1r Batx.-A

of 35 /35
1r Batx.-A Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 13:10 14:05 12:00 12:55 9:50 10:45 11:05 12:00 8:55 9:50 14:05 15:00 8:00 8:55 1BAT-CA2-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Anna Carreras 1BAT-FR-ABCD Aula 212 Laura Moya 1BAT-TEC.IND Aula 213 Tere Taltavull 1BAT-ALE-ABCD Aula 214 Irene Gomila 1BAT-HMC1-ABCD Aula 215 Enric Camps 1BAT-CAST-CAT-AB Eugenia Navas Aula 212 1BAT-FQ-A1 Aula 122 LAB. FÍSICA Nando Miquel 1BAT-ANG-A2 Aula 212 Miquel Orfila 1BAT-FQ-A2 Aula 122 LAB. FÍSICA Nando Miquel 1BAT-ANG-A1 Aula 212 Miquel Orfila 1BAT-MAT-A Aula 212 Maria Pons 1BAT-FIL-A Aula 212 Antoni Barber 1BAT-TEC.IND Aula 116 INFORMÀTICA Tere Taltavull 1BAT-CA2-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Anna Carreras 1BAT-FR-ABCD Aula 212 Laura Moya 1BAT-ALE-ABCD Aula 214 Irene Gomila 1BAT-HMC1-ABCD Aula 215 Enric Camps 1BAT-ANG-A Aula 212 Miquel Orfila 1BAT-FIL-A Aula 212 Antoni Barber 1BAT-FQ-A Aula 212 Nando Miquel 1BAT-CAST-A Aula 212 Eugenia Navas 1BAT-MAT-A Aula 212 Maria Pons 1BAT-DT-AB Aula 120 Dibuix Laia Brugués 1BAT-BG-AB Aula 212 Laura Pons 1BAT-CA2-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Anna Carreras 1BAT-FR-ABCD Aula 212 Laura Moya 1BAT-ALE-ABCD Aula 214 Irene Gomila 1BAT-HMC1-ABCD Aula 215 Enric Camps 1BAT-TEC.IND Taller Tecnologia Tere Taltavull 1BAT-TIC1-ABCD Aula 116 INFORMÀTICA Joan Josep Crespí 1BAT-TIC2-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Xavi Martí 1BAT-ANAT1-ABCD Aula 119 LAB. BG Joana Font 1BAT-TEX-FQ Aula 122 LAB. FÍSICA Nando Miquel 1BAT-ANAT2-ABCD Aula 212 Raquel Taltavull 1BAT-RC Aula 213 Sergi Febrer 1BAT-DT-AB Aula 120 Dibuix Laia Brugués 1BAT-BG-AB Aula 212 Laura Pons 1BAT-CAT-A Aula 212 Joana M. Frontera 1BAT-MAT-A Aula 212 Maria Pons 1BAT-FQ-A Aula 212 Nando Miquel 1BAT-DT-AB Aula 120 Dibuix Laia Brugués 1BAT-BG-AB Aula 212 Laura Pons 1BAT-FIL-A Aula 212 Antoni Barber 1BAT-FQ-A Aula 212 Nando Miquel 1BAT-ANG-A Aula 212 Miquel Orfila 1BAT-CAT-A Aula 212 Joana M. Frontera 1BAT-MAT-A Aula 212 Maria Pons 1BAT-TUT-A Aula 212 Maria Pons 1BAT-TIC2-ABCD Aula 116 INFORMÀTICA Xavi Martí 1BAT-TIC1-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Joan Josep Crespí 1BAT-ANAT2-ABCD Aula 119 LAB. BG Raquel Taltavull 1BAT-TEX-FQ Aula 122 LAB. FÍSICA Nando Miquel 1BAT-ANAT1-ABCD Aula 212 Joana Font 1BAT-RC Aula 215 Sergi Febrer 1BAT-DT-AB Aula 120 Dibuix Laia Brugués 1BAT-BG-AB Aula 212 Laura Pons 1BAT-CAST-A Aula 212 Eugenia Navas 1BAT-CA2-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Anna Carreras 1BAT-FR-ABCD Aula 212 Laura Moya 1BAT-TEC.IND Aula 213 Tere Taltavull 1BAT-ALE-ABCD Aula 214 Irene Gomila 1BAT-HMC1-ABCD Aula 215 Enric Camps 1BAT-EF-A Poliesportiu Christian Serrano 1BAT-EF-A Poliesportiu Christian Serrano

Embed Size (px)

Transcript of 1r Batx.-A

13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
14:05 15:00
8:00 8:55
1BAT-FR-ABCD Aula 212 Laura Moya
1BAT-TEC.IND Aula 213 Tere Taltavull
1BAT-ALE-ABCD Aula 214 Irene Gomila
1BAT-HMC1-ABCD Aula 215 Enric Camps
1BAT-CAST-CAT-AB Eugenia Navas Aula 212
1BAT-FQ-A1 Aula 122 LAB. FÍSICA Nando Miquel
1BAT-ANG-A2 Aula 212 Miquel Orfila
1BAT-FQ-A2 Aula 122 LAB. FÍSICA Nando Miquel
1BAT-ANG-A1 Aula 212 Miquel Orfila
1BAT-MAT-A Aula 212 Maria Pons
1BAT-FIL-A Aula 212 Antoni Barber
1BAT-TEC.IND Aula 116 INFORMÀTICA Tere Taltavull
1BAT-CA2-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Anna Carreras
1BAT-FR-ABCD Aula 212 Laura Moya
1BAT-ALE-ABCD Aula 214 Irene Gomila
1BAT-HMC1-ABCD Aula 215 Enric Camps
1BAT-ANG-A Aula 212 Miquel Orfila
1BAT-FIL-A Aula 212 Antoni Barber
1BAT-FQ-A Aula 212 Nando Miquel
1BAT-CAST-A Aula 212 Eugenia Navas
1BAT-MAT-A Aula 212 Maria Pons
1BAT-DT-AB Aula 120 Dibuix Laia Brugués
1BAT-BG-AB Aula 212 Laura Pons
1BAT-CA2-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Anna Carreras
1BAT-FR-ABCD Aula 212 Laura Moya
1BAT-ALE-ABCD Aula 214 Irene Gomila
1BAT-HMC1-ABCD Aula 215 Enric Camps
1BAT-TEC.IND Taller Tecnologia Tere Taltavull
1BAT-TIC1-ABCD Aula 116 INFORMÀTICA Joan Josep Crespí
1BAT-TIC2-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Xavi Martí
1BAT-ANAT1-ABCD Aula 119 LAB. BG Joana Font
1BAT-TEX-FQ Aula 122 LAB. FÍSICA Nando Miquel
1BAT-ANAT2-ABCD Aula 212 Raquel Taltavull
1BAT-RC Aula 213 Sergi Febrer
1BAT-DT-AB Aula 120 Dibuix Laia Brugués
1BAT-BG-AB Aula 212 Laura Pons
1BAT-CAT-A Aula 212 Joana M. Frontera
1BAT-MAT-A Aula 212 Maria Pons
1BAT-FQ-A Aula 212 Nando Miquel
1BAT-DT-AB Aula 120 Dibuix Laia Brugués
1BAT-BG-AB Aula 212 Laura Pons
1BAT-FIL-A Aula 212 Antoni Barber
1BAT-FQ-A Aula 212 Nando Miquel
1BAT-ANG-A Aula 212 Miquel Orfila
1BAT-CAT-A Aula 212 Joana M. Frontera
1BAT-MAT-A Aula 212 Maria Pons
1BAT-TUT-A Aula 212 Maria Pons
1BAT-TIC2-ABCD Aula 116 INFORMÀTICA Xavi Martí
1BAT-TIC1-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Joan Josep Crespí
1BAT-ANAT2-ABCD Aula 119 LAB. BG Raquel Taltavull
1BAT-TEX-FQ Aula 122 LAB. FÍSICA Nando Miquel
1BAT-ANAT1-ABCD Aula 212 Joana Font
1BAT-RC Aula 215 Sergi Febrer
1BAT-DT-AB Aula 120 Dibuix Laia Brugués
1BAT-BG-AB Aula 212 Laura Pons
1BAT-CAST-A Aula 212 Eugenia Navas
1BAT-CA2-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Anna Carreras
1BAT-FR-ABCD Aula 212 Laura Moya
1BAT-TEC.IND Aula 213 Tere Taltavull
1BAT-ALE-ABCD Aula 214 Irene Gomila
1BAT-HMC1-ABCD Aula 215 Enric Camps
1BAT-EF-A Poliesportiu Christian Serrano
1BAT-EF-A Poliesportiu Christian Serrano
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
14:05 15:00
8:00 8:55
1BAT-FR-ABCD Aula 212 Laura Moya
1BAT-TEC.IND Aula 213 Tere Taltavull
1BAT-ALE-ABCD Aula 214 Irene Gomila
1BAT-HMC1-ABCD Aula 215 Enric Camps
1BAT-CAST-CAT-AB Joana M. Frontera Aula 213
1BAT-ANG-B Aula 213 Cati Dalmedo
1BAT-EF-B Poliesportiu Christian Serrano
1BAT-TEC.IND Aula 116 INFORMÀTICA Tere Taltavull
1BAT-CA2-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Anna Carreras
1BAT-FR-ABCD Aula 212 Laura Moya
1BAT-ALE-ABCD Aula 214 Irene Gomila
1BAT-HMC1-ABCD Aula 215 Enric Camps
1BAT-FIL-B Aula 213 Antoni Barber
1BAT-CAST-B Aula 213 Eugenia Navas
1BAT-MAT-B Aula 213 Carmen Sintes
1BAT-ANG-B Aula 213 Cati Dalmedo
1BAT-FQ-B Aula 213 Nando Miquel
1BAT-DT-AB Aula 120 Dibuix Laia Brugués
1BAT-BG-AB Aula 212 Laura Pons
1BAT-CA2-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Anna Carreras
1BAT-FR-ABCD Aula 212 Laura Moya
1BAT-ALE-ABCD Aula 214 Irene Gomila
1BAT-HMC1-ABCD Aula 215 Enric Camps
1BAT-TEC.IND Taller Tecnologia Tere Taltavull
1BAT-TIC1-ABCD Aula 116 INFORMÀTICA Joan Josep Crespí
1BAT-TIC2-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Xavi Martí
1BAT-ANAT1-ABCD Aula 119 LAB. BG Joana Font
1BAT-TEX-FQ Aula 122 LAB. FÍSICA Nando Miquel
1BAT-ANAT2-ABCD Aula 212 Raquel Taltavull
1BAT-RC Aula 213 Sergi Febrer
1BAT-DT-AB Aula 120 Dibuix Laia Brugués
1BAT-BG-AB Aula 212 Laura Pons
1BAT-FQ-B Aula 213 Nando Miquel
1BAT-CAT-B Aula 213 Joana M. Frontera
1BAT-MAT-B Aula 213 Carmen Sintes
1BAT-DT-AB Aula 120 Dibuix Laia Brugués
1BAT-BG-AB Aula 212 Laura Pons
1BAT-MAT-B Aula 213 Carmen Sintes
1BAT-FIL-B Aula 213 Antoni Barber
1BAT-FQ-B1 Aula 122 LAB. FÍSICA Nando Miquel
1BAT-ANG-B2 Aula 213 Cati Dalmedo
1BAT-FQ-B2 Aula 122 LAB. FÍSICA Nando Miquel
1BAT-ANG-B1 Aula 213 Cati Dalmedo
1BAT-CAT-B Aula 213 Joana M. Frontera
1BAT-TUT-B Aula 213 Nando Miquel
1BAT-TIC2-ABCD Aula 116 INFORMÀTICA Xavi Martí
1BAT-TIC1-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Joan Josep Crespí
1BAT-ANAT2-ABCD Aula 119 LAB. BG Raquel Taltavull
1BAT-TEX-FQ Aula 122 LAB. FÍSICA Nando Miquel
1BAT-ANAT1-ABCD Aula 212 Joana Font
1BAT-RC Aula 215 Sergi Febrer
1BAT-DT-AB Aula 120 Dibuix Laia Brugués
1BAT-BG-AB Aula 212 Laura Pons
1BAT-FIL-B Aula 213 Antoni Barber
1BAT-CA2-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Anna Carreras
1BAT-FR-ABCD Aula 212 Laura Moya
1BAT-TEC.IND Aula 213 Tere Taltavull
1BAT-ALE-ABCD Aula 214 Irene Gomila
1BAT-HMC1-ABCD Aula 215 Enric Camps
1BAT-FQ-B Aula 213 Nando Miquel
1BAT-CAST-B Aula 213 Eugenia Navas
1r Batx.-C
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
14:05 15:00
8:00 8:55
1BAT-FR-ABCD Aula 212 Laura Moya
1BAT-TEC.IND Aula 213 Tere Taltavull
1BAT-ALE-ABCD Aula 214 Irene Gomila
1BAT-HMC1-ABCD Aula 215 Enric Camps
1BAT-ECO2-CD Aula 214 Mar Triay
1BAT-HMC2-CD Aula 215 Enric Camps
1BAT-GREC-CD Aula 220 Catalina Pons
1BAT-FIL-C Aula 214 Antoni Barber
1BAT-CAT-C Aula 214 Joana M. Frontera
1BAT-CAST-C Aula 214 Eugenia Navas
1BAT-MACS1-CD Aula 214 Jordi Niñerola
1BAT-LLATÍ-CD Aula 220 Catalina Pons
1BAT-TEC.IND Aula 116 INFORMÀTICA Tere Taltavull
1BAT-CA2-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Anna Carreras
1BAT-FR-ABCD Aula 212 Laura Moya
1BAT-ALE-ABCD Aula 214 Irene Gomila
1BAT-HMC1-ABCD Aula 215 Enric Camps
1BAT-CAST-C Aula 214 Eugenia Navas
1BAT-ANG-C1 Aula 214 Miquel Orfila
1BAT-ANG-C2 Aula 215 Cati Dalmedo
1BAT-CA1-CD Aula 116 INFORMÀTICA Anna Carreras
1BAT-ECO1-CD Aula 117 INFORMÀTICA Mar Triay
1BAT-LU-CD Aula 214 Ismael Pelegrí
1BAT-ECO2-CD Aula 214 Mar Triay
1BAT-HMC2-CD Aula 215 Enric Camps
1BAT-GREC-CD Aula 220 Catalina Pons
1BAT-FIL-C Aula 214 Antoni Barber
1BAT-MACS1-CD Aula 214 Jordi Niñerola
1BAT-LLATÍ-CD Aula 220 Catalina Pons
1BAT-CA2-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Anna Carreras
1BAT-FR-ABCD Aula 212 Laura Moya
1BAT-ALE-ABCD Aula 214 Irene Gomila
1BAT-HMC1-ABCD Aula 215 Enric Camps
1BAT-TEC.IND Taller Tecnologia Tere Taltavull
1BAT-TIC1-ABCD Aula 116 INFORMÀTICA Joan Josep Crespí
1BAT-TIC2-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Xavi Martí
1BAT-ANAT1-ABCD Aula 119 LAB. BG Joana Font
1BAT-ANAT2-ABCD Aula 212 Raquel Taltavull
1BAT-RC Aula 213 Sergi Febrer
1BAT-ANG-C Aula 214 Miquel Orfila
1BAT-CA1-CD Aula 116 INFORMÀTICA Anna Carreras
1BAT-LU-CD Aula 214 Ismael Pelegrí
1BAT-ECO1-CD Aula 215 Mar Triay
1BAT-FIL-C Aula 214 Antoni Barber
1BAT-CAT-C Aula 214 Joana M. Frontera
1BAT-ECO2-CD Aula 214 Mar Triay
1BAT-HMC2-CD Aula 215 Enric Camps
1BAT-GREC-CD Aula 220 Catalina Pons
1BAT-CAST-CAT-CD Joana M. Frontera Aula 214
1BAT-EF-C Poliesportiu Christian Serrano
1BAT-EF-C Poliesportiu Christian Serrano
1BAT-CA1-CD Aula 116 INFORMÀTICA Anna Carreras
1BAT-LU-CD Aula 214 Ismael Pelegrí
1BAT-ECO1-CD Aula 215 Mar Triay
1BAT-TUT-C Aula 214 Miquel Orfila
1BAT-TIC2-ABCD Aula 116 INFORMÀTICA Xavi Martí
1BAT-TIC1-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Joan Josep Crespí
1BAT-ANAT2-ABCD Aula 119 LAB. BG Raquel Taltavull
1BAT-ANAT1-ABCD Aula 212 Joana Font
1BAT-RC Aula 215 Sergi Febrer
1BAT-CA1-CD Aula 117 INFORMÀTICA Anna Carreras
1BAT-LU-CD Aula 214 Ismael Pelegrí
1BAT-ECO1-CD Aula 215 Mar Triay
1BAT-ECO2-CD Aula 117 INFORMÀTICA Mar Triay
1BAT-GREC-CD Aula 214 Catalina Pons
1BAT-HMC2-CD Aula 215 Enric Camps
1BAT-CA2-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Anna Carreras
1BAT-FR-ABCD Aula 212 Laura Moya
1BAT-TEC.IND Aula 213 Tere Taltavull
1BAT-ALE-ABCD Aula 214 Irene Gomila
1BAT-HMC1-ABCD Aula 215 Enric Camps
1BAT-MACS1-CD Aula 214 Jordi Niñerola
1BAT-LLATÍ-CD Aula 220 Catalina Pons
1BAT-ANG-C Aula 214 Miquel Orfila
1r Batx.-D
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
14:05 15:00
8:00 8:55
1BAT-FR-ABCD Aula 212 Laura Moya
1BAT-TEC.IND Aula 213 Tere Taltavull
1BAT-ALE-ABCD Aula 214 Irene Gomila
1BAT-HMC1-ABCD Aula 215 Enric Camps
1BAT-ECO2-CD Aula 214 Mar Triay
1BAT-HMC2-CD Aula 215 Enric Camps
1BAT-GREC-CD Aula 220 Catalina Pons
1BAT-CAT-D Aula 215 Joana M. Frontera
1BAT-ANG-D Aula 215 Cati Dalmedo
1BAT-FIL-D Aula 215 Antoni Barber
1BAT-MACS2-CD Aula 215 Alejandro Carreras
1BAT-LLATÍ-CD Aula 220 Catalina Pons
1BAT-TEC.IND Aula 116 INFORMÀTICA Tere Taltavull
1BAT-CA2-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Anna Carreras
1BAT-FR-ABCD Aula 212 Laura Moya
1BAT-ALE-ABCD Aula 214 Irene Gomila
1BAT-HMC1-ABCD Aula 215 Enric Camps
1BAT-EF-D Poliesportiu Christian Serrano
1BAT-LU-CD Aula 214 Ismael Pelegrí
1BAT-ECO2-CD Aula 214 Mar Triay
1BAT-HMC2-CD Aula 215 Enric Camps
1BAT-GREC-CD Aula 220 Catalina Pons
1BAT-CAST-D Aula 215 Eugenia Navas
1BAT-MACS2-CD Aula 215 Alejandro Carreras
1BAT-LLATÍ-CD Aula 220 Catalina Pons
1BAT-CA2-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Anna Carreras
1BAT-FR-ABCD Aula 212 Laura Moya
1BAT-ALE-ABCD Aula 214 Irene Gomila
1BAT-HMC1-ABCD Aula 215 Enric Camps
1BAT-TEC.IND Taller Tecnologia Tere Taltavull
1BAT-TIC1-ABCD Aula 116 INFORMÀTICA Joan Josep Crespí
1BAT-TIC2-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Xavi Martí
1BAT-ANAT1-ABCD Aula 119 LAB. BG Joana Font
1BAT-ANAT2-ABCD Aula 212 Raquel Taltavull
1BAT-RC Aula 213 Sergi Febrer
1BAT-CAT-D Aula 215 Joana M. Frontera
1BAT-CA1-CD Aula 116 INFORMÀTICA Anna Carreras
1BAT-LU-CD Aula 214 Ismael Pelegrí
1BAT-ECO1-CD Aula 215 Mar Triay
1BAT-CAST-D Aula 215 Eugenia Navas
1BAT-FIL-D Aula 215 Antoni Barber
1BAT-ECO2-CD Aula 214 Mar Triay
1BAT-HMC2-CD Aula 215 Enric Camps
1BAT-GREC-CD Aula 220 Catalina Pons
1BAT-CAST-CAT-CD Eugenia Navas Aula 215
1BAT-ANG-D1 Aula 215 Cati Dalmedo
1BAT-ANG-D2 Aula 220 Miquel Orfila
1BAT-FIL-D Aula 215 Antoni Barber
1BAT-MACS2-CD Aula 215 Alejandro Carreras
1BAT-LLATÍ-CD Aula 220 Catalina Pons
1BAT-CA1-CD Aula 116 INFORMÀTICA Anna Carreras
1BAT-LU-CD Aula 214 Ismael Pelegrí
1BAT-ECO1-CD Aula 215 Mar Triay
1BAT-TUT-D Aula 215 Cati Dalmedo
1BAT-TIC2-ABCD Aula 116 INFORMÀTICA Xavi Martí
1BAT-TIC1-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Joan Josep Crespí
1BAT-ANAT2-ABCD Aula 119 LAB. BG Raquel Taltavull
1BAT-ANAT1-ABCD Aula 212 Joana Font
1BAT-RC Aula 215 Sergi Febrer
1BAT-CA1-CD Aula 117 INFORMÀTICA Anna Carreras
1BAT-LU-CD Aula 214 Ismael Pelegrí
1BAT-ECO1-CD Aula 215 Mar Triay
1BAT-ECO2-CD Aula 117 INFORMÀTICA Mar Triay
1BAT-GREC-CD Aula 214 Catalina Pons
1BAT-HMC2-CD Aula 215 Enric Camps
1BAT-CA2-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Anna Carreras
1BAT-FR-ABCD Aula 212 Laura Moya
1BAT-TEC.IND Aula 213 Tere Taltavull
1BAT-ALE-ABCD Aula 214 Irene Gomila
1BAT-HMC1-ABCD Aula 215 Enric Camps
1BAT-MACS2-CD Aula 215 Alejandro Carreras
1BAT-LLATÍ-CD Aula 220 Catalina Pons
1BAT-ANG-D Aula 215 Cati Dalmedo
1r ESO-A
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
PROJ-A Aula 108 Laura Pons / Laura Teixidor
1ESO-MUS-A M. José Arévalo Aula 124 MÚSICA
1ESO-VE-A Aula 108 Maria Isabel Matas
1ESO-EPV-ANG-AB Aula 120 Dibuix Xec Coll
1ESO-EPV-AB Aula 123 PLÀSTICA Magda Rebollo
PROJ-A Aula 108 Laura Piris / Laura Teixidor
1ESO-MAT-A Aula 108 Jordi Niñerola
1ESO-MUS-A M. José Arévalo Aula 124 MÚSICA
1ESO-CAT-A Aula 108 Sandra Gabaldon
1ESO-EF-A Zoe Soler / Jean-Paul Álvar Pistes esportives
1ESO-CAST-A Eugenia Navas Aula 108
1ESO-TUT-A Aula 107 Laura Teixidor
1ESO-TUT-A Aula 108 Laura Pons
1ESO-GH-A Aula 108 Laura Piris
1ESO-EPV-ANG-AB Aula 120 Dibuix Xec Coll / Rosa Monjo
1ESO-EPV-AB Aula 123 PLÀSTICA Magda Rebollo
1 ESO-ANG-A Aula 108 Rosa Monjo / Lucía Marí
1ESO-CAT-A Aula 108 Sandra Gabaldon
1ESO-CAT-A Aula 108 Sandra Gabaldon
1ESO-ANG-A1 Aula 108 Rosa Monjo
1ESO-BG-A2 Aula 119 LAB. BG Laura Pons
1ESO-TUT-A Aula 108 Laura Pons / Laura Teixidor
1ESO-ANG-A2 Aula 108 Lucía Marí
1ESO-BG-A1 Aula 119 LAB. BG Laura Pons
1ESO-EPV-ANG-AB Aula 120 Dibuix Xec Coll
1ESO-EPV-AB Aula 123 PLÀSTICA Magda Rebollo
1ESO-MAT-A Aula 108 Jordi Niñerola
1ESO-CAST-A Eugenia Navas Aula 108
1ESO-MUS-A M. José Arévalo Aula 124 MÚSICA
1ESO-MAT-A Aula 108 Jordi Niñerola
1ESO-EF-A Zoe Soler / Jean-Paul Álvar Pistes esportives
1ESO-BG-A Aula 108 Laura Pons
1ESO-GH-A Aula 108 Laura Piris
1r ESO-B
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
1ESO-MUS-B M. José Arévalo Aula 124 MÚSICA
1ESO-CAT-B Aula 109 Sandra Gabaldon
1ESO-DIGI-B Aula 103 Xavi Martí
PROJ-B Aula 109 Laura Pons / Laura Teixidor
1ESO-CAST-B Eugenia Navas Aula 109
1ESO-EPV-ANG-AB Aula 120 Dibuix Xec Coll
1ESO-EPV-AB Aula 123 PLÀSTICA Magda Rebollo
1ESO-EF-B Gimnàs Zoe Soler
1ESO-BG-B1 Aula 119 LAB. BG Laura Pons
1ESO-ANG-B1 Aula 109 Lucía Marí
1ESO-BG-B2 Aula 119 LAB. BG Laura Pons
1ESO-GH-B Aula 109 Anna Riba
1ESO-MAT-B Aula 109 Jordi Niñerola
1 ESO-ANG-B Aula 109 Lucía Marí / Rosa Monjo
1ESO-CAST-B Eugenia Navas Aula 109
1ESO-MAT-B Aula 109 Jordi Niñerola
1ESO-EPV-ANG-AB Aula 120 Dibuix Xec Coll / Rosa Monjo
1ESO-EPV-AB Aula 123 PLÀSTICA Magda Rebollo
1ESO-TUT-B Aula 109 Anna Riba / Laura Teixidor
1ESO-MUS-B M. José Arévalo Aula 124 MÚSICA
1ESO-CAST-B Eugenia Navas Aula 109
1ESO-MUS-B M. José Arévalo Aula 124 MÚSICA
1ESO-ANG-B2 Aula 107 Rosa Monjo
1ESO-ANG-B1 Aula 109 Lucía Marí
PROJ-B Aula 109 Anna Riba / Laura Teixidor
1ESO-EPV-ANG-AB Aula 120 Dibuix Xec Coll
1ESO-EPV-AB Aula 123 PLÀSTICA Magda Rebollo
1ESO-CAT-B Aula 109 Sandra Gabaldon
1ESO-BG-B Aula 109 Laura Pons
1ESO-MAT-B Aula 109 Jordi Niñerola
1ESO-TUT-B Aula 115 Laura Teixidor
1ESO-TUT-B Aula 109 Anna Riba
1ESO-CAT-B Aula 109 Sandra Gabaldon
1ESO-VE2-BCD Aula 104 Maria Isabel Matas
1ESO-RELIGIÓ-BCD Aula 107 Sergi Febrer
1ESO-VE1-BCD Aula 109 Adela Marí
1ESO-EF-B Gimnàs Zoe Soler
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
1ESO-EPV-C Xec Coll Aula 123 PLÀSTICA
1ESO-CAST-C Eugenia Navas Aula 107
1ESO-ANG-C1 Aula 107 Catrín Peñalver
1ESO-BG-C2 Aula 119 LAB. BG Joana Font
1ESO-ANG-C2 Aula 107 Cati Dalmedo
1ESO-BG-C1 Aula 119 LAB. BG Joana Font
1ESO-EF-C Zoe Soler Pistes esportives
1ESO-CAT-C Aula 107 Sandra Gabaldon
1ESO-EPV-C Xec Coll Aula 123 PLÀSTICA
PROJ-C Aula 107 Anna Riba / Laura Teixidor
1 ESO-ANG-C Aula 107 Catrín Peñalver / Cati Dalm
1ESO-TUT-C Aula 104 Laura Teixidor
1ESO-TUT-C Aula 107 Xec Coll
1ESO-MUS-C M. José Arévalo Aula 124 MÚSICA
1ESO-ANG-C2 Aula 104 Cati Dalmedo
1ESO-ANG-C1 Aula 107 Catrín Peñalver
1ESO-MUS-C M. José Arévalo Aula 124 MÚSICA
PROJ-C Aula 107 Joana Font / Laura Teixidor
1ESO-DIGI-C Aula 107 Xavi Martí
1ESO-MAT-C Aula 107 Alejandro Carreras
1ESO-EPV-C Xec Coll Aula 123 PLÀSTICA
1ESO-EF-C Gimnàs Zoe Soler
1ESO-MUS-C M. José Arévalo Aula 124 MÚSICA
1ESO-CAST-C Eugenia Navas Aula 107
1ESO-GH-C Aula 107 Anna Riba
1ESO-MAT-C Aula 107 Alejandro Carreras
1ESO-GH-C Aula 107 Anna Riba
1ESO-CAST-C Eugenia Navas Aula 107
1ESO-CAT-C Aula 107 Sandra Gabaldon
1ESO-TUT-C Aula 107 Xec Coll / Laura Teixidor
1ESO-VE2-BCD Aula 104 Maria Isabel Matas
1ESO-RELIGIÓ-BCD Aula 107 Sergi Febrer
1ESO-VE1-BCD Aula 109 Adela Marí
1ESO-MAT-C Aula 107 Alejandro Carreras
1r ESO-D
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
1ESO-BG-D2 Aula 119 LAB. BG Joana Font
PROJ-D Aula 104 Laura Piris / Maria Molines
1ESO-EPV-D Xec Coll Aula 123 PLÀSTICA
1ESO-ANG-D2 Aula 104 Cati Dalmedo
1ESO-BG-D1 Aula 119 LAB. BG Joana Font
1 ESO-ANG-D Catrín Peñalver / Cati Dalm Aula 104
PROJ-D Aula 104 Joana Font / Maria Molines
1ESO-DIGI-D Aula 104 Xavi Martí
1ESO-CAT-D Aula 108 Sandra Gabaldon
1ESO-EF-D Gimnàs Zoe Soler
1ESO-MUS-D M. José Arévalo Aula 124 MÚSICA
1ESO-CAST-D Luz Aneas Aula 104
1ESO-ANG-D1 Aula 104 Catrín Peñalver
1ESO-ANG-D2 Aula 103 Cati Dalmedo
1ESO-EF-D Zoe Soler Pistes esportives
1ESO-CAT-D Aula 104 Sandra Gabaldon
1ESO-TUT-D Aula 104 Joana Font / Maria Molines
1ESO-BG-D Aula 104 Joana Font
1ESO-MAT-D Aula 104 Alejandro Carreras
1ESO-EPV-D Xec Coll Aula 123 PLÀSTICA
1ESO-CAST-D Luz Aneas Aula 104
1ESO-GH-D Aula 104 Laura Piris
1ESO-MUS-D M. José Arévalo Aula 124 MÚSICA
1ESO-CAST-D Luz Aneas Aula 104
1ESO-EPV-D Xec Coll Aula 123 PLÀSTICA
1ESO-MUS-D M. José Arévalo Aula 124 MÚSICA
1ESO-GH-D Aula 104 Laura Piris
1ESO-VE2-BCD Aula 104 Maria Isabel Matas
1ESO-RELIGIÓ-BCD Aula 107 Sergi Febrer
1ESO-VE1-BCD Aula 109 Adela Marí
1ESO-TUT-D Aula 104 Joana Font
1ESO-TUT-D Aula 109 Maria Molines
1r ESO-E
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
1ESO-CAT-E Aula 103 Txell Mercadal
1ESO-TUT-E Aula 103 M. José Hernández / Maria
1ESO-EF-E Cristina García Pistes esportives
PROJ-E Aula 103 M. José Hernández / Maria
1ESO-EPV-E Xec Coll Aula 123 PLÀSTICA
1ESO-VE-E Aula 103 Maria Isabel Matas
1ESO-GH-E Aula 103 M. José Hernández
1ESO-MUS-E M. José Arévalo Aula 124 MÚSICA
1ESO-CAST-E Luz Aneas Aula 103
1ESO-ANG-E2 Aula 103 Catrín Peñalver
1ESO-BG-E1 Aula 119 LAB. BG Raquel Taltavull
1ESO-ANG-E1 Aula 103 Cati Dalmedo
1ESO-BG-E2 Aula 119 LAB. BG Raquel Taltavull
1ESO-CAST-E Luz Aneas Aula 103
1ESO-MAT-E Aula 103 Alejandro Carreras
1ESO-MUS-E M. José Arévalo Aula 124 MÚSICA
1ESO-ANG-E1 Aula 103 Cati Dalmedo
1ESO-ANG-E2 Aula 108 Catrín Peñalver
1ESO-EPV-E Xec Coll Aula 123 PLÀSTICA
1ESO-GH-E Aula 103 M. José Hernández
1ESO-MAT-E Aula 103 Alejandro Carreras
1ESO-CAT-E Aula 103 Txell Mercadal
1ESO-DIGI-E Aula 103 Xavi Martí
PROJ-E Aula 103 Raquel Taltavull / Maria Moli
1ESO-TUT-E Aula 103 M. José Hernández
1ESO-TUT-E Aula 109 Maria Molines
1ESO-EF-E Gimnàs Cristina García
1 ESO-ANG-E Aula 103 Cati Dalmedo / Catrín Peñal
1ESO-CAST-E Luz Aneas Aula 103
1ESO-EPV-E Xec Coll Aula 123 PLÀSTICA
1r ESO-F
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
1ESO-MUS-F Roser Riudavets Aula 124 MÚSICA
1ESO-BG-F Aula 115 Raquel Taltavull
1ESO-CAST-F Luz Aneas Aula 115
1ESO-GH-F Aula 115 M. José Hernández
1ESO-GH-F Aula 115 M. José Hernández
1ESO-CAT-F Aula 115 Txell Mercadal
PROJ-F Aula 115 Raquel Taltavull / Maria Moli
1ESO-DIGI-F Aula 115 Xavi Martí
1ESO-MAT-F Aula 115 Alejandro Carreras
1ESO-EF-F Gimnàs Cristina García
1ESO-EPV-F Magda Rebollo Aula 123 PLÀSTICA
PROJ-F Aula 115 M. José Hernández / Maria
1ESO-MUS-F Roser Riudavets Aula 124 MÚSICA
1ESO-CAT-F Aula 115 Txell Mercadal
1ESO-ANG-F1 Aula 115 Cati Dalmedo
1ESO-ANG-F2 Aula 107 Catrín Peñalver
1ESO-ANG-F1 Aula 115 Cati Dalmedo
1ESO-BG-F2 Aula 119 LAB. BG Raquel Taltavull
1ESO-CAST-F Luz Aneas Aula 115
1ESO-MAT-F Aula 115 Alejandro Carreras
1ESO-EPV-F Magda Rebollo Aula 123 PLÀSTICA
1ESO-ANG-F2 Aula 115 Catrín Peñalver
1ESO-BG-F1 Aula 119 LAB. BG Raquel Taltavull
1ESO-CAT-F Aula 115 Txell Mercadal
1ESO-MUS-F Roser Riudavets Aula 124 MÚSICA
1ESO-CAST-F Luz Aneas Aula 115
1ESO-EPV-F Magda Rebollo Aula 123 PLÀSTICA
1ESO-TUT-F Aula 115 Magda Rebollo
1ESO-TUT-F Aula 108 Maria Molines
1 ESO-ANG-F Cati Dalmedo / Catrín Peñal Aula 115
1ESO-VE-F Aula 115 Maria Isabel Matas
2n batx.-A
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
14:05 15:00
8:00 8:55
2BAT-TECIND-AB Aula 116 INFORMÀTICA Tere Taltavull
2BAT-CTMA-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Raquel Taltavull
2BAT-PSICO-ABCD Aula 207 Marga Seguí
2BAT-ALE-ABCD Aula 208 Irene Gomila
2BAT-FAG-ABCD Aula 209 Sam Gomila
2BAT-HE-A Aula 208 Conxi Cardona
2BAT-DT-AB Aula 120 Dibuix Laia Brugués
2BAT-BIO-AB Aula 207 Sílvia Roig
2BAT-Q2-AB Aula 208 Raquel Sánchez
2BAT-FI-AB Aula 207 Nando Miquel
2BAT-Q1-AB Aula 208 Raquel Sánchez
2BAT-MAT-A Aula 208 Maite Marquès
2BAT-FI-AB Aula 207 Nando Miquel
2BAT-Q1-AB Aula 208 Raquel Sánchez
2BAT-CAT-A Aula 208 Ismael Pelegrí
2BAT-DT-AB Aula 120 Dibuix Laia Brugués
2BAT-BIO-AB Aula 207 Sílvia Roig
2BAT-Q2-AB Aula 208 Raquel Sánchez
2BAT-ANG-A Aula 208 Mandi Vidal
2BAT-HE-A Aula 208 Conxi Cardona
2BAT-MAT-A Aula 208 Maite Marquès
2BAT-CAST-A Aula 208 Ana Gomila
2BAT-FI-AB Aula 207 Nando Miquel
2BAT-Q1-AB Aula 208 Raquel Sánchez
2BAT-MAT-A Aula 208 Maite Marquès
2BAT-CTMA-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Raquel Taltavull
2BAT-TECIND-AB Aula 207 Tere Taltavull
2BAT-ALE-ABCD Aula 208 Irene Gomila
2BAT-FAG-ABCD Aula 209 Sam Gomila
2BAT-PSICO-ABCD Aula 210 Marga Seguí
2BAT-HFIL-A Aula 208 Marga Seguí
2BAT-DT-AB Aula 120 Dibuix Laia Brugués
2BAT-BIO-AB Aula 207 Sílvia Roig
2BAT-Q2-AB Aula 208 Raquel Sánchez
2BAT-CAST-A Aula 208 Ana Gomila
2BAT-CAT-A Aula 208 Ismael Pelegrí
2BAT-PSICO-ABCD Aula 116 INFORMÀTICA Marga Seguí
2BAT-CTMA-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Raquel Taltavull
2BAT-ALE-ABCD Aula 208 Irene Gomila
2BAT-FAG-ABCD Aula 209 Sam Gomila
2BAT-TECIND-AB Taller Tecnologia Tere Taltavull
2BAT-ANG-A Mandi Vidal Aula 116 INFORMÀTICA
2BAT-HFIL-A Aula 208 Marga Seguí
2BAT-CAST-A Aula 208 Ana Gomila
2BAT-DT-AB Aula 120 Dibuix Laia Brugués
2BAT-BIO-AB Aula 207 Sílvia Roig
2BAT-Q2-AB Aula 208 Raquel Sánchez
2BAT-TUT-A Aula 208 Maite Marquès
2BAT-ANG-A Aula 208 Mandi Vidal
2BAT-FI-AB Aula 207 Nando Miquel
2BAT-Q1-AB Aula 208 Raquel Sánchez
2BAT-MAT-A Aula 208 Maite Marquès
2BAT-CAT-A Aula 208 Ismael Pelegrí
2BAT-CTMA-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Raquel Taltavull
2BAT-FAG-ABCD Aula 207 Sam Gomila
2BAT-ALE-ABCD Aula 208 Irene Gomila
2BAT-TECIND-AB Aula 209 Tere Taltavull
2BAT-PSICO-ABCD Aula 210 Marga Seguí
2BAT-HE-A Aula 208 Conxi Cardona
2n batx.-B
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
14:05 15:00
8:00 8:55
2BAT-TECIND-AB Aula 116 INFORMÀTICA Tere Taltavull
2BAT-CTMA-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Raquel Taltavull
2BAT-PSICO-ABCD Aula 207 Marga Seguí
2BAT-ALE-ABCD Aula 208 Irene Gomila
2BAT-FAG-ABCD Aula 209 Sam Gomila
2BAT-HE-B Aula 207 Enric Camps
2BAT-DT-AB Aula 120 Dibuix Laia Brugués
2BAT-BIO-AB Aula 207 Sílvia Roig
2BAT-Q2-AB Aula 208 Raquel Sánchez
2BAT-FI-AB Aula 207 Nando Miquel
2BAT-Q1-AB Aula 208 Raquel Sánchez
2BAT-ANG-B Aula 207 Catrín Peñalver
2BAT-FI-AB Aula 207 Nando Miquel
2BAT-Q1-AB Aula 208 Raquel Sánchez
2BAT-HFIL-B Aula 207 Marga Seguí
2BAT-DT-AB Aula 120 Dibuix Laia Brugués
2BAT-BIO-AB Aula 207 Sílvia Roig
2BAT-Q2-AB Aula 208 Raquel Sánchez
2BAT-CAST-B Aula 207 Ana Gomila
2BAT-CAT-B Aula 207 Ismael Pelegrí
2BAT-ANG-B Aula 207 Catrín Peñalver
2BAT-HE-B Aula 207 Enric Camps
2BAT-FI-AB Aula 207 Nando Miquel
2BAT-Q1-AB Aula 208 Raquel Sánchez
2BAT-HFIL-B Aula 207 Marga Seguí
2BAT-CTMA-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Raquel Taltavull
2BAT-TECIND-AB Aula 207 Tere Taltavull
2BAT-ALE-ABCD Aula 208 Irene Gomila
2BAT-FAG-ABCD Aula 209 Sam Gomila
2BAT-PSICO-ABCD Aula 210 Marga Seguí
2BAT-CAST-B Aula 207 Ana Gomila
2BAT-DT-AB Aula 120 Dibuix Laia Brugués
2BAT-BIO-AB Aula 207 Sílvia Roig
2BAT-Q2-AB Aula 208 Raquel Sánchez
2BAT-MAT-B Aula 207 Jordi Carretero
2BAT-MAT-B Aula 207 Jordi Carretero
2BAT-PSICO-ABCD Aula 116 INFORMÀTICA Marga Seguí
2BAT-CTMA-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Raquel Taltavull
2BAT-ALE-ABCD Aula 208 Irene Gomila
2BAT-FAG-ABCD Aula 209 Sam Gomila
2BAT-TECIND-AB Taller Tecnologia Tere Taltavull
2BAT-ANG-B Catrín Peñalver Aula 117 INFORMÀTICA
2BAT-CAT-B Aula 207 Ismael Pelegrí
2BAT-HE-B Aula 207 Enric Camps
2BAT-DT-AB Aula 120 Dibuix Laia Brugués
2BAT-BIO-AB Aula 207 Sílvia Roig
2BAT-Q2-AB Aula 208 Raquel Sánchez
2BAT-TUT-B Aula 207 Ana Gomila
2BAT-HFIL-B Aula 207 Marga Seguí
2BAT-FI-AB Aula 207 Nando Miquel
2BAT-Q1-AB Aula 208 Raquel Sánchez
2BAT-CAT-B Aula 207 Ismael Pelegrí
2BAT-CAST-B Aula 207 Ana Gomila
2BAT-CTMA-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Raquel Taltavull
2BAT-FAG-ABCD Aula 207 Sam Gomila
2BAT-ALE-ABCD Aula 208 Irene Gomila
2BAT-TECIND-AB Aula 209 Tere Taltavull
2BAT-PSICO-ABCD Aula 210 Marga Seguí
2BAT-MAT-B Aula 207 Jordi Carretero
2n batx.-C
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
14:05 15:00
8:00 8:55
2BAT-TECIND-AB Aula 116 INFORMÀTICA Tere Taltavull
2BAT-CTMA-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Raquel Taltavull
2BAT-PSICO-ABCD Aula 207 Marga Seguí
2BAT-ALE-ABCD Aula 208 Irene Gomila
2BAT-FAG-ABCD Aula 209 Sam Gomila
2BAT-HFIL-C Aula 209 Adela Marí
2BAT-MACS-C Aula 209 Jordi Niñerola
2BAT-LL-CD Aula 220 Catalina Pons
2BAT-ANG-C Aula 209 Catrín Peñalver
2BAT-HA-CD Aula 209 Anna Riba
2BAT-ECO1-CD Aula 210 Sam Gomila
2BAT-HA-CD Aula 209 Anna Riba
2BAT-ECO1-CD Aula 210 Sam Gomila
2BAT-GEO-CD Aula 209 Marga Vinent
2BAT-ECO2-CD Aula 210 Sam Gomila
2BAT-GREC-CD Dep. CLÀSSIQ. Catalina Pons
2BAT-ANG-C Catrín Peñalver Aula 116 INFORMÀTICA
2BAT-MACS-C Aula 209 Jordi Niñerola
2BAT-LL-CD Aula 220 Catalina Pons
2BAT-CAST-C Aula 209 Ana Gomila
2BAT-CAT-C Aula 209 Ismael Pelegrí
2BAT-HFIL-C Aula 209 Adela Marí
2BAT-MACS-C Aula 209 Jordi Niñerola
2BAT-LL-CD Aula 220 Catalina Pons
2BAT-CAT-C Aula 209 Ismael Pelegrí
2BAT-CTMA-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Raquel Taltavull
2BAT-TECIND-AB Aula 207 Tere Taltavull
2BAT-ALE-ABCD Aula 208 Irene Gomila
2BAT-FAG-ABCD Aula 209 Sam Gomila
2BAT-PSICO-ABCD Aula 210 Marga Seguí
2BAT-GEO-CD Aula 117 INFORMÀTICA Marga Vinent
2BAT-ECO2-CD Aula 210 Sam Gomila
2BAT-GREC-CD Dep. CLÀSSIQ. Catalina Pons
2BAT-HE-C Aula 209 Enric Camps
2BAT-HA-CD Aula 209 Anna Riba
2BAT-ECO1-CD Aula 210 Sam Gomila
2BAT-HA-CD Aula 209 Anna Riba
2BAT-ECO1-CD Aula 210 Sam Gomila
2BAT-PSICO-ABCD Aula 116 INFORMÀTICA Marga Seguí
2BAT-CTMA-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Raquel Taltavull
2BAT-ALE-ABCD Aula 208 Irene Gomila
2BAT-FAG-ABCD Aula 209 Sam Gomila
2BAT-TECIND-AB Taller Tecnologia Tere Taltavull
2BAT-GEO-CD Aula 209 Marga Vinent
2BAT-ECO2-CD Aula 210 Sam Gomila
2BAT-GREC-CD Dep. CLÀSSIQ. Catalina Pons
2BAT-HE-C Aula 209 Enric Camps
2BAT-HFIL-C Aula 209 Adela Marí
2BAT-CAST-C Aula 209 Ana Gomila
2BAT-TUT-C Aula 209 Catrín Peñalver
2BAT-HE-C Aula 209 Enric Camps
2BAT-GEO-CD Aula 209 Marga Vinent
2BAT-ECO2-CD Aula 210 Sam Gomila
2BAT-GREC-CD Dep. CLÀSSIQ. Catalina Pons
2BAT-ANG-C Aula 209 Catrín Peñalver
2BAT-MACS-C Aula 209 Jordi Niñerola
2BAT-LL-CD Aula 220 Catalina Pons
2BAT-CTMA-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Raquel Taltavull
2BAT-FAG-ABCD Aula 207 Sam Gomila
2BAT-ALE-ABCD Aula 208 Irene Gomila
2BAT-TECIND-AB Aula 209 Tere Taltavull
2BAT-PSICO-ABCD Aula 210 Marga Seguí
2BAT-CAST-C Aula 209 Ana Gomila
2n batx.-D
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
14:05 15:00
8:00 8:55
2BAT-TECIND-AB Aula 116 INFORMÀTICA Tere Taltavull
2BAT-CTMA-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Raquel Taltavull
2BAT-PSICO-ABCD Aula 207 Marga Seguí
2BAT-ALE-ABCD Aula 208 Irene Gomila
2BAT-FAG-ABCD Aula 209 Sam Gomila
2BAT-CAT-D Aula 210 Ismael Pelegrí
2BAT-MACS-D Aula 210 Alejandro Carreras
2BAT-LL-CD Aula 220 Catalina Pons
2BAT-HE-D Aula 210 Enric Camps
2BAT-HA-CD Aula 209 Anna Riba
2BAT-ECO1-CD Aula 210 Sam Gomila
2BAT-HA-CD Aula 209 Anna Riba
2BAT-ECO1-CD Aula 210 Sam Gomila
2BAT-GEO-CD Aula 209 Marga Vinent
2BAT-ECO2-CD Aula 210 Sam Gomila
2BAT-GREC-CD Dep. CLÀSSIQ. Catalina Pons
2BAT-CAT-D Aula 210 Ismael Pelegrí
2BAT-MACS-D Aula 210 Alejandro Carreras
2BAT-LL-CD Aula 220 Catalina Pons
2BAT-ANG-D Rosa Monjo Aula 116 INFORMÀTICA
2BAT-HE-D Aula 210 Enric Camps
2BAT-CAST-D Aula 210 Mercè Pérez
2BAT-MACS-D Aula 210 Alejandro Carreras
2BAT-LL-CD Aula 220 Catalina Pons
2BAT-HE-D Aula 210 Enric Camps
2BAT-CTMA-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Raquel Taltavull
2BAT-TECIND-AB Aula 207 Tere Taltavull
2BAT-ALE-ABCD Aula 208 Irene Gomila
2BAT-FAG-ABCD Aula 209 Sam Gomila
2BAT-PSICO-ABCD Aula 210 Marga Seguí
2BAT-GEO-CD Aula 117 INFORMÀTICA Marga Vinent
2BAT-ECO2-CD Aula 210 Sam Gomila
2BAT-GREC-CD Dep. CLÀSSIQ. Catalina Pons
2BAT-HFIL-D Aula 210 Adela Marí
2BAT-HA-CD Aula 209 Anna Riba
2BAT-ECO1-CD Aula 210 Sam Gomila
2BAT-HA-CD Aula 209 Anna Riba
2BAT-ECO1-CD Aula 210 Sam Gomila
2BAT-PSICO-ABCD Aula 116 INFORMÀTICA Marga Seguí
2BAT-CTMA-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Raquel Taltavull
2BAT-ALE-ABCD Aula 208 Irene Gomila
2BAT-FAG-ABCD Aula 209 Sam Gomila
2BAT-TECIND-AB Taller Tecnologia Tere Taltavull
2BAT-GEO-CD Aula 209 Marga Vinent
2BAT-ECO2-CD Aula 210 Sam Gomila
2BAT-GREC-CD Dep. CLÀSSIQ. Catalina Pons
2BAT-HFIL-D Aula 210 Adela Marí
2BAT-CAT-D Aula 210 Ismael Pelegrí
2BAT-CAST-D Aula 210 Mercè Pérez
2BAT-TUT-D Aula 210 Ismael Pelegrí
2BAT-ANG-D Aula 210 Rosa Monjo
2BAT-GEO-CD Aula 209 Marga Vinent
2BAT-ECO2-CD Aula 210 Sam Gomila
2BAT-GREC-CD Dep. CLÀSSIQ. Catalina Pons
2BAT-HFIL-D Aula 210 Adela Marí
2BAT-MACS-D Aula 210 Alejandro Carreras
2BAT-LL-CD Aula 220 Catalina Pons
2BAT-CTMA-ABCD Aula 117 INFORMÀTICA Raquel Taltavull
2BAT-FAG-ABCD Aula 207 Sam Gomila
2BAT-ALE-ABCD Aula 208 Irene Gomila
2BAT-TECIND-AB Aula 209 Tere Taltavull
2BAT-PSICO-ABCD Aula 210 Marga Seguí
2BAT-CAST-D Aula 210 Mercè Pérez
2n ESO-A
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
2ESO-ANG-A2 Aula 204 Laia Pons
2ESO-FQ-A2 Aula 121 LAB. QUÍMIC Nacho Gorostiza
2ESO-ANG-A1 Aula 204 M. Jesús Seguí
2ESO-CAST-A Luz Aneas Aula 204
2ESO-VE-A Aula 204 Maria Isabel Matas
2ESO-MAT-A Aula 204 Bep Mascaró / Cristina Coell
2ESO-CAT-A Aula 204 Xavi Gomila
2ESO-MAT-A Aula 204 Bep Mascaró
2ESO-TEC-A Aula 204 Antoni De la Cruz
2ESO-GH-A Aula 204 Conxi Cardona / Jean-Paul
2ESO-EF-A Jean-Paul Álvaro / Laura Tei Pistes esportives
2ESO-CAST-A Luz Aneas Aula 204
2ESO-FQ-A Aula 204 Nacho Gorostiza / Pilar Espí
2ESO-TEC-A Aula 204 Antoni De la Cruz / Carolina
2ESO-CONV-A Tere Mercadal Aula 204
2ESO-FR1-A Aula 204 Laura Moya
2ESO-CAT-A Aula 204 Xavi Gomila / Jean-Paul Álv
2ESO-CAST-A Luz Aneas Aula 204
2ESO-FQ-A Aula 204 Nacho Gorostiza
2ESO-LECTO-A Luz Aneas / Xavi Gomila Aula 204
2ESO-MAT-A Aula 204 Bep Mascaró
2ESO-ANG-A2 Aula 203 Laia Pons
2ESO-ANG-A1 Aula 204 M. Jesús Seguí
2ESO-CAT-A Aula 204 Xavi Gomila
2ESO-GH-A Aula 204 Conxi Cardona
2ESO-TUT-A Aula 204 Laura Moya
2ESO-TUT-A Aula 216 Jean-Paul Álvaro
2ESO-MAT-A Aula 204 Bep Mascaró
2ESO-ANG-A1 Aula 204 M. Jesús Seguí
2ESO-TEC-A2 Taller Tecnologia Antoni De la Cruz
2ESO-FR1-A Aula 204 Laura Moya
2ESO-GH-A Aula 204 Conxi Cardona
2ESO-EF-A Jean-Paul Álvaro / Laura Tei Pistes esportives
2ESO-ANG-A2 Aula 204 Laia Pons
2ESO-TEC-A1 Taller Tecnologia Antoni De la Cruz
2n ESO-B
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
2ESO-ANG-B2 Aula 203 M. Jesús Seguí
2ESO-TEC-B1 Taller Tecnologia Antoni De la Cruz
2ESO-LECTO-B Luz Aneas / Xavi Gomila Aula 203
2ESO-CAT-B Aula 203 Xavi Gomila
2ESO-ANG-B1 Aula 203 Laia Pons
2ESO-TEC-B2 Taller Tecnologia Antoni De la Cruz
2ESO-CAST-B Luz Aneas Aula 203
2ESO-FQ-B1 Aula 121 LAB. QUÍMIC Nacho Gorostiza
2ESO-ANG-B2 Aula 203 M. Jesús Seguí
2ESO-FQ-B2 Aula 121 LAB. QUÍMIC Nacho Gorostiza
2ESO-ANG-B1 Aula 203 Laia Pons
2ESO-VE-B Aula 204 Maria Isabel Matas
2ESO-EPVA II-BCD Aula 120 Dibuix Anna Carreras
2ESO-ALE1-BCD Aula 203 Irene Gomila
2ESO-TEC-B Aula 203 Antoni De la Cruz
2ESO-TUT-B Aula 202 Gràcia Muñoz
2ESO-TUT-B Aula 203 Carmen Sintes
2ESO-CAT-B Aula 203 Xavi Gomila
2ESO-CAST-B Luz Aneas Aula 203
2ESO-MAT-B Aula 203 Carmen Sintes / Bep Masca
2ESO-GH-B Aula 203 Conxi Cardona / Gràcia Muñ
2ESO-EF-B Gimnàs Zoe Soler
2ESO-GH-B Aula 203 Conxi Cardona
2ESO-EF-B Gimnàs Zoe Soler
2ESO-ANG-B2 Aula 219 M. Jesús Seguí
2ESO-MAT-B Aula 203 Carmen Sintes
2ESO-FQ-B Aula 203 Nacho Gorostiza
2ESO-EPVA II-BCD Aula 120 Dibuix Anna Carreras
2ESO-ALE1-BCD Aula 203 Irene Gomila
2ESO-CAT-B Aula 203 Xavi Gomila / Gràcia Muñoz
2ESO-FQ-B Aula 203 Nacho Gorostiza / Clara Mer
2ESO-CAST-B Luz Aneas Aula 203
2ESO-GH-B Aula 203 Conxi Cardona
2ESO-MAT-B Aula 203 Carmen Sintes
2n ESO-C
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
2ESO-EF-C Gimnàs Zoe Soler
2ESO-FQ-C1 Aula 121 LAB. QUÍMIC Pilar Espí
2ESO-ANG-C2 Aula 202 Laia Pons
2ESO-FQ-C2 Aula 121 LAB. QUÍMIC Pilar Espí
2ESO-ANG-C1 Aula 202 M. Jesús Seguí
2ESO-GH-C Aula 202 Conxi Cardona
2ESO-CAT-C Aula 202 Xavi Gomila / Gràcia Muñoz
2ESO-LECTO-C Luz Aneas / Xavi Gomila Aula 202
2ESO-TEC-C Aula 202 Antoni De la Cruz
2ESO-FQ-C Aula 202 Pilar Espí / Clara Mercadal
2ESO-EPVA II-BCD Aula 120 Dibuix Anna Carreras
2ESO-ALE1-BCD Aula 203 Irene Gomila
2ESO-MAT-C Aula 202 Bep Mascaró
2ESO-EF-C Zoe Soler Pistes esportives
2ESO-GH-C Aula 202 Conxi Cardona
2ESO-MAT-C Aula 202 Bep Mascaró
2ESO-ANG-C1 Aula 202 M. Jesús Seguí
2ESO-TEC-C2 Taller Tecnologia Antoni De la Cruz
2ESO-ANG-C2 Aula 202 Laia Pons
2ESO-TEC-C1 Taller Tecnologia Antoni De la Cruz
2ESO-FQ-C Aula 202 Pilar Espí
2ESO-MAT-C Aula 202 Bep Mascaró
2ESO-TEC-C Aula 202 Antoni De la Cruz / Carolina
2ESO-CAT-C Aula 202 Xavi Gomila
2ESO-GH-C Aula 202 Conxi Cardona / Gràcia Muñ
2ESO-CAST-C Luz Aneas Aula 202
2ESO-CONV-C Tere Mercadal Aula 202
2ESO-EPVA II-BCD Aula 120 Dibuix Anna Carreras
2ESO-ALE1-BCD Aula 203 Irene Gomila
2ESO-VE-CD Aula 202 Maria Isabel Matas
2ESO-RELI-AB Aula 216 Sergi Febrer
2ESO-CAST-C Luz Aneas Aula 202
2ESO-MAT-C Aula 202 Bep Mascaró / Carmen Sint
2ESO-ANG-C1 Aula 202 M. Jesús Seguí
2ESO-ANG-C2 Aula 204 Laia Pons
2ESO-CAT-C Aula 202 Xavi Gomila
2n ESO-D
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
2ESO-TEC-D Aula 216 Antoni De la Cruz / Lluís Po
2ESO-FQ-D Aula 216 Pilar Espí / Clara Mercadal
2ESO-EF-D Gimnàs Zoe Soler
2ESO-MUS II-BCD Aula 124 MÚSICA M. José Arévalo
2ESO-FR2-EF Aula 216 Laura Moya
2ESO-ALE2-EF Aula 217 Irene Gomila
2ESO-TEC-D Aula 216 Antoni De la Cruz
2ESO-CAST-D Mercè Pérez Aula 216
2ESO-MAT-D Aula 216 Bep Mascaró
2ESO-ANG-D1 Aula 203 M. Jesús Seguí
2ESO-ANG-D2 Aula 216 Laia Pons
2E-CAT-D Aula 216 Xavi Gomila
2ESO-LECTO-D Mercè Pérez / Xavi Gomila Aula 216
2ESO-MAT-D Aula 216 Bep Mascaró
2ESO-GH-D Aula 216 Belén Vinent
2ESO-ANG-D2 Aula 216 M. Jesús Seguí
2ESO-TEC-D1 Taller Tecnologia Antoni De la Cruz
2ESO-FQ-D Aula 216 Pilar Espí
2E-CAT-D Aula 216 Xavi Gomila
2ESO-ANG-D1 Aula 216 Laia Pons
2ESO-TEC-D2 Taller Tecnologia Antoni De la Cruz
2ESO-FQ-D2 Aula 121 LAB. QUÍMIC Pilar Espí
2ESO-ANG-D1 Aula 216 Laia Pons
2ESO-FQ-D1 Aula 121 LAB. QUÍMIC Pilar Espí
2ESO-ANG-D2 Aula 216 Laia Pons
2ESO-MAT-D Aula 216 Bep Mascaró / Carmen Sint
2ESO-CAST-D Mercè Pérez Aula 216
2E-CAT-D Aula 216 Xavi Gomila / Jean-Paul Álv
2ESO-EF-D Zoe Soler Pistes esportives
2ESO-GH-D Aula 216 Belén Vinent
2ESO-VE-CD Aula 202 Maria Isabel Matas
2ESO-RELI-AB Aula 216 Sergi Febrer
2ESO-TUT-D Aula 216 Jean-Paul Álvaro
2ESO-TUT-D Aula 217 Laia Pons
2ESO-CAST-D Mercè Pérez Aula 216
2ESO-MAT-D Aula 216 Bep Mascaró
2ESO-MUS II-BCD Aula 124 MÚSICA M. José Arévalo
2ESO-FR2-EF Aula 216 Laura Moya
2ESO-ALE2-EF Aula 217 Irene Gomila
2n ESO-E
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
2ESO-LECTO-E Mercè Pérez / Cristina Salva Aula 217
2ESO-TUT-E Aula 217 Clara Mercadal
2ESO-TUT-E Aula 218 Gràcia Muñoz
2ESO-MAT-E Aula 217 Carmen Sintes
2ESO-MUS II-BCD Aula 124 MÚSICA M. José Arévalo
2ESO-FR2-EF Aula 216 Laura Moya
2ESO-ALE2-EF Aula 217 Irene Gomila
2ESO-ANG-E1 Aula 217 M. Jesús Seguí
2ESO-TEC-E2 Taller Tecnologia Lluís Pons
2ESO-MAT-E Aula 217 Carmen Sintes / Bep Masca
2ESO-EF-E Gimnàs Zoe Soler
2ESO-GH-E Aula 217 Belén Vinent
2ESO-ANG-E2 Aula 217 Jordi Merino
2ESO-TEC-E1 Taller Tecnologia Lluís Pons
2ESO-VE-E Aula 217 Maria Isabel Matas
2E-CAT-E Aula 217 Cristina Salvador
2ESO-MAT-E Aula 217 Carmen Sintes
2ESO-CONV-E Tere Mercadal Aula 217
2ESO-FQ-E2 Aula 121 LAB. QUÍMIC Clara Mercadal
2ESO-ANG-E1 Aula 217 M. Jesús Seguí
2ESO-FQ-E1 Aula 121 LAB. QUÍMIC Clara Mercadal
2ESO-ANG-E2 Aula 217 Jordi Merino
2ESO-GH-E Aula 217 Belén Vinent
2ESO-TEC-E Aula 217 Lluís Pons
2E-CAT-E Aula 217 Cristina Salvador
2ESO-FQ-E Aula 217 Clara Mercadal / Pilar Espí
2ESO-CAST-E Mercè Pérez Aula 217
2ESO-MAT-E Aula 217 Carmen Sintes
2ESO-ANG-E2 Aula 202 Jordi Merino
2ESO-ANG-E1 Aula 217 M. Jesús Seguí
2ESO-CAST-E Mercè Pérez Aula 217
2ESO-EF-E Gimnàs Zoe Soler
2ESO-GH-E Aula 217 Belén Vinent / Gràcia Muño
2ESO-MUS II-BCD Aula 124 MÚSICA M. José Arévalo
2ESO-FR2-EF Aula 216 Laura Moya
2ESO-ALE2-EF Aula 217 Irene Gomila
2n ESO-F
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
2ESO-VE-F Aula 219 Maria Isabel Matas
2ESO-EF-F Zoe Soler Pistes esportives
2ESO-MAT-F Aula 219 Carmen Sintes / Bep Masca
2ESO-CAST-F Juana Mari Pons Aula 219
2ESO-MUS II-BCD Aula 124 MÚSICA M. José Arévalo
2ESO-FR2-EF Aula 216 Laura Moya
2ESO-ALE2-EF Aula 217 Irene Gomila
2ESO-MAT-F Aula 219 Carmen Sintes
2E-CAT-F Aula 219 Cristina Salvador
2ESO-ANG-F2 Aula 217 M. Jesús Seguí
2ESO-ANG-F1 Aula 219 Jordi Merino
2ESO-CAST-F Juana Mari Pons Aula 219
2ESO-TEC-F Aula 219 Lluís Pons / Antoni De la Cr
2ESO-GH-F Aula 219 Belén Vinent
2ESO-FQ-F Aula 219 Clara Mercadal / Pilar Espí
2ESO-TUT-F Aula 115 Aida Pons
2ESO-TUT-F Aula 219 Juana Mari Pons
2ESO-CAST-F Juana Mari Pons Aula 219
2ESO-GH-F Aula 219 Belén Vinent
2ESO-MAT-F Aula 219 Carmen Sintes
2E-CAT-F Aula 219 Cristina Salvador
2ESO-TEC-F Aula 219 Lluís Pons
2ESO-LECTO-F Juana Mari Pons / Cristina S Aula 219
2ESO-GH-F Aula 219 Belén Vinent / Aida Pons
2ESO-EF-F Zoe Soler Pistes esportives
2ESO-FQ-F1 Aula 121 LAB. QUÍMIC Clara Mercadal
2ESO-ANG-F2 Aula 219 M. Jesús Seguí
2ESO-FQ-F2 Aula 121 LAB. QUÍMIC Clara Mercadal
2ESO-ANG-F1 Aula 219 Jordi Merino
2ESO-CONV-F Tere Mercadal Aula 219
2ESO-MAT-F Aula 219 Carmen Sintes
2ESO-ANG-F2 Aula 219 M. Jesús Seguí
2ESO-TEC-F1 Taller Tecnologia Lluís Pons
2ESO-FQ-F Aula 219 Clara Mercadal
2ESO-ANG-F1 Aula 219 Jordi Merino
2ESO-TEC-F2 Taller Tecnologia Lluís Pons
2ESO-MUS II-BCD Aula 124 MÚSICA M. José Arévalo
2ESO-FR2-EF Aula 216 Laura Moya
2ESO-ALE2-EF Aula 217 Irene Gomila
2n ESO-G
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
2ESO-VE-G Aula 218 Maria Isabel Matas
2ESO-EF-G Gimnàs Zoe Soler
3r ESO-A
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
3ESO-TEX-FQ-CAT3-AB Aula 121 LAB. QUÍMIC Raquel Sánchez
3ESO-BG-A Aula 105 M. Antònia Pomar
3ESO-GH-A Aula 105 Marga Vinent / Marga Carre
3ESO-CAST-A Mónica Domínguez Aula 105
3ESO-MAT-A Aula 105 Maria Pons
3ESO-EF-A Cristina García / Jean-Paul Pistes esportives
3ESO-CAST-A Mónica Domínguez Aula 105
3ESO-ROB-ABCDE Aula 105 Tere Taltavull
3ESO-PERIOD Aula 106 Mónica Domínguez
3ESO-TEX-FQ-CAT3-AB Aula 121 LAB. QUÍMIC Raquel Sánchez
3ESO-GH-A Aula 105 Marga Vinent
3ESO-CAT-A Aula 105 Helena Motilla / Marga Carr
3ESO-VE1-ABC Aula 105 Antoni Barber
3ESO-VE2-ABC Aula 106 Marga Seguí
3ESO-RELI-ABC Aula 110 Sergi Febrer
3ESO-MAT-A Aula 105 Maria Pons
3ESO-ANG-A1 Aula 105 Begoña Torres
3ESO-BG-A2 Aula 119 LAB. BG M. Antònia Pomar
3ESO-ANG-A2 Aula 105 Begoña Torres
3ESO-BG-A1 Aula 119 LAB. BG M. Antònia Pomar
3ESO-EF-A Cristina García / Jean-Paul Pistes esportives
3ESO-FR1-AB Aula 105 Laura Moya
3 ESO-IAEE1-AB Aula 106 Juan Carreras
3ESO-EPV-AB Aula 120 Dibuix Anna Carreras
3ESO-CAT-A Aula 105 Helena Motilla
3ESO-FR1-AB Aula 105 Laura Moya
3 ESO-IAEE1-AB Aula 106 Juan Carreras
3ESO-EPV-AB Aula 120 Dibuix Anna Carreras
3ESO-ANG-A2 Aula 105 Begoña Torres
3ESO-FQ-A1 Aula 121 LAB. QUÍMIC Raquel Sánchez
3ESO-ANG-A1 Aula 105 Begoña Torres
3ESO-FQ-A2 Aula 121 LAB. QUÍMIC Raquel Sánchez
3ESO-MAT-A Aula 105 Maria Pons / Maite Marquès
3ESO-TUT-A Aula 105 Begoña Torres
3ESO-MAT-A Aula 105 Maria Pons / Marga Carrera
3ESO-TEC-A Aula 105 Carolina Marimón
3ESO-CAST-A Mónica Domínguez Aula 105
3ESO-FQ-A Aula 105 Raquel Sánchez / Marga Ca
3ESO-GH-A Aula 105 Marga Vinent
3ESO-CAT-A Aula 105 Helena Motilla
3r ESO-B
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
3ESO-FQ-B Aula 106 Raquel Sánchez / Marga Ca
3ESO-ROB-ABCDE Aula 105 Tere Taltavull
3ESO-PERIOD Aula 106 Mónica Domínguez
3ESO-TEX-FQ-CAT3-AB Aula 121 LAB. QUÍMIC Raquel Sánchez
3ESO-ANG-B1 Aula 106 Begoña Torres
3ESO-TEC-B2 Taller Tecnologia Carolina Marimón
3ESO-ANG-B2 Aula 106 Begoña Torres
3ESO-TEC-B1 Taller Tecnologia Carolina Marimón
3ESO-MAT-B Aula 106 Maria Pons
3ESO-TEC-B Aula 106 Carolina Marimón
3ESO-MAT-B Aula 106 Maria Pons / Marga Carrera
3ESO-TUT-B Aula 106 Marga Vinent
3ESO-ROB-ABCDE Aula 105 Tere Taltavull
3ESO-PERIOD Aula 106 Mónica Domínguez
3ESO-TEX-FQ-CAT3-AB Aula 121 LAB. QUÍMIC Raquel Sánchez
3ESO-ANG-B1 Aula 106 Begoña Torres
3ESO-FQ-B2 Aula 121 LAB. QUÍMIC Raquel Sánchez
3ESO-ANG-B2 Aula 106 Begoña Torres
3ESO-FQ-B1 Aula 121 LAB. QUÍMIC Raquel Sánchez
3ESO-VE1-ABC Aula 105 Antoni Barber
3ESO-VE2-ABC Aula 106 Marga Seguí
3ESO-RELI-ABC Aula 110 Sergi Febrer
3ESO-CAT-B Aula 106 Helena Motilla
3ESO-CAST-B Mónica Domínguez Aula 106
3ESO-MAT-B Aula 106 Maria Pons / Maite Marquès
3ESO-GH-B Aula 106 Marga Vinent / Marga Carre
3ESO-FR1-AB Aula 105 Laura Moya
3 ESO-IAEE1-AB Aula 106 Juan Carreras
3ESO-EPV-AB Aula 120 Dibuix Anna Carreras
3ESO-MAT-B Aula 106 Maria Pons
3ESO-FR1-AB Aula 105 Laura Moya
3 ESO-IAEE1-AB Aula 106 Juan Carreras
3ESO-EPV-AB Aula 120 Dibuix Anna Carreras
3ESO-BG-B Aula 106 M. Antònia Pomar
3ESO-CAST-B Mónica Domínguez Aula 106
3ESO-EF-B Cristina García Pistes esportives
3ESO-GH-B Aula 106 Marga Vinent
3ESO-GH-B Aula 106 Marga Vinent
3ESO-CAST-B Mónica Domínguez Aula 106
3ESO-ANG-B1 Aula 106 Begoña Torres
3ESO-BG-B2 Aula 119 LAB. BG M. Antònia Pomar
3ESO-ANG-B2 Aula 106 Begoña Torres
3ESO-BG-B1 Aula 119 LAB. BG M. Antònia Pomar
3ESO-CAT-B Aula 106 Helena Motilla / Marga Carr
3ESO-EF-B Cristina García Pistes esportives
3r ESO-C
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
3ESO-BG-C2 Aula 119 LAB. BG M. Antònia Pomar
3ESO-ANG-C2 Aula 110 Miquel Orfila
3ESO-BG-C1 Aula 119 LAB. BG M. Antònia Pomar
3ESO-FQ-C Aula 110 Nacho Gorostiza / Marga Ca
3ESO-ALE-AB Aula 112 Irene Gomila
3ESO-FR2-CDE Aula 113 Laura Moya
3 ESO-IAEE2-CDE Aula 110 Juan Carreras
3ESO-CCLÀS-CDE Aula 116 INFORMÀTICA Laura Carreras
3ESO-MUS-CDE Aula 124 MÚSICA M. José Arévalo
3ESO-CAST-C Mónica Domínguez Aula 110
3ESO-DIGI-ABCDE Aula 112 Tere Taltavull
3ESO-PATRI-ABCDE Aula 110 Belén Vinent
3ESO-DISSENY Aula 120 Dibuix Anna Carreras
3ESO-TEX-FQ-CAT1-CDE Aula 121 LAB. QUÍMIC Pilar Espí
3ESO-TEX-FQ-CAT2-CDE Aula 122 LAB. FÍSICA Raquel Sánchez
3ESO-CAT-C Aula 110 Txell Mercadal / Marga Carr
3ESO-CAST-C Mónica Domínguez Aula 110
3ESO-MAT-C Aula 110 Maria Pons
3ESO-ANG-C1 Aula 110 Miquel Orfila
3ESO-TEC-C2 Taller Tecnologia Carolina Marimón
3ESO-ANG-C2 Aula 110 Miquel Orfila
3ESO-TEC-C1 Taller Tecnologia Carolina Marimón
3ESO-GH-C Aula 110 Marga Vinent
3ESO-VE1-ABC Aula 105 Antoni Barber
3ESO-VE2-ABC Aula 106 Marga Seguí
3ESO-RELI-ABC Aula 110 Sergi Febrer
3ESO-BG-C Aula 110 M. Antònia Pomar
3ESO-GH-C Aula 110 Marga Vinent / Marga Carre
3ESO-TUT-C Aula 110 Carolina Marimón
3ESO-TEC-C Aula 110 Carolina Marimón
3ESO-MAT-C Aula 110 Maria Pons
3ESO-ALE-AB Aula 112 Irene Gomila
3ESO-FR2-CDE Aula 113 Laura Moya
3ESO-CCLÀS-CDE Aula 107 Laura Carreras
3 ESO-IAEE2-CDE Aula 110 Juan Carreras
3ESO-MUS-CDE Aula 124 MÚSICA M. José Arévalo
3ESO-EF-C Cristina García Pistes esportives
3ESO-MAT-C Aula 110 Maria Pons / Maite Marquès
3ESO-GH-C Aula 110 Marga Vinent
3ESO-CAT-C Aula 110 Txell Mercadal
3ESO-CAST-C Mónica Domínguez Aula 110
3ESO-EF-C Cristina García Pistes esportives
3ESO-MAT-C Aula 110 Maria Pons / Marga Carrera
3ESO-DIGI-ABCDE Aula 112 Tere Taltavull
3ESO-PATRI-ABCDE Aula 110 Belén Vinent
3ESO-DISSENY Aula 120 Dibuix Anna Carreras
3ESO-TEX-FQ-CAT1-CDE Aula 121 LAB. QUÍMIC Pilar Espí
3ESO-TEX-FQ-CAT2-CDE Aula 122 LAB. FÍSICA Raquel Sánchez
3ESO-ANG-C2 Aula 110 Miquel Orfila
3ESO-FQ-C1 Aula 121 LAB. QUÍMIC Nacho Gorostiza
3ESO-ANG-C1 Aula 110 Miquel Orfila
3ESO-FQ-C2 Aula 121 LAB. QUÍMIC Nacho Gorostiza
3ESO-CAT-C Aula 110 Txell Mercadal
3r ESO-D
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
3ESO-MAT-D Aula 112 Maite Marquès
3ESO-CAT-D Aula 112 Txell Mercadal
3ESO-ALE-AB Aula 112 Irene Gomila
3ESO-FR2-CDE Aula 113 Laura Moya
3 ESO-IAEE2-CDE Aula 110 Juan Carreras
3ESO-CCLÀS-CDE Aula 116 INFORMÀTICA Laura Carreras
3ESO-MUS-CDE Aula 124 MÚSICA M. José Arévalo
3ESO-VE-D Aula 112 Marga Seguí
3ESO-DIGI-ABCDE Aula 112 Tere Taltavull
3ESO-PATRI-ABCDE Aula 110 Belén Vinent
3ESO-DISSENY Aula 120 Dibuix Anna Carreras
3ESO-TEX-FQ-CAT1-CDE Aula 121 LAB. QUÍMIC Pilar Espí
3ESO-TEX-FQ-CAT2-CDE Aula 122 LAB. FÍSICA Raquel Sánchez
3ESO-CAST-D Mónica Domínguez Aula 112
3ESO-TEC-D Aula 112 Carolina Marimón
3ESO-EF-D Cristina García Pistes esportives
3ESO-TUT-D Aula 112 Txell Mercadal
3ESO-MAT-D Aula 112 Maite Marquès
3ESO-GH-D Aula 112 José Luis Ferrer
3ESO-MAT-D Aula 112 Maite Marquès / Marga Carr
3ESO-CAT-D Aula 112 Txell Mercadal / Marga Carr
3ESO-EF-D Cristina García Pistes esportives
3ESO-CAST-D Mónica Domínguez Aula 112
3ESO-ANG-D1 Aula 112 Miquel Orfila
3ESO-BG-D2 Aula 119 LAB. BG M. Antònia Pomar
3ESO-ANG-D2 Aula 112 Miquel Orfila
3ESO-BG-D1 Aula 119 LAB. BG M. Antònia Pomar
3ESO-ALE-AB Aula 112 Irene Gomila
3ESO-FR2-CDE Aula 113 Laura Moya
3ESO-CCLÀS-CDE Aula 107 Laura Carreras
3 ESO-IAEE2-CDE Aula 110 Juan Carreras
3ESO-MUS-CDE Aula 124 MÚSICA M. José Arévalo
3ESO-GH-D Aula 112 José Luis Ferrer
3ESO-FQ-D Aula 112 Nacho Gorostiza / Marga Ca
3ESO-CAT-D Aula 112 Txell Mercadal
3ESO-ANG-D2 Aula 112 Miquel Orfila
3ESO-TEC-D1 Taller Tecnologia Carolina Marimón
3ESO-ANG-D1 Aula 112 Miquel Orfila
3ESO-TEC-D2 Taller Tecnologia Carolina Marimón
3ESO-ANG-D2 Aula 112 Miquel Orfila
3ESO-FQ-D1 Aula 121 LAB. QUÍMIC Nacho Gorostiza
3ESO-ANG-D1 Aula 112 Miquel Orfila
3ESO-FQ-D2 Aula 121 LAB. QUÍMIC Nacho Gorostiza
3ESO-DIGI-ABCDE Aula 112 Tere Taltavull
3ESO-PATRI-ABCDE Aula 110 Belén Vinent
3ESO-DISSENY Aula 120 Dibuix Anna Carreras
3ESO-TEX-FQ-CAT1-CDE Aula 121 LAB. QUÍMIC Pilar Espí
3ESO-TEX-FQ-CAT2-CDE Aula 122 LAB. FÍSICA Raquel Sánchez
3ESO-MAT-D Aula 112 Maite Marquès / Maria Pons
3ESO-BG-D Aula 112 M. Antònia Pomar
3ESO-CAST-D Mónica Domínguez Aula 112
3r ESO-E
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
3ESO-MAT-E Aula 113 Maite Marquès / Maria Pons
3ESO-ALE-AB Aula 112 Irene Gomila
3ESO-FR2-CDE Aula 113 Laura Moya
3 ESO-IAEE2-CDE Aula 110 Juan Carreras
3ESO-CCLÀS-CDE Aula 116 INFORMÀTICA Laura Carreras
3ESO-MUS-CDE Aula 124 MÚSICA M. José Arévalo
3ESO-EF-E Cristina García Pistes esportives
3ESO-DIGI-ABCDE Aula 112 Tere Taltavull
3ESO-PATRI-ABCDE Aula 110 Belén Vinent
3ESO-DISSENY Aula 120 Dibuix Anna Carreras
3ESO-TEX-FQ-CAT1-CDE Aula 121 LAB. QUÍMIC Pilar Espí
3ESO-TEX-FQ-CAT2-CDE Aula 122 LAB. FÍSICA Raquel Sánchez
3ESO-ANG-E1 Aula 113 Laia Pons
3ESO-BG-E2 Aula 119 LAB. BG M. Antònia Pomar
3ESO-ANG-E2 Aula 113 Laia Pons
3ESO-BG-E1 Aula 119 LAB. BG M. Antònia Pomar
3ESO-CAT-E Aula 113 Txell Mercadal / Marga Carr
3ESO-MAT-E Aula 113 Maite Marquès / Marga Carr
3ESO-VE-E Aula 113 Marga Seguí
3ESO-CAST-E Mónica Domínguez Aula 113
3ESO-GH-E Aula 113 José Luis Ferrer
3ESO-TEC-E Aula 113 Carolina Marimón
3ESO-ANG-E1 Aula 113 Laia Pons
3ESO-FQ-E2 Aula 121 LAB. QUÍMIC Nacho Gorostiza
3ESO-ANG-E2 Aula 113 Laia Pons
3ESO-FQ-E1 Aula 121 LAB. QUÍMIC Nacho Gorostiza
3ESO-TUT-E Aula 113 Nacho Gorostiza
3ESO-MAT-E Aula 113 Maite Marquès
3ESO-ALE-AB Aula 112 Irene Gomila
3ESO-FR2-CDE Aula 113 Laura Moya
3ESO-CCLÀS-CDE Aula 107 Laura Carreras
3 ESO-IAEE2-CDE Aula 110 Juan Carreras
3ESO-MUS-CDE Aula 124 MÚSICA M. José Arévalo
3ESO-CAST-E Mónica Domínguez Aula 113
3ESO-EF-E Cristina García Pistes esportives
3ESO-FQ-E Aula 113 Nacho Gorostiza / Marga Ca
3ESO-GH-E Aula 113 José Luis Ferrer / Marga Ca
3ESO-BG-E Aula 113 M. Antònia Pomar
3ESO-ANG-E2 Aula 113 Laia Pons
3ESO-TEC-E1 Taller Tecnologia Carolina Marimón
3ESO-MAT-E Aula 113 Maite Marquès
3ESO-DIGI-ABCDE Aula 112 Tere Taltavull
3ESO-PATRI-ABCDE Aula 110 Belén Vinent
3ESO-DISSENY Aula 120 Dibuix Anna Carreras
3ESO-TEX-FQ-CAT1-CDE Aula 121 LAB. QUÍMIC Pilar Espí
3ESO-TEX-FQ-CAT2-CDE Aula 122 LAB. FÍSICA Raquel Sánchez
3ESO-ANG-E1 Aula 113 Laia Pons
3ESO-TEC-E2 Taller Tecnologia Carolina Marimón
3ESO-CAT-E Aula 113 Txell Mercadal
3ESO-GH-E Aula 113 José Luis Ferrer
3r ESO-F
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
3ESO-ALS-GH-F José Luis Ferrer Aula 221
3ESO-AP-F Aula 221 Tere Mercadal
3ESO-AL-F Aula 221 Gràcia Dubón
3ESO-ACM-F Aula 221 Jaume Coll
3ESO-ACM-F Aula 221 Jaume Coll
3ESO-VE-F Aula 221 Antoni Barber
3ESO-EF-F Gimnàs Cristina García
3ESO-ALS-GH-F José Luis Ferrer Aula 221
3ESO-ACM-F Aula 221 Jaume Coll
3ESO-AL-F Aula 221 Gràcia Dubón
3ESO-AL-F Aula 221 Gràcia Dubón
3ESO-AP-F Aula 221 Tere Mercadal
3ESO-ANG(PMAR)-F Rosa Monjo Aula 221
3ESO-ALS-GH-F José Luis Ferrer Aula 221
3ESO-ANG(PMAR)-F Rosa Monjo Aula 221
3ESO-EF-F Cristina García Pistes esportives
3ESO-ACM-F Aula 221 Jaume Coll
3ESO-AP-F Aula 221 Tere Mercadal
4t ESO-A
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
4ESO-TIC-ABCDE Aula 116 INFORMÀTICA Xavi Martí
4ESO-CCIENT-ABCDE Aula 117 INFORMÀTICA M. Antònia Pomar
4ESO-EPV-ABCDE Aula 120 Dibuix Anna Carreras
4ESO-CC-ABCDE Aula 222 Catalina Pons
4ESO-CAST-A Mercedes Caruana Aula 102
4ESO-CAT-A Aula 102 Margarida Cursach
4ESO-GH-A Belén Vinent Aula 116 INFORMÀTICA
4ESO-ANG-A1 Aula 102 Mandi Vidal
4ESO-ANG-A2 Aula 117 INFORMÀTICA Lucía Marí
4ESO-ECO1-A Sam Gomila Aula 102
4ESO-FQ2-ABCD Aula 101 Pilar Espí
4ESO-ECO2-BCD Aula 102 Sam Gomila
4ESO-BG2-ABCD Aula 118 Idiomes Joana Font
4ESO-LLATÍ-ABCD Aula 202 Laura Carreras
4ESO-IAEE2-BCD Aula 222 Nuria Gimeno
4ESO-FR-ABCDE Aula 101 Laura Moya
4ESO-TIC-ABCDE Aula 116 INFORMÀTICA Xavi Martí
4ESO-CCIENT-ABCDE Aula 117 INFORMÀTICA M. Antònia Pomar
4ESO-EPV-ABCDE Aula 120 Dibuix Anna Carreras
4ESO-CC-ABCDE Aula 222 Catalina Pons
4ESO-MATAC1-A Cristina Coello Aula 102
4ESO-TUT-A Aula 102 Sam Gomila
4ESO-EF-A Gimnàs Christian Serrano
4ESO-IAEE2-BCD Aula 116 INFORMÀTICA Nuria Gimeno
4ESO-BG2-ABCD Aula 118 Idiomes Joana Font
4ESO-LLATÍ-ABCD Aula 220 Laura Carreras
4ESO-CAT-A Margarida Cursach Aula 116 INFORMÀTICA
4ESO-ANG-A2 Aula 102 Lucía Marí
4ESO-ANG-A1 Aula 116 INFORMÀTICA Mandi Vidal
4ESO-GH-A Aula 102 Belén Vinent
4ESO-MATAC1-A Cristina Coello Aula 102
4ESO-FR-ABCDE Aula 101 Laura Moya
4ESO-TIC-ABCDE Aula 116 INFORMÀTICA Xavi Martí
4ESO-CCIENT-ABCDE Aula 117 INFORMÀTICA M. Antònia Pomar
4ESO-EPV-ABCDE Aula 120 Dibuix Anna Carreras
4ESO-CC-ABCDE Aula 222 Catalina Pons
4ESO-FQ2-ABCD Aula 101 Pilar Espí
4ESO-ECO2-BCD Aula 102 Sam Gomila
4ESO-LLATÍ-ABCD Aula 108 Laura Carreras
4ESO-IAEE2-BCD Aula 116 INFORMÀTICA Nuria Gimeno
4ESO-BG2-ABCD Aula 118 Idiomes Joana Font
4 ESO-CAST-CAT-A Mercedes Caruana Aula 102
4ESO-ECO1-A Sam Gomila Aula 102
4ESO-GH-A Aula 102 Belén Vinent
4ESO-MATAC1-A Cristina Coello Aula 102
4ESO-CAT-A Aula 102 Margarida Cursach
4ESO-CAST-A Mercedes Caruana Aula 102
4ESO-RELI-ABC Aula 101 Sergi Febrer
4ESO-VE1-ABC Aula 102 Marga Seguí
4ESO-VE2-ABC Aula 118 Idiomes Adela Marí
4t ESO-B
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
4ESO-MATAPL1-BCD Aula 222 MAT10
4ESO-TIC-ABCDE Aula 116 INFORMÀTICA Xavi Martí
4ESO-CCIENT-ABCDE Aula 117 INFORMÀTICA M. Antònia Pomar
4ESO-EPV-ABCDE Aula 120 Dibuix Anna Carreras
4ESO-CC-ABCDE Aula 222 Catalina Pons
4ESO-ANG-B1 Aula 101 Mandi Vidal
4ESO-ANG-B2 Aula 116 INFORMÀTICA Lucía Marí
4ESO-EF-B Christian Serrano Pistes esportives
4ESO-CAST-B Mercedes Caruana Aula 101
4ESO-FQ1-BCD Aula 103 Pilar Espí
4ESO-CAPL1-BCD Aula 122 LAB. FÍSICA Clara Mercadal
4ESO-BG1-BCD Aula 222 Joana Font
4ESO-TECNO1-BCD Taller Tecnologia Tere Taltavull
4ESO-CAT-B Aula 101 Xavi Gomila
4ESO-FQ2-ABCD Aula 101 Pilar Espí
4ESO-ECO2-BCD Aula 102 Sam Gomila
4ESO-BG2-ABCD Aula 118 Idiomes Joana Font
4ESO-LLATÍ-ABCD Aula 202 Laura Carreras
4ESO-IAEE2-BCD Aula 222 Nuria Gimeno
4ESO-FR-ABCDE Aula 101 Laura Moya
4ESO-TIC-ABCDE Aula 116 INFORMÀTICA Xavi Martí
4ESO-CCIENT-ABCDE Aula 117 INFORMÀTICA M. Antònia Pomar
4ESO-EPV-ABCDE Aula 120 Dibuix Anna Carreras
4ESO-CC-ABCDE Aula 222 Catalina Pons
4ESO-GH-B Aula 101 Belén Vinent
4ESO-MATAC2-BCD Aula 214 Cristina Coello
4ESO-MATAPL1-BCD Aula 222 MAT10
4ESO-IAEE2-BCD Aula 116 INFORMÀTICA Nuria Gimeno
4ESO-BG2-ABCD Aula 118 Idiomes Joana Font
4ESO-LLATÍ-ABCD Aula 220 Laura Carreras
4ESO-CAT-B Aula 101 Xavi Gomila
4ESO-EF-B Christian Serrano Pistes esportives
4ESO-MATAC2-BCD Aula 110 Cristina Coello
4ESO-MATAPL1-BCD Aula 222 MAT10
4ESO-CAPL1-BCD Aula 122 LAB. FÍSICA Clara Mercadal
4ESO-BG1-BCD Aula 222 Joana Font
4ESO-TECNO1-BCD Taller Tecnologia Tere Taltavull
4ESO-FR-ABCDE Aula 101 Laura Moya
4ESO-TIC-ABCDE Aula 116 INFORMÀTICA Xavi Martí
4ESO-CCIENT-ABCDE Aula 117 INFORMÀTICA M. Antònia Pomar
4ESO-EPV-ABCDE Aula 120 Dibuix Anna Carreras
4ESO-CC-ABCDE Aula 222 Catalina Pons
4ESO-FQ2-ABCD Aula 101 Pilar Espí
4ESO-ECO2-BCD Aula 102 Sam Gomila
4ESO-LLATÍ-ABCD Aula 108 Laura Carreras
4ESO-IAEE2-BCD Aula 116 INFORMÀTICA Nuria Gimeno
4ESO-BG2-ABCD Aula 118 Idiomes Joana Font
4 ESO-CAST-CAT-A Xavi Gomila / Margarida Cur Aula 101
4ESO-MATAC2-BCD Aula 110 Cristina Coello
4ESO-MATAPL1-BCD Aula 222 MAT10
4ESO-TECNO1-BCD Aula 116 INFORMÀTICA Tere Taltavull
4ESO-CAPL1-BCD Aula 122 LAB. FÍSICA Clara Mercadal
4ESO-BG1-BCD Aula 222 Joana Font
4ESO-ANG-B2 Aula 101 Lucía Marí
4ESO-ANG-B1 Aula 116 INFORMÀTICA Mandi Vidal
4ESO-GH-B Belén Vinent Aula 116 INFORMÀTICA
4ESO-CAT-B Xavi Gomila Aula 116 INFORMÀTICA
4ESO-RELI-ABC Aula 101 Sergi Febrer
4ESO-VE1-ABC Aula 102 Marga Seguí
4ESO-VE2-ABC Aula 118 Idiomes Adela Marí
4t ESO-C
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
4ESO-MATAC2-BCD Aula 109 Cristina Coello
4ESO-MATAC3-BCD Aula 118 Idiomes Jordi Niñerola
4ESO-MATAPL1-BCD Aula 222 MAT10
4ESO-FR-ABCDE Aula 101 Laura Moya
4ESO-TIC-ABCDE Aula 116 INFORMÀTICA Xavi Martí
4ESO-CCIENT-ABCDE Aula 117 INFORMÀTICA M. Antònia Pomar
4ESO-EPV-ABCDE Aula 120 Dibuix Anna Carreras
4ESO-CC-ABCDE Aula 222 Catalina Pons
4ESO-EF-C Gimnàs Cristina García
4ESO-ANG-C2 Aula 220 Lucía Marí
4ESO-GH-C José Luis Ferrer Aula 118 Idiomes
4ESO-FQ1-BCD Aula 103 Pilar Espí
4ESO-CAPL1-BCD Aula 122 LAB. FÍSICA Clara Mercadal
4ESO-BG1-BCD Aula 222 Joana Font
4ESO-TECNO1-BCD Taller Tecnologia Tere Taltavull
4ESO-CAST-C Mercedes Caruana Aula 118 Idiomes
4ESO-FQ2-ABCD Aula 101 Pilar Espí
4ESO-ECO2-BCD Aula 102 Sam Gomila
4ESO-BG2-ABCD Aula 118 Idiomes Joana Font
4ESO-LLATÍ-ABCD Aula 202 Laura Carreras
4ESO-IAEE2-BCD Aula 222 Nuria Gimeno
4ESO-FR-ABCDE Aula 101 Laura Moya
4ESO-TIC-ABCDE Aula 116 INFORMÀTICA Xavi Martí
4ESO-CCIENT-ABCDE Aula 117 INFORMÀTICA M. Antònia Pomar
4ESO-EPV-ABCDE Aula 120 Dibuix Anna Carreras
4ESO-CC-ABCDE Aula 222 Catalina Pons
4ESO-CAST-C Mercedes Caruana Aula 118 Idiomes
4ESO-MATAC3-BCD Aula 118 Idiomes Jordi Niñerola
4ESO-MATAC2-BCD Aula 214 Cristina Coello
4ESO-MATAPL1-BCD Aula 222 MAT10
4ESO-CAT-C Margarida Cursach Aula 118 Idiomes
4ESO-FQ2-ABCD Aula 101 Pilar Espí
4ESO-ECO2-BCD Aula 102 Sam Gomila
4ESO-IAEE2-BCD Aula 116 INFORMÀTICA Nuria Gimeno
4ESO-BG2-ABCD Aula 118 Idiomes Joana Font
4ESO-LLATÍ-ABCD Aula 220 Laura Carreras
4ESO-TUT-C José Luis Ferrer Aula 118 Idiomes
4ESO-CAT-C Margarida Cursach Aula 118 Idiomes
4ESO-MATAC2-BCD Aula 110 Cristina Coello
4ESO-MATAC3-BCD Aula 118 Idiomes Jordi Niñerola
4ESO-MATAPL1-BCD Aula 222 MAT10
4ESO-CAPL1-BCD Aula 122 LAB. FÍSICA Clara Mercadal
4ESO-BG1-BCD Aula 222 Joana Font
4ESO-TECNO1-BCD Taller Tecnologia Tere Taltavull
4ESO-FR-ABCDE Aula 101 Laura Moya
4ESO-TIC-ABCDE Aula 116 INFORMÀTICA Xavi Martí
4ESO-CCIENT-ABCDE Aula 117 INFORMÀTICA M. Antònia Pomar
4ESO-EPV-ABCDE Aula 120 Dibuix Anna Carreras
4ESO-CC-ABCDE Aula 222 Catalina Pons
4ESO-FQ2-ABCD Aula 101 Pilar Espí
4ESO-ECO2-BCD Aula 102 Sam Gomila
4ESO-LLATÍ-ABCD Aula 108 Laura Carreras
4ESO-IAEE2-BCD Aula 116 INFORMÀTICA Nuria Gimeno
4ESO-BG2-ABCD Aula 118 Idiomes Joana Font
4ESO-ANG-C2 Aula 117 INFORMÀTICA Lucía Marí
4ESO-ANG-C1 Aula 118 Idiomes Mandi Vidal
4ESO-MATAC2-BCD Aula 110 Cristina Coello
4ESO-MATAC3-BCD Aula 118 Idiomes Jordi Niñerola
4ESO-MATAPL1-BCD Aula 222 MAT10
4ESO-TECNO1-BCD Aula 116 INFORMÀTICA Tere Taltavull
4ESO-CAPL1-BCD Aula 122 LAB. FÍSICA Clara Mercadal
4ESO-BG1-BCD Aula 222 Joana Font
4 ESO-CAST-CAT-C Margarida Cursach Aula 118 Idiomes
4ESO-EF-C Gimnàs Cristina García
4ESO-RELI-ABC Aula 101 Sergi Febrer
4ESO-VE1-ABC Aula 102 Marga Seguí
4ESO-VE2-ABC Aula 118 Idiomes Adela Marí
4t ESO-D
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
4ESO-ANG-D1 Aula 222 Mandi Vidal
4ESO-MATAC3-BCD Aula 118 Idiomes Jordi Niñerola
4ESO-MATAPL1-BCD Aula 222 MAT10
4ESO-TIC-ABCDE Aula 116 INFORMÀTICA Xavi Martí
4ESO-CCIENT-ABCDE Aula 117 INFORMÀTICA M. Antònia Pomar
4ESO-EPV-ABCDE Aula 120 Dibuix Anna Carreras
4ESO-CC-ABCDE Aula 222 Catalina Pons
4ESO-GH-D José Luis Ferrer Aula 117 INFORMÀTICA
4ESO-CAST-D Mercedes Caruana Aula 222
4ESO-CAT-D Margarida Cursach Aula 117 INFORMÀTICA
4ESO-FQ1-BCD Aula 103 Pilar Espí
4ESO-CAPL1-BCD Aula 122 LAB. FÍSICA Clara Mercadal
4ESO-BG1-BCD Aula 222 Joana Font
4ESO-TECNO1-BCD Taller Tecnologia Tere Taltavull
4ESO-VE-D Aula 222 Marga Seguí
4ESO-FQ2-ABCD Aula 101 Pilar Espí
4ESO-ECO2-BCD Aula 102 Sam Gomila
4ESO-BG2-ABCD Aula 118 Idiomes Joana Font
4ESO-LLATÍ-ABCD Aula 202 Laura Carreras
4ESO-IAEE2-BCD Aula 222 Nuria Gimeno
4ESO-FR-ABCDE Aula 101 Laura Moya
4ESO-TIC-ABCDE Aula 116 INFORMÀTICA Xavi Martí
4ESO-CCIENT-ABCDE Aula 117 INFORMÀTICA M. Antònia Pomar
4ESO-EPV-ABCDE Aula 120 Dibuix Anna Carreras
4ESO-CC-ABCDE Aula 222 Catalina Pons
4ESO-EF-D Gimnàs Cristina García
4ESO-MATAPL1-BCD Aula 222 MAT10
4ESO-GH-D Aula 222 José Luis Ferrer
4ESO-FQ2-ABCD Aula 101 Pilar Espí
4ESO-ECO2-BCD Aula 102 Sam Gomila
4ESO-IAEE2-BCD Aula 116 INFORMÀTICA Nuria Gimeno
4ESO-BG2-ABCD Aula 118 Idiomes Joana Font
4ESO-LLATÍ-ABCD Aula 220 Laura Carreras
4ESO-ANG-D1 Aula 117 INFORMÀTICA Mandi Vidal
4ESO-ANG-D2 Aula 222 Lucía Marí
4ESO-CAST-D Mercedes Caruana Aula 222
4ESO-MATAC3-BCD Aula 118 Idiomes Jordi Niñerola
4ESO-MATAPL1-BCD Aula 222 MAT10
4ESO-CAPL1-BCD Aula 122 LAB. FÍSICA Clara Mercadal
4ESO-BG1-BCD Aula 222 Joana Font
4ESO-TECNO1-BCD Taller Tecnologia Tere Taltavull
4ESO-FR-ABCDE Aula 101 Laura Moya
4ESO-TIC-ABCDE Aula 116 INFORMÀTICA Xavi Martí
4ESO-CCIENT-ABCDE Aula 117 INFORMÀTICA M. Antònia Pomar
4ESO-EPV-ABCDE Aula 120 Dibuix Anna Carreras
4ESO-CC-ABCDE Aula 222 Catalina Pons
4ESO-FQ2-ABCD Aula 101 Pilar Espí
4ESO-ECO2-BCD Aula 102 Sam Gomila
4ESO-LLATÍ-ABCD Aula 108 Laura Carreras
4ESO-IAEE2-BCD Aula 116 INFORMÀTICA Nuria Gimeno
4ESO-BG2-ABCD Aula 118 Idiomes Joana Font
4ESO-GH-D Aula 222 José Luis Ferrer
4ESO-MATAC3-BCD Aula 118 Idiomes Jordi Niñerola
4ESO-MATAPL1-BCD Aula 222 MAT10
4ESO-TECNO1-BCD Aula 116 INFORMÀTICA Tere Taltavull
4ESO-CAPL1-BCD Aula 122 LAB. FÍSICA Clara Mercadal
4ESO-BG1-BCD Aula 222 Joana Font
4 ESO-CAST-CAT-C Mercedes Caruana Aula 222
4ESO-ANG-D2 Aula 118 Idiomes Lucía Marí
4ESO-ANG-D1 Aula 222 Mandi Vidal
4ESO-EF-D Gimnàs Cristina García
4t ESO-E
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
4ESO-CAT-E Aula 201 Gràcia Dubón
4ESO-EF-E Gimnàs Christian Serrano
4ESO-TIC-ABCDE Aula 116 INFORMÀTICA Xavi Martí
4ESO-CCIENT-ABCDE Aula 117 INFORMÀTICA M. Antònia Pomar
4ESO-EPV-ABCDE Aula 120 Dibuix Anna Carreras
4ESO-CC-ABCDE Aula 222 Catalina Pons
4ESO-GH-E Aula 201 Gràcia Dubón
4ESO-MATAP2-E Jaume Coll Aula 201
4ESO-CAPL2-E Aula 201 Clara Mercadal
4ESO-TECNO2-E Taller Tecnologia Tere Taltavull
4ESO-IAEE1-E Nuria Gimeno Aula 201
4ESO-CAST-E Gràcia Dubón Aula 201
4ESO-ANG-E M. Jesús Seguí Aula 117 INFORMÀTICA
4ESO-FR-ABCDE Aula 101 Laura Moya
4ESO-TIC-ABCDE Aula 116 INFORMÀTICA Xavi Martí
4ESO-CCIENT-ABCDE Aula 117 INFORMÀTICA M. Antònia Pomar
4ESO-EPV-ABCDE Aula 120 Dibuix Anna Carreras
4ESO-CC-ABCDE Aula 222 Catalina Pons
4ESO-IAEE1-E Nuria Gimeno Aula 116 INFORMÀTICA
4ESO-CAPL2-E Aula 201 Clara Mercadal
4ESO-TECNO2-E Taller Tecnologia Tere Taltavull
4ESO-TUT-E Aula 201 Gràcia Dubón
4ESO-GH-E Aula 201 Gràcia Dubón
4ESO-MATAP2-E Jaume Coll Aula 201
4ESO-VE-E Aula 201 Adela Marí
4ESO-TECNO2-E Aula 117 INFORMÀTICA Tere Taltavull
4ESO-CAPL2-E Aula 201 Clara Mercadal
4ESO-CAST-E Gràcia Dubón Aula 201
4ESO-MATAP2-E Jaume Coll Aula 201
4ESO-FR-ABCDE Aula 101 Laura Moya
4ESO-TIC-ABCDE Aula 116 INFORMÀTICA Xavi Martí
4ESO-CCIENT-ABCDE Aula 117 INFORMÀTICA M. Antònia Pomar
4ESO-EPV-ABCDE Aula 120 Dibuix Anna Carreras
4ESO-CC-ABCDE Aula 222 Catalina Pons
4ESO-CAT-E Aula 201 Gràcia Dubón
4ESO-IAEE1-E Nuria Gimeno Aula 201
4ESO-MATAP2-E Jaume Coll Aula 201
4ESO-EF-E Gimnàs Christian Serrano
4ESO-ANG-E Aula 201 M. Jesús Seguí
4ESO-GH-E Aula 201 Gràcia Dubón
4ESO-CAST-E Gràcia Dubón Aula 201
ADG11-A
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
1FPB-CA I Aula 205 FPB Sílvia Roig
1FPB-CA I Aula 205 FPB Gertrudis Carreras
1FPB-CS Aula 205 FPB Gertrudis Carreras
1FPB-TID Aula 205 FPB Toni Sánchez-Tirado
1FPB-TAB Aula 205 FPB Clara Albert
1FPB-CS Aula 205 FPB Rosa Monjo
1FPB-TAB Aula 205 FPB Clara Albert
1FPB-TID Aula 205 FPB Toni Sánchez-Tirado
1FPB-CA I Aula 205 FPB Sílvia Roig
1FPB-CA I Aula 205 FPB Gertrudis Carreras
1FPB-CS Aula 205 FPB Gertrudis Carreras
1FPB-CA I Aula 205 FPB Gertrudis Carreras
1FPB-CS Aula 205 FPB Gertrudis Carreras
1FPB-AXC Clara Albert Aula 205 FPB
1FPB-AXC Clara Albert Aula 205 FPB
1FPB-TID Aula 205 FPB Toni Sánchez-Tirado
1FPB-CS Aula 205 FPB Rosa Monjo
ADG11-B
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
Ed. Especial: Bàsica
13:10 14:05
12:00 12:55
9:50 10:45
11:05 12:00
8:55 9:50
8:00 8:55
UEECO-A. ARTÍSTIC Roser Riudavets Aula UEECO
UEECO-A. PSICO Jean-Paul Álvaro Aula UEECO
UEECO-A. AFECTIU Sara Gusmerotti Aula UEECO
UEECO-A. LÒGIC-M Sara Gusmerotti Aula UEECO
UEECO-MEDI Sara Gusmerotti Aula UEECO
UEECO-A. LÒGIC-M Sara Gusmerotti Aula UEECO
UEECO-COM. I LLEN Gràcia Muñoz Aula UEECO
UEECO-AUTON. Sara Gusmerotti Aula UEECO
UEECO-A. ARTÍSTIC Xec Coll Aula UEECO
UEECO-A. AFECTIU Sara Gusmerotti Aula UEECO
UEECO-MEDI Sara Gusmerotti Aula UEECO
UEECO-A. ARTÍSTIC Xec Coll Aula UEECO
UEECO-MEDI Sara Gusmerotti Aula UEECO
UEECO-COM. I LLEN Gràcia Muñoz Aula UEECO
UEECO-A. LÒGIC-M Sara Gusmerotti Aula UEECO
UEECO-AUTON. Sara Gusmerotti Aula UEECO
UEECO-A. ARTÍSTIC Roser Riudavets Aula UEECO
UEECO-A. ARTÍSTIC Roser Riudavets Aula UEECO
UEECO-COM. I LLEN Gràcia Muñoz Aula UEECO
UEECO-A. ARTÍSTIC Xec Coll Aula UEECO
UEECO-MEDI Sara Gusmerotti Aula UEECO
UEECO-A. LÒGIC-M Sara Gusmerotti Aula UEECO
UEECO-MEDI Sara Gusmerotti Aula UEECO
UEECO-A. LÒGIC-M Sara Gusmerotti Aula UEECO
UEECO-A. ARTÍSTIC Xec Coll Aula UEECO
UEECO-COM. I LLEN Gràcia Muñoz Aula UEECO
UEECO-A. ARTÍSTIC Roser Riudavets Aula UEECO
UEECO-A. PSICO Jean-Paul Álvaro Aula UEECO
Alumnes