1r batx b tirant

of 44 /44
INDEX 1.- Orígens de la narrativa medieval 2.- Tirant lo Blanc de Joanot Martorell a) Contextualització b) Joanot Martorell, escriptor i cavaller c) Tirant lo Blanc datació, autoria i publicació d) Definició de la novel.la e) Estructura f) Una falsa crònica. Entre la utopia i el desengany g) Llengua i estil

Embed Size (px)

Transcript of 1r batx b tirant

1. INDEX 1.- Orgens de la narrativa medieval 2.- Tirant lo Blanc de Joanot Martorell a) Contextualitzaci b) Joanot Martorell, escriptor i cavaller c) Tirant lo Blanc dataci, autoria i publicaci d) Definici de la novel.la e) Estructura f) Una falsa crnica. Entre la utopia i el desengany g) Llengua i estil h) Narrador 2. 1.- ORGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL1.- ORGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL en llengua romnicaen llengua romnica LlocLloc: Frana: Frana pocapoca: s.XII: s.XII Autors:Autors: poetes annims, classe intel.lectualpoetes annims, classe intel.lectual coneixedora de la retrica i la llengua llatina.coneixedora de la retrica i la llengua llatina. ClerguesClergues PblicPblic redut, nobles i/o clergues adscrits a laredut, nobles i/o clergues adscrits a la cort.cort. FormaForma:: Noves rimades:Noves rimades: octosl.labs-apariatsoctosl.labs-apariats (art menor per tal de diferenciar-se de la(art menor per tal de diferenciar-se de la narrativa llatina)narrativa llatina) DifusiDifusi lectura en petits grupslectura en petits grups 3. Les primeres narracions en llengua noLes primeres narracions en llengua no llatina varen serllatina varen ser traduccions *traduccions * dede poemes pics llatins.poemes pics llatins. Escrites enEscrites en llengua francesallengua francesa Les duesLes dues primeresprimeres van ser:van ser: Roman de TebesRoman de Tebes (s.XII)(s.XII) La TebaidaLa Tebaida dEstaci (s.I dC)dEstaci (s.I dC) Roman dEnnesRoman dEnnes (s.XII)(s.XII) LEneidaLEneida de Virgili (s.I dC)de Virgili (s.I dC) *traducci entesa com lacci de refer enterament donant nova forma i disposici 1.- ORGENS DE LA NARRATIVA1.- ORGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVALMEDIEVAL en llengua romnicaen llengua romnica 4. 1.-ORGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL1.-ORGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL en llenguaen llengua romnicaromnica ConcepteConcepte RomanRoman (evoluciona)(evoluciona) Narraci,Narraci, TraducciTraducci en noves rimadesen noves rimades Narraci,Narraci, originaloriginal en noves rimadesen noves rimades TemticaTemtica, relacionada amb els gustos, relacionada amb els gustos del pblic cortes:del pblic cortes: 1.-1.- Matria de Bretanya-Matria de Bretanya- temes relacionatstemes relacionats amb la matria llegendria del rei Arturamb la matria llegendria del rei Artur 5. 1.-ORGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL1.-ORGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL en llenguaen llengua romnicaromnica La Matria de Bretanya (Roman Courtois)La Matria de Bretanya (Roman Courtois) ser un fil temtic i creatiu fins el segleser un fil temtic i creatiu fins el segle XV.XV. Altres tipus de narrativa medievalAltres tipus de narrativa medieval:: - en versen vers: lais*, fabliaux*: lais*, fabliaux* - en prosaen prosa: novel.letes exemplars,: novel.letes exemplars, sentimentals, daventuressentimentals, daventures *Lais= poemes narratius breus de carcter cortes, amors i idealista *Fabliaux=poemes narratius breus de carcter ertic, humorstic i realista 6. 1.-ORGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL1.-ORGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL en llenguaen llengua romnicaromnica A la LITERATURA CATALANAA la LITERATURA CATALANA La Matria de BretanyaLa Matria de Bretanya entra el mateix segle XII.entra el mateix segle XII. Exemple: Guerau de CabreraExemple: Guerau de Cabrera Ensenhament,Ensenhament, a lestrofa X on diu al seu joglar Cabra:a lestrofa X on diu al seu joglar Cabra: I de Rotll saps tantI de Rotll saps tant com aix que mai no fou.com aix que mai no fou. Del relat d'Del relat d'ArtsArts no en saps msno en saps ms ni de la clera deni de la clera de Marc.Marc. Lobra ms representativa daquesta influncia aLobra ms representativa daquesta influncia a Catalunya s :Catalunya s : BLANDN DE CORNUALLABLANDN DE CORNUALLA (XIV-XV)(XIV-XV) 7. 1.-ORGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL1.-ORGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL en llenguaen llengua romnicaromnica Els romans de la Matria de Bretanya snEls romans de la Matria de Bretanya sn coneguts amb el nom deconeguts amb el nom de llibres dellibres de cavalleriacavalleria per les seves caracterstiquesper les seves caracterstiques fantstiques i inversemblants.fantstiques i inversemblants. Per altra banda sorgeix un gnere nou,Per altra banda sorgeix un gnere nou, variant dels llibres de cavalleria:variant dels llibres de cavalleria: la novel.la cavallerescala novel.la cavalleresca en prosa i deen prosa i de carcter versemblantcarcter versemblant 8. 1.-ORGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL1.-ORGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL en llenguaen llengua romnicaromnica LLIBRES DELLIBRES DE CAVALLERIACAVALLERIA - Personatges i elementsPersonatges i elements meravellososmeravellosos - Exageraci i truculnciaExageraci i truculncia - Espai: terres llunyanes iEspai: terres llunyanes i extiquesextiques - Temps: passat remotTemps: passat remot - Ambientaci misteriosa iAmbientaci misteriosa i mgicamgica NOVELLANOVELLA CAVALLERESCACAVALLERESCA - Absncia de personatges iAbsncia de personatges i elements meravellososelements meravellosos - Moderaci i versemblanaModeraci i versemblana - Espai conegut iEspai conegut i localitzablelocalitzable - Temps properTemps proper - Ambientaci crebleAmbientaci creble 9. 2.-2.- TIRANTTIRANT LOLO BLANCBLANC JoanotJoanot MartorellMartorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC 10. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell Valncia s el nucli de laValncia s el nucli de la confederaci catalano-confederaci catalano- aragonesa, viu una pocaaragonesa, viu una poca de progrs i prosperitatde progrs i prosperitat econmica i poltica ambeconmica i poltica amb gran vitalitat respecte lagran vitalitat respecte la resta dEuropa que passaresta dEuropa que passa per una crisi importantper una crisi important marcada per les pestes, lesmarcada per les pestes, les plagues o inundacions.plagues o inundacions. CONTEXTUALITZACI s. XV Punt de vista polticPunt de vista poltic 11. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell Valncia es recuper deValncia es recuper de la crisi fcilment grciesla crisi fcilment grcies a:a: Lestabilitat al campLestabilitat al camp El creixement artesanalEl creixement artesanal El creixement mercantil iEl creixement mercantil i financer que va atreurefinancer que va atreure capital for.capital for. CONTEXTUALITZACI s. XV Punt de vista socialPunt de vista social 12. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell Punt de vista social:Punt de vista social: La classe cavalleresca a la Valncia del XV,La classe cavalleresca a la Valncia del XV, la tardor de ledat mitjanala tardor de ledat mitjana El mn cavalleresc ha caigut en crisi, no t vigncia. ComEl mn cavalleresc ha caigut en crisi, no t vigncia. Com a classe es mant per uns codis que sn forats ia classe es mant per uns codis que sn forats i artificials en una societat que ha evolucionat.artificials en una societat que ha evolucionat. CONTEXTUALITZACI s. XV Per saber ms sobre la vida cavalleresca, clica aqu 13. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell Punt de culturalPunt de cultural La prosperitat poltica i econmicaLa prosperitat poltica i econmica va facilitar lexpansi urbana i lava facilitar lexpansi urbana i la dinamitzaci cultural:dinamitzaci cultural: EdificacionsEdificacions arquitectniquesarquitectniques: La Llotja, el: La Llotja, el Consolat de Mar, escultures,Consolat de Mar, escultures, palaus, la catedralpalaus, la catedral Producci literria de qualitatProducci literria de qualitat:: A.March, J.Martorell, J.Roig,A.March, J.Martorell, J.Roig, J.Ros de CorellaJ.Ros de Corella CONTEXTUALITZACI s. XV 14. DEDICATRIADEDICATRIA A honor, llaor e glria de NostreA honor, llaor e glria de Nostre Senyor Du Jesucrist e de la gloriosa sacratssimaSenyor Du Jesucrist e de la gloriosa sacratssima verge Maria, mare sua, senyora nostra, comena laverge Maria, mare sua, senyora nostra, comena la lletra del present llibre apellat TIRANT LO BLANC,lletra del present llibre apellat TIRANT LO BLANC, dirigida per Mossn Joanot Martorell, cavaller, aldirigida per Mossn Joanot Martorell, cavaller, al serenssimo Prncep Don Ferrando de Portugalserenssimo Prncep Don Ferrando de Portugal LLETRA:LLETRA: E perqu en la present obra altri no puixaE perqu en la present obra altri no puixa sser increpat si defalliment alg trobat hi ser, jo,sser increpat si defalliment alg trobat hi ser, jo, Joanot Martorell, cavaller, sols vull portar lo crrec, eJoanot Martorell, cavaller, sols vull portar lo crrec, e no altri ab mi; com per mi sols sia estada ventilada ano altri ab mi; com per mi sols sia estada ventilada a servei de molt illustre Prncep e senyor Rei expectantservei de molt illustre Prncep e senyor Rei expectant Don Ferrando de Portugal la present obra, eDon Ferrando de Portugal la present obra, e comenada a dos de giner de lany mil quatre-cents ecomenada a dos de giner de lany mil quatre-cents e seixantaseixanta 15. DEO GRATIAS Aqu feneix lo llibre del valers e estrenu cavaller Tirant lo Blanc, prncep e Csar de lImperi grec de Constestinoble, lo qual fon tradut dangls en llengua portuguesa, e aprs en llengua vulgar valenciana, per lo magnfic e virtus cavaller Mossn Joanot Martorell, lo qual, per mort sua, no en pogu acabar de traduir sin les tres parts. La quarta part, que s la fi del llibre, s estada traduda, a pregries de la noble senyora Dona Isabel de Lloris, per lo magnfic cavaller Mossn Mart Joan de Galba; e si defalt hi ser trobat, vol sia atribut a la sua ignorncia; al qual Nostre Senyor Jesucrist per la sua immensa bondat, vulla donar, en premi de sos treballs, la glria de parads. E protesta que si en lo dit llibre haur posades algunes coses que no sien catliques, que no les vol haver dites, ans les remet a correcci de la santa catlica Esglsia. FON ACABADA DEMPRENTAR LA PRESENT OBRA EN LA CIUTAT DE VALNCIA, A 20 DEL MES DE NOEMBRE DE LANY DE LA NATIVITAT DE NOSTRE SENYOR DU JESUCRIST 1490 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell 16. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell DATACI, AUTORIA I PUBLICACIDATACI, AUTORIA I PUBLICACI -- 14601460 inici de lobrainici de lobra -- 14681468 Mor Joanot Martorell, el manuscrit vaMor Joanot Martorell, el manuscrit va a parar a mans de Mart Joan de Galbaa parar a mans de Mart Joan de Galba (qui, segons el Deo Gratias o colof final,(qui, segons el Deo Gratias o colof final, acab el llibre)acab el llibre) - 14901490 Nicols Spindeler imprimeix lobraNicols Spindeler imprimeix lobra 17. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell Autoria de la novel.laAutoria de la novel.la J.FusterJ.Fuster (autoria compartida)(autoria compartida) De 1468 a1490 elDe 1468 a1490 el manuscrit inacabatmanuscrit inacabat circul per Valnciacircul per Valncia entre lletraferits, elentre lletraferits, el podien retocar i acabar.podien retocar i acabar. Mart Joan de GalbaMart Joan de Galba apareix com qui lacabapareix com qui lacab definitivament.definitivament. Mart de RiquerMart de Riquer (autoria nica)(autoria nica) Defensa lnica i exclussivaDefensa lnica i exclussiva autoria de Joanotautoria de Joanot Martorell.Martorell. Mart Joan de Galba t elMart Joan de Galba t el mrit de preparar-lo permrit de preparar-lo per a la impressi. No negaa la impressi. No nega per que shi podenper que shi poden trobar retocstrobar retocs 18. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell JOANOT MARTORELL,JOANOT MARTORELL, escriptor i cavallerescriptor i cavaller Gandia 1413-1414Gandia 1413-1414 Petita noblesa valencianaPetita noblesa valenciana 1433 documentat com a1433 documentat com a cavallercavaller Particip de la vida activaParticip de la vida activa agitada del s.XV:agitada del s.XV: ViatgesViatges Lluites internesLluites internes Duels per qestions dhonorDuels per qestions dhonor 19. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell JOANOT MARTORELL,JOANOT MARTORELL, escriptor i cavallerescriptor i cavaller Viatges:Viatges: ItliaItlia (collabor a la cort dAlfons el(collabor a la cort dAlfons el Magnnim)Magnnim) PortugalPortugal (on devia conixer el prncep(on devia conixer el prncep Ferran, a instncies del qual escriu elFerran, a instncies del qual escriu el TirantTirant)) AnglaterraAnglaterra (amb lobjectiu de trobar(amb lobjectiu de trobar jutges pels seus afers conflictius. Influjutges pels seus afers conflictius. Influ en la primera part delen la primera part del Tirant,Tirant, mnmn fastus i cortes que ell admirava)fastus i cortes que ell admirava) 20. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell JOANOT MARTORELL,JOANOT MARTORELL, escriptor i cavallerescriptor i cavaller Requestes de batalla:Requestes de batalla: Amb el seu cos,Amb el seu cos, Joan de MontpalauJoan de Montpalau,, per una qesti dhonor: haverper una qesti dhonor: haver deshonrat la seva germana Damiata.deshonrat la seva germana Damiata. Fou el conflicte ms llarg i es resolguFou el conflicte ms llarg i es resolgu amb dinersamb diners Desavinences econmiques ambDesavinences econmiques amb Golalbo dHxarGolalbo dHxar, comanador de, comanador de MuntalbMuntalb AmbAmb Felip de BohilFelip de Bohil, cavaller errant molt, cavaller errant molt fams documentat a Londresfams documentat a Londres 21. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell JOANOT MARTORELL,JOANOT MARTORELL, escriptor i cavallerescriptor i cavaller Tots els episodis estaven voltats dunTots els episodis estaven voltats dun formalismeformalisme i unai una retricaretrica allunyadaallunyada de la realitat del XV.de la realitat del XV. Molts no es varenMolts no es varen arribar a executar, es van quedar en lletresarribar a executar, es van quedar en lletres de batallesde batalles El seu perfil s el dunEl seu perfil s el dun cavallercavaller bregsbregs que es mou ambque es mou amb desimboltura en les ms luxosesdesimboltura en les ms luxoses corts icorts i destre en les armesdestre en les armes enen combat singular.combat singular. Mor el 1468, solterMor el 1468, solter 22. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell DEFINICI DE LADEFINICI DE LA NOVEL.LANOVEL.LA 1.- NOVELLA TOTAL1.- NOVELLA TOTAL (Mario Vargas Llosa)(Mario Vargas Llosa) s una novel.las una novel.la:: Poltica i MilitarPoltica i Militar DAmbients i de CostumsDAmbients i de Costums Sentimental i erticaSentimental i ertica CavallerescaCavalleresca Abarca,doncs, diferents aspectes de la realitat, iAbarca,doncs, diferents aspectes de la realitat, i gneres de la narrativa coetnia, per aix sgneres de la narrativa coetnia, per aix s una novel.la total, integraluna novel.la total, integral 23. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell DEFINICI DE LADEFINICI DE LA NOVEL.LANOVEL.LA 2.-2.- NOVELLA MODERNANOVELLA MODERNA (Albert Hauf)(Albert Hauf) Per la seua ironia i versemblana.Per la seua ironia i versemblana. Sadapta a la situaci histrica:Sadapta a la situaci histrica: Soluciona els problemes de la cristiandat, redimeixSoluciona els problemes de la cristiandat, redimeix la classe cavalleresca desencisada i en declivila classe cavalleresca desencisada i en declivi per al mateix temps lautor sap distanciar-se, ambper al mateix temps lautor sap distanciar-se, amb ironia, de tot el mn que representa.ironia, de tot el mn que representa. 24. .-.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell DEFINICI DE LADEFINICI DE LA NOVEL.LANOVEL.LA 3.-3.- NOVELLA PRAGMTICANOVELLA PRAGMTICA (Albert Hauf)(Albert Hauf) T elements deT elements de tractattractat i dei de manual:manual: Dels usos i costums dels cavallersDels usos i costums dels cavallers:: Com presentar-se a la cortCom presentar-se a la cort Com tractar les damesCom tractar les dames Com escriure una carta amorosaCom escriure una carta amorosa Com luitar i comportar-se en un torneig festiuCom luitar i comportar-se en un torneig festiu Dels combats, les armes i les estratgiesDels combats, les armes i les estratgies Rituals de les batalles (a ultrana, en grup, individuals, qui hi interv)Rituals de les batalles (a ultrana, en grup, individuals, qui hi interv) Les estratgiesLes estratgies Com fer un discurs en pblicCom fer un discurs en pblic Com escriure una lletra de batallaCom escriure una lletra de batalla 25. Dedicatria i Lletra 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell ESTRUCTURAESTRUCTURA Prleg Tirant a Anglaterra,Lisboa Tirant a la Mediterrnia Siclia, Rodes, Terra Santa, SICILIA IMPERI GREC Constantinoble, Macednia, Troia NORD DFRICA Tunis Alexandria, .. Fes, Tremissen, Bugia 26. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC Una crnica fabulada: Les fontsUna crnica fabulada: Les fonts Influncia de laInfluncia de la Crnica de RamonCrnica de Ramon MuntanerMuntaner Joanot Martorell n imita molts elements:Joanot Martorell n imita molts elements: NONO s un cavaller itinerant a la recercas un cavaller itinerant a la recerca daventura: s undaventura: s un RELAT BIOGRFICRELAT BIOGRFIC dede TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC FALSA CRNICAFALSA CRNICA 27. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC Les fontsLes fonts 2 components bsics de la2 components bsics de la crnicacrnica dede Ramon MuntanerRamon Muntaner:: LaLa memriamemria: lautor va ser testimoni: lautor va ser testimoni ocular de Roger de Flor i elsocular de Roger de Flor i els almogvers i en fa memria.almogvers i en fa memria. LLexemplumexemplum: les batalles, conquestes,: les batalles, conquestes, episodisepisodis 28. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC les fontsles fonts Mart de Riquer:Mart de Riquer: una novella una novella dhistria i de ficcidhistria i de ficci TcniquesTcniques procedents de laprocedents de la CRNICACRNICA:: 1.1. Geografia realistaGeografia realista Anglaterra,Anglaterra, Siclia, Rodes, Imperi Bizant, NordSiclia, Rodes, Imperi Bizant, Nord dfrica: Fes, Tremissn i Bugiadfrica: Fes, Tremissn i Bugia.. s de topnims catalans: Miralpeix,s de topnims catalans: Miralpeix, Plegamans, AgramuntPlegamans, Agramunt 29. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC 2.2. s dantropnimss dantropnims:: Noms reals de lpocaNoms reals de lpoca:: Gran Caramany,Gran Caramany, Duc de SinpoliDuc de Sinpoli.. Noms inventatsNoms inventats:: Comte de Plegamans,Comte de Plegamans, PelidasPelidas.. Noms de la tradici literriaNoms de la tradici literria:: Diafebus,Diafebus, HiplitHiplit.. EnEn Tirant a limperi GrecTirant a limperi Grec:: barreja denoms debarreja denoms de llocs i personatges adequats a Bizanci alllocs i personatges adequats a Bizanci al costat daltres de catalanscostat daltres de catalans.. 30. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC les fontsles fonts 3.3. Manlleu de trets de biografies deManlleu de trets de biografies de PERSONATGES HISTRICSPERSONATGES HISTRICS ROGER DE FLORROGER DE FLOR Geoffroy de ThoiryGeoffroy de Thoiry Jnos HnjadyJnos Hnjady Pedro Vzquez de SaavedraPedro Vzquez de Saavedra 31. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC les fontsles fonts Geoffrey de ThoiryGeoffrey de Thoiry:: cavaller borgonycavaller borgony que participa en el Setge de Rodes (1444)que participa en el Setge de Rodes (1444) Jnos HnjadyJnos Hnjady:: hongars, militar quehongars, militar que combat contra els turcs a mitjan segle XV.combat contra els turcs a mitjan segle XV. Fou anomenat el Cavaller Blanc.Fou anomenat el Cavaller Blanc. Pedro Vzquez de SaavedraPedro Vzquez de Saavedra:: cavallercavaller errant que lluit en nombrosos passoserrant que lluit en nombrosos passos darmes, a Londres, i ajud contra els turcs adarmes, a Londres, i ajud contra els turcs a Constantinoble.Constantinoble. 32. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC les fontsles fonts ROGER DE FLORROGER DE FLOR 1.1. Es pos al servei deEs pos al servei de lemperador delemperador de Bizanci, amenaatBizanci, amenaat pels turcs.pels turcs. 2.2. El fill deEl fill de lemperador,lemperador, Miquel, tram unaMiquel, tram una traci contratraci contra Roger de FlorRoger de Flor 3.3. Es cas amb unaEs cas amb una princesa de sangprincesa de sang reial, neboda dereial, neboda de lemperadorlemperador TIRANT LOTIRANT LO BLANCBLANC 1.1. Es posa al servei deEs posa al servei de lemperador delemperador de Bizanci, amenaatBizanci, amenaat pels turcs.pels turcs. 2.2. El duc deEl duc de Macednia, cunyatMacednia, cunyat de lemperador,de lemperador, traeix Tirant pertraeix Tirant per gelosia.gelosia. 3.3. Es casa ambEs casa amb Carmesina, filla deCarmesina, filla de lemperador.lemperador. 33. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC les fontsles fonts 4.4. Fou megaduc i desprsFou megaduc i desprs emperadoremperador 5.5. En un banquet aEn un banquet a Andrinpol es barallaAndrinpol es baralla amb uns alans i,amb uns alans i, desprs dun combatdesprs dun combat amb espases, mor i elamb espases, mor i el deixen trossejat.deixen trossejat. 4.4. s nomenat successors nomenat successor de la corona i csar dede la corona i csar de limperi.limperi. 5.5. En un banquet aEn un banquet a Andrinpol contreuAndrinpol contreu una pulmonia. Moruna pulmonia. Mor cam decam de Constaninoble.Constaninoble. 34. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC lestillestil 4.4. Introducci dunIntroducci dun nombrsnombrs ii variatvariat quadre de:quadre de: Personatges secundarisPersonatges secundaris: e: espies,spies, escuders, mariners, tradors, damesescuders, mariners, tradors, dames CollectiusCollectius:: genovesos, turcs, morosgenovesos, turcs, moros Tots plegatsTots plegats enriqueixenenriqueixen la trama de lala trama de la novella.novella. 35. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC lestillestil 5.5. El detallismeEl detallisme, la precisi en les, la precisi en les descripcionsdescripcions, les llargues, les llargues enumeracionsenumeracions, ls i abs de, ls i abs de xifresxifres.. 6.6. El llarg parlament dels personatgesEl llarg parlament dels personatges:: construcci descenes a partirconstrucci descenes a partir daquests parlaments.daquests parlaments. 7.7. Models deModels de descripci depisodisdescripci depisodis bllicsbllics: s de la violncia.: s de la violncia. 36. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC les fontsles fonts Dues llionsDues llions importants queimportants que MartorellMartorell extreu dels cronistes:extreu dels cronistes: 1.1. LaLa HISTRIAHISTRIA pot ser matria depot ser matria de NOVELLANOVELLA 2.2. La capacitat deLa capacitat de FILTRARFILTRAR en laen la novella elementsnovella elements AUTOBIOGRFICSAUTOBIOGRFICS 37. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC la histria i la fabulacila histria i la fabulaci 29 maig 145329 maig 1453 Caiguda deCaiguda de ConstantinobleConstantinoble a mansa mans dels turcsdels turcs Es renovaEs renova llesperit de croadaesperit de croada: els: els cavallers la defensen, els poetes lacavallers la defensen, els poetes la cantencanten 38. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC histria i fabulacihistria i fabulaci QuanQuan JOANOT MARTORELLJOANOT MARTORELL (2 gener(2 gener 1460) comena1460) comena Tirant lo BlancTirant lo Blanc, la, la caiguda de Constantinoble haviacaiguda de Constantinoble havia commocionat el mn cristicommocionat el mn cristi LLescepticismeescepticisme i lai la desconfianadesconfiana en lesen les promeses del Papa i els prnceps espromeses del Papa i els prnceps es congriacongria 39. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC la fabulaci de la utopiala fabulaci de la utopia LheroiLheroi Tirant (fbula)Tirant (fbula) duu a terme elduu a terme el que occident somiavaque occident somiava LaLa reconquestareconquesta dede lImperi GreclImperi Grec ReflecteixReflecteix lIDEAL CAVALLERESClIDEAL CAVALLERESC:: Servei al monarcaServei al monarca Defensa de la feDefensa de la fe Conquesta honor i glriaConquesta honor i glria 40. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC histria i fabulacihistria i fabulaci s una novellas una novella UTPICAUTPICA Representa unRepresenta un mn novellescmn novellesc compensatori ( evita caiguda decompensatori ( evita caiguda de Bizanci en mans musulmanes)Bizanci en mans musulmanes) 41. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell Llengua i estLlengua i estilil Retric Popular i Colloquial -prosa ms elaborada: frases llargues, (valenciana prosa) -referents cultes -llatinismes -Llargues reflexions. Ex. sobre temes amorosos: la naturalesa de lamor, -Llargues oracions: oraci de Tirant a la tropa. -s de frases fetes i refranys -Tcnica de lexemple -Dilegs rpids i vius -Descripcions al gust del pblic -Exageracions -s de frmules piques: adrear-se al pblic amb voluntat de ser accessible i compartir informaci amb els lectors 42. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell NARRADORNARRADOR 1.1. Omniscient:Omniscient: presentapresenta els fets i opina sobre elels fets i opina sobre el que narra.que narra. 2.2. 1 persona1 persona: El narrador: El narrador cedeix la paraula a uncedeix la paraula a un personatge: Diafebus apersonatge: Diafebus a Tirant a AnglaterraTirant a Anglaterra 3.3. Presncia de la veu delPresncia de la veu del narrador en 1 personanarrador en 1 persona queque sadrea alssadrea als lectors/oientslectors/oients 43. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TCNIQUESTCNIQUES NARRATIVESNARRATIVES NarraciNarraci discurs gil i directediscurs gil i directe retricretric (valenciana prosa)(valenciana prosa) Descripci: .Descripci: . detalladadetallada .respon als gustos del pblic.respon als gustos del pblic DilegDileg: .directe i indirecte: .directe i indirecte (hbil combinaci)(hbil combinaci) . arengues retriques. arengues retriques . Viu, rastre de loralitat. Viu, rastre de loralitat contrastcontrast .Rituals cavallerescs . Paraments militars . Vida cortesana . Escenes amoroses . Estratgies i batalles 44. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell LES FONTSLES FONTS LITERRIESLITERRIES 1.1. Llibres de cavalleriesLlibres de cavalleries 2.2. Guy de WarwichGuy de Warwich 3.3. Llibre darbre de batallesLlibre darbre de batalles RamonRamon LlullLlull 4.4. CrnicaCrnica Ramon MuntanerRamon Muntaner 5.5. DecamerDecamer BoccaccioBoccaccio 6.6. Voyage doutre merVoyage doutre mer John MandevilleJohn Mandeville