1 O corpo humano - · PDF file1 O corpo humano 8. O corpo humano O noso corpo realiza as tres...

Click here to load reader

 • date post

  09-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of 1 O corpo humano - · PDF file1 O corpo humano 8. O corpo humano O noso corpo realiza as tres...

Cando o corpo falla

O noso corpo unha mquina complexa formada pornumerosas pezas que traballan de forma coordinada.

Alimentmonos e respiramos para conseguir amateria e a enerxa necesarias para medrar erealizar todas as nosas actividades diarias. Ocerebro funciona como un grande ordenador, procesa a informacin do interior do noso corpo e a que captamos do exterior para elaborar respostas adecuadas. Os nosos msculos e sos permtennos facer movementos para andar, facerximnasia, manexar ferramentas ou tocar uninstrumento musical.

Pero, en ocasins, o corpo pode fallar ou sufrir unaccidente como un corte, unha queimadura, apicadura dun insecto ou unha insolacin.

Nestes casos pdense aplicar unhas tcnicas chamadas primeiros auxilios que serven para impedir que as lesins se agraven e para facilitar a recuperacin da persoa lesionada.

Elixe a opcin correcta para terminar a oracin erazoa a resposta.

Os elementos do noso corpo actan cada un pola sa conta. de forma coordinada.

Para que serven as tcnicas de primeiros auxilios?

Pon tres exemplos de situacins en que sepoden aplicar tcnicas de primeiros auxilios.

Observa o cmic e explica o que sucede na aula e como acta o profesor.

EXPRESIN ORAL. Comentade algunha situacin en que se producise unaccidente e as medidas que se tomaron coapersoa accidentada.

Le e comprende o problema SABER FACER

TAREFA FINAL

Identificar tcnicas de primeiros auxilios

Ao finalizar a unidade sers capaz de identificar a tcnica de primeiros auxilios adecuada para algunhas situacins.

Antes, vas aprender como son as clulas do noso corpo, como se organiza o corpo humano e cales son as funcins de nutricin, de reproducin e de relacin.

1 O corpo humano

8

O corpo humano

O noso corpo realiza as tres funcins vitais: nutricin, relacin e reproducin.

Todos estamos formados polas mesmas partes, pero non somos exactamente iguais. Existen diferenzas corporais dependendo da idade e do sexo das persoas.

1 Sabes en que partes do corpo se levan a cabo cada unha das tres funcins vitais?

2 Que diferenzas corporais observas nas persoas que se ven nas fotografas?

QUE SABES XA?

Que ten?

Estase mareando!Abride a vent!

Grazas! Xa me atopo mellor!

Menos mal que o noso

profesor me axudou.

9

Estamos formados por clulas

Os seres humanos somos parte da gran diversidade de seres vivos que habitan a Terra. A pesar do diferentes que podemos parecer, todos os seres vivos temos en comn das carac-tersticas:

Realizamos as funcins vitais de nutricin, relacin e re-producin.

Estamos formados por clulas. Algns seres vivos estn formados por unha soa clula e outros, como as plantas e os animais, por moitas.

A clula

As persoas estamos formadas por millns de partes moi pequenas chamadas clulas. Por iso dicimos que somos seres pluricelulares.

As clulas son tan pequenas que non se poden ver a simple vista; para poder observalas necestase un microscopio. 1

As clulas son as unidades mis pequenas que forman os seres vivos e que, ademais, estn vivas.

As clulas, a pesar do seu pequeno tamao, realizan as tres funcins vitais:

Nutricin. As clulas obteen as substancias que necesi-tan para medrar e conseguir enerxa.

Relacin. As clulas reciben a informacin do medio que as rodea e poden reaccionar ante ela.

Reproducin. As clulas divdense e orixinan outras clu-las fillas.

1 Glbulos vermellos vistos co microscopio. Os glbulos vermellos son clulas do sangue.

O microscopio

O microscopio un instrumento que permite que se poida ampliar moito a imaxe de obxectos moi pequenos.

Ten das lentes, unha no ocular, que a parte do microscopio por onde miramos, e outra en cada obxectivo. Con estas lentes pdese ampliar ata mil veces a imaxe do que se quere observar.

Na platina colcase a preparacin, que un fino vidro transparente en que se coloca a mostra que queremos observar. Esta mostra debe ser moi f ina para que a luz do microscopio poida atravesala.

SABER MIS

obxectivo

platina

fonte de luz

ocular

10

1

Como son as clulas do noso corpo

As clulas son moi pequenas, a maiora ten un tamao dunhas cen veces mis pequeno ca un milmetro. Pero non todas as nosas clulas son iguais. Por exemplo, as clulas do cerebro, as neuronas, son bastante maiores ca os glbu-los vermellos do sangue.

Ademais, os distintos tipos de clulas teen formas diferen-tes: esfrica, como as clulas do sangue; en forma de prisma, como as clulas do intestino; estreladas, como as neuronas; planas, como as clulas que recobren o interior dos vasos sanguneos 2

Das clulas do debuxo, cales son as mis pequenas? E as mis grandes?

Describe como a neurona.

TRABALLA COA IMAXE

ACTIVIDADES

1 Cales son as caractersticas comns de todos os seres vivos?

2 Que son as clulas? Por que dicimos que estn vivas?

3 Por que necesitamos un microscopio para poder ver as clulas?

4 Observa as fotografas da dereita, compraas co debuxo 2 e di que tipo de clula cada unha.

5 As persoas somos seres pluricelulares. Que outros seres vivos estn formados por moitas clulas? Pon exemplos.

6 USA AS TIC. Busca informacin sobre o tamao que pode alcanzar unha neurona.

2 Algns tipos de clulas que forman o noso corpo.

clula do intestino

neurona

clulas do sangue

clula muscular

clula do fgado

clula do so

A

B

1

11

1

clula muscular

CLULAS TECIDOSRGANOS

tecido muscularmsculo

clula seatecido seo so

As persoas somos seres pluricelulares. As nosas clulas non se colocan de calquera xeito, senn que estn organizadas. No noso corpo pdense distinguir varios niveis de organi-zacin. 1

Os tecidos

Nos seres pluricelulares, as clulas que son do mesmo tipo agrpanse en tecidos. 2

No noso corpo hai diversos tecidos. Por exemplo, o tecido muscular, que est formado por clulas musculares, e o te-cido seo, que forma parte dos sos.

Todas as clulas dun mesmo tecido realizan unha funcin comn; por exemplo, as do tecido muscular producen movementos.

Os rganos

Un rgano est formado pola unin de varios tecidos que se organizan e funcionan conxuntamente.

O estmago, o corazn e os riles son exemplos de rganos. Cada rgano leva a cabo unha funcin concreta necesaria para a actividade de todo o organismo.

Por exemplo, a lingua un rgano formado por: tecido mus-cular; tecido epitelial, que forma a pel que o recobre; e teci-do nervioso, que forma os nervios. Todos traballan xuntos para que a lingua cumpra as sas funcins.

A organizacin do corpo humano

1 Niveis de organizacin no ser humano.

Describe como se colocan as clulas no tecido muscular.

Que rganos estn debuxados?

TRABALLA COA IMAXE

2 O tecido adiposo contn graxa que ocorpo usa cando necesita obter enerxa. Est formado por unhas clulas denominadas adipocitos.

12

SISTEMAS

APARELLOS

ORGANISMO

sistema muscular

sistema seo

aparello locomotor

Sistemas e aparellos

Un sistema est formado por varios rganos do mes-mo tipo que realizan a mesma funcin.

Por exemplo, o sistema muscular est formado por todos os msculos do corpo, mentres que os sos constiten o sis-tema seo.

Un aparello consta de rganos de diferente tipo ou de varios sistemas que funcionan de xeito coordinado para realizar un traballo.

O aparello dixestivo humano incle rganos como a lingua, o estmago, o fgado e os intestinos.

O aparello locomotor est composto polo sistema muscular e o sistema seo. Ambos traballan xuntos para producir movementos e desprazamentos.

Os organismos

O organismo humano est formado por todos os nosos aparellos e sistemas.

Para que o organismo funcione correctamente, todos os niveis de organizacin deben estar coordinados, desde as clulas ata os aparellos e sistemas.

1 Describe a organizacin do sistema seo desde o nivel mis simple ata o mis complexo.

2 Que sistemas forman o aparello locomotor?

3 Que un rgano? De que est formado?

ACTIVIDADES

13

1

A achega de enerxa imprescindible para realizar calque-ra actividade. Coa funcin de nutricin o organismo vivo obtn os materiais e a enerxa que necesita.

A funcin de nutricin incle os procesos de captacin de nutrientes, a sa transformacin, a distribucin a todas as clulas e a eliminacin de substancias de refugo.

Para iso o corpo do ser vivo ten rganos e aparellos espe-cializados na realizacin destas tarefas: aparello dixestivo 1 , respiratorio, circulatorio e excretor.

Por medio da funcin de nutricin o organismo obtn os materiais e a enerxa que necesita.

O proceso dixestivo

O proceso dixestivo consiste na transformacin dos alimen-tos co fin de conseguir os nutrientes que conteen. Realza-se no aparello dixestivo e segue tres pasos: a dixestin, a absorcin e a eliminacin dos refugos.

A dixestin a descomposicin dos alimentos para obter deles os nutrientes. Na dixestin participan varias partes do aparello dixestivo: 2

Na boca os alimentos esmizanse cos dentes e mest-ranse coa saliva, deste xeito frmase o bolo alimenticio.

A farinxe e o esfago conducen o bolo ao estmago.

Nas paredes musculosas do estmago mestrase co zume gstrico e d como resultado o quimo.

O quimo pasa ao intestino delgado e me