s/ hotsak ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea.

HLK

Sukaldeko errezeta bati buruzko chanta eta abestia errezitatzea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea.

HLKAK

AEK

Ilusio optikoei buruzko proiektua egin eta kideei aurkeztea.

Ahozko partaidetza labur eta errazetan norbere burua ulertzera ematea

HLKAK

AEK

Marrazkidun istorioa entzun eta irakurtzea.Aurretiaz landutako irudidun istorioaren atalak antzematea.

Ikusizko eta entzunezko laguntzarekin testu oso labur eta errazetan gaia, zentzu orokorra, ideia nagusiak eta informazio espezifikoa antzematea.

HLK

Ilusio optikoei buruzko hiztegia antzeman eta erabiltzea.

Ilusio optikoei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

ZK MK TK

Unitatean zehar ikasitako hiztegia berrikustea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

AEK

Inori minik eman gabe egia esaten jakitearen garrantziari buruz hitz egin eta ikasitakoaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, inori minik eman gabe egia esaten ikastea.

HLKGHK EBK

Errepasoa 5 – 6 unitateak

1 Edukiak

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 110- © Cambridge University Press 2017

Page 111: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Egingo dituzten jarduerei buruzkoak eskoletan zehar irakasleak ingelesez esandakoak entzutea.

Etorkizun hurbilerako euren planei buruz hitz egiten duten pertsonaien elkarrizketa entzun eta ulertzea.

/s/ eta /z/ hotsak dituen chanta entzutea. /s/ eta /z/ hotsak dituzten hitzak dituen testua entzutea. Ondo idazteko, zenbait esaldi entzutea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Zazpi material nagusien (metal, paper, wood, food, glass, wool, plastic) eta material horiekin egindako ibjektu ezberdinen hiztegia berrikusteko jolasean parte hartzea.

5. eta 6. unitateetan ikasitako hiztegia berrikusteko eta mahaiko jolasean aritzeko ingelesa era ludikoan erabiltzea.

Taldeka, aditzak esan eta erregular edo irregular bezala sailkatzeko jolasean parte hartzea, lehen aldiko forma emanda.

Ikasleek iraganean egin zituzten gauzei buruzko galdera-erantzunen ahozko interakzioa.

Ikasleek ospakizun ezagunei dagozkien datak elkarri galdetzeko ahozko interakzioa.

-ght amaieradun aditz irregularren lehen aldiko formak letreiatzea.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Laukiko hitzekin osatzeko, blog bateko testua irakurri eta ulertzea. Besteekin loturarik ez duen hitza aurkitu eta zergatia azaltzeko hitz multzo

ezberdinak irakurtzea. Zentzumenei buruzko esaldiak osatzeko irakurtzea. 5. eta 6. unitateetako edukiei buruzko quizeko galderak irakurtzea. /s/ eta /z/ hotsak dituzten hitzak dituen testua irakurtzea. Lehen aldiaren baiezko, ezezko eta galdera egituren laburpen laukia irakurtzea. -ght amaieradun lehen aldiko aditzak agertzen diren esaldiak ondo ahoskatzeko

irakurtzea. Falta diren hitzekin osatzeko, Past simple aldiko galdera eta erantzunak irakurtzea. Kasu bakoitzari dagokion galdera asmatzeko erantzunak irakurtzea. Lehen aldiko aditzekin osatzeko zenbait esaldi irakurtzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Blogeko testuan falta diren hitzak idaztea. Testuan falta diren hitzak idaztea. Multzo baten barruan besteengandik ezberdinak diren hitzak idatzi eta multzokoak

zergatik ez diren azaltzea. 5. eta 6. unitateei buruzko quizeko erantzunak idaztea. 5. eta 6. unitateei buruzko errespasorako bederatzi galderak idaztea. Dagozkien aditz nagusi eta laguntzaileak aukeratuta, lehen aldiko galdera eta

erantzunak osatzea. Emandako zenbait galderentzat lehen aldiko galdera egokia idaztea. Ospakizun ezagunei dagozkien datak idaztea. Dagozkien lehen aldiko aditzarekin osatuta esaldiak amaitzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 111- © Cambridge University Press 2017

Page 112: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Taldeka, 5. eta 6. unitateetako hiztegia berrikusteko jolasa. Ingelesa komunikabide nagusi bezala erabilita kideekin erlazionatzeko gaitasuna

garatzea.

Hiztegia: 5. eta 6. unitateetako hiztegia Jolasetarako lengoaia instrumentala Errepasoa: kirolak

Sintaxi-diskurtso edukiak: Past simple Past continuous Going to Made of / made from

Ahoskera eta ortografia:

/s/ eta /z/ hotsak dituzten hitzak antzeman, errepikatu eta ondo ahoskatzea (CD-ROM, Games: Sounds Machine).

Ikasgelako lengoaia: Choose the right words and write them on the lines. There are five extra words in the box. Find the odd one out. Play the game. It’s my/your/his/her turn. Pass the dice, please. You should move five squares. It’s … You’re … He’s … She’s … I’ve/you’ve/he’s/she’s finished. I’ve/you’ve/he’s/she’s won. That’s wrong/right. Roll again. Write questions for your quiz in your notebook.

Ikaskuntza estrategiak:

5 eta 6 unitateetako hiztegia memorizatu eta erabiltzea. 5. eta 6. unitateetako hiztegia berrikusteko jolasean parte hartzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko ikasleek euren buruengan konfiantza izatea. Ingelesa tresna bezala erabilita mahaiko jolas batean parte hartzea. Ikasgelan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Jolasaren arauak errespetatzearen garrantziaz jakitun egotea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 112- © Cambridge University Press 2017

Page 113: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Ingelesez besteekin harremanak izan eta jolasetan parte hartzeko gaitasuna

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Irakasleak adierazitako ahozko mezuak entzutea.

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

/s/ eta /z/ hotsak dituzten hitzak dituen abestia entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerkiak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko abestia taldean errezitatzea.

Informazio pertsonala edo bere ingurunearena emanda, ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Irakaslearen galderen erantzunak datu pertsonalekin eta ingurukoekin erantzutea.

Bat-batean parte hartzen du ahozko elkartrukeetan.

Zazpi material nagusiei buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.

Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

IRAKURMENA

Bere intereseko gaiei buruzko testu anitzetako informazioa ondorioztatzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik testu errazak eratzen ditu.

Blogeko testuan falta diren hitzak idaztea.

Quizeko erantzunak idaztea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 113- © Cambridge University Press 2017

Page 114: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea.

Lankidetza ikasgelan Hitz egiteko txandak errespetatuta talde osoarekin lan egiteko gai izatea.

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau zehazki gorputz heziketarekin lotuta dago. Ikasleek kirol blog batekin lan egingo dute.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 114- © Cambridge University Press 2017

Page 115: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

5 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Aurreko bi unitateetako hiztegia berrikustea:

Materialeak zentzumenak Sukaldea Datak

Aurreko bi unitateetan ikasitako maiztasun handiko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

HLKAEK

PIIK IIK

Aurreko bi unitateetako gramatika egitura nagusiak berrikustea:

Describir objetos Describir sensaciones Preguntas en pasado

simple

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

HLKAEK

PIIK IIK

s/ eta /z/ eta -ght amaieradun aditzen lehen aldien hotsen ahoskera lantzea.

/s/ eta /z/ eta -ght amaieradun aditzen lehen aldien hotsak ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea.

HLK

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 115- © Cambridge University Press 2017

Page 116: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

7. UNITATEA NATURAL WORLD

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetako mezu errazak entzun eta ulertzea. Naturarekin lotura duten hitzak aurkitu eta baieztapen faltsuak aurkitzeko zenbait

pertsonaiaren arteko elkarrizketa entzutea. Gizakiak ingurumenean egindako eskusartzeekin lotura duten gertakariei buruzko

elkarrizketak entzun eta ulertzea. Falta diren hitzekin osatzeko abestia entzutea. Testuan aurkitzeko medio naturalarekin lotura duten hitz espezifikoak entzutea. Queen Alexandra’s bird wing butterflyri buruz hitz egiten ari diren elkarrizketa

entzun eta ulertzea, tximeletaren xehetasunei buruzko oharrak hartzeko. Hitzen azentua entzun eta ahoskatzea: and-en forma ahula. Hitzen azentua bereizteko zenbait esaldi entzutea: and-en forma ahula. Escucha eta chanta errepikatzea para practicar hitzen azentua: and-en forma

ahula. Word pair bateko elementu batekin zenbait esaldi osatzeko entzutea. And (/ə/) juntagailuaren formal ahula entzun eta ondo ahoskatzea. And ahoskatzen ote den bereizteko zenbait esaldi entzutea. And-en forma ahula ote den bereizteko zenbait esaldi entzutea. Irakurtzen duten artean, istorioa entzun eta ulertzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko ahozko mezuak entzun eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, karaoke, movie hopper eta hotsak bereiztea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Should eta shouldn’t erabilita irakasleak proposatutako galderei erantzuteko ahozko interakzioa.

Hainbat egoeratan aholkuak emateko should game jolasean parte hartzea. Queen Alexandra’s bird wing butterflyren bi marrazki deskribatu eta alderatzea,

arra edo emea izatearen arabera. Egoeraren arabera aholkuak ezberdinak izango liratekeen bineta ezberdinen

deskribapena. Aurretiaz arriskuan dauden animalien inguruan eurek egindako quizeko galderak

kideei egiteko ahozko interakzioa. Proposatutako zenbait egoeratan egin beharko litzatekeenari buruzko galdetegiko

galdera-erantzunak. Aurretiaz ikasleek, binaka, egindako galdetegiko galdera-erantzunak. Hitz bikoteen jolas batean parte hartzea. Istorioa irakurri eta entzun ondoren ulermen galderak erantzuteko ahozko

interakzioa. Galtzeko arriskuan dauden animaliei eta fosilei buruzko ahozko interakzioa. Can, must eta should erabilita elkarri aholkuak emateko ahozko interakzioa. In eta on preposizioen erabilera egokia binaka egiaztatzeko ahozko interakzioa. Binaka, hitzen azentua egiaztatzeko ahozko interakzioa: and-en forma ahula.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Baieztapen faltsuak zuzentzeko, aurretiaz entzundako elkarrizketako esaldiak

irakurtzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 116- © Cambridge University Press 2017

Page 117: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Esaldi osoak lortzeko zenbait esaldiren erdiak irakurtzea. Should egitura baiezkoa, ezezkoa eta galderan darabilten esaldidun laburpen

laukia irakurtzea. Dagozkien erantzunekin lotzeko aholkua eskatzeko zenbait esaldi irakurtzea. Should eta shouldn’t, dagokienaren arabera, erabilita esaldiak amaitzeko

irakurtzea. Esaldietan dauden akatsak zuzentzeko should darabilten zenbait esaldi irakurtzea. Abestiaren letra irakurtzea falta diren hitzekin osatzeko. Binetetan adierazitako egoera bakoitzarentzat aholku egokia aukeratzeko

irakurtzea. Proposatutako arazo bakoitza aholku egokienarekin lotzeko webgune bateko

edukia irakurtze, Pamela’s Problem Page. Ikasleek aholkuak iradoki ditzaten zenbait arazo irakurtzea. Ikasle bakoitzaren bizitzari buruzko galdera pertsonalak eta arazoak konpontzeko

zer egiten duten irakurtzea. Mundu mailan galtzeko arriskuan dauden animaliei buruzko webgunearen edukia

irakurtzea. Irakurri duten webgunearen edukiari buruzko zenbait ulermen galdera irakurtzea. Galtzeko arriskuan dauden zenbait animaliaren izenak irakurtzea. Adierazten dituzten hitzekin lotzeko animalien munduko zenbait elementuren

definizioak irakurtzea. Kategoria ezberdinetan bereizteko hitzak irakurtzea: adjektiboak, aditzak,

preposizioak eta izenak. Falta diren hitzekin osatzeko gure ingurumena zaindu eta babesteko moduei

buruzko testua irakurtzea. Istorioaren paragrafoak ondo ordenatzeko irakurtzea. Egoera bakoitzarentzat aholku egokiena aukeratzeko galdetegiko zenbait galdera

irakurtzea. Binaka galdetegi bat sortzeko jarraibideak irakurtzea. Joke Cornereko txistea irakurri eta ulertzea Hitz bikoteak sortzeko zenbait hitz irakurtzea. Gutun bat idazteko jarraibideak irakurtzea. Gutun baten atal ezberdinak zenbakitzeko irakurtzea. Grabaketan zein ahoskatzen den erabakitzeko zenbait hitz bikote irakurtzea. Ahoskera hobetzeko chant bat irakurtzea. Jolas batean parte hartzeko zenbait word pair irakurtzea. Hitz bikoteetako elementuetako batekin osatzeko esaldiak irakurtzea. Ikasleek idatzitako olerkia ahots ozenez irakurtzea. Ikus-entzunezko laguntzekin istorioa irakurri, entzun eta ulertzea. Aurretiaz irakurritako istorioari buruzko zenbait ulermen galdera irakurtzea. Ordenatzeko, istorioaren zenbait atal irakurtzea. Unitatea berrikusteko Do you remember? saileko zenbait esaldi irakurtzea. Galtzeko arriskuan dauden animaliei buruzko testua irakurtzea. Dinosauroen desagerpenari eta mantentzen ditugun euren fosilei buruzko testua

irakurtzea. Galtzeko arriskuan dauden animaliei buruzko mind mapa osatzeko, datuak

irakurtzea. Desagertuta dauden hiru animaliari buruzko testu laburrak irakurtzea. Zein animaliari buruz ari den adierazteko zenbait esaldi irakurtzea. Aurretiaz irakurritako testuetan lortutako informazioaren arabera zenbait esaldiren

edukia zuzentzeko irakurtzea. Fosil eta dinosauroei buruzko testua irakurtzea

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 117- © Cambridge University Press 2017

Page 118: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Factfileean emandako informazioa irakurri eta falta diren hitzekin diplodocusei buruzko testua osatzea

Fosilei buruzko proiektua egiteko zenbait jarraibide betetzea. can, can’t, must eta shoulden erabilera eta ezberdintasuna laburbiltzen duen

laukiko esaldiak irakurtzea Kideei ahilkuak ematerakoan erabiltzeko hitzak irakurtzea. in eta on preposizioak dituzten zenbait hitz irakurtzea. E-postak dituen akatsak zuzentzeko irakurtzea. can, must eta should erabilita esaldiak idazteko zenbait hitz irakurtzea. Preposizio egokia aukeratzeko zenbait esaldi irakurtzea, on edo in. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko idatzizko esaldiak irakurri eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, eta grafiak eta hotsak elkarrekin lotzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Aholkuak emateko should eta shouldn’t erabilita zenbait esaldi osatzea. Aurretiaz esaldietan zeuden akatsak zuzendu ondoren, esaldiak idaztea. Abestiaren letran falta ziren hitzak idaztea. Zenbait egoeratarako aholkuak idaztea. Ikasle bakoitzaren bizitzari buruzko galdera pertsonalak eta arazoak konpontzeko

zer egiten duten erantzutea. Galtzeko arriskuan dauden enimalien izenak idaztea. Zenbait definiziori dagozkien hitzak idaztea. Hitzak dagokienaren arabera kategoria ezberdinetan bereiztea: adjektiboak,

aditzak, preposizioak eta izenak. Queen Alexandra’s bird wing butterflyri buruzko elkarrizketa entzun ondoren, falta

diren datuak osatzea. Galtzeko arriskuan dauden animaliei buruzko testua osatzea. Galtzeko arriskuan dauden animaliei buruzko testua idaztea. Galtzeko arriskuan dauden animaliei buruzko quizeko galderak idaztea. Aholkuak emateko egoera ezberdinekin galdetegia idaztea. And-ekin zenbait word pair osatzea. Birziklatzea eta birziklatzeko ontziei buruzko gutuna idaztea Mrs. Green-i. Ideia jasa egin ondoren, ikasleek aukeratutako bi kategoriari dagozkien hitzak

idaztea. Olerki bat idaztea. Aurretiaz irakurritako istorioaren galderak erantzutea. Unitatea berrikusteko Do you remember? saileko esaldiak osatzea. Galtzeko arriskua dauden animaliei buruzko mind mapa osatzea, desagerpenaren

arrazoiak eta ondorioak zeintzuk diren, eta zeintzuk diren arriskuan dauden animaliak laburbilduta.

Zenbait esalditan idatzitakoaren arabera, Tyrannosaurus, Quagga edo Thylacine idaztea.

Tyrannosaurus, Quagga eta Thylacine dinosauroei buruzko esaldietako zenbait akats zuzentzea.

Factfile bateko informazioarekin dinosauroei buruzko testua osatzea. Diplodocusari buruzko idazlana. Can, must eta should erabilita zenbait esaldi idaztea . CD-ROMeko galderen erantzunak idaztea zenbait jarduera osatzeko (Treasure

Hunt).

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 118- © Cambridge University Press 2017

Page 119: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Komunikazio funtzioak: Emandako egoera bakoitzerako aholkuak proposatzea. Galtzeko arriskuan dauden animaliei buruzko hitz egiteko galdera-erantzunak. Ingurumena zaintzeko egin behar dugunaren inguruko proposamenak. Ingurumenari dagokionez egin behar duguna eta egin behar ez dugunari buruzko

galdera-erantzunak. Animalien desagerpenerako arrazoiei eta horren ondorio hurbilenei buruzko

galdera-erantzunak.

Hiztegia: Mundu naturala: natural world, nature, rubbish, path, lake, bull, bear, cow, tree,

field, forest, female, male, bat, riverbank, habitat Desagertzeko arriskuan dauden espezieak: endangered species, stripes, spots,

zebra, protect, collect, critically endangered, rainforest, wing, extinct, butterfly, national park, poison, in danger

Dinosauroak: dinosaur, asteroid, species, climate, disease, die out, Tyrannosaurus Rex, Quagga, Thylacine

Fosilak: fossils, fossilised, footprint, track, muscle, organ, soft (parts of the body), knead

Hitz gehiago: is after me, Siberia, Russia, China, Indonesia, Lehmann, Colombia, Taiwan, pound, rucksack, Queen Hetepheres, outer space, theory, soundboard, vibrations, jaw, degree in biology, TV role, Federal agent, a special rod, good relations, different races, subtitles, cornea, retina, optic nerve, diabetes, cataracts, bank notes, coin, go to bed early, do exercise, sunglasses, the woods, copy

Errepasoa: materialak, animalia basatiak, landa eremua, arropak, eguraldia, so (hot), sun cream, ekintza aditzak, adberbioak, animaliak, adjektiboak konparatiboak, koloreak, adjektiboak, gorputz atalak, singer, actress, autumn, glasses, medicine, menu, traffic light, objects and places, play the piano, dentist, drink water, clean your teeth, swim, skate, poster, flour, clowns

Sintaxi-diskurtso edukiak: Should/Shouldn’t Should … ? Have to Let’s Shall You can … Must I think we should/shouldn’t … I agree I don’t agree Adjektiboak konparatiboak

Ahoskera eta ortografia: Hitzen azentua antzeman, errepikatu eta ahoskatzea: and-en forma ahula (CD-

ROM, Games: Sounds Machine).

Ikasgelako lengoaia: What nature words can you remember? Show what you know about the natural world. Listen and tick the nature words you hear. Think and write ‘should’ or ‘shouldn’t’. Correct the sentences.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 119- © Cambridge University Press 2017

Page 120: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Check and sing. Look and choose the right answer. Match the problems with the correct advice. Think and write ‘advice’ in your notebook. What should you do to help? Repeat the word and find it in the text. Sort and write the words. Look at the pictures. Describe them to your friend, Read and complete the sentences. Talk about what you should do. Join the pictures of endangered animals with the words. Now find out one fact about each of the endangered animals. Now make a quiz for your friends. Put the story in order. Say it right. What should you do? Write your questionnaire. Read and number the parts of the letter. Now write a letter to Mrs Green about recycling. Ask her for information about recycling bins. Diggory says there are two snakes. Find the ugly, weak one. Why does Brutus want to turn on the computer? What are the stripped insects? What advice does Brutus give Diggory about his daughter? Why doesn’t Diggory need instructions to get out of the snake bowl? Why should Emily be careful on the ladder? What colour are the spots on the buttterflies’ wings? What do the butterflies want to protect? Do you remember? Now show and tell your friends. Did you know … ? Read again and find words that mean ... Correct the sentences. Find out more. Make a fossil print. Read the fact file and complete the text. Now read and write about the Diplodocus.

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Galdera ezberdinen erantzun bezala zenbait esaldi ulertu eta ekoiztea. Unitatean azaldutako gramatika puntuak barneratu eta lantzea. Klasean zehar errespetua eta tolerantzia agertzea. Hizkuntza segmentu askeagoak ekoizteko konfiantza lortzeko egituren errepikapen

estrategiak erabiltzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Ikasgelako jarraibideei erantzuteko abilezia balioestea. Ikasgelan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Beste ikasleen iritziak errespetatu eta norbereak bezain ontzat hartzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 120- © Cambridge University Press 2017

Page 121: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Besteekin harremanak ingelesez izan eta elkarrizketan ingelesez aritzeko gaitasuna.

Aholkuak emateko should eta shouldn’t egiturak erabiltzea. Iradokizunak egiteko Let’s eta Shall egiturak erabiltzea. Dinosauroen desagerpenari eta horien zergaitiari buruzko lana. Hainbat fosiletatik lotzen dugun informazioaren ingurukoak ikastea. Norbere burua zaintzearen kontzientzia hartzea.

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Ingurumenari buruzko ahozko mezuak entzutea.

Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

Irudidun eszena bat entzutea (Diggory Bones).

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

Medio naturalari buruzko abestia entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerkiak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko abestia taldean errezitatzea.

Ahozko aurkezpen errazak egiten ditu. Egindako proiektua kideei aurkeztea: fosilei buruzko proiektua.

Informazio pertsonala edo bere ingurunearena emanda, ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Irakaslearen galderen erantzunak datu pertsonalekin eta ingurukoekin erantzutea.

Bat-batean parte hartzen du ahozko elkartrukeetan.

Zenbait egoeratan egin beharko litzatekenari buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.Unitateko komunikazio jolasetan aktiboki parte hartzea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasunak ulertzen ditu.

Ingurumenarekin lotura duten esaldiak irakurtzea.

Unitateko marrazkidun istorioan agertzen diren esaldiak antzematea.

Bere intereseko gaiei buruzko testu anitzetako informazioa ondorioztatzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 121- © Cambridge University Press 2017

Page 122: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik testu errazak eratzen ditu.

Ingurumenarekin lotura duten testu errazak idaztea.

Should eta shouldn’t erabilita testu errazak idaztea.

Ipuin eta deskribapen errazak idazten ditu. Aholkuak emateko zenbait egoeradun informazio pertsonalarekin testu laburra idaztea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaPuzzleak eta hitz gurutzatuak osatzen ditu. Ingurumenari buruzko hiztegiarekin hitz-

gurutzatuak osatzea.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Mundu naturalarekin lotura duten esaldiak erabilita ikaslearen ingurunea deskribatzea.

.

Natura eta animalia ingurunearekiko errespetua agertzen du.

Ingurumenaren zaintza balioestea.

Ingurumenaren zaintzarako jarrera erantzuleak antzematen ditu.

Ingurumena zaintzeko moduari buruzko eztabaida.

Ikerketa zientifikoaren metodoari dagozkion estrategia propioak erabiltzen ditu.

Fosilei buruzko aurkezpen testua egiteko horiei buruzko informazioa bilatzea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 122- © Cambridge University Press 2017

Page 123: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Unitateko chant eta/edo abestia taldean errezitatu/kantatzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Unitateko chanta errezitatu eta abestia kantatzea.

Bere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Unitatearen amaieran fosilei buruzko proiektua egitea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentziaBere eginkizunak modu autonomoan osatzeko informazioa bilatzen du.

Unitateko proiektua amaitzeko informazioa bilatzea: fosilei buruzko proiektua.

Testuak bere kabuz irakurtzearekiko jarrera proaktibo eta baikorra agertzen du.

Proiektua prestatzeko aurreko pausuak bete eta, kideei aurkeztu baino lehen, berrikustea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea.

Talde-lana ikasgelan Hitz egiteko txandak errespetatuta talde osoarekin lan egiteko gai izatea.

Hiritartasunerako hezkuntza Etxean eta eskolan birziklatzearen garrantzia ikastea.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau zehazki Natur zientziekin lotuta dago. Ikasleek desagertutako animaliei buruzkoak, dinosauroak adibidez, eta

desagertzeko arriskuan dauden espeziei buruzko ikasiko dituzte. Ingurumena zaindtzeko modua eta birziklatzearen garrantziaren ingurukoak ere

ikasiko dituzte.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 123- © Cambridge University Press 2017

Page 124: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

5 Irakurketa bultzatzea

Ikasleek unitateko istorioarekin irakurketa entretenimendu bezala deskubritzea. Ikasleek irakurketaren bitartez, desagertuta dauden animaliei eta desagertzeko

bidean daudenei buruzkoak ikasiko dituzte.

6 Ebaluazio irizpideak

Ingurumenari buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Aholkuak eman eta hartzea should eta shouldn’t egiturak erabilita. Animalien irudiak deskribatzea. Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea. Hitzen azentua ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea: and-en

forma ahula. Galtzeko arriskuan dauden espeziei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko

sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea. Fosilei buruzko proiektua egin eta aurkeztea. Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Ingurumena antzeman eta aurkeztea.

Ingurumenari buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

HLK

should eta shouldn’t egiturak lantzea

Oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: animaliak deskribatzea eta aholkuak eman eta hartzea.

HLK

Hitzen azentua lantzea: and-en forma ahula.

Hitzen azentua ahozkoan ondo antzeman eta ekoiztea: and-en forma ahula.

HLK

Inguru naturalari buruzko chanta eta abestia errezitatzea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea.

HLKAK

AEK

Fosilei buruzko proiektua egin eta kideei aurkeztea.

Ahozko partaidetza labur eta errazetan norbere burua ulertzera ematea

HLKAK

AEK

Marrazkidun istorioa entzun eta irakurtzea.Aurretiaz landutako irudidun

Ikusizko eta entzunezko laguntzarekin testu oso labur eta errazetan gaia, zentzu

HLK

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 124- © Cambridge University Press 2017

Page 125: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

istorioaren atalak antzematea. orokorra, ideia nagusiak eta informazio espezifikoa antzematea.

Galtzeko arriskuan dauden espeziei buruzko hiztegia antzeman eta erabiltzea.

Galtzeko arriskuan dauden espeziei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

ZK MK TK

Unitatean zehar ikasitako hiztegia berrikustea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

AEK

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 125- © Cambridge University Press 2017

Page 126: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

8. UNITATEA WORLD OF SPORT

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetako mezu errazak entzun eta ulertzea. Kirolei eta kirol sariei buruzko pertsonaien elkarrizketak entzun eta errepikatzea. Present perfectaren erabilera testuinguruan aztertzeko pertsonaiek egin dutenari

buruzko elkarrizketak entzun eta ulertzea. Argazkiekin lotzeko, zenbait kirolen izenak entzutea. Zenbait kirolen izenak, idazteko, diktaketa eran letreiatuta entzutea. Estrofa ezberdinak ordenatzeko abestia entzutea. Errimadun hitzak entzun eta ahoskatzea. Ikus-entzunezko laguntzekin istorioa entzun eta ulertzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko ahozko mezuak entzun eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, movie hopper eta hotsak bereiztea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Present perfecten erabilera lantzeko egin dituzten gauzen inguruko ahozko interakzioa.

going to, Present continuous eta Present perfect erabilita une ezberdinetako (lehenago, bitartean eta ondoren) kirolen zenbait irudi deskribatzea.

Jendearen kirolik gogokoenak eta horiek egiteko urtarorik aproposena zein den inguruko eztabaida.

Ikasleek euren kirolik gogokoenak eta horiek egiteko urtarorik aproposena zein den inguruko ahozko interakzioa.

Galdetegi bateko parte bezala egin diren edo egin ez diren ekintzei buruzko galdera-erantzunak: Find someone who…

Istorioari buruzko galdera-erantzunen bidezko ahozko interakzioa. Olinpiar Jokoei buruz dakitena komunean jartzeko ahozko interakzioa. Olinpiar Jokoei buruzko testu ezberdinen ulermen galderak erantzutea. Gelako kideek egindako logo ezberdinei buruzko ahozko interakzioa.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Aurretiaz entzundakoaren arabera osatzeko zenbait esaldi irakurtzea. Emandako bi gramatika forma egokiren artean egokia aukeratzeko esaldiak

irakurtzea. Baiezko, ezezko eta galdera egituretan present perfect aldiaren laburpen laukia

irakurtzea. Zenbait aditz erregularrak edo irregularrak ote diren esateko lehen aldiak

irakurtzea. Present perfectaren ezezkora pasatzeko zenbait baiezko esaldi irakurtzea. Zenbait esaldi dagozkien binetekin lotzeko irakurtzea. Zenbait elkarrizketetan entzundakoaren arabera galderak irakurtzea. Hitzak ordenatuta present perfect aldian esaldiak eratzeko irakurtzea. Zenbait hitzetan leku zehatzean agertzen diren hizkiei buruzko galderak irakurtzea. Falta diren aditzekin osatzeko posta elektroniko bat irakurtzea. Edozein urtarotan egin daitezkeen kirolei buruzko webgunearen edukia irakurtzea. Testuko esaldiak irakurtzea, egokiak ez badira zuzentzeko. Zenbait kirolen izenak irakurtzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 126- © Cambridge University Press 2017

Page 127: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Urtaro ezberdinen deskribapenak irakurtzea. Hiru kategoriatan sailkatzeko kirolak irakurtzea: neguko kirolak, baloidun kirolak eta

beste kirolak. Abesti baten estrofak ondo ordenatzeko irakurtzea. Pertsonaia batek egin duenari buruzko testua, falta diren hitzekin osatzeko,

irakurtzea. Kirol eta jolas ezberdinen definizioak irakurtzea, bakoitzari dagokiona asmatzeko. Falta den informazioarekin taula osatzeko testua irakurtzea. Elurrezko panpin bati buruzko istorioa irakurtzea, falta diren hitzekin osatzeko. Zenbait errimadun hitz irakurtzea. Galdetegia egiteko Find someone who… esaldiak irakurtzea. Joke Corner saileko txistea irakurtzea. Korreo elektroniko bat idazteko jarraibdieak irakurtzea. Korreo elektroniko bat irakurri zer, noiz eta zergatik galderei non erantzuten zaien

aurkitzeko. Ikus-entzunezko laguntzarekin istorioa irakurtzea. Aurretiaz irakurritako istorioari buruzko ulermen-galderak irakurtzea. Esan zituen pertsonaiarekin lotzeko, zenbait esaldi irakurtzea. Unitatea berrikusteko Do you remember? saileko zenbait esaldi irakurtzea. Olinpiar Jokoei buruzko irakurketa eta ikasketa. Jolas Paralinpikoei buruzko testua osatzeko, irakurtzea. Logotipoekin lotura duten galderak irakurtzea. Lehenengo proiektu bezala olinpiar logo bat egiteko jarraibideak irakurtzea. Olinpiar Jokoetako dominei buruzkoak irakurtzea. Olinpiar Jokoetako dominak egiteko moduari buruzko irakurketa eta ikasketa. Bigarren proiektu bezala domina bat egiteko jarraibideak irakurtzea. Olinpiar kirol berri bati buruzko mind maperako informazioa irakurtzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko idatzizko esaldiak irakurri eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, eta grafiak eta hotsak elkarrekin lotzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Entzundakoaren arabera, falta diren hitzekin esaldiak osatzea. Aditz erregular edo irregularrak izatearen arabera ‘R’ edo ‘I’ jartzea. Present perfect aldian zenbait esaldi ezezkoan idaztea. Bineta sorta baten arabera pertsonaiak egin duenari buruzko zenbait galdera

erantzutea. Zenbait hitzetan kokagune zehatzean agertzen diren hizkiei buruzko galderak

erantzutea. E-postako testuan agertzen diren aditzen lehen aldiko partizipioa idaztea. Zenbait bineta deskribatzeko present perfect erabilita galderak eta erantzunak

idaztea. Aurretiaz irakurritako informazioaren arabera esaldien zituzten akatsak zuzendu

ondoren, esaldiok berriro idaztea. Zenbait kirolen izenak idaztea. Zenbait definiziori dagozkien urtaroak idaztea. Zenbait kirol hiru kategoriatan idaztea: neguko kirolak, baloidun kirolak eta beste

kirolak. Hitz-gurutzatuetan agertzen diren kirolak idaztea. Letreiatuta diktatutako kirolak idaztea. Falta diren hitzekin testua osatzea Aurretiaz osatutako testuari buruzko ulermen galderak erantzutea. Definizioekin bat datozen kirolak idaztea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 127- © Cambridge University Press 2017

Page 128: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Zenbait kirolentzat definizio berriak idaztea. Testu bat irakurri ondoren lortzen den informazioarekin taula osatzea. Gelakideei galdetegia egin ondoren txostena (report) idaztea. Asteburuko gertakari bat kontatuz e-posta bat idaztea. Aurretiaz irakurritako istorioari buruzko ulermen galderak erantzutea. Unitatea berrikusteko Do you remember? saileko galderak osatzea. Joko Paralinpikoei buruzko testua falta diren hitzekin osatu eta idaztea. Logoei buruzko zenbait galdera erantzutea. Irakurritako testuaren arabera dominei buruzko zenbait galdera erantzutea. Olinpiar kirol berri bati buruzko mind mapa osatzea. Ikasle bakoitzak asmatutako kirol olinpiko berria azaltzeko Olinpiar Jokoen

Komiteari gutuna idaztea. CD-ROMeko galderen erantzunak idaztea zenbait jarduera osatzeko (Treasure

Hunt).

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Urtaro ezberdinetan egin daitezkeen kirolei buruzko galdera-erantzunak. Binetetan gertatu berri denaren inguruko galdera-erantzunak. Aurretiaz landutako istorioaren edukiari buruzko galdera-erantzunen bidezko

ahozko interakzioa.

Hiztegia: Kirolak: sports, golf, athletics, snowboarding, skiing, sledging, handball Urtaroak: seasons, hill, spring, summer, autumn, winter Lehiaketak: tournament, event Olinpiar Jokoak: Olympic Games, Paralympics, logo, wreath, olive tree, design,

medal, silver, gold, bronze, back, 24-carat gold, % per cent, dragon, are made, committee

Hitz gehiago: adult, invent, bat, racket, tandem, race against the clock, must, Nike, stadium, jade, precious stone, diameter, northern hemisphere, southern hemisphere

Errepasoa: kirolak, kirol lehiaketak, eskola, zenbaki ordinalak, akzio aditzak, eguraldia, materialak, datak, hilabeteak, koloreak, urtaroak, adjektiboak, arropa

Sintaxi-diskurtso edukiak: Present perfect with ever and never Present perfect for present relevance It’s the first time + present perfect Aditz erregularrak eta irregularrak Going to gero aldirako Present continuous Past simple

Ahoskera eta ortografia: Errimadun hitzak antzeman, errepikatu eta ondo ahoskatzea (CD-ROM, Games:

Sounds Machine).

Ikasgelako lengoaia: Show what you know. What sports can you remember? Are these verbs regular or irregular?

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 128- © Cambridge University Press 2017

Page 129: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Make negative sentences. Match the pictures with the text. Talk about the pictures. Listen and answer the questions. Put the words in the right order. Write the correct form of the verbs in the email. What time of year do people do your favourite sport? Correct the sentences. Now write definitions for six more sports. Find and circle. Write a report about your class. Why does Diggory tell Brutus to close his mouth? What sports did the Ancient Egyptians invent? How did the professor know how to find Diggory and Emily? Who found the way out of the snake bowl? What did the Ancient Egyptians paint on the walls? Where did the water come from? Did Brutus come out with the treasure? Why not? Show and tell your friends. Did you know … ? Read and match. Design your Olympic logo. Design an Olympic medal for your Olympics. Invent a sport for the next Olympics. Now use the information in your mind map to write a letter to the Olympic

committee telling them about your sport.

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Galdera ezberdinen erantzun bezala zenbait esaldi ulertu eta ekoiztea. Unitatean azaldutako gramatika puntuak barneratu eta lantzea. Klasean zehar errespetua eta tolerantzia agertzea. Hizkuntza segmentu askeagoak ekoizteko konfiantza lortzeko egituren errepikapen

estrategiak erabiltzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Ikasgelako jarraibideei erantzuteko abilezia balioestea. Ikasgelan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Gertatu berri diren edo orain aldian garrantzia berezia duten gertakariei buruz hitz

egitearekiko jakin-mina agertzea. Kirola ohitura osasungarri eta entretenimendurako aukera on bezala balioestea. Kirola pertsona guztiengana hurbiltzeko gai izatea, adina zein egoera kontuan izan

gabe.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Besteekin harremanak ingelesez izan eta elkarrizketan ingelesez aritzeko gaitasuna.

Gelako ohiko errutinekin lotura duten jarraipenak antzeman eta betetzea. Olinpiar Jokoak eta Joko Paralinpikoei buruzko lana.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 129- © Cambridge University Press 2017

Page 130: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Olinpiar dominak egiteko moduari buruzko ikasketa.

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Kirolei eta urtaroei buruzko ahozko mezuak entzutea.

Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

Irudidun eszena bat entzutea (Diggory Bones).

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

Kirolei buruzko abestia entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerkiak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko abestia taldean errezitatzea.

Ahozko aurkezpen errazak egiten ditu. Egindako proiektua kideei aurkeztea: olinpiar domina baten diseinua.

Informazio pertsonala edo bere ingurunearena emanda, ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Irakaslearen galderen erantzunak datu pertsonalekin eta ingurukoekin erantzutea.

Bat-batean parte hartzen du ahozko elkartrukeetan.

Orain aldirako garrantzitsuak diren gertakariei buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.Unitateko komunikazio jolasetan aktiboki parte hartzea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasunak ulertzen ditu.

Kirolekin eta urtaroekin lotura duten esaldiak irakurtzea.Unitateko marrazkidun istorioan agertzen diren esaldiak antzematea.

Bere intereseko gaiei buruzko testu anitzetako informazioa ondorioztatzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik testu errazak eratzen ditu.

Kirolekin eta urtaroekin lotura duten testu errazak idaztea.

Present perfect erabilita testu errazak idaztea.

Ipuin eta deskribapen errazak idazten ditu. Olinpiar Jokoen Komiteari gutuna idaztea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 130- © Cambridge University Press 2017

Page 131: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaPuzzleak eta hitz gurutzatuak osatzen ditu. Kirolei buruzko hiztegiarekin hitz-

gurutzatuak osatzea.

Irizpide egokiaren arabera datuak ordenatu eta sailkatzen ditu.

Zenbaki ordinalak eta datak antzeman eta erabiltzea.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Kirolekin lotura duten esaldiak erabilita ikaslearen ingurunea deskribatzea.

Ikerketa zientifikoaren metodoari dagozkion estrategia propioak erabiltzen ditu.

Olinpiar dominei buruzko aurkezpen testu bat egiteko horien inguruko informazioa bilatzea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Unitateko chant eta/edo abestia taldean errezitatu/kantatzea.

Besteekin harremana izan eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Beste herrialdeak ezagutzeko modu bezala Olinpiar Jokoei buruzkoak ikastearekiko jakin-mina agertzea.

Lagunak balioestearen garrantzia aintzat hartzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Unitateko chanta errezitatu eta abestia kantatzea.

Herrialde anglosaxoietako adierazpen kulturalekiko interes eta errespetua.

Olinpiar Jokoei buruzkoak ikastea.

Bere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Unitate amaierako proiektura olinpiar domina bat diseinatzea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentziaBere eginkizunak modu autonomoan Unitateko proiektua amaitzeko informazioa

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 131- © Cambridge University Press 2017

Page 132: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

osatzeko informazioa bilatzen du. bilatzea: olinpiar domina baten diseinua.

Testuak bere kabuz irakurtzearekiko jarrera proaktibo eta baikorra agertzen du.

Proiektua prestatzeko aurreko pausuak bete eta, kideei aurkeztu baino lehen, berrikustea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea.

Lankidetza ikasgelan Binaka edo taldeka modu eraginkorrean lan egiteko gai izatea, besteak

errespetatuta eta lankidetza jarreran.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau, zehazki, Gorputz heziketarekin lotuta dago. Ikasleek Olinpiar Jokoei eta Paralinpikoei buruzkoak ikasiko dituzte.

Ikasleek Olinpiadetarako dominak diseinatuko dituzte. 5 Irakurketa bultzatzea

Ikasleek unitateko istorioarekin irakurketa entretenimendu bezala deskubritzea. Ikasleek dibulgazio testuetan Olinpiar Jokoei eta Paralinpikoei buruzko informazioa

ikasiko dute.6 Ebaluazio irizpideak

Kirol eta urtaroei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Present perfect erabilita, iaganeko esperientzia pertsonalak, gertakari jazo berriak eta orain aldian garrantzia duten ekintza osoak azaltzea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea. Errimadun hitzak ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea. Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste,

Olinpiar Jokoak eta lagunak balioestearen garrantzia. Olinpiar Jokoei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta

idatziz antzeman eta erabiltzea. Olinpiar domina baten diseinua egin eta aurkeztea. Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Kirolak eta urtaroak antzeman eta aurkeztea.

Kirol eta urtaroei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta

HLK

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 132- © Cambridge University Press 2017

Page 133: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

idatziz antzeman eta erabiltzea.

Present perfect lantzea. Oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: iraganeko esperientzia pertsonalak, gertakari jazo berriak eta orain aldian garrantzia duten ekintza osoak azaltzea.

HLK

Errimadun hitzen ahoskera lantzea.

Errimadun hitzak ahozkoan antzeman eta ondo ekoiztea.

HLK

Kirolei buruzko chanta eta abestia errezitatzea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea.

HLKAK

AEK

Olinpiar domina baten diseinua egin eta kideei aurkeztea.

Ahozko partaidetza labur eta errazetan norbere burua ulertzera ematea

HLKAK

AEK

Marrazkidun istorioa entzun eta irakurtzea.Aurretiaz landutako irudidun istorioaren atalak antzematea.

Ikusizko eta entzunezko laguntzarekin testu oso labur eta errazetan gaia, zentzu orokorra, ideia nagusiak eta informazio espezifikoa antzematea.

HLK

Aurretiaz landutako testu baten esanahiaren inguruko gogoeta.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, Olinpiar Jokoak.

HLKGHK EBK

AK

Olinpiar Jokoei buruzko hiztegia antzeman eta erabiltzea.

Olinpiar Jokoei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

ZK MK TK

Unitatean zehar ikasitako hiztegia berrikustea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

AEK

Lagunak balioestearen garrantziaren inguruan hitz egin eta ikasitakoaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, lagunak balioestearen garrantzia.

HLKGHK EBK

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 133- © Cambridge University Press 2017

Page 134: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Errepasoa 7 – 8 unitateak

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Egingo dituzten jarduerei buruzkoak eskoletan zehar irakasleak ingelesez esandakoak entzun eta ulertzea.

Argazkian agertzen diren pertsonei, nortzuk diren eta egin dutena edo egiten dutenari buruz hitz egiten duten pertsonaiek diotena entzun eta ulertzea.

Perpausen erritmoa antzeman eta jarraitzeko abestia entzutea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

7. eta 8. unitateetako hiztegia berrikusteko jolas batean parte hartzea. 7. eta 8. unitateetako hiztegia berrikusteko jolas batean parte hartzeko ingelesa

erabiltzea. Perpausen erritmoa lantzeko komunikazio jolasa. can, must eta should erabilita, ikasleek elkarri aholkuak emateko ahozko

interakzioa. In eta on preposizioen erabilera egokia binaka egiaztatzeko ahozko interakzioa. -gh amaieradun hitzen letreiatzea egokia ote den binaka egiaztatzeko ahozko

interakzioa.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Aurreko asteburuan gertatu zenari buruzko istorioa irakurri eta ulertzea, falta diren

hitzekin osatzeko. Laukiko hitzekin osatzeko, testua irakurri eta ulertzea. Esaldiak osatzeko irakurri eta hitz horiekin hitz-gurutzatuak osatzea. 7. eta 8. unitateetako edukiei buruzko quizeko galderak irakurtzea. Can, must eta should erabilita esaldiak idazteko zenbait hitz irakurtzea. Preposizio egokia aukeratzeko zenbait esaldi irakurtzea, on edo in. Falta diren hitzekin esaldiak osatzeko irakurtzea, guztiak -gh amaieradunak. 4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Testuan falta diren hitzak idaztea. Esaldietan falta diren hitzak idaztea eta hitz-gurutzatuetan kokatzea. 7. eta 8. unitateei buruzko quizeko galderak idaztea. 7. eta 8. Unitateetako errepasorako galdera berriak idaztea. Can, must eta should erabilita zenbait esaldi idaztea.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Zenbait irudi deskribatzea. 7. eta 8. unitateetako hiztegia berrikusteko jolasa. Ingelesa komunikabide nagusi bezala erabilita kideekin erlazionatzeko gaitasuna

garatzea.

Hiztegia: 7. eta 8. unitateetako hiztegia.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 134- © Cambridge University Press 2017

Page 135: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Jolasetarako lengoaia instrumentala. Irudien deskribapena: in the foreground, in the background, in the centre, on the

left, on the right, on the left of, on the right of -gh: laugh, weigh, enough, although ,cough, through Errepasoa: deskribapenak, arropa, jarduerak, janaria, mugitzeko jarraibideak

Sintaxi-diskurtso edukiak: Present simple Present continuous Past simple Past continuous Present perfect Going to I can see …

Ahoskera eta ortografia:

Perpausen erritmoa antzeman, errepikatu eta ondo ahoskatzea (CD-ROM, Games: Sounds Machine).

Ikasgelako lengoaia: Look at the pictures. Talk about it in pairs. Listen and draw lines. Choose a word from the box. Write the correct word next to numbers 1-5. There are five extra words in the box. The pupil has got dark hair and is wearing … Play the game. It’s my/your/his/her turn. Pass the dice, please. You should move five squares. It’s … You’re … He’s … She’s … I’ve/you’ve/he’s/she’s finished. I’ve/you’ve/he’s/she’s won. That’s wrong/right. Roll again.

Ikaskuntza estrategiak:

7. eta 8. unitateetako hiztegia memorizatu eta erabiltzea. 7. eta 8. unitateetako hiztegia eta egiturak berrikusteko jolasean parte hartzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Ingelesa tresna bezala erabilita mahaiko jolas batean parte hartzea. Ikasgelan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Jolas batean parte hartzerakoan arauak errespetatzearen garrantziaz jakitun

egotea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 135- © Cambridge University Press 2017

Page 136: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Ingelesez besteekin harremanak izan eta jolasetan parte hartzeko gaitasuna erabiltzea.

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Argazkiko pertsonak nor diren, zer egiten dabiltzan eta iraganean zer egin duten inguruko ahozko mezuak entzutea.

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

Perpausen erritmoa antzeman eta jarraitzeko abestia entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerkiak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko abestia taldean errezitatzea.

Informazio pertsonala edo bere ingurunearena emanda, ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Irakaslearen galderen erantzunak datu pertsonalekin eta ingurukoekin erantzutea.

Bat-batean parte hartzen du ahozko elkartrukeetan.

Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

IRAKURMENA

Bere intereseko gaiei buruzko testu anitzetako informazioa ondorioztatzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik testu errazak eratzen ditu.

Testuan falta diren hitzak idaztea.

Quizaren erantzunak idaztea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 136- © Cambridge University Press 2017

Page 137: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea.

Lankidetza ikasgelan Hitz egiteko txandak errespetatuta talde osoarekin lan egiteko gai izatea.

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

5 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Aurreko bi unitateetako hiztegia berrikustea:

Irudiak deskribatzea Kirolak Urtaroak

Aurreko bi unitateetan ikasitako maiztasun handiko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

HLKAEK

PIIK IIK

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 137- © Cambridge University Press 2017

Page 138: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Aurreko bi unitateetako gramatika egitura nagusiak berrikustea:

Aholkuak ematea Present perfect Modu-aditzak: can, must

eta should Preposizioak: on, in

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

HLKAEK

PIIK IIK

Perpausen erritmoa eta –gh amaieradun hitzen ahoskera lantzea.

Perpausen erritmoa eta ahozkoan eta –gh amaieradun hitzak idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea.

HLK

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 138- © Cambridge University Press 2017

Page 139: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

UNITATE GEHIGARRIA: PEACE DAY

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetako mezu errazak entzun eta ulertzea. Peace Day egunaren ospakizuna neska-mutil bikote batek nola antolatzen duen

inguruko elkarrizketa entzun eta ulertzea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Bi eremu semantiko kontrajarriarekin lotutako hitz ezagun guztiak aipatzeko ahozko interakzioa: gerra eta bakea.

Munduan Peace Day ospatzeko modu ezberdinak agertzen dituzten marrazkiak deskribatzeko ahozko interakzioa.

Taldeka, ikasleek etxeko zein eskolako euren mundua hobetzeko moduei buruzko eztabaida.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Peace Day ospakizunaren tradizioa, bere historia, helburu eta xedea azaltzeko

testua irakurtzea. Peace Dayri buruzko testuari buruzko ulermen galderak egia ala gezurra diren

erabakitzeko irakurtzea. Unitate amaierako proiektu bezala Peace Day horma-irudia egiteko inspirazio edo

motibazio bezala balio dezaketen esaldiak irakurtzea. 4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Peace Day horma-irudiaren inguruan esaldi baketsuak idaztea.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Peace Dayrako horma-irudia egiteko moduaren inguruko eztabaida, plangintza,

ideiak partekatzea eta adosterainoko ahozko interakzioa. Gai nagusitzat bakea duten abestiak ikasleek proposatu edo irakasleak

klaseratutakoen arteko interakzioa. Ikasgelan adeitasunez jokatu eta bake giroa Bake Egunaren ospakizunaz haraindi

zabaldu behar dela frogatzeko aritzea .

Hiztegia: Bakea: Peace Day, peace, safer, friendlier, argument, donate, message, banner,

freedom, one minute’s silence, shaking hands, everyone, conflict, war, symbol, dove

Hitz gehiago: bell, coins, noisy, parade, soldiers, guns, sunrise, allowed to Errepasoa: world, celebrate, organise

Sintaxi-diskurtso edukiak: Present simple Can + infinitive Present continuous

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 139- © Cambridge University Press 2017

Page 140: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Ahoskera eta ortografia: Ikasleek egindako bakezko mezuak ondo ahoskatu eta intonatzea.

Ikasgelako lengoaia: Read and say ‘true’ or ‘false’. These are different activities people do around the world to celebrate Peace Day.

What can you see? Listen and say the letter. Make a peace poster. What symbol of peace can we use? A dove. What message can we write? World Peace Begins With Me!

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Munduko bakearekin lotutako mezuak ulertu ea ekoiztea. Klasean zehar errespetua eta tolerantzia agertzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Adierazitako jarraibide batekiko erantzun gaitasuna balioestea. Ahozko jardueretan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Testuak entzuten jarritako beste arreta ematea kideek partekatzen duten

informazioa entzuteari. Bizikidetzarako errespetuzko eta adeitasunezko gogoa garatzea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Egunerokotasunean giro baketsua mantentzearen garrantzia aintzat hartzea. Garatu eta mantendu behar diren adeitasun ohiturak aintzat hartzea. Gelako errutinekin lotura duten jarraipenak antzeman eta betetzea.

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Bakearen Egunari buruzko ahozko mezuak entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahozko aurkezpen errazak egiten ditu.

Egindako proiektua kideei aurkeztea: Bakearen Egunari buruzko horma-irudia.

Bat-batean parte hartzen du ahozko elkartrukeetan.

Bakearen Egunari buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.Unitateko komunikazio jolasetan aktiboki parte hartzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 140- © Cambridge University Press 2017

Page 141: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasunak ulertzen ditu.

Bakearen Egunarekin lotura duten esaldiak irakurtzea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik testu errazak eratzen ditu.

Bakearen Egunarekin lotura duten testu errazak idaztea.

Ipuin eta deskribapen errazak idazten ditu. Bakearen Eguna ospatzeko moduari buruzko testu laburra idaztea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Bakearen Egunari buruzko horma-irudia osatzeko Interneten informazioa bilatzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaBesteekin harremana izan eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Bakearen Eguna ospatzeko modu ezberdinekiko jakin-mina agertzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Unitate amaierako proiektuan Bakearen Egunari buruzko horma-irudia egitea.

Bere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentziaBere eginkizunak modu autonomoan osatzeko informazioa bilatzen du.

Unitateko proiektua amaitzeko informazioa bilatzea: Bakearen Egunari buruzko horma-irudia.

Testuak bere kabuz irakurtzearekiko jarrera proaktibo eta baikorra agertzen du.

Proiektua prestatzeko aurreko pausuak bete eta, kideei aurkeztu baino lehen, berrikustea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea. Egoera guztietan gailenduko diren hezibide on eta adeitasunezko errespetu eta

bake gogoa garatzea.

Bakerako hezkuntza Besteekiko errespetua izatea, beraien sexua dena delakoa ere.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 141- © Cambridge University Press 2017

Page 142: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau zehazki gizarte barruan bizikidetzari dagokionez ikasleek jasotzen duten tutoretza formakuntzarekin lotuta dago, non ingurukoei bizitza erraztuko dieten eta ingurunean bakezko giroa suspertu dadin langitzan arituko diren.

5 Ebaluazio irizpideak

Gelan eta eskolan egun hori ospatzeko modu ezberdinak iradoki eta proposatzea. Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste,

Bakeari egun bat eskaintzea.

6 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Ikasturtean ikasitako zenbait gramatika egiturak eta hiztegia lantzea.

Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: ekintzak iradoki eta proposatzea.

HLK

Bakearen Egunaren garrantziaren inguruan hitz egitea eta ikasitakoaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, Bakeari egun bat eskaintzea.

HLKGHK EBK

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 142- © Cambridge University Press 2017

Page 143: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

UNITATE GEHIGARRIA: GUY FAWKES NIGHT

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetako mezu errazak entzun eta ulertzea. Guy Fawkes Nighten errezitatzen den chanta entzun eta errepikatzea. Guy Fawkes Night eta Gunpowder Ploti buruzko antzezlana entzun eta ulertzea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Jai eta herrialde ezberdinetan ikusten dutena deskribatzeko ahozko ekoizpena. Espainian ospatzen diren jaiak eta argazkiekin lotzen dituztenen inguruan taldeka

eztabaidatzeko ahozko ekoizpena. Espainiako jaien ospakizunen inguruko galdera-erantzunak. Guy Fawkes Night eta Gunpowder Ploti buruzko lana antzeztu eta aurkeztea.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Erresuma Batuko Guy Fawkes Night ospakizunari buruzko historiaren testua

irakurtzea. Guy Fawkes Nighten ospakizunari buruz irakurritako testuaren arabera zenbait

esaldi zuzentzeko irakurtzea. Guy Fawkes Night ospakizunean errezitatzen den chantaren letra irakurtzea. Guy Fawkes Night eta Gunpowder Ploti buruzko antzezlanaren testua irakurtzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Jatorrian zeuzkaten akatsak zuzendu ondoren Guy Fawkes Nighten inguruko zenbait esaldi koadernoan idaztea.

Su artifizialekin egin behar diren eta egin behar ez diren gauzak adierazteko esaldidun zerrenda egitea.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Ikasleek Espainiako jaien inguruan hitz egiteko ahozko interakzioa. Guy Fawkes Night eta Gunpowder Ploti buruzko lana aurkeztu eta antzeztea. Espainiako zenbait ospakizunetan egiten diren ekintzei buruzko galdera-

erantzunen ahozko interakzioa. Su artifizialak modu egokian erabiltzeko proposamenen ahozko interakzioa.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 143- © Cambridge University Press 2017

Page 144: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Hiztegia: Jaiak: bonfire, fireworks, torch, barrel of gunpowder, treason, plot, celebrations, the

guy, explodes, to blow up, throne, cellar, century, enormous Hitz gehiago: bomb, sounds like a good idea, so full of himself, a divine right, taxes,

light the fuse, you’re under arrest, boss, the rack, stretch, that hurts, I can’t stand it, what a relief

Errepasoa: days of the week, king, procession, sausages, baked potatoes, toffee apples, coat, remember

Sintaxi-diskurtso edukiak: Past simple Present simple How about … ? Agintera: do/don’t

Ahoskera eta ortografia: Guy Fawkes Night chanta ondo ahoskatu eta intonatzea. Guy Fawkes Night eta Gunpowder Plot antzezlanean pertsonaia bakoitzak dituen

esaldiak ondo ahoskatzea.

Ikasgelako lengoaia: Read and correct the sentences. Listen and say the chant. Read, think and answer. At which festivals in your country do people … ? Listen and read. Act it out. How should we use fireworks safely? Never light a firework while you are holding it.

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Guy Fawkes Night eta Gunpowder Plot tradizioei buruzko testuak ulertzea. Hizkuntza segmentu askeagoak ekoizteko konfiantza lortzeko egituren errepikapen

estrategiak erabiltzea Guy Fawkes Night eta Gunpowder Plot lanen antzezpenetan. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Emandako jarraibide bati erantzuteko norbere gaitasuna balioestea. Ahozko jardueretan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Testuak entzuten jarritako beste arreta ematea kideek partekatzen duten

informazioa entzuteari. Antzezlanak egiterakoan interesa eta partaidetza jarrera garatzea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Ingelesa hitz egiten den herrialdeetako ospakizunekiko jakin-mina agertzea, kasu honetan, Erresuma Batuan.

Tradizioak gure historia eta kulturaren ezaugarri bezala mantentzearen garrantzia aintzat hartzea.

Gelako errutinekin lotura duten jarraipenak antzeman eta betetzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 144- © Cambridge University Press 2017

Page 145: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Guy Fawkes Night ospakizunari buruzko ahozko mezuak entzutea.

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

Guy Fawkes Night ospakizunari buruzko chanta entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerkiak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko chanta taldean errezitatzea.

Ahozko aurkezpen errazak egiten ditu. Guy Fawkes gauari bururzko antzezlana antzeztea.

Informazio pertsonala edo bere ingurunearena emanda, ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Irakaslearen galderen erantzunak datu pertsonalekin eta ingurukoekin erantzutea.

Bat-batean parte hartzen du ahozko elkartrukeetan.

Guy Fawkes Night ospakizunari buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.Unitateko komunikazio jolasetan aktiboki parte hartzea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasunak ulertzen ditu.

Guy Fawkes Night ospakizunarekin lotura duten esaldiak irakurtzea.Unitateko antzezlanean agertzen diren esaldiak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik testu errazak eratzen ditu.

Guy Fawkes Night ospakizunarekin lotura duten testu errazak idaztea.

Ipuin eta deskribapen errazak idazten ditu. Euren herrialdeko ospakizun nazionalei buruzko testu laburra idaztea informazio pertsonalarekin.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Guy Fawkes Night ospakizunari buruzko informazioa bilatzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Unitateko chant eta/edo abestia taldean errezitatu/kantatzea.

Besteekin harremana izan eta beste kulturak Guy Fawkes Night jaia ospatzeko moduak

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 145- © Cambridge University Press 2017

Page 146: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

ezagutzearekiko interesa agertzea..

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Unitateko chanta errezitatu eta abestia kantatzea.

Herrialde anglosaxoietako adierazpen kulturalekiko interes eta errespetua.

Guy Fawkes Night ospakizunari buruzkoak ikastea.

Bere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Guy Fawkes gauari buruzko antzezlana antzeztea.

Ikasten ikasteaBere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentziaTestuak bere kabuz irakurtzearekiko jarrera proaktibo eta baikorra agertzen du.

Kideekin antzeztu baino lehen antzerki lanaren aurkezpena prestatzeko aurreko pausuak betetzea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea. Ingelesa hitz egiten den herrialdeetakiko eta horien tradizioekiko interesa garatzea.

Bakerako hezkuntza Besteekiko errespetuko jarrera izatea, euren sexua dena delakoa ere, elkarrekin

lan eginda eta guztiek berdintasunean parte hartuta.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau zehazki arte dramatikoa eta literaturarekin lotuta dago, ikasleak antzezlanean parte hartzeko murgildu egiten baitira.

Literatura ikuspegiari esker, ikasleek Erresuma Batuko historia eta kulturari buruzkoak ikasiko dituzte.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 146- © Cambridge University Press 2017

Page 147: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

5 Irakurketa bultzatzea

Guy Fawkes Night eta Gunpowder Plot antzezlanei esker, gaur egun Erresuma Batuan indarrean dauden jai eta ospakizunei buruzkoak ikasten dituzte.

6 Ebaluazio irizpideak

Guy Fawkes Night edo Bonfire Night tradizioa eta bere historiari buruzkoak ikastea. Guy Fawkes Night eta Gunpowder Ploti buruzko antzezlana prestatzea. Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste,

herrialde baten historia markatzen duten gertakariak ospatzea.

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Ikasturtean zehar ikasitako gramatika egiturak eta hiztegia lantzea.

Guy Fawkes Night eta Gunpowder Ploti buruzko antzezlaneko partaidetza prestatzea.

HLKAK

Nazio ospakizunen garrantziaren inguruan hitz egin eta ikasitakoaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, herrialde baten historia markatzen duten gertakariak ospatzearen garrantzia.

HLKGHK EBK

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 147- © Cambridge University Press 2017

Page 148: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

UNITATE GEHIGARRIA: THE EDINBURGH FESTIVAL

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetako mezu errazak entzun eta ulertzea. Shakespeare-en Romeo and Juliet antzezlanaren atalak entzun, ulertu eta zenbait

argazkirekin lotzea. Romeo and Julieten bertsio labur bat entzun eta ulertzea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Ikasleek Eskozia eta Edinburghi buruz dakitena esateko ahozko interakzioa. Ikasleek argazkietan ikusten dutena esateko ahozko interakzioa. Edinburgheko Festibaleko proposamenen artean zein ekitaldi iruditzen zaien

erakargarria eta zein gutxiago esateko ahozko interakzioa. Edinburgheko Festibalerako euren agerraldi originala proposatzeko ahozko

interakzioa eta talde osoak hautatzea zein iruditzen zaien hobeto. Ikasleek Shakespeare-i buruz dakitena esateko ahozko interakzioa. Romeo and Julieten bertsio laburra aurkeztu eta antzeztea. Romeo and Julieten gaur egungo bertsioa antzeztea, ikasleek idatzia eta

eguneratua.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Edinbugheko Festibalari buruzko hiru paragrafo irakurri eta dagokien argazkiekin

lotzea. Edinburgheko Festibalean izango diren ekintza ezberdinen aurkezpena irakurtzea. Romeo and Julieten bertsio laburraren testua irakurtzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Romeo and Julieten gaur egungo bertsioa egitea, ikasleek idatzia eta eguneratua.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Ikasleek Eskozia eta Edinburghi buruz dakitena esateko ahozko interakzioak. Edinburgheko Festibalera ekitaldi posibleen artean zein iruditzen zaien ideia hobea

erabakitzeko ahozko interakzioa. Ikasleek Shakespeare-i buruz dakitena partekatzeko ahozko interakzioa. Romeo and Julieten bertsio laburra aurkeztu eta antzeztea. Romeo and Julieten bertsio eguneratua, ikasleek sortua, aurkeztu eta antzeztea.

Hiztegia: Festibala: puppet show, festival guide, review, performance, a play, tourists,

traditional dances, entertainment, location, poetry reading, country dancing Hitz gehiago: nobody is disappointed, unusual locations, memorable, comedian,

watch a play, mystery, free, watch where you’re going, so what! I’m not joking, love at first sight, ’til then, Shall we get on with it? run away

Errepasoa: celebrated, comedy, jazz, opera, concerts, castle, swimming pool

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 148- © Cambridge University Press 2017

Page 149: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Sintaxi-diskurtso edukiak: I would love/hate to go/see ... Present simple Shall we…? Present continuous

Ahoskera eta ortografia: Shakespeare-en Romeo and Juliet antzezlanean pertsonaia bakoitzak dituen

esaldiak ondo ahoskatzea.

Ikasgelako lengoaia: Read and match. Listen and point. Read and think. Ask and answer. What can you see? Listen and read. Act it out.

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Edinburgheko Festibala eta tradizio horri buruzko testua ulertzea. Romeo and Julieten bertsio laburra aurkeztu eta antzeztea. Romeo and Julieten bertsio eguneratua sortu eta antzeztea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Emandako jarraibide bati erantzuteko norbere gaitasuna balioestea. Ahozko jardueretan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Antzezlan batean parte hartzearekiko interes eta partaidetza jarrera garatzea. Ezagutzak partekatzeko eta taldean lan bat sortzeko lankidetzan aritzea. Literatura egile handien inguruko ikasketarekiko interesa agertzea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Ingeles hizkuntza hitz egiten den herrialdeetan ospatzen diren jaiekiko interesa agertzea, kasu honetan, Edinburghko festibala.

Literatura kontzientzia garatu eta kultura arloarekiko interesa piztea. Literatura egileekiko eta euren lanekiko interesa agertzea. Gelako errutinekin lotura duten jarraipenak antzeman eta betetzea.2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Edinburgheko Festibalari buruzko ahozko mezuak entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 149- © Cambridge University Press 2017

Page 150: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerkiak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko chanta taldean errezitatzea.

Ahozko aurkezpen errazak egiten ditu. Romeo eta Julietari buruzko eszena antzeztea.

Informazio pertsonala edo bere ingurunearena emanda, ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Irakaslearen galderen erantzunak datu pertsonalekin eta ingurukoekin erantzutea.

Bat-batean parte hartzen du ahozko elkartrukeetan.

Edinburgheko Festibalari buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.Unitateko komunikazio jolasetan aktiboki parte hartzea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasunak ulertzen ditu.

Edinburgheko Festibalarekin lotura duten esaldiak irakurtzea.Unitateko antzezlanean agertzen diren esaldiak ulertzea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik testu errazak eratzen ditu.

Edinburgheko Festibalarekin lotura duten testu errazak idaztea.

Ipuin eta deskribapen errazak idazten ditu. Romeo eta Julietaren bertsio eguneratua idaztea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Interneten Edinburgheko Festibalari buruzko informazioa bilatzea

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaBesteekin harremana izan eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Edinburgheko Festibalari buruzkoak ezagutzearekiko interesa agertzea..

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 150- © Cambridge University Press 2017

Page 151: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakHerrialde anglosaxoietako adierazpen kulturalekiko interes eta errespetua.

Edinburgheko Festibalari buruzkoak ikastea.

Bere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Romeo eta Julietari buruzko antzezlana antzeztea.

Ikasten ikasteaBere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentziaTestuak bere kabuz irakurtzearekiko jarrera proaktibo eta baikorra agertzen du.

Kideekin antzeztu baino lehen antzerki lanaren aurkezpena prestatzeko aurreko pausuak betetzea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea. Ingelesa hitz egiten den herrialdeetako eta horien tradizioekiko interesa garatzea.

Bakerako hezkuntza Besteekiko errespetuko jarrera izatea, euren sexua dena delakoa ere, elkarrekin

lan eginda eta guztiek berdintasunean parte hartuta.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau literaturarekin lotuta dago, ikasleak Shakespeare-en ezagutzan hasiko baitira.

Romeo and Julieten bertsio laburra antzeztuta ikasleek literatura ikuspegiari esker ikasi egingo dute, gozatuta eta euren ikaskuntzan murgilduta.

5 Irakurketa bultzatzea

Ikasleek dibulgazio testu batean Edinburh eta Edinburgheko Festibalari buruzkoak ikasiko dituzte.

Shakespeare-en dama handiaren, Romeo and Juliet, bertsio labur eta egokituaren bitartez ikasleak literaturara ere hurbilduko dira.

Bertsio honen antzezpenarekin eta bertsio eguneratuaren sormenarekin literaturaz gozatzen ikasiko dute

6 Ebaluazio irizpideak

Edinburgheko Festibala eta bere tradizioei buruzkoak ikastea. Shakespeare-en Romeo and Julieten bertsio laburraren antzezpena prestatzea.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 151- © Cambridge University Press 2017

Page 152: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, artearen omenezko nazioarteko festibalak.

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Ikasturtean zehar ikasitako gramatika egiturak eta hiztegia lantzea.

Shakespeare-en Romeo and Julieten bertsio laburraren antzezpena prestatzea

HLKAK

Edinburgheko Festibalaren garrantziaz hitz egitea eta ikasitakoaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, artearen omenezko nazioarteko festibalak..

HLKGHK EBK

AK

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 152- © Cambridge University Press 2017

Page 153: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

ERANSKINA - KONPETENTZIEN EBALUAZIORAKO ERRUBRIKA

Bik

ain

Oso

ond

o

Ond

o

Nah

iko

Ez n

ahik

o

Komunikazio linguistikoaEntzumena

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerkiak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Ahozko aurkezpen errazak egiten ditu

Informazio pertsonala edo bere ingurunearena emanda, ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Bat-batean parte hartzen du ahozko elkartrukeetan.Irakurmena

Idatzizko kartel eta plano errazetako informazio esanguratsua antzematen du.

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasunak ulertzen ditu.

Bere intereseko gaiei buruzko testu anitzetako informazioa ondorioztatzen du.Idazmena

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik testu errazak eratzen ditu.

Bere datu pertsonalekin inprimaki edo fitxak osatzen ditu.

Ipuin eta deskribapen errazak idazten ditu.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 153- © Cambridge University Press 2017

Page 154: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Bik

ain

Oso

ond

o

Ond

o

Nah

iko

Ez n

ahik

o

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaGai ezagunekin lotura duten ariketa errazak ebazten ditu.

Grafika eta taula errazetan estatistika datuak antzeman eta adierazten ditu.

Irizpide egokiaren arabera datuak ordenatu eta sailkatzen ditu.

Ohiko objektuetan neurri eta nolakotasun geometrikoak antzematen ditu.

Puzzleak eta hitz gurutzatuak osatzen ditu.Ekintzak planifikatuta, objektu bat eratzeko teknika eta elementu anitzak erabiltzen ditu.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Natura eta animalia ingurunearekiko errespetua agertzen du.

Bizitza osasungarrirako ohiturak ezagutu eta mantendu egiten ditu.

Ingurumenaren zaintzarako jarrera erantzuleak antzematen ditu.

Ikerketa zientifikoaren metodoari dagozkion estrategia propioak erabiltzen ditu.Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Euskarri eta tresna digital anitzak erabilita ingelesez aurkezpen eta ekoizpenak egiten ditu.

Iturri eta euskarri digitaletan oinarrizko informazioa aurkitzen du.Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Kideekiko errespetua agertu eta bakoitzaren hitzegiteko txanda zaintzen du.

Besteekin harremana izan eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Atzerriko hizkuntza hitz egiten den herrialdeetako ohitura propioak antzematen ditu.Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakBere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Ikasgelako arte jardueren prestaketan eta gauzatzean modu aktiboan parte hartzen du.

Herrialde anglosaxoietako adierazpen kulturalekiko interes eta errespetua.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 154- © Cambridge University Press 2017

Page 155: 2ndEd_PDi…  · Web viewword card. ak ere baditu. Irakaslearen liburua. k ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak

Bik

ain

Oso

ond

o

Ond

oN

ahik

o

Ez n

ahik

o

Ikasten ikasteaEginkizunak eta jarduerak burutzean bere helburuak antzeman, planifikatu eta aplikatu egiten ditu.

Zalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Bere eginkizunak burutzeko laguntza eskatzeko oinarrizko ulermen eta adierazpen estrategiak erabiltzen ditu.Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentziaBere eginkizunak modu autonomoan osatzeko informazioa bilatzen du.

Testuak bere kabuz irakurtzearekiko jarrera proaktibo eta baikorra agertzen du.

Aurkezpen egokirako bere lanak planifikatu eta berrikusi egiten ditu.

Kid’s Box 5 – Updated 2nd Edition – Programazio didaktikoa- 155- © Cambridge University Press 2017